Filter DialogWeb • Camilla Ernkrans toimii hankejohtajana Emmaus Ålandissa, joka edistää solidaarisuutta, kestävää kehitystä ja yhteisöllisyyttä. Työssään hän esimerkiksi auttaa työttömiä pääsemään työharjoitteluun.
  täydennyskoulutus osaamisen kehittäminen |Danmark
  29-06-2022

  Opintopiirissä opitaan sekä opitaan oppimaan

  Opintopiirit tarjoavat hyvän mahdollisuuden kehittää työntekijöiden osaamista pitkäjänteisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Se kuitenkin edellyttää, että työntekijät ovat valmiita sitoutumaan ja että työpaikka tarjoaa mahdollisuuksia käyttää uutta tietoa, todetaan NVL:n toteuttaman pilottihankkeen arviossa.

 • Personal vid Ålands yrkesgymnasium deltog i framtidsdagen. Från vänster Gitte Holmström, Gabriella Nordlund, Sofie Norrlund, Daja Rothberg, Jennika Kullman, Diana Lundqvist, Penilla Eriksson och Susanne Åvik.
  lärandemål livslångt lärande utbildningspolitik |Åland
  29-06-2022

  Utbildning och arbete i framtiden

  Seminarium om framtidens utbildningsbehov på Åland arrangerades i mitten av maj. Syftet var att diskutera hur framtidens utbildning ska utformas för att möta efterfrågan och behov.

 • Camilla Ernkrans er projektleder hos organisationen Emmaus Åland, som arbejder med solidaritet, holdbarhed og fællesskab. Her hjælper hun blandt andet mennesker uden arbejde til at komme i arbejdstræning.
  efter- og videreudddannelse kompetenceudvikling |Danmark
  22-06-2022

  Med læringscirkler kan man lære og lære at lære

  Læringscirkler er en god mulighed for at sikre relevant og løbende udvikling af medarbejdere. Det kræver dog, at medarbejdere er klar til at involvere sig, og at arbejdspladsen sørger for, at det er muligt at bruge den nye viden, viser en evaluering af pilotprojekt, som NVL har gennemført.

 • vuxenutbildning |Norden
  16-06-2022

  Radio Nordplus - lokalproduktion för vuxna med olika utmaningar

  Lokalradioproduktion kan användas som ett viktigt verktyg när det gäller att fånga upp människor som hotas att marginaliseras.

 • lifelong learning |Norden
  09-06-2022

  Podcast: How can validation empower? Interview with Deb Carr

  How can validation empower adults in their lifelong learning and earning journey?

 • bærekraftig utvikling livslang læring utdanningspolitikk |Island
  01-06-2022

  Kan vi i Norden lære å leve på mer klimavennlig måte?

  I slutten av 2021 lanserte Nordisk Ministerråd et program om Bærekraftig livsstil. Programmet skal bidra til visjonen om at vi i Norden blir verdens mest bærekraftige og integrerte region fram mot år 2030.

 • Finnar eru þjóð verkfræðinnar sem nú verða að leita notendavænna leiða.
  símenntun upplýsingatækni nám fullorðinna fullorðinsfræðsla |Finland
  31-05-2022

  Stafræn þátttaka – við tökum púlsinn á Finnum

  Hvernig eigum við að geta náð til allra sem hafna utan við stafrænt samfélag? Spurningin er brýn. Hvað gera Finnar? Höfum við lært eitthvað af hinum Norðurlöndunum.? Við spyrjum tvo finnska fulltrúa í NVL Digital.

 • Suomi on insinöörien maa, jossa tarvitaan nyt uusia keinoja asiakasystävällisten palveluiden kehittämiseen.
  tietotekniset taidot elinikäinen oppiminen aikuisten oppiminen |Finland
  30-05-2022

  Digitaalinen osallisuus – miten se toteutuu Suomessa?

  Miten voimme tavoittaa kaikki ne ihmiset, jotka jäävät digitaalisen yhteiskunnan ulkopuolelle? Kysymys on erittäin ajankohtainen. Miten Suomessa toimitaan? Onko muilta Pohjoismailta opittu jotain? Kysyimme asiaa kahdelta NVL Digital -verkoston suomalaisedustajalta.

 • færniþróun raunfærnimat nám fullorðinna fullorðinsfræðsla |Island
  24-05-2022

  Gagnlegt að læra og þróa raunfærnimat saman

  Á tímamótum er við hæfi að staldra við og íhuga liðna tíð. Á 20 ára afmælisári Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, FA, lítum við yfir farinn veg og metum hvað hefur borið árangur, hvaða reynslu höfum við aflað? Hafa verkefnin, samstarfsnetin eða vinnuhóparnir sem við höfum tekið þátt í verið til gagns við þróun framhaldsfræðslu á Íslandi?

 • Finland är ett ingenjörsland som nu behöver hitta nya vägar till kundvänliga tjänster.
  IKT kompetens livslångt lärande vuxnas lärande |Finland
  24-05-2022

  Digital delaktighet – vi känner Finland på pulsen

  Hur ska vi kunna nå alla människor som faller utanför det digitala samhället? Frågan är högaktuell. Hur gör man i Finland? Har man lärt sig något från andra nordiska länder? Vi lät två finländska representanter i NVL Digital svara.

 • Foto: Yadid Levy/norden.org
  basiskompetence erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  17-05-2022

  Sprogproblemer udfordrer matematikken og evnen til demokratisk deltagelse

  Sprogproblemer kan spænde ben for indlæring af matematik. Det kan være et problem, både når man skal uddanne sig og deltage aktivt i demokratiet. Den finske erhvervsskole Turun ammatti-instituutti i Turku arbejder målrettet med matematik på flere niveauer.

 • Foto: Ricky John Molloy / norden.org
  basiskompetence demokrati |Danmark
  17-05-2022

  Matematik kan understøtte demokrati

  Sætter man demokrati og mekanismerne bag demokratiet på dagsordenen i matematiktimerne, kan det styrke både deltagernes og undervisernes motivationen og demokratiet, siger lektor Lena Lindenskov.

 • kompetanseutvikling realkompetansevurdering voksnes læring |Island
  04-05-2022

  Det nytter å lære og utvikle validering sammen

  Ved et veiskille passer det godt å stoppe opp og reflektere over tiden som har gått. I anledning av 20 årsjubileet til Arbeidslivets opplæringssenter i 2022, ser vi tilbake for å vurdere hva som har gått bra, hvilke erfaringer vi har gjort? Har de prosjekter, nettverk eller arbeidsgrupper vi har deltatt i vært nyttige for utviklingen av voksnes læring på Island?

