Filter Tema • vejledning |Island
  24-10-2016

  Guidance for low qualified adults in the light of The New Skills Agenda

  Ráðgjöf fyrir fullorðna - veiledning for voksne

 • vejledning |Færöerne
  30-09-2016

  Vejledningssystemet på Färöarna

  En kort beskrivning av vägledarsystemet på Färöarna

 • vägledning |Åland
  18-04-2016

  Nya vindar för vägledning

  Det livslånga lärandet har hittat sin självklara plats i det nordiska informationssamhället. I takt med att individer söker svar på hur deras kunskap och kompetens bäst ska nyttjas ökar också behovet av en livslång, välfungerande och tillgänglig vägledning.

 • |Norden
  18-05-2015

  Discussion Forum at the Design Factory

  Discussion Forum based on the results of work carried out by an NVL task-force

 • vägledning |Norden
  19-07-2014

  Veiledningskonferanse i Nuuk

  Veiledning i arbeidslivet er tema for NVLs konferanse i Nuuk denne uken. Spennende Key-notes, engasjerte gruppediskusjoner og live oppleggsholdere fra Åland er noe av det vi har fått med oss hittil.

 • forskning |Norden
  27-02-2014

  Interkulturel pædagogik (2013)

  Netværket om interkulturel pædagogik blev etableret i 2013 på baggrund af arbejdet i to tidligere netværk: netværket fra 2010-2011 vedrørende integration og netværket fra 2012, der arbejdede med diversity...

 • uddannelsespolitik |Færöerne
  18-02-2014

  Färöarna - system och lagstiftning

  Redegørelse giver et indblik i, hvordan et system med realkompetencevurdering og kompetenceudvikling kan implementeres på Færøerne.

 • NVL:s huvudkoordinator Antra Carlsen och verksamhetschef på Vägledningscentrum i Göteborg Benny Lindgren.
  vägledning |Norden
  26-12-2013

  Nordisk Väglednings konferens 2013

  Vägledarnas kompetenser i kulturell mångfald och på en arbetsmarknad i förändring, 14 - 15 mars 2013, Göteborg. Konferensen hade ca 150 deltagare från alla de nordiska länderna och självstyrande områdena.

 • |
  24-07-2013

  Validering

  Validering

 • |
  24-07-2013

  Aktuella teman

  Aktuella teman

 • |
  24-07-2013

  Tema

  Temasidorna är indelade i två huvudgrupper, Aktuella teman och Tidigare prioriterade teman.

  Därtill är de indelade landsvis (DK, FI, IS osv) eller ämnesvis (konferenser, publikationer osv), beroende på vilket som passar bäst.
  En del av sidorna har både lands- och ämnesvis indelning.
  Från tema-sidorna finns länkar till de NVL-nätverk som är relaterade till temat.

 • Foto: Pexels
  forskning |Norden
  17-10-2012

  Diversity, Super-Diversity & Transnational Entrepreneurship (2012)

  New waves of immigration have added unprecedented demographic complexity to Western societies. The early post-war migration pattern of replacement labour from a clearly defined handful of sending countries has been overtaken by what we today call “super-diversity”.

 • Francesco Avvisati,
  |
  20-06-2012

  Hvorfor innovasjon?

  Francesco Avvisati, analytiker från OECD:s center för pedagogisk forskning och innovation (CERI)
  Paul Chaffey, administrativ direktör för näringslivsföreningen Abelia i Norge

 • |
  19-06-2012

  Vad innebär innovation?

  Konferensens andra block inleddes av Anssi Tuulenmäki, forskningsledare vid Design Factory vid Aalto-universitetet i Finland. Han ståtar även med titeln Chief Innovation Activist som han hittat på själv och kring hans nacke hänger en lapp med texten ”Official Licence to Act Differently”.

 • innovation |
  19-06-2012

  Konferansen åpner

  Innovation – stora drömmar och små steg

  Varför är det skönt att kyssas? Blir man bättre i matematik om man får tugga tuggummi medan man löser uppgifterna? Varför kan kvinnor göra flera saker på samma gång och män bara en?

 • |
  18-06-2012

  Hvordan å innovere?

  Innovation – men hur? – Vi ska inte utbilda det nordiska folket i hur de blir innovatörer utan bygga innovationsfabriker över hela landet, sade Kaj Mickos, som var första talare på innovationskonferensens andra dag. Mickos är professor i innovationsteknik vid Mälardalens Högskola i Sverige och grundläggare av Innovation Plant.

