Filter DialogWeb • Catharina Ekström och Maria Pettersson är två kvinnor mitt i livet som valt att satsa på ett stort och tidskrävande branschbyte. Foto: Magnus Lindberg
  högre utbildning livslångt lärande vuxnas lärande |Finland
  03-02-2023

  De valde att studera till jurister lite senare i livet

  Förra julen fick kommunikationschefen Maria Pettersson korka champagneflaskan. Efter nästan tio års studier vid sidan om heltidsjobb och familj kunde hon äntligen titulera sig jurist. Catharina Ekström har arbetat som klasslärare i södra Finland under nästan 25 år. Just nu är hon studieledig för att studera juridik. Hur är det att studera som vuxen och varför har de valt så krävande studier?

 • Kylän tunnelma syntyy eri maista tulevien ihmisten kohtaamisesta. Kuva: Suderbyn-kylän oma kuva-arkisto
  demokratia monimuoto-opetus täydennyskoulutus |Sverige
  31-01-2023

  Jokainen ekokylä on toivoa antava valopilkku

  ”Kuin iso leikkikenttä aikuisille, joita kiinnostaa hieman erilainen elämäntapa”, hankekoordinaattori Viviane Straub luonnehtii Gotlannissa sijaitsevaa Suderbyn-ekokylää. Monine luomuviljelmineen Suderbyn on kuin keidas, mutta tärkeintä on kuitenkin sosiaalinen kestävyys. Pienessä yhteisössä noudatetaan sosiokratian periaatteita.

 • Samstarfsaðilar verkefnisins eru fjórir fullorðinsfræðsluaðilar á Norðurlöndum. Haustið 2022 fór starfshópurinn í námsheimsóknir til Íslands og Svíþjóðar.
  lýðræði nám fullorðinna |Sverige
  30-01-2023

  Nordplusverkefni miðar að því að virkja fleiri meðborgara

  Ekki er nauðsynlegt að allir hafi sömu skoðanir til þess að þeir finni fyrir samheldni. Nordplusverkefnið Borgaravitund i fullorðinsfræðslu (e.Citizenship in adult education) miðar að efla virkni í samfélaginu á meðal þátttakenda í norrænni fullorðinsfræðslu.

 • Danmark har ikke en fælles national definition af talblindhed. Af samme grund er der heller ikke en nationalt anerkendt test. Billede: Ricky John Molloy / norden.org
  fleksibel læring lige muligheder |Danmark
  19-01-2023

  Talblindhed giver problemer i skole og hverdag, men talblinde kan hjælpes

  Nogle mennesker har en udviklingsforstyrrelse, som gør det så svært for dem at bruge tal, at de kan betegnes som talblinde. Det giver store problemer i skolen og i hverdagen. Forståelse for problemerne kan dog hjælpe de talblinde.

 • Stämningen i byn skapas av att människor från olika länder sammanstrålar. Foto: Hämtade ur Suderbyns eget fotoarkiv
  demokrati flexibelt lärande folkbildning |Sverige
  11-01-2023

  Varje ekoby är ett litet ljus som ger hopp

  Jag ser det som en stor lekplats för vuxna som är intresserade av att leva lite annorlunda, säger projektkoordinatorn Viviane Straub. Suderbyn ekoby på Gotland är en oas av allehanda alternativa odlingar, men störst betydelse har ändå social hållbarhet. I det lilla samhället lever man utifrån sociokratins principer.

 • Partners i projektet är fyra vuxenutbildningsanordnare i Norden. Under hösten har arbetsgruppen gjort studiebesök på Island och i Sverige. Foto: Privat
  demokrati vuxenutbildning |Sverige
  04-01-2023

  Nordplusprojekt siktar på fler aktiva medborgare

  Man behöver inte alltid tycka samma sak för att känna gemenskap. Nordplusprojektet Citizenship in adult education siktar på fler aktiva medborgare bland kursdeltagare på Nordens vuxenutbildningar.

 • 13.000 elever begyndte på FGU, da uddannelsesinstitutionerne slog dørene op i august 2019 i Danmark.
  lige muligheder voksenuddannelse erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  28-12-2022

  Forberedende grunduddannelse har haft en svær start

  For tre år siden blev FGU indført som et tilbud til unge under 25 år uden uddannelse eller job. I uddannelsesverdenen er der bred enighed om, at tilbuddet er det rigtige. Starten har dog været præget af problemer.

 • Thomas Mattsson och Camilla Ernkrans brinner för lärandecirklar som metod och hoppas det ska bli allt vanligare på Åland.
  folkbildning näringsliv |Åland
  21-12-2022

  Seminarium med temat kompetensutveckling i arbetslivet

  Lärandecirkel och kompetenssäkring genom validering var i fokus under ett seminarium i oktober som arrangerades av utbildningsbyrån på Åland tillsammans med NVL.

 • demokrati folkbildning |Finland
  16-12-2022

  Lyckade experiment där dialogen är i centrum

  – Dialog är en viktig del av allt bildningsarbete. Vi vill därför föra fram dialogens betydelse, säger Julia Hemgård som är ansvarig för projektet Dags att prata.

 • Lucas Hasselblatt deltog i en politisk debatt som han värdesatte mycket. Foto: Marie Krogius
  demokrati folkbildning |Finland
  16-12-2022

  ”Jag upplevde att samtalsmetoden var effektiv”

  Lucas Hasselblatt arbetar inom den finländska politiska orgaisationen Svensk Ungdom. Han deltog i en lyckat samtal om migration som ordnades av Dialogpaus.

 • Noin 2 400 opiskelupaikkaa siirretään vuoteen 2030 mennessä Tanskan suurkaupungeista muualle.
  yhtäläiset mahdollisuudet koulutuspolitiikka |Danmark
  14-12-2022

  Tanskassa koulutusta hajautetaan pikkukaupunkeihin

  Opiskelupaikkoja aiotaan siirtää suurkaupungeista pienempiin kaupunkeihin osana poliittista suunnitelmaa. Uudistuksesta on monenlaisia mielipiteitä riippuen siitä, katsotaanko sitä Kööpenhaminan vai eteläisen Jyllannin näkökulmasta.

