Yrkesstarten har gett lyckade studievägar

 

Yrkesstarten är avsedd för ungdomar som gått ut grundskolan och som behöver stöd och handlening för att välja yrke och söka sig till utbildning. Syftet med yrkesstarten är att sänka tröskeln från den grundläggande utbildningen till yrkesutbildning eller annan utbildning, skapa en klarare bild av olika yrken och minska avbrotten i inledningsskedet av yrkesutbildningen. Yrkesstarten blir permanent från och med nästa höst.

Läs mera: www.oph.fi/aktuellt/nyhetsarkiv/102/
yrkesstarten_har_gett_lyckade_studievagar