Filter Nyhetsbrev • Foto: Pexels
  ammatillinen koulutus kotoutuminen |Åland
  28-02-2018

  Ahvenanmaalla pulaa kokeista

  Ahvenanmaalaisten ravintoloiden on vaikeaa saada palkattua kokkeja, ja ammattiin kohdistuva kiinnostus on vähentynyt jyrkästi viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana.

 • Jan Tore Sanner og Gina Lund
  ohjaus harvaan asuttu alue |Norge
  28-02-2018

  Hallitus vahvistaa panostusta uraohjaukseen

  Osaamisministeri Jan Tore Sanner avasi Tromssassa 23. tammikuuta Norjan elinikäisen osaamisen viraston, Kompetanse Norgen, uuden aluekonttorin. Tromssasta käsin toteutettava kansallisen tason panostus tuo hyvälaatuiset ja maksuttomat sähköiset uraohjauspalvelut koko Norjan väestön saataville.

 • Jan Tore Sanner
  kotoutuminen koulutuspolitiikka |Norge
  28-02-2018

  Kotouttamisasiat siirtyvät osaamissektorin yhteyteen hallituksessa

  – Koulutus ja työelämävalmiuksien hankkiminen ovat kotoutumisen avain, pääministeri Erna Solberg totesi 17. tammikuuta esitellessään laajennetun hallituksensa, jonka muodostavat liberaali venstre-puolue, oikeistopopulistinen edistyspuolue ja konservatiivinen høyre.

 • Foto: Danmarks Evalueringsinstitut
  opitun tunnustaminen ammatillinen koulutus |Danmark
  28-02-2018

  Ammatillisen aikuiskoulutuksen AHOT-prosessit liian standardoituja

  Koulutuksen arviointilaitos EVA:n tutkimuksesta ilmenee, että ammatillisten oppilaitosten aikuisopiskelijoille tehtävä aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) on Tanskassa liian joustamatonta. AHOT-menettelyssä ei huomioida riittävästi esimerkiksi sellaiselta alalta hankittua työkokemusta, johon työntekijällä ei ole koulutusta.

 • Foto: Pexels
  iðn- og starfsmenntun aðlögun |Åland
  26-02-2018

  Skortur á matreiðslumönnum á Álandseyjum

  Erfitt hefur reynst að ráða matreiðslumenn við veitingastaði á Álandseyjum vegna þess að áhugi unglinga á faginu hefur dvínað umtalsvert síðastliðin tíu ár.

 • Jan Tore Sanner og Gina Lund
  náms- og starfsráðgjöf dreifbýli |Norge
  26-02-2018

  Ríkisstjórnin leggur aukna áherslu að ráðgjöf

  Þann 23. janúar sl. opnaði Jan Tore Sanner þekkingarráðherra, nýja umdæmisskrifstofu Hæfnistofnunarinnar, Kompetanse Norges í Tromsø. Miðlægt átak sem sett hefur verið á laggirnar í Tromsø á að veita fólki hvaðanæva að í Noregi aðgang að góðri, stafrænni og gjaldfrjálsri ráðgjafaþjónustu.

 • Foto: Danmarks Evalueringsinstitut
  raunfærnimat iðn- og starfsmenntun |Danmark
  26-02-2018

  Raunfærnimat starfsmenntaskólanna fyrir fullorðna eru of stöðluð

  Könnun sem EVA, danska námsmatsstofnunin hefur gert sýnir að raunfærnimat sem framkvæmt er í deildum starfsmenntaskóla fyrir fullorðna eru of stöðluð og taka í of litlu mæli tillit til færni sem einstaklingurinn hefur aflað sér sem ófaglærður í starfi.

 • Jan Tore Sanner
  aðlögun menntastefna |Norge
  26-02-2018

  Starf ríkisstjórnarinnar á sviði aðlögunar færist til þekkingargeirans

  – Lykilþáttur í aðlögun er menntun og hæfniþróun fyrir atvinnulífið, sagði Erna Solberg, forsætisráðherra Noregs, þegar hún þann 17. janúar sl. kynnti nýja, breiðari ríkisstjórn með þátttöku, Frjálslynda flokksins Venstre, Framfarflokksins og Hægri flokksins.

 • vägledning vuxnas lärande |Island
  26-02-2018

  Vuxnas möjligheter till studier på gymnasienivå

  Finansiering, information om ekonomiskt stöd samt att kombinera skola med familjeliv och arbete är det de största hindren för studier.

 • Jan Tore Sanner og Gina Lund
  distrikt veiledning |Norge
  23-02-2018

  Regjeringen styrker satsingen på karriereveiledning

  23. januar åpnet kunnskapsminister Jan Tore Sanner Kompetanse Norges nye regionkontor i Tromsø. En nasjonal satsing lagt til Tromsø skal gi folk over hele landet tilgang til gode, digitale og gratis karriereveiledningstjenester.

 • Kunnskaps- og Integreringsminister Jan Tore Sanner
  integrering |Norge
  23-02-2018

  Regjeringens integreringsarbeid legges til kunnskapssektoren

  – Nøkkelen til integrering er utdanning og kvalifisering til arbeidslivet, sa statsminister Erna Solberg da hun 17. januar presenterte sin utvidede regjering bestående av Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre.

 • menntastefna alþýðufræðsla |Sverige
  23-02-2018

  Sænska ríkisstjórnin vill setja reglugerð um starfsheitin sjúkraliði og félagsliði

  Ríkisstjórnin hefur skipað sérstaka rannsakendur sem eiga að skila tillögum um hvernig ber að setja reglur um starfsheitin sjúkraliði/félagsliði. Niðurstöður eiga að liggja fyrir í apríl 2019.

 • Pixabay.com
  alþýðufræðsla iðn- og starfsmenntun |Sverige
  23-02-2018

  Sérstök námskeið lýðskóla leiða til atvinnu eða áframhaldandi náms

  Sænska Hagstofan (SCB) hefur fylgt þátttakendum í sérstökum námskeiðum lýðskólanna á árunum 2012 til 2014 eftir. SCB staðfestir að að afloknu námskeiðunum hafi flestir fengið atvinnu eða haldið áfram námi. Eftirfylgni af þessu tagi er sú fyrsta sinnar tegundar.

 • //koski.opintopolku.fi/koski/
  raunfærnimat símenntun |Finland
  23-02-2018

  Miðlægur gagnagrunnur fyrir próf

  Frá og með janúar er nýr miðlægur gagnagrunnur fyrir próf og námsárangur.

 • atvinnulíf menntastefna símenntun |Finland
  23-02-2018

  Atvinnulífið breytist – ert þú klár?

  Árið 2017 voru umræður í fleiri vinnuhópum um hvernig Finnar eiga að takast á við breytingarnar sem verða í kjölfar hnattvæðingar og tölvuvæðingar.

 • ohjaus aikuisten oppiminen |Island
  23-02-2018

  Tuore ohjausalan maisterintutkielma käsittelee aikuisten mahdollisuuksia toisen asteen opintoihin

  Tímarit um uppeldi og menntun -lehdessä on ilmestynyt tutkielmaan perustuva artikkeli. Sen mukaan opintojen rahoittaminen, tiedon saaminen taloudellisen tuen muodoista sekä opiskelun yhdistäminen perhe-elämään ja työhön ovat suurimmat opiskelun esteet niiden aikuisten mielestä, jotka hakeutuvat opiskelemaan elinikäisen oppimisen keskuksiin.