 • Poul Geert Hansen, ráðuneytisstjóri færeyska utanríkis- og menningarmálaráðuneytinu.
  jöfn tækifæri nám fullorðinna |Færöerne
  14-12-2022

  Fjöldi áskorana blasa við aðkomufólki í Færeyjum

  Skortur á tækifærum til þess að læra færeysku á stafrænum vettvangi, fá námskeið í tungumálinu og of mikið af dönsku kennsluefni valda útlendingum vandræðum við aðlögun að færeysku samfélagi. Þetta kemur fram í rannsóknum sem kynntar voru á málþingi í Þórshöfn um inngildingu og aðlögun.

 • Frem mod 2030 flyttes omkring 2.400 uddannelsespladser ud af de største byer i Danmark.
  lige muligheder uddannelsespolitik |Danmark
  08-12-2022

  Danmark flytter uddannelser til mindre byer

  Som en del af en politisk plan bliver uddannelsespladser flyttet fra de største byer til de mindre. Om det er positivt eller negativt, afhænger af, om man ser det fra København eller Sønderjylland.

 • Poul Geert Hansen, departementschef for det færøske udenrigs- og kulturministerium.
  lige muligheder voksenuddannelse |Færöerne
  02-12-2022

  Tilflyttere på Færøerne har mange udfordringer

  Manglende muligheder for at lære færøsk på digitale platforme, for få sprogkurser og for meget dansk undervisningsmateriale gør det svært for udlændinge at blive integreret i det færøske samfund. Det viser forskning, som blev præsenteret på et seminar i Tórshavn om inklusion og integration.

 • Cecilia Bjursell Kuva: Patrik Svedberg
  vapaa sivistystyö tutkimus elinikäinen oppiminen |Sverige
  28-11-2022

  Oppimisen ilo kasvaa iän myötä

  Cecilia Bjursell on kasvatustieteen professori, joka on viime vuosina syventynyt kaikkein ilontäyteisimpään opiskelumuotoon: yli 65-vuotiaiden vapaaehtoiseen opiskeluun.

 • Cecilia Bjursell Ljósmyndari: Patrik Svedberg
  alþýðufræðsla rannsóknir símenntun |Sverige
  28-11-2022

  Löngunin til að læra vex þegar aldurinn færist yfir

  Cecilia Bjursell er prófessor í kennslufræði sem síðustu ár hefur sökkt sér niður í löngunarfyllsta námið. Það snýst um valfrjálst nám 65 ára og eldri.

 • Cecilia Bjursell Foto: Patrik Svedberg
  folkbildning forskning livslångt lärande |Sverige
  23-11-2022

  Med åldern växer lusten att lära

  Cecilia Bjursell är pedagogikprofessorn som på senare år har fördjupat sig i det mest lustfyllda lärandet. Det handlar om 65-plussarnas frivilliga studier.

 • Här pågår en Dialogpaus-diskussion i Norge inför programmet Ny Nordisk Mat. Foto: Dialogpaus
  demokrati folkbildning |Finland
  16-11-2022

  Nu ska finländarna bli bättre på att prata

  Vi ska bli det skickligaste folket på samtal i hela världen! Stiftelsen Dialogpaus marknadsför en ny metod för jämlika och konstruktiva diskussioner. Bakom det finländska initiativet finns en internationell rekommendation där man önskar att finländarna förbättrar sin samtalskonst.

 • Staben i Dalane utdanningssenter: Fra venstre Gudrun Ellingsen, Unni Skåra Haver, Tora Ytterland Silseth og Elisabeth Hetland.
  etter- og viderutdanning distrikt livslang læring næringsliv |Norge
  02-11-2022

  Nasjonal satsing på utdanningstilbud der folk bor

  Regjeringen vil lansere en reform for desentralisert utdanning over hele landet, blant annet gjennom lokale utdanningssentre, lovet regjeringen da den tiltrådte for ett år siden. Utdanningssentrene skal få et særlig ansvar for utdanning der folk bor, basert på lokale kompetansebehov, het det videre i regjeringserklæringen.

 • Kvinnofängelset i Tavastehus i Finland är ett intelligent fängelse som erbjuder modern digital teknik rakt in i fängelsecellerna. Billede: cottonbro, Pexels.com
  fängelseutbildning jämställdhet vuxnas lärande |Finland
  02-11-2022

  Det här är Finlands första intelligenta fängelse

  Kvinnofängelset i Tavastehus erbjuder modern digital teknik rakt in i fängelsecellerna. Det går att studera på distans och föra videosamtal med nära och kära. Allt det här ställer stora krav på säkerhet och kontinuerlig fortbildning av både klienter och personal.

 • kestävä kehitys osaamisen kehittäminen |Norge
  26-10-2022

  Pohjoismaisten edelläkävijöiden täytyy todistaa, että vihreä siirtymä on mahdollinen

  Mitkä ovat Pohjoismaiden väestön isoimmat osaamisaukot vihreän siirtymän edellyttämässä osaamisessa? Tätä pohdittiin taannoin Norjan puheenjohtajuuskonferenssi DigiNordenissa.

 • sjálfbær þróun færniþróun |Norge
  26-10-2022

  Sem norrænir forgöngumenn verðum við að sýna fram á að græn umskipti eru möguleg

  Hvaða þekkingu skortir íbúa Norðurlöndum til þess að koma á grænum umskiptum? Þessari spurningu var varpað fram á formennskuráðstefnunni Stafræn Norðurlönd (n.DigiNorden) nýlega.

 • Grit:lab-koulutuksen osallistujia.
  monimuoto-opetus innovaatio elinkeinoelämä aikuiskoulutus |Åland
  26-10-2022

  Ahvenanmaalle uudenlainen koulutus

  Grit:lab on syntynyt yhteistyönä, johon osallistuvat ahvenanmaalainen peliyhtiö Paf, Ålands yrkesgymnasium ja Ahvenanmaan maakunnan hallitus. Se on kokonaan projektiperustainen koodarikoulutus, jossa on osallistujia yli 20 maasta.

 • fängelseutbildning jämställdhet vuxnas lärande |Finland
  26-10-2022

  ”Jag har höga förväntningar på fängelsenätverket”

  Satu Tsharkov är pinfärsk finländsk medlem i Nätverket för utbildning i fängelse. –Min förhoppning är att vi ska kunna skapa något bestående för målgruppen unga fångar som alla nordiska länder kan ha nytta av.

 • Eleverne får redskaber, så de i det små selv kan gøre noget ved klimaudfordringerne, fortæller Julie Henriksen (tv) og Helena Lindberg.
  bæredygtig udvikling voksenlæring |Danmark
  19-10-2022

  Textilskolen væver bæredygtighed ind i undervisningen

  På Textilskolen i Holte er bæredygtighed et oplagt emne og en konstant udfordring. Skolen designer bevidst situationer, hvor abstrakte begreber som verdensmål bliver til konkrete projekter og diskussioner.

