Filter Nyheter • basiskompetence kortuddannede voksenlæring |Danmark
  03-05-2017

  Vedholdenhed et vigtigt element i voksnes læring

  Det kan være en lang proces at tilegne sig basale færdigheder som voksen.

 • demokrati |Danmark
  03-05-2017

  Nyt online videncenter om civilsamfundet

  Altinget en uvildig politisk netavis, opretter et Online videncenter for Civilsamfundet.

 • sprog |Island
  03-05-2017

  ”Språk er opphavet til alt”

  – Språk er opphavet til alt, sa Vigdís Finnbogadóttir ved åpningen av Verden, Vigdis hus, og Vigdis institutt – internasjonalt senter for språk og kultur, på første sommerdag, 20 april.

 • integration |Norden
  28-04-2017

  Ny nordisk hemsida om integration av nyanlända

  Hemsidan är tänkt att förenkla för dig som arbetar med integration av nyanlända, både att finna ny kunskap, och att få inspiration till nya arbetssätt.

 • validering |Norden
  27-04-2017

  Individen i centrum när Europas valideringsexperter träffas i Århus

  Närmare 170 deltagare från Europa diskuterar hur validering av vuxnas lärande skall utvecklas på den andra VPL-Biennalen.

 • Næsten alle 230 tilskuerpladser var optaget, da lektor emeritus Michael Svendsen Pedersen fra Roskilde Universitet tirsdag holdt oplæg i Damgaardsalen om sine feltstudier i Norge.
  basiskompetence |Danmark
  20-04-2017

  Den 13. nordiske konference om alfabetisering - grundlæggende litteracitet

  4. – 6. april 2017
  Konferencen blev afhold i et samarbejde mellem Nordisk Alfaråd/NVL og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

 • vuxnas lärande |Norden
  11-04-2017

  Infografik

  Allt detta gör NVL.

 • kompetenceudvikling |Norden
  06-04-2017

  Rapport om kompetanse sett fra arbeidslivet – i et nordisk perspektiv

  NVL-prosjektet Kompetanse sett fra arbeidslivet presenterer resultater og anbefalinger fra sitt nordiske og tverrsektorielle arbeid med en serie seminarer i de nordiske landene.

 • basiskompetence sprog |Norden
  05-04-2017

  Nordisk diskussion om effektiv språkinlärning

  Den 13. nordiske konference om alfabetisering - grundlæggende litteracitet pågår i Helsingør 4-6 april.

 • högre utbildning |Sverige
  31-03-2017

  Nefndarálit um innleiðingu aldurstakmarks fyrir inntökuprófa í háskóla

  Nefnd á vegum hins opinbera í Svíþjóð hefur verið falið að fara yfir kerfi er varða inntöku í háskólanám á bakkalárstigi og leggja fram tillögur um opnara og einfaldara kerfi.

 • dreifbýli háskólamenntun |Færöerne
  31-03-2017

  Þeim fjölgar sem vilja sækja nám á háskólastigi á Færeyjum

  Niðurstöður nýrra könnunar sýna að ungu fólki sem vill leggja stund á háskólanám í Færeyjum fjölgar.

 • menntastefna |Sverige
  31-03-2017

  Nefnd kannar fullorðinsfræðslu í sveitarfélögunum

  Anna Ekström, ráðherra framhaldsskóla og þekkingareflingar, hefur skipað nefnd sem á að fara yfir þörf fyrir breytingar á löggjöf varðandi fullorðinsfræðslu sveitarfélaganna.

 • vejledning |Norden
  31-03-2017

  Æviráðgjöf fyrir alla íbúa á Norðurlöndum?

  Aðgengi að ráðgjöf verður æ mikilvægari fyrir íbúa Norðurlanda sem og Evrópu, vegna þess að hún er mikilvægur þáttur sem stuðlar að og eflir ævimenntun.

 • veiledning |Norge
  31-03-2017

  Karriereveiledning som egen profesjon

  Norski menntamálaráðherrann vill að bæði verði boðið upp á ráðgjöf á netinu og staðbundna ráðgjöf til þess að hægt verði að tryggja ævilanga náms- og starfsráðgjöf.

