Filter Nyheter • |Sverige
  15-09-2014

  Mera keramik – guldgruvan vi delar med varandra

  Mera keramik är en ny, stor sajt – en del av Folkbildningsnätet – för alla som älskar att sätta händerna i lera och pedagogiskt förmedla denna lust till andra. Sajten är lika estetiskt tilltalande och inbjudande som informativ, en riktig guldgruva. Via materialet som finns samlat får du den där riktigt goda blandningen av skaparlust, nyttigheter och nöje. Det omfattande materialet kommer att inspirera dig till att förfina de tekniska detaljerna, vidga dina metodkunskaper eller till och med skapa helt nya kursupplägg. För att inte tala om hur inspirerad du kommer att bli i ditt eget skapande … [ läs mer... ]

 • |Norden
  15-09-2014

  Nýtt frumvarp um alþýðufræðslu hefur verið lagt fram

  Sænska þjóðþingið Riksdagen hefur nú samþykkt nýtt frumvarp til laga um alþýðufræðslu.

 • kompetensutveckling |Norge
  15-09-2014

  Aðgerðir til þess að bæta færni

  OECD kynnti á fimmtudaginn Aðgerðaáætlun fyrir færniþróun í Noregi.

 • |Danmark
  15-09-2014

  Sérstök aðlögun á framvindu AMU námskeiða fyrir tvítengda er árangursrík en ekki notuð

  Um árabil hefur verið mögulegt fyrir tvítyngda þátttakendur að fylgja sérstaklega aðlagaðri framvindu í námskeiðum.

 • |Sverige
  11-09-2014

  Det är svårt att stava till dyslexi

  Re:flex presenterar från och med denna vecka en serie artiklar som uppmärksammar och introducerar dyslexi och europeiska dyslexiveckan 6-12 oktober. Du är lärare. I klassrummet vägrar en av dina kursdeltagare att läsa högt. En annan lägger skyddande armen över sin handskrivna text. Ingen får se. Som lärare väntar du förgäves på inlämning av uppgifter från dessa elever. Känns situationerna igen? [ läs mer... ]

 • |Sverige
  11-09-2014

  Fem e-bokstrender att hålla ögonen på

  Re:flex har fått tillstånd av Pelle Sten att återpublicera denna text från bloggen Ziggy says. Under 2010 till exempel lånades det ut 466 000 e-böcker samtidigt som 57 000 000 fysiska böcker lånades ut. Förra året – 2013 – lånades det ut 1 500 000 e-böcker och 55 000 000 fysiska böcker. Alltså en stor ökning av e-böcker och en liten minskning av fysiska böcker.
  [ läs mer ]

 • |Sverige
  11-09-2014

  Folkbildningsnätet – nätverket som skulle förena

  Mikael Andersson skriver för re:flex om Folkbildningsnätets historia och framtid. Det är snart 20 år sedan de första tankarna kring ett gemensamt IT-baserat nätverk för folkbildningen lanserades. Folkbildningsnätet skulle bli den gemensamma mötesplatsen för folkbildning och folkbildare. Så blev det inte – i alla fall inte fullt ut. Bra eller dåligt? Rätt eller fel? Svaret är inte entydigt. Men att de behov som låg till grund för starten av Folkbildningsnätet fortfarande lever, är helt klart. [ läs mer... ]

 • |Sverige
  11-09-2014

  Tankar efter en seminariedag ”e för alla” i Mjölby – del 3

  Elisabet Norin rapporterar från seminariet ”E-samhället och digital delaktighet ur användarens perspektiv”. Det är säkert tio år sedan, kanske mer, som jag halvt på skämt, halvt på allvar skojade om hur det skulle bli på mitt framtida äldreboende: - Inget nätverk? Jag kommer att bråka som sjutton. Eftersom jag då är gammal – i alla avseenden – användare vill jag kunna spela Tetris, mejlterra mina barnbarn, se på film mitt i natten eller spela Queen vrålhögt. Precis som nu. Jag vill också ta mitt blodsockervärde själv på morgnarna och mata in i min apparat. Då och då ska jag ta HbA1c-värde och koppla upp mig via webben och diskutera saken med min läkare. [ läs mer... ]

 • |Sverige
  11-09-2014

  e för alla – rapport från en seminariedag del 2

  Elisabet Norin rapporterar från seminariet ”E-samhället och digital delaktighet ur användarens perspektiv” Risken för medborgaren är att den blir runtskickad mellan olika enheter – det är alltid någon annans bord. Medborgaren blir efter några vändor arg och frustrerad, men hittar ingenstans att vända sig. När kommuner och myndigheter ska erbjuda sina tjänster i e-format är det extra viktigt att förstå den enskilda privatpersonens perspektiv. [ läs mer ]

