Filter DialogWeb • livslångt lärande kompetensutveckling |Sverige
  11-10-2007

  Vitsord i porslinsmålning och slalomdiplom?

  Finlands befolkning åldras snabbare än i det övriga Norden. I framtiden kan det innebära att kraven på vuxenutbildningen ställs av en stor, rik och frisk pensionärsskara. Framtidsforskaren Anita Rubin efterlyser en ny syn på begrepp som skola och bildning.

 • kompetensutveckling kvalitetssäkring |Norge
  11-10-2007

  Kjære leser!

  Det blir bekreftet fra alle retninger og hold at konkurransen er en viktig drivkraft i dagens samfunn. Norden står foran i den globale konkurranse og den nordiske velferdsmodellen er ved å komme på mote rundt om i verden. Men vil vi fortsette slik krever det stadig utvikling, bedre kompetanser og mer kunnskap.

 • kvalitetssäkring kompetensutveckling |Sverige
  11-10-2007

  Destination Åland – kvalitet till varje pris

  -Vår största utmaning är att utveckla Åland som destination och bli ett attraktivt resmål i den internationella konkurrensen. För samma pengar och tid som man åker färja till Åland flyger man med lågprisflyg till storstäderna i Europa. I framtiden ska turisterna komma även om priserna fördubblas, säger Annica Jansson VD vid Ålands turistförbund.

 • kompetensutveckling internationalisering |
  11-10-2007

  Collaborate! And there is more energy!

  4. - 5. October 2007 a Finnish- Estonian conference about non-formal education took place in Tartu. The outcome of the meeting was the realization that collaboration is something that gives energy to all collaboration partners.

 • folkbildning kompetensutveckling |Sverige
  11-10-2007

  Folkbildningen är en viktig aktör för utveckling

  Folkbildningen kan erbjuda vägar till personlig utveckling i ett föränderligt arbetsliv. Det är viktigt att lyfta fram den uppgiften när man reflekterar kring utmaningarna i framtiden, säger Britten Månsson-Wallin, generalsekreterare vid folkbildningsrådet i Sverige.

 • kompetensutveckling innovation |Norge
  11-10-2007

  Økt satsing på innovasjon

  Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen har varslet et fremtidsrettet perspektiv i næringspolitikken i Norge. Han har initiert arbeidet med den første stortingsmeldingen om innovasjonspolitikk. Meldingen skal bidra til å fremme nyskaping og innovasjon. Dette skal styrke den norske konkurranseevnen, og bidra til å sikre et godt næringsliv, samt trygge arbeidsplasser for fremtiden.

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |Danmark
  11-10-2007

  Voksenundervisere har behov for nye kompetencer

  ”Voksenundervisere og -formidlere har brug for flere og andre kompetencer for at kunne skabe rammer for innovativ, kreativ og procesorienteret læring. Gennemføre undervisning i fleksible læringsmiljøer med indhold planlagt i forhold til konkret praksis og i tæt samarbejde med virksomheder. Men uddannelse af voksenundervisere følger ikke i tilstrækkelig grad med den udvikling og hastighed arbejdsprocesser, kompetencebehov og dermed lærernes uddannelsesbehov forandrer sig i.”

 • kompetensutveckling näringsliv |Norge
  11-10-2007

  Konkurranse, kulturelle verdier og kompetanse

  Norden er en konkurransedyktig region. På mange målestokker som blir anvendt til å måle velstand, produktivitet, beskjeftigelse, utdanning, ligger vi på topp. Det har ført til at den nordiske velferdsmodellen, som har vært et viktig grunnlag for den positive utviklingen i Norden, er ved å komme på mote rundt om i verden.

 • fängelseutbildning IKT kompetens |Danmark
  08-10-2007

  Fængselsundervisning i den digitale tidsalder – resultater og muligheder fra Pipeline projektet

  En konference afholdt ved Hurdalsjøen Hotel i nærheden af Oslo.

 • IKT kompetens flexibelt lärande |Danmark
  12-09-2007

  Vi har informationsteknikken men vi mangler indeholdet!

  ”Informationsteknikken er god nok. Vi har et hurtigt landsdækkende IT netværk og opdateret udstyr på de fleste steder i landet. Det vi mangler er bare at finde ud af hvordan vi skal bruge det.”

 • distansutbildning IKT kompetens |Sverige
  12-09-2007

  Promise är ett aktivt nätverk

  Under termen distansnätverk kan man läsa in många olika sorters sammanslutningar.

 • distansutbildning folkbildning |Sverige
  12-09-2007

  Kära läsare

  I det här numret av DialogWeb speglar vi hur man från olika utgångspunkter arbetar i nätverk för distansutbildning. Det sker dels för att överbrygga geografiska avstånd dels för att hålla samman människor som har samma – ofta ganska specifika - intresseområden.

 • flexibelt lärande lika möjligheter |Norge
  10-09-2007

  Sinnemestringskurs

  Noen menn har ikke kontroll over sitt eget temperament. I en frustrerende situasjon er de eksponert for å miste fatningen. Og det kan gå helt over styr. Mange av disse trenger hjelp og det finnes få, men heldigvis noen tilbud. Sinnemestringskurs er et slik tilbud.

 • fängelseutbildning distansutbildning |Danmark
  10-09-2007

  Nordiske fængsler inspirerer hinanden

  De nordiske lande har vidt forskellige styrker, når det gælder undervisningstilbudene til indsatte i fængslerne. Derfor er det vigtigt, at vi deler erfaringer og tager ved lære af hinanden, mener Peer Bendtson, der er beskæftigelsesleder ved Statsfængslet Renbæk i Danmark.

 • distansutbildning flexibelt lärande |Sverige
  10-09-2007

  Utvecklingsarbete – en förutsättning för nätbaserat lärande

  För att utveckla nätbaserat lärande krävs både tekniska resurser och ett utvecklingsarbete. Det är inte självklart att lärare hinner sätta sig in i den mångfald av nya frågor detta kräver. På Åland står lärcentret Navigare för utvecklingen av tekniska resurser och tekniskt stöd medan projektet Flex-learn arbetat för att utveckla ett flexibelt system – Öppna gymnasieskolan – för vuxnas lärande.

