Økte bevilgninger til bedre kvalitet i fagskolene

Den norske Regjerings satsning på fagskolene styrkes med 40 millioner kroner. Målet er både økt kvalitet og bedre samsvar mellom utdanningsinnhold og arbeidslivets kompetansebehov.

 
Jan Tore Sanner. Foto: Flickr Jan Tore Sanner. Foto: Flickr

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) forvalter midlene.

I en artikkel på www.diku.no sier direktør Harald Nybø at kvalitetsutvikling i fagskolesektoren har betydning for både digitalisering og livslang læring. Diku har mottatt til sammen 78 søknader, og det er søkt om totalt 90 millioner kroner.

– Disse midlene vil gi økt kvalitet i fagskoleutdanningene. Flere fagskoler vil nå kunne utvikle nye tilbud, kjøpe nytt utstyr og utvikle digitale læringsmidler, sier Kunnskapsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding 19. mai 2019, der det framgår at utviklingsmidlene også skal bidra til å utvikle nye utdanninger i samarbeid med lokalt og regionalt arbeidsliv. 

Ifølge Sanner er Regjeringen opptatt av å sikre kvalitet i hele bredden av fagskolenes utdanningstilbud.

Midlene spres til flere fagområder, herunder byggfag, maritime fag, robotikk, helsefag, luftfartsfag, gartnerfag, el-fag, fotografi/film, anlegg og bergverk og ledelsesfag. Både private og offentlige fagskoler kan søke om midler. 

Mer informasjon: 
www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-satsing-pa-kvalitet-i-fagskolene-styrkes-med-40-millioner-kroner/id2645526/

https://diku.no/aktuelt/40-millioner-til-fagskolene