 • |Sverige
  11-09-2014

  e för alla – rapport från en seminariedag del 1

  Elisabet Norin rapporterar från seminariet ”E-samhället och digital delaktighet ur användarens perspektiv” Mjölby. Härifrån regerade Folkungaätten under 12- och 1300-talen. Senare byggdes kvarnar i forsen för att ta hand om slättens säd. Så mycket mjöl mals här inte längre. Toyota tillverkar truckar och Väderstadsverken lantbruksmaskiner. Från det röda pendeltåget flödar en ström människor i augustisolen. I det kombinerade stadshuset och biblioteket är receptionen väl skyltad med ”Medborgarservice”, personalen vänlig. Folk står redan på kö för att förtidsrösta. [ läs mer ]

 • |Sverige
  11-09-2014

  Ur användarens perspektiv – projekt e-verkstäder avrundas i Mjölby

  Om du behöver service från din kommun och internet är enda vägen … Och du vet inte hur man gör och har ingen att fråga … De gamla sätten för kommunikation fungerar inte längre. Vad ska du ta dig till? Sverige har som nationellt IT-politiskt mål att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Det är en demokratisk rättighet för oss att kunna använda samhällets tjänster. Men ofta ställs krav på att vi själva tar reda på hur vi ska göra. Det utestänger dock alla som av olika skäl inte är så digitalt delaktiga. Under ett års tid har Regionförbunden Kalmar län och Östsam samverkat i ett projekt i Kalmar och Mjölby. Med stöd av Internetfonden har man prövat att starta så kallade e-serviceverkstäder. [ läs mer... ]

 • |Sverige
  11-09-2014

  Välkommen till WorkSpace på Hagabergs folkhögskola

  Det handlar om ett praktiskt skollyft, baserat på kollegialt lärande tillsammans. Ulrika Knutsson, Folkbildningsrådet, förklarar: - Vårt WorkSpace blir en konkret utvecklingsverkstad, ett Makerparty, dit var och en kommer med sina konkreta behov. Vi avsätter helt enkelt tid och rum på ett sätt som sällan är möjligt hemma i vardagen. Arbetet kommer att ske i grupp, utifrån behov och bakgrund. Det innebär att deltagarna får goda möjligheter att bolla idéer och diskutera gemensamma frågor med kollegor. Till hjälp kommer att finnas stödpersoner som i sin vardag jobbar kreativt med de här metoderna. [ läs mer... ]

 • |Sverige
  11-09-2014

  Tillbakablick 2013-2014

  Ju mer material man producerar desto lättare är det att det försvinner i mängden. Av den anledningen kommer här en tillbakablick tänkt att sortera upp och påminna om en del av det vi gjort under det senaste året. [ läs mer... ]

 • |Sverige
  11-09-2014

  Rådslag för digital utveckling i folkbildningen

  Alla studieförbund och folkhögskolor är just nu involverade i ett arbete kring digital utveckling. Det handlar om delaktighet, lärande och strategier för hur vi bör använda nätet. Vi samlas kring frågorna om utveckling. Det är en unik chans att efter många års arbete med flexibelt lärande och digital delaktighet staka ut riktningen för framtiden. Tillgänglighet och kunskap om hur man hanterar digitala verktyg behöver folkbildningen ta ett grepp om.

  Hur vi kan stimulera till djupare lärande – med ett bildningsperspektiv som inte stannar vid ytlig konsumtion – är folkbildningens utmaning i det nya samhället. [ läs mer... ]

 • |Norden
  10-09-2014

  Støtte til projektforberedelse

  Skoler og foreninger, der overvejer et nordisk samarbejdsprojekt, kan søge støtte til et forberedende besøg hos kommende partnerorganisationer i de nordiske og de baltiske lande.

 • |Island
  10-09-2014

  60 % av islendingene vil fullføre høyere utdanning

  OECD rapporten Education at a Glance for 2014, som inneholder statistikk over medlemslandenes utdanning har vært publisert ...

 • |Island
  10-09-2014

  Skýrsla OECD um menntamál 2014

  OECD birtir árlega skýrslu um menntamál, Education at a Glance, með tölulegum upplýsingum um þróun menntamála í aðildarlöndunum ...

 • vägledning |Finland
  09-09-2014

  Finlandssvenska vägledardagar 2014

  Årets Finlandssvenska vägledardagar arrangerades i Helsingfors 29-30 oktober 2014.

 • Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kommenterer Skills Strategy.
  kompetensutveckling |Norge
  08-09-2014

  Nasjonal satsing på økt kompetanse

  OECD presenterte i torsdags Skills Strategy Action plan for Norway.

 • |Danmark
  01-09-2014

  Jobrotation hjælper ledige hurtigere i job

  Ledige der ansættes i jobrotation kommer i beskæftigelse to-tre uger hurtigere takket være ansættelsen.

 • |Danmark
  01-09-2014

  Særlige AMU-forløb for tosprogede giver stort udbytte, men anvendes ikke

  Der har i en årrække været mulighed for at tosprogede kursister kan følge særligt tilrettelagte kursusforløb. Til trods for gode erfaringer, blev tilbuddet i 2013 kun anvendt af 4 % af kursisterne.

