eMedborgaren

 

eMedborgaren är ett utbildningsprojekt som Dataföreningen initierat för att höja kunskapen kring IT-användning i vardagen. Detta för att människor inte ska stå utanför den samhälleliga utvecklingen när det gäller användandet av Internet. Samhällets funktioner utgår allt mer på att kunna använda Internet och allt från myndigheter till företag baserar sina tjänster på datoranvändning.
De som utbildar sig till eMedborgare arbetar i ett fiktivt uppbyggt Internet där man får lära sig Internets vanligaste användningsområden. eMedborgaren handlar om att lära sig allt från att prova på att kommunicera på Internet som att betala räkningar eller handla i nätbutiker. Om man klarar utbildningen blir man certifierad eMedborgare och får ett digitalt certifikat. 
Projektet med eMedborgaren i Kriminalvårdens klientutbildning startade i februari 2011 och hittills är det 245 personer som påbörjat utbildningen och 66 som tagit certifikatet. Certifikatet hamnar i en nationell databas vilket gör dem tillgängliga för den studerande även efter frigivning.

Läs mer om eMedborgaren: HTML