 • innovation |
  14-06-2012

  Konferanseavslutning

  Konferanseavslutning

 • |
  14-06-2012

  Intervjuer med deltakere

  Intervjuer med deltakere

 • |
  23-05-2012

  Valgfrie innovative aktiviteter

  Valgfrie innovative aktiviteter

 • |
  14-05-2012

  Aker Solutions

  Aker Solutions

 • |
  14-05-2012

  Storify - Innovationskonferanse 2012

  Storify - Innovationskonferanse 2012

 • innovation |
  04-05-2012

  Bakgrunn - Innovation – voksnes læring og kompetanseutvikling

  Nordisk innovasjon i voksnes læring

  En kreativ tanke har liten verdi om den ikke kan omsettes i praksis. Det er først i nytteverdien at det innovative kommer fram. I alle tider har gode pedagogiske ideer kommet fram uten at det har ført til endringer i læring. Av og til skjer det at vi får det til – at vi tenker, at vi setter i gang og lykkes på en slik måte at det nye blir bestående og ettertraktet.
  Det er dette som står i fokus når Innovasjonskonferansen 2012 foregår i Oslo 4. til 5. juni 2012.

 • |
  04-05-2012

  Sesjoner Innovation – voksnes læring og kompetanseutvikling

  ”Innovation – voksnes læring og kompetanseutvikling”

  Sesjoner den 5. juni kl. 11.00 – 13.45

 • |
  04-05-2012

  Sesjon 1 - Innovative national and regional policies; impact on the structures and practices

  Chair:

  Jouni Kangasniemi is a senior adviser at the Finnish Ministry of Education and Culture (unit for adult education policy).

 • |
  04-05-2012

  Sesjon 2 - Innovativ partnerskap mellom offentlige og private virksomheter og utdannelse – effekt og innvirkning på praksis og læring

  Chair:

  Mette Abrahamsen, Projektchef Tænkentanken DEA, MPA, Cand. mag. Dansk og Informationsvidenskab.

 • |
  04-05-2012

  Sesjon 3 - Innovative læringsmiljøer – utfordringer og muligheter for læringsmiljø, lærernes kompetanse, ledelsesstrukturer etc

  Chair:

  Björn Garefelt, arbetar på Folkbildningsrådet med omvärlds- och folkbildningspolitiska frågor. Engagerad i folkbildningens gemensamma framtidsarbete, Folkbildningens Vägval & Vilja, vilket mynnar ut i ett gemensamt folkbildningspolitiskt dokument under 2012.

 • |
  04-05-2012

  Sesjon 4 - Medarbeiderdreven innovasjon – læring på arbeidsplassen

  Chair:

  Steen Høyrup er lektor i pædagogik ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus universitet, og leder af forskningsprogrammet "Organisation og Læring" under instituttet. Arbejder internationalt i det europæiske forskernetværk EDI: Employee-driven innovation and workplace learning. Forskningsinteresser er innovation, herunder medarbejderdreven innovation, og arbejdspladslæring.

 • |
  04-05-2012

  Sesjon 5 - Innovative pedagogy, didactics and learning – learning about and through innovative learning processes

  Chair:

  Niels Henrik Helms, director of the Knowledge Lab, University of Southern Denmark, SDU

 • |
  04-05-2012

  Sesjon 6 - Innovativ kompetanseutvikling av ledere, formidlere og lærere

  Chair:

  Peter Hanke, deler sin gerning mellem klassisk musikudøvelse, forskning i lederskab, undervisning i executive education og entrepreneurship til ære for kunstens udfoldelse både indenfor og udenfor det konventionelle kulturliv.

 • |
  04-05-2012

  Sesjon 7 - Innovasjon – IKT, sosiale medier og læring

  Chair:

  Torhild Slåtto, er daglig leder i Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF).

 • |
  04-05-2012

  Sesjon 8 - Innovasjon – for samfunn med velferd og bærekraft

  Chair:

  Seniorrådgiver Anne Skomedal, seniorrådgiver, Kunnskapsdepartementet, Norge

  Det norske formandskab lægger vægt på, at nordisk samarbejde om entreprenørskab, innovation og kreativitet ses i en bred sammenhæng med andre temaer, som er vigtige for at dække fremtidens kompetencebehov.

 • vägledning |
  06-02-2012

  Nordiskt seminarium om vuxenvägledning 2011

  Bildningsforum ordnande i samarbete med NVL ett seminarium om vuxenvägledning vid Vasa arbis den 28 april 2011.

