Økt samarbeide om voksnes læring og ny service kontrakt med Arbeidslivets Opplæringssenter

 

Partene i overenskomsten vil samarbeide målbevisst for å minske andel kortutdannete, de som verken har godkjent yrkesutdanning eller studiekompetanse, på arbeidsmarkedet slik at andelen ikke blir over 10 % år 2020. For å kunne nå dette målet blir voksnes læring styrket, men ny lov om voksnes læring trådte i kraft den 1. oktober i år. Videre er partene enige om at sikre at utdanning og opplæring innen voksen læringen blir godkjent innen den videregående skolen og de som ønsker det kan etterutdanne seg uten forhindringer.  
Ved samme anledning ble en ny service kontrakt om oppgaver innefor voksenlæringen som Arbeidslivets opplæringssenter har påtatt seg for Utdannings- og kulturdepartementet undertegnet. Med kontrakten får Arbeidslivets opplæringssenter oppsyn med diverse oppgaver i følge av den nye lov om voksnes læring nr.  27/2010.

Erklæringen og service kontrakten finnes på islandsk på www.frae.is/um-fa/thjonustusamningar/ og www.frae.is/um-fa/yfirlysingar/