Yrkesutbildningen söker sin roll inom innovationsverksamheten

Yrkesutbildningen har inte en tydlig roll inom den regionala innovations- och produktutvecklingsverksamheten.

 

Dess uppgift har främst varit att stödja och utveckla arbetslivet, producera yrkeskompetens och trygga tillgången till arbetskraft. Detta framgår av Utbildningsstyrelsens nya lägesanalys, som granskar yrkesutbildningens roll och betydelse i den regionala och lokala forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten.

Lägesanalysen visar att yrkesutbildningen och arbetslivet har ett nära samarbete på regional nivå och att arbetslivets behov beaktas i utvecklingen av samarbetsformer. Däremot kommer inte innovations- och produktutvecklingsaspekten fram t. ex. inom lärandet på arbetsplatsen. Inom utbildningen är det uppfostran till entreprenörskap och den studerandes aktiva roll som producent av kunskap och förståelse som skapar förutsättningar för en praktiskt inriktad innovationsverksamhet.

Läs mera

Källa: Utbildningsstyrelsen