 • kompetanseutvikling |Norge
  31-03-2017

  Grunnleikni í sjálfboðaliðageiranum í Noregi

  Miðstöð færniþróunar í Noregi hefur úthlutað 25 milljónum norskra króna til 79 sjálfboðaliðasamtaka og frjálsra félagasamtaka úr styrkjaáætluninni Kompetansepluss frivillighet.

 • folkeoplysning |Danmark
  31-03-2017

  Stefna kvöldskóla

  Í skýrslu sem komið hefur út hjá þekkingarsetri um alþýðufræðslu (VIFO) í Danmörku um alþýðufræðslu í sveitarfélögum eru færðar sönnur á umfang og umgjörð alþýðufræðslu sveitarfélaganna.

 • livslang læring |Færöerne
  31-03-2017

  Sameiginlegur fundur fulltrúa Færeyinga, Grænlendinga og íbúa Álandseyja

  Tengiliðir NVL í löndunum vilja beina sjónum að fullorðinsfræðslu, ævimenntun og æviráðgjöf.

 • korkeakoulutus koulutuspolitiikka |Sverige
  30-03-2017

  Selvityksessä ehdotetaan ikärajaa korkeakoulukokeen suorittamiselle

  Valtiollisen selvityksen tehtävänantona oli tarkastella korkeakoulujen opiskelijavalintajärjestelmää alempaan korkeakoulututkintoon johtavien, ensikertalaisille suunnattujen koulutusten osalta sekä laatia esitys avoimemmaksi ja yksinkertaisemmaksi järjestelmäksi.

 • harvaan asuttu alue |Færöerne
  30-03-2017

  Entistä useampi haluaa opiskella Färsaarilla

  Tuoreen tutkimuksen mukaan entistä suurempi osa nuorista färsaarelaisista haluaa hankkia koulutuksensa Färsaarilla.

 • yderområder højere uddannelse |Færöerne
  30-03-2017

  Flere ønsker at tage en videregående uddannelse på Færøerne

  Ny undersøgelse viser, at et øget antal af unge uddannelsessøgende færinger ønsker at uddanne sig på Færøerne.

 • livslang læring vejledning |Færöerne
  30-03-2017

  Fælles dialogmøde for Grønland, Åland og Færøerne

  NVLs kontaktpersoner i Grønland, Åland og Færøerne ønsker at sætte fokus på voksenuddannelse, livslang læring og livslang vejledning.

 • folkeoplysning |Danmark
  30-03-2017

  Tendenser på aftenskoleområdet

  En rapport fra Videncenter for folkeoplysning, VIFO, ”Folkeoplysningen i kommunerne ” dokumenterer omfang af og rammer for folkeoplysende aktiviteter i kommunerne.

 • yrkesutbildning |Sverige
  30-03-2017

  Konceptet yrkeshögskola fungerar

  Myndigheten för yrkeshögskolan har kvalitetsgranskat yrkeshögskoleutbildningar 2016.

 • elinikäinen oppiminen koulutuspolitiikka |Færöerne
  29-03-2017

  Grönlannin, Ahvenanmaan ja Färsaarten yhteinen keskustelutapaaminen

  Grönlannin, Ahvenanmaan ja Färsaarten NVL-yhteyshenkilöt haluavat tuoda aikuiskoulutuksen, elinikäisen oppimisen ja elinikäisen ohjauksen huomion keskipisteeseen.

 • vapaa sivistystyö tutkimus |Danmark
  29-03-2017

  Kansalaisopistokentän kehityssuuntia

  Vapaan sivistystyön tutkimuskeskus VIFOn raportti ”Folkeoplysningen i kommunerne ” (”Kansansivistys kunnissa”) dokumentoi kunnissa tapahtuvan vapaan sivistystyön laajuutta ja puitteita.

