Øget fokus på brugbar og omsættelig viden i udvikling af VUC

På VUC’s årlige konference ”VUC deler viden” blev VUC’s kerneopgaver diskuteret i et udviklingsorienteret, fremadrettet perspektiv set i lyset af tidens udfordringer økononomisk, kulturelt og samfundsmæssigt.

 
Afsættet for diskussionen var bl.a. VUC’s fokusområder for 2016-18: 1. Anvendelsesorientering. 2. Mangfoldighed og målgrupper. 3. Organisationer og kultur.
Der var kom aktuelle bud både fra et politisk panel og et panel bestående af repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner. Det fremgik, at VUC har vigtig uddannelses- og samfundsøkonomisk opgave, men også at VUC er udfordret af økonomiske nedskæringer en stadigt mere mangfoldig målgruppe, og behov for ny pædagogisk didaktisk udvikling.  På efterfølgende workshops blev ny forskning indenfor VUC præsenteret og diskuteret. Især blev det vægtat at der de næste år skal lægges vægt på formidling til og anvendelse af forskning i praksis, som er kerneydelsen i VUC.