 • Johanna Gustafsson Foto: Christopher Schauz
  folkbildning lika möjligheter |Sverige
  11-10-2022

  Samtal och förståelse gör att folkhögskolan passar deltagare med npf

  Hur fungerar folkbildningens fria natur för personer med npf-diagnoser, som har stort behov av förutsägbarhet och struktur? Det frågade sig läraren Elise Arnell i en forskarledd studie. NVL har också pratat med Johanna Gustafsson som har npf-diagnoser och har läst på folkhögskola.

 • Här är flera av deltagarna i grit:lab.
  flexibelt lärande innovation näringsliv vuxenutbildning |Åland
  06-10-2022

  Ny form av utbildning på Åland

  Grit:lab är ett resultat av samarbete mellan det åländska spelbolaget Paf, Ålands yrkesgymnasium och Ålands landskapsregering. En kodarskola som är helt projektbaserad med deltagare från över 20 olika länder.

 • bærekraftig utvikling kompetanseutvikling |Norge
  28-09-2022

  Som nordiske «frontrunners» må vi vise at grønn omstilling er mulig

  Hva er de viktigste kunnskapshullene hos Nordens befolkning for å gjennomføre grønn omstilling? Dette spørsmålet ble stilt på den norske formannskapskonferansen DigiNorden nylig.

 • basiskompetence kompetenceudvikling motivation |Danmark
  22-09-2022

  Hun skal omsætte et paradigmeskifte i praksis

  I projektet ”På vej til faglært” skal projektleder Janni Glæsel uddanne de ansatte i ni nordsjællandske jobcentre i at spotte, hvem der har brug for grundlæggende almene kompetencer for at få mere varige jobs. Det har været en stor opgave, men nu begynder der at ske noget.

 • Foto: Maud Lervik / Norden.org
  kompetanseutvikling like muligheter voksnes læring |Norden
  15-09-2022

  Digital likestilling?

  Nåtidens nordiske samfunn byr på raske endringer, ikke minst angående digitalisering og automatisering. Og der er vi ikke alle likestilt. I Norden er påvist stor variasjon mellom eldre borgeres tilgang til digital kunnskap og kompetanser. Men i alle landene arbeides det med forskjellige tiltak for å styrke kompetansen slik de kan benytte digital teknologi til gavn og glede.

 • basiskompetanse voksenopplæring |Island
  06-09-2022

  Elsker denne jobben

  Det å oppleve at mennesker har kommet et stort skritt videre med deres liv og har satt seg mål for sin utdanning eller karriere er en viktig del av jobben til Steinunn Björk Jónatansdóttir, studie- og yrkes/karriereveileder ved MSS på Island.

 • lifelong learning |Norden
  30-08-2022

  The father of validation

  At the 4th VPL Biennale in Reykjavik in May, Jens Bjørnåvold was honoured. He received the Egg of Life as an award for his lifetime achievement. For many he is the father of validation. He dislikes this term, and refutes it firmly, saying that there were at least a couple of hundred parents at the Biennale, and many others out in the world, who have contributed to the development of validation.

 • Vikenin ammattioppilaitoksen rehtori Eirik Hågensen (vas.) ja ainevastaava Tommy Edvardsen Hvidsten johtavat akkualan koulutusohjelman suunnittelua. Kuva: Fagskolen i Viken
  osaamisen kehittäminen elinikäinen oppiminen ammatillinen koulutus |Norge
  29-08-2022

  Ammattioppilaitokset suunnittelevat akkuteollisuuteen valmistavaa korkeakoulutusta

  Ensimmäiset opiskelijat pääsevät aloittamaan akkuteollisuusalan ammatillisen korkeakoulutuksen tänä syksynä. Norjassa rakennetaan parhaillaan isoja akkutehtaita Mo i Ranassa ja Arendalissa sekä useilla muilla paikkakunnilla. Vikenin ammatillisessa oppilaitoksessa valmistellaan täyttä häkää uutta korkea-asteen koulutusohjelmaa ammattikoulutetuille, jotka haluavat hakeutua töihin akkuteollisuuteen.

 • Tommy Edvardsen Hvidsten og Eirik Hågensen
  símenntun færniþróun iðn- og starfsmenntun |Norge
  29-08-2022

  Fagskólarnir á fullu við að mennta fólk til starfa í rafhlöðuverksmiðjum

  Í haust munu fyrstu nemendurnir hefja starfsnám til undirbúnings starfa í rafhlöðuiðnaðnum. Þegar eru mörg stór verkefni við byggingu rafhlöðuverksmiðja, í Mo í Rana, Arendal og mörgum öðrum stöðum hafin. Við fagskólann í Viken er allt lagt undir við þróun á nýju námi fyrir fagmenntað starfsfólk fyrir rafhlöðuiðnaðinn.

 • Regionutvecklare Fredrik Sandelin tror på lokalt samarbete när det gäller att utbilda för framtidens behov. Foto: Från Optimas och Concordias bildbanker
  glesbygd kompetensutveckling livslångt lärande näringsliv yrkesutbildning |Finland
  22-08-2022

  Utbilda rätt – satsa på framtidsanalys

  Concordia i finländska Österbotten är ett utvecklingsbolag mitt i en företagsstinn region. Här arbetar man hårt med att sammanföra utbildare och företag som tillsammans kan möta framtidens behov av arbetskraft.
  – Kvarkenregionen har enorm potential att bli Europas nästa utvecklingsområde, säger regionutvecklaren Fredrik Sandelin.

 • På OptiCareer Day träffar ett fyrtiotal företag blivande arbetskraft på yrkesskolan Optima. Det sker i samarbete med det lokala utvecklingsbolaget Concordia. Foto: Från Optimas och Concordias bildbanker
  glesbygd kompetensutveckling livslångt lärande näringsliv yrkesutbildning |Finland
  22-08-2022

  Yrkesutbildare spår framtiden med hjälp av lokala krafter

  – De enkäter som ortens prognosticeringscenter Concordia gör gynnar oss mera konkret än de nationella utvärderingarna.
  Det säger Anna-Lena Forsman som är rektor för lärande vid yrkesutbildningen Optima i Österbotten i Finland.