 • Sameiginlegur skilningur á samhengi verðmætasköpunar og velferðar er undirstaða samstarfs okkar og forsenda fyrir því að þríhliða samstarf við yfirvöld virki, segir Arve Ellingsen ráðgjafi við Alþýðusamband Noregs. Mynd: Torhild Slåtto
  símenntun nýsköpun iðn- og starfsmenntun |Norge
  30-04-2022

  Nemendur geta spilað sig að þekkingu um norræna líkanið

  Norræna líkanið, veistu hvað felst í hugtakinu? Nemendur í framhaldsskóla vissu það ekki þegar þeir voru spurðir.

 • Toimittaja Heidi Finnilä on huomannut, että kiinnostus mediataitoja kohtaan on kasvanut selvästi lyhyessä ajassa. Kuva: kuvakaappaus / Svenska Yle.
  demokratia vapaa sivistystyö luku- ja kirjoitustaito |Finland
  28-04-2022

  Toimittaja Heidi Finnilä levittää tietoa trolleista ja valeuutisista

  Ukrainan sota on lisännyt mediataitojen tarvetta. Suomessa julkisen palvelun TV- ja radioyhtiö on asiassa jo aimo askeleen edellä. Svenska Ylen toimittaja Heidi Finnilä opettaa työssään mediataitoja kaikenikäisille. Kolkko Trollibunkkeri on yksi väline taistelussa nettitrolleja, valeuutisia ja disinformaatiota vastaan.

 • bærekraftig utvikling IKT-kunnskap kompetanseutvikling livslang læring |Norden
  26-04-2022

  Digital kompetanse er avgjørende for å få til den grønne omstillingen

  Digital kompetanse er en nødvendig forutsetning for å få til den bærekraftige omstillingen som Nordisk ministerråd har satt som mål i Visjon 2030, som EU og FN har satt som mål, og som er avgjørende viktig for hele kloden. Titusenkroners-spørsmålet blir da: Hvordan utvikle den nødvendige kompetansen i befolkningen? Norsk formannskap i Nordisk ministerråd tar opp denne problematikken på konferansen DigiNorden i september i år.

 • forskning innovation kompetenceudvikling |Norden
  23-04-2022

  Leder i Husqvarna: Man kan ikke gøre, som man plejer

  Den svenske virksomhed Husqvarna er med i BIC-projektet. De foreløbige erfaringer viser, at det er en fordel, at ledere og medarbejdere samarbejder om at løse problemer, fortæller Maria Jönsson, der er learning & development manager.

 • forskning innovation kompetenceudvikling |Norden
  23-04-2022

  NVL- Learning Labs – en bæredygtig nordisk model for innovationskompetence

  Innovation er afgørende for, at virksomheder kan klare sig. Derfor samarbejder svenske og danske forskere, uddannelsesinstitutioner og virksomhederne Husqvarna og Easyfood om at udvikle en holdbar nordisk model for praksisnær kompetenceudvikling. Det sker i projektet Building Innovation Capacity.

 • Det er en hjertesak for meg at folk lærer språk og kan komme seg videre, sier norsklærer og etablerer Karense Foslien. Hun bidrar i flyktningkrisen med noe hun virkelig kan, nemlig å lage norskkurs. Foto: Torhild Slåtto
  livslang læring språk |Norge
  12-04-2022

  Nettskole tilbyr gratis norskkurs for ukrainske flyktninger

  Det er en hjertesak for meg at folk lærer språk og kan komme seg videre, sier norsklærer og etablerer Karense Foslien, som for sju år siden etablerte sin egen skole for de som trenger å lære norsk. Nå utvikler hun norskkurs for ukrainske flyktninger. Gratis.

 • En felles forståelse av sammenhengen mellom verdiskaping og velferd er selve bunnplanken i vårt samarbeid, og en forutsetning for et fungerende trepartssamarbeid med myndighetene, sier spesialrådgiver Arvid Ellingsen i Landsorganisasjonen i Norge. Foto: Torhild Slåtto
  etter- og viderutdanning innovasjon fag- og yrkesopplæring |Norge
  06-04-2022

  Elever kan spille seg til viktig kunnskap om den nordiske modellen

  Den nordiske modellen, vet du hva som skjuler seg bak dette begrepet? Elever i videregående skole visste det ikke da de fikk spørsmålet.

 • Menntun sem varðar öryggi íbúa er dæmi um námskeið sem nú er hægt að meta í samstarfi við símenntunarmiðstöð SFV í Helsinki. Ljósmyndari: Karin Lindroos.
  símenntun færniþróun hæfniviðmið |Finland
  30-03-2022

  Einingar og hæfnivottun í alþýðufræðslunni

  Margir gleðjast yfir því að fá tækifæri til þess að fá einingar eftir að hafa sótt alþýðufræðslu eða fræðslu í þriðja geiranum. Í Finnlandi eru hæfnivottun skref í því ferli. En er það rétta leiðin?

 • Journalisten Heidi Finnilä har märkt att intresset för mediekunskap ökat radikalt på en kort tid. Foto: Skärmdump/ Svenska Yle.
  demokrati folkbildning läs- och skrivkunnighet |Finland
  30-03-2022

  Journalisten Heidi sprider kunskap om nättroll och fake news

  Kriget i Ukraina har intensifierat behovet av grundläggande färdigheter i mediekunskap. I Finland ligger public service redan ett långt steg före. Heidi Finnilä från Svenska Yle utbildar människor i alla åldrar. Den kusliga Trollbunkern är ett verktyg i kampen mot nättroll, fake news och desinformation.

 • demokrati folkbildning läs- och skrivkunnighet |Finland
  30-03-2022

  Gratis material i mediekunskap

  Varsågod! Här finns användbara länkar för människor i alla åldrar som vill utbilda sig inom området för falska nyheter och desinformation. Materialet produceras av Svenska Yle som är ett public servicebolag i Finland. Det kan användas kostnadsfritt.

 • Nova-Nordic-hankkeessa tutkitaan muun muassa sitä, miten jonkin alan osaamista, esimerkiksi asiakaspalveluosaamista, voidaan siirtää aivan toisille aloille. Kuva: Andrea Piacquadio/Pexels
  oppimistulokset elinikäinen oppiminen opitun tunnustaminen |Sverige
  29-03-2022

  Uudessa hankkeessa halutaan tehdä kaikesta oppimisesta näkyvämpää

  Miten varmistamme, että esimerkiksi ammattialojen sisäiset sertifioinnit ja muut non-formaalit tutkinnot pystytään arvioimaan samalla tavoin eri maissa? Tätä tutkitaan parhaillaan Erasmus+ -hankkeessa.

