Filter Nyhetsbrev • Foto: Pexels
  kotoutuminen ammatillinen koulutus |Åland
  28-02-2018

  Ahvenanmaalla pulaa kokeista

  Ahvenanmaalaisten ravintoloiden on vaikeaa saada palkattua kokkeja, ja ammattiin kohdistuva kiinnostus on vähentynyt jyrkästi viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana.

 • Jan Tore Sanner og Gina Lund
  harvaan asuttu alue ohjaus |Norge
  28-02-2018

  Hallitus vahvistaa panostusta uraohjaukseen

  Osaamisministeri Jan Tore Sanner avasi Tromssassa 23. tammikuuta Norjan elinikäisen osaamisen viraston, Kompetanse Norgen, uuden aluekonttorin. Tromssasta käsin toteutettava kansallisen tason panostus tuo hyvälaatuiset ja maksuttomat sähköiset uraohjauspalvelut koko Norjan väestön saataville.

 • Jan Tore Sanner
  kotoutuminen koulutuspolitiikka |Norge
  28-02-2018

  Kotouttamisasiat siirtyvät osaamissektorin yhteyteen hallituksessa

  – Koulutus ja työelämävalmiuksien hankkiminen ovat kotoutumisen avain, pääministeri Erna Solberg totesi 17. tammikuuta esitellessään laajennetun hallituksensa, jonka muodostavat liberaali venstre-puolue, oikeistopopulistinen edistyspuolue ja konservatiivinen høyre.

 • Foto: Danmarks Evalueringsinstitut
  opitun tunnustaminen ammatillinen koulutus |Danmark
  28-02-2018

  Ammatillisen aikuiskoulutuksen AHOT-prosessit liian standardoituja

  Koulutuksen arviointilaitos EVA:n tutkimuksesta ilmenee, että ammatillisten oppilaitosten aikuisopiskelijoille tehtävä aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) on Tanskassa liian joustamatonta. AHOT-menettelyssä ei huomioida riittävästi esimerkiksi sellaiselta alalta hankittua työkokemusta, johon työntekijällä ei ole koulutusta.

 • Foto: Pexels
  aðlögun iðn- og starfsmenntun |Åland
  26-02-2018

  Skortur á matreiðslumönnum á Álandseyjum

  Erfitt hefur reynst að ráða matreiðslumenn við veitingastaði á Álandseyjum vegna þess að áhugi unglinga á faginu hefur dvínað umtalsvert síðastliðin tíu ár.

 • Jan Tore Sanner og Gina Lund
  dreifbýli náms- og starfsráðgjöf |Norge
  26-02-2018

  Ríkisstjórnin leggur aukna áherslu að ráðgjöf

  Þann 23. janúar sl. opnaði Jan Tore Sanner þekkingarráðherra, nýja umdæmisskrifstofu Hæfnistofnunarinnar, Kompetanse Norges í Tromsø. Miðlægt átak sem sett hefur verið á laggirnar í Tromsø á að veita fólki hvaðanæva að í Noregi aðgang að góðri, stafrænni og gjaldfrjálsri ráðgjafaþjónustu.

 • Foto: Danmarks Evalueringsinstitut
  raunfærnimat iðn- og starfsmenntun |Danmark
  26-02-2018

  Raunfærnimat starfsmenntaskólanna fyrir fullorðna eru of stöðluð

  Könnun sem EVA, danska námsmatsstofnunin hefur gert sýnir að raunfærnimat sem framkvæmt er í deildum starfsmenntaskóla fyrir fullorðna eru of stöðluð og taka í of litlu mæli tillit til færni sem einstaklingurinn hefur aflað sér sem ófaglærður í starfi.

 • Jan Tore Sanner
  aðlögun menntastefna |Norge
  26-02-2018

  Starf ríkisstjórnarinnar á sviði aðlögunar færist til þekkingargeirans

  – Lykilþáttur í aðlögun er menntun og hæfniþróun fyrir atvinnulífið, sagði Erna Solberg, forsætisráðherra Noregs, þegar hún þann 17. janúar sl. kynnti nýja, breiðari ríkisstjórn með þátttöku, Frjálslynda flokksins Venstre, Framfarflokksins og Hægri flokksins.