 • Jyderup er et af de fire fængsler, som tilbyder indsatte at tage en erhvervsuddannelse som kok. Her retter kokkeelever i
  fängelseutbildning |Danmark
  28-08-2014

  Uddannelse for fuld skrue

  Fængslerne tilbyder flere uddannelser, underviserne er i gang med at blive opkvalificeret, og langt flere indsatte gennemfører uddannelsesforløb, viser en evaluering. Satspuljeprojektet Styrket uddannelse til indsatte er godt i vej.

 • |Island
  27-08-2014

  Hvítbók um umbætur í menntun á Íslandi

  Í Hvítbókinni er fjallað um núverandi stöðu íslenska menntakerfisins og á grundvelli þeirrar greiningar lögð fram drög að áherslum og aðgerðum.

 • |Island
  27-08-2014

  Hvitbok om utdanningsreformer på Island

  Hvitboka beskriver situasjonen i det islandske utdanningssystemet og på grunnlag av analysen trekker departementet opp linjer om vektlegging og tiltak.

 • vägledning |Norge
  23-08-2014

  Nasjonal karrierekonferanse i Bodø

  Konferansen "Karrieresentre – en ressurs for den enkelte og samfunnet" setter søkelys på karrieresentrenes rolle i Norge. Hvilke utfordringer og muligheter står vi foran?

 • |
  20-08-2014

  Karolinska börjar med öppna online-kurser

  Sverige - För första gången ansluter sig ett svenskt lärosäte till världens övriga universitet och börjar ge så kallade Massive Open Online Courses. Kurserna, som är öppna för vem som helst att delta i, är gratis och får ofta tusentals deltagare.

 • |Finland
  20-08-2014

  Kriterier för god handledning

  Finland - Betydelsen av livslång vägledning som stöder det livslånga lärandet ses som ett redskap för att utveckla kompetensen, öka och upprätthålla sysselsättningen, stöda rörlighet mellan yrken och främja ett aktivt medborgarskap

 • |Finland
  20-08-2014

  Markmið fyrir góða námsleiðsögn

  Finnland - Ævilöng leiðsögn sem stuðningur við símenntun er talin vera mikilvæg leið til þróunar á færni, til þess að auka og viðhalda atvinnustigi, til að styðja við hreyfanleika fólks

 • |Finland
  20-08-2014

  Mindre satsningar på personalutbildning

  Varannan 18–64-åring deltog i vuxenutbildning år 2012. Antalet deltagare och andelen av vuxenbefolkningen har i stort sett varit på samma nivå sedan år 2000, men antalet utbildningsdagar per person har minskat ...

 • |Finland
  20-08-2014

  Minni áhersla á menntun starfsfólks

  Finnland - Annarhver einstaklingur á aldrinum 18 - 64 ára tók þátt í fullorðinsfræðslu á árinu 2012. Fjöldi þátttakanda og hlutfall af fullorðnum meðal finsku þjóðarinnar hefur haldið sér á svipuðum nótum frá árinu 2000

 • |Island
  20-08-2014

  Ríkisendurskoðun hvetur til eflingar framhaldsfræðslukerfisins

  Island - Í heild hafi því tekist vel að þróa menntunarúrræði fyrir fólk með stutta formlega skólagöngu. Í samræmi við það hvetur Ríkisendurskoðun mennta- og menningarmálaráðuneytið til að halda áfram þróun og eflingu framhaldsfræðslukerfisins.

 • |Island
  20-08-2014

  Riksrevisjonen oppmuntrer til styrking av voksenopplæringen

  Island -
  Utviklingen av utdanningstilbud for voksne med kort utdanning har vært vellykket. I tråd med konklusjonene i utredningen oppfordrer Riksrevisjonen departementet til å fortsette med arbeidet å utvikle og styrke systemet for videreutdanning på Island

 • vuxnas lärande |Finland
  19-08-2014

  Ny finsk webbtjänst har soul

  Ny finsk webbtjänst har soul

 • |Sverige
  14-08-2014

  Ny proposition om folkbildning har antagits

  Riksdagen har nu antagit den nya propositionen om folkbildning. I propositionen betonas folkbildningens ansvar för frågor om mångfald och jämställdhet.

 • |Norden
  07-08-2014

  Folklig bildning i brytningens tid

  Kraven ökar på prestation i skola och arbetsliv. Hur blir folkbildningen relevant i denna brytningstid? Vilka sociala och pedagogiska utmaningar ställs vi in för? Hur tar vi oss an nya målgrupper? Vilka strategier har vi? Kan utbildning göra skillnad?

 • |Norge
  07-08-2014

  Arendalsuka – Norges største politiske festival

  Det er i politikken det skjer. Det er i politikken de viktige beslutningene tas. Det er i politikken at rammene for utdanningen og dermed voksnes læring bestemmes.