 • koulutuspolitiikka |Sverige
  29-03-2017

  Selvitys kunnallisesta aikuiskoulutuksesta

  Lukio- ja aikuiskoulutusministeri Anna Ekström on määrännyt tehtäväksi selvityksen kunnallisen aikuiskoulutuksen sääntelyn muutostarpeista.

 • ohjaus |Norden
  29-03-2017

  Elinikäistä ohjausta kaikille Pohjoismaissa?

  Ohjauksen saatavuudesta on tullut yhä tärkeämpi kysymys kaikissa Pohjoismaissa ja Euroopassa, sillä se on tärkeä elinikäistä oppimista tukeva ja edistävä tekijä.

 • ohjaus |Norge
  29-03-2017

  Uraohjaus omaksi ammatikseen

  Norjan opetusministeri haluaa, että uraohjauspalveluiden elinikäinen saatavuus turvataan tarjoamalla sekä verkkopalveluita että henkilökohtaista ohjausta.

 • perustaidot vapaa sivistystyö |Norge
  29-03-2017

  Perustaito-opetusta vapaaehtoissektorilla

  Norjan kansallinen osaamispolitiikan virasto Kompetanse Norge on jakanut yhteensä 25 miljoonaa Norjan kruunua 79 vapaaehtoisjärjestölle ja aatteelliselle yhdistykselle, jotka ovat hakeneet varoja järjestöille suunnatusta määrärahaohjelmasta.

 • demokratia koulutuspolitiikka |Island
  29-03-2017

  Naiset ja miehet Islannissa 2017

  Islantilaisten naisten ja miesten asemaa vuonna 2017 käsittelevä esite ilmestyi 8. maaliskuuta.

 • kompetensutveckling yrkesutbildning |Finland
  29-03-2017

  Virtuella världen – frestar till studier och arbete

  Spelinriktning (gamification) intresserar folk såväl i den akademiska världen som i affärslivet.

 • forskning invandrare vägledning |Finland
  28-03-2017

  En arbetsbok för vägledning av framtiden – heltäckande vägledning

  Vägledning av framtiden är ett begrepp som utvecklats av Framtidens forskningscentrum vid Turun yliopisto (universitetet i Åbo) och som är ett resultat av kombinationen av framtidsforskning och heltäckande vägledning.

 • integration |Norden
  27-03-2017

  Webbinare: Öppen utbildning för nyanlända

  19 april 2017 kl 15-16

 • voksenlæring |Færöerne
  25-03-2017

  Sameiginlegur samræðufundur fyrir Grænland, Áland og Færeyjar

  Tengiliðir NVL á Grænlandi, Álandi og Færeyjum vilja að áhersla verði lögð á fullorðinsfræðslu, ævimenntun og æviráðgjöf.

 • demokrati lige muligheder |Norden
  22-03-2017

  Vær med til at fejre Nordens Dag 23. marts

  Store og små over hele Norden markerer, at den nordiske grundlov, Helsingforsaftalen, blev underskrevet 23. marts.

 • flexible learning |Norden
  22-03-2017

  2017 Open education for refugees – Optimizing diversity through MOOCs

  Webinar Wednesday 19 April 2017, 15.00-16.00 CET

 • utbildningspolitik |Sverige
  21-03-2017

  Digital kompetens förstärks i svenska styrdokument

  Regeringen har fattat beslut om tydliggörande och förstärkning av digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner.

 • högre utbildning |Sverige
  20-03-2017

  Utredning vill införa åldersgräns på högskoleprovet

  Ett förslag som väckt uppmärksamhet är att den statliga utredningen föreslår en åldersgräns på 19 år för att få skriva högskoleprovet.

 • integration |Sverige
  17-03-2017

  Strike för nyanlända

  Projektet Språkvän satsar på att ta nyanlända ut i samhället.

 • Kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen
  veiledning |Norge
  15-03-2017

  Karriereveiledning som egen profesjon

  Den norske kunnskapsministeren vil ha både nett-tjenester og veiledning ansikt til ansikt for å sikre et livslangt tilbud om karriereveiledning.