 • ohjaus opitun tunnustaminen |Island
  23-02-2018

  Seuraava askel

  Islantilainen Työelämän koulutuskeskus (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) on avannut yhteistyössä Islannin elinikäisen oppimisen keskusten kanssa verkkosivuston, jonka nimi on ”Næsta skref” eli Seuraava askel.

 • ammatillinen koulutus koulutuspolitiikka |Sverige
  23-02-2018

  Hallitus haluaa säännellä alihoitajan ammattia

  Ruotsin hallitus on asettanut erityisen selvityshenkilön laatimaan esityksen siitä, miten alihoitajan (undersköterska) ammattia voidaan säännellä. Selvityksen on määrä valmistua huhtikuussa 2019.

 • Pixabay.com
  vapaa sivistystyö ammatillinen koulutus |Sverige
  23-02-2018

  Kansanopistojen erikoiskurssit johtavat työelämään tai jatkokoulutukseen

  Ruotsin tilastollinen keskustoimisto (SCB) on selvittänyt kansanopistojen erikoiskursseille vuosina 2012–2014 osallistuneiden sijoittumista työelämään ja koulutukseen. SCB toteaa, että kursseille osallistuneista melko suuri osa on sijoittunut työmarkkinoille tai jatkokoulutukseen. Kyseessä on ensimmäinen aiheesta tehty seuranta.

 • //koski.opintopolku.fi/koski/
  elinikäinen oppiminen opitun tunnustaminen |Finland
  23-02-2018

  Kansallinen opintosuoritusrekisteri

  Tammikuussa Suomessa otettiin käyttöön uusi kansallinen tutkinto- ja opintosuoritusrekisteri.

 • elinikäinen oppiminen elinkeinoelämä koulutuspolitiikka |Finland
  23-02-2018

  Työelämä muuttuu – oletko valmis?

  Vuonna 2017 joukko työryhmiä pohti, miten Suomen olisi parasta käsitellä globalisaation ja digitalisaation mukanaan tuomia muutoksia.

 • Foto: Danmarks Evalueringsinstitut
  realkompetencevurdering (RKV) erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  23-02-2018

  Vurderinger af voksnes realkompetence på erhvervsskoler er for standardiserede

  En undersøgelse udført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at de RKV, der gennemføres på erhvervsskolernes voksenspor, er for standardiserede og tager for lidt hensyn til fx kompetencer erhvervet i et job som ufaglært.

 • Foto: Pexels
  yrkesutbildning integration |Åland
  23-02-2018

  Brist på kockar på Åland

  Restaurangerna på Åland har svårt att rekrytera kockar och intresset för yrket bland ungdomar har minskat drastiskt de senaste 10 åren.

 • Koski: //koski.opintopolku.fi/koski/
  livslångt lärande validering |Finland
  23-02-2018

  Nationellt register för examina

  Från och med januari har Finland ett nytt nationellt register för examina och studieprestationer.

 • yrkesutbildning utbildningspolitik |Sverige
  22-02-2018

  Regeringen vill reglera yrket undersköterska

  Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag på hur yrket undersköterska kan regleras. Utredningen ska vara klar i april 2019.

 • //www.naestaskref.is
  vägledning validering |Island
  19-02-2018

  Nästa steg

  Arbetslivets utbildningscenter (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) tillsammans med Centra för livslång lärande har nyligen öppnat webbplatsen „Næsta skref“ eller „Nästa steg” som den heter på svenska.

 • livslångt lärande näringsliv utbildningspolitik |Finland
  16-02-2018

  Arbetslivet förändras – är du redo?

  Under 2017 satt en rad arbetsgrupper och diskuterade hur Finland bäst skall hantera förändringar som globalisering och digitalisering för med sig.

 • Pixabay.com
  folkbildning yrkesutbildning |Sverige
  15-02-2018

  Folkhögskolornas särskilda kurser leder till jobb eller fortsatta studier

  Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort en uppföljning av deltagarna inom folkhögskolornas särskilda kurser mellan åren 2012 till 2014.

 • aðlögun atvinnulíf |Finland
  01-02-2018

  Fleiri flóttamenn fljótar í vinnu: Aðgerðir til þess að auðvelda þeim að komast út á vinnumarkaðinn

  Í þessari skýrslu er yfirlit sem Nordregio hefur tekið saman yfir atriði er varða helstu áskoranir og álitamál er varða verkefnið „Norrænt samspil um aðlögun“

 • menntastefna |
  01-02-2018

  Menntunarstig Finna lækkar

  Öfugsnúin þróun í Finnlandi, samkvæmt skýrslu óháðs ráðs.

 • háskólamenntun menntastefna |Finland
  01-02-2018

  Áætlun um að hækka menntunarstig Finna

  Ríkisstjórnin í Finnlandi vill hækka menntunarstig þjóðarinnar.

 • menntastefna lýðræði |Island
  01-02-2018

  Ríkisstjórnin hefur hafið stórsókn

  – Ríkisstjórnin mun hefja stórsókn í menntamálum.

 • alþýðufræðsla voksenlæring |Island
  01-02-2018

  Nýr Lýðskóli á Flateyri

  Frá 2016 hefur undirbúningur vegna stofnunar skólans verið í gagni.

 • integration utbildningspolitik |Åland
  01-02-2018

  Kennsla í sænsku fyrir innflytjendur með atvinnu

  Stjórnin á Álandseyjum hefur gert þriggja ára samning við símenntunarmiðstöðina í Maríuhöfn um kaup á kennslu í sænsku fyrir innflytjendur sem eru í vinnu.

 • utbildningspolitik |Finland
  30-01-2018

  Utbildningsnivån sjunker

  Finland går i fel riktning, enligt rapport från oberoende råd.

 • utbildningspolitik högre utbildning |Finland
  29-01-2018

  Nu skall Finland höja utbildningsnivån

  Regeringen i Finland vill höja utbildningsnivån i landet.

 • Lilja Dögg Alfreðsdóttir
  utbildningspolitik |Island
  27-01-2018

  Regeringen har satt fokus på utbildning

  Islands utbildningsminister Lilja Alfreðsdóttir säger att regeringen har satt fokus på utbildning.

 • Helena Jónsdóttir
  folkbildning |Island
  26-01-2018

  Ny folkhögskola på Flateyri startar hösten 2018

  Arbetet med att starta en ny folkhögskola har pågått sedan 2016, och nu är det dags

 • integration utbildningspolitik |Åland
  25-01-2018

  Utbildning i svenska för inflyttade i arbete

  Ålands landskapsregering har ingått ett treårigt avtal med Medborgarinstitutet i Mariehamn om köp av utbildning i svenska för inflyttade som är i arbete.

 • näringsliv integration |Norden
  23-01-2018

  Fler flyktingar fortare i arbete: Åtgärder för snabbare etablering på arbetsmarknaden

  Denna policy brief sammanfattar den kunskapsöversikt som Nordregio tagit fram på uppdrag av projektet "Nordisk samverkan om integration"

 • utdanningspolitikk etter- og viderutdanning |Norge
  05-01-2018

  Livslang læring i norsk arbeidsliv

  En rapport fra SSB

 • erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  03-01-2018

  Stadig behov for at gøre Erhvervsuddannelse for voksne attraktivt

  Som et led i EUD reformen oprettedes i 2015 Erhvervsuddannelse for voksne, EUV.

