Filter Nyheter • Repræsentanter fra Socialforvaltningen, Socialministeriet, revalideringsinstitutionen Dugni, NVL og vejlederuddannelsen ved Færøernes Universitet.
  livslang læring vejledning |
  27-06-2016

  Livslang vejledning og tilknytning til arbejdsmarkedet

  Hvordan kan livslang vejledning (LLV) bidrage til og støtte op omkring et aktivt arbejdsliv for personer, som har svært ved at bevare tilknytning til arbejdsmarkedet?

 • uddannelsespolitik |Island
  27-06-2016

  Bevilgninger til innovasjons- og utviklingsprosjekter 2016

  Etter at ny lov om voksnes læring trådte i kraft 2010 ble Utviklingsfond for voksnes læring etablert.

 • Sveinn Aðalsteinsson.
  uddannelsespolitik |Island
  24-06-2016

  Ny direktør for Arbeidslivets utdanningssenter

  Sveinn Aðalsteinsson er ansatt som direktør for Arbeidslivets utdanningssenter.

 • kompetensutveckling utbildningspolitik |Finland
  23-06-2016

  Framtidens lärarutbildning under utveckling

  Lärare, studerande och olika intressegrupper har inbjudits till en tankesmedja på webben för att komma med idéer och tankar om de finländska lärarnas framtida utbildning och kompetens.

 • kvalitetssäkring utbildningspolitik |Sverige
  23-06-2016

  Kostsamt med dålig utbildning

  Många svenskar har föreställningen att utbildning är gratis. Ingenting kunde vara mer fel, skriver Tove Mellgren i en ledare.

 • Från föreningen Yggdrasils lajv, inspirerade av JK Rowlings värld.
  folkbildning kompetensutveckling |Sverige
  23-06-2016

  Personlig utveckling genom lajv

  Lisa Nordemo, student på Sigtuna Folkhögskola, har under hösten studerat ämnet personlig utveckling genom lajv.

 • uddannelsespolitik realkompetencevurdering (RKV) |Danmark
  22-06-2016

  Ny mulighed for at blive kompetencevurderet før optagelse på en erhvervsuddannelse

  Fra 1.juli kan voksne, der ønsker en erhvervsuddannelse få en kompetencevurdering, før de er optaget på en uddannelse.

 • baskunskaper kompetensutveckling utbildningspolitik |Norden
  21-06-2016

  Baskunskaper lika viktigt i arbetslivet som i samhället

  Representanter från arbetslivet bekräftar att baskunskaper är en viktig förutsättning för kompetensutveckling i arbetslivet och ett sätt att utveckla nordiska styrkepositioner.

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Norden
  21-06-2016

  Vuxenutbildning föreslås bli obligatorisk i hela Norden

  De nordiska regeringarna bör gå in för obligatorisk vuxenutbildning och -fortbildning för alla löntagare i Norden och sätta utbildningarna i system med hjälp av arbetsmarknadens parter.

 • Nina Ekelund, programdirektör för Hagainitiativet
  hållbar utveckling |Sverige
  21-06-2016

  ”Samarbete är avgörande för att lyckas med de globala utmaningarna”

  Professor Johan Rockström har i en intervju med Svenska dagbladet efterlyst en ”nationell folkbildningskampanj” om målen i Sverige.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  20-06-2016

  Ny gymnasiereform skærper adgangskrav

  Regeringen har indgået et bredt forlig om en ny gymnasiereform.

 • baskunskaper kompetensutveckling utbildningspolitik |Norden
  20-06-2016

  EU:s tio åtgärder för att höja kompetensen i Europa

  Förra veckan antog EU-kommissionen en ny omfattande kompetensagenda.

 • demokrati uddannelsespolitik |Danmark
  20-06-2016

  Folkemøde på Bornholm er i gang

  For sjette gang gennemføres et folkemøde på Bornholm.

 • invandrare |Sverige
  20-06-2016

  Projekt ska ge jobb åt nyanlända

  500 nyanlända ska få chansen att komma ut i jobb. Det nya projektet KOM mot jobb startar i höst i samarbete med bland annat Varbergs kommun.