 • Kansalaisten turvallisuuteen liittyvät kurssit ovat esimerkki koulutuksesta, jossa hankitun osaamisen tunnustamiseen Helsingissä sijaitseva SFV:n opintokeskus nykyisin osallistuu. Kuva: Karin Lindroos.
  osaamisen kehittäminen oppimistulokset elinikäinen oppiminen |Finland
  28-03-2022

  Vapaasta sivistystyöstä opintopisteitä ja osaamismerkkejä

  Monet iloitsevat mahdollisuudesta kerryttää opintopisteitä vapaasta sivistystyöstä ja kolmannelta sektorilta. Suomessa prosessin yhtenä välineenä käytetään osaamismerkkejä. Mutta onko se oikea reitti?

 • símenntun hæfniviðmið raunfærnimat |Sverige
  24-03-2022

  Nýju verkefni er ætlað að gera allt nám sýnilegra

  Hvernig má til dæmis tryggja að hæfnivottun frá ýmsum samtökum greina atvinnulífsins og annars konar óformleg hæfni sé metin á sama hátt í ólíkum löndum? Um það snýst Erasmus+ verkefni sem nú er unnið að.

 • Lilja Rós Óskarsdóttir og Hróbjartur Árnason
  kompetanseutvikling voksnes læring |Island
  23-03-2022

  Podcast: Lilja Rós Óskarsdóttir og Hróbjartur Árnason om utviklingen av voksenlærernes kompetanse

  Hva skal voksenlærerne kunne? Hvilke kompetanser er helt avgjørende for at de skal oppnå suksess i utdanningen?

 • Projektet Nova Nordic undersöker bland annat hur kvalifikationer från en bransch kan överföras till helt andra branscher, till exempel förmåga att ge service. Foto: Andrea Piacquadio/Pexels
  lärandemål livslångt lärande validering |Sverige
  16-03-2022

  Nytt projekt vill göra allt lärande mer synligt

  Hur gör vi för att till exempel branschcertifieringar och andra icke-formella kvalifikationer ska kunna värderas på samma sätt i olika länder? Detta undersöks just nu i ett Erasmus+-projekt.

 • Å jobbe med arbeidslivet går hånd i hånd med å tilby relevant utdanning, og det gir gode resultater, sier rektor Eirik Hågensen. Her sammen med Gry Ulvedalen, utviklingsleder for helse-, oppvekst- og ledelsesfag. De jobber ved Fagskolen i Viken som vant Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning for 2021. Foto: Sissel Annett Myklebust
  fleksibel læring etter- og viderutdanning høyere utdanning kompetanseutvikling |Norge
  09-03-2022

  Vi har verdens kuleste jobb!

  Arbeidslivet er like viktig som lufta for oss i fagskolen, sier en engasjert rektor ved Fagskolen i Viken, Eirik Hågensen.

 • Utbildningar som berör medborgarnas säkerhet är exempel på kurser som numera kan valideras i samarbete med SFV:s studiecentral i Helsingfors. Fotograf: Karin Lindroos.
  kompetensutveckling lärandemål livslångt lärande |Finland
  02-03-2022

  Fri bildning ger studiepoäng och kompetensmärken

  Många gläds över möjligheten att få studiepoäng från fria bildningen och tredje sektorn. I Finland är kompetensmärken ett verktyg i processen. Men är det rätt väg att gå?

 • Möjligheten till validering av fritidsverksamhet från tidig ålder kan sporra unga till aktivt deltagande i 4H-verksamhet.
  lärandemål realkompetens validering |Finland
  02-03-2022

  4H satsar på akademi som validerar ungas fritidsverksamhet

  I Finland har 4H skapat en plattform där man validerar kurser från tredje sektorn. Nu kan deltagarna redan i unga år få Open Badge och studiepoängsrekommendationer för kurser inom till exempel arbetslivsträning.

 • Mariette Gustafsson (til vinstri) og Cathrine Rygaard munu verja 2022 við að skapa forsendur fyrir því að raunfærnimati verði komið á í þrettán sveitarfélögum í Austur-Gautlandi. Ljósmynd: úr einkaeigu
  gæðaeftirlit raunfærnimat nám fullorðinna |Norden
  24-02-2022

  Raunfærnimati samkvæmt norrænu gæðalíkani komið á í Austur-Gautlandi

  Þróun raunfærnimats í þrettán sveitarfélögum í Austur-Gautlandi er á grundvelli Norræna gæðalíkansins fyrir raunfærnimat sem var þróað af raunfærnimatsneti NVL .

 • Mariette Gustafsson (vasemmalla) ja Cathrine Rygaard luovat vuonna 2022 Itä-Göötanmaan kunnille edellytykset kansalaisten osaamisen validointiin. Kuva: yksityinen
  laadunvarmistus opitun tunnustaminen aikuiskoulutus |Norden
  24-02-2022

  Itä-Göötanmaalla osaamisen validointi kuntoon pohjoismaisen mallin avulla

  Validoinnin NVL-asiantuntijaverkoston laatima pohjoismainen malli toimii pohjana validointityön kehittämiselle Itä-Göötanmaan maakunnan 13 kunnassa.

 • Uummannaq, Nordgrønland. Der er lavest ledighed i Uummannaq-distriktet. Her var kun 1,8 procent af arbejdsstyrken gennemsnitligt registreret som ledige hver måned.
  forskning motivation erhvervsliv |Grønland
  23-02-2022

  De grønlandske arbejdstagere har fået en stemme: lønnen er ikke alt

  I et nyt ph.d.-studie har Verena Huppert Karlsson undersøgt det grønlandske arbejdsmarked. Det er et forskningsstudie, som dels har til formål at give arbejdstagerne en stemme, men også at hjælpe landets arbejdsgivere i deres rekrutterings- og fastholdelsesprocesser. I en tid med massiv mangel på arbejdskraft må arbejdsgiverne i Grønland tænke mere strategisk – for lønsummen alene løser ikke deres rekrutterings- og fastholdelsesproblemer.

 • I framtiden vill Kristine tillsammans med sin familj bygga ett hus på Åland. Foto: Hulya Ehres
  integration internationalisering vuxnas lärande |Åland
  16-02-2022

  Så firar Kristine Åland 100 år

  Tryggheten, möjligheten att påverka och upplevelser. Det är några av orsakerna till varför Kristine Dzene från Lettland valt att stanna på Åland. Hon ska fira att Åland fyller 100 år under hela 2022.

 • Foto: Sigrún  Magnúsdóttir
  kompetanseutvikling like muligheter voksnes læring |Island
  10-02-2022

  Like muligheter beriker alle

  I sin åpningstale på et felles årsmøte i NVL og Arbeidslivets opplæringssenter la en ny minister for voksnes læring, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, vekt på at like muligheter til utdanning, samt fleksibelt og variert arbeid som gjør at en stor og mangfoldig gruppe mennesker kan være aktiv på arbeidsmarkedet, kommer alle til gode, enkeltpersoner, virksomheter og samfunnet.