 • voksenlæring uddannelsespolitik vejledning |Island
  21-12-2017

  Ný ríkisstjórn leggur áherslu á menntamál

  Lilja Alfreðsdóttir nýr menntamálaráðherra opnaði lokaráðstefnu í evrópska verkefninu GOAL sem Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, mennta- og menningarmálaráðuneytið og NVL stóðu fyrir þann 14. desember.

 • realkompetencevurdering (RKV) |Norge
  21-12-2017

  Rannsóknir til þess að bæta raunfærnimat

  Kompetanse Norge heldur utanum tölfræði varðandi raunfærnimat fullorðinna.

 • menntastefna |Sverige
  21-12-2017

  Mikill skortur á starfsfólki á mörgum starfssviðum í framtíðinni

  Í skýrslu sænsku hagstofunnar (SCB) um spár og hneigðir 2017 kemur fram að gert er ráð fyrir að eftirspurn eftir vinnuafli muni aukast umtalsvert hjá hinu opinbera fram til ársins 2035.

 • atvinnulíf |Sverige
  21-12-2017

  Færni og störf tengd saman með nýrri tækni

  Nýr gagnagrunnur sænsku vinnumálastofnunarinnar sýnir hvernig færni og eiginleikar tengjast ólíkum störfum.

 • folkeoplysning |Danmark
  21-12-2017

  Udvikling af kritisk pædagogik og en kritisk pædagogisk højskole

  Foreningen den Kritiske Pædagogiske Højskole blev dannet, af nuværende og forhenværende studerende, som en reaktion på forringelserne inden for uddannelses-og arbejdsmiljøerne, som omgiver velfærdsprofessionerne og det pædagogiske felt.

 • uddannelsespolitik voksenlæring vejledning |Island
  21-12-2017

  Ny regjering på Island legger vekt på utdanningsspørsmål!

  Lilja Alfreðsdóttir, Islands nye utdanningsminister åpnet avslutningskonferansen i det europeiske prosjektet GOAL, som Arbeidslivets opplæringssenter og NVL arrangerte den 14. desember.

 • vuxnas lärande livslångt lärande |Norden
  20-12-2017

  NVL flyttar till Århus

  Nu blåser nya vindar i NVL.

 • folkbildning forskning |Finland
  20-12-2017

  Vuxenutbildningens forskningsdagar i Finland 2018

  Universitetet i Östra Finland och Forskningssällskapet för vuxenutbildning arrangerar den 15-16.2 2018 en konferens i Joensuu med temat vuxenutbildning och –fostran.

 • vägledning |Norden
  20-12-2017

  Karriärvägledning intresserar

  Skills bingo, career management skills och kompetensutveckling på nordisk NVL-konferens.

 • integrering innvandrere |Norden
  20-12-2017

  Inkludering genom lärande

  Nå er konferansesiden oppdatert med presentasjoner og annen dokumentasjon fra konferansen.

 • realkompetansevurdering |Norge
  20-12-2017

  Forskning for bedre realkompetansevurdering

  Kompetanse Norge fører statistikk over omfang av realkompetansevurdering av voksne.

 • näringsliv |Sverige
  20-12-2017

  Kompetenser och yrken kopplas ihop med ny teknik

  Arbetsförmedlingens nya kompetensdatabas visar hur kompetenser och egenskaper hänger samman med olika yrken.

 • utbildningspolitik yrkesutbildning |Sverige
  19-12-2017

  Stor framtida brist på personal inom många yrkesområden

  I statistiska centralbyråns (SCB) rapport om trender och prognoser 2017 bedöms arbetskraftsbehovet öka kraftigt i offentlig sektor fram till år 2035.

 • kompetenceudvikling uddannelsespolitik |Norden
  11-12-2017

  Skýrslan um færni frá sjónarhóli atvinnulífsins er nú komin út á íslensku

  NVL-netið um færni í atvinnulífinu hefur sent frá sér skýrslu þar sem sjónum er beint að mikilvægum stefnumiðuðum atriðum sem auðvelda þróun á yfirfærslu á milli menntunar og atvinnulífs og tækifæri til hreyfanleika á vinnumarkaði.

 • koulutuspolitiikka |Danmark
  04-12-2017

  Hallitus ja työmarkkinaosapuolet solmivat kolmikantasopimuksen

  Tanskan hallitus ja työmarkkinaosapuolet ovat solmineet uuden kolmikantasopimuksen, jonka on tarkoitus vahvistaa aikuis- ja täydennyskoulutusta.

 • elinkeinoelämä täydennyskoulutus |Norden
  04-12-2017

  Osaaminen työelämän näkökulmasta

  Joulukuun 7. päivänä klo 8.30–13.00 joukko tanskalaisia ja muita pohjoismaalaisia kokoontuu keskustelemaan pohjoismaisesta raportista, jonka otsikkona on "Osaaminen työelämän näkökulmasta".

 • osaamisen kehittäminen |Island
  04-12-2017

  Osaamisstrategia – miksi?

  Työelämän koulutuskeskus (FA) ja NVL järjestivät vuosikokouksen 30. marraskuuta Reykjavikin Grand Hotelissa.

 • vapaa sivistystyö demokratia |Norden
  04-12-2017

  Osallistava vapaa sivistystyö

  Uusi raportti analysoi pohjoismaisen vapaan sivistystyön piirissä onnistuneesti toteutettuja osallistamishankkeita.

 • kotoutuminen koulutuspolitiikka |Norden
  04-12-2017

  Onnistunut pohjoismainen kotouttamiskonferenssi

  Joukko pohjoismaalaisia kokoontui Norjan Bergeniin keskustelemaan kotouttamisesta ja osallistamisesta kahden tiivistahtisen konferenssipäivän ajaksi.

 • koulutuspolitiikka elinikäinen oppiminen |Sverige
  04-12-2017

  Osallistava, innovatiivinen ja turvallinen Pohjola

  Ruotsi on valinnut kolme teemaa Pohjoismaiden ministerineuvoston työskentelyohjelmaan vuodelle 2018.

 • ohjaus |Sverige
  04-12-2017

  Komiteanmietinnössä ehdotetaan elinikäistä ohjausta

  Tulevaisuuden työmarkkinoiden edellyttämää ohjausta käsittelevän komiteanmietinnön ”vägledning för framtidens arbetsmarknad” osaraportissa ehdotetaan, että elinikäistä ohjausta varten perustettaisiin digitaalinen alusta.

 • lýðræði |Danmark
  04-12-2017

  Sveitarstjórnakosningar – þátttaka og lýðræði

  Sveitarstjórnarkosningar fóru fram í Danmörku 21.11.17

 • menntastefna |Danmark
  04-12-2017

  Þríhliða samningur á milli ríkisstjórnarinnar og aðila atvinnulífsins

  Ríkisstjórn Danmerkur og aðilar atvinnulífsins hafa gert með sér nýjan þríhliða samning sem ætlað er að styrkja fullorðins- og endurmenntun.

 • færniþróun menntastefna |Island
  04-12-2017

  Færni frá sjónarhóli atvinnulífsins

  Málþing um Færni frá sjónarhóli atvinnulífsins verður haldið í Kaupmannahöfn 7. desember nk. Þar munu danskir og norrænir gestir kynna og ræða um norræna skýrslu Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv.

 • menntastefna |Island
  04-12-2017

  Hæfnistefna til hvers?

  Ársfundur Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins verður haldinn þann 30. nóvember n.k. á Grand hótel í Reykjavík, kl.13:15 - 16:30.