 • vägledning vuxnas lärande |Island
  26-02-2018

  Vuxnas möjligheter till studier på gymnasienivå

  Finansiering, information om ekonomiskt stöd samt att kombinera skola med familjeliv och arbete är det de största hindren för studier.

 • Jan Tore Sanner og Gina Lund
  distrikt veiledning |Norge
  23-02-2018

  Regjeringen styrker satsingen på karriereveiledning

  23. januar åpnet kunnskapsminister Jan Tore Sanner Kompetanse Norges nye regionkontor i Tromsø. En nasjonal satsing lagt til Tromsø skal gi folk over hele landet tilgang til gode, digitale og gratis karriereveiledningstjenester.

 • Kunnskaps- og Integreringsminister Jan Tore Sanner
  integrering |Norge
  23-02-2018

  Regjeringens integreringsarbeid legges til kunnskapssektoren

  – Nøkkelen til integrering er utdanning og kvalifisering til arbeidslivet, sa statsminister Erna Solberg da hun 17. januar presenterte sin utvidede regjering bestående av Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre.

 • alþýðufræðsla menntastefna |Sverige
  23-02-2018

  Sænska ríkisstjórnin vill setja reglugerð um starfsheitin sjúkraliði og félagsliði

  Ríkisstjórnin hefur skipað sérstaka rannsakendur sem eiga að skila tillögum um hvernig ber að setja reglur um starfsheitin sjúkraliði/félagsliði. Niðurstöður eiga að liggja fyrir í apríl 2019.

 • Pixabay.com
  alþýðufræðsla iðn- og starfsmenntun |Sverige
  23-02-2018

  Sérstök námskeið lýðskóla leiða til atvinnu eða áframhaldandi náms

  Sænska Hagstofan (SCB) hefur fylgt þátttakendum í sérstökum námskeiðum lýðskólanna á árunum 2012 til 2014 eftir. SCB staðfestir að að afloknu námskeiðunum hafi flestir fengið atvinnu eða haldið áfram námi. Eftirfylgni af þessu tagi er sú fyrsta sinnar tegundar.

 • //koski.opintopolku.fi/koski/
  símenntun raunfærnimat |Finland
  23-02-2018

  Miðlægur gagnagrunnur fyrir próf

  Frá og með janúar er nýr miðlægur gagnagrunnur fyrir próf og námsárangur.

 • símenntun atvinnulíf menntastefna |Finland
  23-02-2018

  Atvinnulífið breytist – ert þú klár?

  Árið 2017 voru umræður í fleiri vinnuhópum um hvernig Finnar eiga að takast á við breytingarnar sem verða í kjölfar hnattvæðingar og tölvuvæðingar.

 • ohjaus aikuisten oppiminen |Island
  23-02-2018

  Tuore ohjausalan maisterintutkielma käsittelee aikuisten mahdollisuuksia toisen asteen opintoihin

  Tímarit um uppeldi og menntun -lehdessä on ilmestynyt tutkielmaan perustuva artikkeli. Sen mukaan opintojen rahoittaminen, tiedon saaminen taloudellisen tuen muodoista sekä opiskelun yhdistäminen perhe-elämään ja työhön ovat suurimmat opiskelun esteet niiden aikuisten mielestä, jotka hakeutuvat opiskelemaan elinikäisen oppimisen keskuksiin.

 • opitun tunnustaminen ohjaus |Island
  23-02-2018

  Seuraava askel

  Islantilainen Työelämän koulutuskeskus (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) on avannut yhteistyössä Islannin elinikäisen oppimisen keskusten kanssa verkkosivuston, jonka nimi on ”Næsta skref” eli Seuraava askel.

