Filter Nyheter • Komitean johtaja Arnfinn Midtbøen ojentaa selvityksen Marte Mjøs Persenille. Kuva: Simen Gald / Norjan työ- ja inkluusioministeriö
  maahanmuuttajat ammatillinen koulutus |Norge
  31-01-2023

  Liikkuvuuden ja muuttoliikkeen välissä – uusi virallinen selvitys työperäisistä maahanmuuttajista Norjassa

  Arnfinn H. Midtbøenin johtama komitea luovutti 13. joulukuuta 2022 työ- ja inkluusioministeri Marte Mjøs Persenille selvitysraportin (NOU 2022:18). Raportissa suositellaan muun muassa norjan kielen opetuksen vahvistamista sekä nykyisen keinovalikoiman tehokkaampaa käyttöä ja räätälöimistä. Raportissa tuodaan esiin useita toimivia ratkaisuja, kuten kolmikantapohjainen toimialaohjelma.

 • Learning Labs -käsikirja
  monimuoto-opetus tutkimus elinkeinoelämä |Norden
  31-01-2023

  Building Innovation Capacity, BIC – innovaatioita pohjoismaisen oppimismallin avulla

  BIC-hanke on julkaissut käsikirjan oppimislaboratorioiden käytöstä. Sen otsikko on ”Learning Labs – menetelmä, jolla saat johtoryhmän ja työntekijöiden innovaatiokyvyt esiin” (”Learning Labs – En metode til mobilisering af innovationsevnen hos ledere og medarbejdere”).

 • Formaður nefndarinnar, Arnfinn Midtbøen, afhendir NOU til Marte Mjøs Perse. Mynd: Simen Gald/ ráðuneyti atvinnu- og inngildingarmálefna
  innflytjendur iðn- og starfsmenntun |Norge
  30-01-2023

  Milli hreyfanleika og fólksflutninga - ný opinber greinargerð um farandverkafólk í Noregi

  Þann 13. desember 2022 skilaði nefnd undir forystu Arnfinns H. Midtbøen greinargerð (NOU 2022:18) til atvinnu- og inngildingarráðherra, Marte Mjøs Persen. Meðal ráðlegginga í greinargerðinni eru: Efling norskukennslu og notkun og aðlögun fyrirliggjandi aðgerða. Lögð er áhersla á að þríhliða atvinnugeiraáætlun gæti nýst sem gagnleg aðferð.

 • Handbók fyrir námstilraunastofu
  dreifmenntun rannsóknir atvinnulíf |Norden
  30-01-2023

  Building Innovation Capacity, BIC – nýsköpun með norrænu líkani fyrir nám

  BIC-verkefnið hefur birt skýrslu með niðurstöðum verkefnisins; Námstilraunastofa – Aðferð til þess að virkja sköpunargáfu bæði stjórnenda og starfsfólks (d. Learning Labs - En metode til mobilisering af innovationsevnen hos ledere og medarbejdere).

 • fleksibel læring uddannelsespolitik erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  30-01-2023

  Ny regering - nyt fokus i uddannelsespolitikken

  I det nye regeringsgrundlag ”Ansvar for Danmark” fremgår det, at regeringen omkring uddannelse bl.a. markant vil styrke erhvervsuddannelserne for at øge antallet af faglærte, opkvalificere ufaglærte og styrke muligheden for livslang læring og merituddannelser.

 • Håndbog i Learning Labs
  fleksibel læring forskning erhvervsliv |Norden
  25-01-2023

  Building Innovation Capacity, BIC - innovation gennem en nordisk model for læring

  BIC-projektet har udgivet publikationen ”Learning Labs - En metode til mobilisering af innovationsevnen hos ledere og medarbejdere”

 • Nye utdanningsmuligheter for flyktninger i Norge
  demokrati like muligheter voksenopplæring voksnes læring fag- og yrkesopplæring |Norge
  19-01-2023

  Nye utdanninger for flyktninger i Norge

  Fagskolen Diakonova og AOF Østfold skal utvikle nye utdanninger for flyktninger i Norge

 • utdanningspolitikk |Norge
  16-01-2023

  Gjennomgang av økonomiske støtteordninger for utdanningskvalitet og internasjonalisering i Norge

  Minister for høyere utdanning og forskning i Norge, Ola Borten Moe varsler «ekstrem oppussing» av eksisterende tilskuddsordninger som skal bidra til kvalitet i undervisningen og internasjonalisering av utdanningsløpene.

 • Statsborgerprøven skal fornyes i 2023 og treffe alle innvandreres utdanningsbakgrunn
  voksenopplæring voksnes læring |Norge
  05-01-2023

  Ny statsborgerprøve i Norge fra 2023

  I januar 2023 blir en ny og oppdatert statsborgerprøve tilgjengelig for de som skal søke norsk statsborgerskap

 • democracy |Norden
  27-12-2022

  New Call from the Nordic Council of Ministers

  Prosperous Future is a new application programme for civil Society cooperation in the Nordic region.