 • basiskompetanse kompetanseutvikling |Norge
  15-03-2017

  Grunnleggende ferdigheter i frivillig sektor

  Kompetanse Norge har tildelt 25 millioner kroner til 79 frivillige og ideelle organisasjoner som har søkt midler fra tilskuddsordningen Kompetansepluss frivillighet.

 • demokrati uddannelsespolitik voksenlæring |Island
  14-03-2017

  Kvinner og menn på Island 2017

  Brosjyren Kvinner og menn på Island 2017 kom ut den 8. mars.

 • Heimild: Hagstofa Íslands
  lýðræði menntastefna |Island
  14-03-2017

  Konur og karlar á Íslandi 2017

  Bæklingurinn Konur og karlar á Íslandi 2017 er kominn út.

 • vägledning |Norden
  13-03-2017

  Livslång vägledning för alla i Norden?

  Tillgången till vägledning har blivit en allt viktigare fråga i alla nordiska länder och i Europa, eftersom den är en viktig faktor som stödjer och främjar livslångt lärande.

 • integration yrkesutbildning |Sverige
  10-03-2017

  Integration i praktiken -

  Den 17 mars presenterar deltagarna på Korta vägen 11 sina upplevelser från praktiken.

 • kompetanseutvikling |Norden
  10-03-2017

  Kompetanse sett fra arbeidslivet – i et nordisk perspektiv

  NVL-prosjektet Kompetanse sett fra arbeidslivet er klare til å presentere resultater og anbefalinger fra sitt nordiske og tverrsektorielle arbeid. Det skal foregå i en serie med seminarer i de nordiske landene, med start i Oslo den 29. mars 2017.

 • indvandrere |Island
  10-03-2017

  Reykjavík‘s Multikulturelle Kongress 25 mars 2017

  Den fjerde Multikulturelle Kongress i Reykjavík ‘Let's Talk,' vi gå av stabelen lørdag 25 mars 2017 i rådhuset i Reykjavik ved Tjarnargata 11, 101 Reykjavík.

 • utbildningspolitik vuxenutbildning |Sverige
  10-03-2017

  Utredning om kommunal vuxenutbildning

  Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström har lämnat direktiv till den utredning som ska undersöka behovet av förändringar i regleringen av den kommunala vuxenutbildningen.

 • Antra Carlsen
  vuxnas lärande |Sverige
  09-03-2017

  NVL presenteras i Sverige

  VIS, Vuxenutbildning i Samverkan har intervjuat NVLs huvudkoordinator Antra Carlsen om nordiskt samarbete inom vuxnas lärande.

 • innvandrere integration |Norge
  08-03-2017

  Vil integrere med kaffebesøk og gode vennskap

  Nå samler flere krefter seg for å få akkurat deg til å bli en god venn og guide for våre nye landsmenn.

 • näringsliv yrkesutbildning |Sverige
  07-03-2017

  Utmana bilden av yrkesutbildningar som utbildningar utan framtidsutsikter

  Samtidigt som många företag har problem att hitta arbetskraft med rätt kompetens står platser tomma på de utbildningar som erbjuder just den kunskapsbas företagen efterfrågar.

 • utbildningspolitik yrkesutbildning |Finland
  06-03-2017

  Interpellation om nedskärningarna i yrkesutbildningen

  Oppositionspartierna har idag lämnat in en interpellation om vilka följder nedskärningarna i yrkesutbildningen får och om jämställdheten i utbildningen.

 • yrkesutbildning |Finland
  06-03-2017

  Yrkesutbildningen reformeras - utbildningen flyttar till arbetsplatserna

  Yrkesutbildningen ska reformeras. Så gott som allt från linjeval till finansiering ska läggas om.

 • kompetenceudvikling voksenlæring |Island
  28-02-2017

  Islands president overrakte Arbeidslivets utdanningspris 2017

  Islands president, Guðni Jóhannesson, overrakte arbeidslivets utdanningspris 2. februar på Arbeidslivets utdanningsdag.

 • yrkesutbildning |Sverige
  28-02-2017

  Ríkisstyrkur fyrir svæðisbundið starfsnám

  Svíar leggja áfram áherslu á starfmenntun fyrir fullorðna.