 • koulutuspolitiikka ammatillinen koulutus |Sverige
  23-02-2018

  Hallitus haluaa säännellä alihoitajan ammattia

  Ruotsin hallitus on asettanut erityisen selvityshenkilön laatimaan esityksen siitä, miten alihoitajan (undersköterska) ammattia voidaan säännellä. Selvityksen on määrä valmistua huhtikuussa 2019.

 • Pixabay.com
  vapaa sivistystyö ammatillinen koulutus |Sverige
  23-02-2018

  Kansanopistojen erikoiskurssit johtavat työelämään tai jatkokoulutukseen

  Ruotsin tilastollinen keskustoimisto (SCB) on selvittänyt kansanopistojen erikoiskursseille vuosina 2012–2014 osallistuneiden sijoittumista työelämään ja koulutukseen. SCB toteaa, että kursseille osallistuneista melko suuri osa on sijoittunut työmarkkinoille tai jatkokoulutukseen. Kyseessä on ensimmäinen aiheesta tehty seuranta.

 • //koski.opintopolku.fi/koski/
  elinikäinen oppiminen opitun tunnustaminen |Finland
  23-02-2018

  Kansallinen opintosuoritusrekisteri

  Tammikuussa Suomessa otettiin käyttöön uusi kansallinen tutkinto- ja opintosuoritusrekisteri.

 • elinikäinen oppiminen elinkeinoelämä koulutuspolitiikka |Finland
  23-02-2018

  Työelämä muuttuu – oletko valmis?

  Vuonna 2017 joukko työryhmiä pohti, miten Suomen olisi parasta käsitellä globalisaation ja digitalisaation mukanaan tuomia muutoksia.

 • Foto: Danmarks Evalueringsinstitut
  realkompetencevurdering (RKV) erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  23-02-2018

  Vurderinger af voksnes realkompetence på erhvervsskoler er for standardiserede

  En undersøgelse udført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at de RKV, der gennemføres på erhvervsskolernes voksenspor, er for standardiserede og tager for lidt hensyn til fx kompetencer erhvervet i et job som ufaglært.

 • Foto: Pexels
  integration yrkesutbildning |Åland
  23-02-2018

  Brist på kockar på Åland

  Restaurangerna på Åland har svårt att rekrytera kockar och intresset för yrket bland ungdomar har minskat drastiskt de senaste 10 åren.

 • Koski: //koski.opintopolku.fi/koski/
  livslångt lärande validering |Finland
  23-02-2018

  Nationellt register för examina

  Från och med januari har Finland ett nytt nationellt register för examina och studieprestationer.

 • utbildningspolitik yrkesutbildning |Sverige
  22-02-2018

  Regeringen vill reglera yrket undersköterska

  Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag på hur yrket undersköterska kan regleras. Utredningen ska vara klar i april 2019.

 • //www.naestaskref.is
  vägledning validering |Island
  19-02-2018

  Nästa steg

  Arbetslivets utbildningscenter (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) tillsammans med Centra för livslång lärande har nyligen öppnat webbplatsen „Næsta skref“ eller „Nästa steg” som den heter på svenska.

 • livslångt lärande näringsliv utbildningspolitik |Finland
  16-02-2018

  Arbetslivet förändras – är du redo?

  Under 2017 satt en rad arbetsgrupper och diskuterade hur Finland bäst skall hantera förändringar som globalisering och digitalisering för med sig.

 • Pixabay.com
  folkbildning yrkesutbildning |Sverige
  15-02-2018

  Folkhögskolornas särskilda kurser leder till jobb eller fortsatta studier

  Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort en uppföljning av deltagarna inom folkhögskolornas särskilda kurser mellan åren 2012 till 2014.

 • aðlögun atvinnulíf |Finland
  01-02-2018

  Fleiri flóttamenn fljótar í vinnu: Aðgerðir til þess að auðvelda þeim að komast út á vinnumarkaðinn

  Í þessari skýrslu er yfirlit sem Nordregio hefur tekið saman yfir atriði er varða helstu áskoranir og álitamál er varða verkefnið „Norrænt samspil um aðlögun“

 • menntastefna |
  01-02-2018

  Menntunarstig Finna lækkar

  Öfugsnúin þróun í Finnlandi, samkvæmt skýrslu óháðs ráðs.