 • glesbygd flexibelt lärande |Sverige
  10-09-2007

  Flexibelt lärande – hinder eller möjlighet?

  Medborgarinstitutet i Mariehamn firar i år 60 år. Liksom andra liknande institut i Finland startades verksamheten utifrån tanken om att skapa förutsättningar för folkbildning. Idén är fortfarande densamma men i och med utvecklingen inom IKT har man har försökt anpassa sig till de nya möjligheter som erbjuds. Det har visat sig att det inte är alldeles enkelt.

 • glesbygd folkbildning |Sverige
  05-09-2007

  Skärgårdskvinnor i öppet nätverk

  Kvinnor från Stockholms, Ålands, Åbolands och Estlands skärgårdar lär sig av varandra genom att träffas en gång om året.

 • IKT kompetens flexibelt lärande |
  02-08-2007

  New Target Groups for the Web

  Web-based learning has a distinct place in Estonian non-formal education. It is used particularly systematically for the training of adult educators. These courses have also included other countries.

 • fängelseutbildning livslångt lärande |Sverige
  21-06-2007

  EPEAs 11. konference I Dublin, Irland

  5 succesfulde konference dage sluttede I Dublin den 18. juni 2007. Norden satte et stærkt præg på konferencen ved at stille med 2 hovedtalere. Ud af de 180 deltagere fra 30 nationer kom 5 fra Danmark, 7 fra Estland, 3 fra Finland, 1 fra Island, 5 fra Letland, 26 fra Norge og 7 fra Sverige.

 • baskunskaper läs- och skrivkunnighet |
  15-05-2007

  8/2007: Basic Skills

  8/2007: Basic Skills

 • vuxenutbildning demokrati |
  15-05-2007

  7/2007: Kvalitet

  7/2007: Kvalitet

 • vuxenutbildning flexibelt lärande |
  15-05-2007

  6/2007: Konkurrenskraft

  6/2007: Konkurrenskraft

 • flexibelt lärande fängelseutbildning |
  15-05-2007

  5/2007: Distansnätverk

  5/2007: Distansnätverk

 • forskning vuxnas lärande |Norge
  14-05-2007

  Kjære leser

  Det finnes knapt en regjering noen steder i verden, som ikke anerkjenner forskningens betydelse . ”Vær med på, og bidra til å bygge kompetansesamfunnet!”

 • forskning hållbar utveckling |Danmark
  11-05-2007

  Er vi på rette vej ... er vi overhovedet på en vej?

  Generelt set kan man sige at forskning indenfor voksenuddannelse og livslang læring i Island er et relativt lille felt.

 • forskning vuxenutbildning |Norge
  11-05-2007

  Forskningens kår innen voksenopplæringsfeltet i Norge

  Norsk forskning relatert til voksenopplæringsfeltet, er til en viss grad spredt rundt om i landet. Men det finnes et miljø som peker seg ut med stor tyngde og høy aktivitet. Dette er NTNU ViLL (Norsk Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, enhet for Voksne i Livslang Læring)

 • forskning kompetensutveckling |Sverige
  10-05-2007

  Utveckling genom dialog

  Lena Wilhelmson arbetade tidigare som forskare vid det nyss nedlagda Arbetslivsinstitutet och är docent i pedagogik. Hon finns nu på Högskolan Dalarna och hennes inriktning är organisationspedagogik.

 • kompetensutveckling forskning |Danmark
  09-05-2007

  Kompetenceudvikling kan tilrettelægges meget bedre

  Få arbejdspladser får i dag det fulde udbytte af ud af deres investeringer i uddannelse og kompetenceudvikling. Forskere i Norden har analyseret en række vellykkede projekter og kommer med konkrete anbefalinger til både arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner

 • forskning vuxenutbildning |Sverige
  09-05-2007

  Behovet av vuxenutbildning på Åland

  Vad innebär forskning inom en region med 26.000 invånare? Högskolan på Åland är liten med ett fåtal utbildningsprogram och en handfull forskarutbildade lärare.

 • forskning livslångt lärande |
  09-05-2007

  The Tallinn University coordinating the project LLL2010

  This March the world famous adult education theoretician and philosopher professor Peter Jarvis from Great Britain visited Estonia. He met the adult educators and sociologists of Tallinn University who research issues of adult education in Europe.

 • kvalitetssäkring livslångt lärande |Sverige
  09-05-2007

  Finländskt-estniskt samarbete reder upp i djungeln

  Samarbete mellan olika typer av vuxenutbildning, nya former av samarbete, utbyte av best practises och kartläggning av finansieringsmöjligheter. Det är vad man hoppas få till stånd inom projektet AiKo som är ett samarbete mellan Åbo universitet (Turun yliopisto)och Haapsalu Kolledz som lyder under universitetet i Tallinn.

 • forskning kompetensutveckling |
  09-05-2007

  4/2007: Forskning

  4/2007: Forskning

 • forskning invandrare |Danmark
  02-05-2007

  Fokuser på ressourcerne

  Flyttes blikket fra begrænsninger til ressourcer, får ledige flygtninge og indvandrere langt bedre mulighed for at bruge deres erfaringer og kompetencer på arbejdsmarkedet. Det er erfaringen i Videnscenter for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere i Brøndby, hvor syv mennesker tilbyder hjælp til kompetenceafklaring af ledige nydanskere og etablerer kontakter mellem virksomheder og de myndigheder og andre aktører, der har kontakten til de ledige.

 • forskning validering |Norge
  16-04-2007

  Validering til høyt nivå

  Folkehøyskolen i Norge har tradisjoner fra 1860 tallet, og er en almenndannende og eksamensfri skole. Den benyttes ofte av elever som et berikelsesår mellom videregående skole og høyere utdanning. Folkehøyskolene i Norge gir ikke formell studiekompetanse. Nå legger et pilotprosjekt grunnlaget for at deltakelse på en folkehøyskole i Norge skal gi studiepoeng for opptak til et amerikansk universitet

 • forskning validering |Danmark
  13-04-2007

  Fordi min hustru siger at jeg skal!

