Filter Nyheter • folkeoplysning |Danmark
  29-09-2016

  Danske folkehøjskoler klarer sig godt

  En analyse af højskolernes regnskaber for finansåret 2015 udarbejdet af Folkehøjskolernes forening i Danmark,FFD viser et positivt resultat.

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Finland
  29-09-2016

  Mindre stöd för vuxenstudier

  Regeringen föreslår i sin budgetproposition för 2017 att maximitiden för vuxenutbildningsstödet förkortas från de nuvarande 19 månaderna till 15 månader.

 • innovation yrkesutbildning |Finland
  28-09-2016

  Yrkesutbildningen söker sin roll inom innovationsverksamheten

  Yrkesutbildningen har inte en tydlig roll inom den regionala innovations- och produktutvecklingsverksamheten.

 • internationalisering uddannelsespolitik |Island
  28-09-2016

  Ny internasjonal arena for utdanning

  Den 14 og 15. september ble et konstituerende møte for Atlantic Rim Collaboratory avholdt i Reykjavík.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  27-09-2016

  Danmarks placering i OECD undersøgelse

  Undersøgelsen der offentliggøres i publikationen “Education at glance” viser bl.a.at Danmark er det land, der bortset fra Norge bruger størst andel af BNP på videregående uddannelse.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  26-09-2016

  Ny publication om det danske uddannelsssystem

  Publikationen “The Danish Education System” giver en introduktion til det danske uddannelsessystem samt et overblik over det danske karaktersystem og finansiering af uddannelse.

 • uddannelsespolitik |Island
  26-09-2016

  Årlig utgave fra OECD, Education at a Glance 2016 er publisert

  Rapporten inneholder statistikk om utdanningsnivået, utgifter til utdanning og annet.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  26-09-2016

  Ekspertgruppe skal sikre bedre struktur og kvalitet på voksen og efteruddannelsesområdet

  Som et led i trepartsforhandlingerne har regeringen nu nedsat en ekspertgruppe, der skal analysere i 2017 fremlægge anbefalinger til nye løsningsmodeller for indhold i og organisering af voksen og efteruddannelse.

 • Sohrab Fadai
  integration |Sverige
  20-09-2016

  Uppföljning av ”To Do”-seminarium

  Seminarium för erfarenhetsutbyte och även för att få ny inspiration till att driva arbetet vidare.

 • Anna Ekström
  utbildningspolitik |Sverige
  19-09-2016

  Lönar det sig att satsa på vuxenutbildning?

  Vuxenutbildning är dyrt men lönar sig, skriver Ingvar Persson i en ledarkrönika i Aftonbladet i helgen.

 • veiledning |Norge
  15-09-2016

  Høringsrunde om karriereveilending

  Norge i omstilling - karriereveiledning for individ og samfunn, er tittelen på en offentlig utredning om karriereveiledning i Norge.

 • utbildningspolitik |Sverige
  12-09-2016

  Fusk vid högskoleproven blir straffbara

  Nya föreskrifter från Universitets- och högskolerådet (UHR) gör att alla former av fusk vid kommande högskoleprov blir straffbara.

 • utbildningspolitik |Norden
  08-09-2016

  Det nordiska samarbetet stärker utbildningens kvalitet och relevans

  Globaliseringen har gjort arbetslivet internationellt. Därför behöver vi såväl interaktionsfärdigheter som en i barndomen befäst förståelse av att vi är olika, men likvärdiga.

 • utbildningspolitik |Finland
  08-09-2016

  25 miljoner euro för högskolors utveckling av utbildningen

  Undervisnings- och kulturministeriet har nu utlyst ett totalt belopp på 25 miljoner euro i understöd som kan sökas av högskolor från och med i dag. Med anslaget ska digitala lärandemiljöer stärkas och förutsättningarna för att studera året om förbättras.

 • flexibelt lärande IKT kompetens |Norden
  06-09-2016

  Virtuell mobilitet – internationalisering på hemmaplan

  Genom digitala lärmiljöer, verktyg och nätverk kan både studerande och lärare arbeta i internationella grupper och projekt, läsa kurser från utländska universitet, skapa communities of practice osv utan att behöva resa.

 • competence development accreditation of prior learning education policy |Europa
  05-09-2016

  Everyone will benefit from better validation policies

  Validation of non-formal and informal learning makes our labour markets more resilient and contributes to the integration of migrants and refugees by valuing the prior knowledge and experiences of people.

 • erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  01-09-2016

  Fald i antallet af voksne, der søger optagelse på en erhvervsuddannelse

  Danmarks evalueringsinstitut, EVA har analyseret, hvad der er sket med aktiviteten i voksensporet på erhvervsuddannelserne efter erhvervsuddannelsesreformen 2015.

 • kotoutuminen osaamisen kehittäminen |Danmark
  31-08-2016

  Kuntien kotouttamistoimenpiteiden tuloksissa eroja

  Tanskalainen kuntien ja alueiden tutkimuslaitos KORA on koonnut pakolaisten ja maahanmuuttajien työllistymistä käsittelevän tutkimuksen tuloksia julkaisuunsa ”Integration. Vejen til arbejdsmarkedet” (Kotouttaminen. Tie työmarkkinoille”).

 • koulutuspolitiikka |Danmark
  31-08-2016

  Kolmikantasopimuksella lisää harjoittelupaikkoja

  Tanskan hallitus ja työelämäosapuolet ovat solmineet sopimuksen, jonka avulla on tarkoitus luoda 8000–10 000 uutta harjoittelupaikkaa vuosittain.

 • ammatillinen koulutus koulutuspolitiikka |Finland
  31-08-2016

  Historiallinen uudistus ammattikoulutuksen tutkintorakenteeseen

  Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausryhmä ehdottaa ammattitutkintojen määrän vähentämistä nykyisestä 351:stä 166:een.

 • korkeakoulutus |Færöerne
  31-08-2016

  Kiinnostus korkeakoulutusta kohtaan kasvussa Färsaarilla

  Färsaarilla opiskelu ja Färsaarten yliopisto hakukohteena eivät koskaan ole olleet yhtä suosittuja kuin nyt.

 • demokratia |Island
  31-08-2016

  Reykjavikin Pohjolan talossa yhteiskunta-aiheinen festivaali

  Pohjolan talossa ja sen lähistöllä järjestetään 2.–3.9. kaksipäiväinen yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä festivaali.

 • elinkeinoelämä |Sverige
  31-08-2016

  Nuorisotyöttömyys alhaisimmillaan 13 vuoteen

  Ruotsin työmarkkinaministeriön mukaan työllisyys kehittyy Ruotsissa erittäin myönteiseen suuntaan.

 • koulutuspolitiikka tutkimus |Norge
  31-08-2016

  Millaisia opettajia Norja haluaa?

  Opettajan roolia tarkastellut toimikunta on saanut kaksivuotisen työnsä päätökseen.

 • kotoutuminen |Norge
  31-08-2016

  Kymmenen käskyä yhtenäisemmän, tehokkaamman ja oikeudenmukaisemman kotouttamispolitiikan puolesta

  Ajatushautomo Agendan aloitteesta Norjassa perustettiin toimikunta pohtimaan, miten kotouttamispolitiikkaa voitaisiin tulevaisuudessa kehittää.

