Filter Nyheter • uddannelsespolitik |Danmark
  22-11-2016

  Dimensionering af uddannelsespladser 2o16

  I 2016 skal 12 uddannelser reducere optaget med samlet 776 studerende.

 • kompetenceudvikling vejledning |Island
  18-11-2016

  Vellykket Nordisk konferanse

  Over 80 deltakere var aktive på en veiledningskonferanse i Reykjavik onsdag den 9. november 2016.

 • validering |Norden
  18-11-2016

  ValiGuide - en verktygslåda för validering i Norden

  Plattformen och guiden för de som arbetar med validering heter ValiGuide och lanseras nu av NVL som en öppen och gratis webbtjänst.

 • kompetanseutvikling utdanningspolitikk |Norge
  15-11-2016

  Helhetlig kompetansepolitisk strategi

  Norge var det første landet som deltok i OECD-prosjektet Skills strategy.

 • kompetanseutvikling |Norge
  14-11-2016

  Hvordan undervis voksne?

  En toårig kampanje for å styrke kursholderes kompetanse i voksenpedagogikk går mot slutten.

 • integration invandrare |Åland
  14-11-2016

  To-do på åländska

  To-do-seminariet på temat Vad behövs för att inflyttade ska känna sig inkluderade idet åländska samhället? samlade drygt 40 deltagare som representerade politiker, inflyttade, organisationer, myndigheter och kommuner.

 • utbildningspolitik yrkesutbildning |Finland
  14-11-2016

  Väl presterande yrkesskolor kan få mer pengar i framtiden

  Yrkesskolor som presterar väl kan räkna med mer pengar i framtiden.

 • yrkesutbildning vuxenutbildning |Finland
  11-11-2016

  Män som gillar utbildning

  Arbetarklassmän verkar ha en rätt positiv inställning till yrkesutbildning för vuxna.

 • yrkesutbildning språk |Finland
  10-11-2016

  Språket som konkurrenskraft på den nordiska arbetsmarknaden

  Yrkeshögskolornas språklärardagar med temat Norden arrangeras i Helsingfors 10–11.11.2016 av Arcada och Diakonia-yrkeshögskolan.

 • yrkesutbildning utbildningspolitik |Finland
  09-11-2016

  Reformen av yrkesutbildningen på remissbehandling

  Reformen av yrkesutbildningen är undervisnings- och kulturministeriets största lagstiftningsprojekt på närmare tjugo år.

 • högre utbildning invandrare |Sverige
  08-11-2016

  Kartläggning av lärosätenas insatser i flyktingfrågan

  Sveriges universitets- och högskoleförbund ( SUHF) samt universitets - och högskoleråd (UHR) har gemensamt gjort en undersökning av vad enskilda lärosäten gör för att bidra med lösningar för flyktingar och nyanlända.

 • yrkesutbildning utbildningspolitik |Sverige
  07-11-2016

  Nytt beslut om regionaliserad yrkesutbildning för vuxna

  Regeringen har tagit beslut om en ny förordning som ska styra kommande statsbidrag för en regionaliserad yrkesutbildning med start 1 januari 2017.

 • kompetanseutvikling |Norge
  04-11-2016

  Voksenlærere tar videreutdanning

  Vox gir støtte til voksenlærere som videreutdanner seg for å bli bedre på å undervise minoritetsspråklige med liten eller ingen skolebakgrunn.

 • internationalisering |Europa
  03-11-2016

  Nordisk Råd vil oprette EU-kontor i Bruxelles

  Onsdag aften blev det vedtaget, at Nordisk Råd skal oprette et EU-kontor i Bruxelles.

 • livslang læring |Norge
  02-11-2016

  Livslang læring 2008-2016

  Kvinner har lenge vært i flertall på Norges universiteter og høyskoler.

 • vuxnas lärande |Norden
  02-11-2016

  En ny svan är född

  Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet och de nordiska institutionerna lanserade sin nya gemensamma visuella identitet den första november, i samband med Nordiska rådets session i Köpenhamn.

 • opitun tunnustaminen |Finland
  31-10-2016

  Vapaan sivistystyön opintotodistukset AHOT-prosessin välineenä

  Raportin ja siihen liittyvän suosituksen tavoitteena on kehittää vapaan sivistystyön dokumentointimenetelmiä Suomessa ja tukea tällä sektorilla hankitun osaamisen tunnustamista.

 • opitun tunnustaminen |Norden
  31-10-2016

  Käytännön AHOT-työtä tekeville uusi opas verkossa

  ValiGuide on pohjoismainen alusta, joka on suunnattu kaikille aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen (AHOT) parissa työskenteleville.

 • kotoutuminen maahanmuuttajat |Finland
  31-10-2016

  Kotoutusta yksityisellä pääomalla

  Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ovat käynnistäneet hankkeen, joka tarjoaa noin 3 000 maahanmuuttajalle mahdollisuuden työelämälähtöiseen kotoutumiskoulutukseen ja työllistymiseen nopeutetussa aikataulussa.

 • koulutuspolitiikka |Finland
  31-10-2016

  Opettajien osaamista tulee kehittää koko uran ajan

  Opettajankoulutuksen uudistamiseen tähtäävä kehittämisohjelma luovutettiin 13. lokakuuta opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle.

 • koulutuspolitiikka |Sverige
  31-10-2016

  Hallitus ehdottaa aikuisille uutta opintostarttitukea

  Uuden tukimuodon tarkoituksena on lisätä opintoihin hakeutumista sellaisten naisten ja miesten kohdalla, joilla on suuri koulutuksen tarve.

 • aikuisten oppiminen koulutuspolitiikka |Sverige
  31-10-2016

  Panostus aikuisten oppimiseen saa jatkoa hallituksen budjettiesityksessä vuodelle 2017

  Hallituksen esityksessä vuoden 2017 budjetiksi on varattu lisää aloituspaikkoja aikuiskoulutukseen kunskapslyftet-panostuksen puitteissa.

 • kansainvälistyminen monikulttuurinen |Færöerne
  31-10-2016

  Torshavnissa juhlittiin kaupungin monimuotoisuutta

  Integraatio on kaksisuuntainen prosessi. Tämä viesti oli selkeästi keskiössä Torshavnin asukkaiden viettäessä "Diversity Week" -nimellä kulkevaa teemaviikkoa 3.– 8. lokakuuta.

 • koulutuspolitiikka |Færöerne
  31-10-2016

  Färsaaret hakee Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston täysjäsenyttä

  Färsaarten pääministeri ja ulko- ja elinkeinoasioista sekä pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaava ministeri toimittivat Färsaarten hallituksen edustajina Pohjoismaiden neuvostolle ja ministerineuvostolle hakemuksen täysjäsenyydestä.

 • ohjaus aikuisten oppiminen |Island
  31-10-2016

  Pohjoismais-eurooppalainen konferenssi

  Keskiviikkona 9. marraskuuta 2016 järjestetään opinto- ja uraohjausaiheinen konferenssi Reykjavikin Grand Hotelissa.