 • yrkesutbildning |Sverige
  28-02-2017

  351 námsbrautir innan fagháskóla

  Fagháskólastofnunin hefur ákveðið hvaða umsóknir hljóta styrk í umsóknarlotu ársins og fá um leið viðurkenningu sem námsbraut í fagháskóla.

 • kompetenceudvikling voksenlæring |Island
  28-02-2017

  Forseti Íslands, Guðni Th. Jóhannesson afhenti Menntaverðlaun atvinnulífsins 2017

  Menntaverðlaun atvinnulífsins 2017 voru veitt 2. febrúar á Menntadegi atvinnulífsins. Verðlaunin eru veitt fyrirtækjum sem skara fram úr í menntun, fræðslu og þjálfun starfsfólks.

 • atvinnulíf brottfallsnemendur |Finland
  28-02-2017

  Nálægt 79.000 karlar eru utan við vinnumarkaðinn í Finnlandi

  Í Finnlandi lítur út fyrir að næstum 79.000 karlar á vinnufærum aldri séu horfnir endanlega af vinnumarkaði, þetta staðfestir fulltrúanefnd atvinnulífsins (Eva).

 • folkeopplysning drop-outs |Norge
  28-02-2017

  Tilraunaverkefnið með læriföður fer vel af stað

  Norska lýðháskólasambandið fékk 1,4 milljónir norskra króna í tilraunaverkefni sem snýst um læriföðurskipulag fyrir þá nemendur í lýðskóla sem ekki hafa lokið námi úr framhaldsskóla.

 • voksenlæring |Norden
  28-02-2017

  Norðurlöndin funda með ESB

  Samlegð, færni til framtíðar og áherslur á komandi árum.

 • kompetenceudvikling erhvervsliv |Danmark
  28-02-2017

  Uddannelses- muligheder forbedres

  Overenskomst på industriens område på plads. Overenskomsten gælder for perioden 2017-2020.

 • kompetenceudvikling erhvervsliv |Danmark
  28-02-2017

  Samningar iðnaðarins í höfn. Bættir möguleikar til menntunar.

  Samningstímabilið er árin 2017-2020. Samningarnir fela í sér aðeins meiri launahækkanir en síðastliðin ár og að möguleikar til menntunar verða mun betri en verið hefur fram til þessa.

 • drop-outs |Danmark
  28-02-2017

  Politisk fokus på unge uden uddannelse og job

  Regeringen nedsatte i januar en ”Ekspertgruppe om bedre veje til en ungdomsuddannelse” som har til opgave at komme med anbefalinger til en bedre og mere direkte vej gennem uddannelsessystemet med det formål at reducere frafald og fravalg af ungdomsuddannelse og uddannelse.

 • brottfallsnemendur |Danmark
  28-02-2017

  Stjórnmálamenn beina athygli að ungum atvinnuleitendum og störfum

  Danska ríkisstjórnin útnefndi í janúar sl. fulltrúa í „Sérfræðingahóp um betri leiðir til menntunar ungs fólks“ hópnum er falið að koma með ráðleggingar um betri og beinni leið í gegnum skólakerfið með því markmiði að draga úr brottfalli og að unglingar velji að afla sér ekki menntunar.

 • vapaa sivistystyö |Norge
  28-02-2017

  Kansanopistojen mentorointijärjestelmän pilottihanke hyvässä vauhdissa

  Norjan kansanopistojen kattojärjestö on saanut 1,41 miljoonaa Norjan kruunua käytettäväksi pilottihankkeeseen, jossa järjestetään mentorointia toisen asteen tutkintoa vailla oleville kansanopisto-opiskelijoille.

 • koulupudokas |Danmark
  28-02-2017

  Koulutusta ja työtä vailla olevat nuoret politiikan keskipisteessä

  Tanskan hallitus asetti tammikuussa asiantuntijaryhmän ideoimaan parempia väyliä nuorisoasteen koulutukseen.