  Arbejde med og udvikling af metoder til validering af ikke-formel og uformel læring er en relativt ny udfordring i Island. De manglende initiativer fra arbejdsmarkedets partnere og en manglende generel politisk målsætning har dog ikke betydet at validering af færdigheder ikke har været praktiseret, men heller at der ikke har været et behov for en struktureret og vel defineret valideringssystem indtil for nyligt.

 • forskning validering |
  13-04-2007

  Dear Reader

  Tiiu Kuurme, professor at the University of Tallinn likes to say that a human being can learn by gathering, through experience and accidentally.

 • forskning vuxnas lärande |
  13-04-2007

  Adult Education in Estonia: From Hobby to Profession

  In Estonia non-formal and informal studies are beginning to be validated. Still a lot remains to be done.

 • forskning validering |Sverige
  13-04-2007

  Validering stärker chanserna till arbete

  Vid lärcentret CityAkademin i Örebro arbetar Annika Åberg-Hellund som studie- och yrkesvägledare. Hon tycker om att arbeta med validering. Då talar man om vad folk kan och lägger det de inte kan åt sidan.

 • högre utbildning realkompetens |Sverige
  13-04-2007

  Realkompetens i högre utbildning

  Lära i arbetet på universitetsnivå har länge lyfts fram som ett önskvärt scenario men tillsvidare har exemplen på konkret aktivitet i Finland varit få. I takt med att Bolognaprocessen fortskrider och utvecklas och arbetskraftsunderlaget i Finland blir allt smalare har attityden nu också vänt i Finland.

 • forskning invandrare |Danmark
  13-04-2007

  Fem lokomotiver til en bedre integration

  De regionale videnscentre for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere udvikler redskaber, indsamler viden og bistår myndigheder og andre aktører for at sikre, at indvandrere og flygtninge får en plads på det danske arbejdsmarked eller i uddannelsessystemet, der svarer til deres kvalifikationer.

 • validering integration |
  13-04-2007

  3/2007: Validering

  3/2007: Validering

 • fängelseutbildning språk |
  02-04-2007

  Prison Translator

  Terms from all aspects of prison life is feely translated between 18 languages with the Prison Translator.

 • fängelseutbildning näringsliv |
  20-03-2007

  EPEA Open Office in Drammen

  Official guests, teachers, EPEA officers and Chairperson and students of Drammen School witnessed the President of the Norwegian Parliament (Stortinget) Mr. Torbjørn Jagland opening the new EPEA Office in Drammen, Norway on 1st of february 2007.

 • demokrati folkbildning |Danmark
  16-03-2007

  Mere public service – mindre forretning

  Historisk har folkeoplysningen i Norden spillet en vigtig rolle i at skabe et inkluderende samfund med aktivt medborgerskab. Men tiderne ændrer sig, og der er brug for nytænkning af både ambitioner, rolle og metoder, hvis folkeoplysningen fortsat for alvor vil sætte sit selvstændige præg på debatten og samfundsudviklingen i de nordiske lande.

 • jämställdhet forskning |Norge
  14-03-2007

  Kjønnsperspektivet i maktufoldelse og demokratideltagelse i Norge

  Den store Makt- og demokratiutredningen i Norge, ble avsluttet etter fem års forskning høsten 2003. Da hadde et par hundre forskere vært involvert i dette arbeidet, noe som blant annet resulterte i utgivelse av 50 bøker og 77 rapporter. Ike uventet viser den at maktutfoldelse og demokratideltagelse varierer mellom kjønnene

 • demokrati folkbildning |Danmark
  13-03-2007

  Kære læser

  ”Today I decide”, hedder en internetportal i Estland. Her kan alle borgere komme med forslag til, hvad der bør gøres for at forbedre levevilkårene i det stadigt spæde demokrati. Folk tog hurtigt denne mulighed for medindflydelse til sig, og snart blev der indledt et pres for, at politikerne skulle acceptere konceptet.

 • vägledning lika möjligheter |Norge
  13-03-2007

  Veiledningsmuligheter i Norge

  Om man ønsker å tegne et bilde av veiledningens struktur og funksjon i Norge, vil man få et mangefasettert og mosaikklignende bilde.

 • mångkulturell invandrare |Danmark
  13-03-2007

  Udlændinge bliver ikke født i lufthavnen

  Demokrati og invandrerpolitik i Island

 • folkbildning vuxnas lärande |Sverige
  12-03-2007

  DEMOS – renässans för den klassiska folkbildningen?

  DEMOS skulle kunna innebära en renässans för den klassiska folkbildningen i Sverige.

 • demokrati folkbildning |Danmark
  12-03-2007

  En kogebog for et engagerende demokrati

  Til april vil blandt andre folkeoplysere og beslutningstagere kunne stifte bekendtskab med nye ideer og måske overraskende ingredienser til sammensætning af retten demokrati. Her barsler DEMOS-projektet med sin rapport ”DEMOS 2006 – En antologi om magt, demokrati og aktivt medborgerskab i Norden”.

 • demokrati integration |Sverige
  08-03-2007

  Åboborna får rejäl chans att påverka

  Finland har 28 lagar där kommunernas skyldighet att lyssna på sina invånare omnämns. I praktiken varierar graden av medborgarinflytande ändå mycket beroende på boendeort. En föregångare i aktivt medborgarskap är Åbo stad.

 • demokrati forskning |
  08-03-2007

  In search for possibilities for collaborative thinking

  After Estonia’s liberation from the Soviet Union in 1991 its economy shifted to the principles of market economy. Since then the aim has also been to establish a participatory democracy as is common in the Nordic countries.

 • demokrati lika möjligheter |Sverige
  08-03-2007

  Ny kommunikationskultur behövs för likvärdigt deltagande i skärgården

  Att hitta nya kommunikationssätt för att öka möjligheten till deltagande i olika sammanhang och därmed skapa likvärdiga villkor för skärgården på Åland, var syftet med en skärgårdsgemensam förprojektering som gjordes av konsult Carola Eklund i Kumlinge för ett par år sedan.