 • Utvalgsleder Arnfinn Midtbøen overrekker NOU’en til Marte Mjøs Perse. Foto: Simen Gald/ Arbeids- og inkluderingsdepartementet
  innvandrere fag- og yrkesopplæring |
  22-12-2022

  Mellom mobilitet og migrasjon – ny offentlig utredning om arbeidsinnvandrere i Norge

  Et utvalg ledet av Arnfinn H. Midtbøen leverte 13. desember 2022 en utredning NOU 2022:18) til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Styrking av norskopplæringen og bruk og tilpasning av eksisterende tiltak er blant anbefalingene. Treparts bransjeprogram framheves som et av flere egnede virkemidler.

 • The conference will take place at Conference Center Piperska Muren. Picture: piperskamuren.se
  non-formal adult education lifelong learning trade and industry |Norden
  20-12-2022

  Policy Conference about Validation of Transversal Skills

  June 7 – 8, 2023, Conference Center Piperska Muren, Stockholm, Sweden

 • Dorothy Sutherland Olsen, NIFU (Kuva: NIFU)
  vapaa sivistystyö elinkeinoelämä |Norge
  14-12-2022

  Uusi tutkimus teknologian roolista työelämässä

  Norjassa sijaitsevassa NIFU-tutkimuslaitoksessa (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) tutkijana toimiva Dorothy Sutherland Olsen on tutkinut, miten elinkeinoelämän eri aloilla siirrytään perinteisestä osaamisen suunnittelusta dynaamisempaan tilanteeseen, jossa osaamistarpeet muuttuvat jatkuvasti.

 • monimuoto-opetus yhtäläiset mahdollisuudet elinkeinoelämä |Sverige
  14-12-2022

  NVL mukana TRANSVAL-EU-hankkeessa

  NVL on vuodesta 2021 ollut mukana EU-hankkeessa, jonka aiheena on niin kutsuttujen monialaisten taitojen validointi.

 • Dorothy Sutherland Olsen, NIFU (Mynd: NIFU)
  alþýðufræðsla atvinnulíf |Norge
  14-12-2022

  Ný rannsókn á hlutverki tækni í námi í atvinnulífinu

  Dorothy Sutherland Olsen, fræðimaður hjá Norrænu stofnuninni um nýsköpun, rannsóknir og menntun (NIFU) í Noregi, hefur rannsakað hvernig ýmsar atvinnugreinar eru að færast frá hefðbundnu skipulagi fyrir hæfniþróun yfir í dýnamískara umhverfi þar sem þörfin fyrir hæfni er stöðugt að breytast.

 • dreifmenntun jöfn tækifæri atvinnulíf |Sverige
  14-12-2022

  NVL í samstarfi við TRANSVAL-EU

  Frá árinu 2021 hefur NVL verið samstarfsaðili í ESB verkefninu TRANSVAL-EU. Verkefnið snýst um hvernig unnt er að raunfærnimeta yfirfæranlega færni.

 • prison education ICT skills |Danmark
  13-12-2022

  How is the education platform SKnet used in the Danish Storstrøm prison?

  Two students from Aalborg University have conducted a case study on the use of the education platform SKnet in the closed prison Storstrøm.

 • flexibelt lärande lika möjligheter näringsliv |Sverige
  06-12-2022

  NVL i samverkan med TRANSVAL-EU

  NVL är sedan 2021 partner i EU-projektet TRANSVAL-EU. Projektet handlar om att validera övergripande färdigheter sk Transversal competences.

 • Dorothy Sutherland Olsen, NIFU (Foto: NIFU)
  folkeopplysning næringsliv |Norge
  29-11-2022

  Ny studie av teknologiens rolle for læring i arbeidslivet

  Dorothy Sutherland Olsen, forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) i Norge, har undersøkt hvordan ulike sektorer i næringslivet beveger seg fra tradisjonell kompetanseplanlegging til en mer dynamisk situasjon der kompetansebehovet er i kontinuerlig endring.

 • Työlliset, lomautetut ja työttömät saavat koulutusta vihreästä siirtymästä.
  etäopetus monimuoto-opetus täydennyskoulutus tietotekniset taidot elinikäinen oppiminen elinkeinoelämä aikuisten oppiminen ammatillinen koulutus |Norge
  28-11-2022

  Kestävä kehitys korostui tänä vuonna toimialakohtaisten koulutusten rahoituksessa

  Norjan korkeakoulutus- ja osaamisvirasto on jakanut 94 miljoonaa kruunua osaamisen kehittämiseen yhdellätoista eri toimialalla.

 • osaamisen kehittäminen koulutuspolitiikka |Sverige
  28-11-2022

  Aluekohtaisella suunnittelulla varmistetaan osaamisen riittävyyttä koko maassa

  Pula oikeista osaajista vaivaa tällä hetkellä niin peruspalveluita, elinkeinoelämää kuin ilmastosiirtymää.