 • elinikäinen oppiminen koulutuspolitiikka |Island
  31-10-2016

  Tärkeä koulutuksen merkkipaalu

  Julistus islantilaisesta koulutuksen viitekehyksestä allekirjoitettiin.

 • ammatillinen koulutus |Danmark
  31-10-2016

  Vahva tuki ammattioppilaitosten teknologian kehittämiselle

  Ammattikoulutusuudistuksesta sopineet puolueet ovat päättäneet, että ammattioppilaitosten laadun kehittämiseen, varusteisiin ja osaamiskeskuksiin panostetaan 497 miljoonaa Tanskan kruunua ajalla 2016–2020.

 • vapaa sivistystyö |Danmark
  31-10-2016

  Onko vapaan sivistystyön kenttä liian sisäänpäin kääntynyt?

  Tanskan vapaan sivistystyön kattojärjestön Dansk Folkeoplysnings Samrådin vuosikokouksessa aiheesta keskusteltiin alustusten pohjalta.

 • koulutuspolitiikka |Norge
  31-10-2016

  Vuoden 2017 budjettiesitys

  Norjan hallitus on julkistanut esityksensä vuoden 2017 tulo- ja menoarvioksi.

 • aikuiskoulutus aikuisten oppiminen koulutuspolitiikka |Norge
  31-10-2016

  Kurssirahoitusta jaossa Norjassa

  Vox julisti haettavaksi uusia määrärahoja perustaitokurssien järjestämiseen

 • validering |Norden
  31-10-2016

  En praktikers guide till validering

  ValiGuide är en nordisk plattform för alla som arbetar med validering.

 • validering folkbildning |Finland
  31-10-2016

  Studieintyg utfärdade av fritt bildningsarbete som verktyg för validering

  Rapporten och den medföljande rekommendationen strävar till att utveckla dokumentationsmetoderna inom det fria bildningsarbetet i Finland och att stödja utvecklingen av valideringen av kompetenser förvärvade inom denna sektor.

 • Sanni Grahn-Laasonen
  kompetensutveckling utbildningspolitik |Finland
  31-10-2016

  Lärarnas kompetens ska utvecklas under hela karriären

  Ett utvecklingsprogram för lärarutbildningen överlämnades till undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen den 13 oktober.

 • flerkulturel integration |Færöerne
  31-10-2016

  Torshavn fejrer byens diversitet

  Integration er en tovejs proces. Dette budskab var tydeligt i centrum, da Torshavns borgere fejrede ”Diversity Week” i ugen 3. – 8. oktober.

 • ligestilling demokrati |Færöerne
  31-10-2016

  Færøerne ansøger om fuldt medlemskab i Nordisk Råd og NMR

  På vegne af den færøske regering har Lagmanden og landsstyremanden for udenrigs/nordisk samarbejde og erhvervsliv indsendt ansøgning om fuldt medlemskab i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.

 • vejledning voksenlæring |Island
  31-10-2016

  Nordisk / Europeisk konferanse

  Onsdag den 9. november 2016 avholdes en veiledningskonferanse på Grand hotel Reykjavik.

 • livslang læring uddannelsespolitik |Island
  31-10-2016

  Kunngjøring om islandsk kvalifikasjonsrammeverk for utdanning undertegnet

  Utdannings- og kulturministeriet, Landsorganisasjonen ASÍ og Island Business SA, Kvasir Livslanglæringssentrenes forbund, Leikn, Voksenopplæringsforbundet, Akademikernes forbund og elev- og studentorganisasjonene i Island undertegnet en erklæring om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for islandsk utdanning den 12. oktober.

 • kompetenceudvikling |Norge
  31-10-2016

  Framlög til námskeiða í Noregi

  Vox auglýsir ný fjárframlög til námskeiða í grunnleikni.

 • uddannelsespolitik |Norge
  31-10-2016

  Frumvarp til fjárlaga 2017

  Norska ríkisstjórnin hefur lagt fram frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2017.

 • alþýðufræðsla |Danmark
  31-10-2016

  Er alþýðufræðslan of sjálfmiðuð?

  Á ársfundi dönsku alþýðufræðslusamtakanna var þetta rætt á grundvelli fyrirlesturs m.a. Kim Christoffersen Dawartz, menninga- og tómstundastjóra í sveitarfélaginu Næstved og Malene Thøgersen frá þekkingarmiðstöð alþýðufræðslunnar, VIFO sem bæði bentu á þetta viðfangsefni.

 • erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  31-10-2016

  Mikill stuðningur við tækniþróun starfsmenntaskóla

  Þeir aðilar sem standa að samningum um umbætur á danskri starfsmenntun eru sammála um að veita 497 milljóna danskra króna til þróunar á gæðum, búnaði og þekkingarmiðstöðva á tímabilinu 2016–2020.

 • menntastefna |Island
  31-10-2016

  Mikilvægur áfangi í menntamálum

  Undirritun yfirlýsingar um hæfniramma um íslenska menntun

 • náms- og starfsráðgjöf voksenlæring |Island
  31-10-2016

  Norræn / Evrópsk ráðstefna

  Miðvikudaginn 9. nóvember 2016 verður haldin ráðgjafaráðstefna á Grand hótel Reykjavik.

 • lýðræði |Færöerne
  31-10-2016

  Færeyingar sækja um fulla aðild að Norðurlandaráði og Norrænu ráðherranefndinni

  Formaður færeysku landsstjórnarinnar og ráðherra norræns og alþjóðlegs samstarfs hafa sent inn umsókn um fulla aðild að Norðurlandaráði og Norrænu ráðherranefndinni fyrir hönd Færeyinga.

 • integration |Færöerne
  31-10-2016

  Íbúar í Þórshöfn halda upp á fjölbreytileika bæjarins

  Aðlögun er tvíhliða ferli. Þessi boðskapur var greinilegur þegar íbúar í Þórshöfn héldu Viku fjölbreytileikans háðtíðlega dagana 3. – 8. október.

 • menntastefna |Sverige
  31-10-2016

  Áframhaldandi áhersla á fræðslu fullorðinna í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar fyrir 2017

  Í fjárlagafrumvarpi sænsku ríkisstjórnarinnar fyrir 2017 er lagt til að fjölga enn plássum í þekkingarátakinu.

 • menntastefna |Sverige
  31-10-2016

  Ríkisstjórnin leggur fram tillögu um nýja námsstyrki fyrir fullorðna

  Markmiðið með þessum nýju aðgerðum er að fjölga námsmönnum sem hafa þörf fyrir mikla menntun, bæði konum og körlum, til þess að efla tækifæri þeirra til þess að komast inn á vinnumarkaðinn.

 • færniþróun menntastefna |Finland
  31-10-2016

  Færni kennara þarf að þróa alla starfsævina

  Þann 13 október var mennta- og menningarmálaráðherra Finna, Sanni Grahn-Laasonen afhent þróunaráætlun fyrir kennaramenntunina.