 • Rektor Eirik Hågensen (til venstre) og fagleder Tommy Edvardsen Hvidsten, Fagskolen i Viken, står i spissen for utvikling av utdanningstilbud i batterifag. Foto: Fagskolen i Viken
  kompetanseutvikling livslang læring fag- og yrkesopplæring |Norge
  15-08-2022

  Fagskolene i høygir for å utdanne folk til batterifabrikkene

  Til høsten kan de første studentene gå i gang med høyere yrkesfaglig utdanning for jobb i batteriindustrien. Store prosjekter er i gang for å bygge batterifabrikker, i Mo i Rana, Arendal og flere andre steder. Ved Fagskolen i Viken er det hektisk aktivitet for å utvikle et nytt studium for fagarbeidere som vil søke jobb i batteriindustrien.

 • vägledning vuxenutbildning |Sverige
  08-08-2022

  Att vägleda elever med IF kräver kunskap

  Att vara studie- och yrkesvägledare för elever med intellektuell funktionsnedsättning kräver koll på de stödsystem som omgärdar eleven. Trots hinder är det viktigt för många av dessa elever att få möjlighet att pröva ”vanliga” utbildningar.

 • democracy non-formal adult education research accreditation of prior learning |Europa
  05-07-2022

  Podcast: VPL of transversal skills for all citizens

  Interview with Maurice de Greef from the TRANSVAL-EU project

 • Camilla Ernkrans toimii hankejohtajana Emmaus Ålandissa, joka edistää solidaarisuutta, kestävää kehitystä ja yhteisöllisyyttä. Työssään hän esimerkiksi auttaa työttömiä pääsemään työharjoitteluun.
  täydennyskoulutus osaamisen kehittäminen |Danmark
  29-06-2022

  Opintopiirissä opitaan sekä opitaan oppimaan

  Opintopiirit tarjoavat hyvän mahdollisuuden kehittää työntekijöiden osaamista pitkäjänteisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Se kuitenkin edellyttää, että työntekijät ovat valmiita sitoutumaan ja että työpaikka tarjoaa mahdollisuuksia käyttää uutta tietoa, todetaan NVL:n toteuttaman pilottihankkeen arviossa.

 • Personal vid Ålands yrkesgymnasium deltog i framtidsdagen. Från vänster Gitte Holmström, Gabriella Nordlund, Sofie Norrlund, Daja Rothberg, Jennika Kullman, Diana Lundqvist, Penilla Eriksson och Susanne Åvik.
  lärandemål livslångt lärande utbildningspolitik |Åland
  29-06-2022

  Utbildning och arbete i framtiden

  Seminarium om framtidens utbildningsbehov på Åland arrangerades i mitten av maj. Syftet var att diskutera hur framtidens utbildning ska utformas för att möta efterfrågan och behov.

 • Camilla Ernkrans er projektleder hos organisationen Emmaus Åland, som arbejder med solidaritet, holdbarhed og fællesskab. Her hjælper hun blandt andet mennesker uden arbejde til at komme i arbejdstræning.
  efter- og videreudddannelse kompetenceudvikling |Danmark
  22-06-2022

  Med læringscirkler kan man lære og lære at lære

  Læringscirkler er en god mulighed for at sikre relevant og løbende udvikling af medarbejdere. Det kræver dog, at medarbejdere er klar til at involvere sig, og at arbejdspladsen sørger for, at det er muligt at bruge den nye viden, viser en evaluering af pilotprojekt, som NVL har gennemført.

 • vuxenutbildning |Norden
  16-06-2022

  Radio Nordplus - lokalproduktion för vuxna med olika utmaningar

  Lokalradioproduktion kan användas som ett viktigt verktyg när det gäller att fånga upp människor som hotas att marginaliseras.

 • lifelong learning |Norden
  09-06-2022

  Podcast: How can validation empower? Interview with Deb Carr

  How can validation empower adults in their lifelong learning and earning journey?

 • bærekraftig utvikling livslang læring utdanningspolitikk |Island
  01-06-2022

  Kan vi i Norden lære å leve på mer klimavennlig måte?

  I slutten av 2021 lanserte Nordisk Ministerråd et program om Bærekraftig livsstil. Programmet skal bidra til visjonen om at vi i Norden blir verdens mest bærekraftige og integrerte region fram mot år 2030.

 • Finnar eru þjóð verkfræðinnar sem nú verða að leita notendavænna leiða.
  símenntun upplýsingatækni nám fullorðinna fullorðinsfræðsla |Finland
  31-05-2022

  Stafræn þátttaka – við tökum púlsinn á Finnum

  Hvernig eigum við að geta náð til allra sem hafna utan við stafrænt samfélag? Spurningin er brýn. Hvað gera Finnar? Höfum við lært eitthvað af hinum Norðurlöndunum.? Við spyrjum tvo finnska fulltrúa í NVL Digital.

 • Suomi on insinöörien maa, jossa tarvitaan nyt uusia keinoja asiakasystävällisten palveluiden kehittämiseen.
  tietotekniset taidot elinikäinen oppiminen aikuisten oppiminen |Finland
  30-05-2022

  Digitaalinen osallisuus – miten se toteutuu Suomessa?

  Miten voimme tavoittaa kaikki ne ihmiset, jotka jäävät digitaalisen yhteiskunnan ulkopuolelle? Kysymys on erittäin ajankohtainen. Miten Suomessa toimitaan? Onko muilta Pohjoismailta opittu jotain? Kysyimme asiaa kahdelta NVL Digital -verkoston suomalaisedustajalta.

 • færniþróun raunfærnimat nám fullorðinna fullorðinsfræðsla |Island
  24-05-2022

  Gagnlegt að læra og þróa raunfærnimat saman

  Á tímamótum er við hæfi að staldra við og íhuga liðna tíð. Á 20 ára afmælisári Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, FA, lítum við yfir farinn veg og metum hvað hefur borið árangur, hvaða reynslu höfum við aflað? Hafa verkefnin, samstarfsnetin eða vinnuhóparnir sem við höfum tekið þátt í verið til gagns við þróun framhaldsfræðslu á Íslandi?

 • Finland är ett ingenjörsland som nu behöver hitta nya vägar till kundvänliga tjänster.
  IKT kompetens livslångt lärande vuxnas lärande |Finland
  24-05-2022

  Digital delaktighet – vi känner Finland på pulsen

  Hur ska vi kunna nå alla människor som faller utanför det digitala samhället? Frågan är högaktuell. Hur gör man i Finland? Har man lärt sig något från andra nordiska länder? Vi lät två finländska representanter i NVL Digital svara.