 • háskólamenntun menntastefna |Finland
  01-02-2018

  Áætlun um að hækka menntunarstig Finna

  Ríkisstjórnin í Finnlandi vill hækka menntunarstig þjóðarinnar.

 • lýðræði menntastefna |Island
  01-02-2018

  Ríkisstjórnin hefur hafið stórsókn

  – Ríkisstjórnin mun hefja stórsókn í menntamálum.

 • alþýðufræðsla voksenlæring |Island
  01-02-2018

  Nýr Lýðskóli á Flateyri

  Frá 2016 hefur undirbúningur vegna stofnunar skólans verið í gagni.

 • integration utbildningspolitik |Åland
  01-02-2018

  Kennsla í sænsku fyrir innflytjendur með atvinnu

  Stjórnin á Álandseyjum hefur gert þriggja ára samning við símenntunarmiðstöðina í Maríuhöfn um kaup á kennslu í sænsku fyrir innflytjendur sem eru í vinnu.

 • utbildningspolitik |Finland
  30-01-2018

  Utbildningsnivån sjunker

  Finland går i fel riktning, enligt rapport från oberoende råd.

 • högre utbildning utbildningspolitik |Finland
  29-01-2018

  Nu skall Finland höja utbildningsnivån

  Regeringen i Finland vill höja utbildningsnivån i landet.

 • Lilja Dögg Alfreðsdóttir
  utbildningspolitik |Island
  27-01-2018

  Regeringen har satt fokus på utbildning

  Islands utbildningsminister Lilja Alfreðsdóttir säger att regeringen har satt fokus på utbildning.

 • Helena Jónsdóttir
  folkbildning |Island
  26-01-2018

  Ny folkhögskola på Flateyri startar hösten 2018

  Arbetet med att starta en ny folkhögskola har pågått sedan 2016, och nu är det dags

 • integration utbildningspolitik |Åland
  25-01-2018

  Utbildning i svenska för inflyttade i arbete

  Ålands landskapsregering har ingått ett treårigt avtal med Medborgarinstitutet i Mariehamn om köp av utbildning i svenska för inflyttade som är i arbete.

 • integration näringsliv |Norden
  23-01-2018

  Fler flyktingar fortare i arbete: Åtgärder för snabbare etablering på arbetsmarknaden

  Denna policy brief sammanfattar den kunskapsöversikt som Nordregio tagit fram på uppdrag av projektet "Nordisk samverkan om integration"

 • etter- og viderutdanning utdanningspolitikk |Norge
  05-01-2018

  Livslang læring i norsk arbeidsliv

  En rapport fra SSB

 • erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  03-01-2018

  Stadig behov for at gøre Erhvervsuddannelse for voksne attraktivt

  Som et led i EUD reformen oprettedes i 2015 Erhvervsuddannelse for voksne, EUV.

 • uddannelsespolitik vejledning voksenlæring |Island
  21-12-2017

  Ný ríkisstjórn leggur áherslu á menntamál

  Lilja Alfreðsdóttir nýr menntamálaráðherra opnaði lokaráðstefnu í evrópska verkefninu GOAL sem Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, mennta- og menningarmálaráðuneytið og NVL stóðu fyrir þann 14. desember.

 • realkompetencevurdering (RKV) |Norge
  21-12-2017

  Rannsóknir til þess að bæta raunfærnimat

  Kompetanse Norge heldur utanum tölfræði varðandi raunfærnimat fullorðinna.

 • menntastefna |Sverige
  21-12-2017

  Mikill skortur á starfsfólki á mörgum starfssviðum í framtíðinni

  Í skýrslu sænsku hagstofunnar (SCB) um spár og hneigðir 2017 kemur fram að gert er ráð fyrir að eftirspurn eftir vinnuafli muni aukast umtalsvert hjá hinu opinbera fram til ársins 2035.