 • Starfandi, þeir sem missa atvinnu um stundarsakir og atvinnuleitendur, fá tækifæri til færniþróunar um grænu umbreytinguna.
  fjarkennsla dreifmenntun símenntun upplýsingatækni símenntun atvinnulíf nám fullorðinna fullorðinsfræðsla iðn- og starfsmenntun |Norge
  28-11-2022

  Áhersla á atvinnugreinaáætlanir við úthlutanir ársins

  Stofnun æðri menntunar og færni í Noregi (HK-dir) hefur úthlutað 94 milljóna norskra króna til hæfniþróunar í 11 atvinnugreinum.

 • færniþróun menntastefna |Sverige
  28-11-2022

  Áætlanir um svæðisbundna byggðaþróun eiga að stuðla að bættir hæfniþróun um gjörvalla Svíþjóð

  Skortur á fólki með rétta hæfni bitnar á velferðarsviðinu, atvinnulífinu og viðbrögðum við loftlagsbreytingum.

 • research trade and industry |Sverige
  23-11-2022

  New models for sustainable development lifestyles

  A new pilot project develops an educational model for supporting the development towards the normalization of more sustainable lifestyles.

 • demokrati forskning näringsliv |Sverige
  22-11-2022

  Utveckling av nordiska utbildningsmodeller för livsstilar för hållbar utveckling

  År 2022 påbörjas ett pilotprojekt vars målsättning är att utforska och utveckla en utbildningsmodell (utbildning/lärprocess) som utbildningsorganisationer redan använder sig av inom sin organisation och som stödjer utvecklingen mot normalisering av mer hållbara livsstilar.

 • Ansatte, permitterte og ledige får kompetanse om det grønne skiftet
  nettundervisning fleksibel læring etter- og viderutdanning IKT-kunnskap livslang læring næringsliv voksnes læring fag- og yrkesopplæring |Norge
  16-11-2022

  Bærekraftige bransjeprogram i fokus ved årets tildeling

  Direktoratet for høyere utdanning kompetanse (HK-dir) har i år delt ut 94 millioner kroner til kompetansepåfyll i 11 bransjer.

 • fortbildning näringsliv |Island
  15-11-2022

  Arbetsmarknadens parter villiga att samarbeta kring certifiering av kompetenser i arbete (Fagbréf atvinnulífsins)

  Den första november firade Arbetslivets Utbildningscenter (FA) på Island sitt 20-årsjubileum, i samarbete med NVL. Man firade med ett jubileumsmöte, under titeln Fagbréf atvinnulífsins (arbetslivets yrkesbevis). Över 100 personer deltog i mötet på plats och online.

 • kompetensutveckling utbildningspolitik |Sverige
  08-11-2022

  Regionala planeringsunderlag ska bidra till bättre kompetensförsörjning i hela landet

  Bristen på personer med rätt kompetens drabbar i dag välfärden, näringslivet och klimatomställningen.

 • Kuva: Mads Bordinggaard, Earthlander Media, resonans.live
  demokratia |Danmark
  27-10-2022

  ”Resonans”– sivistysfestivaali

  Tämän vuoden teemana oli ”ihminen digitalisoidussa maailmassa.”

 • Yliopisto-, teollisuus- ja innovaatioministeri Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir Kuva: Islannin hallitus
  háskólamenntun gæðaeftirlit |Island
  27-10-2022

  Islannin yliopistoja kehotetaan tehostamaan yhteistyötä

  Islannissa on perustettu rahasto yliopistojen välisen yhteistyön lisäämiseksi. Tavoitteena on muun muassa lisätä etäopetusta, kasvattaa ulkomaisten opiskelijoiden määrää sekä laajentaa ammatillisen yliopistokoulutuksen tarjontaa.

 • Ljósmyndari: Mads Bordinggaard, Earthlander Media, resonans.live
  nám fullorðinna |Danmark
  26-10-2022

  ”Endurómun” – menntahátíð

  Þema ársins var: ”Endurómun er menntahátíð um manneskjuna í stafrænum heimi“

 • færniþróun menntastefna |Sverige
  26-10-2022

  Námsstyrkur vegna umbreytinga til þess að auka langtíma sveigjanleika, efla getu til breytinga og öryggi á vinnumarkaði

  Námsstyrkur vegna umbreytinga er nýr námsstyrkur sem er hluti af breytingaáætlun sænsku ríkisstjórnarinnar og er sérstaklega ætlaður þeim sem þurfa að breyta um starf eða efla hæfni sína til þess að öðlast sterkari stöðu á vinnumarkaði.

 • Foto: Bent Blomqvist/norden.org
  hållbar utveckling näringsliv |Åland
  25-10-2022

  Framtidens arbetsmarknad och grön omställning

  Hur ser framtidens arbetsmarknad ut i Norden och på Åland? Vilka utmaningar finns för grön omställning? Det var frågor som dryftades på ett lunchseminarium i Mariehamn nyligen.