 • demokrati invandrare |
  08-03-2007

  2/2007: DEMOS

  2/2007: DEMOS

 • vägledning kompetensutveckling |Danmark
  19-02-2007

  Store huller i voksenvejledningen

  Mange mennesker får efter en årrække på arbejdsmarkedet lyst til eller brug for at justere kurs. Men adgangen til individuel, uafhængig karrierevejledning halter i dag overalt i de nordiske lande, viser en kortlægning af vejledningssystemerne, der for nylig er sat i værk

 • vägledning lika möjligheter |Danmark
  14-02-2007

  Hver vej hjemmefra er vejen hjem!

  I en populær islandsk sang synger bandet Mannakorn om at enhver vej man tager hjemmefra er på samme tid vejen hjem igen. De synger videre om at det vil dog være svært at finde lykken i dit liv hvis ikke du er i stand til at se dig om og lytte til det der sker rundt omkring dig. Hvis du har brug for hjælp til at se dig omkring – og tilfældigvis befinder dig i en af fjordene på Islands østkyst – er Emil Björnsson manden du skal snakke med.

 • vägledning kompetensutveckling |Sverige
  14-02-2007

  Nytt vägledningscenter startar i Jyväskylä

  Vid Jyväskylä universitet grundades för ett år sedan ett kompetenscenter för livslång vägledning, Centre for Lifelong Guidance Expertise, som skall fungera som en tvärvetenskaplig forsknings- och utbildningsenhet. Centret är ett svar på den resolution om livslång vägledning som antogs av EU:s undervisningsministrar år 2004.

 • vägledning forskning |Sverige
  13-02-2007

  Forskning om vägledning i Sverige

  Någon omfattande forskning om vägledning har knappt funnits i Sverige tidigare. Men nu har flera större initiativ tagits på området.

 • vägledning kompetensutveckling |
  09-02-2007

  The Supervising of Young Teachers in Estonia

  In Estonia the supervising of adults has been most extensively dealt with in the field of education. Since the past three years all young graduates working in schools as teachers have got a supervisor or mentor for their first year of work. Their former universities also keep in contact with them during this year.

 • vägledning kompetensutveckling |Sverige
  09-02-2007

  Lis är en levande länk mellan skärgården och karriärmöjligheterna

  Projektledare Lis Karlsson i Ålands södra skärgård är mellanhanden som leder skärgårdsbor i behov av personlig eller företagsrelaterad utveckling vidare till relevanta myndigheter, rådgivande organ eller nätverk. Hon bor med sin familj bland skärgårdsborna i Föglö och har jobbat två år för projektet. Ursprungligen är hon hemma från fjällen i Dalarna i Sverige.

 • vägledning vuxnas lärande |Sverige
  09-02-2007

  Mia vägleder på distans

  När vuxna vill sätta sig på skolbänken igen har de behov av professionell och insiktsfull vägledning. En speciell utmaning är det att erbjuda vägledning till den växande skara vuxna som vill orientera sig om distansstudier eller som redan läser på distans.

 • vägledning vuxenutbildning |Sverige
  08-02-2007

  Kära läsare

  Välkommen till ett nytt år med DialogWeb! Under 2007 är det Finland som har ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet.

 • vägledning livslångt lärande |
  08-02-2007

  1/2007: Vägledning

  1/2007: Vägledning

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Danmark
  04-12-2006

  Livskvalitet for alle - Identitetsbegrepet i voksenuddannelse for handicappede

  “Uddannelse for handicappede fokuserer ikke på at udvikle ensartede individer, men udgør en mulighed for den enkelte at opnå den bedste mulige form for livskvalitet uden hensyn til kompetenceniveau eller handicap” siger Anna Soffia Oskarsdottir.

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |Sverige
  01-12-2006

  Lärande och livskvalitet för alla?

  Om lärande som bidrag till god livskvalitet handlar en rapport om undervisning för vuxna med specialpedagogiska behov i Danmark, Norge och Sverige.

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Sverige
  01-12-2006

  Särvuxpedagogerna antar utmaningen

  Engagerade pedagoger kan många gånger vara minst lika kraftfulla pådrivare som offentliga beslutsfattare och representanterna för de olika politiska partierna. En sådan förening är Riksföreningen Särvuxpedagogerna.

 • kompetensutveckling baskunskaper |
  30-11-2006

  Bilingual education in Latvia: The decisions and timeline of implementation of the bilingual education

  1995 – 1996 The initial goal - «to facilitate the integration in the society by improving the Latvian language skills

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |
  30-11-2006

  Bilingual education in Latvia: Higher education and adult education

  Is there any possiblity to study in Russian or English in higher and adult education in Latvia? Yes and no. The answer depends on your personal choice between state financed and private education and, also on the size of your budget.

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |
  30-11-2006

  Bilingual education in Latvia: Reform experience, decision making and the public opinion

  «I think that now, when it's Latvian politicians who have the power, they want to transform all Russians into Latvians, but how is it possible to make a Russian or another person into a Latvian? Our relations will improve if there is mutual respect. Additionally, the attitude would be much more positive if we weren’t subjected to pressure. We are all inhabitants of Latvia and have to respect each other.» These thoughts were expressed by Anastasija, an eleventh-grader in a bilingual school.

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |
  29-11-2006

  Adult Education for People with Disabilities in Estonia

  As opposed to the Nordic countries where the model for adult education including adult education for people with special needs has a rather stable and developed level in Estonia most of the questions about education for people with disabilities are still in a discussion phase. This is mainly due to the transition from a state-centred education model towards a model centred around the learner and his or her needs.

 • kompetensutveckling läs- och skrivkunnighet |Sverige
  29-11-2006

  Läs- och skrivförmåga – en generell nyckelkompetens?

  Vi talar ofta om läs- och skrivförmåga som om det vore en generell förmåga – om man väl lärt sig läsa antas man kunna läsa vilken texts som helst. Samma föreställningar finns om skrivandet. Vad och hur man läser och skriver varierar dock beroende på sammanhang och syfte.

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Sverige
  29-11-2006

  Kära läsare

  Detta nummer av DialogWeb handlar om specialpedagogik för vuxna och om funktionell språkundervisning. Samtidigt illustrerar den hur mångfacetterad situationen i Norden och i de baltiska staterna är idag.