 • atvinnulíf |Sverige
  21-12-2017

  Færni og störf tengd saman með nýrri tækni

  Nýr gagnagrunnur sænsku vinnumálastofnunarinnar sýnir hvernig færni og eiginleikar tengjast ólíkum störfum.

 • folkeoplysning |Danmark
  21-12-2017

  Udvikling af kritisk pædagogik og en kritisk pædagogisk højskole

  Foreningen den Kritiske Pædagogiske Højskole blev dannet, af nuværende og forhenværende studerende, som en reaktion på forringelserne inden for uddannelses-og arbejdsmiljøerne, som omgiver velfærdsprofessionerne og det pædagogiske felt.

 • uddannelsespolitik vejledning voksenlæring |Island
  21-12-2017

  Ny regjering på Island legger vekt på utdanningsspørsmål!

  Lilja Alfreðsdóttir, Islands nye utdanningsminister åpnet avslutningskonferansen i det europeiske prosjektet GOAL, som Arbeidslivets opplæringssenter og NVL arrangerte den 14. desember.

 • livslångt lärande vuxnas lärande |Norden
  20-12-2017

  NVL flyttar till Århus

  Nu blåser nya vindar i NVL.

 • folkbildning forskning |Finland
  20-12-2017

  Vuxenutbildningens forskningsdagar i Finland 2018

  Universitetet i Östra Finland och Forskningssällskapet för vuxenutbildning arrangerar den 15-16.2 2018 en konferens i Joensuu med temat vuxenutbildning och –fostran.

 • vägledning |Norden
  20-12-2017

  Karriärvägledning intresserar

  Skills bingo, career management skills och kompetensutveckling på nordisk NVL-konferens.

 • integrering innvandrere |Norden
  20-12-2017

  Inkludering genom lärande

  Nå er konferansesiden oppdatert med presentasjoner og annen dokumentasjon fra konferansen.

 • realkompetansevurdering |Norge
  20-12-2017

  Forskning for bedre realkompetansevurdering

  Kompetanse Norge fører statistikk over omfang av realkompetansevurdering av voksne.

 • näringsliv |Sverige
  20-12-2017

  Kompetenser och yrken kopplas ihop med ny teknik

  Arbetsförmedlingens nya kompetensdatabas visar hur kompetenser och egenskaper hänger samman med olika yrken.

 • utbildningspolitik yrkesutbildning |Sverige
  19-12-2017

  Stor framtida brist på personal inom många yrkesområden

  I statistiska centralbyråns (SCB) rapport om trender och prognoser 2017 bedöms arbetskraftsbehovet öka kraftigt i offentlig sektor fram till år 2035.

 • kompetenceudvikling uddannelsespolitik |Norden
  11-12-2017

  Skýrslan um færni frá sjónarhóli atvinnulífsins er nú komin út á íslensku

  NVL-netið um færni í atvinnulífinu hefur sent frá sér skýrslu þar sem sjónum er beint að mikilvægum stefnumiðuðum atriðum sem auðvelda þróun á yfirfærslu á milli menntunar og atvinnulífs og tækifæri til hreyfanleika á vinnumarkaði.

 • koulutuspolitiikka |Danmark
  04-12-2017

  Hallitus ja työmarkkinaosapuolet solmivat kolmikantasopimuksen

  Tanskan hallitus ja työmarkkinaosapuolet ovat solmineet uuden kolmikantasopimuksen, jonka on tarkoitus vahvistaa aikuis- ja täydennyskoulutusta.

 • täydennyskoulutus elinkeinoelämä |Norden
  04-12-2017

  Osaaminen työelämän näkökulmasta

  Joulukuun 7. päivänä klo 8.30–13.00 joukko tanskalaisia ja muita pohjoismaalaisia kokoontuu keskustelemaan pohjoismaisesta raportista, jonka otsikkona on "Osaaminen työelämän näkökulmasta".

