Økt interesse for islandsk undervisning for utlendinger

 
I sommer bevilget den islandske regjeringen 100 millioner ISK til kurser i islandsk for utlendinger på siste halvdel av året. Departementet vil snart utlyse støtte til kurser igjen. I januar utlyste ministeriet understøttelse for kurser i islandsk for første halvdel av året, 70 kursutbydere og bedrifter søkte om litt over 144 millioner ISK for å lage kurser for 4600 utlendinger. 60 fikk støtte av departementet til kurser for et antall på 3.360 kursister. Det var ikke mulig å bevilge støtte til alle som søkte.