Økonomiske sanktioner ser ikke ud til at få kontanthjælpsmodtagere i job

 

Der er forskel på kommunernes brug af sanktioner, men samlet har brug af sanktioner været stigende. Undersøgelsen peger på, at det ikke er effektivt at fratage kontanthjælpsmodtagere økonomisk støtte udfra et ønske om øget beskæftigelse. Mange kontanthjælpsmodtagerne finder midlertidige løsninger til selvforsørgelse og vender efter en tid tilbage til kontanthjælp. I rapporten beskrives bl.a. forskellige tolkninger og brug af sanktioner, og målgruppen analyseres. Af den samlede gruppe er 42% unge under 25.år, hvoraf den ovevejende del er mænd.

Rapporten kan downloades på
www.akf.dk/udgivelser/container/2011/udgivelse_1165/