 • |Norden
  26-06-2014

  Hreyfanleiki á norrænum vinnumarkaði

  Lögbundnar iðngreinar og störf á velferðarsviði

 • |Sverige
  26-06-2014

  Almedalsvikan í Visby 29. júní - 6 júlí 2014

  Pólitískar ræður fyrri ára eru orðnar að stærsta pólitíska vettvangi sænskra stjórnmála. Vikan er opinn og lýðræðislegur vettvangur þar sem allir sem þangað komast geta rökrætt málefni samfélagsins.

 • |Norge
  26-06-2014

  Greinargóð ráð um nýtingu MOOC í háskólamenntun

  Að áliti norsku MOOC-nefndarinnar er þróun tölvutækni í háskólamenntun of hæg. Nú hefur nefndin afhent Torbjørn Røe Isaksen, þekkingarráðherra gagnleg ráð um hvernig nýta mætti tæknina betur í Noregi.

 • Í samstarfi við aðra fræðsluaðila á heimskautasvæðinu er skólastofnunin Perorsaanermik Ilinniarfik viðurkenndur aðili að netinu UArctic, sem er mennta- og rannsóknasetur á sviðinu.
  |Grønland
  26-06-2014

  Menntun verður hluti af UArctic

  Nyrsta menntastofnunin fyrir félagsráðgjafa og ummönnunaraðila og félagsliða Perorsaanermik Ilinniarfik er nú hluti af menntanetinu University of Arctic

 • Meðal þátttakenda var liði TELE-POST. Samtals söfnuðust 1.700 kg af sorpi.
  |
  26-06-2014

  Grænlenskt umhverfisverkefni tilnefnt til Náttúru- og umhverfisverðlauna Norðurlandaráðs

  Stóra grænlenska hreinsunarátakið „Saligaatsoq – Avatangiiserik“ er meðal 13 tilnefninga um verkefni til að hljóta Náttúru – og umhverfisverðlaun Norðurlandaráðs

 • |Færöerne
  26-06-2014

  Áskoranir blasa við þriðjastigs menntun í jaðarbyggðum

  „Þriðjastigs menntun frá færeysku/vestnorrænu sjónarhorni – meistaranám sem lausn á vandamálum vegna fámennis“

 • |Færöerne
  26-06-2014

  Færeyingar og ESB sammála um tillögu að nýjum rannsóknasamningi

  Samningurinn er um aðild Færeyinga að rannsóknaáætlun ESB Horizon 2020, frá 2014 til 2020.

 • |Finland
  26-06-2014

  Styrkja ætti uppfræðslu um lýðræði í kennaramenntun

  Þróa ætti kennaramenntun til þess að allir sem leggja stund á námið geti dýpkað skilning sinn í grundvallarlögmálum lýðræðisins og öðlast þekkingu á mikilvægum atriðum mannréttinda og skjölum um mannréttindi.

 • |Finland
  26-06-2014

  Viðhorf ungafólksins gagnvart ungmennatryggingu

  Jákvæðar hliðar ungmennatryggingarinnar að mati unga fólksins felast í fjölgun valmöguleika og bættrar stöðu ungs fólks. Unga fólkið er jákvætt gagnvart hugmyndinni en telur jafnframt að það sé þörf á að þróa betur hvernig henni er hrint í framkvæmd.

 • |Danmark
  26-06-2014

  Endurmenntun ber ávinning fyrir faglærða og samfélagið

  Í greiningu sem Rannsóknastofnum sambands héraðs- og sveitarfélaga í Danmörku (KORA) gerði fyrir Mennta- og vísindaráðuneytið benda niðurstöður til þess að endurmenntun skili árvinningi bæði til einstaklinganna og samfélagsins.

 • |Danmark
  26-06-2014

  Dönsk fyrirtæki skara framúr fyrirtækjum á Norðurlöndunum við að nýta fjárfestingar til rannsókna og þróunar

  Niðurstöður nýrrar greiningar sýna að dönsk fyrirtæki fá meira út úr þeim fjárfestingum sem varið er til rannsókna þróunar en fyrirtæki annarsstaðar á Norðurlöndunum.

 • |Danmark
  26-06-2014

  „Þjóðfundurinn“ á Borgundarhólmi eflir lýðræði

  Þjóðfundurinn 2014 sem var haldinn dagana 12.-15. júní var árangursríkur. Fram til þessa hefur oft verið rætt um þjóðfundinn sem lokaða veislu stjórnmálamann og talsmanna þrýstihópa en samkvæmt nýrri greiningu telja íbúarnir nú að Þjóðfundurinn sé skemmtilegur, alþýðlegur og lýðræðislegur. Meira en helmingur íbúa telur að Þjóðfundurinn styrki samræðu stjórnmálamanna og íbúa og að það sé liður í að efla lýðræði.

