Yrkesvux

 
Skolverket beslutade i början av april om fördelningen av platser inom den s.k. yrkesvuxsatsningen. Fördelningen har skett utifrån kommunernas arbetslöshetssituation och kommuner som har sökte i samverkan har tilldelats ytterligare 10 procent av beviljade platser. Totalt har 5087 platser beviljats, vilket motsvarar drygt 254 mkr. Uppföljningen som bl.a. ska innehålla uppgifter om vilka utbildningar och kurser som genomförts samt en bedömning av vilka effekter som uppnåtts, ska ske per den 15 december 2009.
Länk till Skolverket.