Økt bevilgning til fleksibel videreutdanning for nyutdannede, arbeidsledige og permitterte

Det er bevilget 139 millioner kroner ekstra til oppskalering av fleksible utdanningstilbud tilpasset nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, ledige og permitterte. Kompetanse Norge og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) forvalter tilskuddsordningen.

 
Direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge er opptatt av å skape jobbmuligheter for unge, nyutdannede mennesker. Foto: Kompetanse Norge Direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge er opptatt av å skape jobbmuligheter for unge, nyutdannede mennesker. Foto: Kompetanse Norge

Midlene skal brukes til korte, fleksible utdanningstilbud i videregående opplæring, fagskoler, høyskoler og universiteter. Tilbudene skal være gratis for deltakerne. Utdanningstilbydere på alle nivåer kan søke om tilskudd til å oppskalere allerede eksisterende fleksible utdanningstilbud.

Mål om å øke jobbsjanser og arbeidslivstilknytning for unge

- Vi vet at unge og nyutdannede ofte rammes hardt i krisetider. Vi håper at gode og fleksible tilbud denne målgruppen, slik at de får økte muligheter til å komme i jobb, sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge.

Mer her