 • menntastefna |Finland
  31-08-2016

  Sögulegar umbætur á starfsmenntun

  Stýrihópur á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytisins í Finnalandi hefur lagt til að starfsmenntabrautum fækki úr 351 í 166.

 • højere uddannelse kompetenceudvikling |Færöerne
  31-08-2016

  Aukinn áhugi á háskólanámi á Færeyjum

  Áhugi á námi í Færeyjum og að komast í nám við Háskólann á Færeyjum hefur aldrei verið meiri en nú.

 • lýðræði |Island
  31-08-2016

  Fundur fólksins við Norræna húsið í Reykjavík

  Fundur fólksins er lífleg tveggja daga hátíð um samfélagsmál í Norræna húsinu og næsta nágrenni þess dagana 2. og 3. september 2016.

 • atvinnulíf |Sverige
  31-08-2016

  Atvinnuleysi ungs fólks hefur ekki verið lægra í 13 ár

  Atvinnumálaráðuneytið tilkynnir að þróun atvinnuþátttöku í Svíþjóð sé afar jákvæð. Yfir 120.000 manns hafa fengið störf síðan haustið 2014 og atvinnuleysi er nú 6,8 prósent.

 • menntastefna rannsóknir |Norge
  31-08-2016

  Hverskonar kennara viljum við hafa í Noregi?

  Nefnd sem falið var að greina hlutverk kennara hefur verið að störfum í tvö ár.

 • innflytjendur |Norge
  31-08-2016

  Tíu skilaboð um heildrænni, skilvirkari og sanngjarnari stefnu í málefnum innflytjenda

  Þankabankinn Agenda átti frumkvæði að nýrri nefnd áhrifaríkra stjórnmálamanna af mið og vinstri væng auk helstu fræðimanna á sviðinu til þess að kanna tækifæri til úrbóta á stefnu um málefni innflytjenda í framtíðinni.

 • integration kompetenceudvikling |Danmark
  30-08-2016

  Forskel på resultater af integrationsindsats i kommunerne

  I en publikation om integration, ”Integration. Vejen til arbejdsmarkedet”, har KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, samlet resultater af en undersøgelse, om flygtninge og indvandreres vej til arbejde.

 • Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen
  uddannelsespolitik |Danmark
  30-08-2016

  Trepartsaftale skal sikre flere praktikpladser

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en ny aftale om, hvor der arbejdes frem mod at oprette 8- 10.000 flere praktikpladser årligt.

 • højere uddannelse kompetenceudvikling |Færöerne
  29-08-2016

  Øget interesse for højere uddannelse på Færøerne

  Aldrig før har interessen for at studere på Færøerne og få en studieplads ved Færøernes Universitet været så stor.

 • yrkesutbildning utbildningspolitik |Finland
  28-08-2016

  Historisk reform av yrkesutbildningens examensstrukturer

  En styrgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet föreslår att antalet yrkesexamina skulle minska från nuvarande 351 till 166.

 • erhvervsliv |Norden
  26-08-2016

  Fremtidens læring i arbejdslivet

  Nordiske eksperter fra forskellige sektorer i samfundet er samledes i Malmö den 26. august 2016 for at diskutere læring i arbejdslivet.

 • validering utbildningspolitik |
  19-08-2016

  Kommunerna måste kanske erbjuda validering

  I en departementsskrivelse (Ds 2016:24) förslår utbildningsdepartementet en rad förändringar för att på olika sätt öka antalet valideringar och förbättra arbetet med validering som sker inom kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskolan, universitet och högskolor samt branscher.

 • Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.
  näringsliv |Sverige
  19-08-2016

  Ungdomsarbetslösheten den lägsta på 13 år

  Arbetsmarknadsdepartementet meddelar att utvecklingen av sysselsättningen är mycket positiv i Sverige.

 • forskning utdanningspolitikk |Norge
  18-08-2016

  Hva slags lærere vil Norge ha?

  Et utvalg har brukt to år på å utrede lærerrollen.

 • integrering |Norge
  18-08-2016

  Ti bud for en mer helhetlig, effektiv og rettferdig integreringspolitikk

  Tankesmien Agenda tok initiativ til et utvalg for å se på mulige forbedringer i framtidens integreringspolitikk.

 • Dagen innehöll också workshops, där vi diskuterade hur vi skall gå vidare.
  baskunskaper |Norden
  12-07-2016

  Hål i den nordiska basen försvagar

  Norden behöver göra något åt den stora gruppen med låga basfärdigheter.

 • perustaidot kielet |Sverige
  30-06-2016

  Kiinnostus ruotsi toisena kielenä -opintoja kohtaan kasvoi

  Opettajalehden mukaan korkeakoulujen ruotsi toisena kielenä -perusopintoihin hakeneiden määrä tuplaantui syksyllä 2016 edellisvuoteen verrattuna.

 • koulutuspolitiikka |Sverige
  30-06-2016

  Uusi tukimuoto työttömille, joilla on matala koulutustaso

  Hallitus ehdottaa uutta opintostarttitukea opiskelun aloittamisen kannustimeksi.

 • perustaidot |Norden
  30-06-2016

  Perustaidot yhtä tärkeitä työelämässä kuin yhteiskunnassakin

  Työelämän edustajat vahvistavat, että perustaidot ovat tärkeä työelämäosaamisen kehittämisen edellytys ja tapa kehittää Pohjoismaiden vahvuuksia.

 • koulutuspolitiikka aikuisten oppiminen |Norden
  30-06-2016

  Aikuiskoulutuksesta ehdotetaan pakollista koko Pohjolassa

  Olisikin visionäärinen päätös, jos Pohjoismaat päättäisivät kehittää yhteisen mallin pakolliselle aikuis- ja täydennyskoulutukselle, Poul Nielson sanoo.

 • perustaidot osaamisen kehittäminen koulutuspolitiikka |Norden
  30-06-2016

  EU:n kymmenen tointa osaamisen parantamiseksi Euroopassa

  Viime viikolla EU-komissio hyväksyi uuden, kattavan osaamisohjelman.

 • koulutuspolitiikka |Island
  30-06-2016

  Avustuksia innovaatio- ja kehityshankkeisiin vuodelle 2016

  Vuonna 2010 Islannissa perustettiin oppimisen kehitysrahasto uuden aikuisten oppimista koskevan lain astuttua voimaan.

 • koulutuspolitiikka |Island
  30-06-2016

  Työelämän koulutuskeskukselle uusi johtaja

  Sveinn Aðalsteinsson on palkattu islantilaisen Työelämän koulutuskeskuksen (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) johtajaksi.

 • osaamisen kehittäminen koulutuspolitiikka |Finland
  30-06-2016

  Tulevaisuuden opettajankoulutusta kehittämässä

  Opettajia, opiskelijoita ja eri sidosryhmiä on kutsuttu mukaan verkkoaivoriiheen esittämään ideoitaan ja ajatuksiaan suomalaisopettajien koulutuksen ja osaamisen tulevaisuudesta.

 • osaamisen kehittäminen koulutuspolitiikka aikuisten oppiminen |Færöerne
  30-06-2016

  Aikuiskoulutusta suunnitteilla Färsaarille

  Hallitus on asettanut tavoitteeksi luoda Färsaarille aikuiskoulutusta.