 • osaamisen kehittäminen |Island
  04-12-2017

  Osaamisstrategia – miksi?

  Työelämän koulutuskeskus (FA) ja NVL järjestivät vuosikokouksen 30. marraskuuta Reykjavikin Grand Hotelissa.

 • demokratia vapaa sivistystyö |Norden
  04-12-2017

  Osallistava vapaa sivistystyö

  Uusi raportti analysoi pohjoismaisen vapaan sivistystyön piirissä onnistuneesti toteutettuja osallistamishankkeita.

 • kotoutuminen koulutuspolitiikka |Norden
  04-12-2017

  Onnistunut pohjoismainen kotouttamiskonferenssi

  Joukko pohjoismaalaisia kokoontui Norjan Bergeniin keskustelemaan kotouttamisesta ja osallistamisesta kahden tiivistahtisen konferenssipäivän ajaksi.

 • elinikäinen oppiminen koulutuspolitiikka |Sverige
  04-12-2017

  Osallistava, innovatiivinen ja turvallinen Pohjola

  Ruotsi on valinnut kolme teemaa Pohjoismaiden ministerineuvoston työskentelyohjelmaan vuodelle 2018.

 • ohjaus |Sverige
  04-12-2017

  Komiteanmietinnössä ehdotetaan elinikäistä ohjausta

  Tulevaisuuden työmarkkinoiden edellyttämää ohjausta käsittelevän komiteanmietinnön ”vägledning för framtidens arbetsmarknad” osaraportissa ehdotetaan, että elinikäistä ohjausta varten perustettaisiin digitaalinen alusta.

 • lýðræði |Danmark
  04-12-2017

  Sveitarstjórnakosningar – þátttaka og lýðræði

  Sveitarstjórnarkosningar fóru fram í Danmörku 21.11.17

 • menntastefna |Danmark
  04-12-2017

  Þríhliða samningur á milli ríkisstjórnarinnar og aðila atvinnulífsins

  Ríkisstjórn Danmerkur og aðilar atvinnulífsins hafa gert með sér nýjan þríhliða samning sem ætlað er að styrkja fullorðins- og endurmenntun.

 • færniþróun menntastefna |Island
  04-12-2017

  Færni frá sjónarhóli atvinnulífsins

  Málþing um Færni frá sjónarhóli atvinnulífsins verður haldið í Kaupmannahöfn 7. desember nk. Þar munu danskir og norrænir gestir kynna og ræða um norræna skýrslu Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv.

 • menntastefna |Island
  04-12-2017

  Hæfnistefna til hvers?

  Ársfundur Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins verður haldinn þann 30. nóvember n.k. á Grand hótel í Reykjavík, kl.13:15 - 16:30.

 • rannsóknir atvinnulíf brottfallsnemendur |Norden
  04-12-2017

  Alþýðufræðsla sem samþættir

  Í nýrri skýrslu eru velheppnuð verkefni alþýðufræðslunnar er varða aðlögun greind.

 • innflytjendur integration |
  04-12-2017

  Velheppnuð áhersla á aðlögun

  Þátttakendur hvaðanæva af Norðurlöndum hópuðust til Bergen til þess að fjalla um aðlögun og sjálfbærni í tvo viðburðaríka daga.

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Sverige
  04-12-2017

  Sjálfbær, nýskapandi og örugg Norðurlönd

  Svíar hafa valið þrjú meginþemu fyrir formennskuáætlun sína fyrir Norrænu ráðherranefndarinnar árið 2018.

 • vägledning |Sverige
  04-12-2017

  Í úttekt er lögð fram tillaga um æviráðgjöf

  Í áfangaskýrslu úttektar sem ber yfirskriftina: Ráðgjöf fyrir atvinnulíf framtíðar (SOU 2017:82)eru lagðar fram tillögur um komið verði á rafrænum vettvangi fyrir æviráðgjöf undir umsjón margra opinberra stofnana sem jafnframt sjá í samstarfi um rekstur vettvangsins.