 • Sosiaalikasvatusalan oppilaitos Perorsaanermik Ilinniarfik on nyt mukana arktisella alueella sijaitsevien oppilaitosten UArctic-verkostossa, joka edistää alueella tapahtuvaa koulutusta ja tutkimusta.
  |Grønland
  26-06-2014

  Grönlantilainen oppilaitos osaksi UArctic-verkostoa

  Maailman pohjoisin sosiaalialan oppilaitos Perorsaanermik Ilinniarfik kuuluu nyt University of Arctic -koulutusverkostoon.

 • |Sverige
  25-06-2014

  Almedalin politiikkaviikko Visbyssä 29. kesäkuuta – 6. heinäkuuta 2014

  Almedalin politiikkaviikko on kehittynyt alkuvuosien poliittisista puheista Ruotsin suurimmaksi politiikan kohtaamispaikaksi. Demokratiaa ja avoimuutta kunnioittava tapahtuma antaa kaikille mahdollisuuden keskustella yhteiskunnallisista aiheista.

 • |Norge
  25-06-2014

  Selkeitä neuvoja hallitukselle MOOC-koulutuksen käytöstä korkeakouluissa

  Norjan hallituksen asettaman MOOC-komitean (MOOC=massiivinen avoin verkkokurssi) mielestä norjalaisen korkeakoulutuksen digitaalinen kehitys on liian hidasta Komitea onkin esittänyt opetusministeri Torbjørn Røe Isaksenille konkreettisia neuvoja siitä, miten Norjassa voitaisiin hyödyntää teknologiaa paremmin.

 • |Norden
  25-06-2014

  Työmarkkinaliikkuvuus Pohjoismaissa

  – säännellyt ammatit ja hyvinvointipalveluammatit

 • |Island
  25-06-2014

  Valtiontalouden tarkastusviranomainen kehottaa kehittämään aikuiskoulutusta, joka on suunnattu tutkintoa vailla oleville

  Kesäkuussa 2013 Capacent Island -konsulttiyritys sai Islannin opetus- ja tutkimusministeriöltä tehtäväksi laatia kattavan arvioinnin aikuiskoulutuksesta, joka on suunnattu peruskoulun jälkeistä tutkintoa vailla oleville aikuisille. Tavoitteena oli arvioida järjestelmän kehitystä, sen tehokkuutta, rahoituksen käyttöä, tuloksia jne.

 • |Grønland
  25-06-2014

  Ympäristöhanke ehdolla Pohjoismaiden neuvoston luonto- ja ympäristöpalkinnon saajaksi

  Suuri grönlantilainen siivoushanke ”Saligaatsoq - Avatangiiserik” kilpailee Pohjoismaiden neuvoston luonto- ja ympäristöpalkinnosta yhdessä 12 muun ehdokkaan kanssa.

 • |Færöerne
  25-06-2014

  Reuna-alueiden korkeakoulutussektorin haasteita

  “Korkea-asteen koulutus färsaarelaisesta/länsipohjoismaisesta näkökulmasta – mestarioppi potentiaalisena ratkaisuna pienen mittakaavan aiheuttamiin ongelmiin”

 • |Færöerne
  25-06-2014

  Färsaaret ja EU yksimielisiä uudesta tutkimussopimuksesta Färsaaret osallistuu EU:n Horisontti 2020 -ohjelmaan vuosina 2014–2020

  Sopimuksessa määritellään, että Färsaarista tulee Horisontti 2020 -ohjelman assosioitunut jäsen. Tämä merkitsee, että färsaarelaiset tutkijat ja organisaatiot voivat osallistua ohjelmaan samoin ehdoin kuin EU-jäsenmaiden tutkijat ja organisaatiot.

 • |Færöerne
  25-06-2014

  Färsaaret ja EU yksimielisiä uudesta tutkimussopimuksesta

  Färsaaret osallistuu EU:n Horisontti 2020 -ohjelmaan vuosina 2014–2020.
  Sopimuksessa määritellään, että Färsaarista tulee Horisontti 2020 -ohjelman assosioitunut jäsen. Tämä merkitsee, että färsaarelaiset tutkijat ja organisaatiot voivat osallistua ohjelmaan samoin ehdoin kuin EU-jäsenmaiden tutkijat ja organisaatiot.

 • |Færöerne
  25-06-2014

  Färsaaret ja EU yksimielisiä uudesta tutkimussopimuksesta

  Färsaaret osallistuu EU:n Horisontti 2020 -ohjelmaan vuosina 2014–2020.
  Sopimuksessa määritellään, että Färsaarista tulee Horisontti 2020 -ohjelman assosioitunut jäsen. Tämä merkitsee, että färsaarelaiset tutkijat ja organisaatiot voivat osallistua ohjelmaan samoin ehdoin kuin EU-jäsenmaiden tutkijat ja organisaatiot.