 • Mariette Gustafsson (till vänster) och Cathrine Rygaard ska ägna 2022 åt att skapa förutsättningar för Östergötlands tretton kommuner att validera medborgarnas kompetenser. Foto: Privat
  kvalitetssäkring validering vuxenutbildning |Norden
  03-02-2022

  Östergötland får valideringen på plats med nordisk modell

  Den nordiska kvalitetsmodellen för validering, som utvecklades av NVL:s expertnätverk för validering, ligger till grund när tretton kommuner i Östergötland utvecklar sitt arbete med validering.

 • De nordiske landene står samlet bak forslaget om forhandlinger om en global konvensjon mot marin forsøpling. Foto: Eivind Sætre/norden.org
  demokrati bærekraftig utvikling livslang læring |Norge
  28-01-2022

  «Den usynlige kjempen» satser målrettet på treårige prosjekter

  Nordisk samarbeid ble en gang kalt «den usynlige kjempen». Norden med sine beskjedne 27 millioner innbyggere er verdens ellevte største økonomi, og samtidig en godt integrert region.

 • Ett av de nye samarbeidsprosjektene gjennom Nordisk ministerråd heter Barn og unges rett til å bli hørt – koronakrisens konsekvenser. Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org
  bærekraftig utvikling livslang læring |Norge
  28-01-2022

  Nordisk samarbeid – en tillitsfull og praktisk plattform

  Det nordiske samarbeidet utgjør en tillitsfull og praktisk plattform for samarbeid, og involverer de fleste statsråder i regjeringen, heter det i den norske, offentlige presentasjonen av samarbeidet under norsk formannskap i 2022.

 • Eva Ekström-Andersen on linjajohtaja ja opettaa ruotsia sekä englantia Hasnalle ja Salahille. Hän korostaa, että yhteiskunnan jäseneksi opetteleminen on valtavan tärkeää samoin kuin digitaitojen opettelu.
  perustaidot maahanmuuttajat aikuiskoulutus |Åland
  26-01-2022

  ”Opimme niin paljon uutta joka päivä”

  Syyrialaispariskunta Hasna Naasan ja Salah Moussa ovat ensimmäisiä, jotka opiskelevat Ahvenanmaalla aikuisten perusopetuksessa. He viihtyvät Ahvenanmaan maaseudulla.

 • Eva Ekström Andersen er fagstjóri og kennir sænsku og ensku. Hún leggur áherslu á hve mikilvægt það er að verða virkur samfélagsþegn og að Hansna og Salah tileinki sér upplýsingatækni.
  grunnleikni innflytjendur |Åland
  26-01-2022

  „Við lærum svo margt nýtt á hverjum degi“

  Hjónin Hasna Naasan og Salah Moussa frá Sýrlandi eru í hópi þeirra fyrstu sem leggja stund á Grunnmennt á Álandseyjum. Þeim fellur vel vistin á landsbyggðinni á Álandseyjum.

 • Foto: Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
  forskning integration internationalisering |Danmark
  21-01-2022

  Sæt alle elevernes sprog i spil

  Når undervisningen tager udgangspunkt i de sprog, den enkelte elev allerede behersker, kan eleven lære mere. Eksperter fortæller om translanguaging.

 • Foto: Mora folkhögskola
  baskunskaper distansutbildning lika möjligheter |Sverige
  13-01-2022

  De får tekniken att funka för alla

  Tack vare en unik kurs på Mora folkhögskola, och en plattform som skapar förutsättningar för ett livslångt digitalt liv, får personer med intellektuell funktionsnedsättning ökad möjlighet att känna sig delaktiga i samhället.

 • En million danskere har ikke de nødvendige digitale færdigheder. Dem forsøger man at opsøge og give redskaberne på flere måder. Foto: pexels.com
  fjernundervisning kompetenceudvikling læringsresultat livslang læring |Danmark
  10-01-2022

  ”Vi håber, vi kan rokke ved en lidt gammeldags tænkning om voksenuddannelse”

  Kodeordene for den uddannelsesindsats, som oplysningsforbundet AOF sammen med en række fagforeninger har foretaget under corona, er hurtighed, smidighed og fleksibilitet. Det har givet gode resultater. Nu håber man, at også loven bliver smidigere.

 • Dominos medarbeidere fikk bekreftet sine kompetanser og yrkesutdanning med fagbrev.
  kortutdannede næringsliv realkompetanse voksnes læring |Island
  03-01-2022

  Yrkesopplæring med fagbrev

  Arbeidslivets opplæringssenter på Island er i ferd med å fullføre et pilotprosjekt om realkompetansevurdering i samsvar med næringslivets kriterier. Prosjektet ga de ansatte i noen virksomheter mulighet til å få ferdighetene sine vurdert og bekreftet med fagbrev.

 • skammskólagengnir atvinnulíf raunfærnimat nám fullorðinna fullorðinsfræðsla |Island
  03-01-2022

  Fagbréf staðfestir nám á vinnustað

  Um þessar mundir er að ljúka tilraunaverkefni Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins um raunfærnimat á móti viðmiðum atvinnulífsins. Í verkefninu gafst starfsfólki nokkurra fyrirtækja tækifæri til þess að fá færni sína metna og staðfesta með fagbréfi.

 • Eva Ekström Andersen är linjeledare och lärare i svenska och engelska. Hon betonar hur viktigt det är att lära sig att bli en samhällsmedborgare och att Hansna och Salah jobbar med de digitala färdigheterna.
  baskunskaper invandrare vuxenutbildning |Åland
  21-12-2021

  ”Vi lär oss så mycket nya saker varje dag”

  Paret Hasna Naasan och Salah Moussa från Syrien är de första som går utbildningen Grundvux på Åland. Här ute på den åländska landsbygden trivs de.

 • On tärkeää muistaa, että jos kaikki tekevät vähän, saadaan aikaiseksi paljon, sanoo Anja Bakken Riise, ympäristö- ja solidaarisuusjärjestön Framtiden i våre hender johtaja.
  kestävä kehitys elinikäinen oppiminen motivaatio |Norge
  20-12-2021

  Kestävyyttä luodaan pienillä arkisilla teoilla ja suuren mittakaavan politiikalla

  Maapallo ja me sen asukkaina olemme riippuvaisia siitä, että kaikki tekevät joitain muutoksia omassa arjessaan, sanoo Framtiden i våre hender -järjestön johtaja Anja Bakken Riise DialogWebin haastattelussa.

 • Hlutverk kennarans er að breytast. Um það vildu margir kennarar ræða á fyrsta málþingi Nordplus verkefnisins Endursköpun símenntunar. Fólkið á myndinni er greininni óviðkomandi. Lärarens yrkesroll håller på att förändras. Det ville många lärare diskutera när Nordplus-projektet Mynd: Yadid Levy / norden.org
  símenntun nýsköpun færniþróun |Norden
  20-12-2021

  Nýtt Nordplus-verkefni kortleggur nám framtíðarinnar

  Hvernig mun nám fara fram t í framtíðinni og hvert verður hlutverk kennarans? Samstarfsaðilar í Nordplus verkefninu Endursköpun símenntunar eru fulltrúar þriggja háskóla á Norðurlöndum.