 • Jim Andersén i mitten, biträdande professor i företagsekonomi på Högskolan i Skövde, leder projektet ”Hållbar lönsamhet och lönsam hållbarhet” som vänder sig till små och medelstora företag.
  hållbar utveckling näringsliv |Sverige
  17-06-2016

  Forskning: Rätt företagsstrategier kan ge positiv effekt på hållbar utveckling och konkurrenskraft

  Kan små och medelstora företag ta ett miljöansvar utan att samtidigt förlora i konkurrenskraft?

 • utbildningspolitik vuxenutbildning |Sverige
  17-06-2016

  Utbildningsaktörer får 185 miljoner för utbyten utomlands

  Universitets- och högskolerådet (UHR) beviljar skolor, yrkes- och vuxenutbildningar i Sverige totalt närmare 62 miljoner kronor för utbyten i Europa.

 • Per-Arne Andersson
  flexibelt lärande integration |Sverige
  16-06-2016

  Mer undervisning ska ske digitalt

  I höst ska länsstyrelserna ta fram nya typer av lärplattformar där asylsökande får lära sig svenska med mer digitalt stöd och mindre lärarinsatser.

 • högre utbildning utbildningspolitik |Sverige
  15-06-2016

  Ökat intresse för ämnet svenska som andraspråk

  Lärarnas tidning rapporterar att antalet förstahandssökande till lärosätenas grundkurser i svenska som andraspråk hösten 2016 fördubblats jämfört med 2015.

 • utbildningspolitik |Sverige
  14-06-2016

  Nytt stöd för arbetslösa med kort utbildning

  Regeringen föreslår ett nytt rekryterande studiestartsstöd.

 • Emmastina Dannered (hudterapeut, bronsmedalj i VM 2015), Daniel Wiberg (Företagarna), Frida Gustafsson (fordonslackerare, silvermedalj i VM 2015)
  näringsliv yrkesutbildning |Sverige
  13-06-2016

  Yrkesutbildningar viktig nyckel för framtida kompetens till företag

  Eget företagande är mycket vanligare bland yrkesutbildade än bland mer teoretiskt skolade akademiker. Därför måste eget företagande uppmuntras som en naturlig del i utbildningen.

 • validering |Sverige
  06-06-2016

  Stödmaterial om SeQF-nivåplacering till utfärdare utanför det offentliga utbildningssystemet publicerat

  Nu har MYH publicerat stödmaterial, i form av en handbok, för ansökan om inplacering i Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF.

 • basiskompetence |Norden
  30-05-2016

  Þörf er fyrir norrænt samstarf um grunnleikni

  2016 veita Finnar Norðurlandasamstarfinu formennsku. Þann 26. maí var haldin norræn sérfræðingamálsstofa um grunnleikni í Helsinki.

 • uddannelsespolitik |Færöerne
  30-05-2016

  Nordeniskolen.org einnig á færeysku

  Nordeniskolen.org er náms- og kennslugátt fyrir kennara og nemendur í fyrsta bekk til og með framhaldskóla.

 • folkbildning utbildningspolitik |Sverige
  30-05-2016

  Kunskapslyftet – Nästa stora frihetsreform

  En rapport om att förverkliga det livslånga lärandet.

 • Gustav Elowson och Anna Gunnervik leder interkulturellt centrums arbete med att slussa nyanlända ut i utbildning i Partille kommun.
  integration invandrare |Sverige
  30-05-2016

  Interkulturellt centrum visar vägen i flyktingmottagandet

  Partille kommun arbetar sedan årsskiftet på ett nytt sätt för att ta emot nyanlända barn och vuxna i utbildningssystemet.

 • højere uddannelse realkompetencevurdering (RKV) |Island
  30-05-2016

  Málstofa um raunfærnimat á háskólastigi

  Þann 18 maí sl. var málstofa um raunfærnimat á háskólastigi í Norræna húsinu í Reykjavík haldin í samstarfi NVL, Háskóla Íslands og Háskólans í Reykjavik.

 • perustaidot |Norden
  30-05-2016

  Pohjoismaista yhteistyötä tarvitaan aikuisten perustaitojen alueella

  Suomi toimii vuonna 2016 Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana. Helsingissä järjestettiin 26.5. pohjoismainen asiantuntijaseminaari perustaidoista.