 • ohjaus |Færöerne
  30-06-2016

  Elinikäinen ohjaus ja kiinnittyminen työmarkkinoille

  Miten elinikäinen ohjaus voi tukea aktiivista työelämää sellaisten henkilöiden kohdalla, joiden on vaikeaa kiinnittyä työmarkkinoille?

 • koulutuspolitiikka opitun tunnustaminen |Danmark
  30-06-2016

  Uusi mahdollisuus: AHOT-prosessi ennen ammattikoulutuksen aloittamista

  Heinäkuun alusta lähtien ammattikoulutuksen aloittamista suunnittelevat aikuiset voivat päästä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamismenettelyyn (AHOT) ennen opiskelupaikan saamista.

 • demokratia koulutuspolitiikka |Danmark
  30-06-2016

  Bornholmin politiikkatapahtuma jälleen käynnissä

  Folkemødet-tapahtuma järjestetään Bornholmissa kuudetta kertaa.

 • högre utbildning menntastefna |Sverige
  30-06-2016

  Aukinn áhugi á sænsku sem annað mál

  Í riti kennara kemur fram að umsækjendum um grunnnám háskólanna í sænsku sem annað mál hafi tvöfaldast á milli áranna 2015 og 2016.

 • menntastefna |Sverige
  30-06-2016

  Nýir styrkir fyrir atvinnuleitendur með litla formlega menntun

  Sænska ríkisstjórnin hefur lagt fram tillögur um nýja námsstyrki til þess að virkja fólk.

 • grunnleikni færniþróun menntastefna |Norden
  30-06-2016

  Grunnleikni jafn mikilvæg í atvinnulífinu og samfélaginu

  Fulltrúar atvinnulífsins staðfesta að grunnleikni sé mikilvæg forsenda færniþróunar í atvinnulífinu og ein leið til þess að þróa styrk Norðurlandanna.

 • menntastefna vuxnas lärande |Norden
  30-06-2016

  Fullorðinsfræðsla verði skylda á Norðurlöndum

  Ríkisstjórnir norrænu landanna eiga að beita sér fyrir því að fullorðinsfræðsla og endurmenntun verði skylda fyrir allt vinnandi fólk á Norðurlöndum og koma á fót kerfi þar að lútandi með aðstoð frá aðilum vinnumarkaðarins.

 • grunnleikni færniþróun menntastefna |Norden
  30-06-2016

  Tíu aðgerðir ESB til þess að efla færni í Evrópu

  Nýlega samþykkti framkvæmdastjórn Evrópusambandsins nýja stefnu færniþjálfunar.

 • menntastefna voksenlæring |Island
  30-06-2016

  Úthlutun til nýsköpunar- og þróunarverkefna 2016

  Í framhaldi af lögum um framhaldsfræðslu frá 2010 var Þróunarsjóði framhaldsfræðslu komið á laggirnar.

 • menntastefna voksenlæring |Island
  30-06-2016

  Nýr framkvæmdastjóri hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

  Sveinn Aðalsteinsson hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins.

 • kompetensutveckling utbildningspolitik |Finland
  30-06-2016

  Kennaranám framtíðarinnar í þróun

  Kennarar, stúdentar og ólíkir hagsmunaðilar hafa fengið boð um að taka þátt í hugmyndasmiðju á vefnum en þar hægt er að leggja fram hugmyndir og hugsanir um framtíðarmenntun og færni finnskra kennara.

 • færniþróun menntastefna |Færöerne
  30-06-2016

  Áform um fullorðinsfræðslu á Færeyjum

  Ríkisstjórnin hefur sett sér markmið um koma á fullorðinsfræðslu á Færeyjum.

 • vejledning |Færöerne
  30-06-2016

  Æviráðgjöf og tengsl við vinnumarkað

  Hvernig getur æviráðgjöf eflt og stutt stöðu einstaklinga sem eiga erfitt með að fóta sig á vinnumarkaði?

 • menntastefna raunfærnimat |Danmark
  30-06-2016

  Ný tækifæri til raunfærnimats til þess að fá inngöngu í starfsnám

  Frá 1.júlí geta fullorðnir sem óska eftir að fara í starfsnám gengið í gegnum mat á raunfærni áður en þeir fá inngöngu í námið.

 • lýðræði raunfærnimat |Danmark
  30-06-2016

  Fundur fólksins á Borgundarhólmi

  Í sjötta skipti fór fundur fólksins fram á Borgundarhólmi.

 • validering |Europa
  29-06-2016

  Validering i Europa och Norden

  Som bäst pågår ett slutseminarium i AVA-projektet i Bryssel. Resultatet är en verksamhetsplan för validering av vuxnas lärande, speciellt inom folkbildning.

 • kompetensutveckling |Norden
  29-06-2016

  Nordiskt seminarium om framtidens kompetensbehov

  Nordiskt seminarium om framtidens mobilitet och samarbete i Norden.

 • Rigmor Dam, uddannelsesminister, Eyðgunn Samulesen, socialminister, og Henrik Old, minister for trafik og arbejdsmarkedsforhold.
  uddannelsespolitik voksenlæring kompetenceudvikling |Færöerne
  28-06-2016

  Planer om voksenuddannelse på Færøerne

  Regering har sat sig som mål, at få etableret voksenuddannelse på Færøerne.

 • Repræsentanter fra Socialforvaltningen, Socialministeriet, revalideringsinstitutionen Dugni, NVL og vejlederuddannelsen ved Færøernes Universitet.
  vejledning livslang læring |
  27-06-2016

  Livslang vejledning og tilknytning til arbejdsmarkedet

  Hvordan kan livslang vejledning (LLV) bidrage til og støtte op omkring et aktivt arbejdsliv for personer, som har svært ved at bevare tilknytning til arbejdsmarkedet?

 • uddannelsespolitik |Island
  27-06-2016

  Bevilgninger til innovasjons- og utviklingsprosjekter 2016

  Etter at ny lov om voksnes læring trådte i kraft 2010 ble Utviklingsfond for voksnes læring etablert.

 • Sveinn Aðalsteinsson.
  uddannelsespolitik |Island
  24-06-2016

  Ny direktør for Arbeidslivets utdanningssenter

  Sveinn Aðalsteinsson er ansatt som direktør for Arbeidslivets utdanningssenter.

 • kompetensutveckling utbildningspolitik |Finland
  23-06-2016

  Framtidens lärarutbildning under utveckling

  Lärare, studerande och olika intressegrupper har inbjudits till en tankesmedja på webben för att komma med idéer och tankar om de finländska lärarnas framtida utbildning och kompetens.

 • utbildningspolitik kvalitetssäkring |Sverige
  23-06-2016

  Kostsamt med dålig utbildning

  Många svenskar har föreställningen att utbildning är gratis. Ingenting kunde vara mer fel, skriver Tove Mellgren i en ledare.

 • Från föreningen Yggdrasils lajv, inspirerade av JK Rowlings värld.
  folkbildning kompetensutveckling |Sverige
  23-06-2016

  Personlig utveckling genom lajv

  Lisa Nordemo, student på Sigtuna Folkhögskola, har under hösten studerat ämnet personlig utveckling genom lajv.