 • vägledning |
  19-01-2012

  Vuxenutbildningskonferens - Arkiverade evenemang 2011

  Diverse
  Arkiverade evenemang

 • Foto: Pexels
  forskning |Norden
  12-01-2012

  Innovation (2012)

  Diversity, Super-Diversity & Transnational Entrepreneurship

 • Foto: Pexels
  forskning |Norden
  28-11-2011

  Folkbildningsforskning (2011-2012)

  Non-formal Adult Education in the Nordic countries

 • |Finland
  17-11-2011

  Finecvet som vägvisare - Från testning till praktik! - Rapporter och länkar

  Finecvet som vägvisare - Från testning till praktik! - Rapporter och länkar

 • |Sverige
  17-11-2011

  Regeringen och validering - Rapporter och länkar

  Regeringen och validering - Rapporter och länkar

 • |Åland
  17-11-2011

  Projektet Validering på Åland - Rapporter och länkar

  Projektet Validering på Åland - Rapporter och länkar

 • |Finland
  17-11-2011

  Finland - System och lagstiftning

  En studerande kan ansöka om att få tidigare slutförda studier eller kunnande som förvärvats på annat sätt identifierade och erkända. Genom erkännande kan den studerande få examensdelar eller studier ersatta.

 • |Island
  17-11-2011

  Island - System och lagstiftning

  Islands system för validering, lagstiftning och genomförande (på isländska).

 • |Norge
  17-11-2011

  Norge - System och lagstiftning

  Realkompetanse är all den kompetanse en person har skaffet seg gjennom betalt eller ubetalt arbeid, etter- og videreutdanning, fritidsaktiviteter og annet.

 • |Sverige
  17-11-2011

  Sverige - System och lagstiftning

  I Sverige finns det flera olika möjligheter för en individ att få sitt tidigare lärande synliggjort, dokumenterat och erkänt.

 • |Åland
  17-11-2011

  Åland - System och lagstiftning

  Åland har ett system för heltäckande validering.

 • |Danmark
  17-11-2011

  Danmark - System och lagstiftning

  I 2000 blev grunduddannelse for voksne (GVU) oprettet.

 • vägledning |Finland
  07-11-2011

  Guidance System in Finland

  There are two established guidance and counseling systems in Finland, the functions and goals of which are mutually complementary:

 • |Norden
  28-09-2011

  Att våga vara en asfaltsväxt

  Att våga vara en asfaltsväxt

 • |Norden
  28-09-2011

  ”Lita på processen!”

  ”Lita på processen!”

 • |
  28-09-2011

  Korta intervjuer med konferensdeltagare

  Korta intervjuer med konferensdeltagare

 • kompetensutveckling |
  27-09-2011

  Kompetanseutvikling av voksenlæreren: Sverige 2011

  Biskops-Arnö, Sverige 5. maj 2011. - Keynotes

  Maria Marquard, Sia Hovmand Sørensen, Nationalt Center for Kompetenceudvikling, Århus Universitet præsenterede en kortlægning af formelle kompetencekrav til voksenlærere og uddannelsesmuligheder for voksenlærere i de nordiske lande. Centrale pointer var bl.a.
  • Der stilles generelt høje formelle

 • kompetensutveckling |Norge
  20-09-2011

  Kompetanseutvikling av voksenlæreren - Diskussioner, statements B

  Oslo 7. september 2011 -

  Opsamling på diskussioner i grupper
  Gruppe 1 og 2.
  Kompetencebehov: ...

 • kompetensutveckling |Norge
  16-09-2011

  Kompetanseutvikling av voksenlæreren: Norge 2011

  Oslo 7. september 2011 -

  Plenumoplæg

  Anne Skomedal, seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet og repræsentant i rådgivningsgruppen for voksnes læring (SVL), åbnede seminaret og lagde vægt på:

 • kompetensutveckling |
  07-09-2011

  Hållbar utveckling i vuxenutbildning

  Hållbar utveckling i vuxenutbildning

 • Foto: Pexels
  forskning |Norden
  12-08-2011

  Norden skal inspireres udefra - Danmark 2009

  Af Karen Brygmann

 • forskning |
  12-08-2011

  Sverige - En aktuel oversigt over forskningsmiljøer i Sverige.

  En aktuel oversigt over forskningsmiljøer i Sverige.
  Se en oversigt med beskrivelser af aktuelle forskermiljøer inden for pædagogik og arbejdsliv i Sverige. Af Andreas Fejes.

