Yrkesutbildningen reformeras, vad händer nu?

Projekt skall identifiera fortbildningsbehoven.

 

Då yrkesutbildningen förändras nästa år betyder det stora utmaningar för lärare och handledare - trots att mycket av reformen handlar om att eleverna ska befinna sig mindre i själva skolan. Yrkesakademin i Österbotten deltar som enda svenskspråkiga läroanstalt i ett statligt projekt för att kartlägga lärarnas utbildningsbehov inför reformen.

Projektet "Parasta osaamista - bästa kunnande" är ett samarbete mellan tio yrkesutbildare på institutnivå, yrkeslärarutbildningar och Åbo Akademi. Yrkesakademin i Österbotten är den enda svenskspråkiga yrkesutbildaren i projektet och har ansvaret för hela det finlandssvenska yrkesskolfältet i den här frågan.

Läs mer

Källa: YLE