 • Foto: Yadid Levy/norden.org
  basiskompetence erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  17-05-2022

  Sprogproblemer udfordrer matematikken og evnen til demokratisk deltagelse

  Sprogproblemer kan spænde ben for indlæring af matematik. Det kan være et problem, både når man skal uddanne sig og deltage aktivt i demokratiet. Den finske erhvervsskole Turun ammatti-instituutti i Turku arbejder målrettet med matematik på flere niveauer.

 • Foto: Ricky John Molloy / norden.org
  basiskompetence demokrati |Danmark
  17-05-2022

  Matematik kan understøtte demokrati

  Sætter man demokrati og mekanismerne bag demokratiet på dagsordenen i matematiktimerne, kan det styrke både deltagernes og undervisernes motivationen og demokratiet, siger lektor Lena Lindenskov.

 • kompetanseutvikling realkompetansevurdering voksnes læring |Island
  04-05-2022

  Det nytter å lære og utvikle validering sammen

  Ved et veiskille passer det godt å stoppe opp og reflektere over tiden som har gått. I anledning av 20 årsjubileet til Arbeidslivets opplæringssenter i 2022, ser vi tilbake for å vurdere hva som har gått bra, hvilke erfaringer vi har gjort? Har de prosjekter, nettverk eller arbeidsgrupper vi har deltatt i vært nyttige for utviklingen av voksnes læring på Island?

 • Sameiginlegur skilningur á samhengi verðmætasköpunar og velferðar er undirstaða samstarfs okkar og forsenda fyrir því að þríhliða samstarf við yfirvöld virki, segir Arve Ellingsen ráðgjafi við Alþýðusamband Noregs. Mynd: Torhild Slåtto
  símenntun nýsköpun iðn- og starfsmenntun |Norge
  30-04-2022

  Nemendur geta spilað sig að þekkingu um norræna líkanið

  Norræna líkanið, veistu hvað felst í hugtakinu? Nemendur í framhaldsskóla vissu það ekki þegar þeir voru spurðir.

 • Toimittaja Heidi Finnilä on huomannut, että kiinnostus mediataitoja kohtaan on kasvanut selvästi lyhyessä ajassa. Kuva: kuvakaappaus / Svenska Yle.
  demokratia vapaa sivistystyö luku- ja kirjoitustaito |Finland
  28-04-2022

  Toimittaja Heidi Finnilä levittää tietoa trolleista ja valeuutisista

  Ukrainan sota on lisännyt mediataitojen tarvetta. Suomessa julkisen palvelun TV- ja radioyhtiö on asiassa jo aimo askeleen edellä. Svenska Ylen toimittaja Heidi Finnilä opettaa työssään mediataitoja kaikenikäisille. Kolkko Trollibunkkeri on yksi väline taistelussa nettitrolleja, valeuutisia ja disinformaatiota vastaan.

 • bærekraftig utvikling IKT-kunnskap kompetanseutvikling livslang læring |Norden
  26-04-2022

  Digital kompetanse er avgjørende for å få til den grønne omstillingen

  Digital kompetanse er en nødvendig forutsetning for å få til den bærekraftige omstillingen som Nordisk ministerråd har satt som mål i Visjon 2030, som EU og FN har satt som mål, og som er avgjørende viktig for hele kloden. Titusenkroners-spørsmålet blir da: Hvordan utvikle den nødvendige kompetansen i befolkningen? Norsk formannskap i Nordisk ministerråd tar opp denne problematikken på konferansen DigiNorden i september i år.

 • forskning innovation kompetenceudvikling |Norden
  23-04-2022

  Leder i Husqvarna: Man kan ikke gøre, som man plejer

  Den svenske virksomhed Husqvarna er med i BIC-projektet. De foreløbige erfaringer viser, at det er en fordel, at ledere og medarbejdere samarbejder om at løse problemer, fortæller Maria Jönsson, der er learning & development manager.

 • forskning innovation kompetenceudvikling |Norden
  23-04-2022

  NVL- Learning Labs – en bæredygtig nordisk model for innovationskompetence

  Innovation er afgørende for, at virksomheder kan klare sig. Derfor samarbejder svenske og danske forskere, uddannelsesinstitutioner og virksomhederne Husqvarna og Easyfood om at udvikle en holdbar nordisk model for praksisnær kompetenceudvikling. Det sker i projektet Building Innovation Capacity.

 • Det er en hjertesak for meg at folk lærer språk og kan komme seg videre, sier norsklærer og etablerer Karense Foslien. Hun bidrar i flyktningkrisen med noe hun virkelig kan, nemlig å lage norskkurs. Foto: Torhild Slåtto
  livslang læring språk |Norge
  12-04-2022

  Nettskole tilbyr gratis norskkurs for ukrainske flyktninger

  Det er en hjertesak for meg at folk lærer språk og kan komme seg videre, sier norsklærer og etablerer Karense Foslien, som for sju år siden etablerte sin egen skole for de som trenger å lære norsk. Nå utvikler hun norskkurs for ukrainske flyktninger. Gratis.

 • En felles forståelse av sammenhengen mellom verdiskaping og velferd er selve bunnplanken i vårt samarbeid, og en forutsetning for et fungerende trepartssamarbeid med myndighetene, sier spesialrådgiver Arvid Ellingsen i Landsorganisasjonen i Norge. Foto: Torhild Slåtto
  etter- og viderutdanning innovasjon fag- og yrkesopplæring |Norge
  06-04-2022

  Elever kan spille seg til viktig kunnskap om den nordiske modellen

  Den nordiske modellen, vet du hva som skjuler seg bak dette begrepet? Elever i videregående skole visste det ikke da de fikk spørsmålet.

 • Menntun sem varðar öryggi íbúa er dæmi um námskeið sem nú er hægt að meta í samstarfi við símenntunarmiðstöð SFV í Helsinki. Ljósmyndari: Karin Lindroos.
  símenntun færniþróun hæfniviðmið |Finland
  30-03-2022

  Einingar og hæfnivottun í alþýðufræðslunni

  Margir gleðjast yfir því að fá tækifæri til þess að fá einingar eftir að hafa sótt alþýðufræðslu eða fræðslu í þriðja geiranum. Í Finnlandi eru hæfnivottun skref í því ferli. En er það rétta leiðin?