 • forskning |
  12-08-2011

  Danmark - Forskermiljø: The Danish school of education (DPU)

  Forskermiljø: The Danish school of education (DPU)
  Se en kort beskrivelse af forskermiljøet ved The Danish school of education (DPU), Aarhus Universitet, København. Beskrivelsen indeholder referencer fra de sidste fem år. Af Steen Høyrup.

 • forskning |
  12-08-2011

  Finland - ”Research on learning in working life”

  ”Research on learning in working life”.
  Find en detaljeret præsentation af forskning og forskningsinstitutioner inden for arbejdslivslæring i Finland. Af Hanna Toivianen.

 • forskning |Norden
  12-08-2011

  Nordisk konferens 2009 - Varm dialog mellem forskere og praktikere styrkes

  Af Karen Brygmann

 • Foto: Pexels
  forskning |Norden
  12-08-2011

  Adult Education and Integration in the Nordic Countries (2010-2011)

  Adult education and integration is one of the most politically debated issues of contemporary society, not least in the Nordic countries, and it covers a broad range of challenges ranging from the innovative potentials of ...

 • Foto: Pexels
  forskning |Norden
  12-08-2011

  Vuxenpedagogik (2004-2009)

  Deltagere og aktiviteter i Forskernetværket

 • forskning |
  12-08-2011

  Förmedling av forskningsresultat

  Der er både i Norden og EU en øget politisk opmærksomhed på nødvendigheden af, at styrke forskningen og ikke mindst implementeringen af forskningsresultater i arbejds- og samfundsliv.

 • vägledning |
  11-08-2011

  Vägledning på glesbebygda områden - seminarium 2010

  26 – 29 september 2010, Hotell Keflavik, Island
  På seminariet kartlades vilka erfarenheter och kunskaper det finns om vägledning på glesbebyggda områden i Norden – ett tema som inte hittills tagits upp inom vägledningen.

 • vägledning |Norge
  04-08-2011

  Om veiledning i Norge

  Karriereveiledning og rådgiving tilbys i grunnopplæringen og ved de fleste universiteter og høyskoler.

 • |
  21-07-2011

  Vuxenpedagogik 2010-2012

  NVL’s arbejde med voksenpædagogik har siden 2006 haft et særligt fokus på kvalitet gennem kompetenceudvikling af voksenlærere. Arbejdet er foregået i forskellige faser og med forskelligt indhold.

 • Reykholt, Island
  vägledning |Island
  28-06-2011

  Educational and vocational guidance in Iceland

  Educational and vocational guidance is officially available for the adult population at upper secondary school level, univeristies, lifelong learning centres, municipalities, employment offices and several private practices.

 • kompetensutveckling |
  28-06-2011

  Regional development i Island

  Regional development i Island

 • kompetensutveckling |
  28-06-2011

  Competanceudvikling på National plan i Island

  Competanceudvikling på National plan i Island

 • kompetensutveckling |
  28-06-2011

  Design in Metal och Prisma

  Design in Metal och Prisma

 • vägledning |Danmark
  13-06-2011

  Kort beskrivelse af vejledningssystemet i Danmark

  Vejledningen i Danmark gennemgik i 2004 en reform på ungeområdet.

 • |
  26-05-2011

  Tidigare prioriterade teman

  Tidigare prioriterade teman

 • kompetensutveckling |Danmark
  13-12-2010

  Kategori 3: Idéer til innovation af systemer og strukturer

  Vinder: »Kollegial vejledning – innovativ kompetenceudvikling i psykoeducation«

 • kompetensutveckling |Danmark
  13-12-2010

  Kategori 1: Innovativ praksis er forankret og har synlige resultater

  Kategori 1: Innovativ praksis er forankret og har synlige resultater

 • kompetensutveckling |Danmark
  13-12-2010

  Kategori 2: Ny innovativ praksis, men kun få resultater

  Kategori 2: Ny innovativ praksis, men kun få resultater

 • |
  08-12-2010

  Conference debate

  A whole lot of questions and much reservation were raised by participants in the conference, but also interest in how to start working with qualifications frameworks. We have to boost our self-esteem in the non-formal sector – and get on working, the two hosts of NVL and EAEA said at the end of the conference.