 • |Finland
  25-06-2014

  Demokratiakasvatuksen roolia opettajankoulutuksessa tulee vahvistaa

  Opettajankoulutusta tulee kehittää siten, että kaikki opiskelijat voivat perehtyä demokratiakasvatuksen periaatteisiin ja saada perusosaamista ihmisoikeuksiin ja ihmisoikeusasiakirjoihin liittyvissä keskeisissä asioissa.

 • |Finland
  25-06-2014

  Nuorten näkemykset nuorisotakuusta

  Nuorten mielestä nuorisotakuussa on myönteistä se, että se lisää valinnan mahdollisuuksia ja parantaa nuorten asemaa. Takuun ideaan he suhtautuvat positiivisesti, mutta näkevät käytännön toimissa kehitettävää.
  Näin todetaan Suomen nuorisoyhteistyö Allianssin toteuttaman hankkeen loppuraportissa.

 • |Danmark
  25-06-2014

  Täydennyskoulutus kannattavaa niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta

  Tanskalainen kuntien ja alueiden tutkimuslaitos KORA on tehnyt Tanskan opetus- ja tutkimusministeriön toimeksiannosta tutkimuksen, joka osoittaa, että täydennyskoulutus on kannattava investointi sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta.

 • |Danmark
  25-06-2014

  Tanskalaisyritykset Pohjoismaiden parhaita hyödyntämään tutkimus- ja kehityspanostuksia

  Tuoreen tutkimuksen mukaan tanskalaiset yritykset saavat paremman tuoton tutkimukseen ja kehitykseen suunnatuista panostuksista kuin muissa Pohjoismaissa toimivat yritykset.

 • |Danmark
  25-06-2014

  Bornholmin Folkemødet-politiikkatapahtuma vahvistaa demokratiaa

  12. - 15. kesäkuuta järjestetty vuoden 2014 Folkemødet oli suuri menestys. Aiemmin tapahtumalla on ollut vain poliitikoille ja lobbaajille suunnatun juhlan maine, mutta nykyisin ihmiset pitävät tutkimusten mukaan Folkmødetiä juhlavana, kansanomaisena ja demokraattisena tapahtumana. Yli puolet väestöstä on sitä mieltä, että tapahtuma edistää poliitikkojen ja väestön välistä vuoropuhelua ja vahvistaa siten demokratiaa.

 • vägledning |Norden
  24-06-2014

  Nordic seminar in counselling – the art of guidance

  The seminar was held in Salmia Training and Development Centre, in Jyväskylä.

 • |Norge
  22-06-2014

  Klare råd om MOOC i høyere utdanning

  Det norske MOOC-utvalget mener den digitale utviklingen i norsk høyere utdanning går for sakte. Nå har utvalget gitt kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen konkrete råd om hvordan Norge kan utnytte teknologien bedre.

 • |Island
  19-06-2014

  Biophilia appen til MoMA i New York

  Ute i den store verden flyr Biophilia videre. Det nyeste er et Biophilia appen er offisielt inkludert i MoMA samling som den første nedlastbare appen i museet.

 • |Island
  18-06-2014

  Ríkisendurskoðun hvetur til eflingar framhaldsfræðslukerfisins

  Í júní 2013 fól mennta- og menningarmálaráðuneytið Capacent að gera heildstæða úttekt á framhaldsfræðslukerfinu. Tilgangur könnunarinnar var að leggja mat á þróun kerfisins, skilvirkni þess, áhrif, nýtingu fjármuna, árangur og fleira.

 • |Island
  18-06-2014

  Riksrevisoren på Island oppfordrer til styrking av voksenopplæringssystemet for kortutdannede

  I juni 2013 fikk Capacent Island som oppgave fra Utdannings- og forskningsdepartementet å gjennomføre en helhetlig evaluering av voksenopplæringssystemet for kortutdannete. Målet var å vurdere utviklingen av systemet, dets effektivitet, utnyttelse av bevilgninger, resultater mm.

 • |Finland
  18-06-2014

  Demokratifostran bör förstärkas i lärarutbildningen

  Lärarutbildningen bör utvecklas så att alla studeranden kan fördjupa sig i demokratifostrans principer och få baskunskaper i centrala frågor om mänskliga rättigheter och dokumenten för de mänskliga rättigheterna.

 • |Finland
  18-06-2014

  De ungas syn på ungdomsgarantin

  Det positiva med ungdomsgarantin är att den ökar valmöjligheter och förbättrar de ungas ställning, tycker ungdomarna. De ställer sig också positivt till själva idén, men anser att det finns utvecklingsbehov i hur ungdomsgarantin förverkligas i praktiken.
  Detta framgår i slutrapporten av projektet "En lyckad ungdomsgaranti" som är publicerad av Finlands Ungdomssamarbete – Allians.

 • Sammen med en række andre uddannelser i det arktiske område, er det socialpædagogiske seminarium Perorsaanermik Ilinniarfik nu blevet optaget i netværket UArctic, der promoverer uddannelse og forskning i området.
  |Grønland
  18-06-2014

  Uddannelse bliver en del af UArctic

  Verdens nordligste seminarium Perorsaanermik Ilinniarfik indgår nu i uddannelsesnetværket University of Arctic.