 • korkeakoulutus opitun tunnustaminen |Island
  30-05-2016

  Seminaari yliopistojen ja korkeakoulujen AHOT-toiminnasta

  NVL, Islannin yliopisto ja Reykjavikin yliopisto järjestivät 18.5.2016 Reykjavikissa seminaarin yliopisto- ja korkeakoulutasolla tapahtuvasta aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta (AHOT).

 • koulutuspolitiikka |Færöerne
  30-05-2016

  Nordeniskolen.org nyt myös fäärin kielellä

  Nordeniskolen.org on oppimis- ja opetusportaali, jonka kohderyhmänä ovat peruskoulun ja lukion opettajat ja oppilaat.

 • menntastefna |Finland
  30-05-2016

  Fjármögnun háskólanna endurnýjuð

  Ráðherra hefur samþykkt endurskoðað fjármögnunarlíkan fyrir háskólana sem taka á gildi frá og með 2017.

 • aðlögun innflytjendur |Finland
  30-05-2016

  Sveigjanlegri og virkari aðlögun

  Ríkisstjórnin í Finnlandi vill að hægt verði að flytja innflytjendur sem hlotið hafa landvistarleyfi yfir til sveitarfélaganna í menntun og atvinnu.

 • aðlögun |Sverige
  30-05-2016

  Sænska menntamálastofnunin gefur út upplýsingar fyrir innflytjendur á mismunandi tungumálum um sænska skólakerfið

  Menntamálastofnun hefur upplýsingar um sænska skólakerfið á 14 mismunandi tungumálum.

 • aðlögun menntastefna |Sverige
  30-05-2016

  Á fjárlögum ríkisstjórnarinnar er gert ráð fyrir frekari aðgerðum fyrir nýaðflutta og fræðslu fullorðinna

  Í breytingartillögum við fjárlög sænsku ríkisstjórnarinnar fyrir árið 2016, sem kynntar voru í apríl sl. er gert ráð fyrir frekari aðgerðum á málefnum er varða innflytjendur og fullorðinsfræðslu.

 • kompetanseutvikling |Norge
  27-05-2016

  Stærðfræði vinsæl

  Samtals 2.012 norskir kennarar sóttu um sí- og endurmenntun í stærðfræði.

 • grunnleikni |Norge
  27-05-2016

  Nýtt heiti árangursríkra aðgerða

  Norska ríkisstjórnin mun áfram leggja áherslu á áætlanirnar grunnleikni í atvinnulífinu og grunnleikni í sjálfboðaliðastarfi.

 • grunnleikni |Danmark
  27-05-2016

  Undirbúningsnám fyrir fullorðna – fleiri vel læsir

  Um það bil sjötti hver Dani á erfitt með lestur og undirbúningsnám fyrir fullorðan skammstafað heiti á dönsku FVU, er ætlað þeim markhópi.

 • alþýðufræðsla |Danmark
  27-05-2016

  Hnattrænir sagnamenn – hnattræn vefsíða fyrir lýðskólanema

  Global storytellers.dk eða hnattrænir sagnamenn á íslensku, er vefsíða þar sem nemendur í dönskum lýðskólum geta deilt upplifun, þekkingu og reynslu af því að lifa og hrærast í hnattrænum heimi.

 • korkeakoulutus koulutuspolitiikka |Finland
  27-05-2016

  Yliopistojen rahoitus uudistuu

  Valtioneuvosto on hyväksynyt uudistetun rahoitusmallin, joka astuu voimaan vuodesta 2017 alkaen.

 • kotoutuminen maahanmuuttajat |Finland
  27-05-2016

  Joustavampaa ja tehokkaampaa kotoutusta

  Hallitus haluaa saada oleskeluluvan saaneet nopeammin kuntiin, koulutukseen ja työhön.

 • kotoutuminen |Sverige
  27-05-2016

  Skolverket laati maahanmuuttajille Ruotsin koulujärjestelmää koskevan monikielisen infopaketin

  Virasto tarjoaa nyt tietoa koulujärjestelmästä 13 eri kielellä.

 • kotoutuminen koulutuspolitiikka |Sverige
  27-05-2016

  Hallituksen kevätbudjetissa uusia panostuksia maahanmuuttajiin ja aikuiskoulutukseen

  Huhtikuussa esitelty hallituksen esitys vuoden 2016 muutetuksi talousarvioksi sisältää maahanmuuttajiin ja aikuiskoulutukseen kohdistuvia lisäpanostuksia jo tälle vuodelle.