 • Journalisten Heidi Finnilä har märkt att intresset för mediekunskap ökat radikalt på en kort tid. Foto: Skärmdump/ Svenska Yle.
  demokrati folkbildning läs- och skrivkunnighet |Finland
  30-03-2022

  Journalisten Heidi sprider kunskap om nättroll och fake news

  Kriget i Ukraina har intensifierat behovet av grundläggande färdigheter i mediekunskap. I Finland ligger public service redan ett långt steg före. Heidi Finnilä från Svenska Yle utbildar människor i alla åldrar. Den kusliga Trollbunkern är ett verktyg i kampen mot nättroll, fake news och desinformation.

 • demokrati folkbildning läs- och skrivkunnighet |Finland
  30-03-2022

  Gratis material i mediekunskap

  Varsågod! Här finns användbara länkar för människor i alla åldrar som vill utbilda sig inom området för falska nyheter och desinformation. Materialet produceras av Svenska Yle som är ett public servicebolag i Finland. Det kan användas kostnadsfritt.

 • Nova-Nordic-hankkeessa tutkitaan muun muassa sitä, miten jonkin alan osaamista, esimerkiksi asiakaspalveluosaamista, voidaan siirtää aivan toisille aloille. Kuva: Andrea Piacquadio/Pexels
  oppimistulokset elinikäinen oppiminen opitun tunnustaminen |Sverige
  29-03-2022

  Uudessa hankkeessa halutaan tehdä kaikesta oppimisesta näkyvämpää

  Miten varmistamme, että esimerkiksi ammattialojen sisäiset sertifioinnit ja muut non-formaalit tutkinnot pystytään arvioimaan samalla tavoin eri maissa? Tätä tutkitaan parhaillaan Erasmus+ -hankkeessa.

 • Kansalaisten turvallisuuteen liittyvät kurssit ovat esimerkki koulutuksesta, jossa hankitun osaamisen tunnustamiseen Helsingissä sijaitseva SFV:n opintokeskus nykyisin osallistuu. Kuva: Karin Lindroos.
  osaamisen kehittäminen oppimistulokset elinikäinen oppiminen |Finland
  28-03-2022

  Vapaasta sivistystyöstä opintopisteitä ja osaamismerkkejä

  Monet iloitsevat mahdollisuudesta kerryttää opintopisteitä vapaasta sivistystyöstä ja kolmannelta sektorilta. Suomessa prosessin yhtenä välineenä käytetään osaamismerkkejä. Mutta onko se oikea reitti?

 • símenntun hæfniviðmið raunfærnimat |Sverige
  24-03-2022

  Nýju verkefni er ætlað að gera allt nám sýnilegra

  Hvernig má til dæmis tryggja að hæfnivottun frá ýmsum samtökum greina atvinnulífsins og annars konar óformleg hæfni sé metin á sama hátt í ólíkum löndum? Um það snýst Erasmus+ verkefni sem nú er unnið að.

 • Lilja Rós Óskarsdóttir og Hróbjartur Árnason
  kompetanseutvikling voksnes læring |Island
  23-03-2022

  Podcast: Lilja Rós Óskarsdóttir og Hróbjartur Árnason om utviklingen av voksenlærernes kompetanse

  Hva skal voksenlærerne kunne? Hvilke kompetanser er helt avgjørende for at de skal oppnå suksess i utdanningen?

 • Projektet Nova Nordic undersöker bland annat hur kvalifikationer från en bransch kan överföras till helt andra branscher, till exempel förmåga att ge service. Foto: Andrea Piacquadio/Pexels
  lärandemål livslångt lärande validering |Sverige
  16-03-2022

  Nytt projekt vill göra allt lärande mer synligt

  Hur gör vi för att till exempel branschcertifieringar och andra icke-formella kvalifikationer ska kunna värderas på samma sätt i olika länder? Detta undersöks just nu i ett Erasmus+-projekt.

 • Å jobbe med arbeidslivet går hånd i hånd med å tilby relevant utdanning, og det gir gode resultater, sier rektor Eirik Hågensen. Her sammen med Gry Ulvedalen, utviklingsleder for helse-, oppvekst- og ledelsesfag. De jobber ved Fagskolen i Viken som vant Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning for 2021. Foto: Sissel Annett Myklebust
  fleksibel læring etter- og viderutdanning høyere utdanning kompetanseutvikling |Norge
  09-03-2022

  Vi har verdens kuleste jobb!

  Arbeidslivet er like viktig som lufta for oss i fagskolen, sier en engasjert rektor ved Fagskolen i Viken, Eirik Hågensen.

 • Utbildningar som berör medborgarnas säkerhet är exempel på kurser som numera kan valideras i samarbete med SFV:s studiecentral i Helsingfors. Fotograf: Karin Lindroos.
  kompetensutveckling lärandemål livslångt lärande |Finland
  02-03-2022

  Fri bildning ger studiepoäng och kompetensmärken

  Många gläds över möjligheten att få studiepoäng från fria bildningen och tredje sektorn. I Finland är kompetensmärken ett verktyg i processen. Men är det rätt väg att gå?

 • Möjligheten till validering av fritidsverksamhet från tidig ålder kan sporra unga till aktivt deltagande i 4H-verksamhet.
  lärandemål realkompetens validering |Finland
  02-03-2022

  4H satsar på akademi som validerar ungas fritidsverksamhet

  I Finland har 4H skapat en plattform där man validerar kurser från tredje sektorn. Nu kan deltagarna redan i unga år få Open Badge och studiepoängsrekommendationer för kurser inom till exempel arbetslivsträning.

 • Mariette Gustafsson (til vinstri) og Cathrine Rygaard munu verja 2022 við að skapa forsendur fyrir því að raunfærnimati verði komið á í þrettán sveitarfélögum í Austur-Gautlandi. Ljósmynd: úr einkaeigu
  gæðaeftirlit raunfærnimat nám fullorðinna |Norden
  24-02-2022

  Raunfærnimati samkvæmt norrænu gæðalíkani komið á í Austur-Gautlandi

  Þróun raunfærnimats í þrettán sveitarfélögum í Austur-Gautlandi er á grundvelli Norræna gæðalíkansins fyrir raunfærnimat sem var þróað af raunfærnimatsneti NVL .

 • Mariette Gustafsson (vasemmalla) ja Cathrine Rygaard luovat vuonna 2022 Itä-Göötanmaan kunnille edellytykset kansalaisten osaamisen validointiin. Kuva: yksityinen
  laadunvarmistus opitun tunnustaminen aikuiskoulutus |Norden
  24-02-2022

  Itä-Göötanmaalla osaamisen validointi kuntoon pohjoismaisen mallin avulla

  Validoinnin NVL-asiantuntijaverkoston laatima pohjoismainen malli toimii pohjana validointityön kehittämiselle Itä-Göötanmaan maakunnan 13 kunnassa.