 • rannsóknir brottfallsnemendur atvinnulíf |Norden
  04-12-2017

  Alþýðufræðsla sem samþættir

  Í nýrri skýrslu eru velheppnuð verkefni alþýðufræðslunnar er varða aðlögun greind.

 • innflytjendur integration |
  04-12-2017

  Velheppnuð áhersla á aðlögun

  Þátttakendur hvaðanæva af Norðurlöndum hópuðust til Bergen til þess að fjalla um aðlögun og sjálfbærni í tvo viðburðaríka daga.

 • vuxnas lärande utbildningspolitik |Sverige
  04-12-2017

  Sjálfbær, nýskapandi og örugg Norðurlönd

  Svíar hafa valið þrjú meginþemu fyrir formennskuáætlun sína fyrir Norrænu ráðherranefndarinnar árið 2018.

 • vägledning |Sverige
  04-12-2017

  Í úttekt er lögð fram tillaga um æviráðgjöf

  Í áfangaskýrslu úttektar sem ber yfirskriftina: Ráðgjöf fyrir atvinnulíf framtíðar (SOU 2017:82)eru lagðar fram tillögur um komið verði á rafrænum vettvangi fyrir æviráðgjöf undir umsjón margra opinberra stofnana sem jafnframt sjá í samstarfi um rekstur vettvangsins.

 • kompetenceudvikling uddannelsespolitik |Island
  28-11-2017

  Kompetence i et arbejdslivsperspektiv

  På et seminar om Kompetence i et arbejdslivsperspektiv den 7. december 2017 kl. 08.30-13.00 vil danske og nordiske gæster præsentere og diskutere en nordisk rapport Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  28-11-2017

  Trepartsaftale indgået mellem regering og arbejdsmarkedets parter

  Regeringen og arbejdsmarkedet parter har indgået en ny trepartsaftale der skal styrke voksen- og efteruddannelsesområdet.

 • kompetenceudvikling uddannelsespolitik |Norden
  28-11-2017

  Kompetansestrategi – hvorfor?

  Arbeidslivets opplæringssenter og NVL holder årsmøte den 30. november på Grand hotell i Reykjavík.

 • forskning integration näringsliv folkbildning |Norden
  24-11-2017

  Folkbildning som inkluderar

  En ny rapport analyserar lyckade inklusionsprojekt inom folkbildningen i Norden

 • invandrare integration |Norden
  22-11-2017

  Lyckad nordisk satsning på integration

  Deltagare från hela Norden samlades i Bergen för att diskutera integration och inklusion under två intensiva dagar.

 • näringsliv vägledning |Sverige
  06-11-2017

  Livslång vägledning föreslås i utredning

  Utredningen ”vägledning för framtidens arbetsmarknad” (SOU 2017:82) föreslår i sin delrapport att en digital plattform för livslång vägledning inrättas och drivs av flera statliga myndigheter tillsammans.

 • integration innovation |Sverige
  03-11-2017

  Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden

  Sverige har valt tre teman för sitt program för Nordiska Ministerrådets arbete under 2018. Sverige vill arbeta för ett mer inkluderande, innovativt och tryggt Norden under nästa år.

 • koulutuspolitiikka |Finland
  31-10-2017

  Vuxnas undervisning i läs- och skrivfärdigheter blir en del av utbildningssystemet

  Statsminister Sipiläs regering avtalade redan hösten 2015 att undervisning i läs- och skrivfärdigheter, som hade arrangerats inom näringslivsministeriets administration, flyttas till en del av utbildningssystemet.

 • aikuisten oppiminen harvaan asuttu alue |Grønland
  31-10-2017

  Nuukissa seminaari innovatiivisesta aikuisten oppimisesta

  29.–30. elokuuta järjestettiin kaksipäiväinen seminaari, jonka aiheena oli innovatiivinen aikuisten oppiminen.

 • vapaa sivistystyö |Sverige
  31-10-2017

  Kansanopistot tärkeitä toimijoita osaamisen kehittämiseen tähtäävässä panostuksessa

  Hallitus toteuttaa Kunskapslyftet-panostuksen, jonka tavoitteena on elinikäisen oppimisen vahvistaminen ja työllisyyden nousu.

 • koulutuspolitiikka aikuisten oppiminen |Sverige
  31-10-2017

  Uusia panostuksia aikuisten ammattikoulutukseen

  Hiljattain julkistetussa vuoden 2018 tulo- ja menoarvioesityksessään Ruotsin hallitus jatkaa aikuisten ammattikoulutukseen suunnattuja panostuksiaan.

 • aikuisten oppiminen ammatillinen koulutus |Island
  31-10-2017

  Matkailun osaamiskeskukselle uutta tukea

  Islannin matkailu- ja innovaatioministeri Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir allekirjoitti 5. lokakuuta palvelusopimuksen, jossa islantilainen Työelämän koulutuskeskus sitoutui toimimaan Islannin matkailun osaamiskeskuksen isäntäorganisaationa.

 • korkeakoulutus |Island
  31-10-2017

  Yliopistokoulutettujen osuus väestöstä kasvaa

  Ikäryhmässä 25–64 yliopistotutkinnon suorittaneiden osuus oli viime vuonna reilu 40 %, eli heitä oli 68 300.

 • elinkeinoelämä osaamisen kehittäminen |Norden
  31-10-2017

  Osaaminen työelämän näkökulmasta

  Pohjoismaat panostavat paljon oppimisen kehittämiseen.

 • perustaidot koulutuspolitiikka |Finland
  31-10-2017

  Aikuisten luku- ja kirjoitustaito osaksi koulutusjärjestelmää

  Pääministeri Sipilän hallitus sopi jo syksyllä 2015, että elinkeinoministeriön alaisuuteen kuulunut luku- ja kirjoitustaito-opetus siirrettäisiin osaksi koulutusjärjestelmää.

 • koulupudokas erhvervsliv |Danmark
  31-10-2017

  Mitkä tekijät vaikuttavat vaikeasti työllistyvien työttömien työllistymismahdollisuuksiin?

  VIVEn tutkijat ovat laatineet kirjallisuuskatsaukseen selvittääkseen, onko olemassa tiettyjä työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä niiden työttömien osalta, jotka ovat vajaakuntoisuuden tai muiden ongelmien vuoksi vaikeasti työllistyviä.

 • koulupudokas koulutuspolitiikka |Danmark
  31-10-2017

  Uusi valmistava koulutus alle 25-vuotiaille nuorille

  Laaja poliittinen enemmistö on solminut sopimuksen alle 25-vuotiaille nuorille tarkoitetusta valmistavasta koulutuksesta.

 • aikuisten oppiminen |Norden
  31-10-2017

  Pohjoismainen blogi aikuisten oppimisesta

  NVL perusti jonkin aikaa sitten blogin, jossa pohjoismaiset kirjoittajat jakavat aikuisten oppimista koskevia ajatuksiaan ja kokemuksiaan.

 • osaamisen kehittäminen |Norden
  31-10-2017

  Innovatiivinen aikuisopettaja

  Syyskuussa joukko aikuisopettajia eri puolilta Pohjoismaita kokoontui Lundiin keskustelemaan tulevaisuuden täydennyskoulutustarpeista ja -menetelmistä.

 • osaamisen kehittäminen |Norden
  31-10-2017

  Aikuisopettajan osaaminen ja sen kehittäminen

  Raportti kartoittaa aikuisopettajien itse kokemia osaamistarpeita ja pääsyä yhteispohjoismaisiin koulutuksiin sekä osaamisen kehittämiseen.