 • Lärarens yrkesroll håller på att förändras. Det ville många lärare diskutera när Nordplus-projektet Rekonstruktion av livslångt lärande höll sitt första seminarium. Personerna på bilden har inte med texten att göra. Foto: Yadid Levy / norden.org
  fortbildning innovation kompetensutveckling |Norden
  16-12-2021

  Nytt Nordplus-projekt kartlägger framtidens lärande

  Hur kommer lärandet att se ut i framtiden och vilket blir lärarens uppdrag? I Nordplus-projektet Rekonstruktion av livslångt lärande samarbetar tre högskolor i Norden.

 • Anne Tortzen, forsker og rådgiver om samskabelse, borgerinddragelse og demokrati fra et styrings- og demokratiperspektiv i sit Center for borgerdialog, mener, at det samskabende mindset er det vigtigste i en samskabelsesproces.
  demokrati innovation |Danmark
  09-12-2021

  Samskabelse – med opgaven i centrum

  Hvorfor er der så mange initiativer lige nu med samskabelse? Hvad er det udtryk for, hvad kan det – og hvor er de største barrierer i denne nye samarbejdsform? Det satte en konference mellem DPU, VIA og NVL i Aarhus fokus på.

 • Ellens plæne i Trige
  demokrati innovation |Danmark
  09-12-2021

  Ellens plæne blev samlingsstedet

  I Trige, der ligger cirka 12 km fra Aarhus, bor der cirka 2.000 beboere, og cirka 40 procent af dem er uden for arbejdsmarkedet.

 • Projekt Skyggebørn kæmper for børn og unge i sorg. Foto: Yadid Levy / Norden.org
  demokrati innovation |Danmark
  09-12-2021

  Børns sorg som opskrift på samskabelse

  VIA University College Campus N har udviklet et samarbejde med frivillighedsprojektet Skyggebørn for børn og unge i sorg.

 • Det er viktig å huske på at om alle gjør litt, blir effekten stor, sier Anja Bakken Riise, leder av miljø- og solidaritetsorganisasjonen Framtiden i våre hender.
  bærekraftig utvikling livslang læring motivasjon |Norge
  01-12-2021

  Små grep i hverdagen sammen med store politiske grep gir bærekraft

  - Kloden vår og vi som bor på den er avhengig av at alle tar noen grep i egen hverdag, sier leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, i et intervju med DialogWeb.

 • innovaatio osaamisen kehittäminen elinkeinoelämä |Island
  30-11-2021

  Islannin digitaalinen osaamisryväs

  Nykyisin teknologia ajaa yhteiskunnallista kehitystä eteenpäin sekä julkisella sektorilla että elinkeinoelämässä, ja sillä on suuri vaikutus kilpailukykyyn. Teknologia muuttuu jatkuvasti, mutta muutosvauhti on nyt nopeampi kuin koskaan aiemmin.

 • fjarkennsla dreifmenntun símenntun dreifbýli |Grønland
  29-11-2021

  Fjarkennsla í afskekktustu svæðunum

  Fjarnámi hefur verið spáð mikilvægu hlutverki í grænlenskum skólum. Sérstakur áhugi hefur verið á því að nýta fjarkennslu til að tryggja að ákvæði í grunnskólareglugerð nái til allra landshorna.

 • Fotograf: Johannes Jansson/norden.org
  folkbildning forskning utbildningspolitik |Sverige
  24-11-2021

  Äntligen – mer forskning om vuxnas lärande

  I september 2021 började tolv folkhögskollärare i Sverige på en ny forskarutbildning. Under hösten antas dessutom nio doktorander som ska läsa en forskarskola riktad mot komvux.

 • nýsköpun færniþróun atvinnulíf |Island
  19-11-2021

  Stafræni hæfniklasinn

  Tækni er á meðal öflugri drifkrafta í nútíma samfélagsþróun, bæði í opinbera geiranum og atvinnulífinu, kraftur sem hefur áhrif á samkeppnisstöðu samfélaga. Breytingar á tækni eru sífelldar en takturinn er hraðari en við höfum upplifað fram til þessa.

 • innovasjon kompetanseutvikling næringsliv |Island
  17-11-2021

  Islands Digitale kompetanseklynge

  Teknologi driver dagens samfunnsutvikling, i offentlig sektor og næringslivet og har stor innflytelse på konkurranseevne. De teknologiske endringene er kontinuerlige, men endringstakten er raskere enn vi har sett hittil.

 • Ved å tilby det eksamensforberedende kurset for fagbrev som skogsoperatør på nett har vi fått deltakere fra hele landet, sier seniorprosjektleder Mikael Fønhus ved Skogkurs. Kurset er nettbasert med samlinger i sanntid.
  kompetanseutvikling læringsutbytte fag- og yrkesopplæring |Norge
  09-11-2021

  Kompetanse i skogen øker effektiviteten og sparer drivstoff

  En skogsmaskinfører håndterer en «monstermaskin» som hogger, kvister og kjører fram svære trær i en fart som kan forskrekke gamle tømmerhoggere. God kompetanse betyr at arbeidet blir utført effektivt og i tråd med regler og forskrifter. Drivstofforbruket reduseres også.

 • Jan Skovgaard Petersen viser stolt fram fagbrevet sitt.
  fleksibel læring motivasjon fag- og yrkesopplæring |Norge
  09-11-2021

  Helsefagarbeider i en alder av 59

  - Jeg anbefaler så absolutt en helsefagutdanning! Jan Skovgaard Petersen er ikke i tvil. Han gjorde et godt valg da han satset på å utdanne seg til helsefagarbeider, selv om han var godt voksen.

 • Isbjerge i horisonten, Ilulissat Isfjord. 90 % af et isbjerg er ikke synligt. I Grønland tror vi på, at uddannelsespotentialet for grønlandske unge er langt større, end det vi ser. Foto: Christian Bohmann Knudsen
  fjernundervisning fleksibel læring yderområder livslang læring |Grønland
  02-11-2021

  Fjernundervisning til de fjerneste egne

  Fjernundervisning er blevet spået en markant plads i den grønlandske skole. Interessen har især kredset om at anvende fjernundervisning for at sikre, at folkeskoleforordningen når ud i alle hjørner af landet.