 • innflytjendur aðlögun |Finland
  31-10-2016

  Aðlögun með einkafjármögnun

  Atvinnu- og efnahagsráðuneytið og Sitra, hátíðarsjóðurinn fyrir sjálfstæði Finna hafa hrint í framkvæmd verkefni þar sem 3.000 innflytjendum er boðið um á vinnumarkaðsmiðaða menntun til aðlögunar og flýta fyrir ráðningu í vinnu.

 • validering |Finland
  31-10-2016

  Prófskýrteini gefin út af alþýðufræðsluaðilum verkfæri við raunfærnimat

  Skýrslan og tilmæli sem fylgja henni miða að því að þróa aðferðir alþýðufræðsluaðila við skjalfestingu á því námi sem fram fer á þeirra sviði í Finnlandi og styðja við þróun á raunfærnimati á færni sem einstaklingar hafa aflað sér hjá alþýðufræðsluaðilum.

 • raunfærnimat |Norden
  31-10-2016

  ValiGuide

  Leiðbeiningar fyrir þá sem koma að mati á raunfærni.

 • voksnes læring |Norge
  27-10-2016

  Livslang læring 2008-2016

  Kvinner har lenge vært i flertall på Norges universiteter og høyskoler.

 • utdanningspolitikk |Norge
  27-10-2016

  Forslag til statsbudsjett 2017

  Den norske regjeringen har lagt fram forslag til statsbudsjett for 2017.

 • |Norge
  26-10-2016

  Kurstilskudd i Norge

  Nye kurstilskudd i grunnleggende ferdigheter er utlyst fra Vox.

 • vägledning |Finland
  25-10-2016

  Digitalisering, integration och mångfald på Vägledardagarna 2016

  Rekryteringen på arbetsmarknaden har i och med digitaliseringen tagit sig nya former och sociala medier har blivit allt viktigare rekryteringskanaler.

 • Gunnar Karlsson
  baskunskaper språk flexibelt lärande |Sverige
  24-10-2016

  Så kan man spela till sig svenskan

  Efter dundersuccén Pokémon GO börjar augmented reality slå igenom på allvar.

 • erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse kvalitetssikring |Danmark
  21-10-2016

  Stor støtte til teknologisk udvikling på erhvervsskolerne

  Aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen, er enige om at afsætte 497 millioner kroner til kvalitetsudvikling, udstyr og videnscentre på erhvervsskolerne i perioden 2016–2020.

 • Malene Thøgersen
  folkeoplysning |Danmark
  21-10-2016

  Er folkeoplysningen for lukket om sig selv?

  På Dansk folkeoplysnings samråds årlige medlemsmøde blev emnet diskuteret med afsæt i oplæg fra bl.a. Kim Christoffersen Dawartz, kultur- og fritidschef i Næstved kommune og Malene Thøgersen fra Videncenter for Folkeoplysning, VIFO.

 • vuxnas lärande |Norden
  19-10-2016

  Utvärdering av NVL 2016

  Nordiska Ministerrådet har utvärderat NVLs verksamhet 2015-2016 i en rapport som nu finns tillgänglig.

 • utbildningspolitik |Sverige
  06-10-2016

  Regeringen föreslår nytt studiestartsstöd för vuxna

  Syftet med den nya satsningen är att öka rekryteringen till studier bland personer med stort utbildningsbehov, såväl kvinnor som män, för att stärka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

 • vuxnas lärande utbildningspolitik |Sverige
  06-10-2016

  Fortsatt satsning på vuxnas lärande i regeringens budget för 2017

  I regeringens förslag till budget för 2017 föreslås en fortsatt förstärkning av antalet platser inom kunskapslyftet.

 • Calle Nathansson
  |Sverige
  05-10-2016

  Växande digital klyfta kräver statlig handling

  Staten måste ta ett större ansvar för den digitala delaktigheten, skriver Calle Nathansson.

 • näringsliv |Sverige
  03-10-2016

  32 saker som behöver förbättras på Gotland

  Tillväxt Gotland har identifierat 32 punkter som hindrar näringslivets utveckling på ön.

 • demokrati integration |Sverige
  03-10-2016

  Integration sker i vardagen

  Det är tre saker som behöver göras för en lyckad integration.

 • fjernundervisning sprog |Færöerne
  30-09-2016

  Faroese Online í loftið

  12. september var Faroese Online opnuð.

 • realkompetencevurdering (RKV) |Færöerne
  30-09-2016

  Unnið að skipulagi raunfærnimats

  Í Færeyjum beinast sjónir að raunfærnimati, þar verður í upphafi sérstök áhersla á starfsmenntun.

 • vuxnas lärande kompetensutveckling |Finland
  30-09-2016

  Minni stuðningur við fullorðinsfræðslu

  Sænska ríkisstjórnin leggur til í frumvarpi sínu til fjárlaga 2017 að hámarkstími fyrir styrk til fullorðinsfræðslu verði styttur úr núverandi 19 mánuðum í 15 mánuði.

 • nýsköpun |Finland
  30-09-2016

  Hlutverk starfsmenntununar í nýsköpunarstarfsemi kannað

  Hlutverk starfsmenntunar er ekki greinilegt í svæðisbundinni nýsköpunar- og vöruþróunarstarfsemi.

 • menntastefna alþjóðavæðing |Island
  30-09-2016

  Nýr fjölþjóðlegur samstarfsvettvangur í menntamálum

  Dagana 14. og 15. september var haldinn stofnfundur „Atlantic Rim Collaboratory“ í Reykjavík.

 • menntastefna |Island
  30-09-2016

  Árleg skýrsla OECD um menntatölfræði „Education at a Glance 2016“ komin út

  Ljósi er varpað á menntunarstig þjóðarinnar, útgjöld til menntamála og margt fleira Helstu þættirnir sem eru teknir fyrir eru menntunarstig þjóðarinnar, útgjöld til menntamála, aðgengi að menntun og skipulag skólakerfisins.

 • menntastefna |Danmark
  30-09-2016

  Nýtt rit um danska menntakerfið

  Ritið „The Danish Education System“ veitir innsýn í danska menntakerfið og er jafnframt inngangur um danska einkunnakerfið og fjármögnun menntunar.

 • símenntun |Danmark
  30-09-2016

  Sérfræðingahópur á tryggja betra skipulag og aukin gæði í fullorðinsfræðslu og símenntun

  Einn þáttur í samningaviðræðum aðila vinnumarkaðarins og ríkisstjórnarinnar er ákvörðun ríkisstjórnarinnar um að skipa sérfræðingahóp sem á árið 2017 að greina og leggja fram tillögur um nýjar lausnir er varða innihald og skipulag fullorðinsfræðslu og símenntunar.

 • menntastefna |Sverige
  30-09-2016

  Svindl í prófum við háskóla verður refsivert

  Samkvæmt nýjum tilskipunum frá Háskólaráðinu verður hverskonar form á svindli í prófum við háskóla refsivert.

 • náms- og starfsráðgjöf |Norge
  30-09-2016

  Greinargerð um náms- og starfsráðgjöf við mótun ferils til umsagnar

  Noregur á tímum breytinga – náms- og starfsráðgjöf fyrir einstaklinga og samfélag er titillinn á opinberri greinargerð um náms- og starfsráðgjöf við mótun ferils í Noregi.