 • realkompetencevurdering (RKV) uddannelsespolitik |Danmark
  22-06-2016

  Ny mulighed for at blive kompetencevurderet før optagelse på en erhvervsuddannelse

  Fra 1.juli kan voksne, der ønsker en erhvervsuddannelse få en kompetencevurdering, før de er optaget på en uddannelse.

 • baskunskaper kompetensutveckling utbildningspolitik |Norden
  21-06-2016

  Baskunskaper lika viktigt i arbetslivet som i samhället

  Representanter från arbetslivet bekräftar att baskunskaper är en viktig förutsättning för kompetensutveckling i arbetslivet och ett sätt att utveckla nordiska styrkepositioner.

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Norden
  21-06-2016

  Vuxenutbildning föreslås bli obligatorisk i hela Norden

  De nordiska regeringarna bör gå in för obligatorisk vuxenutbildning och -fortbildning för alla löntagare i Norden och sätta utbildningarna i system med hjälp av arbetsmarknadens parter.

 • Nina Ekelund, programdirektör för Hagainitiativet
  hållbar utveckling |Sverige
  21-06-2016

  ”Samarbete är avgörande för att lyckas med de globala utmaningarna”

  Professor Johan Rockström har i en intervju med Svenska dagbladet efterlyst en ”nationell folkbildningskampanj” om målen i Sverige.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  20-06-2016

  Ny gymnasiereform skærper adgangskrav

  Regeringen har indgået et bredt forlig om en ny gymnasiereform.

 • kompetensutveckling baskunskaper utbildningspolitik |Norden
  20-06-2016

  EU:s tio åtgärder för att höja kompetensen i Europa

  Förra veckan antog EU-kommissionen en ny omfattande kompetensagenda.

 • demokrati uddannelsespolitik |Danmark
  20-06-2016

  Folkemøde på Bornholm er i gang

  For sjette gang gennemføres et folkemøde på Bornholm.

 • invandrare |Sverige
  20-06-2016

  Projekt ska ge jobb åt nyanlända

  500 nyanlända ska få chansen att komma ut i jobb. Det nya projektet KOM mot jobb startar i höst i samarbete med bland annat Varbergs kommun.

 • Jim Andersén i mitten, biträdande professor i företagsekonomi på Högskolan i Skövde, leder projektet ”Hållbar lönsamhet och lönsam hållbarhet” som vänder sig till små och medelstora företag.
  hållbar utveckling näringsliv |Sverige
  17-06-2016

  Forskning: Rätt företagsstrategier kan ge positiv effekt på hållbar utveckling och konkurrenskraft

  Kan små och medelstora företag ta ett miljöansvar utan att samtidigt förlora i konkurrenskraft?

 • utbildningspolitik vuxenutbildning |Sverige
  17-06-2016

  Utbildningsaktörer får 185 miljoner för utbyten utomlands

  Universitets- och högskolerådet (UHR) beviljar skolor, yrkes- och vuxenutbildningar i Sverige totalt närmare 62 miljoner kronor för utbyten i Europa.

 • Per-Arne Andersson
  integration flexibelt lärande |Sverige
  16-06-2016

  Mer undervisning ska ske digitalt

  I höst ska länsstyrelserna ta fram nya typer av lärplattformar där asylsökande får lära sig svenska med mer digitalt stöd och mindre lärarinsatser.

 • högre utbildning utbildningspolitik |Sverige
  15-06-2016

  Ökat intresse för ämnet svenska som andraspråk

  Lärarnas tidning rapporterar att antalet förstahandssökande till lärosätenas grundkurser i svenska som andraspråk hösten 2016 fördubblats jämfört med 2015.

 • utbildningspolitik |Sverige
  14-06-2016

  Nytt stöd för arbetslösa med kort utbildning

  Regeringen föreslår ett nytt rekryterande studiestartsstöd.

 • Emmastina Dannered (hudterapeut, bronsmedalj i VM 2015), Daniel Wiberg (Företagarna), Frida Gustafsson (fordonslackerare, silvermedalj i VM 2015)
  yrkesutbildning näringsliv |Sverige
  13-06-2016

  Yrkesutbildningar viktig nyckel för framtida kompetens till företag

  Eget företagande är mycket vanligare bland yrkesutbildade än bland mer teoretiskt skolade akademiker. Därför måste eget företagande uppmuntras som en naturlig del i utbildningen.

 • validering |Sverige
  06-06-2016

  Stödmaterial om SeQF-nivåplacering till utfärdare utanför det offentliga utbildningssystemet publicerat

  Nu har MYH publicerat stödmaterial, i form av en handbok, för ansökan om inplacering i Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF.

 • basiskompetence |Norden
  30-05-2016

  Þörf er fyrir norrænt samstarf um grunnleikni

  2016 veita Finnar Norðurlandasamstarfinu formennsku. Þann 26. maí var haldin norræn sérfræðingamálsstofa um grunnleikni í Helsinki.

 • uddannelsespolitik |Færöerne
  30-05-2016

  Nordeniskolen.org einnig á færeysku

  Nordeniskolen.org er náms- og kennslugátt fyrir kennara og nemendur í fyrsta bekk til og með framhaldskóla.

 • folkbildning utbildningspolitik |Sverige
  30-05-2016

  Kunskapslyftet – Nästa stora frihetsreform

  En rapport om att förverkliga det livslånga lärandet.

 • Gustav Elowson och Anna Gunnervik leder interkulturellt centrums arbete med att slussa nyanlända ut i utbildning i Partille kommun.
  invandrare integration |Sverige
  30-05-2016

  Interkulturellt centrum visar vägen i flyktingmottagandet

  Partille kommun arbetar sedan årsskiftet på ett nytt sätt för att ta emot nyanlända barn och vuxna i utbildningssystemet.

 • realkompetencevurdering (RKV) højere uddannelse |Island
  30-05-2016

  Málstofa um raunfærnimat á háskólastigi

  Þann 18 maí sl. var málstofa um raunfærnimat á háskólastigi í Norræna húsinu í Reykjavík haldin í samstarfi NVL, Háskóla Íslands og Háskólans í Reykjavik.

 • perustaidot |Norden
  30-05-2016

  Pohjoismaista yhteistyötä tarvitaan aikuisten perustaitojen alueella

  Suomi toimii vuonna 2016 Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana. Helsingissä järjestettiin 26.5. pohjoismainen asiantuntijaseminaari perustaidoista.

 • korkeakoulutus opitun tunnustaminen |Island
  30-05-2016

  Seminaari yliopistojen ja korkeakoulujen AHOT-toiminnasta

  NVL, Islannin yliopisto ja Reykjavikin yliopisto järjestivät 18.5.2016 Reykjavikissa seminaarin yliopisto- ja korkeakoulutasolla tapahtuvasta aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta (AHOT).

 • koulutuspolitiikka |Færöerne
  30-05-2016

  Nordeniskolen.org nyt myös fäärin kielellä

  Nordeniskolen.org on oppimis- ja opetusportaali, jonka kohderyhmänä ovat peruskoulun ja lukion opettajat ja oppilaat.