 • Stjórnandi vinnumarkaðs- og námsþjónustustofnun Álandseyja, (AMS) Thomas Lundberg og Bodil Regårdh
  menntastefna náms- og starfsráðgjöf nám fullorðinna fullorðinsfræðsla |Åland
  01-11-2021

  Rafræn ráðgjöf – framtíðin fyrir sjálfstjórnarsvæðin

  Fulltrúar Grænlands, Færeyja og Álandseyja hittust á samráðsfundi í lok september til þess að ræða ráðgjöf framtíðar og hvernig áframhaldið ætti að verða. Samantekt fundarins gæti hljóðað eitthvað í þessa veru: Rafræn ráðgjöf, fá stjórnmálamenn og yfirvöld með og auk þess að safna saman öllum þeim sem koma að ráðgjöf.

 • Matkalla tulevaisuuteen tarvitaan hyviä tienviittoja. Apuna matkan varrella voi toimia strategia, johon kaikki ovat sitoutuneet. Kuvassa Axxellin rehtori Lena Johansson (vasemmalla) ja kehityspäällikkö Gilla Granberg. He ovat edelleen täynnä tarmoa vuoden 2021 tehokkaasta strategiatyöskentelystä huolimatta. Kuva: Sebastian Wikholm
  kestävä kehitys laadunvarmistus ammatillinen koulutus |Finland
  01-11-2021

  Tähtäimessä uusi strategia

  – Tarkoituksena ei ole räväyttää auki monta muutosikkunaa kerralla vaan raottaa yhtä pientä muutosikkunaa, toteaa suomalaisen Axxellin kehityspäällikkö Gilla Granberg. Ammattioppilaitoksen uutta strategiaa laaditaan yhdessä vapaaehtoisuuden pohjalta.

 • democracy distance education ICT skills adult learning |Norden
  26-10-2021

  Be Digital to meet the digital divide

  NVL disseminates the results of the Nord Plus Adults Project. Be Digital-Social Media for 50+ is a two-year Baltic-Nordic project supported by the Nord Plus Adult program. The focus of the project was on strengthening the social media skills necessary for older employees to succeed both at work and in everyday life.

 • Åland behöver satsa mer digitalt framöver när det gäller vägledning konstaterar chefen för Ålands arbetsmarknad-och studieservicemyndighet (AMS) Thomas Lundberg och Bodil Regårdh vid utbildningsavdelningen hos landskapsregeringen.
  utbildningspolitik vägledning vuxnas lärande |Åland
  19-10-2021

  E-vägledning - en framtid för självstyrande områden

  De tre självstyrande områdena Grönland, Färöarna och Åland samlades under ett Dialogmöte i slutet av september för att diskutera framtidens vägledning och hur man nu ska ta sig vidare. Det kan sammanfattas med e-vägledning, få med politikerna och de styrande samt samla alla som sysslar med vägledning.

 • Hammerfest Foto: Colourbox
  distrikt bærekraftig utvikling kompetanseutvikling næringsliv |Norge
  12-10-2021

  Politisk vilje og samarbeid om utdanning - en nøkkel til bærekraft i Nordområdene

  Nordområdene er strategisk viktige for Norden. Men de sliter med utfordringer som store avstander, spredt bosetting og små fagmiljøer. Hvordan kan Nordområdene lykkes i å skape et bærekraftig nærings- og samfunnsliv, spør arrangørene av Læring i Nord EPALE/NVL-konferansen 2021.

 • Konsulent Kristian Stagis fra Edura arbejder med at gøre digitale læreforløb bæredygtige.
  fjernundervisning bæredygtig udvikling læringsresultat voksenuddannelse |Danmark
  11-10-2021

  Han viser vejen til den bæredygtige digitalisering

  Efter Corona er ledelserne på skolerne nu klart mere ”modne” til at tale didaktik i de digitale læringsforløb, lyder det fra seniorkonsulent i Edura, Kristian Stagis. Han åbner med sin både erfaringsmæssige, digitale og ledelsesmæssige baggrund dørene og hjælper med at få digitaliseringsdrømmene til at understøtte læringen på den bæredygtige måde.

 • fjernundervisning bæredygtig udvikling erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  11-10-2021

  Er de selvvalgte læringsforløb fremtiden?

  Self-paced learning vokser eksplosivt i udlandet og er nogle steder blevet en stor del af det formaliserede uddannelsessystem. Seniorkonsulent Kristian Stagis fra Edura forudser, at det er et spørgsmål om tid, før forventningerne om samme tilbud kommer i Danmark.

 • Framtiden behöver goda vägvisare. En hjälp på vägen kan vara en strategi som engagerar alla. T.v. Axxells rektor Lena Johansson och t.h. utvecklingschefen Gilla Granberg. De är ännu energiska trots intensivt strategiarbete under 2021. Foto: Sebastian Wikholm
  hållbar utveckling kvalitetssäkring yrkesutbildning |Finland
  07-10-2021

  Med sikte på ny strategi

  – Det handlar inte om att slå upp många förändringsfönster på en gång. Det handlar om att öppna ett litet förändringsfönster på glänt.
  Det säger Gilla Granberg som är utvecklingschef i finländska Axxell. Yrkesutbildarens nya strategi tas fram frivilligt och tillsammans.

 • Linda Karlsson anser att utbildning är viktigt för en hållbar framtid. Foto: Privat.
  hållbar utveckling kvalitetssäkring yrkesutbildning |Finland
  07-10-2021

  Hållbar utbildning vann pris

  Vad ska vår nya strategi heta? Studiesekreteraren Linda Karlssons förslag vann gehör i Axxell.

 • Voimakas panostaminen maahanmuuttajien kieliopintoihin kuuluu Auralan kansalaisopiston tulevaisuusstrategiaan. Arkistokuva/Auralan kansalaisopisto
  perustaidot oppimistulokset elinikäinen oppiminen |Finland
  28-09-2021

  Kansalaisopistot uusien mahdollisuuksien edessä

  Seinäjoella on onnistuttu nostamaan pitkäaikaisyöttömien työllisyysastetta reilusti. Projektikoordinaattori Yrjö Uurtimo on innoissaan. – Nyt tavoitteenamme on kaksinkertaistaa osallistujien ja työntekijöiden määrä.

 • Eivind Stigen Holter og Silje Eriksen Havn skreddersyr turopplegg, og er opptatt av å bli mer bærekraftige i arbeidshverdagen. De tar gjerne turister med utenfor allfarvei til autentiske opplevelser.
  bærekraftig utvikling kompetanseutvikling læringsutbytte livslang læring |Norge
  27-09-2021

  Mer kunnskap og mer bærekraftig reiseliv - utenfor allfarvei

  Hver og en av oss kan bidra til bærekraftig utvikling. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Kunnskap er avgjørende viktig. Kunnskap hos bedriftsledere og ansatte, kunnskap hos innkjøpere og kunder, kort sagt kunnskap i hverdagen.