 • kompetensutveckling utbildningspolitik |Sverige
  20-10-2022

  Ett omställningsstudiestöd för långsiktigt förbättrad flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

  Omställningsstudiestöd är ett nytt studiestöd som ingår i regeringens omställningspaket och kommer att kunna lämnas till den som är i behov av omställning eller kompetensutveckling för att få en starkare ställning på arbetsmarknaden.

 • Planlegger fremtiden for forskning og høyere utdanning
  forskning høyere utdanning utdanningspolitikk |Norge
  12-10-2022

  En avgjørende langtidsplan for forskning og høyere utdanning

  UHR-konferansen ble avholdt 4. oktober i år, og forsknings- og høyere utdanningsministeren presenterte revidert Langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

 • livslang læring utdanningspolitikk |Norge
  10-10-2022

  Ny norsk kartlegging av arbeidslivets kompetansebehov

  Den norske regjering vil gjennom kartleggingen skaffe seg grunnlag for å dekke arbeids- og samfunnslivets behov for kompetanse. Resultatene legges fram våren 2023 i en stortingsmelding ved navn Utsynsmeldingen.

 • Fotograf: Mads Bordinggaard, Earthlander Media, resonans.live
  voksenuddannelse |Danmark
  05-10-2022

  ”Resonans” - en dannelsesfestival

  Årets tema var: ”Resonans er en dannelsesfestival om mennesket i en digitaliseret verden”.

 • «Arbeidere snakker sammen på fabrikken»; colourbox.com
  næringsliv voksnes læring fag- og yrkesopplæring |Norge
  05-10-2022

  8 av 10 nyutdannede fagarbeidere sikret seg jobb året etter bestått fagprøve

  80 prosent av de som besto fag- eller svenneprøven i 2020 og 2021 var i jobb ett år etter utdanning, viser ny statistikk fra Utdanningsdirektoratet (Udir).

 • Universitets-, industri- og innovationsminister Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir Foto: Islands regering.
  højere uddannelse kvalitetssikring |Island
  03-10-2022

  Universiteter i Island opfordres til at etablere et stærkere samarbejde

  En fond er blevet oprettet for at øge samarbejdet mellem universiteter i Island. Blandt andet er fokus på øget mulighed for fjernundervisning; at øge antallet af udenlandske studerende; og at øge udbuddet af professionelle universitetsstudier

 • Fotograf: Klaus Holsting
  voksenuddannelse |Danmark
  28-09-2022

  Partnerskaber for ”Uddannelse for bæredygtig udvikling”

  Et unikt bottom up og tværsektorielt samarbejde om uddannelse og bæredygtig udvikling.

 • símenntun náms- og starfsráðgjöf nám fullorðinna fullorðinsfræðsla |Norden
  26-09-2022

  Samhæfing ráðgjafar á Norðurlöndum

  Staðan í Finnlandi og á Grænlandi 2022

 • fjarkennsla nám fanga náms- og starfsráðgjöf |Norden
  26-09-2022

  Nýr norrænn vinnuhópur á að skoða menntun ungs fólks í fangelsum

  Norrænt net um fræðslu í fangelsum mun í haust koma á laggirnar vinnuhópi sem á að kanna hvernig hægt er að stuðla að því að flest af yngstu föngunum geti bæði hafið og lokið námi – með því að kanna hvernig hægt er að skapa aðstæður svo flest úr hópi yngri fanga geti staðið sig sem best í skóla í fangelsi.

 • Foto: Islands regering
  fleksibel læring kompetenceudvikling lige muligheder voksenlæring |Island
  26-09-2022

  En arbejdsgruppe fremsætter forslag til at øge studie- og arbejdsmuligheder for handicappede

  Social- og arbejdsmarkedsministeren i samarbejde med børne- og uddannelsesministeren og universitets-, industri- og innovationsministeren har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal øge mulighederne for handicappede.

 • Tim Walker (Harbourfront Centre), Robin Liu Hopson (People for Education), Antra Carlsen (NVL) og Peter Vietgen (Brock University) deltog i Nordic Talks’ internationale debat om læringens fremtid.
  bæredygtig udvikling livslang læring voksenlæring |Norden
  21-09-2022

  NVL er med på Nordic Talks i Toronto

  Det er første gang, NVL deltager i en debat under eventformatet Nordic Talks. Antra Carlsen, NVL's hovedkoordinator, var én af paneldeltagerne i en international debat om læringens fremtid den 14. september i Toronto, Canada.

 • nettundervisning utdanning i fengsel veiledning |Norden
  19-09-2022

  Ny nordisk arbeidsgruppe skal se nærmere på utdanning for unge i fengsel

  Nordisk nettverk for opplæring i fengsel starter i høst opp en arbeidsgruppe som skal undersøke hvordan en kan bidra til at flest mulig av de yngste innsatte både kan starte og fullføre en utdanning – ved å undersøke hvordan en kan legge forholdene til rette for at flest mulig fra denne gruppen kan prestere best mulig på skolen i fengsel.