 • menntastefna |Finland
  30-05-2016

  Fjármögnun háskólanna endurnýjuð

  Ráðherra hefur samþykkt endurskoðað fjármögnunarlíkan fyrir háskólana sem taka á gildi frá og með 2017.

 • aðlögun innflytjendur |Finland
  30-05-2016

  Sveigjanlegri og virkari aðlögun

  Ríkisstjórnin í Finnlandi vill að hægt verði að flytja innflytjendur sem hlotið hafa landvistarleyfi yfir til sveitarfélaganna í menntun og atvinnu.

 • aðlögun |Sverige
  30-05-2016

  Sænska menntamálastofnunin gefur út upplýsingar fyrir innflytjendur á mismunandi tungumálum um sænska skólakerfið

  Menntamálastofnun hefur upplýsingar um sænska skólakerfið á 14 mismunandi tungumálum.

 • menntastefna aðlögun |Sverige
  30-05-2016

  Á fjárlögum ríkisstjórnarinnar er gert ráð fyrir frekari aðgerðum fyrir nýaðflutta og fræðslu fullorðinna

  Í breytingartillögum við fjárlög sænsku ríkisstjórnarinnar fyrir árið 2016, sem kynntar voru í apríl sl. er gert ráð fyrir frekari aðgerðum á málefnum er varða innflytjendur og fullorðinsfræðslu.

 • kompetanseutvikling |Norge
  27-05-2016

  Stærðfræði vinsæl

  Samtals 2.012 norskir kennarar sóttu um sí- og endurmenntun í stærðfræði.

 • grunnleikni |Norge
  27-05-2016

  Nýtt heiti árangursríkra aðgerða

  Norska ríkisstjórnin mun áfram leggja áherslu á áætlanirnar grunnleikni í atvinnulífinu og grunnleikni í sjálfboðaliðastarfi.

 • grunnleikni |Danmark
  27-05-2016

  Undirbúningsnám fyrir fullorðna – fleiri vel læsir

  Um það bil sjötti hver Dani á erfitt með lestur og undirbúningsnám fyrir fullorðan skammstafað heiti á dönsku FVU, er ætlað þeim markhópi.

 • alþýðufræðsla |Danmark
  27-05-2016

  Hnattrænir sagnamenn – hnattræn vefsíða fyrir lýðskólanema

  Global storytellers.dk eða hnattrænir sagnamenn á íslensku, er vefsíða þar sem nemendur í dönskum lýðskólum geta deilt upplifun, þekkingu og reynslu af því að lifa og hrærast í hnattrænum heimi.

 • korkeakoulutus koulutuspolitiikka |Finland
  27-05-2016

  Yliopistojen rahoitus uudistuu

  Valtioneuvosto on hyväksynyt uudistetun rahoitusmallin, joka astuu voimaan vuodesta 2017 alkaen.

 • maahanmuuttajat kotoutuminen |Finland
  27-05-2016

  Joustavampaa ja tehokkaampaa kotoutusta

  Hallitus haluaa saada oleskeluluvan saaneet nopeammin kuntiin, koulutukseen ja työhön.

 • kotoutuminen |Sverige
  27-05-2016

  Skolverket laati maahanmuuttajille Ruotsin koulujärjestelmää koskevan monikielisen infopaketin

  Virasto tarjoaa nyt tietoa koulujärjestelmästä 13 eri kielellä.

 • koulutuspolitiikka kotoutuminen |Sverige
  27-05-2016

  Hallituksen kevätbudjetissa uusia panostuksia maahanmuuttajiin ja aikuiskoulutukseen

  Huhtikuussa esitelty hallituksen esitys vuoden 2016 muutetuksi talousarvioksi sisältää maahanmuuttajiin ja aikuiskoulutukseen kohdistuvia lisäpanostuksia jo tälle vuodelle.

 • täydennyskoulutus |Norge
  27-05-2016

  Matematiikan täydennyskoulutus suosittua

  Jopa 2012 norjalaista opettajaa haki matematiikan täydennyskoulutukseen, ja kaikki hakijat hyväksyttiin!

 • perustaidot |Norge
  27-05-2016

  Perustaito-ohjelmien nimet muuttuvat

  Norjan hallitus aikoo jatkaa panostustaan työelämän ja vapaaehtoistyön perustaito-opetukseen.

 • perustaidot |Danmark
  27-05-2016

  Valmistava aikuiskoulutus tuottaa lisää hyviä lukijoita

  Noin joka kuudennella tanskalaisella on lukemisvaikeuksia, ja valmistava aikuiskoulutus (FVU) on suunnattu tälle kohderyhmälle.

 • kansainvälistyminen monikulttuurinen |Danmark
  27-05-2016

  Global storytellers – kansanopisto-opiskelijoiden globaali verkkojulkaisu

  Global storytellers.dk on verkkolehti, jossa tanskalaiset kansanopisto-opiskelijat jakavat kokemuksiaan ja tietämystään globaalissa maailmassa elämisestä ja liikkumisesta.

 • Svante Sandell och Graciela Sbertoli presenterar rapportutkastet.
  baskunskaper |Norden
  26-05-2016

  Nordiskt samarbete kring vuxnas grundläggande färdigheter behövs

  2016 är Finland ordförandeland för det nordiska samarbetet. Idag hålls ett nordiskt expertseminarium kring baskunskaper i Helsingfors.

 • utbildningspolitik |Finland
  26-05-2016

  Utbildningsstyrelsen och CIMO bildar ett nytt ämbetsverk 1.1.2017

  Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO kommer att slås samman till ett nytt ämbetsverk från och med början av 2017.

 • højere uddannelse realkompetencevurdering (RKV) |Island
  25-05-2016

  Seminar om validering på universitet og høyskolenivå

  Den 18. mai 2016 ble et seminar om validering på universitet og høyskolenivå gjennomført i Nordens hus i Reykjavik i samarbeid mellom NVL, Islands universitet og Universitetet i Reykjavik.

 • vejledning yderområder |Færöerne
  25-05-2016

  Nordeniskolen.org nu også på færøsk

  Nordeniskolen.org er en lærings- og undervisningsportal, hvis målgruppe er lærere og elever fra 1. klasse til og med gymnasieniveau.

 • monimuoto-opetus aikuisten oppiminen |Færöerne
  25-05-2016

  Koulutusta kuntoutujille järjestävä Dugni-keskus juhli merkkipäivää

  29. huhtikuuta tuli kuluneeksi 60 vuotta Dugni-keskuksen (aiemmalta nimeltään ALV) perustamisesta.

 • etäopetus innovaatio |Færöerne
  25-05-2016

  Uusi oppilaitos Glasir – toiselta nimeltään Tórshavn College – on pian todellisuutta

  Glasir (englanninkieliseltä nimeltään Tórshavn College) on Färsaarten suurin oppilaitos, jossa on 250 työntekijää ja yli 1500 opiskelijaa.