 • Uummannaq, Nordgrønland. Der er lavest ledighed i Uummannaq-distriktet. Her var kun 1,8 procent af arbejdsstyrken gennemsnitligt registreret som ledige hver måned.
  forskning motivation erhvervsliv |Grønland
  23-02-2022

  De grønlandske arbejdstagere har fået en stemme: lønnen er ikke alt

  I et nyt ph.d.-studie har Verena Huppert Karlsson undersøgt det grønlandske arbejdsmarked. Det er et forskningsstudie, som dels har til formål at give arbejdstagerne en stemme, men også at hjælpe landets arbejdsgivere i deres rekrutterings- og fastholdelsesprocesser. I en tid med massiv mangel på arbejdskraft må arbejdsgiverne i Grønland tænke mere strategisk – for lønsummen alene løser ikke deres rekrutterings- og fastholdelsesproblemer.

 • I framtiden vill Kristine tillsammans med sin familj bygga ett hus på Åland. Foto: Hulya Ehres
  integration internationalisering vuxnas lärande |Åland
  16-02-2022

  Så firar Kristine Åland 100 år

  Tryggheten, möjligheten att påverka och upplevelser. Det är några av orsakerna till varför Kristine Dzene från Lettland valt att stanna på Åland. Hon ska fira att Åland fyller 100 år under hela 2022.

 • Foto: Sigrún  Magnúsdóttir
  kompetanseutvikling like muligheter voksnes læring |Island
  10-02-2022

  Like muligheter beriker alle

  I sin åpningstale på et felles årsmøte i NVL og Arbeidslivets opplæringssenter la en ny minister for voksnes læring, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, vekt på at like muligheter til utdanning, samt fleksibelt og variert arbeid som gjør at en stor og mangfoldig gruppe mennesker kan være aktiv på arbeidsmarkedet, kommer alle til gode, enkeltpersoner, virksomheter og samfunnet.

 • Mariette Gustafsson (till vänster) och Cathrine Rygaard ska ägna 2022 åt att skapa förutsättningar för Östergötlands tretton kommuner att validera medborgarnas kompetenser. Foto: Privat
  kvalitetssäkring validering vuxenutbildning |Norden
  03-02-2022

  Östergötland får valideringen på plats med nordisk modell

  Den nordiska kvalitetsmodellen för validering, som utvecklades av NVL:s expertnätverk för validering, ligger till grund när tretton kommuner i Östergötland utvecklar sitt arbete med validering.

 • De nordiske landene står samlet bak forslaget om forhandlinger om en global konvensjon mot marin forsøpling. Foto: Eivind Sætre/norden.org
  demokrati bærekraftig utvikling livslang læring |Norge
  28-01-2022

  «Den usynlige kjempen» satser målrettet på treårige prosjekter

  Nordisk samarbeid ble en gang kalt «den usynlige kjempen». Norden med sine beskjedne 27 millioner innbyggere er verdens ellevte største økonomi, og samtidig en godt integrert region.

 • Ett av de nye samarbeidsprosjektene gjennom Nordisk ministerråd heter Barn og unges rett til å bli hørt – koronakrisens konsekvenser. Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org
  bærekraftig utvikling livslang læring |Norge
  28-01-2022

  Nordisk samarbeid – en tillitsfull og praktisk plattform

  Det nordiske samarbeidet utgjør en tillitsfull og praktisk plattform for samarbeid, og involverer de fleste statsråder i regjeringen, heter det i den norske, offentlige presentasjonen av samarbeidet under norsk formannskap i 2022.

 • Eva Ekström-Andersen on linjajohtaja ja opettaa ruotsia sekä englantia Hasnalle ja Salahille. Hän korostaa, että yhteiskunnan jäseneksi opetteleminen on valtavan tärkeää samoin kuin digitaitojen opettelu.
  perustaidot maahanmuuttajat aikuiskoulutus |Åland
  26-01-2022

  ”Opimme niin paljon uutta joka päivä”

  Syyrialaispariskunta Hasna Naasan ja Salah Moussa ovat ensimmäisiä, jotka opiskelevat Ahvenanmaalla aikuisten perusopetuksessa. He viihtyvät Ahvenanmaan maaseudulla.

 • Eva Ekström Andersen er fagstjóri og kennir sænsku og ensku. Hún leggur áherslu á hve mikilvægt það er að verða virkur samfélagsþegn og að Hansna og Salah tileinki sér upplýsingatækni.
  grunnleikni innflytjendur |Åland
  26-01-2022

  „Við lærum svo margt nýtt á hverjum degi“

  Hjónin Hasna Naasan og Salah Moussa frá Sýrlandi eru í hópi þeirra fyrstu sem leggja stund á Grunnmennt á Álandseyjum. Þeim fellur vel vistin á landsbyggðinni á Álandseyjum.

 • Foto: Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
  forskning integration internationalisering |Danmark
  21-01-2022

  Sæt alle elevernes sprog i spil

  Når undervisningen tager udgangspunkt i de sprog, den enkelte elev allerede behersker, kan eleven lære mere. Eksperter fortæller om translanguaging.

 • Foto: Mora folkhögskola
  baskunskaper distansutbildning lika möjligheter |Sverige
  13-01-2022

  De får tekniken att funka för alla

  Tack vare en unik kurs på Mora folkhögskola, och en plattform som skapar förutsättningar för ett livslångt digitalt liv, får personer med intellektuell funktionsnedsättning ökad möjlighet att känna sig delaktiga i samhället.

 • En million danskere har ikke de nødvendige digitale færdigheder. Dem forsøger man at opsøge og give redskaberne på flere måder. Foto: pexels.com
  fjernundervisning kompetenceudvikling læringsresultat livslang læring |Danmark
  10-01-2022

  ”Vi håber, vi kan rokke ved en lidt gammeldags tænkning om voksenuddannelse”

  Kodeordene for den uddannelsesindsats, som oplysningsforbundet AOF sammen med en række fagforeninger har foretaget under corona, er hurtighed, smidighed og fleksibilitet. Det har givet gode resultater. Nu håber man, at også loven bliver smidigere.

