Yrkesutbildningens status hög i Finland

 

Eurobarometern offentliggjordes den 7 oktober och beskriver vilken uppfattning befolkningen i medlemsländerna har om yrkesutbildningens status och betydelse. Resultatet av opinionsundersökningen är att yrkesutbildningen inte anses som mindre attraktiv än akademiska studier. Statusen varierar dock avsevärt i de olika länderna, likaså uppfattningen om kvaliteten på yrkesutbildningen i det egna landet.
I de länder, där yrkesutbildningen har den högsta statusen, såsom Malta, Österrike och Finland, litar man också mest på att inlärningsresultaten är goda. I länder som Lettland, Litauen och Slovenien, där statusen är lägst, tvivlar man också mest på kvaliteten på lärandet.

Läs mera på Oph.fi