Yrkesutbildningen digitaliseras med nya pengar

Undervisningsminister Li Andersson har beviljat 3,7 miljoner euro för att utveckla digitalisering inom yrkesutbildningen i Finland.

 

Pengarna går till ett par större projekt som skall arbeta med att förbättra infrastrukturen, underlätta samarbete mellan olika anordnare och minska på det dubbla utvecklingsarbete som pågår.

Vägledning och tjänster för inlärningsanalytik får också stöd. Projekten är en del av ministeriets utvecklingsprogram för kvalitet och jämlikhet inom yrkesutbildningen.

Läs mer om utvecklingsprogrammet Rätt att kunna