Yrkesutbildning i Norden

 
Styrningsgruppen (SVL) vid Nordiska Ministerrådet har uppdragit åt NVL och Nätverket för formell vuxenutbildning att göra en översikt av möjligheterna för vuxna att få tillgång till yrkesutbildning i de olika länderna. Översikten ska vara klar den 20 maj.