 • Et af de deltagende oprydningshold var fra TELE-POST. I alt samlede holdet 1700 kg.
  |Grønland
  18-06-2014

  Miljøprojekt nomineret til Nordisk Råds natur- og miljøpris

  Det store grønlandske oprydningsprojekt ”Saligaatsoq - Avatangiiserik” skal kæmpe om Nordisk Råds natur- og miljøpris 2014 sammen med 12 andre nominerede.

 • |Danmark
  18-06-2014

  Efteruddannelse en gevinst for faglærte og for samfundet

  En analyse foretaget af Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) fore Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at faglærtes efteruddannelse betaler sig både for den enkelte og for samfundet.

 • |Danmark
  18-06-2014

  Danske virksomheder bedst i Norden til at få udbytte af investeringer i forskning og udvikling

  En ny analyse viser, at danske virksomheder får mere ud af deres investeringer i forskning og udvikling end virksomheder i de øvrige nordiske lande.

 • |Danmark
  18-06-2014

  Folkemødet på Bornholm styrker demokratiet

  Folkemødet 2014 blev afholdt den 12.-15. juni med stor succes. Hvor Folkemødet tidligere har haft ry for at være en lukket fest for politikere og lobbyister, viser en ny analyse, at befolkningen i dag betragter Folkemødet som festligt, folkeligt og demokratisk. Mere end halvdelen af befolkningen mener således, at Folkemødet er med til at styrke dialogen mellem politikere og befolkningen og at det bidrager til at styrke demokratiet.

 • |Færöerne
  18-06-2014

  Udfordringer i den tertiære uddannelsessektor i udkantsområder

  “Tertiær uddannelse i færøsk/vestnordisk perspektiv - mesterlære som bud på potentiel løsning på småskalaproblemer”

 • |Færöerne
  18-06-2014

  Færøerne og EU enige om forslag til ny forskningsaftale

  Aftalen drejer sig om Færøernes deltagelse EUs forskningsprogram, Horizon 2020, fra 2014 til 2020.

 • |Norden
  18-06-2014

  Arbejdsmarkedsmobilitet i Norden

  – Lovregulerede erhverv og velfærdsprofessioner

 • |Sverige
  18-06-2014

  Almedalsveckan i Visby 29 juni - 6 juli 2014

  De tidigare årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta.

 • |
  06-06-2014

  Arbejdsmarkedsmobilitet i Norden

  NMR 2014

 • |
  04-06-2014

  The Effects of Adult Learning

  Professor Jyri Manninen explains the results of the BELL-project (Benefits of Lifelong Learning), May 2014, interviewed by Johanni Larjanko.

 • |Norden
  28-05-2014

  Pohjoismaisia siltoja aikuisten oppimiseen - suoratoistona!

  Konferenssivalmistelut ovat loppusuoralla. Ilmoittautumisajan loppuessa konferenssiin oli tullut reilu 200 ilmoittautumista eri puolilta Pohjolaa. Monet ihmiset ovat ilmoittaneet kiinnostuksestaan seurata konferenssia reaaliaikaisesti, joten päätimme esittää keynote-puheet suoratoistona.

 • |Norden
  28-05-2014

  Norrænar brýr í ævinámi - með streymi!

  Undirbúningur undir ráðstefnuna er á lokastigi. Þegar skráningu lauk höfðu rúmlega 200 manns hvaðanæva af Norðurlöndum skráð sig til þátttöku. Fleiri hafa látið í ljósi áhuga á að fylgjast með og til þess að mæta þörfum þeirra hefur verið ákveðið að senda erindi aðalfyrirlesara í sameinuðum fundi í beinni útsendingu með streymi.

 • |Norden
  28-05-2014

  Nordiske broer i livslang læring - streaming!

  Forberedelser for konferansen er i sluttstadiet. Når registrering ble lukket hadde litt over 200 personer fra hele Norden registrert sin deltakelse. Flere har visst interesse for å kunne følge med konferansen og derfor har vi besluttet at key-note forelesninger vil bli streamet.

 • |Sverige
  28-05-2014

  Námskeið um að koma sér fyrir í lýðskóla – felst í meiru en sænsku

  Námskeið um að koma sér fyrir við Kista lýðskólann eru komin á fullt skrið. Bæði þátttakendurnir 17 og kennararnir eru sammála um að námskeiðið sé afar gagnlegt og maður læri langtum meira en bara sænsku.

 • |Sverige
  28-05-2014

  Hópstjórar námshringja gegna þýðingarmiklu hlutverki í alþýðufræðslunni

  Í Svíþjóð eru 90.000 hópstjórar sem búa yfir ólíkri færni og sýn þeirra á verkefnin byggir einnig á mismuni á milli fræðslusambanda. Þetta er meðal niðurstaðna í skýrslu sem ber yfirskriftina "Cirkelledare - folkbildningens fotfolk och drivkraft".