 • livslang læring vejledning voksenlæring |Norden
  16-09-2022

  Samordning af vejledningen i de nordiske lande

  Status på Finland og Grønland 2022

 • etter- og viderutdanning livslang læring |Norge
  12-09-2022

  Lav deltakelse i opplæring blant kort-utdannede

  Lærevilkårsmonitoren 2020 ble utgitt sommeren 2022 og viser at menns deltakelse i opplæring er lavere enn kvinners. Personer med kort utdanning deltar i mindre grad enn de med lang utdanning og deltidsansatte deltar mindre enn de som arbeider i heltidsstillinger.

 • efter- og videreudddannelse bæredygtig udvikling kompetenceudvikling |Danmark
  05-09-2022

  ”Manglende opkvalificering spænder ben for grøn omstilling”

  Ny rapport påpeger centrale pointer, der kan være medvirkende til at opkvalificering af arbejdsmarked i forhold til den grønne omstilling ikke sker i dag.

 • erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  30-08-2022

  Bekymrende store fald i ansøgninger til velfærdsuddannelser

  Et stort fald af førsteprioritetsansøger til fire store velfærdsuddannelser kan medføre en udfordring af velfærdssamfundet.

 • perustaidot yhtäläiset mahdollisuudet |Norden
  29-08-2022

  Viisi tapaa edistää digitalisaatiota

  NVL Digital -verkosto laati viisi suositusta digitaalisen osallisuuden lisäämiseksi Pohjoismaissa.

 • elinkeinoelämä koulutuspolitiikka ammatillinen koulutus |Norge
  29-08-2022

  Ammatillinen korkeakoulutus muuttuvan työelämän tarpeisiin

  Norjan osaamistarvetoimikunta julkisti teemaraporttinsa tiistaina 14. kesäkuuta. Raportin otsikko on ”Høyere yrkesfaglig utdanning for et arbeidsliv i endring” (Ammatillinen korkeakoulutus muuttuvan työelämän tarpeisiin).

 • grunnleikni jöfn tækifæri |Norden
  29-08-2022

  5 leiðir að stafvæðingu

  NVL Digital hefur lagt fram 5 tillögur um hvernig efla má stafræna þátttöku á Norðurlöndunum.

 • atvinnulíf menntastefna iðn- og starfsmenntun |Norge
  29-08-2022

  Fagnám á háskólastigi fyrir atvinnulíf undirorpið breytingum

  Norska hæfniþarfaráðið birti þriðjudaginn 14. júní sl. skýrsluna „Fagnám á háskólastigi fyrir atvinnulíf undirorpið breytingum (n. Høyere yrkesfaglig utdanning for et arbeidsliv i endring)“.

 • Social- og arbejdsmarkedsminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Unnur Helga Óttarsdóttir, formand for Þroskahjálp, og børne-og uddannelsesminister Ásmundur Einar Daðason underskriver en aftale. Foto: Islands regering
  bæredygtig udvikling lige muligheder |Island
  24-08-2022

  Øget fokus på beskæftigelsesmulighederne for unge handicappede

  Børne-og uddannelsesministeriet og Social- og arbejdsministeriet har bevilget en tillægsbevilling til koordinering af information om uddannelsesudbud og jobmuligheder.

 • Paneldeltakerne. Foto Anne Solsvik
  livslang læring voksnes læring |Norge
  11-08-2022

  NVL godt representert på konferanse om voksnes læring

  The 9th Nordic Conference on Adult Education and Learning ble arrangert i Tønsberg, Norge i mai i å, med omkring 100 deltakere. NVL Norge deltok i planlegging og gjennomføring. NVL-prosjekter ble presentert både i plenum og parallellsesjoner.

 • indvandrere drop-outs voksenuddannelse erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Island
  11-08-2022

  Lavere frafald på gymnasieniveau i Island

  Frafaldet på de gymnasiale uddannelser har været faldende siden 2003, og blandt de frafaldne er der flest mænd og studerende på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.

 • kompetanseutvikling voksnes læring |Norge
  09-08-2022

  Partene i arbeidslivet samlet igjen i Kompetansepolitisk råd

  Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe samlet før sommerferien de sentrale arbeidslivsorganisasjonene til samtale om kompetanse- og arbeidskraftsbehovet i Norge.

 • baskunskaper lika möjligheter |Norden
  08-08-2022

  5 sätt att digitaliseras

  NVL Digital har tagit fram 5 rekommendationer för att öka den digitala delaktigheten i Norden.

 • sustainable development lifelong learning |International
  01-08-2022

  Lifelong learning to extend working life

  For workers to have the possibility to extend their working lives, access to lifelong learning opportunities is of key importance.