 • kielet kotoutuminen |Færöerne
  30-09-2016

  Faroese Online avattiin

  12. syyskuuta avattiin Faroese Online -sivusto.

 • opitun tunnustaminen |Færöerne
  30-09-2016

  AHOT-järjestelmä rakenteilla

  Färsaarilla panostetaan nyt aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen (AHOT). Ensi alkuun toiminnan painopisteenä on ammattikoulutus.

 • koulutuspolitiikka |Finland
  30-09-2016

  Aikuiskoulutustuki laskee

  Hallitus esittää vuoden 2017 budjettiesityksessään, että aikuiskoulutustuen enimmäiskestoa lyhennetään 19 kuukaudesta 15 kuukauteen ja tuen perusosaa pienennetään 15 prosentilla.

 • ammatillinen koulutus innovaatio |Finland
  30-09-2016

  Ammatillinen koulutus hakee rooliaan innovaatiotoiminnassa

  Ammatillisen koulutuksen asema alueellisessa innovaatio- ja tuotekehitystoiminnassa ei ole selkeä.

 • koulutuspolitiikka |Island
  30-09-2016

  Uusi kansainvälinen koulutusalan toimintaympäristö

  Reykjavikissa järjestettiin 14. - 15. syyskuuta Atlantic Rim Collaboratoryn perustamiskokous.

 • koulutuspolitiikka |Island
  30-09-2016

  OECD:n vuoden 2016 Education at a Glance -raportti on ilmestynyt

  Raportti sisältää muun muassa OECD-maiden koulutustasoon ja koulutusmenoihin ja liittyvää tilastotietoa.

 • koulutuspolitiikka |Danmark
  30-09-2016

  Uusi julkaisu esittelee Tanskan koulutusjärjestelmää

  Julkaisu “The Danish Education System”toimii johdantona Tanskan koulutusjärjestelmään.

 • koulutuspolitiikka |Danmark
  30-09-2016

  Asiantuntijaryhmän tehtävänä aikuiskoulutuksen rakenteen ja laadun parantaminen

  Osana kolmikantaneuvotteluja Tanskan hallitus on nimittänyt asiantuntijaryhmän, jonka tehtävänä on analysoida ja laatia suosituksia aikuis- ja täydennyskoulutuksen sisällön ja järjestämisen uusiksi ratkaisumalleiksi.

 • korkeakoulutus |Sverige
  30-09-2016

  Koevilppi högskoleprovet-kokeessa muuttuu rangaistavaksi

  Ruotsin yliopisto- ja korkeakouluneuvoston (Universitets- och högskolerådet) uusien säännösten myötä kaikenlainen vilppi korkeakouluvalmiutta mittaavassa högskoleprovet-kokeessa muuttuu rangaistavaksi.

 • ohjaus |Norge
  30-09-2016

  Uraohjausaiheinen selvitys lausuntokierroksella

  Norjan opetusministeriö teetti taannoin uraohjausta käsittelevän selvityksen, jonka otsikkona on "Norja muutoksessa - uraohjausta yksilön ja yhteiskunnan hyväksi".

 • folkbildning |Sverige
  30-09-2016

  Flitiga folkbildare tillbaka

  Kleopatra, spanska inbördeskriget, romancelitteratur och Einsteins relativitetsteori. Nu är det dags för en ny säsong av Bildningspodden, en av landets mest populära historiepoddar.

 • kompetenceudvikling realkompetencevurdering (RKV) |Færöerne
  30-09-2016

  Validering under opbygning

  Validering er sat i fokus på Færøerne, hvor der i første omgang lægges vægt på erhvervsuddannelsesområdet.

 • kompetenceudvikling sprog |Færöerne
  29-09-2016

  Faroese Online lanceret

  Den 12. september blev Faroese Online lanceret

 • folkeoplysning |Danmark
  29-09-2016

  Danske folkehøjskoler klarer sig godt

  En analyse af højskolernes regnskaber for finansåret 2015 udarbejdet af Folkehøjskolernes forening i Danmark,FFD viser et positivt resultat.

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Finland
  29-09-2016

  Mindre stöd för vuxenstudier

  Regeringen föreslår i sin budgetproposition för 2017 att maximitiden för vuxenutbildningsstödet förkortas från de nuvarande 19 månaderna till 15 månader.

 • innovation yrkesutbildning |Finland
  28-09-2016

  Yrkesutbildningen söker sin roll inom innovationsverksamheten

  Yrkesutbildningen har inte en tydlig roll inom den regionala innovations- och produktutvecklingsverksamheten.

 • internationalisering uddannelsespolitik |Island
  28-09-2016

  Ny internasjonal arena for utdanning

  Den 14 og 15. september ble et konstituerende møte for Atlantic Rim Collaboratory avholdt i Reykjavík.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  27-09-2016

  Danmarks placering i OECD undersøgelse

  Undersøgelsen der offentliggøres i publikationen “Education at glance” viser bl.a.at Danmark er det land, der bortset fra Norge bruger størst andel af BNP på videregående uddannelse.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  26-09-2016

  Ny publication om det danske uddannelsssystem

  Publikationen “The Danish Education System” giver en introduktion til det danske uddannelsessystem samt et overblik over det danske karaktersystem og finansiering af uddannelse.

 • uddannelsespolitik |Island
  26-09-2016

  Årlig utgave fra OECD, Education at a Glance 2016 er publisert

  Rapporten inneholder statistikk om utdanningsnivået, utgifter til utdanning og annet.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  26-09-2016

  Ekspertgruppe skal sikre bedre struktur og kvalitet på voksen og efteruddannelsesområdet

  Som et led i trepartsforhandlingerne har regeringen nu nedsat en ekspertgruppe, der skal analysere i 2017 fremlægge anbefalinger til nye løsningsmodeller for indhold i og organisering af voksen og efteruddannelse.

 • Sohrab Fadai
  integration |Sverige
  20-09-2016

  Uppföljning av ”To Do”-seminarium

  Seminarium för erfarenhetsutbyte och även för att få ny inspiration till att driva arbetet vidare.

 • Anna Ekström
  utbildningspolitik |Sverige
  19-09-2016

  Lönar det sig att satsa på vuxenutbildning?

  Vuxenutbildning är dyrt men lönar sig, skriver Ingvar Persson i en ledarkrönika i Aftonbladet i helgen.

 • veiledning |Norge
  15-09-2016

  Høringsrunde om karriereveilending

  Norge i omstilling - karriereveiledning for individ og samfunn, er tittelen på en offentlig utredning om karriereveiledning i Norge.

 • utbildningspolitik |Sverige
  12-09-2016

  Fusk vid högskoleproven blir straffbara

  Nya föreskrifter från Universitets- och högskolerådet (UHR) gör att alla former av fusk vid kommande högskoleprov blir straffbara.

