Øget samspil mellem erhvervsskoler og virksomheder

 

I undersøgelsen afdækkes tre forskellige aspekter af viden-udvikling og innovationssamarbejde mellem erhvervsskoler og virksomheder: innovation og forretningsudvikling, der handler om at udvikle produkter og metoder; iværksætteri, både blandt skolens elever og kursister og virksomhedstilpassede uddannelsesforløb, som er efter- og videreuddannelsesforløb designet i et fællesskab mellem en erhvervsskole og en virksomhed. I rapporten beskrives flere succesfulde praksis eksempler. Det pointeres samtidig, at der er et stort uudnyttet potentiale på området, og  flere konkrete anbefalinger til at fremme samarbejde beskrives.

Download rapporten fra Dea.nu