 • osaamisen kehittäminen elinkeinoelämä |Danmark
  28-02-2017

  Teollisuusalalla päästiin sopuun työehdoista. Koulutusmahdollisuudet paranevat.

  Uusi sopimus koskee vuosia 2017–2020.

 • folkeopplysning drop-outs |Norge
  27-02-2017

  Mentorordningen i folkehøgskolen godt i gang

  Det norske Folkehøgskoleforbundet har mottatt 1,41 millioner kroner til et pilotprosjekt om mentorordning for elever i folkehøgskole, som ikke har fullført videregående skole.

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Norden
  27-02-2017

  Norden möter EU möter Norden

  Synergier, framtidens kompetenser och framtida satsningar står på agendan när EU möter NVL.

 • ammatillinen koulutus |Sverige
  27-02-2017

  Statsbidrag för regional yrkesvux

  Sverige satsar vidare på yrkesutbildning för vuxna.

 • ammatillinen koulutus |Sverige
  27-02-2017

  Valtionavustuksia tarjolla aikuisten ammattikoulutuksen järjestämiseen aluetasolla

  Ruotsissa jatkopanostuksia aikuisten ammattikoulutukseen.

 • yrkesutbildning |Sverige
  27-02-2017

  351 utbildningar får ingå i yrkeshögskolan

  Myndigheten för Yrkeshögskolan har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas i årets ansökningsomgång och som därmed får ingå i yrkeshögskolan.

 • ammatillinen koulutus |Sverige
  27-02-2017

  351 koulutusohjelmaa hyväksyttiin yrkeshögskolan-koulutuksiksi

  Ruotsin toisen asteen jälkeistä ammattikoulutusta hallinnoiva viranomainen Myndigheten för yrkeshögskolan on päättänyt, mitkä tämänvuotisista koulutushakemuksista hyväksytään, eli mitkä koulutusohjelmat pääsevät osaksi yrkeshögskolan-järjestelmää.

 • kompetenceudvikling voksenlæring |Island
  27-02-2017

  Islannin presidentti Guðni Th. Jóhannesson jakoi vuoden 2017 työelämän koulutuspalkinnon

  Työelämän koulutuspalkinto jaettiin 2. helmikuuta työelämän koulutuspäivänä.

 • kortutbildade näringsliv studieavbrott |Finland
  27-02-2017

  Nästan 79 000 män har hamnat utanför arbetslivet i Finland

  I Finland finns det nästan 79 000 män i arbetsför ålder som ser ut att permanent ha fallit bort från arbetslivet, konstaterar Näringslivets delegation (Eva).

 • yhtäläiset mahdollisuudet elinkeinoelämä koulupudokas |Finland
  27-02-2017

  Lähes 79 000 miestä työelämän ulkopuolella Suomessa

  Suomessa on melkein 79 000 työikäistä miestä, jotka näyttävät pudonneen pysyvästi työelämästä, toteaa Elinkeinoelämän valtuuskunta (Eva).

 • koulutuspolitiikka |Norden
  27-02-2017

  Pohjola kohtaa EU:n

  Synergiaa, tulevaisuuden osaamista ja tulevia panostuksia.

 • flexibelt lärande IKT kompetens |
  20-02-2017

  Webinar om tysta studenter

  Dagens utbildningar bygger väldigt mycket på aktivt deltagande och detta är särskilt viktigt i nätbaserade utbildningar. Men en del

 • bærekraftig utvikling |Norden
  15-02-2017

  Evaluation of the second Nordic in-service training course for adult educators on ’Knowledge for Sustainable Development’ - 2016

  This paper presents the key findings of the evaluation as well as related input for reflection and recommendations for potential ways forward.

 • kompetanseutvikling utdanningspolitikk |Norge
  01-02-2017

  Ny nasjonal kompetansepolitikk

  Fredag legger statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fram en ny nasjonal kompetansepolitisk strategi.

 • fjernundervisning |Grønland
  31-01-2017

  Nýr meðlimur í Distansneti NVL frá Grænlandi

  Nú hefur nýr fulltrúi Grænlendinga tekið sæti í Distansneti NVL.