 • elinkeinoelämä |Danmark
  25-05-2016

  Täydennyskoulutus pysynyt samalla tasolla vuodesta 2007 kriiseistä huolimatta

  Täydennyskoulutuksen suosion tasaisuus saattaa viitata siihen, että yksityisten koulutuksen tarjoajien ja yritysten sisäisten täydennyskoulutusten käyttö on lisääntynyt

 • korkeakoulutus |Danmark
  25-05-2016

  Yliopistotutkinnon suorittaneiden työttömyys laskussa, vaikka yliopistoissa koulutetaan entistä enemmän väkeä

  Talouspoliittinen tutkimuslaitos ja ajatushautomo Arbejderbevægelsens erhvervsråd (AE) on julkaissut tutkimuksen, jonka mukaan yliopistotutkinnon suorittaneiden määrä työmarkkinoilla on noussut 100 000:lla vuodesta 1996 tähän vuoteen mennessä

 • vejledning |Danmark
  24-05-2016

  En ny oversigt over uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning for voksne i Danmark

  Oversigten er udarbejdet i VEU-center Hovedstaden & Bornholm i samarbejde med en repræsentant for hver af de deltagende ordninger.

 • yrkesutbildning högre utbildning |Finland
  20-05-2016

  Universitetens finansiering förnyas

  Statsrådet har godkänt en reviderad finansieringsmodell till universiteten som träder i kraft från och med 2017.

 • integration invandrare |Finland
  20-05-2016

  Flexiblare och effektivare integration

  Regeringen vill att de nyanlända som fått uppehållstillstånd snabbare ska fås över till kommunerna, till utbildning och i arbete.

 • basiskompetence erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  20-05-2016

  Et samarbejdsprojekt mellem VUC og en erhvervsskole fik VUC’s uddannelsespris 2016

  VUC Vestsjælland Syd og Erhvervsskolen Selandia sammen fik årets VUC Uddannelsespris for deres samarbejde om et EUD-forberedende forløb.

 • basiskompetence |Danmark
  19-05-2016

  Forberedende voksenuddannelse – flere stærke læsere

  Ca. hver sjette dansker har vanskeligheder med at læse, og forberedende voksenundervisning, FVU, er rettet mod denne målgruppe.

 • flexibelt lärande utbildningspolitik livslångt lärande |Europa
  18-05-2016

  Hur vill DU lära dig i framtiden?

  NVLs Distansnätverk ställde den till synes oskyldigt enkla frågan till olika människor. Deras svar kommer att förvåna dig.

 • folkeoplysning |Danmark
  18-05-2016

  Global storytellers – et globalt online magasin for højskoleelever

  Global storytellers.dk er et online magasin, hvor danske højskoleelever kan dele oplevelser, viden og erfaringer om det at leve og bevæge sig i en global verden.

 • kompetanseutvikling |Norge
  16-05-2016

  Populær matematikk

  Hele 2 012 norske lærere søkte om å få videreutdanning i matematikk.

 • næringsliv kompetanseutvikling |Norge
  12-05-2016

  Styrker opplæring i arbeidslivet

  Regjeringen styrker tiltakene Basiskompetanse i arbeidslivet og Basiskompetanse i frivilligheten, som bidrar til omstilling og bedre integrering i arbeidslivet.

 • integration |Sverige
  10-05-2016

  Information om den svenska skolan för nyanlända på flera olika språk

  Skolverket har nu information om den svenska skolan på 13 olika språk.

 • utbildningspolitik integration |Sverige
  10-05-2016

  Regeringen satsar på nyanlända och vuxenutbildningen

  I regeringens förslag till ändrad budget för 2016 som presenterades i april finns ytterligare satsningar på nyanlända och vuxenutbildningen redan i år.

 • demokrati folkeopplysning |Island
  02-05-2016

  Minister støtter Folkemøtet – demokrati høytid om samfunnsspørsmål

  Eygló Harðardóttir, sosial- og boligminister og nordisk samarbeidsminister undertegnet nylig en kontrakt over to år med Allmennhetens beste (Almannaheill) – tredje sektorens forbund, om økonomisk støtte for å arrangere en demokratihøytid i nordisk tradisjon under overskriften Folkets møte.

 • innovasjon voksenopplæring |Island
  02-05-2016

  Biophilia fick hedersplass på listen over anerkjente Webby prismottakere

  Biophilia utdanningsprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Islands utdannings- og kulturdepartementet, Nordisk Ministerråd, Reykjavik kommune, Islands Universitet og Björk Guðmundsdóttir.

 • voksenuddannelse fleksibel læring |Færöerne
  02-05-2016

  Revalideringscentret Dugni i fokus

  Den 29. april i år var det 60 år siden, at institutionen Dugni, som før hed ALV, blev etableret.

 • utdanningspolitikk integrering kompetanseutvikling |Norge
  25-04-2016

  Karriere i et samfunn i endring

  Kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen fikk 25. april overlevert en fersk offentlig utredning om karriereveiledning i et samfunn som i årene som kommer kan stå overfor store utfordringer.

 • innovation högre utbildning näringsliv |Finland
  21-04-2016

  Innovations- och servicesedeln ska sporra till högskolesamarbete

  Regeringen vill sporra de finländska företagen till ett tätare samarbete med högskolorna genom att förverkliga ett försök med innovations- och servicesedlar.

 • yrkesutbildning |Finland
  21-04-2016

  Mera praktiska studier inom yrkesutbildningen

  En utredning om en ny modell för arbetsplatsförlagd utbildning har överlämnats till undervisningsministern.

 • folkbildning yrkesutbildning |Sverige
  21-04-2016

  Unga utan gymnasieutbildning ska kunna få extra stöd

  Som en del i regeringens satsning ”vägar framåt” för unga som varken studerar eller arbetar ska Folkbildningsrådet fördela medel för matchningsinsatser.

 • erhvervsliv |Danmark
  21-04-2016

  Niveau for efteruddannelse har trods kriser været stabilt siden 2007

  Stabilteten kan pege på, at der måske bruges flere private udbydere, interne efteruddannelseskurser samt 'labor hoarding', at arbejdsgivere i krisetider sender medarbejdere på efteruddannelse, i stedet for at fyringer.

 • højere uddannelse |Danmark
  21-04-2016

  Faldende akademikerledighed i Danmark

  En ny analyse fra Arbejderbevægelsens erhvervsråd viser, at antallet af akademikere på arbejdsmarkedet er steget med 100.000 fra 1996 til i år samtidig med at akademikerledigheden er faldet fra 8,7 pct. i 1996 til 4,2 pct. i 2016.

 • integrering innvandrere |Europa
  21-04-2016

  Europeisk temauke om innvandring og læring

  Flyktningsituasjonen har ført til økt interesse i hele Europa for hvilken rolle voksnes læring kan spille i integreringsprosesser.

 • etter- og viderutdanning |Norge
  21-04-2016

  Tradisjonsrik pedagogikk fornyes

  Folkehøgskolelærere i Danmark og Norge inviteres til å delta i et pedagogisk utviklingsprogram.

 • integrering bærekraftig utvikling |Norge
  21-04-2016

  Strengere asylpolitikk

  Den norske regjering vil innføre krav om tre års arbeid eller utdanning i Norge før familiegjenforening.

 • Norskkonferansen
  basiskompetanse innvandrere |Norge
  20-04-2016

  Norskkonferansen 2016

  Konferansen fokuserer på språk, nyankomne til Norge og bruk av digitale verktøy i norskopplæringen.