 • næringsliv utdanningspolitikk fag- og yrkesopplæring |Norge
  07-07-2022

  Høyere yrkesfaglig utdanning for et arbeidsliv i endring

  Det norske kompetansebehovsutvalget lanserte temarapporten «Høyere yrkesfaglig utdanning for et arbeidsliv i endring» tirsdag 14.juni.

 • Maria Marquard, NVL Danmark og David Atchoarena, direktør for UNESCO Institute for LLL under CONFINTEA VII i Marrakesh.
  uddannelsespolitik voksenuddannelse |International
  29-06-2022

  Marrakesh Framework for Action: en global indsats for at fremme livslang læring

  Mere end 1.000 deltagere fra over 140 lande diskuterede Marrakesh Framework for Action under den syvende internationale konference om voksenuddannelse (CONFINTEA 7) 15.-17. juni 2022 i Marokko.

 • kvalitetssikring uddannelsespolitik |Danmark
  27-06-2022

  Kvaliteten i den danske læreruddannelse styrkes

  Et tocifret millionbeløb på 65 mio. kr. skal styrke kvaliteten af undervisningen på læreruddannelsen.

 • Foto: Islands regering
  drop-outs uddannelsespolitik vejledning |Island
  24-06-2022

  Rapport om pandemiens påvirkninger på udsatte grupper i samfundet

  Blandt andet påpeger rapporten den vigtige rolle, studie-og karrierevejledere har i gymnasier i forhold til at forebygge frafald fra studier

 • efter- og videreudddannelse kvalitetssikring livslang læring uddannelsespolitik voksenlæring |Danmark
  20-06-2022

  ”Nye reformveje” – reformkommissionens første udspil

  Reformkommissionen er nedsat af den danske regering, og har til opgave at komme med anbefalinger til løsning af komplekse udfordringer.

 • basiskompetence efter- og videreudddannelse kortuddannede voksenlæring |Danmark
  15-06-2022

  Arbejdsmarkedsuddannelser, AMU kan medvirke til at styrke basale færdigheder

  bl.a. gennem en kobling af undervisningen samt faglig- og arbejdsrelateret udvikling.

 • Nordisk Ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki Foto: Ninni Andersson
  erhvervsliv |Norden
  08-06-2022

  Paula Lehtomäki får nyt job

  Nordisk Ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki skifter til stillingen som administrerende direktør for Skogsindustrin rf, Finnish Forest Industries Federation. Dermed afslutter hun sin ansættelse hos Nordisk Ministerråd i september 2022, et halvt år før ansættelsesperioden udløber.

 • Jón Gnarr. Billede er fra Nutiminn.is
  kortuddannede lige muligheder motivation realkompetence |Norden
  07-06-2022

  "Dette er et fantastisk system, og det reddede mig totalt"

  En af hovedoplægsholderne på Biennale konferencen i Reykjavík d. 19-20 Maj var Jón Gnarr, skuespiller, komiker og tidligere borgmester. Han talte om sin personlige erfaring med realkompetencevurdering.

 • Antra Carlsen, NVLs hovedkoordinator.
  kompetenceudvikling lige muligheder realkompetence |Norden
  06-06-2022

  Nye udfordringer på arbejdsmarkedet takles med realkompetencevurdering

  Den fjerde VPL Biennale-konference fandt sted i Reykjavík den 19. og 20. maj.

 • dreifmenntun náms- og starfsráðgjöf |Norge
  31-05-2022

  Nýtt smáforrit fyrir sveigjanlega ráðgjöf og kennslu í starfsnámi hlaut gæðaverðlaun

  Á ráðstefnunni Gæðanám og stafræn umbreyting þann 20. apríl, afhenti Ola Borten Moe, þekkingar og vísindaráðherra Lovisenberg kristilega fagháskólanum Námsgæðaverðlaunin 2022. Háskólinn hefur þróað smáforritið TOPP-N, sem er ný lausn fyrir ráðgjöf og mat á hjúkrunarfræðistúdentum sem eru í starfsnámi á vinnustöðum í heilbrigðis- og umönnunarþjónustu.

 • monimuoto-opetus ohjaus |Norge
  30-05-2022

  Laatupalkittu sovellus helpottaa harjoittelun aikaista ohjausta ja oppimista

  Norjalainen koulutuksen laatupalkinto myönnettiin vuonna 2022 Lovisenbergin diakoniakorkeakoululle (Lovisenberg diakonale høyskole). Tutkimus- ja korkeakoulutusministeri Ola Borten Moe luovutti palkinnon 20.4. konferenssissa, jossa käsiteltiin koulutuksen laatua ja digisiirtymää. Palkitun korkeakoulun kehittämä sovellus TOPP-N on uusi ratkaisu sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelun aikaiseen ohjaamiseen ja arviointiin .