 • færniþróun |Norden
  31-10-2017

  Norrænt blogg um fullorðinsfræðslu

  Um nokkurt skeið hefur NVL boðið upp á blogg, þar sem höfundar víðsvegar að á Norðurlöndunum deila hugmyndum sínum og reynslu af fullorðinsfræðslu.

 • færniþróun |Norden
  31-10-2017

  Nýskapandi fullorðinsfræðari

  Í september hittust fullorðinsfræðarar hvaðanæva Norðurlanda í Lundi til þess að ræða framtíðarþarfir fyrir sí- og endurmenntun og mögulegar aðferðir.

 • færniþróun |Norden
  31-10-2017

  Færni og færniþróun fullorðinsfræðarans

  Í skýrslunni er fjallað um þær þarfir sem þeir sem sinna fullorðinsfræðslu telja sig þurfa og aðgengi að sameiginlegum norrænum tækifærum til menntunar og færniþróunar.

 • menntastefna |Grønland
  31-10-2017

  Tveggja daga námskeið um nýskapandi fullorðinsfræðslu í Nuuk

  Dagana 29. og 30. Ágúst síðastliðinn var haldið tveggja daga námskeið með yfirskriftinni Nýskapandi fullorðinsfræðsla.

 • menntastefna folkeoplysning |Sverige
  31-10-2017

  Lýðskólar mikilvægir aðilar í hækkun menntastigs

  Sænska ríkisstjórnin hrindir í framkvæmd aðgerðum til þess að hækka menntastig, með ævimenntun og aukinni atvinnuþátttöku.

 • menntastefna |Sverige
  31-10-2017

  Nýjar aðgerðir er varða starfsmenntun fullorðinna

  Í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2018, sem sænska ríkisstjórnin lagði fram nýlega, er gert ráð fyrir áframhaldandi aðgerðum á sviði starfsmenntunar fullorðinna.

 • menntastefna |Danmark
  30-10-2017

  Ný undirbúningsgrunnmenntun fyrir ungt fólk upp að 25 ára aldri

  Breið sátt hefur náðst á milli stjórnmálamanna um að sameinast um að koma á laggirnar undirbúningsgrunnmenntun fyrir ungt fólk yngra en 25 ára.

 • voksenlæring erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Island
  30-10-2017

  Hæfnisetur ferðaþjónustunnar stóreflt

  Ráðherra ferðamála, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, undirritaði þann 5. október þjónustusamning við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) um að hýsa verkefnið Hæfnisetur ferðaþjónustunnar.

 • menntastefna |Island
  30-10-2017

  Háskólamenntuðum landsmönnum heldur áfram að fjölga

  Háskólamenntuðum landsmönnum á aldrinum 25–64 ára heldur áfram að fjölga en þeir voru rúm 40% í fyrra, alls 68.300.

 • færniþróun nám fullorðinna raunfærnimat |Norden
  30-10-2017

  Kunnátta frá sjónarhóli atvinnulífsins

  Norrænu þjóðirnar leggja allar mikla áherslu á menntun, en sífellt fleiri áskoranir svo sem hnattvæðing, stafræn tækni og lýðfræðilegar breytingar íbúa auka þörf fyrir nýja nálgun við menntun, þverfaglegt samstarf og betri sameiginlegar lausnir.

 • grunnleikni innflytjendur menntastefna |Finland
  30-10-2017

  Kennsla fyrir fullorðna í lestri og ritun verður hluti af menntakerfinu

  Ríkisstjórn Finna undir Sipiläs forsætisráðherra gerði samning haustið 2015 um að kennsla í lestri og ritun, sem hafði fram til þess fallið undir atvinnuvegaráðuneytið, yrði flutt og gert að hluta af menntakerfinu.

 • erhvervsliv |Danmark
  30-10-2017

  Þættir sem hafa áhrif á möguleika atvinuleitenda til að fá vinnu

  Fræðimenn við VIVE hafa rýnt heimildir til þess að greina sérstaklega þætti sem hafa áhrif á hvort atvinnuleitendum tekst að fá vinnu.

 • voksenlæring erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Island
  30-10-2017

  Turismens kompetansesenter styrket

  Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, minister for turisme og nyskaping på Island underskrev en sørviskontrakt med Arbeidslivets opplæringssenter den 5. oktober om å være vertskap for Turismens kompetansesenter.

 • Islands universitet
  uddannelsespolitik voksenlæring |Island
  29-10-2017

  Islendinger som har universitetsutdanning blir flere

  Alt flere beboere på Island i alderen 25–64 siste år var andelen godt og vel 40% eller 68.300 personer.

 • erhvervsliv uddannelsespolitik |Danmark
  28-10-2017

  Faktorer der påvirker ikke arbejdsmarkedsparate lediges chance for at få job

  Forskere på VIVE har gennemført et litteratur review for at undersøge om særlige faktorer gør sig gældende ift at ledige kommer i job.

 • kompetensutveckling |Norden
  27-10-2017

  Nordisk blogg om vuxenlärande

  Sedan en tid erbjuder NVL också en blogg, där fristående skribenter från hela Norden delar med sig av sina tankar och erfarenheter kring vuxnas lärande.

 • kompetensutveckling |Norden
  27-10-2017

  Den innovativa vuxenläraren

  I september träffades vuxenlärare från hela Norden i Lund för att diskutera framtidens fortbildningsbehov och metoder.

 • kompetenceudvikling |Norden
  27-10-2017

  Voksenlærerens kompetencer og kompetenceudvikling

  Rapporten kortlægger voksenlærerens egne oplevede kompetencebehov og tilgang til fælles, nordiske uddannelsesinitiativer og kompetenceudvikling.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  27-10-2017

  Ny forberedende grunduddannelse for unge optil 25 år

  Et bredt politisk flertal har indgået aftale om at etablere en forberedende grunduddannelse for unge under 25 år.

 • kompetensutveckling vuxnas lärande validering näringsliv |Norden
  19-10-2017

  Kunnande ur arbetsmarknadssynvinkel

  De nordiska länderna satsar mycket på att utveckla lärande, men ständigt återkommande nya utmaningar som globalisering, digitalisering och förändringar i befolkningsstrukturen ökar behovet av nya utbildningsformer, tvärsektoriellt samarbete och bättre gemensamma lösningar.

 • yderområder |Grønland
  16-10-2017

  2 dages seminar om Innovativ voksenlæring i Nuuk

  I dagene 29-30 august 2017 blev der afholdt et 2 dages seminar med overskriften Innovativ voksenlæring.

 • folkbildning utbildningspolitik |Sverige
  09-10-2017

  Folkhögskolorna viktiga aktörer inom kunskapslyftet

  Regeringens genomför ett kunskapslyft för ett livslångt lärande och högre sysselsättning.

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Sverige
  06-10-2017

  Nya satsningar på yrkesutbildning för vuxna

  I den nyligen presenterade budgetpropositionen för 2018 fortsätter regeringen satsningen på yrkesutbildning för vuxna.

 • osaamisen kehittäminen |Norden
  02-10-2017

  Osaaminen työelämän näkökulmasta

  Osaamista työelämän näkökulmasta tarkastelevan NVL-verkoston raportissa nostetaan esiin tärkeitä strategisia kysymyksiä, joilla edesautetaan koulutuksen ja työelämän välisten siirtymien onnistumista ja liikkuvuutta työelämässä.