 • Soley Aksöz Lithborn (M), Ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Sollentuna
  integration |Sverige
  19-04-2016

  Snabbspår för lärare

  Snabbspåret är en statlig satsning som riktar sig till nyanlända med utländsk lärarexamen och som vill fortsätta arbeta som lärare i Sverige.

 • Christina Gutiérrez-Malmbom
  näringsliv invandrare |Sverige
  13-04-2016

  Vård och skola skapar allt fler jobb för nyanlända

  Jobben för de nyanlända finns främst inom städservice och restaurang, men skolan har börjat anställa språkstöd och allt fler får jobb inom vården, rapporterar Barometern.

 • baskunskaper flexibelt lärande integration |Sverige
  13-04-2016

  Miljardär tar fram språkspel för nyanlända

  Miljardären Roger Akelius, 71, satsar 100 miljoner kronor på ett online-spel där nyanlända elever får leka sig fram till svenska språket berättar Aftonbladet.

 • uddannelsespolitik basiskompetence |Norden
  07-04-2016

  Inspiration til samarbejd

  En samling framgångsrika nordiska projekt ger exempel på vad som kan åstadkommas med hjälp av Nordplus.

 • lika möjligheter |Sverige
  05-04-2016

  Personer med intellektuell funktionsnedsättning är medforskare

  Vanligtvis är det forskarna själva som drar slutsatser och gör tolkningar i ett forskningsprojekt. Den här gången tänker forskarna vid Högskolan i Halmstad nytt och låter de som ingått i studien bidra till analysen.

 • hållbar utveckling |Sverige
  04-04-2016

  Högskolornas hållbarhetsarbete ska utvärderas

  Det är nu tio år sedan det lagstiftades att universitet och högskolor ska jobba med hållbar utveckling. Nu ber regeringen Universitetskanslerämbetet att ta reda på hur högskolorna arbetar med hållbarhetsfrågor och vilka resultat arbetet gett.

 • Alexandru Panican
  utbildningspolitik yrkesutbildning |Sverige
  04-04-2016

  Synen på yrkesutbildningar måste förändras

  Stort fokus finns på svensk yrkesutbildning, men attraktionskraften är fortfarande låg för elever att välja den utbildnings­vägen i gymnasiet.

 • Landshövding Lars Bäckström var imponerad
  invandrare jämställdhet integration |Sverige
  17-03-2016

  Bra samarbete kring integrationen

  Skaraborgs arbete med integrationen av nyanlända får beröm av regeringens företrädare.

 • Björn Wiechel
  utbildningspolitik kortutbildade |Sverige
  17-03-2016

  Kunskapslyft i hela Sverige

  Vi ser att genom att höja kunskapsnivåerna kan vi minska arbetslösheten i hela landet. Det gör vi genom satsningar på yrkesvux, komvux och folkhögskolor runt om i Sverige, skriver Björn Wiechel (S), riksdagsledamot från Västerbotten.

 • studieavbrott |Sverige
  15-03-2016

  Massflykt från lärarutbildningen

  Upp till en tredjedel av lärarstuderandena vid Malmö högskola hoppar av, trots stor lärarbrist.

 • Ulla-Jill Karlsson från Undervisnings- och Kulturministeriet presenterar finska ordförandeskapets prioriteringar.
  utbildningspolitik kortutbildade |Norden
  14-03-2016

  NVL mötte EU-agendan

  Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande träffade ansvariga koordinatorer i de nordiska länderna för EU:s Agenda for Adult Learning under en nätverksträff i Helsingfors.

 • integration realkompetencevurdering (RKV) |Danmark
  11-03-2016

  Så mange syrere får oversat deres uddannelse til dansk

  For at kunne læse videre i Danmark eller gøre CV'et forståeligt, kan flygtninge og andre indvandrere få vurderet deres uddannelse til danske forhold.

 • høyere utdanning like muligheter likestilling utdanningspolitikk |Norge
  09-03-2016

  Universitetene er sterkt konkurransedrevet. I dette løpet taper kvinnene.

  Kjønnsubalanse i akademia er ikke bare en utfordring for kvinner.

 • distansutbildning folkbildning flexibelt lärande |Sverige
  09-03-2016

  Fler väljer folkbildning på distans

  Att gå distanskurs är lätt, smidigt och roligt. Medborgarskolan i Skåne har gjort en medveten satsning att öka antalet studiecirklar på distans.

 • invandrare integration validering |Sverige
  08-03-2016

  Framtidscentrum fokuserar på individen

  Framtidscentrum var från början ett tidsbegränsat integrationsprojekt. Nu har verksamheten startats på nytt, men den här gången är målet att hjälpa bland annat nyanlända att komma ut i jobb eller utbildning.

 • fag- og yrkesopplæring utdanningspolitikk |Norge
  08-03-2016

  Gjennomgår det yrkesfaglige tilbudet

  For å styrke kvaliteten og relevansen til fag- og yrkesopplæringen tar regjeringen en gjennomgang av det yrkesfaglige utdanningstilbudet. Fem utvalg har nå gitt sine anbefalinger om endringer for fremtidens yrkesfag.

 • högre utbildning utbildningspolitik |Sverige
  08-03-2016

  Riksdagsbeslut om kvalitetssystem

  Riksdagen har beslutat om ett nytt system för att säkra kvaliteten på högre utbildning.

 • lika möjligheter |Sverige
  04-03-2016

  Nytt studiepaket om tillgänglighet för vuxenstuderande

  Nu lanserar Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, ett kostnadsfritt webbaserat studiepaket som vänder sig till utbildningsverksamheter för vuxna. Studiepaketet är en av myndighetens största satsningar någonsin på vuxenutbildning.

 • Jonas Milton (2009)
  validering |Sverige
  03-03-2016

  Regionala nivån prioriteras i valideringsstrategi

  Samverkan mellan kommuner, Arbetsförmedlingen och arbetslivet runt om i landet behöver utvecklas för att bättre synliggöra och ta tillvara kompetens genom validering.

 • fleksibel læring IKT-kunnskap |Danmark
  03-03-2016

  Danmarks Læringsfestival giver indblik i fremtidens it og læring

  Den største nationale konference er et sandt overflødighedshorn for alle, der arbejder med uddannelse.

 • Nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet.
  fag- og yrkesopplæring utdanningspolitikk |Norge
  02-03-2016

  Utvalg foreslår endringer i yrkesfag

  Regjeringens fem yrkesfaglige utvalg har levert sine rapporter.

 • Carina Levander
  integration invandrare vägledning |Sverige
  19-02-2016

  Vägledningen av nyanlända måste få ta tid

  – Sök upp vägledarkollegor i din kommun som har mer erfarenhet, och se till att ha gott om tid för vägledningssamtalen. Det är studie- och yrkesvägledaren Carina Levanders två främsta råd till dig som ska börja arbeta med nyanlända barn och ungdomar.

 • Stina Vrang Elias.
  drop-outs uddannelsespolitik |Danmark
  17-02-2016

  Gør op med stive systemer og kassetænkning

  Sådan lyder opfordringen fra Stina Vrang Elias, Tænketanken DEA, og Per Paludan Hansen, Dansk Folkeoplysnings Samråd. Et bedre samspil mellem de formelle og ikke-formelle skoleformer er løsning for en del af de unge, som ikke finder vej til ungdomsuddannelserne.

