Økt fleksibilitet i utdanning!

 
Kunnskapsdepartementet vil endre reglene for opptak til høyere utdanning slik at søkere med fagbrev kan tas opp til ingeniørstudier.
Departementet ønsker også at toårig godkjent fagskoleutdanning skal gi generell studiekompetanse.
– Regjeringens ambisjon er at alle som gjennom skolegang, yrkeserfaring og annen realkompetanse har reelle kvalifikasjoner for å studere, skal få adgang til høyere utdanning. Vi er opptatt av at veien dit skal være mer fleksibel, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.