 • kompetensutveckling forskning |Danmark
  29-11-2006

  Øget ligeværd, tak!

  Større medindflydelse på tilbud og muligheder samt fokus på personlig og faglig udvikling, der retter sig mod arbejde og en mere uafhængig tilværelse. Sådan lød nogle af budene fra unge udviklingshæmmede i Danmark, da de i forbindelse med et udviklings- og forskningsprojekt blev spurgt, hvordan deres tilværelse kunne forbedres. Projektet har været med til at inspirere en af de deltagende voksenspecialundervisningsskoler til at tage nye metoder i brug i undervisningen.

 • kompetensutveckling integration |Norge
  28-11-2006

  Integrering av flyktninger gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter

  I 2004 godkjente de politiske myndigheter i Norge et introduksjonsprogram som alle flyktninger skulle følge. Programmet skal bidra til integrering gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter. Ordningen har nå vært i funksjon i 2 år, og resultatet lover svært godt.

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Sverige
  28-11-2006

  Pilotprojekt för vuxenundervisning på svenska

  Möjligheterna till organiserad vuxenundervisning för finlandssvenskar med utvecklingsstörning/ funktionshinder (t.ex. fysiska, intellektuella, emotionella, sociala och språkliga) har visat sig vara begränsade.

 • kompetensutveckling baskunskaper |Sverige
  28-11-2006

  Undervisning för personer med specialbehov: Viktigt att börja på rätt trappsteg

  Det gäller att inte falla i ”endera-diket” då man diskuterar undervisning för personer med specialpedagogiska behov. Vid valet av inkludering eller segregering måste man först och främst se till den enskilda individens behov. Ideologin får inte bli viktigare.

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |
  15-11-2006

  Learning At Work and For Working Life in Lithuania

  The labour force of Lithuania is relatively educated; however, modern economy needs the improvement of skills, qualifications and adaptability. Highly skilled specialists are one of the key preconditions for introducing and developing science and technologies.

 • kompetensutveckling kvalitetssäkring |
  15-11-2006

  The Learning Organization in Estonia

  Since already a decade the learning organization model, based on the principles of Peter Senge have been propagated in Estonia. According to this model people in an organization learn together in teams instead of everyone alone, individually. The ideal of this model would be that employees decide on their own initiative what and how they want to learn so that the organization as a whole would profit from that.

 • kompetensutveckling glesbygd |Sverige
  15-11-2006

  Kompetensutveckling inte självklar för öbor

  Lärande i arbetet på Kökar utgår från litenhet och långa resor.

 • kompetensutveckling livslångt lärande |Sverige
  15-11-2006

  Skattegranskare får hjälp med att överföra tyst kunskap

  Just nu pågår en omfattande generationsväxling inom skatteförvaltningen i Finland och det betyder att man står inför en ekvation som är svår att lösa. Hur ska överföringen av kunskap, där en stor del är tyst kunskap, kunna göras effektivare?

 • kompetensutveckling läs- och skrivkunnighet |Danmark
  15-11-2006

  Læse- og skrivefærdighed hos voksne i arbejdslivet i Island

  En ganske omfattende forskningsrapport om voksnes læse- og skrivefærdigheder er netop udkommet. Undersøgelsen omfatter voksne i arbejde i alderen 17-70, 321 mennesker har medvirket i undersøgelsen gennem deltagelse i læseprøver, interviews og spørgeskemaundersøgelser.

 • kompetensutveckling distansutbildning |Sverige
  15-11-2006

  Lära svenska genom arbetet

  I dessa tider då man från Skolverket kritiserar resultatet av studier i SFI, Svenska för invandrare, är det på sin plats att rikta strålkastarna på några alternativa sätt att erbjuda undervisning för dem som vill lära sig svenska och arbeta samtidigt. Särskilt intressant är att hitta konstruktiva lösningar där studierna och arbetet kan kombineras och befrukta varandra. Tydligt är att det behövs flexibla lösningar. Här ger vi några exempel.

 • kompetensutveckling läs- och skrivkunnighet |Norge
  15-11-2006

  Lønn for lesetrening

  Når man hører om begreper som ”grunnleggende ferdigheter” og ”basiskompetanse” så er det som regel i forbindelse med politiske visjoner og offentlige festtaler. Det er lite privat initiativ på dette feltet. Men det finnes unntak; Schenker Linjegods er en stor bedrift i norsk målestokk. De tilbyr sine ansatte lese- og skrivetrening i lønnet arbeidstid!

 • kompetensutveckling näringsliv |Danmark
  15-11-2006

  Coaching – et instrument til læring og udvikling

  Coaching trænger ind på arbejdspladserne som et nyt ledelses-, udviklings- og læringsredskab. Og flere mennesker vælger sig privat en coach for at initiere faglig og personlig udvikling. Tendensen opstår i forlængelse af skiftet fra lønarbejder- til karriereorienteret livsstil, og fordi viden ikke som tidligere er monopoliseret hos de få, mener lektor Reinhard Stelter

 • kompetensutveckling livslångt lärande |Norge
  15-11-2006

  Det nye klasserommet!

  I de nordiske landene deltar 79. 48 % av befolkningen (mellom 15 og 64 år) på arbeidsmarkedet. Og det er der voksne egentlig lærer, erkjenner vi. Arbeidsplassen er vårt nye klasserom. Men hvem har ansvaret for at læring skjer- og hvem skal lære?

 • kompetensutveckling fängelseutbildning |Sverige
  15-11-2006

  Kära läsare,

  En allt större del av vuxnas lärande sker på arbetsplatsen. Det nordiska nätverket för vuxnas lärande, LiA, talar om arbetsplatsen som det nya klassrummet. Det är inget litet klassrum med tanke på att nära 80 procent av den vuxna befolkningen i Norden är ute i arbetslivet. Både det faktum att arbetslivet kan ses som en stor plattform för lärandet och att såväl arbetet, arbetslivet som arbetsplatserna förändras i rask takt innebär stora utmaningar.