 • kompetenceudvikling uddannelsespolitik |Island
  28-11-2017

  Kompetence i et arbejdslivsperspektiv

  På et seminar om Kompetence i et arbejdslivsperspektiv den 7. december 2017 kl. 08.30-13.00 vil danske og nordiske gæster præsentere og diskutere en nordisk rapport Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  28-11-2017

  Trepartsaftale indgået mellem regering og arbejdsmarkedets parter

  Regeringen og arbejdsmarkedet parter har indgået en ny trepartsaftale der skal styrke voksen- og efteruddannelsesområdet.

 • kompetenceudvikling uddannelsespolitik |Norden
  28-11-2017

  Kompetansestrategi – hvorfor?

  Arbeidslivets opplæringssenter og NVL holder årsmøte den 30. november på Grand hotell i Reykjavík.

 • folkbildning forskning integration näringsliv |Norden
  24-11-2017

  Folkbildning som inkluderar

  En ny rapport analyserar lyckade inklusionsprojekt inom folkbildningen i Norden

 • integration invandrare |Norden
  22-11-2017

  Lyckad nordisk satsning på integration

  Deltagare från hela Norden samlades i Bergen för att diskutera integration och inklusion under två intensiva dagar.

 • näringsliv vägledning |Sverige
  06-11-2017

  Livslång vägledning föreslås i utredning

  Utredningen ”vägledning för framtidens arbetsmarknad” (SOU 2017:82) föreslår i sin delrapport att en digital plattform för livslång vägledning inrättas och drivs av flera statliga myndigheter tillsammans.

 • innovation integration |Sverige
  03-11-2017

  Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden

  Sverige har valt tre teman för sitt program för Nordiska Ministerrådets arbete under 2018. Sverige vill arbeta för ett mer inkluderande, innovativt och tryggt Norden under nästa år.

 • koulutuspolitiikka |Finland
  31-10-2017

  Vuxnas undervisning i läs- och skrivfärdigheter blir en del av utbildningssystemet

  Statsminister Sipiläs regering avtalade redan hösten 2015 att undervisning i läs- och skrivfärdigheter, som hade arrangerats inom näringslivsministeriets administration, flyttas till en del av utbildningssystemet.

 • harvaan asuttu alue aikuisten oppiminen |Grønland
  31-10-2017

  Nuukissa seminaari innovatiivisesta aikuisten oppimisesta

  29.–30. elokuuta järjestettiin kaksipäiväinen seminaari, jonka aiheena oli innovatiivinen aikuisten oppiminen.

 • vapaa sivistystyö |Sverige
  31-10-2017

  Kansanopistot tärkeitä toimijoita osaamisen kehittämiseen tähtäävässä panostuksessa

  Hallitus toteuttaa Kunskapslyftet-panostuksen, jonka tavoitteena on elinikäisen oppimisen vahvistaminen ja työllisyyden nousu.

 • koulutuspolitiikka aikuisten oppiminen |Sverige
  31-10-2017

  Uusia panostuksia aikuisten ammattikoulutukseen

  Hiljattain julkistetussa vuoden 2018 tulo- ja menoarvioesityksessään Ruotsin hallitus jatkaa aikuisten ammattikoulutukseen suunnattuja panostuksiaan.

 • aikuisten oppiminen ammatillinen koulutus |Island
  31-10-2017

  Matkailun osaamiskeskukselle uutta tukea

  Islannin matkailu- ja innovaatioministeri Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir allekirjoitti 5. lokakuuta palvelusopimuksen, jossa islantilainen Työelämän koulutuskeskus sitoutui toimimaan Islannin matkailun osaamiskeskuksen isäntäorganisaationa.

 • korkeakoulutus |Island
  31-10-2017

  Yliopistokoulutettujen osuus väestöstä kasvaa

  Ikäryhmässä 25–64 yliopistotutkinnon suorittaneiden osuus oli viime vuonna reilu 40 %, eli heitä oli 68 300.

