Yrkeshögskolor fick nya tillstånd

Statsrådet har beviljat nya tillstånd för 24 yrkeshögskolor från och med den 1 januari 2014. Som ny yrkeshögskola inleder Lapplands yrkeshögskola sin verksamhet. Genom tillståndsprocessen minskade antalet orter med yrkeshögskolverksamhet till under 50. År 2010 hade 62 orter yrkeshögskoleverksamhet.

 
Yrkeshögskolor fick nya tillstånd Johannes Jansson/norden.org

- Jag anser det viktigt att vi som resultat av tillståndsrundan får allt starkare yrkeshögskolhelheter i Finland, konstaterar undervisningsminister Krista Kiuru. Detta skapar en god grund inte bara för de studerande som erbjuds mångsidiga och högklassiga studiemöjligheter utan också för forsknings- och utvecklingsarbetet i yrkeshögskolorna.

Genom de nya tillstånden framskrider bolagiseringen av yrkeshögskolorna. Det finns nu 21 yrkeshögskolor med ett aktiebolag som huvudman och tre kommunala yrkeshögskolor.

Läs mera…