 • vuxenutbildning integration |
  15-11-2006

  8/2006: Nyckelkompetenser

  8/2006: Nyckelkompetenser

 • kompetensutveckling läs- och skrivkunnighet |
  15-11-2006

  7/2006: Lärande i arbetslivet

  7/2006: Lärande i arbetslivet

 • kvalitetssäkring vuxnas lärande |Danmark
  29-09-2006

  Kvalitet i voksnes læring – spot på professionel identitet og institutionskultur

  På et debatmøde om kvalitet og kvalitetskriterier i voksnes læring med spot på professionel identitet og institutionskultur holdt Jørgen Gleerup, lektor fra Syddansk Universitet et oplæg der satte perspektiv. Mødet fandt sted d. 22. september på Odense Fagskole og var arrangeret af det nationale kvalitetsnetværk under Nordisk Netværk for Voksnes Læring NVL i samarbejde med Odense Fagskole.

 • realkompetens kortutbildade |Danmark
  29-09-2006

  Pluk fra inspirationsdagen

  - Livslang læring? Nej, livslang underordning og tvang, lyder disse ord i ørerne hos den mest udsatte gruppe af kortuddannede. De husker deres skolegang alt for godt og ved af egen erfaring helt ind på rygmarven, at uddannelse ikke er for dem. Men de hører også kravene overalt i samfundet om, hvor vigtigt det er, at man uddanner sig igennem hele livet.

 • realkompetens kortutbildade |Danmark
  29-09-2006

  Mange flere skal have merit

  Øget fokus på anerkendelse af realkompetencer som et middel til at sikre flere kortuddannede et kompetenceløft. Det var et af temaerne for en inspirationsdag for uddannelsesfolk fra hele Danmark i slutningen af september.

 • kvalitetssäkring kompetensutveckling |Danmark
  28-09-2006

  Kvalitetskriterier for ikke-formelle uddannelser

  Arbejdsmarkedet har i stigende omfang begyndt at fokusere på betydningen af komptenceudvikling og har lagt skærpede krav til en konstant opdatering af arbejsstyrkens færdigheder og tilegnelse af ny faglig kundskab. I forbindelse med det har efterspørgsel for livslang læring steget hurtigt sammen med at flere uddannelsestilbud har kommet på markedet.

 • validering kvalitetssäkring |Danmark
  28-09-2006

  Kære læser!

  Validering af kompetancer og kvalitetsikring af læring er varme emner i dag, om det så gælder almene uddannelsesformer, livslang læring, voksenuddannelse eller generel læring. Disse to emner udgør også temaet for dette nummer af DialogWeb.

 • forskning utbildningspolitik |
  28-09-2006

  Recognition of qualifications from prior learning and work experience in Estonia

  In Estonia prior learning and work experience is accredited in all areas. Never-the-less it is still rather uneven as there is no central state regulations.

 • kvalitetssäkring vuxnas lärande |Sverige
  27-09-2006

  Kvaliteten – fokus i vuxnas lärande

  Under åren 2004- 2006 lades det ner mycket resurser på att kartlägga och systematisera kvalitetsarbetet i vuxenutbildningen i Sverige. Vuxnas lärande äger rum på många arenor och alla dessa omfattas av de tre dokument kring lärande och kvalitet, som nu finns som vägledning och inspiration för kvalitetsarbetet. Men hur stort praktiskt värde har då detta arbete haft för verksamheten?

 • yrkesutbildning validering |Sverige
  26-09-2006

  Validering – under utveckling på Åland

  Validering är ett nytt begrepp inom åländsk vuxenutbildning. I det förslag till omstrukturering av såväl gymnasieutbildningen som vuxenutbildningen (se DialogWeb 5/2006 för en närmare beskrivning) som gavs i slutrapporten av kommitté Struktur-07 anges att vuxenutbildningen ska ansvara för validering av enskilda individers yrkeskunskaper och studieprestationer inom olika yrkesområden.

 • realkompetens validering |Norge
  26-09-2006

  Realkompetanse blir vurdert

  Det har alltid vært slik at man må vise til formell kompetanse i forbindelse med jobbsøking og opptakskrav til videre studier. Nå ønsker man i tillegg at realkompetansen skal kvalifisere.

 • kvalitetssäkring vägledning |Sverige
  26-09-2006

  Små steg och enkla verktyg behövs i kvalitetsarbetet

  Ett enhetligt och enkelt sätt att mäta kvalitet efterlyser Sari Summanen som är rektor för medborgarinstitutet i Nilsiä i Norra Savolax. I en vetenskaplig studie har hon undersökt kvalitetsarbetet i sexton medborgar- och arbetarinstitut i samma region.

 • validering kvalitetssäkring |
  25-09-2006

  6/2006: Validering och kvalitetssäkring

  6/2006: Validering och kvalitetssäkring

 • glesbygd vuxenutbildning |
  04-09-2006

  5/2006: Självstyrande områden

  5/2006: Självstyrande områden

 • distansutbildning glesbygd |Sverige
  04-09-2006

  De minsta behöver varandra

  Litet är vackert är en fin tanke som inte längre fungerar. Det säger Pirkko Cygnel som har över trettio års erfarenhet av att leda ett litet tvåspråkigt arbetarinstitut i Dragsfjärd på Kimitoön i den åboländska skärgården.

 • glesbygd distansutbildning |Sverige
  04-09-2006

  Sámij åhpadusguovdásj – Samernas utbildningscentrum

  Samisk kultur och samiskt näringsliv kan inte överleva och utvecklas utan omfattande, motiverande och välproducerade utbildningar. Vid Sámij åhpadusguovdásj i Jokkmokk – Jåhkåmåhkke har man sedan länge förstått det.

 • vuxenutbildning distansutbildning |Norge
  04-09-2006

  Samisk voksenopplæring – voksenopplæring for samer

  ”Samisk voksenopplæring” er ikke et etablert begrep som brukes i dagligtalen. Om en skulle gi begrepet en slags status eller innhold, måtte det være at denne type voksenopplæring genuint bygger på samiske premisser slik tidligere. Det kan en neppe si om voksenopplæringa slik den utøves i dag.