 • täydennyskoulutus |Norge
  27-05-2016

  Matematiikan täydennyskoulutus suosittua

  Jopa 2012 norjalaista opettajaa haki matematiikan täydennyskoulutukseen, ja kaikki hakijat hyväksyttiin!

 • perustaidot |Norge
  27-05-2016

  Perustaito-ohjelmien nimet muuttuvat

  Norjan hallitus aikoo jatkaa panostustaan työelämän ja vapaaehtoistyön perustaito-opetukseen.

 • perustaidot |Danmark
  27-05-2016

  Valmistava aikuiskoulutus tuottaa lisää hyviä lukijoita

  Noin joka kuudennella tanskalaisella on lukemisvaikeuksia, ja valmistava aikuiskoulutus (FVU) on suunnattu tälle kohderyhmälle.

 • kansainvälistyminen monikulttuurinen |Danmark
  27-05-2016

  Global storytellers – kansanopisto-opiskelijoiden globaali verkkojulkaisu

  Global storytellers.dk on verkkolehti, jossa tanskalaiset kansanopisto-opiskelijat jakavat kokemuksiaan ja tietämystään globaalissa maailmassa elämisestä ja liikkumisesta.

 • Svante Sandell och Graciela Sbertoli presenterar rapportutkastet.
  baskunskaper |Norden
  26-05-2016

  Nordiskt samarbete kring vuxnas grundläggande färdigheter behövs

  2016 är Finland ordförandeland för det nordiska samarbetet. Idag hålls ett nordiskt expertseminarium kring baskunskaper i Helsingfors.

 • utbildningspolitik |Finland
  26-05-2016

  Utbildningsstyrelsen och CIMO bildar ett nytt ämbetsverk 1.1.2017

  Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO kommer att slås samman till ett nytt ämbetsverk från och med början av 2017.

 • højere uddannelse realkompetencevurdering (RKV) |Island
  25-05-2016

  Seminar om validering på universitet og høyskolenivå

  Den 18. mai 2016 ble et seminar om validering på universitet og høyskolenivå gjennomført i Nordens hus i Reykjavik i samarbeid mellom NVL, Islands universitet og Universitetet i Reykjavik.

 • yderområder vejledning |Færöerne
  25-05-2016

  Nordeniskolen.org nu også på færøsk

  Nordeniskolen.org er en lærings- og undervisningsportal, hvis målgruppe er lærere og elever fra 1. klasse til og med gymnasieniveau.

 • monimuoto-opetus aikuisten oppiminen |Færöerne
  25-05-2016

  Koulutusta kuntoutujille järjestävä Dugni-keskus juhli merkkipäivää

  29. huhtikuuta tuli kuluneeksi 60 vuotta Dugni-keskuksen (aiemmalta nimeltään ALV) perustamisesta.

 • etäopetus innovaatio |Færöerne
  25-05-2016

  Uusi oppilaitos Glasir – toiselta nimeltään Tórshavn College – on pian todellisuutta

  Glasir (englanninkieliseltä nimeltään Tórshavn College) on Färsaarten suurin oppilaitos, jossa on 250 työntekijää ja yli 1500 opiskelijaa.

 • elinkeinoelämä |Danmark
  25-05-2016

  Täydennyskoulutus pysynyt samalla tasolla vuodesta 2007 kriiseistä huolimatta

  Täydennyskoulutuksen suosion tasaisuus saattaa viitata siihen, että yksityisten koulutuksen tarjoajien ja yritysten sisäisten täydennyskoulutusten käyttö on lisääntynyt

 • korkeakoulutus |Danmark
  25-05-2016

  Yliopistotutkinnon suorittaneiden työttömyys laskussa, vaikka yliopistoissa koulutetaan entistä enemmän väkeä

  Talouspoliittinen tutkimuslaitos ja ajatushautomo Arbejderbevægelsens erhvervsråd (AE) on julkaissut tutkimuksen, jonka mukaan yliopistotutkinnon suorittaneiden määrä työmarkkinoilla on noussut 100 000:lla vuodesta 1996 tähän vuoteen mennessä

 • vejledning |Danmark
  24-05-2016

  En ny oversigt over uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning for voksne i Danmark

  Oversigten er udarbejdet i VEU-center Hovedstaden & Bornholm i samarbejde med en repræsentant for hver af de deltagende ordninger.