 • utbildningspolitik |Norden
  08-09-2016

  Det nordiska samarbetet stärker utbildningens kvalitet och relevans

  Globaliseringen har gjort arbetslivet internationellt. Därför behöver vi såväl interaktionsfärdigheter som en i barndomen befäst förståelse av att vi är olika, men likvärdiga.

 • utbildningspolitik |Finland
  08-09-2016

  25 miljoner euro för högskolors utveckling av utbildningen

  Undervisnings- och kulturministeriet har nu utlyst ett totalt belopp på 25 miljoner euro i understöd som kan sökas av högskolor från och med i dag. Med anslaget ska digitala lärandemiljöer stärkas och förutsättningarna för att studera året om förbättras.

 • flexibelt lärande IKT kompetens |Norden
  06-09-2016

  Virtuell mobilitet – internationalisering på hemmaplan

  Genom digitala lärmiljöer, verktyg och nätverk kan både studerande och lärare arbeta i internationella grupper och projekt, läsa kurser från utländska universitet, skapa communities of practice osv utan att behöva resa.

 • competence development accreditation of prior learning education policy |Europa
  05-09-2016

  Everyone will benefit from better validation policies

  Validation of non-formal and informal learning makes our labour markets more resilient and contributes to the integration of migrants and refugees by valuing the prior knowledge and experiences of people.

 • erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  01-09-2016

  Fald i antallet af voksne, der søger optagelse på en erhvervsuddannelse

  Danmarks evalueringsinstitut, EVA har analyseret, hvad der er sket med aktiviteten i voksensporet på erhvervsuddannelserne efter erhvervsuddannelsesreformen 2015.

 • kotoutuminen osaamisen kehittäminen |Danmark
  31-08-2016

  Kuntien kotouttamistoimenpiteiden tuloksissa eroja

  Tanskalainen kuntien ja alueiden tutkimuslaitos KORA on koonnut pakolaisten ja maahanmuuttajien työllistymistä käsittelevän tutkimuksen tuloksia julkaisuunsa ”Integration. Vejen til arbejdsmarkedet” (Kotouttaminen. Tie työmarkkinoille”).

 • koulutuspolitiikka |Danmark
  31-08-2016

  Kolmikantasopimuksella lisää harjoittelupaikkoja

  Tanskan hallitus ja työelämäosapuolet ovat solmineet sopimuksen, jonka avulla on tarkoitus luoda 8000–10 000 uutta harjoittelupaikkaa vuosittain.

 • ammatillinen koulutus koulutuspolitiikka |Finland
  31-08-2016

  Historiallinen uudistus ammattikoulutuksen tutkintorakenteeseen

  Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausryhmä ehdottaa ammattitutkintojen määrän vähentämistä nykyisestä 351:stä 166:een.

 • korkeakoulutus |Færöerne
  31-08-2016

  Kiinnostus korkeakoulutusta kohtaan kasvussa Färsaarilla

  Färsaarilla opiskelu ja Färsaarten yliopisto hakukohteena eivät koskaan ole olleet yhtä suosittuja kuin nyt.

 • demokratia |Island
  31-08-2016

  Reykjavikin Pohjolan talossa yhteiskunta-aiheinen festivaali

  Pohjolan talossa ja sen lähistöllä järjestetään 2.–3.9. kaksipäiväinen yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä festivaali.

 • elinkeinoelämä |Sverige
  31-08-2016

  Nuorisotyöttömyys alhaisimmillaan 13 vuoteen

  Ruotsin työmarkkinaministeriön mukaan työllisyys kehittyy Ruotsissa erittäin myönteiseen suuntaan.

 • koulutuspolitiikka tutkimus |Norge
  31-08-2016

  Millaisia opettajia Norja haluaa?

  Opettajan roolia tarkastellut toimikunta on saanut kaksivuotisen työnsä päätökseen.

 • kotoutuminen |Norge
  31-08-2016

  Kymmenen käskyä yhtenäisemmän, tehokkaamman ja oikeudenmukaisemman kotouttamispolitiikan puolesta

  Ajatushautomo Agendan aloitteesta Norjassa perustettiin toimikunta pohtimaan, miten kotouttamispolitiikkaa voitaisiin tulevaisuudessa kehittää.

 • menntastefna |Finland
  31-08-2016

  Sögulegar umbætur á starfsmenntun

  Stýrihópur á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytisins í Finnalandi hefur lagt til að starfsmenntabrautum fækki úr 351 í 166.

 • højere uddannelse kompetenceudvikling |Færöerne
  31-08-2016

  Aukinn áhugi á háskólanámi á Færeyjum

  Áhugi á námi í Færeyjum og að komast í nám við Háskólann á Færeyjum hefur aldrei verið meiri en nú.

 • lýðræði |Island
  31-08-2016

  Fundur fólksins við Norræna húsið í Reykjavík

  Fundur fólksins er lífleg tveggja daga hátíð um samfélagsmál í Norræna húsinu og næsta nágrenni þess dagana 2. og 3. september 2016.

 • atvinnulíf |Sverige
  31-08-2016

  Atvinnuleysi ungs fólks hefur ekki verið lægra í 13 ár

  Atvinnumálaráðuneytið tilkynnir að þróun atvinnuþátttöku í Svíþjóð sé afar jákvæð. Yfir 120.000 manns hafa fengið störf síðan haustið 2014 og atvinnuleysi er nú 6,8 prósent.

 • menntastefna rannsóknir |Norge
  31-08-2016

  Hverskonar kennara viljum við hafa í Noregi?

  Nefnd sem falið var að greina hlutverk kennara hefur verið að störfum í tvö ár.

 • innflytjendur |Norge
  31-08-2016

  Tíu skilaboð um heildrænni, skilvirkari og sanngjarnari stefnu í málefnum innflytjenda

  Þankabankinn Agenda átti frumkvæði að nýrri nefnd áhrifaríkra stjórnmálamanna af mið og vinstri væng auk helstu fræðimanna á sviðinu til þess að kanna tækifæri til úrbóta á stefnu um málefni innflytjenda í framtíðinni.

 • integration kompetenceudvikling |Danmark
  30-08-2016

  Forskel på resultater af integrationsindsats i kommunerne

  I en publikation om integration, ”Integration. Vejen til arbejdsmarkedet”, har KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, samlet resultater af en undersøgelse, om flygtninge og indvandreres vej til arbejde.

 • Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen
  uddannelsespolitik |Danmark
  30-08-2016

  Trepartsaftale skal sikre flere praktikpladser

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en ny aftale om, hvor der arbejdes frem mod at oprette 8- 10.000 flere praktikpladser årligt.

 • højere uddannelse kompetenceudvikling |Færöerne
  29-08-2016

  Øget interesse for højere uddannelse på Færøerne

  Aldrig før har interessen for at studere på Færøerne og få en studieplads ved Færøernes Universitet været så stor.

 • yrkesutbildning utbildningspolitik |Finland
  28-08-2016

  Historisk reform av yrkesutbildningens examensstrukturer

  En styrgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet föreslår att antalet yrkesexamina skulle minska från nuvarande 351 till 166.