 • Hannes Björn Hafsteinsson, hjá Norræna félaginu á Íslandi, stýrir NordPlus verkefninu sem veitir íslenskum ungmennum styrki til þess að sækja nám við lýðskóla.
  dreifmenntun alþýðufræðsla hvatning tungumál |Norge
  24-09-2021

  Aðstoðar unga Íslendinga við að taka skrefið út til Norðurlanda

  NVL miðlar árangri verkefna sem hafa hlotið stuðning frá NordPlus. „Mér finnst dvölin í lýðskóla hafa opnað mér margar dyr sem ég hafði ekki aðgang að fyrr“, segir einn af íslensku unglingunum sem hefur hlotið styrk til þess að sækja lýðskóla í Danmörku.

 • Trods de billedskønne omgivelser flytter flere og flere fra bygderne - en udvikling som er svær at stoppe. Foto: Christian Bohmann Knudsen
  yderområder bæredygtig udvikling |Grønland
  20-09-2021

  Et stort land, en lille befolkning og et meget spredt bosætningsmønster – er der plads til det hele?

  Fraflytningen fra bygd til by er accelereret i Grønland. Den politiske debat om bygdernes fremtid blusser ofte op med stærke følelser involveret.

 • Foto: John Schnobrich
  distansutbildning flexibelt lärande språk vuxenutbildning |Sverige
  13-09-2021

  I Malmö skapas lärande gemenskap bortom tid och rum

  Trots att undervisningen är helt på distans upplever Marian Roushdy och Lejla Radnjevic att de har en nära relation till både lärare och kurskamrater.

 • Hannes Bjørn Hafsteinsson, Foreningen Norden Island, leder NordPlus-prosjektet som skaffer folkehøgskole-stipend til islandske ungdommer.
  fleksibel læring folkeopplysning motivasjon språk |Norge
  06-09-2021

  Gir unge islendinger hjelp til å ta steget ut i Norden

  NVL formidler resultater fra Nordplus projekter: ”Jeg synes at være på højskole har åbnet mange døre som jeg ikke havde adgang til før”, forteller en av de islandske ungdommene som har fått stipend for å gå på folkehøgskole i Danmark.

 • Stora satsningar på språkstudier för nyanlända hör till framtidens strategi i medborgarinstitutet i Aurala. Arkivbild/Medborgarinstitutet i Aurala.
  baskunskaper lärandemål livslångt lärande |Finland
  31-08-2021

  Medborgarinstituten vädrar morgonluft

  I finska Seinäjoki har man lyckats höja sysselsättningsgraden rejält bland långtidsarbetslösa. Projektledaren Yrjö Uurtimo är taggad.
  – Vårt mål är nu att fördubbla antalet deltagare och anställda.

 • Við erum að skipuleggja áhugaverðan viðburð í haust í samstarfi við NVL í Noregi um dreifstýrt og sveigjanlegt nám í norðri. Þetta er afleiðing þess að staðsetja fulltrúa EPALE í Tromsö, segir Eva Høifødt brosandi Mynd: Ciaran James O’Connor
  færniþróun tungumál nám fullorðinna fullorðinsfræðsla |Norge
  30-08-2021

  EPALE endurnýjast og býður upp á þátttöku

  Draumurinn um evrópska vefgátt sem þjónaði sem ótæmandi uppspretta faglegs efnis um fullorðinsfræðslu er að nær því að uppfyllast. EPALE vefgáttin eða - Electronic Platform for Adult Learning in Europe – hefur verið í þróun um áraraðir og er uppfærð daglega með nýju efni og nýjum hugmyndum.

 • Johan Morales Campos og Rita Anson
  fjarkennsla nýsköpun aðlögun |Norge
  30-08-2021

  Ertu nýfluttur til Norðurlanda – lærðu að stofna eigið fyrirtæki!

  Þegar ég kom til Noregs, þekkti ég engan og vissi ekkert um landið. Ég varð að endurfinna sjálfa mig, segir Rita Anson. Hún er frá Spáni, þar óx hún upp og starfaði í fjölda ára. Noregur var öðruvísi.

 • integrering næringsliv språk |Norge
  30-08-2021

  Bruk av Språkmentorer skal styrke sysselsettingen i Norge!

  Norge ønsker å bistå andre land med å øke andelen av innvandrere i fast arbeid ved hjelp av språkmentormodellen.

 • Kuva: Tamarcus Brown
  perustaidot etäopetus ihmiset joilla on matala koulutustaso aikuiskoulutus |Åland
  30-08-2021

  Ahvenanmaalaiset opettajat etäopetushankkeessa

  IFOUS-hanke on tiiviisti ajan hermolla. Aikuisten etäopetus on jatkunut lähes kaksi vuotta, ja opettajat tarvitsevat tietoa digiosaamisesta ja sen kehittämisestä kohderyhmässä.

 • Foto: Tamarcus Brown
  etäopetus baskunskaper distansutbildning kortutbildade vuxenutbildning |Åland
  23-08-2021

  Åländska lärare i projekt om distansundervisning

  Projektet IFOUS är helt rätt i tiden. Efter snart två år med distansundervisning för vuxna så behöver lärarna kunskap om digitala färdigheter och hur man utvecklar den hos målgruppen.

 • Niklas Hill är en av redaktörerna för boken Lärande i civilsamhället. Detta foto togs vid en intervju med Niklas vårvintern 2019 då det låg snö på Mariatorget i Stockholm. Foto: Marja Beckman
  demokrati folkbildning kompetensutveckling |Sverige
  16-08-2021

  Individualism och varumärkestänkande – så har det ideella engagemanget förändrats

  Civilsamhället, ofta beskrivet som ”den tredje sektorn” vid sidan om statssamhället och näringslivet, är ofta en källa till informellt lärande. Förra året gav det svenska förlaget Trinambai ut en antologi där 15 forskare skriver om lärande i civilsamhället.

 • Många unga arbetslösa söker sig till Boost by FCR efter rekommendation från till exempel storasyskon eller bekanta. Flera av dem lockas av kopplingen till Football Club Rosengård. Foto: Malmös fotograf
  demokrati folkbildning integration |Sverige
  09-08-2021

  Från fotboll till arbets-boost

  Den som saknar jobb är också en människa med intressen och relationer. Det var huvudtanken när en fotbollsklubb i Malmöförorten Rosengård växte till en social rörelse som hjälper människor ut ur arbetslöshet.

 • Vendepunktet kom, da Hanne Josefina Hjardemaal, som er formand for den andelsboligforening, hun bor i, blev mobbet af de andre bestyrelsesmedlemmer, fordi hun stadig skrev i hånden. Foto: pexels.com
  fjernundervisning kompetenceudvikling læringsresultat livslang læring |Danmark
  04-08-2021

  Jeg har lært ikke at være bange for computeren

  Hanne Josefina Hjardemaal på 60 år er kunstner og har bevidst fravalgt at bruge computer gennem tilværelsen. Men på et tidspunkt bestemte hun sig for, at det skulle være løgn og gik i gang med FVU Digital.