 • |
  08-12-2010

  Interviews

  Interviews

 • kompetensutveckling |Finland
  01-12-2010

  Kompetensutveckling i Finland

  Finsk arbetsgrupp

 • kompetensutveckling |
  01-12-2010

  Kompetanseutvikling på Island

  Kompetanseutvikling på Island

 • kompetensutveckling |Sverige
  01-12-2010

  Kompetansutveckling i Sverige

  Svensk arbetsgrupp

 • kompetensutveckling |Danmark
  01-12-2010

  Vindere af innovations-konkurrence sparker nyt liv i perspektiverne for voksnes læring

  Vindere af innovations-konkurrence sparker nyt liv i perspektiverne for voksnes læring

 • |
  14-09-2010

  Observal

  Observal

 • |
  13-08-2010

  NQF i Norden

  NQF i Norden

 • Foto: Pexels
  forskning |Norden
  12-08-2010

  Læring i arbejdslivet (2009-2010)

  Nordic Research in the field of Workplace learning/ working life learning
  Få en generel introduktion til ”Læring i arbejdslivet ”som begreb og forskningsfelt i Norden.

 • |Norden
  24-07-2010

  Vägledning

  Ständiga omställningsprocesser ställer stigande krav på den enskilda individens förmåga att orientera sig i samhället och arbetslivet. I de nordiska länderna har vägledning blivit ett centralt insatsområde för att möjliggöra livslångt lärande och stöda till utbildning, kompetensutveckling och förmåga till omställning och förändring.

 • kompetensutveckling |
  10-06-2010

  Interviews

  Motivationskonferansen 2010 - Interviews

 • Hafida Bouylud og Bjarne Wahlgren
  kompetensutveckling |
  10-06-2010

  Længsel og behov - Paneldiskussion

  Spot længslen og formuler behovet. Så tæt på et slogan for motivation i voksenuddannelsen kom deltagerne i torsdagens paneldebat. Tre oplægsholdere og tre praktikere svarede spørgsmål, som deltagerne havde indtastet ved bordene i salen.

 • Søren Ehlers
  kompetensutveckling |
  10-06-2010

  Når strategier møder virkeligheden - keynote 1

  Keynote 1 - Søren Ehlers og Gun-Britt Wärvik

 • Bjarne Wahlgren har arbejdet med spørgsmålet om barrierer og motivation i voksenuddannelsen siden 1975.
  kompetensutveckling |
  10-06-2010

  Vi ved ingenting – og dog, - keynote 2

  Keynote 2 - Bjarne Wahlgren

 • Kjell Rubenson var et navn, som gik igen i mange præsentationer og debatindlæg. Gang på gang blev der refereret til hans arbejder. Så det var meget passende, at han som den sidste key-note taler gik på talerstolen fredag eftermiddag for at opsummere og perspektivere konferencens præsentationer og debatter.
  kompetensutveckling |
  10-06-2010

  Den nordiske model som benchmark - keynote 4

  Keynote 4 - Kjell Rubenson

 • Musikalsk vejledning fra lektor Klaus Glüsing
  kompetensutveckling |
  10-06-2010

  At skabe længsel efter det åbne hav

  Motivationskonferens 2010 - Sammenfatning

 • Christian Holm Donatzky
  kompetensutveckling |
  28-04-2010

  Alternativa aktiviteter

  Musikalisk reflektion - Historiske Byture - Rundvisninger i udstillingen "Det Aktive Univers"