 • erhvervsliv |Norden
  26-08-2016

  Fremtidens læring i arbejdslivet

  Nordiske eksperter fra forskellige sektorer i samfundet er samledes i Malmö den 26. august 2016 for at diskutere læring i arbejdslivet.

 • validering utbildningspolitik |
  19-08-2016

  Kommunerna måste kanske erbjuda validering

  I en departementsskrivelse (Ds 2016:24) förslår utbildningsdepartementet en rad förändringar för att på olika sätt öka antalet valideringar och förbättra arbetet med validering som sker inom kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskolan, universitet och högskolor samt branscher.

 • Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.
  näringsliv |Sverige
  19-08-2016

  Ungdomsarbetslösheten den lägsta på 13 år

  Arbetsmarknadsdepartementet meddelar att utvecklingen av sysselsättningen är mycket positiv i Sverige.

 • forskning utdanningspolitikk |Norge
  18-08-2016

  Hva slags lærere vil Norge ha?

  Et utvalg har brukt to år på å utrede lærerrollen.

 • integrering |Norge
  18-08-2016

  Ti bud for en mer helhetlig, effektiv og rettferdig integreringspolitikk

  Tankesmien Agenda tok initiativ til et utvalg for å se på mulige forbedringer i framtidens integreringspolitikk.

 • Dagen innehöll också workshops, där vi diskuterade hur vi skall gå vidare.
  baskunskaper |Norden
  12-07-2016

  Hål i den nordiska basen försvagar

  Norden behöver göra något åt den stora gruppen med låga basfärdigheter.

 • perustaidot kielet |Sverige
  30-06-2016

  Kiinnostus ruotsi toisena kielenä -opintoja kohtaan kasvoi

  Opettajalehden mukaan korkeakoulujen ruotsi toisena kielenä -perusopintoihin hakeneiden määrä tuplaantui syksyllä 2016 edellisvuoteen verrattuna.

 • koulutuspolitiikka |Sverige
  30-06-2016

  Uusi tukimuoto työttömille, joilla on matala koulutustaso

  Hallitus ehdottaa uutta opintostarttitukea opiskelun aloittamisen kannustimeksi.

 • perustaidot |Norden
  30-06-2016

  Perustaidot yhtä tärkeitä työelämässä kuin yhteiskunnassakin

  Työelämän edustajat vahvistavat, että perustaidot ovat tärkeä työelämäosaamisen kehittämisen edellytys ja tapa kehittää Pohjoismaiden vahvuuksia.

 • koulutuspolitiikka aikuisten oppiminen |Norden
  30-06-2016

  Aikuiskoulutuksesta ehdotetaan pakollista koko Pohjolassa

  Olisikin visionäärinen päätös, jos Pohjoismaat päättäisivät kehittää yhteisen mallin pakolliselle aikuis- ja täydennyskoulutukselle, Poul Nielson sanoo.

 • perustaidot osaamisen kehittäminen koulutuspolitiikka |Norden
  30-06-2016

  EU:n kymmenen tointa osaamisen parantamiseksi Euroopassa

  Viime viikolla EU-komissio hyväksyi uuden, kattavan osaamisohjelman.

 • koulutuspolitiikka |Island
  30-06-2016

  Avustuksia innovaatio- ja kehityshankkeisiin vuodelle 2016

  Vuonna 2010 Islannissa perustettiin oppimisen kehitysrahasto uuden aikuisten oppimista koskevan lain astuttua voimaan.

 • koulutuspolitiikka |Island
  30-06-2016

  Työelämän koulutuskeskukselle uusi johtaja

  Sveinn Aðalsteinsson on palkattu islantilaisen Työelämän koulutuskeskuksen (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) johtajaksi.

 • osaamisen kehittäminen koulutuspolitiikka |Finland
  30-06-2016

  Tulevaisuuden opettajankoulutusta kehittämässä

  Opettajia, opiskelijoita ja eri sidosryhmiä on kutsuttu mukaan verkkoaivoriiheen esittämään ideoitaan ja ajatuksiaan suomalaisopettajien koulutuksen ja osaamisen tulevaisuudesta.

 • osaamisen kehittäminen koulutuspolitiikka aikuisten oppiminen |Færöerne
  30-06-2016

  Aikuiskoulutusta suunnitteilla Färsaarille

  Hallitus on asettanut tavoitteeksi luoda Färsaarille aikuiskoulutusta.

 • ohjaus |Færöerne
  30-06-2016

  Elinikäinen ohjaus ja kiinnittyminen työmarkkinoille

  Miten elinikäinen ohjaus voi tukea aktiivista työelämää sellaisten henkilöiden kohdalla, joiden on vaikeaa kiinnittyä työmarkkinoille?

 • koulutuspolitiikka opitun tunnustaminen |Danmark
  30-06-2016

  Uusi mahdollisuus: AHOT-prosessi ennen ammattikoulutuksen aloittamista

  Heinäkuun alusta lähtien ammattikoulutuksen aloittamista suunnittelevat aikuiset voivat päästä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamismenettelyyn (AHOT) ennen opiskelupaikan saamista.

 • demokratia koulutuspolitiikka |Danmark
  30-06-2016

  Bornholmin politiikkatapahtuma jälleen käynnissä

  Folkemødet-tapahtuma järjestetään Bornholmissa kuudetta kertaa.

 • högre utbildning menntastefna |Sverige
  30-06-2016

  Aukinn áhugi á sænsku sem annað mál

  Í riti kennara kemur fram að umsækjendum um grunnnám háskólanna í sænsku sem annað mál hafi tvöfaldast á milli áranna 2015 og 2016.

 • menntastefna |Sverige
  30-06-2016

  Nýir styrkir fyrir atvinnuleitendur með litla formlega menntun

  Sænska ríkisstjórnin hefur lagt fram tillögur um nýja námsstyrki til þess að virkja fólk.

 • grunnleikni færniþróun menntastefna |Norden
  30-06-2016

  Grunnleikni jafn mikilvæg í atvinnulífinu og samfélaginu

  Fulltrúar atvinnulífsins staðfesta að grunnleikni sé mikilvæg forsenda færniþróunar í atvinnulífinu og ein leið til þess að þróa styrk Norðurlandanna.

 • menntastefna vuxnas lärande |Norden
  30-06-2016

  Fullorðinsfræðsla verði skylda á Norðurlöndum

  Ríkisstjórnir norrænu landanna eiga að beita sér fyrir því að fullorðinsfræðsla og endurmenntun verði skylda fyrir allt vinnandi fólk á Norðurlöndum og koma á fót kerfi þar að lútandi með aðstoð frá aðilum vinnumarkaðarins.

 • grunnleikni færniþróun menntastefna |Norden
  30-06-2016

  Tíu aðgerðir ESB til þess að efla færni í Evrópu

  Nýlega samþykkti framkvæmdastjórn Evrópusambandsins nýja stefnu færniþjálfunar.

 • menntastefna voksenlæring |Island
  30-06-2016

  Úthlutun til nýsköpunar- og þróunarverkefna 2016

  Í framhaldi af lögum um framhaldsfræðslu frá 2010 var Þróunarsjóði framhaldsfræðslu komið á laggirnar.