 • |Norge
  28-05-2014

  Fjölgun á námskeiðum hjá fræðslusamböndunum

  Árið 2013 voru 15.000 fleiri þátttakendur skráðir á námskeið fræðslusambandanna en árið 2012, þetta kemur fram í tölum sem norska hagstofa birti þann 13. maí. „Frjáls félagasamtök og fræðslusamböndin bjóða upp á gríðarlega fjölbreytt litróf af námskeiðum um allt land og það er ánægjulegt að sífellt fleiri notfæra sér það“ segir framkvæmdastjóri Fullorðinsfræðslusambandsins Sturla Bjerkaker.

 • |Norge
  28-05-2014

  Vilja rannsóknir á grunnleikni, heilsu og atvinnulífi

  Atvinnu- og félagsmálaráðuneytið í Noregi auglýsir eftir umsóknum um styrki til rannsókna á grunnfærni og aðstæðum hópa sem eiga erfitt uppdráttar á vinnumarkaði.

 • |Norge
  28-05-2014

  Sturla Bjerkaker tekinn inn í Hall of Fame fullorðinsfræðslunnar

  Framkvæmdastjóri Fullorðinsfræðslusambandsins í Noregi Sturla Bjerkaker var þann 29. apríl sl. fyrsti Norðmaðurinn sem valinn hefur verið inn í International Adult and Continuing Education Hall of Fame» (IACE). Þessa alþjóðlegu viðurkenningu hlýtur hann meðal annars fyrir störf sín við að efla leshringi og lýðræðislegt námsfyrirkomulag á sviði norskrar og evrópskrar fullorðinsfræðslu.

 • |Norden
  28-05-2014

  Virtir hagfræðingar leggja mat á norræna módelið

  Norræna módelið er fýsileg aðferð til þess að takast á við efnhagslegar og félagslegar áskoranir sem fylgja alþjóðlegri samkeppni, gagngerri tæknibyltingu og hækkandi meðalaldur íbúanna. Þetta er álit virtra norrænna hagfræðinga sem birt er í nýrri skýrslu Norrænu ráðherranefndarinnar.

 • Jens-Erik Kirkegaard er Naalakkersuisoq (oversat fra Grønlandsk: minister) for Erhverv og Råstoffer. Hans departement har netop fået godkendt en række initiativer, hvor målet er at få ledige i arbejde.
  |Grønland
  28-05-2014

  Mörgum milljónum veitt til baráttunnar við atvinnuleysið

  Atvinnuleitendur á Grænlandi eru fleiri en nokkru sinni. Þess vegna hefur heimastjórnin á Grænlandi Naalakkersuisut, hrint í framkvæmd ótal aðgerðum sem metnar eru til 174,2 milljóna danskra króna. Markmiðið er að skapa ný störf sem mikil þörf er fyrir.

 • Campus Kujalleq er placeret i Qaqortoq i Sydgrønland, hvor den nye serviceassistentuddannelse tilbydes fra august 2014.
  |Grønland
  28-05-2014

  Ný námsleið til að lokka ófaglærða

  Á Suður-Grænlandi er lögð áhersla á að efla færni ófaglærðra á vinnumarkaði. Í því skini býður fræðslumiðstöðin Campus Kujalleq nú upp á nýja tveggja ára námsleið fyrir þjónustufulltrúa.

 • |Færöerne
  28-05-2014

  Lög um raunfærnimat samþykkt á Lögþinginu

  2. maí 2014 var frumvarp um mat á raunfærni samþykkt á Lögþinginu í Færeyjum. Lögin, sem eru rammalöggjöf, spanna yfir þverfaglegt og breitt svið menntunar, í framhaldsskólum, starfsmenntaskólum og háskólum.

 • |Finland
  28-05-2014

  Nýnemaplássum við háskóla fjölgað um 3000

  Með því að fjölga plássum fyrir nýnema er ætlunin að flýta yfirfærslu nemenda yfir í háskólanám. Á skólaárinu 2014-2015 mun plássum fyrir nýnema í háskólum í Finnlandi fjölga samtals um 1.507 og um 1.493 í fagháskólum.

 • |Danmark
  28-05-2014

  Þekkingarsetur alþýðufræðslunnar fær föst framlög

  Þekkingarsetur alþýðufræðslunnar (Vifo) var komið á laggirnar árið 2013 með þriggja ára verkefnasamningi.

 • |Danmark
  28-05-2014

  Dvöl á lýðskóla gagnast þeim best sem eru ekki námsvanir

  Samband lýðskóla í Danmörku (FFD) hefur með styrk frá menningarmálaráðuneytinu greint áhrif dvalar í lýðskóla á brottfall nemenda úr námi við framhaldsskóla sem og framvindu náms.