Yrkesutbildning för vuxna i de nordiska länderna

 
Av Nils Friberg, utbildningsansvarig/rektor, Kristianstads kommun och Asta Modig, svensk koordinator, NVL. Utgiven 2010

Rapporten speglar vilka möjligheter det finns för den vuxne att få yrkesutbildning i de olika nordiska länderna. Främst beskrivs 
de olika utbildningsformerna utförligt, uppdelade på den gymnasiala nivån (upper-secondary) och den eftergymnasiala nivån (post upper-secondary). 
Även frågor om lagstiftning och finansiering beskrivs. Dessutom finns ett kapitel om de viktigaste initiativen inom EU som berör yrkesutbildning.