iNova tager initiativ til etablering af forskningspark

 

Erhvervslivet har vist stor interesse for initiativet idet flere virksomheder har investeret i iNOVA. Formålet er at skabe  rammer for etablering og udvikling af erhvervsorienteret forskning og tættere samarbejde imellem offentlige institutioner som fx universitetet og virksomheder.

Mere på færøsk: PDF