 • kompetensutveckling |
  28-04-2010

  Paneldeltagare

  Paneldeltagere presentasjon

 • kompetensutveckling |
  28-04-2010

  6. Motivation, realkompetence og vejledning

  6. Motivation, realkompetence og vejledning

 • kompetensutveckling |
  28-04-2010

  7. Motivation og ny teknologi

  7. Motivation og ny teknologi

 • kompetensutveckling |
  28-04-2010

  8. Motivation - nye veje?

  8. Motivation - nye veje?

 • kompetensutveckling |
  28-04-2010

  3. Motivation og uformelle læringsformer

  3. Motivation og uformelle læringsformer

 • kompetensutveckling |
  28-04-2010

  4. Motivation og læring i arbejdsliv

  4. Motivation og læring i arbejdsliv

 • kompetensutveckling |
  28-04-2010

  5. Motivation, alder og læring

  5. Motivation, alder og læring

 • kompetensutveckling |
  28-04-2010

  2. Motivation og struktur

  2. Motivation og struktur

 • kompetensutveckling |
  28-04-2010

  1. Motivation og kvalitetsudvikling

  1. Motivation og kvalitetsudvikling

 • kompetensutveckling |
  28-04-2010

  Sessioner

  Sessioner

 • kompetensutveckling |
  16-04-2010

  Training Needs Assessment

  Training Needs Assessment

 • kompetensutveckling |
  13-04-2010

  Professionalizing adult educators

  Professionalizing adult educators

 • kompetensutveckling |
  13-04-2010

  Innovativ kompetenceudvikling

  Innovativ kompetenceudvikling

 • kompetensutveckling |
  13-04-2010

  Europe in a state of flux

  Europe in a state of flux

 • kompetensutveckling |
  13-04-2010

  Becoming Adult Educators in the Baltic-Sea Region

  Becoming Adult Educators in the Baltic-Sea Region

 • kompetensutveckling |
  13-04-2010

  An innovative approach

  An innovative approach

 • kompetensutveckling |
  13-04-2010

  Adult Educators – Challenges at European and global levels - conference 2010

  Adult Educators – Challenges at European and global levels - conference 2010

 • kompetensutveckling |
  13-04-2010

  Useful key competences

  Useful key competences

 • kompetensutveckling |
  11-03-2010

  Nordic Conference 2010

  Nordic Conference 2010

 • |
  10-03-2010

  Expertseminarium 2010

  Expertseminarium 2010

 • |
  12-01-2010

  Arkiv

  Arkiv

 • |Åland
  11-01-2010

  Åland - oversikt

  Åland - oversikt

 • |
  25-11-2009

  E-verktyg

  E-verktyg

 • |
  12-10-2009

  Equal at Work

  Building an Irish labour market based on equality and diversity
  (Equal project 2007-2009)

 • |
  08-10-2009

  Social return

  Social return

 • |
  07-09-2009

  Equalitec

  Equalitec

 • |
  07-09-2009

  Mature @ EU

  Mature @ EU

 • |
  07-09-2009

  Value of Work

  Value of Work

 • |
  07-09-2009

  Newcomers in Turkey

  Newcomers in Turkey

 • |
  03-08-2009

  Keeping on Track

  Keeping on Track

 • forskning |Norden
  15-05-2009

  Nordisk konferens 2009 - Voksenuddannelse som svar på personlige udfordringer

  Af Karen Brygmann

 • forskning |Norden
  15-05-2009

  Nordisk konferens 2009 - Mere ansvar på egne skuldre

  Af Karen Brygmann

 • forskning |Norden
  13-05-2009

  Nordisk konferens 2009 - Storbritannien skal hænge bedre sammen

  Af Karen Brygmann

 • Foto: Pexels
  forskning |
  13-05-2009

  Nordisk konferens 2009 - Tillid, støtte og frihed skaber innovativ kultur

  Af Karen Brygmann

 • demokrati like muligheter |
  10-03-2009

  Demos- DemokratiSamtal

  Demos- DemokratiSamtal

 • |
  25-11-2008

  Demokratiseminarium 2008

  Demokratiseminarium 2008

 • vägledning |
  12-11-2008

  Väglednings- seminarier 2007 - 2008

  Karriärvägledarens arbetsformer ur ett nordiskt perspektiv.
  Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) och Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) bjöd in till vuxenvägledarkonferens i Stockholm den 21 november 2007.

 • Maria og Sofie, elever i Aalborg Ungdomsskole, holder oplæg om deres engagement i det internationale netværk for elever og lærere, Caretakers of the Environment International
  hållbar utveckling |
  15-10-2008

  Unge vil engageres på egne præmisser

  Organisationer og myndigheder skal tænke alternativt, hvis de vil have succes med at involvere unge i arbejdet for bæredygtige løsninger. Gevinsten kan blandt andet blive større dynamik og ...

 • Deltagere i speeddialog i workshoppen om folkeoplysningens rolle
  hållbar utveckling |Danmark
  15-10-2008

  Svenskere vil oplyses om miljø

  Folkeoplysningen har en nøglerolle at spille i disse år. Den kan etablere den nye platform for dialog, som virksomheder, myndigheder og NGO’er efterspørger med henblik på et tæt samarbejde om at skabe en bæredygtig udvikling. Den opgave er Studiefrämjandet i Sverige optaget af at løse