 • distansutbildning glesbygd |Norge
  04-09-2006

  Voksenopplæring som varmer

  Det bor rundt 2000 nordmenn i kjølige omgivelser på Svalbard. Disse har sitt voksenopplæringstilbud gjennom studieforbundet AOF.

 • glesbygd forskning |Norge
  04-09-2006

  Svalbard er en øygruppe

  i Nordishavet. Isbreer utgjør 60 prosent av Svalbards areal. Midnattsola har de i 4 måneder om sommeren, og om vinteren er sola helt borte tilsvarende lenge. Den norske bosetningen utgjør rundt 2000 mennesker. Den russiske kontigenten på øyene var en tid større enn den norske, men er betydelig redusert i de senere år.

 • vuxenutbildning högre utbildning |Sverige
  04-09-2006

  Omstrukturering av vuxenutbildningen på Åland

  I juni lämnade kommittén Struktur-07 in sin slutrapport om hur ungdomsutbildningen ska omorganiseras. Den föreslagna omorganisationen omfattar även vuxenutbildningen. I artikeln presenteras de aspekter av omorganiseringen som särskilt berör vuxenutbildningen.

 • folkbildning yrkesutbildning |Sverige
  04-09-2006

  Fortbildning relaterad till sjöfart

  Den här artikeln handlar om en specifik form av vuxenutbildning – fortbildning – inom en specifik sektor av det åländska näringslivet, sjöfarten. Artikeln behandlar olika trender och förändringar i samhället som bidragit till att behov av fortbildning inom nya områden har utvecklats över tid.

 • livslångt lärande språk |
  04-09-2006

  Setu People – The Oldest Settled People In Europe

  South-East Estonia at the coasts of lake Pihkva there live a special people – the Setus. The land of Setus (in Estonian Setumaa and in Setu called Setomaa) is thought to be the most far-away place in Estonia and the Setus are also different from the so-called average Estonians. There are about 10 000 Setus. They speak Setu language, which differs from the standard Estonian like for example Norwegian differs from Swedish.

 • folkbildning språk |
  04-09-2006

  Leelo as Unesco Cultural Heritage

  The Estonian Ministry of Culture is planning to suggest the leelo of Setus to be included in the UNESCO list of oral cultural heritage in 2006. One of the conditions for this is that regional programs support the oral culture. And this plan has been launched on several levels.

 • glesbygd vuxenutbildning |Danmark
  04-09-2006

  Hvis ikke du kommer til skolen så kommer skolen til dig

  Voksnes efterspørgsel efter uddannesle har vokset gevaldigt i Island de seneste år samtidigt med at uddannelsesmuligheder har vokset. Med oprettelsen af voksenuddannelsescentre rundt omkring i Island de sidste ti år, hastige fremskridt indenfor fjernundervisning i universiteterne og en hurtig tilegnelse af nyhedder indenfor informations teknologi, har voksnes muligheder til at uddanne sig i fjerntliggende områder har været aldrig været lige gode som i dag.

 • kompetensutveckling utbildningspolitik |Sverige
  04-09-2006

  Grønland ønsker stort uddannelsesløft

  Alt for få grønlændere får en kompetencegivende uddannelse. Mange arbejder ufaglært med stor risiko for ledighed samtidig med, at samfundet er afhængigt af dyr, tilkaldt arbejdskraft. Nu lægger politikerne op til et markant uddannelsesløft. Snart skal næsten 25 procent af de offentlige udgifter bruges på uddannelse og opkvalificering.

 • distansutbildning glesbygd |Sverige
  04-09-2006

  Kära läsare

  Detta nummer handlar om vuxenutbildning i de självstyrda och glesbebodda områden inom Norden och Baltikum och har således karaktären av skärgård, glesbygd och minoritet.

 • |Sverige
  12-06-2006

  Test av RSS

  Ingress (visas i rss-kanalen)

 • vuxnas lärande näringsliv |
  02-05-2006

  Dagens eldre er de ”stygge andungene”

  Dagens eldre er de ”stygge andungene”

 • forskning vuxenutbildning |
  02-05-2006

  Aldersdiskriminering utbredt i Norden

  Aldersdiskriminering utbredt i Norden

 • Clara Henriksdotter
  lika möjligheter hållbar utveckling |
  02-05-2006

  Kära läsare

  Kära läsare

 • motivation lika möjligheter |
  02-05-2006

  Hyvä lukija

  Hyvä lukija

 • demokrati motivation |
  02-05-2006

  Dear Reader

  Dear Reader

 • språk vuxnas lärande |
  28-04-2006

  Ljudmila

  Ljudmila

 • lika möjligheter språk |
  28-04-2006

  Viktoria

  Viktoria

 • distansutbildning hållbar utveckling |
  28-04-2006

  Elsa

  Elsa

 • folkbildning motivation |
  28-04-2006

  Jevgeni

  Jevgeni

 • lika möjligheter demokrati |
  28-04-2006

  Equal opportunities for the Russians

  Equal opportunities for the Russians

 • lika möjligheter flexibelt lärande |
  28-04-2006

  Envishet kan ge jämlikhet

  Envishet kan ge jämlikhet

 • lika möjligheter kompetensutveckling |
  28-04-2006

  Finns det plats för alla?

  Finns det plats för alla?

 • vuxenutbildning lika möjligheter |
  27-04-2006

  Ett universitet öppet för alla

  Ett universitet öppet för alla

 • språk invandrare |
  26-04-2006

  I Danmark taler vi dansk

  I Danmark taler vi dansk

 • lika möjligheter språk |
  11-04-2006

  4/2006: Jämlikhet

  4/2006: Jämlikhet

 • forskning jämställdhet |
  10-04-2006

  The Status of Men in Lithuania today

  The Status of Men in Lithuania today

 • vuxenutbildning glesbygd |
  06-04-2006

  Ny mansroll via vuxenutbildningen

  Ny mansroll via vuxenutbildningen

 • högre utbildning motivation |
  05-04-2006

  Den Islandske mand - en truet art!

  Den Islandske mand - en truet art!

 • motivation livslångt lärande |
  30-03-2006

  Start en mannsgruppe!

  Start en mannsgruppe!

