Yrkesutbildning inom vård och omsorg

 

För att öka intresset för vårdprogrammet föreslår regeringen två förändringar. Dels ska en särskild undersköterskeexamen utredas, dels ska vårdprogrammet få en särskild inriktning mot sjuksköterska. Skolverket får i uppdrag att arbeta med dessa förändringsförslag.

Läs mer: www.regeringen.se/sb/d/15616/a/197471