 • högre utbildning yrkesutbildning |Finland
  20-05-2016

  Universitetens finansiering förnyas

  Statsrådet har godkänt en reviderad finansieringsmodell till universiteten som träder i kraft från och med 2017.

 • integration invandrare |Finland
  20-05-2016

  Flexiblare och effektivare integration

  Regeringen vill att de nyanlända som fått uppehållstillstånd snabbare ska fås över till kommunerna, till utbildning och i arbete.

 • basiskompetence erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  20-05-2016

  Et samarbejdsprojekt mellem VUC og en erhvervsskole fik VUC’s uddannelsespris 2016

  VUC Vestsjælland Syd og Erhvervsskolen Selandia sammen fik årets VUC Uddannelsespris for deres samarbejde om et EUD-forberedende forløb.

 • basiskompetence |Danmark
  19-05-2016

  Forberedende voksenuddannelse – flere stærke læsere

  Ca. hver sjette dansker har vanskeligheder med at læse, og forberedende voksenundervisning, FVU, er rettet mod denne målgruppe.

 • flexibelt lärande livslångt lärande utbildningspolitik |Europa
  18-05-2016

  Hur vill DU lära dig i framtiden?

  NVLs Distansnätverk ställde den till synes oskyldigt enkla frågan till olika människor. Deras svar kommer att förvåna dig.

 • folkeoplysning |Danmark
  18-05-2016

  Global storytellers – et globalt online magasin for højskoleelever

  Global storytellers.dk er et online magasin, hvor danske højskoleelever kan dele oplevelser, viden og erfaringer om det at leve og bevæge sig i en global verden.

 • kompetanseutvikling |Norge
  16-05-2016

  Populær matematikk

  Hele 2 012 norske lærere søkte om å få videreutdanning i matematikk.

 • kompetanseutvikling næringsliv |Norge
  12-05-2016

  Styrker opplæring i arbeidslivet

  Regjeringen styrker tiltakene Basiskompetanse i arbeidslivet og Basiskompetanse i frivilligheten, som bidrar til omstilling og bedre integrering i arbeidslivet.

 • integration |Sverige
  10-05-2016

  Information om den svenska skolan för nyanlända på flera olika språk

  Skolverket har nu information om den svenska skolan på 13 olika språk.

 • integration utbildningspolitik |Sverige
  10-05-2016

  Regeringen satsar på nyanlända och vuxenutbildningen

  I regeringens förslag till ändrad budget för 2016 som presenterades i april finns ytterligare satsningar på nyanlända och vuxenutbildningen redan i år.

 • demokrati folkeopplysning |Island
  02-05-2016

  Minister støtter Folkemøtet – demokrati høytid om samfunnsspørsmål

  Eygló Harðardóttir, sosial- og boligminister og nordisk samarbeidsminister undertegnet nylig en kontrakt over to år med Allmennhetens beste (Almannaheill) – tredje sektorens forbund, om økonomisk støtte for å arrangere en demokratihøytid i nordisk tradisjon under overskriften Folkets møte.

 • innovasjon voksenopplæring |Island
  02-05-2016

  Biophilia fick hedersplass på listen over anerkjente Webby prismottakere

  Biophilia utdanningsprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Islands utdannings- og kulturdepartementet, Nordisk Ministerråd, Reykjavik kommune, Islands Universitet og Björk Guðmundsdóttir.

 • fleksibel læring voksenuddannelse |Færöerne
  02-05-2016

  Revalideringscentret Dugni i fokus

  Den 29. april i år var det 60 år siden, at institutionen Dugni, som før hed ALV, blev etableret.

 • integrering kompetanseutvikling utdanningspolitikk |Norge
  25-04-2016

  Karriere i et samfunn i endring

  Kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen fikk 25. april overlevert en fersk offentlig utredning om karriereveiledning i et samfunn som i årene som kommer kan stå overfor store utfordringer.