 • nettundervisning fleksibel læring distrikt høyere utdanning utdanningspolitikk |Norge
  20-05-2022

  En av ti studenter i Norge går på en fleksibel utdanning

  Hvert år utarbeider Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse tilstandsrapport for høyere utdanning på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten er en del av grunnlaget for departementets etatsstyring av statlige universiteter og høyskoler, for kommunikasjon med de private institusjoner og kan være med på å lage grunnlaget for departementets budsjettarbeid og politikkutvikling.

 • accreditation of prior learning adult education |International
  19-05-2022

  Meet the winners: VPL Biennale’s prize

  The 4th Validation of Prior Learning Biennale took place on May 19-20 2022 in Iceland with The Education and Training Service Centre (ETSC) as host.

 • basiskompetence IT færdigheder |Island
  09-05-2022

  81 procent af alle islændinge har grundlæggende digitale kompetencer

  I gennemsnit har 81 procent af den islandske befolkning i alderen 16-74 år mindst et grundlæggende niveau af digitale kompetencer, viser nye tal fra Eurostat.

 • Foto: Islands regering
  folkeoplysning motivation sprog voksenlæring |Island
  03-05-2022

  Tilskud til undervisning i islandsk til udlændinge

  I alt 18 centre for livslang, virksomheder og institutioner modtager tilskud til at afholde kurser over hele landet.

 • færniþróun atvinnulíf náms- og starfsráðgjöf |Norden
  30-04-2022

  Starfsferilsráðgjöf fyrir fullorðna á vinnumarkaði

  Verkefnið er hagnýtt og veitir innblástur og hugleiðingar um það ráðgjafarsvið er varðar ráðgjöf um þróun starfsferils fyrir fullorðna. Verkefninu fylgir kynning á hagnýtum verkfærum fyrir ráðgjafa sem vinna með fullorðna á vinnumarkaði og sem hægt er að nálgast á aðgengilegan og auðveldan hátt.

 • osaamisen kehittäminen elinkeinoelämä ohjaus |Norden
  28-04-2022

  Aikuisten uraohjaus työelämässä

  Aikuisten uraohjausta käsittelevä hanke on käytännönläheinen hanke, joka tuo aikuisten ohjauksen alalle inspiraatiota ja pohdintoja. Hankkeessa esitellään käteviä ja helppotajuisia käytännön työvälineitä ohjaajille, jotka ohjaavat aikuisia työelämässä.

 • fleksibel læring veiledning |Norge
  27-04-2022

  Ny app for fleksibel veiledning og opplæring i praksisstudier fikk kvalitetspris

  Lovisenberg diakonale høyskole ble den 20. april, under konferansen Utdanningskvalitet og digital omstilling, tildelt Utdanningskvalitetsprisen 2022 av kunnskaps- og forskningsminister Ola Borten Moe. Høyskolen har utviklet app’en TOPP-N, som er en ny løsning for veiledning og vurdering av sykepleierstudenter som er i ute i praksis på arbeidsplasser i helse- og omsorgstjenestene.

 • basiskompetanse IKT-kunnskap kompetanseutvikling livslang læring voksnes læring |Norge
  26-04-2022

  Den norske regjeringen deler ut 150 millioner kroner til opplæring på arbeidsplassen

  Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse deler ut 150 millioner kroner til 783 kurs gjennom ordningen Kompetansepluss. Dette gjør at over 7400 voksne gjennom sin arbeidsplass får penger til opplæring i lesing, skriving og digitale ferdigheter.

 • demokrati folkeoplysning |Danmark
  25-04-2022

  Sophia – en tænketank for pædagogik og dannelse

  Tænketank har til formål at styrke levende dialog og debat omkring skole, dannelse, pædagogik og ledelse, på en måde, der fastholder og fremme det demokratiske grundlag for vore undervisnings- og uddannelsesinstitutioners indhold og virkemåde.

 • hållbar utveckling |Norden
  22-04-2022

  Ansökan för att forska, jämföra och utveckla nordiska utbildningsmodeller för hållbar utveckling

  Forskare, utbildningsorganisation eller lärandenätverk kan ansökan tills 29.4.2022.

 • bæredygtig udvikling uddannelsespolitik |Danmark
  22-04-2022

  Partnerskaber for bæredygtig udvikling i uddannelse

  Initiativet er en del af handleplanen for uddannelse for bæredygtig udvikling, som blandt andet undersøger hvilke barrierer og muligheder, der er i arbejdet med uddannelse i bæredygtig udvikling i dagtilbud, på skoler og uddannelsesinstitutioner.

 • integration voksenuddannelse |Danmark
  19-04-2022

  Hjælp til ukrainere gennem partnerskab for hurtig adgang til job

  Partnerskabet har til henblik at skabe de bedste muligheder for at de ukrainske flygtninge får hurtig adgang til arbejdsmarkedet ved at fokusere på kompetenceafklaring, uddannelsesbehov, oprettelse af jobbank, danskundervisning samt adgang til integrationsgrunduddannelsen.

