Yrkesutbildningsanordnarna förväntas samarbeta intimare

Yrkesutbildningsanordnarna uppmuntras att intensifiera det regionala samarbetet såväl inbördes som tillsammans med det lokala näringslivet och förvaltningen. Syftet med samarbete och arbetsfördelning är att starkare samordna de lokala behoven med de riksomfattande målen.

 

Utbildningsstyrelsen har utarbetat en modell till stöd för ett regionalt utvecklande av den grundläggande yrkesutbildningen och den yrkesinriktade vuxenutbildningen.
 Med en regional utvecklingsplan för yrkesutbildningen vill man främja ett samarbete som beaktar de regionala bildnings- och näringsstrategierna, de regionala arbetskrafts- och utbildningsbehoven samt sakkunskapen hos de regionala aktörerna. Planer för gemensamma utvecklingsmål skulle också effektivisera utnyttjandet av olika finansieringskällor. 

Läs pressmeddelande: www.oph.fi/meddelanden/2013/045
Utvecklingsplanen: PDF
 E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)ktol.fi