 • adult education basic skills competence development distance education immigrants |Europa
  17-02-2016

  Adult learning in the 21st century

  Join the free online course to learn more about adult learning in the 21st century. The course is free of charge and organized by EAEA.

 • Saana Siekkinen
  utbildningspolitik lika möjligheter |Finland
  08-02-2016

  Regeringen riskerar att skrota utbildningsgarantin för unga

  FFC (Finlands Fackförbunds Centralorganisation) befarar att regeringens omfattande nedskärningar i yrkesutbildningen kommer att leda till att det blir svårare för framför allt unga som just har gått ut grundskolan att få en studieplats.

 • Participants at the AVA expert seminar in Oslo 1-2 February 2016
  accreditation of prior learning non-formal adult education people with low education level |Europa
  05-02-2016

  Validation of adult learning is a common concern in Europe

  How can you prove that you have a skill? Can you grade democratic competencies? Validation in non-formal adult learning has been a thorny issue for decades. Now, we might be close to a solution. At least, that seemed to be the implicit message when more than 45 experts from all over Europe met in Oslo for a two-day expert seminar on validation.

 • Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen (saml)
  lika möjligheter invandrare |Finland
  05-02-2016

  Flera förslag till snabbare integration av invandrare

  En expertgrupp vid Undervisnings- och kulturministeriet vill effektivera invandrares möjligheter att få utbildning och jobb.

 • bærekraftig utvikling internasjonalisering |Island
  04-02-2016

  Institutt for språklig og kulturelt mangfold


  Vigdís Finnbogadóttir er en av Islands største kulturpersoner.
  Etter at Vigdís avsluttet sin periode som Islands President

 • kompetensutveckling |
  02-02-2016

  The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution

  A new Forum report looks at the skills for the future.

 • basiskompetanse |Norden
  01-02-2016

  Voksnes nøglekompetencer - i et nordisk perspektiv

  En ny publikation fra Nordplus præsenterer eksempler på nordisk/baltisk uddannelsesamarbejde gennem Nordplus Voksen-programmet.

 • yrkesutbildning |Sverige
  22-01-2016

  Använd yrkeshögskolan

  Hela idén med yrkeshögskolan är att arbetslivet ska få rätt kompetens i rätt tid, i rätt volym och på rätt plats.

 • mångkulturell |Norden
  21-01-2016

  Nordiska musikbroar

  Dream Academy Norden är ett samnordiskt projekt där gymnasieungdomar från de nordiska länderna möts och skapar musik tillsammans.

 • invandrare lika möjligheter läs- och skrivkunnighet |Sverige
  20-01-2016

  Nyanlända skapar jobb åt studieförbunden

  Strömmen av nyanlända ger just nu gott om uppdrag för många studieförbund .

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Sverige
  18-01-2016

  Fler äldre pluggar i Sverige

  Nära 14 400 personer som passerat de 45 pluggade med studiemedel förra läsåret. Den typiska låntagaren är en kvinna som vidareutbildar sig inom vård eller pedagogik.

 • näringsliv yrkesutbildning |Sverige
  15-01-2016

  Samarbete ger fler ungdomar jobb

  Arbetsförmedlingens nya satsningar ger fler ungdomar jobb i Ystads kommun, bland annat genom utbildningskontrakt och traineejobb och samverkan med kommunerna i sydost.

 • accreditation of prior learning education policy |Europa
  13-01-2016

  European guidelines for validating non-formal and informal learning

  Finally, it is here. This second edition of the European guidelines is the result of a two-year process involving a wide range of stakeholders active in validation at European, national and/or sectoral levels.

 • vuxnas lärande yrkesutbildning |Sverige
  12-01-2016

  Debatt: Varför bygger inte politikerna ut vuxenutbildningen?

  Behovet av vuxenutbildning är skriande, vad gör politikerna?

 • Dan Gabrielsson
  näringsliv |Sverige
  08-01-2016

  Det behövs goda cirklar i arbetslivet

  Det finns en stor paradox på arbetsmarknaden idag. Samtidigt som arbetslösheten i Västsverige minskar och det finns gott om jobb att söka ökar långtidsarbetslösheten och det är svårt för företagen att hitta rätt i sina rekryteringar.

 • Helene Hellmark Knutsson
  validering lika möjligheter |Sverige
  08-01-2016

  Så vill regeringen lösa lärarbristen

  Regeringen satsar pengar på att få nyanlända att börja jobba inom skolan.

 • ammatillinen koulutus |Danmark
  18-12-2015

  Ammattioppilaitosten opettajien ammattipedagogista osaamista kehitetään

  Jotta uuden ammattikoulutusuudistuksen tavoitteet saavutettaisiin, myös opettajien pedagogista osaamista on kohennettava. Tästä syystä kaikkien ammattioppilaitosten opettajien tulee vuoteen 2020 mennessä suorittaa vähintään 10 ECTS-opintopisteen laajuiset ammattipedagogiset opinnot.

 • erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse kompetenceudvikling |Danmark
  17-12-2015

  Kennarar við starfsmenntaskóla fá tækifæri til þess að efla færni sína í kennslufræði

  Til þess að unnt verði að hrinda úrbótum á iðnmenntun í framkvæmd þarf að efla kennslufræði færni kennaranna. Þess vegna verða allir starfsmenntakennarar fyrir 2020 að hafa lokið að minnsta kosti 10 ECTS einingum af diplómanámi á sviði kennslufræði starfsmennta. Námið fer fram við fagháskóla og í mörgum þeirra miðar skipulagningu námsins vel.

 • erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse kompetenceudvikling efter- og videreudddannelse |Danmark
  17-12-2015

  Løft af de erhvervspædagogiske kompetencer for lærerne på erhvervsskolerne

  For at nå målene i den nye erhvervsuddannelsesreform, skal også lærernes pædagogiske kompetencer løftes.

 • research motivation |Færöerne
  07-12-2015

  Färsaarten toisen asteen opiskelijoille koulupsykologipalveluja

  Färsaarten opetus- ja kulttuuriministeriö on ensi kertaa perustanut nuorten toisen asteen oppilaitoksiin koulupsykologin viran lukuvuodeksi 2015–2016.

 • |Danmark
  03-12-2015

  Er vi klar til de digitale medier og de multimodale tekster?

  De nye digitale medier og digitale tekster stiller nye krav til kursisterne og til lærerne.

 • integrering flerkulturell |Sverige
  24-11-2015

  Språket är nyckeln till ökad integration

  Med start i början av nästa år planerar Integrationsforum mot rasism i Trollhättan att starta ett språkcafé i sin lokal vid Drottningtorget.

 • hållbar utveckling like muligheter |Sverige
  24-11-2015

  Jämställdhetsdagarna tacklar hållbar utveckling ur ett jämställdhetsperspektiv

  Jämställdhet är en del av lösningen på dagens klimat- och miljöproblem.

 • kompetensutveckling |Finland
  20-11-2015

  Onko työssä saatu oppi aidompaa kuin koulun opettama?

  Koulutuspoliittisessa keskustelussa korostetaan koulutuksen ja työelämän kumppanuutta.