 • högre utbildning innovation näringsliv |Finland
  21-04-2016

  Innovations- och servicesedeln ska sporra till högskolesamarbete

  Regeringen vill sporra de finländska företagen till ett tätare samarbete med högskolorna genom att förverkliga ett försök med innovations- och servicesedlar.

 • yrkesutbildning |Finland
  21-04-2016

  Mera praktiska studier inom yrkesutbildningen

  En utredning om en ny modell för arbetsplatsförlagd utbildning har överlämnats till undervisningsministern.

 • folkbildning yrkesutbildning |Sverige
  21-04-2016

  Unga utan gymnasieutbildning ska kunna få extra stöd

  Som en del i regeringens satsning ”vägar framåt” för unga som varken studerar eller arbetar ska Folkbildningsrådet fördela medel för matchningsinsatser.

 • erhvervsliv |Danmark
  21-04-2016

  Niveau for efteruddannelse har trods kriser været stabilt siden 2007

  Stabilteten kan pege på, at der måske bruges flere private udbydere, interne efteruddannelseskurser samt 'labor hoarding', at arbejdsgivere i krisetider sender medarbejdere på efteruddannelse, i stedet for at fyringer.

 • højere uddannelse |Danmark
  21-04-2016

  Faldende akademikerledighed i Danmark

  En ny analyse fra Arbejderbevægelsens erhvervsråd viser, at antallet af akademikere på arbejdsmarkedet er steget med 100.000 fra 1996 til i år samtidig med at akademikerledigheden er faldet fra 8,7 pct. i 1996 til 4,2 pct. i 2016.

 • integrering innvandrere |Europa
  21-04-2016

  Europeisk temauke om innvandring og læring

  Flyktningsituasjonen har ført til økt interesse i hele Europa for hvilken rolle voksnes læring kan spille i integreringsprosesser.

 • etter- og viderutdanning |Norge
  21-04-2016

  Tradisjonsrik pedagogikk fornyes

  Folkehøgskolelærere i Danmark og Norge inviteres til å delta i et pedagogisk utviklingsprogram.

 • bærekraftig utvikling integrering |Norge
  21-04-2016

  Strengere asylpolitikk

  Den norske regjering vil innføre krav om tre års arbeid eller utdanning i Norge før familiegjenforening.

 • Norskkonferansen
  basiskompetanse innvandrere |Norge
  20-04-2016

  Norskkonferansen 2016

  Konferansen fokuserer på språk, nyankomne til Norge og bruk av digitale verktøy i norskopplæringen.

 • Soley Aksöz Lithborn (M), Ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Sollentuna
  integration |Sverige
  19-04-2016

  Snabbspår för lärare

  Snabbspåret är en statlig satsning som riktar sig till nyanlända med utländsk lärarexamen och som vill fortsätta arbeta som lärare i Sverige.

 • Christina Gutiérrez-Malmbom
  invandrare näringsliv |Sverige
  13-04-2016

  Vård och skola skapar allt fler jobb för nyanlända

  Jobben för de nyanlända finns främst inom städservice och restaurang, men skolan har börjat anställa språkstöd och allt fler får jobb inom vården, rapporterar Barometern.

 • baskunskaper flexibelt lärande integration |Sverige
  13-04-2016

  Miljardär tar fram språkspel för nyanlända

  Miljardären Roger Akelius, 71, satsar 100 miljoner kronor på ett online-spel där nyanlända elever får leka sig fram till svenska språket berättar Aftonbladet.

 • basiskompetence uddannelsespolitik |Norden
  07-04-2016

  Inspiration til samarbejd

  En samling framgångsrika nordiska projekt ger exempel på vad som kan åstadkommas med hjälp av Nordplus.

 • lika möjligheter |Sverige
  05-04-2016

  Personer med intellektuell funktionsnedsättning är medforskare

  Vanligtvis är det forskarna själva som drar slutsatser och gör tolkningar i ett forskningsprojekt. Den här gången tänker forskarna vid Högskolan i Halmstad nytt och låter de som ingått i studien bidra till analysen.

 • hållbar utveckling |Sverige
  04-04-2016

  Högskolornas hållbarhetsarbete ska utvärderas

  Det är nu tio år sedan det lagstiftades att universitet och högskolor ska jobba med hållbar utveckling. Nu ber regeringen Universitetskanslerämbetet att ta reda på hur högskolorna arbetar med hållbarhetsfrågor och vilka resultat arbetet gett.