 • kotoutuminen |Norden
  02-10-2017

  Pohjoismainen näkemys osallistamisesta

  Marraskuussa joukko ihmisiä kaikkialta Pohjolasta kokoontuu Bergeniin keskustelemaan siitä, kuinka kotouttamis- ja osallistamistyötä tulevaisuudessa tehdään ja kuinka sitä voidaan sekä tulisi tehdä Pohjoismaissa.

 • menntastefna aðlögun |Norden
  01-10-2017

  Að aðlagast á Norðurlöndum

  Í nóvember hittast þátttakendur hvaðanæva Norðurlanda í Bergen til þess að fjalla um hvernig okkur ber og við getum og eigum að vinna með samþættingu og aðlögun á Norðurlöndunum.

 • símenntun náms- og starfsráðgjöf |Norden
  01-10-2017

  Færni í mótun starfsferils – hvað – hversvegna – hvernig?

  Net NVL um náms- og starfsráðgjöf undirbýr ráðstefnu um mótun starfsferils og æviráðgjöf dagana 23.-24. nóvember í Háskólanum í Málmey, og hún er einkum ætluð fagfólki sem kemur að mótun starfsferils.

 • uddannelsespolitik |Island
  01-10-2017

  Framtíðin í framhaldsfræðslu

  Málþing um framtíðina í framhaldsfræðslu í samstarfi Menntamálaráðuneytisins, Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, Fræðslusjóðs og NVL.

 • fjölmenningarleg -ur alþýðufræðsla símenntun |Finland
  01-10-2017

  Fjölmenningu mætt í alþýðufræðslu

  Fjölmenning í alþýðufræðslu er hluti verkefnis sem hefur það að markmiði að efla færni starfólks í alþýðufræðslu og er fjármagnað af mennta- og menningarmálaráðuneytinu.

 • realkompetence |Danmark
  01-10-2017

  ”Skiljið raunfærni – þekking og innblástur til aðgerða“

  Nýtt rit sem á einfaldan hátt veitir ítarlega innsýn í hugtök eins og raunfærni, mat og viðurkenningu.

 • erhvervsliv indvandrere |Danmark
  01-10-2017

  Fleiri nýaðfluttir innflytjendur frá löndum utan Vesturlanda eru reiðubúnir til starfa

  Meira en helmingur nýaðfluttra innflytjenda frá löndum utan Vesturlanda eru tilbúnir til þess að fara út á vinnumarkaðinn eða hefja nám.

 • realkompetencevurdering (RKV) |Danmark
  01-10-2017

  Nýtt spil um raunfæri

  Ný og skemmtileg aðferð til þess að greina og tala um raunfærni.

 • menntastefna |Sverige
  01-10-2017

  Aukin áhersla á símenntunarmiðstöðvar

  Í fjárlagafrumvarpinu fyrir 2018 kunngerði sænska ríkisstjórnin nýtt framlag til þess að byggja upp kerfi til þess að styðja við nám og kennslu fyrir fólk um landið allt.

 • opitun tunnustaminen |Danmark
  01-10-2017

  Uusi AHOT-aiheinen julkaisu avuksi käytännön työhön

  ”Forstå realkompetencer – viden og inspiration til praksis” (Ymmärrä aiemmin hankittua osaamista – tietoa ja innoitusta käytännön työhön) on uusi julkaisu, joka käsittelee yksinkertaisesti mutta perusteellisesti aiemmin hankittuun osaamiseen, sen arviointiin ja tunnustamiseen liittyviä käsitteitä.

 • elinkeinoelämä maahanmuuttajat |Danmark
  01-10-2017

  Yhä useampi länsimaiden ulkopuolelta tuleva maahanmuuttaja on valmis työelämään

  Reilusti yli puolet maahan vasta saapuneista, ei-länsimaisista maahanmuuttajista on valmiita siirtymään työmarkkinoille tai koulutukseen.

 • opitun tunnustaminen |Danmark
  01-10-2017

  Uusi AHOT-aiheinen peli

  – hauska uusi tapa tehdä näkyväksi ja käsitellä aiemmin hankittua osaamista.

 • koulutuspolitiikka aikuisten oppiminen |Sverige
  01-10-2017

  Uusi panostus oppimiskeskuksiin

  Ruotsin hallituksen vuoden 2018 budjettiesitykseen sisältyy uusi valtiontuki, jonka tarkoituksena on luoda koko maan kattava infrastruktuuri ihmisten osaamisen ja koulutuksen tukemiseksi.

 • utbildningspolitik integration |Norden
  29-09-2017

  Att inkluderas Nordiskt

  I november samlas deltagare från hela Norden i Bergen för att diskutera hur vi skall, kan och bör arbeta med integration och inklusion i Norden.

 • uddannelsespolitik voksenlæring |Island
  29-09-2017

  Framtiden i voksnes læring

  Seminar om framtiden i voksnes læring i samarbeid mellom Utdanningsministeriet, Arbeidslivets opplæringssenter, Utdanningsfondet og NVL.

 • kompetensutveckling näringsliv |Norden
  29-09-2017

  Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv

  NVL-nätverket Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv har tagit fram en rapport som lyfter fram viktiga strategiska frågor som hjälper till att vidareutveckla bra övergångar mellan utbildning och arbetsliv samt mobilitet i arbetslivet.

 • folkbildning invandrare |
  29-09-2017

  Att möta mångkultur i medborgarinstitut

  Att möta mångkultur i medborgarinstitut är en del av helheter av ett projekt som strävar till att öka personalens kompetens som finansieras av utbildnings- och kulturministeriet.

 • fortbildning vägledning |Norden
  28-09-2017

  Färdigheter för karriärplan – vad – varför – hur?

  NVL:s nordiska nätverk för karriärvägledning arrangerar den 23-24 november en konferens om livslångt karriärplanering och vägledning, som riktar sig till professionella inom karriärvägledning.

 • Anette Vaage Slåtto og Sabry Hasan Al Shikh Ahmad.
  veiledning innvandrere |Norge
  28-09-2017

  Godt utbytte fra tidlig karriereveiledning for flyktninger

  En fersk rapport fra Opinion i Norge konkluderer med at karriereveiledning i asylmottak fungerer etter hensikten, og at beboere i mottak kommer raskere i gang med målrettet aktiviteter mot utdanning og arbeid.

 • realkompetencevurdering (RKV) |Danmark
  28-09-2017

  ”Forstå realkompetencer – viden og inspiration til praksis”

  er en ny publikation der giver en på en gang enkel og grundig gennemgang af begreber som realkompetence, -vurdering, -anerkendelse.

 • erhvervsliv integration |Danmark
  28-09-2017

  Flere nytilkomne ikke vestlige indvandrere er jobparate

  Langt over halvdelen af ny-tilkomne ikke vestlige indvandrere er parate til at træde ind på arbejdsmarkedet eller gå i uddannelse.

 • realkompetencevurdering (RKV) |Danmark
  28-09-2017

  Nyt spil om realkompetencer

  -en ny sjov måde at synliggøre og snakke om realkompetencer.

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Sverige
  18-09-2017

  Ny satsning på lärcentra

  I budgetpropositionen för 2018 aviserar regeringen ett nytt statsbidrag för att skapa en infrastruktur för att stödja lärande och utbildning för människor i hela landet.

 • innflytjendur menntastefna |Finland
  31-08-2017

  Nýtt menntalíkan fyrir innflytjendur í Finnlandi

  Frá árinu 2018 mun kennsla í lestri- og ritun fyrir innflytjendur flytjast undir mennta- og menningarmálaráðuneytið.