 • menntastefna voksenlæring |Island
  30-06-2016

  Nýr framkvæmdastjóri hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

  Sveinn Aðalsteinsson hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins.

 • kompetensutveckling utbildningspolitik |Finland
  30-06-2016

  Kennaranám framtíðarinnar í þróun

  Kennarar, stúdentar og ólíkir hagsmunaðilar hafa fengið boð um að taka þátt í hugmyndasmiðju á vefnum en þar hægt er að leggja fram hugmyndir og hugsanir um framtíðarmenntun og færni finnskra kennara.

 • færniþróun menntastefna |Færöerne
  30-06-2016

  Áform um fullorðinsfræðslu á Færeyjum

  Ríkisstjórnin hefur sett sér markmið um koma á fullorðinsfræðslu á Færeyjum.

 • vejledning |Færöerne
  30-06-2016

  Æviráðgjöf og tengsl við vinnumarkað

  Hvernig getur æviráðgjöf eflt og stutt stöðu einstaklinga sem eiga erfitt með að fóta sig á vinnumarkaði?

 • menntastefna raunfærnimat |Danmark
  30-06-2016

  Ný tækifæri til raunfærnimats til þess að fá inngöngu í starfsnám

  Frá 1.júlí geta fullorðnir sem óska eftir að fara í starfsnám gengið í gegnum mat á raunfærni áður en þeir fá inngöngu í námið.

 • lýðræði raunfærnimat |Danmark
  30-06-2016

  Fundur fólksins á Borgundarhólmi

  Í sjötta skipti fór fundur fólksins fram á Borgundarhólmi.

 • validering |Europa
  29-06-2016

  Validering i Europa och Norden

  Som bäst pågår ett slutseminarium i AVA-projektet i Bryssel. Resultatet är en verksamhetsplan för validering av vuxnas lärande, speciellt inom folkbildning.

 • kompetensutveckling |Norden
  29-06-2016

  Nordiskt seminarium om framtidens kompetensbehov

  Nordiskt seminarium om framtidens mobilitet och samarbete i Norden.

 • Rigmor Dam, uddannelsesminister, Eyðgunn Samulesen, socialminister, og Henrik Old, minister for trafik og arbejdsmarkedsforhold.
  uddannelsespolitik voksenlæring kompetenceudvikling |Færöerne
  28-06-2016

  Planer om voksenuddannelse på Færøerne

  Regering har sat sig som mål, at få etableret voksenuddannelse på Færøerne.

 • Repræsentanter fra Socialforvaltningen, Socialministeriet, revalideringsinstitutionen Dugni, NVL og vejlederuddannelsen ved Færøernes Universitet.
  vejledning livslang læring |
  27-06-2016

  Livslang vejledning og tilknytning til arbejdsmarkedet

  Hvordan kan livslang vejledning (LLV) bidrage til og støtte op omkring et aktivt arbejdsliv for personer, som har svært ved at bevare tilknytning til arbejdsmarkedet?

 • uddannelsespolitik |Island
  27-06-2016

  Bevilgninger til innovasjons- og utviklingsprosjekter 2016

  Etter at ny lov om voksnes læring trådte i kraft 2010 ble Utviklingsfond for voksnes læring etablert.

 • Sveinn Aðalsteinsson.
  uddannelsespolitik |Island
  24-06-2016

  Ny direktør for Arbeidslivets utdanningssenter

  Sveinn Aðalsteinsson er ansatt som direktør for Arbeidslivets utdanningssenter.

 • kompetensutveckling utbildningspolitik |Finland
  23-06-2016

  Framtidens lärarutbildning under utveckling

  Lärare, studerande och olika intressegrupper har inbjudits till en tankesmedja på webben för att komma med idéer och tankar om de finländska lärarnas framtida utbildning och kompetens.

 • utbildningspolitik kvalitetssäkring |Sverige
  23-06-2016

  Kostsamt med dålig utbildning

  Många svenskar har föreställningen att utbildning är gratis. Ingenting kunde vara mer fel, skriver Tove Mellgren i en ledare.

 • Från föreningen Yggdrasils lajv, inspirerade av JK Rowlings värld.
  folkbildning kompetensutveckling |Sverige
  23-06-2016

  Personlig utveckling genom lajv

  Lisa Nordemo, student på Sigtuna Folkhögskola, har under hösten studerat ämnet personlig utveckling genom lajv.

 • realkompetencevurdering (RKV) uddannelsespolitik |Danmark
  22-06-2016

  Ny mulighed for at blive kompetencevurderet før optagelse på en erhvervsuddannelse

  Fra 1.juli kan voksne, der ønsker en erhvervsuddannelse få en kompetencevurdering, før de er optaget på en uddannelse.

 • baskunskaper kompetensutveckling utbildningspolitik |Norden
  21-06-2016

  Baskunskaper lika viktigt i arbetslivet som i samhället

  Representanter från arbetslivet bekräftar att baskunskaper är en viktig förutsättning för kompetensutveckling i arbetslivet och ett sätt att utveckla nordiska styrkepositioner.

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Norden
  21-06-2016

  Vuxenutbildning föreslås bli obligatorisk i hela Norden

  De nordiska regeringarna bör gå in för obligatorisk vuxenutbildning och -fortbildning för alla löntagare i Norden och sätta utbildningarna i system med hjälp av arbetsmarknadens parter.

 • Nina Ekelund, programdirektör för Hagainitiativet
  hållbar utveckling |Sverige
  21-06-2016

  ”Samarbete är avgörande för att lyckas med de globala utmaningarna”

  Professor Johan Rockström har i en intervju med Svenska dagbladet efterlyst en ”nationell folkbildningskampanj” om målen i Sverige.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  20-06-2016

  Ny gymnasiereform skærper adgangskrav

  Regeringen har indgået et bredt forlig om en ny gymnasiereform.

 • kompetensutveckling baskunskaper utbildningspolitik |Norden
  20-06-2016

  EU:s tio åtgärder för att höja kompetensen i Europa

  Förra veckan antog EU-kommissionen en ny omfattande kompetensagenda.

 • demokrati uddannelsespolitik |Danmark
  20-06-2016

  Folkemøde på Bornholm er i gang

  For sjette gang gennemføres et folkemøde på Bornholm.

 • invandrare |Sverige
  20-06-2016

  Projekt ska ge jobb åt nyanlända

  500 nyanlända ska få chansen att komma ut i jobb. Det nya projektet KOM mot jobb startar i höst i samarbete med bland annat Varbergs kommun.

 • Jim Andersén i mitten, biträdande professor i företagsekonomi på Högskolan i Skövde, leder projektet ”Hållbar lönsamhet och lönsam hållbarhet” som vänder sig till små och medelstora företag.
  hållbar utveckling näringsliv |Sverige
  17-06-2016

  Forskning: Rätt företagsstrategier kan ge positiv effekt på hållbar utveckling och konkurrenskraft

  Kan små och medelstora företag ta ett miljöansvar utan att samtidigt förlora i konkurrenskraft?