 • Alexandru Panican
  utbildningspolitik yrkesutbildning |Sverige
  04-04-2016

  Synen på yrkesutbildningar måste förändras

  Stort fokus finns på svensk yrkesutbildning, men attraktionskraften är fortfarande låg för elever att välja den utbildnings­vägen i gymnasiet.

 • Landshövding Lars Bäckström var imponerad
  integration invandrare jämställdhet |Sverige
  17-03-2016

  Bra samarbete kring integrationen

  Skaraborgs arbete med integrationen av nyanlända får beröm av regeringens företrädare.

 • Björn Wiechel
  kortutbildade utbildningspolitik |Sverige
  17-03-2016

  Kunskapslyft i hela Sverige

  Vi ser att genom att höja kunskapsnivåerna kan vi minska arbetslösheten i hela landet. Det gör vi genom satsningar på yrkesvux, komvux och folkhögskolor runt om i Sverige, skriver Björn Wiechel (S), riksdagsledamot från Västerbotten.

 • studieavbrott |Sverige
  15-03-2016

  Massflykt från lärarutbildningen

  Upp till en tredjedel av lärarstuderandena vid Malmö högskola hoppar av, trots stor lärarbrist.

 • Ulla-Jill Karlsson från Undervisnings- och Kulturministeriet presenterar finska ordförandeskapets prioriteringar.
  kortutbildade utbildningspolitik |Norden
  14-03-2016

  NVL mötte EU-agendan

  Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande träffade ansvariga koordinatorer i de nordiska länderna för EU:s Agenda for Adult Learning under en nätverksträff i Helsingfors.

 • integration realkompetencevurdering (RKV) |Danmark
  11-03-2016

  Så mange syrere får oversat deres uddannelse til dansk

  For at kunne læse videre i Danmark eller gøre CV'et forståeligt, kan flygtninge og andre indvandrere få vurderet deres uddannelse til danske forhold.

 • høyere utdanning likestilling like muligheter utdanningspolitikk |Norge
  09-03-2016

  Universitetene er sterkt konkurransedrevet. I dette løpet taper kvinnene.

  Kjønnsubalanse i akademia er ikke bare en utfordring for kvinner.

 • distansutbildning flexibelt lärande folkbildning |Sverige
  09-03-2016

  Fler väljer folkbildning på distans

  Att gå distanskurs är lätt, smidigt och roligt. Medborgarskolan i Skåne har gjort en medveten satsning att öka antalet studiecirklar på distans.

 • integration invandrare validering |Sverige
  08-03-2016

  Framtidscentrum fokuserar på individen

  Framtidscentrum var från början ett tidsbegränsat integrationsprojekt. Nu har verksamheten startats på nytt, men den här gången är målet att hjälpa bland annat nyanlända att komma ut i jobb eller utbildning.

 • utdanningspolitikk fag- og yrkesopplæring |Norge
  08-03-2016

  Gjennomgår det yrkesfaglige tilbudet

  For å styrke kvaliteten og relevansen til fag- og yrkesopplæringen tar regjeringen en gjennomgang av det yrkesfaglige utdanningstilbudet. Fem utvalg har nå gitt sine anbefalinger om endringer for fremtidens yrkesfag.

 • högre utbildning utbildningspolitik |Sverige
  08-03-2016

  Riksdagsbeslut om kvalitetssystem

  Riksdagen har beslutat om ett nytt system för att säkra kvaliteten på högre utbildning.

 • lika möjligheter |Sverige
  04-03-2016

  Nytt studiepaket om tillgänglighet för vuxenstuderande

  Nu lanserar Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, ett kostnadsfritt webbaserat studiepaket som vänder sig till utbildningsverksamheter för vuxna. Studiepaketet är en av myndighetens största satsningar någonsin på vuxenutbildning.

 • Jonas Milton (2009)
  validering |Sverige
  03-03-2016

  Regionala nivån prioriteras i valideringsstrategi

  Samverkan mellan kommuner, Arbetsförmedlingen och arbetslivet runt om i landet behöver utvecklas för att bättre synliggöra och ta tillvara kompetens genom validering.