Yrkesopplæringspris 2006

 
Yrkesopplæringsrådet og Educate Iceland delte ut Yrkesopplæringsprisen fredag den 24. november 2006. Islands president, Ólafur Ragnar Grímsson overrakte prisene. I år var det flere store bedrifter og gode skoler blandt kandidatene og juriens arbeide var meget svært. De som fikk prisene var:
• I gruppen for bedrifter og interesseorganisasjoner: Alcan for utviklingen av sitt utdanningstilbud; Storindustriskolen
• I gruppen for skoler og utdanningsansvarlige: Fjölbrautaskóli Norðlurlands vestra (Videregående skole på Nordvest Island) for aktivt samarbeide med grunnskoler og bedrifter i området og for skolens innsats for å styrke yrkesutdanning.
• I open gruppe: Björg Árnadóttir, leder for Námsflokka Reykjavíkur (Reykjavik’s voksenutdanning)
Yrkesopplæringsprisen deles ut til de som er fremragende innenfor yrkesutdanning, enten det er skoler, foreninger, entreprenøre eller bedrifter som legger vekt på læring som del av bedriften.