 • menntastefna |Island
  31-01-2017

  Ný ríkisstjórn á Íslandi

  Ný ríkisstjórn tók við völdum þann 11. janúar síðastliðinn eftir margra vikna samningaumleitanir.

 • færniþróun menntastefna |Island
  31-01-2017

  Hæfnisetur ferðaþjónustunnar stofnað

  - aukin hæfni í íslenskri ferðaþjónustu

 • raunfærnimat |Færöerne
  31-01-2017

  Aukin áhersla á raunfærnimat

  Undirbúningur undir kerfi fyrir mat á raunfærni í Færeyjum hefur tekið nokkur ár.

 • skammskólagengnir símenntun brottfallsnemendur |Finland
  31-01-2017

  Alþýðusambandið í Finnlandi vill lengja skólaskyldu til þess að koma í veg fyrir jaðarsetningu

  Alþýðusamband Finnlands FFC hefur lagt fram tillögu um að lengja skólaskyldu til þess að koma í veg fyrir jaðarsetningu fullorðinna.

 • rannsóknir nám fullorðinna |Finland
  31-01-2017

  Hagstofan í Finnlandi kannar þátttöku fullorðinna í menntun

  Um þessar mundir safnar Hagstofan í Finnlandi inn upplýsingum um þátttöku fullorðinna Finna í menntun og námi með fullorðinsfræðslukönnun.

 • erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  31-01-2017

  Æfingakennsla nýtist kennurum i almennri fullorðinsfræðslu vel

  Niðurstöður mats á námi í færnieflingu í „Almennri kennslufræði fullorðinna og stjórnun kennslufræði“ fyrir kennara í almennri fullorðinsfræðslu, benda til þess að ýmsir þættir virka til framdráttar námi og upplifunar af árangri.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  31-01-2017

  Fjármagn til sí- og endurmenntunar ekki nýtt

  Um það bil þrír milljarðar danskra króna hafa hrúgast upp í danska menntamálaráðuneytinu.

 • realkompetencevurdering (RKV) |Norden
  31-01-2017

  Alþjóðleg ráðstefna um raunfærnimat

  Aukin áhersla á mat og raunfærni á árunum 2015 og 2016.

 • basiskompetence |Danmark
  31-01-2017

  Ráðstefna um grundavallaratriðum læsiskennslu í tengslum við starfsnám og atvinnu

  Ráðstefnan verður haldin í samstarfi Norræna læsisráðsins/NVL og Útlendingastofnunarinnar í Danmörku.

 • bærekraftig utvikling |Norden
  31-01-2017

  Fjórða og síðasta samkoma, en ekki síðasti fundur

  Þátttakendur í norrænni menntun um sjálfbæra þróun hittustu í síðasta skipti i Kiljavanranta í Finnlandi.

 • kompetanseutvikling |Norge
  31-01-2017

  Færni í Noregi

  Vox, norska færniþróunarmiðstöðin hefur fengið nýtt nafn Hæfni í Noregi.

 • fag- og yrkesopplæring |Norge
  31-01-2017

  Krefjast þess að fyrirtæki sem á í viðskiptum við hið opinbera af ráði lærlinga

  Norska ríkisstjórnin hefur ákveðið að frá og með 1. janúar 2017 eigi öll bygginga- og verktakafyrirtæki á vegum hins opinbera að hafa lærlinga.

 • etäopetus |Grønland
  31-01-2017

  NVL:n etäopetusverkostoon uusi grönlantilaisjäsen

  NVL:n etäopetusverkostoon on saatu uusi grönlantilaisjäsen.

 • koulutuspolitiikka |Island
  31-01-2017

  Islannissa uusi hallitus

  Islantilaiset saivat 11. tammikuuta uuden hallituksen useita viikkoja jatkuneiden neuvottelujen jälkeen.

 • koulutuspolitiikka aikuisten oppiminen |Island
  31-01-2017

  Matkailualan osaamiskeskus perustettu

  Matkailualan osaaminen kehittyy Islannissa.