 • täydennyskoulutus |Norden
  31-08-2017

  Miten luomme parasta mahdollista osaamisen kehittämistä pohjoismaisille aikuisopettajille?

  Minkälaista osaamista tarvitaan?

 • koulutuspolitiikka vapaa sivistystyö elinikäinen oppiminen |Norge
  31-08-2017

  Oppiminen ja osallistaminen esillä Arendalin politiikkatapahtumassa

  Norjan Arendalissa järjestettiin 14.–18. elokuuta politiikkatapahtuma Arendalsuka, johon sisältyi yli 800 eri ohjelmakohtaa ja lähes 200 esittelypistettä.

 • kompetenceudvikling |Norden
  31-08-2017

  Hvernig stöndum við best að færniþróun norrænna fullorðinsfræðara?

  Hvaða færni þarfnast þeir?

 • menntastefna |Norge
  31-08-2017

  Nám og aðlögun á Arendalsvikunni

  Í Noregi stóð Arendalsvikan dagana 14.-18. ágúst og þar vor haldnir yfir 800 viðburðir og þar voru nær 200 básar.

 • forskning |Danmark
  30-08-2017

  VIVE – ný miðstöð fyrir rannsóknir og greiningar á velferð

  VIVE stendur fyrir Vitneskja um Velferð og miðstöðin á að miðla þekkingu sem á að leiða til þróunar velferðarsamfélagsins og opinbera geirans.

 • efter- og videreudddannelse |Danmark
  30-08-2017

  65.165 námsmenn teknir inn í framhaldsnám

  Samtals hefur stúdentum sem hafa verið teknir inn í framhaldsnám fækkað aðeins miðað við 2016 (2%).

 • folkeoplysning |Danmark
  30-08-2017

  Tónlist og aðlögun. Nýir tónar í danskri tónlistarkennslu

  Skortur er á áhugatónlistarmönnum af erlendum uppruna. Með nýju átaki á að breyta þessu..

 • menntastefna |Grønland
  30-08-2017

  NVL á Grænlandi

  Á Grænlandi er vaxandi áhugi á fullorðinsfræðslu og þróun á fyrirkomulagi hennar.

 • bæredygtig udvikling |Norden
  30-08-2017

  Sjálfbær þáttaskil til framtíðar

  NVL- málstofa í Kaupmannahöfn 12.10.

 • menntastefna innflytjendur |Sverige
  30-08-2017

  Menntun fyrir nýaðflutta fullorðna með stutta skólagöngu að baki

  Sænska ríkisstjórnin hefur í sumar falið menntamálastofnun nýtt verkefni sem hefst haustið 2017 og felst í að taka saman efni til að auðvelda sveitarfélögun að samþætta nám í sænsku við önnur fög í fullorðinsfræðslu á þeirra vegum.

 • uddannelsespolitik |Færöerne
  30-08-2017

  Tungumál, aðlögun og vinnumarkaðurinn

  Þann 23. ágúst var haldið málþing í Þórshöfn á Færeyjum með yfirskriftinni tungumál, aðlögun og vinnumarkaðurinn.

 • elinkeinoelämä maahanmuuttajat |Island
  29-08-2017

  Kurssi syntyperältään ulkomaalaisille naisyrittäjille

  Islannin työvirasto ja Islannin innovaatiokeskus järjestävät syntyperältään ulkomaalaisille naisille suunnatun kurssin syksyllä 2017.

 • tutkimus |Danmark
  29-08-2017

  VIVE – uusi kansallinen hyvinvoinnin tutkimus- ja analyysikeskus

  VIVE on lyhenne sanoista Viden til Velfærd (tietoa hyvinvoinnin vuoksi).

 • täydennyskoulutus |Danmark
  29-08-2017

  65 165 sai opiskelupaikan korkeakoulusta

  Vuoteen 2016 verrattuna opiskelupaikan saaneiden määrä laski hieman (2 %).

 • maahanmuuttajat vapaa sivistystyö |Danmark
  29-08-2017

  Musiikki ja osallistaminen: tanskalaisen musiikinopetuksen uudet sävelet

  Maahanmuuttajataustaiset ihmiset ovat aliedustettuina Tanskan musiikinharrastajien joukossa. Tätä pyritään muuttamaan uuden hankkeen avulla.

 • aikuisten oppiminen elinikäinen oppiminen koulutuspolitiikka |Grønland
  29-08-2017

  NVL Grönlannissa

  Aikuiskoulutusalan merkitys kasvaa ja rakenteita kehitetään Grönlannissa.

 • kestävä kehitys |Norden
  29-08-2017

  Future sustainable milestones

  NVL-seminaari Kööpenhaminassa 12.10.

 • maahanmuuttajat luku- ja kirjoitustaito |Sverige
  29-08-2017

  Vähän koulutetuille aikuisille maahanmuuttajille suunnattu koulutus

  Ruotsin hallitus on kesän aikana antanut kouluasioista vastaavalle virastolle Skolverketille tehtäväksi laatia aikuiskoulutukseen liittyvän materiaalipaketin tueksi kunnille.

 • aikuiskoulutus aikuisten oppiminen |Færöerne
  29-08-2017

  Kieli, osallisuus ja työmarkkinat

  23. elokuuta 2017 Torshavnissa järjestettiin seminaari, jonka aiheena oli kieli, osallisuus ja työmarkkinat.

 • luku- ja kirjoitustaito kielet maahanmuuttajat |Finland
  29-08-2017

  Uusi koulutusmalli maahanmuuttajille Suomessa

  Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetus siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalle vuonna 2018.

 • läs- och skrivkunnighet språk invandrare |Finland
  29-08-2017

  Ny utbildningsmodell för invandrare i Finland

  Undervisning av läs- och skrivfärdigheter för invandrare flyttas till utbildnings- och kulturministeriets verksamhetsområde från 2018.

 • kompetenceudvikling |Norden
  29-08-2017

  Hvordan skaber vi den bedste kompetenceudvikling for nordiske voksenlærere?

  Hvilke kompetencer er der brug for?

 • livslang læring kompetanseutvikling utdanningspolitikk |Norge
  29-08-2017

  Læring og inkludering under Arendalsuka

  I Norge gikk Arendalsuka av stabelen fra 14-18 august med over 800 arrangementer og nærmere 200 stands.

 • innflytjendur |Island
  29-08-2017

  Fræðsla fyrir frumkvöðlakonur af erlendum uppruna

  Vinnumálastofnun og Nýsköpunarmiðstöð Íslands standa fyrir námskeiði fyrir frumkvöðlakonur af erlendum uppruna haustið 2017, en verkefnið hlaut styrk frá Þróunarsjóði innflytjendamála í vor.

 • erhvervsliv indvandrere |Island
  29-08-2017

  Opplysning for entreprenørkvinner av utenlandsk herkomst

  Arbeidsdirektoratet og Islands innovasjonssenter holder kurs for entreprenørkvinner av utenlandsk herkomst høsten 2017.

 • forskning |Danmark
  29-08-2017

  VIVE – et nyt Nationalt Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

  VIVE står for Viden til Velfærd, og centeret leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.

 • efter- og videreudddannelse |Danmark
  29-08-2017

  65.165 studerende optaget på en videregående uddannelse

  Der er samlet st i forhold til 2016 et mindre fald (2%) i antallet af studerende, der er optaget på de videregående uddannelser.

 • integration folkeoplysning |Danmark
  29-08-2017

  Musik og Inklusion. Nye toner i dansk musikundervisning

  Fritidsmusikken i Danmark savner deltagere med indvandrerbaggrund. Nyt tiltag skal ændre på dette.

