Þriðji hver kennari án réttinda.

 

Nýjar tölur frá sænsku menntamálastofnuninni sýna að þriðja hvern kennara skortir réttindi í fögum sem þeir kenna. Hlutfall þeirra sem hafa réttindi eru mismunandi eftir sveitarfélögum og skólum.

Tölur menntamálastofnunarinnar eru úr gagnagrunninum Siris. Í tölfræði þessa árs, sem nýlega var gefin út, kemur fram að þeir hópar kennara, sem til er gerð krafa um réttindi, starfsmenntakennarar og móðurmálskennarar  vega þar þyngst, eru ekki reiknaðir með og það hefur í för með sér að hlutfallið hefur hækkað frá  52 % í tölfræði síðasta árs og í 69 % á þessu ári.

Tölurnar sýna að nálægt fjórir af fimm kennurum í sænsku í 1 – 3 bekk hafa réttindi. Í frönsku í 7 - 9 bekk hafa einnig fjórir af hverjum 5 réttindi. Tæknifög og sænska sem annað mál eru þau fög sem fæstir kennarar hafa réttindi til að kenna á bæði grunn- og framhaldsskólastigi.

Meira