e för alla – rapport från en seminariedag del 1

 

Elisabet Norin rapporterar från seminariet ”E-samhället och digital delaktighet ur användarens perspektiv”


Mjölby. Härifrån regerade Folkungaätten under 12- och 1300-talen. Senare byggdes kvarnar i forsen för att ta hand om slättens säd. Så mycket mjöl mals här inte längre. Toyota tillverkar truckar och Väderstadsverken lantbruksmaskiner. Från det röda pendeltåget flödar en ström människor i augustisolen. Semestrarna är över.

I det kombinerade stadshuset och biblioteket är receptionen väl skyltad med ”Medborgarservice”, personalen vänlig. Folk står redan på kö för att förtidsrösta.

I Hörsalen samlas ett 60-tal deltagare till seminarium. De flesta kommer från regionerna Östsam och Kalmar. Det är avrundning för det gemensamma årslånga projektet ”E-samhället och digital delaktighet ur användarens perspektiv”. Men också avstamp för något nytt. Det här är bara en början.

Under ett års tid har de bägge regionförbunden samverkat i att skapa e-serviceverkstäder i Kalmar och Mjölby. Samordnare har varit Ann Wiklund, Christer Bergqvist och Kira Berg. Målet har varit att skapa en erfarenhetsbank. Det viktiga är att hitta medborgarnas – invånarnas – perspektiv. Hur tänker man, vad behövs?

70 % av alla internetrelaterade frågor på biblioteken handlar om andra organisationers verksamhet.

Kommuner och regioner behöver därför finna former för ett nytt samarbete. – Det behövs hängrännor mellan stuprören, säger Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap, Linköping.

Förvaltningar behöver lära sig att jobba över gränserna. Stuprörsstrukturer och organisationsformer behöver brytas upp. Samhällets och myndigheters service – fysisk såväl som digital – behöver samordnas och förbättras. Också fysiska mötesplatser behöver ses över – mycket av den här typen av tjänster finns på olika håll i kommunerna nu: bibliotek, lärcentrum, medborgarkontor behöver samlas under ett enhetligt namn.

Elisabet Norin