 • hållbar utveckling |
  15-10-2008

  Nye budskaber i miljødebatten

  Nye budskaber i miljødebatten

 • hållbar utveckling |
  15-10-2008

  Kolosser på grønne fødder

  Kolosser på grønne fødder

 • hållbar utveckling |
  14-10-2008

  50 konkrete ideer til handlinger

  50 konkrete ideer til handlinger

 • hållbar utveckling |
  14-10-2008

  Norden skal vise gode eksempler

  Norden skal vise gode eksempler

 • hållbar utveckling |
  14-10-2008

  Nordisk klimakonferens 2008

  Nordisk klimakonferens 2008

 • hållbar utveckling |
  30-09-2008

  Folkeopplysningen bærer

  Folkeopplysningen bærer

 • |
  17-06-2008

  Nordic – European workshop 2008

  Nordic – European workshop 2008

 • |
  09-06-2008

  Workshops

  Workshops

 • vuxenutbildning kompetensutveckling |
  11-03-2008

  Vuxenpedagogik och innovation 2006-2010

  Utmaningar; Förändring är en pedagogisk utmaning idag. Hur svarar vuxenpedagoger på denna utmaning? Har vuxenpedagoger förmågan att fungera som förändringsagenter?

 • |
  11-02-2008

  Nordisk konferens 2008

  Nordisk konferens 2008

 • |
  13-12-2007

  Workshops and Poster Session

  Workshops and Poster Session

 • |
  13-12-2007

  Voices of the Participants

  Voices of the Participants

 • |
  13-12-2007

  Closing Remarks

  Closing Remarks

 • |
  12-12-2007

  Final Statement

  Final Statement

 • |
  11-12-2007

  Key note by the EU Commissioner Meglena Kuneva

  Key note by the EU Commissioner Meglena Kuneva

 • |
  10-12-2007

  Open Space Conference

  Open Space Conference

 • |
  10-12-2007

  Deaf Are Not Deaf

  Deaf Are Not Deaf

 • |
  10-12-2007

  Routes and Pathways to Integration

  Routes and Pathways to Integration

 • |
  10-12-2007

  The Dream That Became True

  The Dream That Became True

 • |
  10-12-2007

  Introduction

  Introduction

 • |
  05-11-2007

  European Conference 2007

  European Conference 2007

 • hållbar utveckling |
  08-10-2007

  Internationellt

  Internationellt

 • hållbar utveckling |
  08-10-2007

  Europa

  Europa

 • hållbar utveckling |
  08-10-2007

  Åland

  Åland

 • hållbar utveckling |
  08-10-2007

  Östersjön

  Östersjön

 • hållbar utveckling |
  08-10-2007

  Norge

  Norge

 • hållbar utveckling |
  08-10-2007

  Sverige

  Sverige

 • hållbar utveckling |
  04-10-2007

  Finland

  Finland

 • |
  03-10-2007

  Finland

  Finland

 • vägledning |
  02-10-2007

  Litteratur, artiklar

  Litteratur, artiklar

 • |
  01-10-2007

  Danmark

  Danmark

 • |
  14-09-2007

  Demos-Nyt 2007

  Demos-Nyt 2007

 • |
  14-09-2007

  Publikationer

  Publikationer

 • |
  14-09-2007

  Nätverk

  Nätverk

 • |
  14-09-2007

  Projekt

  Projekt

 • |
  04-09-2007

  Sverige

  Sverige

 • |
  04-09-2007

  Europa

  Europa

 • |
  04-09-2007

  Island

  Island

 • |
  04-09-2007

  Norge

  Norge

 • John Steen Johansen (red.), utgiven 2007
  demokrati motivation |Norden
  24-07-2007

  Demos – en antologi om magt, demokrati og aktivt medborgerskab i norden

  Tänke-tanken DEMOS har genom sina aktiviteter producerat en rapport / antologi som uppdaterar NMR:s publikation Guldtavlorna i gräset (Nord 1995:3) i relation vad som skett inom OECD, EU och Europarådet i diskussionerna kring demokrati, aktivt medborgarskap och livslångt lärande. NVL 2007

 • |
  29-06-2007

  Finland

  Finland

 • |
  29-06-2007

  Danmark

  Danmark

 • |
  27-06-2007

  Norge

  Norge

 • |
  27-06-2007

  Energi i bruk

  Energi i bruk

 • |
  27-06-2007

  Læring på arbeidsplassen – hindringer

  Læring på arbeidsplassen – hindringer

 • |
  04-06-2007

  Några röster från konferensen

  Några röster från konferensen

 • |
  04-06-2007

  Tillsammans på en annorlunda konferens

  Tillsammans på en annorlunda konferens

 • |
  01-06-2007

  Learning in the Workplace - Conference 2007

  Learning in the Workplace - Conference 2007

 • |
  29-05-2007

  Helsingör-reportage

  Helsingör-reportage

 • Foto: Pexels
  forskning |
  25-05-2007

  Når forskerne tager ordet - Sverige 2007

  Fra selve læringens kerne over globaliseringens udfordringer til folkeoplysningen som en motor for udvikling af det formelle uddannelsessystem. Det var blot enkelte af indfaldsvinklerne, da mere end 100 forskere fra fire forskellige verdensdele for nylig mødtes til den anden nordiske konference om voksenuddannelse.

