#fbpod13: Var går gränsen till obildning?

 

Vad som ingår i definitionen folkbildning har alltid förändrats, där nya områden lagts till under årens gång. Men i den ständiga förändringsfasen som det innebär förändras också relevansen och gränserna för vad som är bildande. I vårt sommaravslutande avsnitt diskuterar vi gränserna för studieförbundens syn på bildning, fakta och värdegrund. Hur hanterar vi gråzonerna för bildning när vi möter dem i verksamheten? Vad har vi för ansvar när innehållet i studiecirklar är hokus pokus och direkt obildande? Och var drar vi gränserna i framtiden?

Ladda ner avsnittet här.

Redaktion: Annika Borg, Julia Charleson, Niklas Skeppar
Producent: Gustav Edman
Vinjettmusik: Andreas Kjellander
Ansvarig utgivare: Annelie Roswall Ljunggren – Folkbildningsförbundet, 2014