 • Dominos medarbeidere fikk bekreftet sine kompetanser og yrkesutdanning med fagbrev.
  kortutdannede næringsliv realkompetanse voksnes læring |Island
  03-01-2022

  Yrkesopplæring med fagbrev

  Arbeidslivets opplæringssenter på Island er i ferd med å fullføre et pilotprosjekt om realkompetansevurdering i samsvar med næringslivets kriterier. Prosjektet ga de ansatte i noen virksomheter mulighet til å få ferdighetene sine vurdert og bekreftet med fagbrev.

 • skammskólagengnir atvinnulíf raunfærnimat nám fullorðinna fullorðinsfræðsla |Island
  03-01-2022

  Fagbréf staðfestir nám á vinnustað

  Um þessar mundir er að ljúka tilraunaverkefni Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins um raunfærnimat á móti viðmiðum atvinnulífsins. Í verkefninu gafst starfsfólki nokkurra fyrirtækja tækifæri til þess að fá færni sína metna og staðfesta með fagbréfi.

 • Eva Ekström Andersen är linjeledare och lärare i svenska och engelska. Hon betonar hur viktigt det är att lära sig att bli en samhällsmedborgare och att Hansna och Salah jobbar med de digitala färdigheterna.
  baskunskaper invandrare vuxenutbildning |Åland
  21-12-2021

  ”Vi lär oss så mycket nya saker varje dag”

  Paret Hasna Naasan och Salah Moussa från Syrien är de första som går utbildningen Grundvux på Åland. Här ute på den åländska landsbygden trivs de.

 • On tärkeää muistaa, että jos kaikki tekevät vähän, saadaan aikaiseksi paljon, sanoo Anja Bakken Riise, ympäristö- ja solidaarisuusjärjestön Framtiden i våre hender johtaja.
  kestävä kehitys elinikäinen oppiminen motivaatio |Norge
  20-12-2021

  Kestävyyttä luodaan pienillä arkisilla teoilla ja suuren mittakaavan politiikalla

  Maapallo ja me sen asukkaina olemme riippuvaisia siitä, että kaikki tekevät joitain muutoksia omassa arjessaan, sanoo Framtiden i våre hender -järjestön johtaja Anja Bakken Riise DialogWebin haastattelussa.

 • Hlutverk kennarans er að breytast. Um það vildu margir kennarar ræða á fyrsta málþingi Nordplus verkefnisins Endursköpun símenntunar. Fólkið á myndinni er greininni óviðkomandi. Lärarens yrkesroll håller på att förändras. Det ville många lärare diskutera när Nordplus-projektet Mynd: Yadid Levy / norden.org
  símenntun nýsköpun færniþróun |Norden
  20-12-2021

  Nýtt Nordplus-verkefni kortleggur nám framtíðarinnar

  Hvernig mun nám fara fram t í framtíðinni og hvert verður hlutverk kennarans? Samstarfsaðilar í Nordplus verkefninu Endursköpun símenntunar eru fulltrúar þriggja háskóla á Norðurlöndum.

 • Lärarens yrkesroll håller på att förändras. Det ville många lärare diskutera när Nordplus-projektet Rekonstruktion av livslångt lärande höll sitt första seminarium. Personerna på bilden har inte med texten att göra. Foto: Yadid Levy / norden.org
  fortbildning innovation kompetensutveckling |Norden
  16-12-2021

  Nytt Nordplus-projekt kartlägger framtidens lärande

  Hur kommer lärandet att se ut i framtiden och vilket blir lärarens uppdrag? I Nordplus-projektet Rekonstruktion av livslångt lärande samarbetar tre högskolor i Norden.

 • Anne Tortzen, forsker og rådgiver om samskabelse, borgerinddragelse og demokrati fra et styrings- og demokratiperspektiv i sit Center for borgerdialog, mener, at det samskabende mindset er det vigtigste i en samskabelsesproces.
  demokrati innovation |Danmark
  09-12-2021

  Samskabelse – med opgaven i centrum

  Hvorfor er der så mange initiativer lige nu med samskabelse? Hvad er det udtryk for, hvad kan det – og hvor er de største barrierer i denne nye samarbejdsform? Det satte en konference mellem DPU, VIA og NVL i Aarhus fokus på.

 • Ellens plæne i Trige
  demokrati innovation |Danmark
  09-12-2021

  Ellens plæne blev samlingsstedet

  I Trige, der ligger cirka 12 km fra Aarhus, bor der cirka 2.000 beboere, og cirka 40 procent af dem er uden for arbejdsmarkedet.

 • Projekt Skyggebørn kæmper for børn og unge i sorg. Foto: Yadid Levy / Norden.org
  demokrati innovation |Danmark
  09-12-2021

  Børns sorg som opskrift på samskabelse

  VIA University College Campus N har udviklet et samarbejde med frivillighedsprojektet Skyggebørn for børn og unge i sorg.

 • Det er viktig å huske på at om alle gjør litt, blir effekten stor, sier Anja Bakken Riise, leder av miljø- og solidaritetsorganisasjonen Framtiden i våre hender.
  bærekraftig utvikling livslang læring motivasjon |Norge
  01-12-2021

  Små grep i hverdagen sammen med store politiske grep gir bærekraft

  - Kloden vår og vi som bor på den er avhengig av at alle tar noen grep i egen hverdag, sier leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, i et intervju med DialogWeb.

 • innovaatio osaamisen kehittäminen elinkeinoelämä |Island
  30-11-2021

  Islannin digitaalinen osaamisryväs

  Nykyisin teknologia ajaa yhteiskunnallista kehitystä eteenpäin sekä julkisella sektorilla että elinkeinoelämässä, ja sillä on suuri vaikutus kilpailukykyyn. Teknologia muuttuu jatkuvasti, mutta muutosvauhti on nyt nopeampi kuin koskaan aiemmin.

 • fjarkennsla dreifmenntun símenntun dreifbýli |Grønland
  29-11-2021

  Fjarkennsla í afskekktustu svæðunum

  Fjarnámi hefur verið spáð mikilvægu hlutverki í grænlenskum skólum. Sérstakur áhugi hefur verið á því að nýta fjarkennslu til að tryggja að ákvæði í grunnskólareglugerð nái til allra landshorna.

 • Fotograf: Johannes Jansson/norden.org
  folkbildning forskning utbildningspolitik |Sverige
  24-11-2021

  Äntligen – mer forskning om vuxnas lärande

  I september 2021 började tolv folkhögskollärare i Sverige på en ny forskarutbildning. Under hösten antas dessutom nio doktorander som ska läsa en forskarskola riktad mot komvux.