 • Anders Møller har brugt coronatiden til at gå lange ture og passe på sig selv. Men har også deltaget i FVU Digital online – en undervisningsform, der har passet ham virkelig godt.
  fjernundervisning kompetenceudvikling læringsresultat livslang læring |Danmark
  04-08-2021

  Det er trygt, at vi sidder hver for sig

  Anders Møller tog imod tilbuddet fra 3F og AOF om FVU Digital og har nydt at få mere konkret viden. Da man ville ændre det til fysisk fremmøde, gjorde han og flere andre på holdet oprør: De ville fortsætte online.

 • Flateyri ligger på nordsiden av Önundarfjörður, en tradisjonell hvalfangst- og fiskeriby.
  bærekraftig utvikling kompetanseutvikling livslang læring |Island
  03-08-2021

  Folkehøgskolen bidrar til mer bærekraftig samfunn

  Ideen kom opp for noen år siden. I flere lokalsamfunn på Vestfjordene var en dialog på gang om at det var behov for noe mer enn fiskeri for å etablere bærekraftig samfunn. Samfunn hvor unge mennesker ville bo, stifte familie, medvirke til å styrke mangfold i arbeidslivet og delta aktivt i samfunnet.

 • Prosjektet ”Silent learners” gikk ut på å finne måter å aktivisere de såkalte «lurkerne» på. En lurker er den som ofte oppfattes som blindpassasjer i møter og webinarer. Foto: Mary Taylor, pexels.com
  livslang læring språk |Norge
  02-08-2021

  Små prosjekt kan gi store resultater

  Hvem har ikke jobbet og slitt i et utviklingsprosjekt for så å oppleve i etterkant at prosjektresultatet havnet i skuffen? Typisk, vil vi kanskje si. Men nei, det er faktisk mange prosjekt som lever lenge etter at sluttrapporten er levert. Det kan være små avleggere som lever videre. Noen ganger er det også store resultater, som en ny, nordisk samarbeidsorganisasjon, eller en nyttig håndbok.

 • Johan Morales Campos og Rita Anson
  nettundervisning innovasjon integrering |Norge
  07-07-2021

  Er du ny i Norden – lær å starte din egen bedrift!

  NVL formidler resultater fra Nordplus projekter: Da jeg kom til Norge, kjente jeg ingen og visste ingenting om landet. Jeg måtte på en måte gjenoppfinne meg selv, sier Rita Anson. Hun kom fra Spania, hvor hun vokste opp og jobbet i mange år. Norge var annerledes.

 • Vi planlegger et spennende arrangement i høst, sammen med NVL Norge, med temaet desentralisert og fleksibel opplæring i nordområdene. Sånn går det når man legger EPALEs koordinatorrolle til Tromsø, sier Eva Høifødt med et smil. Foto: Ciaran James O’Connor
  kompetanseutvikling språk voksnes læring |Norge
  05-07-2021

  EPALE fornyer seg og inviterer til engasjement

  Drømmen om en europeisk portal som en Sareptas krukke for fagstoff om voksnes læring er langt på vei blitt virkelighet. EPALE - Electronic Platform for Adult Learning in Europe - har utviklet seg over mange år, og fylles daglig med nytt stoff og nye ideer.

 • Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, Iceland Businessin kilpailukykyosaston johtaja
  opitun tunnustaminen koulutuspolitiikka aikuisten oppiminen |Island
  28-06-2021

  Työelämässä hankittua osaamista tunnustetaan validoinnin avulla

  Hiljattain saatiin päätökseen pilottihanke, jossa testattiin työelämässä hankitun osaamisen validoimista tiettyjen standardien mukaan. Hanketta johti Työelämän koulutuskeskus FA yhteistyössä Iceland Businessin ja Islannin ammattiliittojen keskusjärjestön kanssa. Hanke sai tukea Islannin aikuiskoulutusrahastolta. Hankkeessa keskityttiin työtehtäviin, jotka eivät edellytä formaalia koulutusta ja joiden arvellaan muuttuvan huomattavasti lähitulevaisuudessa.

 • Mynd: Silje Bergum Kinsten/norden.org
  grunnleikni háskólamenntun skammskólagengnir náms- og starfsráðgjöf |Norden
  28-06-2021

  Norrænt ráðgjafarlíkan – gullinn gjafapakki

  Ráðgjöf er gjafapakki, segir Henriette Seeberg ráðgjafi í fyrirtækinu Fønix í Sandefjord. En það skiptir máli hvernig ráðgjöfinni er „pakkað inn“. Það verður að gera í nánu samstarfi þess sem sækir ráðgjöfina og ráðgjafans. Vinnuverkfærin eru mikilvæg. Norrænir ráðgjafar hafa kynnt nýtt ráðgjafarlíkan – sem við áræðum að kalla gullinn gjafapakka.

 • Forskning peger på, at kursisternes målorientering i forhold til uddannelsen spiller en betydelig rolle for fraværet. Foto: Yadid Levy/norden.org
  forskning innovation sprog drop-outs |Danmark
  28-06-2021

  Forskningscirkler – en udviklingsstrategi

  Erfaringer fra et aktuelt forskningscirkelarbejde om fravær på sprogskoler

 • Den nye veiledningsmodellen er resultatet av NordPlus-prosjektet Developing a Nordic model of guidance, to include vulnerable groups in co-creation. Foto: Silje Bergum Kinsten/norden.org
  basiskompetanse høyere utdanning kortutdannede veiledning |Norden
  24-06-2021

  Nordisk veiledningsmodell – en gyllen gavepakke

  Veiledning er en gavepakke, sier veileder Henriette Seeberg i bedriften Fønix i Sandefjord. Men det er ikke likegyldig hvordan veiledningen «pakkes». Det bør skje i et tett samarbeid mellom den som blir veiledet og veilederen. Arbeidsverktøyet er viktig. Nordiske veiledere har presentert en ny veiledningsmodell - som vi drister oss til å kalle en gyllen gavepakke.

 • Ordförandelandet Finland stod värd för en nordisk virtuell sommarkonferens kring temat hållbar utveckling
  hållbar utveckling högre utbildning utbildningspolitik |Finland
  21-06-2021

  Dags för hållbar action och mindre prat

  Skapa mikrokurser på nordisk nivå och lyft fram skolmåltiden. Många konkreta förslag lyftes fram i en intensiv workshop på hållbarhetskonferensen Alla påverkar. De nordiska konferensdeltagarna efterlyste bättre verktyg, tätare samarbete och färre stela strukturer.