 • voksenuddannelse yderområder |Grønland
  29-08-2017

  NVL i Grønland

  Der er voksende fokus og udvikling af strukturer for Voksenuddannelsesområdet i Grønland.

 • bærekraftig utvikling |Norden
  29-08-2017

  Future sustainable milestones

  Velkommen for å delta på NVLs fagseminar og workshop:  
  Future milestones and strategies in Education for Sustainable Development.

 • invandrare utbildningspolitik |Sverige
  29-08-2017

  Utbildning för nyanlända vuxna med kort tidigare skolbakgrund

  Regeringen har under sommaren gett skolverket ett nytt uppdrag att under hösten 2017 ta fram ett stödmaterial till kommunerna som ska underlätta för kommunerna att kunna kombinera svenska med övriga kurser inom kommunal vuxenutbildning.

 • livslang læring voksenuddannelse |Færöerne
  29-08-2017

  Sprog, inklusion og arbejdsmarkedet

  Den 23. august 2017 blev det afholdt seminar i Torshavn, hvor overskriften var sprog, inklusion og arbejdsmarkedet.

 • aikuisten oppiminen demokratia |Island
  03-07-2017

  Vuoden 2017 Kansankokous-tapahtuma

  Tämän vuoden tapahtuma pidetään Akureyrissa kulttuuritalo Hofissa 8.–9. syyskuuta.

 • aikuisten oppiminen |Sverige
  03-07-2017

  Uusia tilastoja kunnallisesta toisen asteen aikuiskoulutuksesta

  Tilastoissa viime vuosina ilmenneet pitkäaikaiset suuntaukset ovat jatkuneet myös vuonna 2016.

 • koulutuspolitiikka |Sverige
  03-07-2017

  Skolverketin vuoden 2017 tilannekatsaus

  Opettajien ja lastentarhanopettajien työympäristöä on parannettava, jotta entistä useammat haluavat valita opettajan ammatin, pysyä siinä tai palata siihen.

 • ohjaus |Sverige
  03-07-2017

  Korkeakoulut kokoontuivat keskustelemaan rekrytoinnin laajentamisesta

  Trackit oli yksi niistä kultahipuista, joita Ruotsin yliopisto- ja korkeakouluneuvosto UHR löysi tutkiessaan, millaisia toimenpiteitä oppilaitokset olivat tehneet rekrytoinnin ja osallistumisen laajentamisen saralla.

 • tutkimus |Sverige
  03-07-2017

  Lukemisen arvoinen väitöskirja: Koulujen yrittäjyyskuva on osoitus uusista kansalaisihanteista

  Koulujen kasvatustyön tavoitteena oleva kansalaisihanne on vaihdellut eri aikakausina.

 • harvaan asuttu alue |Færöerne
  03-07-2017

  Grönlannin, Ahvenanmaan ja Färsaarten yhteinen keskustelutapaaminen

  31. toukokuuta 2017 Grönlanti, Ahvenanmaa ja Färsaaret järjestivät historiallisen yhteisen keskustelutapaamisen.

 • tutkimus |Danmark
  03-07-2017

  Laaja aikuis- ja täydennyskoulutuksen vaikuttavuusarvio

  Arviossa tarkastellaan vaikutuksia työllisyyteen ja palkkaan.

 • koulutuspolitiikka |Danmark
  03-07-2017

  Aikuiskoulutusjärjestelmän kehittämissuositukset julkistettu

  Tanskan hallitus asetti syyskuussa asiantuntijaryhmän tutkimaan aikuis- ja täydennyskoulutusta.

 • elinikäinen oppiminen yhtäläiset mahdollisuudet |Finland
  03-07-2017

  Opinto- ja tutkintotiedot yhteen paikkaan

  Hallitus on antanut 8.6. esityksen uudeksi laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä.

 • opitun tunnustaminen |Finland
  03-07-2017

  Wellamo-Opistossa tunnistetaan osaaminen

  Suunnittelijaopettaja Merja Kittelä Wellamo-opistosta kirjoittaa Kansalaisopistojen liiton sivuilla oman opistonsa osaamisen tunnistamisesta.

 • folkbildning baskunskaper validering |Finland
  03-07-2017

  I Wellamo-institutet identifieras kunnandet

  Planerare-lärare Merja Kittelä från Wellamo-institutet skriver på Medborgarinstitutens förbunds (KoL) webbsidor om erkännandet av studier vid det egna institutet.

 • livslångt lärande lika möjligheter |Finland
  03-07-2017

  Studie- och examensuppgifter till samma ställe

  Regeringen har den 8 juni gett en proposition till en ny lag gällande riksomfattande studie- och examensregister.

 • nám fullorðinna |Island
  02-07-2017

  Fundur fólksins á Íslandi 2017

  Lýðræðishátíðin Fundur fólksins verður haldin í Menningarhúsinu Hofi á Akureyri dagana 8. og 9. september 2017.

 • voksenuddannelse |Sverige
  02-07-2017

  Nýjar tölur um sænska fullorðinsfræðslu

  Sú langtíma leitni sem hefur verið greinileg síðustu ár hélt einnig líði árið 2016.

 • uddannelsespolitik |Sverige
  02-07-2017

  Stöðumat sænsku menntamálastofnunarinnar 2017

  Bæta þarf vinnuumhverfi kennara og leikskólakennara til þess að fleiri velji að verða kennarar, halda áfram í eða snúa aftur í starf sem kennari.

 • vejledning |Sverige
  02-07-2017

  Háskólar sameinast í umræðum um að víkka út markhóp umsækjenda

  Trackit var eitt þeirra gullkorna sem kom fram þegar háskólaráðið leitaði eftir dæmum um aðgerðir til þess að ná til breiðari markhóps umsækjenda og nemenda.

 • forskning |Sverige
  02-07-2017

  Eftirtektarvert lokaverkefni: Frumkvöðulsháttur í skólanum merki um nýjar hugmyndir um fyrirmyndarborgara

  Hvaða hugmyndir um kjörborgara sem skólinn á að leggja áherslur á í sínu starfi hafa tekið breytingum í gegnum tíðina.

 • yderområder |Færöerne
  02-07-2017

  Samræður á milli fulltrúa Grænlands, Álands og Færeyja

  Þann 31. maí 2017 fóru fram sögulegar samræður á milli fulltrúa Grænlands, Álands og Færeyja .

 • kompetenceudvikling |Danmark
  02-07-2017

  Yfirgripsmikið mat á áhrifum af ávinningi endur- og símenntunar - Í tengslum við atvinnu og laun

  Mat á áhrifum af ávinningi endur- og símenntunarkerfisins sýnir meðal annars, að þrátt fyrir að vinnumarkaðsnámskeiðin (AMU námskeið), séu afar mismunandi þá fá bæði faglærðir og ófaglærðir hærri laun og framgang í starfi eftir að hafa lokið AMU námskeiði og að AMU hefur einnig jákvæð efnahagsleg áhrif í samfélaginu.

 • voksenlæring |Danmark
  02-07-2017

  Tilmæli um að styrkja fullorðins- og símenntunarkerfin

  Ríkisstjórnin í Danmörku skipaði sérfræðingahóp um fullorðins-, endur- og símenntun, (d. VEU)

 • voksenlæring demokrati |Island
  02-07-2017

  Islands Folkemøte 2017

  Folkemøtet blir i år holdt i kulturhuset Hof i Akureyri 8. og 9. september.