 • Social- og arbejdsmarkedsminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson og Siv Friðleifsdóttir, specialist hos Social- og arbejdsministeriet, på mødet i Stavanger.
  kortuddannede lige muligheder |Island
  07-04-2022

  De nordiske socialministre diskuterer situationen for unge, som ikke er i uddannelse eller arbejde

  Ministrene gennemgik effekten af COVID-19-epidemien på erhvervsfrekvensen for unge i alderen 15-29 år og diskuterede situationen i deres hjemlande.

 • kompetenceudvikling erhvervsliv vejledning |Norden
  01-04-2022

  Karrierevejledning af voksne i arbejdslivet

  Projektet er et praktisk rettet projekt, som leverer inspiration og refleksion til vejledningsfeltet, karrierevejledning af voksne og præsenterer praktiske redskaber i en let og tilgængelig form til brug for vejledere, der arbejder med voksne i arbejdslivet.

 • grunnleikni jöfn tækifæri |Finland
  30-03-2022

  Stafræn gjá aðeins minni í Finnlandi

  Stafræn færni fullorðinna Finna á aldrinum 25 og 64 ára er betri en færni Evrópubúa að meðaltali.

 • osaamisen kehittäminen opitun tunnustaminen opitun tunnustaminen |Island
  28-03-2022

  VPL Biennale järjestetään 19.–20. toukokuuta 2022 Islannissa

  Konferenssin aiheena on yhteisen perustan luominen aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiselle. Elinikäisen oppimisen alalla tarvitaan yhtenäisiä menettelytapoja.

 • täydennyskoulutus harvaan asuttu alue tasa-arvo koulutuspolitiikka |Danmark
  28-03-2022

  Koulutusta hajautetaan suurkaupungeista koko maahan

  Prosessi ja keskustelu aiheesta ovat meneillään.

 • motivasjon næringsliv |Norge
  24-03-2022

  Ny norsk undersøkelse om konsekvensene av pandemien for arbeidslivet

  Hvert halvår gjennomfører HR- Norge sammen med Kantar en arbeidslivsundersøkelse med navn ALx. Dataene som er hentet inn gjennom Norsk Gallup-panelet baserer seg på et representativt utvalg av Norges yrkesaktive befolkning mellom 20-67 år. Den siste gjennomførte undersøkelsen belyser spørsmålet Hvordan klarte vi oss gjennom koronapandemien og hvordan har den endret våre prioriteringer?

 • kompetenceudvikling realkompetence realkompetencevurdering (RKV) |Island
  22-03-2022

  VPL Biennale finder sted den 19.-20. maj 2022 i Island

  Konferencen handler om opbygningen af et fælles grundlag for validering af tidligere læring. Der er brug for integrerede tilgange til livslang læring.

 • Foto: norden.org
  internasjonalisering |Norden
  18-03-2022

  Alle Nordisk ministerråds aktiviteter i Russland skal stanses

  Det russiske utenriksdepartementet har i dag meddelt at alle Nordisk ministerråds aktiviteter i Russland skal stanses. Pågående prosjekt skal avvikles innen 3 måneder.

 • voksnes læring |Norge
  17-03-2022

  Pandemien avdekket flere nye kompetansebehov

  I Befolkningsbarometeret 2021 oppgir 25 % at de har måttet lære noe nytt som følge av pandemien. Hele 62 % av disse opplever at behovet for å dekke nye kompetansebehov er dekket.

 • folkbildning validering |Finland
  08-03-2022

  Folkbildningen och kompetensbaserat lärande

  Sedan augusti 2021 ingår flera av den fria bildningens/folkbildningens kurser i det nationella prestationsregistret KOSKI.

 • Foto: Islands regering
  forskning kortuddannede lige muligheder drop-outs |Island
  28-02-2022

  En ny rapport peger at ulige sociale familiebaggrunde påvirker unges frafrald på ungdomsuddannelserne

  I undersøgelsen blev der set på elevernes sociale og økonomiske baggrund for at identificere faktorer, der forudsiger frafald

 • Foto: Hentet fra rapporten Voksnes utdannings- og yrkesvalg skrevet av Opinion.
  voksenopplæring |Norge
  25-02-2022

  Kartlegging av voksnes utdannings- og yrkesvalg i Norge

  En fersk kartlegging gjennomført av Opinion på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse viser at fire av ti voksne ville valgt en annen utdanning om de skulle valgt på nytt i dag.

 • færniþróun iðn- og starfsmenntun |Finland
  24-02-2022

  Stafræn umbreyting í starfsmenntun með nýjum styrkjum

  Li Andersson menntamálaráðherra Finna hefur veitt 3,7 milljónum evra til þess að þróa stafræna umbreytingu í starfsmenntun í Finnlandi.

 • aðlögun nám fullorðinna iðn- og starfsmenntun |Danmark
  24-02-2022

  Fleiri nýta sér tækifæri til menntunar sem fullorðinslærlingar

  Einkum hefur konum frá öðrum löndum en Vesturlöndum fjölgað.