Yrkesutbildning för vuxna inom komvux

 
Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2009 att resurser tillförs för att skapa fler platser inom den yrkesinriktade vuxenutbildningen. Satsningen uppgår till totalt 1,2 miljarder kronor, inklusive kostnader för studiestöd, för de närmaste tre åren. För 2009 satsas 200 miljoner kronor, för 2010 satsas 400 miljoner kronor och för 2011 satsas 600 miljoner kronor.
www.regeringen.se/sb/d/10942/a/111679