 • osaamisen kehittäminen elinkeinoelämä |Norden
  31-10-2017

  Osaaminen työelämän näkökulmasta

  Pohjoismaat panostavat paljon oppimisen kehittämiseen.

 • perustaidot koulutuspolitiikka |Finland
  31-10-2017

  Aikuisten luku- ja kirjoitustaito osaksi koulutusjärjestelmää

  Pääministeri Sipilän hallitus sopi jo syksyllä 2015, että elinkeinoministeriön alaisuuteen kuulunut luku- ja kirjoitustaito-opetus siirrettäisiin osaksi koulutusjärjestelmää.

 • koulupudokas erhvervsliv |Danmark
  31-10-2017

  Mitkä tekijät vaikuttavat vaikeasti työllistyvien työttömien työllistymismahdollisuuksiin?

  VIVEn tutkijat ovat laatineet kirjallisuuskatsaukseen selvittääkseen, onko olemassa tiettyjä työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä niiden työttömien osalta, jotka ovat vajaakuntoisuuden tai muiden ongelmien vuoksi vaikeasti työllistyviä.

 • koulupudokas koulutuspolitiikka |Danmark
  31-10-2017

  Uusi valmistava koulutus alle 25-vuotiaille nuorille

  Laaja poliittinen enemmistö on solminut sopimuksen alle 25-vuotiaille nuorille tarkoitetusta valmistavasta koulutuksesta.

 • aikuisten oppiminen |Norden
  31-10-2017

  Pohjoismainen blogi aikuisten oppimisesta

  NVL perusti jonkin aikaa sitten blogin, jossa pohjoismaiset kirjoittajat jakavat aikuisten oppimista koskevia ajatuksiaan ja kokemuksiaan.

 • osaamisen kehittäminen |Norden
  31-10-2017

  Innovatiivinen aikuisopettaja

  Syyskuussa joukko aikuisopettajia eri puolilta Pohjoismaita kokoontui Lundiin keskustelemaan tulevaisuuden täydennyskoulutustarpeista ja -menetelmistä.

 • osaamisen kehittäminen |Norden
  31-10-2017

  Aikuisopettajan osaaminen ja sen kehittäminen

  Raportti kartoittaa aikuisopettajien itse kokemia osaamistarpeita ja pääsyä yhteispohjoismaisiin koulutuksiin sekä osaamisen kehittämiseen.

 • færniþróun |Norden
  31-10-2017

  Norrænt blogg um fullorðinsfræðslu

  Um nokkurt skeið hefur NVL boðið upp á blogg, þar sem höfundar víðsvegar að á Norðurlöndunum deila hugmyndum sínum og reynslu af fullorðinsfræðslu.

 • færniþróun |Norden
  31-10-2017

  Nýskapandi fullorðinsfræðari

  Í september hittust fullorðinsfræðarar hvaðanæva Norðurlanda í Lundi til þess að ræða framtíðarþarfir fyrir sí- og endurmenntun og mögulegar aðferðir.

 • færniþróun |Norden
  31-10-2017

  Færni og færniþróun fullorðinsfræðarans

  Í skýrslunni er fjallað um þær þarfir sem þeir sem sinna fullorðinsfræðslu telja sig þurfa og aðgengi að sameiginlegum norrænum tækifærum til menntunar og færniþróunar.

 • menntastefna |Grønland
  31-10-2017

  Tveggja daga námskeið um nýskapandi fullorðinsfræðslu í Nuuk

  Dagana 29. og 30. Ágúst síðastliðinn var haldið tveggja daga námskeið með yfirskriftinni Nýskapandi fullorðinsfræðsla.

 • menntastefna folkeoplysning |Sverige
  31-10-2017

  Lýðskólar mikilvægir aðilar í hækkun menntastigs

  Sænska ríkisstjórnin hrindir í framkvæmd aðgerðum til þess að hækka menntastig, með ævimenntun og aukinni atvinnuþátttöku.