 • vägledning |
  22-05-2007

  Konstruktivisme i med- og modlys: seminar om vejledningens metoder og praksis - seminarium 2006

  Hvad kommer efter konstruktivismen? Post-konstruktivisme? Seminaret kastede et kritisk blik på konstruktivisme - som i dag er en udbredt vejledningspraksis i Danmark og de øvrige nordiske lande.

 • |
  27-03-2007

  Paneldiskussion - Tro og beviser

  Panelet samlede nordiske, baltiske og europæiske eksperter i validering. De repræsenterede ministerier, Den Tredje Sektor og forskningsverdenen. Det var ikke en debat på ophidsede argumenter.

 • |
  27-03-2007

  Panel discussion - Faith and evidence

  The panel gathered together Nordic, Baltic and European experts on validation, representing the governmental sector, the 3rd sector as well as research. The debate was not full of heated arguments.

 • |
  27-03-2007

  Keynotes and Presentations

  The last couple of years Denmark has taken significant steps forward when it comes to assessment and recognition of prior learning, Villy Hovard Pedersen, Danish Ministry of Education, said in his presentation.

 • |
  27-03-2007

  Intervjuer - Deltagere om konferencen

  Det var især nyttigt at høre, hvordan andre arbejder med kompetenceafklaring. Vi indså hvor forskellige vores forhold er sammenlignet med de nordiske lande. I Portugal arbejder vi primært med grundlæggende kompetencer. Så vi må udvikle vores egne synspunkter.

 • |
  27-03-2007

  Cases

  Sælger universitetet alvorligt ud af sin sjæl – eller gør højskolen? Sådan lød nogle af overvejelserne i en workshop om et samarbejde, der er etableret mellem en norsk folkehøjskole og et universitet i USA’s midtvest.

 • |
  27-03-2007

  Valideringskonferens 2007 - Nordiska och baltiska erfarenheter och europeiska utblickar

  Konferens i Köpenhamn den 7-9 mars 2007 -
  Betydligt fler än planerat visade intresse för denna konferens. Därför utökades antalet platser från 70 till 110. Konferensen ägde rum på den s.k DGI-byen i centrala Köpenhamn.

 • |
  27-03-2007

  - Participants’ view of the conference

  I think that especially the recommendations of the JAVAL-project were useful and concrete. It was also interesting to hear about the OECD study.

 • |
  27-03-2007

  Cases

  Is the university selling out its soul – or is the folk high school? This was some of the considerations in a workshop on a cooperation established between a Norwegian folk high school and a university in the Midwest, USA.

 • |
  22-03-2007

  Validation Conference 2007 - Nordic-Baltic experiences and European perspectives

  Conference in Copenhagen March 2007 -
  There turned out to be many more people than expected interested in this conference. Consequently the number of participants to be accepted was increased - from 70 to 110. The conference took place at DGI-byen Hotel in central Copenhagen.

 • |Norden
  27-02-2007

  Forskning

  Der er en omfattende forskningsbaseret viden om voksnes læring i norden som vil kunne anvendes af såvel forskere som praktikere til at kvalificere den eksisterende viden og praksis på feltet. Der er derfor oprettet en forskertemaside om nordisk forskning som henvender sig til alle med interesse i forskning om voksnes læring.

 • kompetensutveckling |Sverige
  22-01-2007

  Så fungerar pensionssystemet i Sverige

  Så fungerar pensionssystemet i Sverige

 • kompetensutveckling |Danmark
  22-01-2007

  Danmark CARPE - Center for Aldringsrelateret Pædagogik og Etik

  Danmark CARPE - Center for Aldringsrelateret Pædagogik og Etik

 • kompetensutveckling |Finland
  22-01-2007

  Finland Det lönar sig att fortsätta arbeta

  Finland Det lönar sig att fortsätta arbeta