Øget interesse for højere uddannelse på Færøerne

Aldrig før har interessen for at studere på Færøerne og få en studieplads ved Færøernes Universitet været så stor.

 

Ved ansøgningsfristen den 1. juli var der 563 ansøgere, hvilket er en stor stigning i forhold til ansøgertallet i 2015, som var 379. Antallet af ansøgere til studier ved Færøernes Universitet er gradvist steget i årenes løb i takt med at flere uddannelser efterhånden bydes ud. Der arbejdes målrettet med udvikling og etablering af nye uddannelser, og af nye uddannelser som starter i 2016 er fx bachelor i økonomi, sidefag i matematik og master i folkesundhedsvidenskab.

Læs mere om uddannelser og optagelse