 • utbildningspolitik vuxenutbildning |Sverige
  17-06-2016

  Utbildningsaktörer får 185 miljoner för utbyten utomlands

  Universitets- och högskolerådet (UHR) beviljar skolor, yrkes- och vuxenutbildningar i Sverige totalt närmare 62 miljoner kronor för utbyten i Europa.

 • Per-Arne Andersson
  integration flexibelt lärande |Sverige
  16-06-2016

  Mer undervisning ska ske digitalt

  I höst ska länsstyrelserna ta fram nya typer av lärplattformar där asylsökande får lära sig svenska med mer digitalt stöd och mindre lärarinsatser.

 • högre utbildning utbildningspolitik |Sverige
  15-06-2016

  Ökat intresse för ämnet svenska som andraspråk

  Lärarnas tidning rapporterar att antalet förstahandssökande till lärosätenas grundkurser i svenska som andraspråk hösten 2016 fördubblats jämfört med 2015.

 • utbildningspolitik |Sverige
  14-06-2016

  Nytt stöd för arbetslösa med kort utbildning

  Regeringen föreslår ett nytt rekryterande studiestartsstöd.

 • Emmastina Dannered (hudterapeut, bronsmedalj i VM 2015), Daniel Wiberg (Företagarna), Frida Gustafsson (fordonslackerare, silvermedalj i VM 2015)
  yrkesutbildning näringsliv |Sverige
  13-06-2016

  Yrkesutbildningar viktig nyckel för framtida kompetens till företag

  Eget företagande är mycket vanligare bland yrkesutbildade än bland mer teoretiskt skolade akademiker. Därför måste eget företagande uppmuntras som en naturlig del i utbildningen.

 • validering |Sverige
  06-06-2016

  Stödmaterial om SeQF-nivåplacering till utfärdare utanför det offentliga utbildningssystemet publicerat

  Nu har MYH publicerat stödmaterial, i form av en handbok, för ansökan om inplacering i Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF.

 • basiskompetence |Norden
  30-05-2016

  Þörf er fyrir norrænt samstarf um grunnleikni

  2016 veita Finnar Norðurlandasamstarfinu formennsku. Þann 26. maí var haldin norræn sérfræðingamálsstofa um grunnleikni í Helsinki.

 • uddannelsespolitik |Færöerne
  30-05-2016

  Nordeniskolen.org einnig á færeysku

  Nordeniskolen.org er náms- og kennslugátt fyrir kennara og nemendur í fyrsta bekk til og með framhaldskóla.

 • folkbildning utbildningspolitik |Sverige
  30-05-2016

  Kunskapslyftet – Nästa stora frihetsreform

  En rapport om att förverkliga det livslånga lärandet.

 • Gustav Elowson och Anna Gunnervik leder interkulturellt centrums arbete med att slussa nyanlända ut i utbildning i Partille kommun.
  invandrare integration |Sverige
  30-05-2016

  Interkulturellt centrum visar vägen i flyktingmottagandet

  Partille kommun arbetar sedan årsskiftet på ett nytt sätt för att ta emot nyanlända barn och vuxna i utbildningssystemet.

 • realkompetencevurdering (RKV) højere uddannelse |Island
  30-05-2016

  Málstofa um raunfærnimat á háskólastigi

  Þann 18 maí sl. var málstofa um raunfærnimat á háskólastigi í Norræna húsinu í Reykjavík haldin í samstarfi NVL, Háskóla Íslands og Háskólans í Reykjavik.

 • perustaidot |Norden
  30-05-2016

  Pohjoismaista yhteistyötä tarvitaan aikuisten perustaitojen alueella

  Suomi toimii vuonna 2016 Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana. Helsingissä järjestettiin 26.5. pohjoismainen asiantuntijaseminaari perustaidoista.

 • korkeakoulutus opitun tunnustaminen |Island
  30-05-2016

  Seminaari yliopistojen ja korkeakoulujen AHOT-toiminnasta

  NVL, Islannin yliopisto ja Reykjavikin yliopisto järjestivät 18.5.2016 Reykjavikissa seminaarin yliopisto- ja korkeakoulutasolla tapahtuvasta aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta (AHOT).

 • koulutuspolitiikka |Færöerne
  30-05-2016

  Nordeniskolen.org nyt myös fäärin kielellä

  Nordeniskolen.org on oppimis- ja opetusportaali, jonka kohderyhmänä ovat peruskoulun ja lukion opettajat ja oppilaat.

 • menntastefna |Finland
  30-05-2016

  Fjármögnun háskólanna endurnýjuð

  Ráðherra hefur samþykkt endurskoðað fjármögnunarlíkan fyrir háskólana sem taka á gildi frá og með 2017.

 • aðlögun innflytjendur |Finland
  30-05-2016

  Sveigjanlegri og virkari aðlögun

  Ríkisstjórnin í Finnlandi vill að hægt verði að flytja innflytjendur sem hlotið hafa landvistarleyfi yfir til sveitarfélaganna í menntun og atvinnu.

 • aðlögun |Sverige
  30-05-2016

  Sænska menntamálastofnunin gefur út upplýsingar fyrir innflytjendur á mismunandi tungumálum um sænska skólakerfið

  Menntamálastofnun hefur upplýsingar um sænska skólakerfið á 14 mismunandi tungumálum.

 • menntastefna aðlögun |Sverige
  30-05-2016

  Á fjárlögum ríkisstjórnarinnar er gert ráð fyrir frekari aðgerðum fyrir nýaðflutta og fræðslu fullorðinna

  Í breytingartillögum við fjárlög sænsku ríkisstjórnarinnar fyrir árið 2016, sem kynntar voru í apríl sl. er gert ráð fyrir frekari aðgerðum á málefnum er varða innflytjendur og fullorðinsfræðslu.

 • kompetanseutvikling |Norge
  27-05-2016

  Stærðfræði vinsæl

  Samtals 2.012 norskir kennarar sóttu um sí- og endurmenntun í stærðfræði.

 • grunnleikni |Norge
  27-05-2016

  Nýtt heiti árangursríkra aðgerða

  Norska ríkisstjórnin mun áfram leggja áherslu á áætlanirnar grunnleikni í atvinnulífinu og grunnleikni í sjálfboðaliðastarfi.

 • grunnleikni |Danmark
  27-05-2016

  Undirbúningsnám fyrir fullorðna – fleiri vel læsir

  Um það bil sjötti hver Dani á erfitt með lestur og undirbúningsnám fyrir fullorðan skammstafað heiti á dönsku FVU, er ætlað þeim markhópi.

 • alþýðufræðsla |Danmark
  27-05-2016

  Hnattrænir sagnamenn – hnattræn vefsíða fyrir lýðskólanema

  Global storytellers.dk eða hnattrænir sagnamenn á íslensku, er vefsíða þar sem nemendur í dönskum lýðskólum geta deilt upplifun, þekkingu og reynslu af því að lifa og hrærast í hnattrænum heimi.