Yrkesvux hotat

 

2015 var att tänkt bli ett år av satsning på yrkesutbildningen i Säffle. Just nu så lever verksamheten med en stor osäkerhet på grund av minskade statliga anslag.

En viktig del av Säffle Lärcenter är verksamheten som inrymmer Yrkesvux-utbildningar. Inte minst inom vård- och omsorg så har man under flera år bedrivit lyckosamma utbildningar som gett ungdomar och nysvenskar en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Samtidigt så har vuxenutbildningen kunnat förse äldrevården i kommunen med utbildad arbetskraft i en utsträckning som gymnasiet ensamt inte klarat av.

Läs mer

Källa: Säffle-Tidningen