 • läs- och skrivkunnighet forskning |
  30-03-2006

  Gutter på randen

  Gutter på randen

 • jämställdhet högre utbildning |
  30-03-2006

  Mannsforskning

  Mannsforskning

 • jämställdhet forskning |
  30-03-2006

  Den nordiske mannen, hvem er han, og hvor går han?

  Den nordiske mannen, hvem er han, og hvor går han?

 • invandrare baskunskaper |
  30-03-2006

  Du klatrer bare så højt du kan!

  Du klatrer bare så højt du kan!

 • jämställdhet forskning |
  29-03-2006

  The Status of the Estonian Men

  The Status of the Estonian Men

 • kvalitetssäkring studieavbrott |
  29-03-2006

  Uppror blev upprop

  Uppror blev upprop

 • invandrare mångkulturell |
  29-03-2006

  Indvandrermænd vælger kvindefag

  Indvandrermænd vælger kvindefag

 • jämställdhet vägledning |
  29-03-2006

  Dear Reader

  Dear Reader

 • jämställdhet vägledning |
  29-03-2006

  Kjære lesere

  Kjære lesere

 • jämställdhet vägledning |
  29-03-2006

  Hyvä lukija

  Hyvä lukija

 • invandrare mångkulturell |
  29-03-2006

  3/2006: Den nordiske mannen

  3/2006: Den nordiske mannen

 • kompetensutveckling internationalisering |
  02-03-2006

  Tiedonvaihtoa itänaapurin kanssa

  Tiedonvaihtoa itänaapurin kanssa

 • invandrare mångkulturell |
  01-03-2006

  Maahanmuuttajat keskuudessamme

  Maahanmuuttajat keskuudessamme

 • språk invandrare |
  01-03-2006

  Ryssarna största invandrargruppen

  Ryssarna största invandrargruppen

 • folkbildning kompetensutveckling |
  01-03-2006

  Mycket kunskap finns att hämta österifrån

  Mycket kunskap finns att hämta österifrån

 • näringsliv utbildningspolitik |
  28-02-2006

  Changes In The Lithuanian Labour Market

  Changes In The Lithuanian Labour Market

 • högre utbildning vuxenutbildning |
  28-02-2006

  Mobilisering i arbejdslivet og voksenuddannelse

  Mobilisering i arbejdslivet og voksenuddannelse

 • språk folkbildning |
  27-02-2006

  Dear Reader

  Dear Reader

 • folkbildning vägledning |
  27-02-2006

  Hyvä lukija

  Hyvä lukija

 • folkbildning vägledning |
  27-02-2006

  Kära läsare

  Kära läsare

 • vuxnas lärande livslångt lärande |
  24-02-2006

  Improve Your Life Standards by Yourself!

  Improve Your Life Standards by Yourself!

 • hållbar utveckling näringsliv |
  24-02-2006

  The Exodus of Workers

  The Exodus of Workers

 • invandrare internationalisering |
  23-02-2006

  Utmaningar på en glokal arbetsmarknad

  Utmaningar på en glokal arbetsmarknad

 • kortutbildade flexibelt lärande |
  23-02-2006

  Mobile medarbejdere kræver mobile uddannelser

  Mobile medarbejdere kræver mobile uddannelser

 • näringsliv invandrare |
  23-02-2006

  Norge, et arbeids paradis!

  Norge, et arbeids paradis!

 • vuxenutbildning näringsliv |
  23-02-2006

  2/2006: Arbetslivet

  2/2006: Arbetslivet

 • näringsliv kvalitetssäkring |
  07-02-2006

  Hyvä lukija

  Hyvä lukija

 • näringsliv kvalitetssäkring |
  07-02-2006

  Kära läsare

  Kära läsare

 • demokrati kompetensutveckling |
  07-02-2006

  Tænketank om fremtidens kompetenser i Norden

  Tænketank om fremtidens kompetenser i Norden

 • näringsliv kvalitetssäkring |
  03-02-2006

  Dear Reader

  Dear Reader

 • livslångt lärande demokrati |
  02-02-2006

  NB8 - cooperation of the Baltic and Nordic countries

  NB8 - cooperation of the Baltic and Nordic countries

 • |
  01-02-2006

  En Human Resource -syn på nordisk styrka

  En Human Resource -syn på nordisk styrka

 • folkbildning innovation |
  01-02-2006

  Norden som vinnerregion - intervju med Heidi Grande Røys

  Norden som vinnerregion - intervju med Heidi Grande Røys

 • livslångt lärande kompetensutveckling |
  27-01-2006

  Handlingskraft gör Hälsingland till en del av den nordiska kunskapsregionen

  Handlingskraft gör Hälsingland till en del av den nordiska kunskapsregionen

 • forskning innovation |
  27-01-2006

  Forudsætninger og værdier til fælles

  Forudsætninger og værdier til fælles

 • folkbildning hållbar utveckling |
  27-01-2006

  Norden - en lurmærket vinderregion

  Norden - en lurmærket vinderregion

 • forskning kompetensutveckling |
  27-01-2006

  1/2006: Kunskap i Norden

  1/2006: Kunskap i Norden

 • vuxnas lärande demokrati |
  22-11-2005

  Dear Reader

  Dear Reader

 • demokrati vuxnas lärande |
  22-11-2005

  Rakas lukija

  Rakas lukija

 • demokrati vuxenutbildning |
  22-11-2005

  Kära läsare

  Kära läsare

 • On November 18th members of the Estonian Journalists’ Union debating the role of the Internet (internet portals, mailing lists, blogs) as a contributing factor to Estonia’s democratization and promoter of civil activeness. In the discussion with the journalists Toomas-Henrik Ilves, Estonian member of the European Parliament emphasized the problems of ethics of internet writing.
  demokrati IKT kompetens |
  22-11-2005

  Limited Possibilities of E-democracy

  Limited Possibilities of E-democracy

 • lika möjligheter demokrati |
  21-11-2005

  The Paradoxes of an Active Citizen in a Post-Soviet Country

  The Paradoxes of an Active Citizen in a Post-Soviet Country

 • Europeiska kommissionens vice ordförande Margot Wallströms Plan D står för dialog, debatt och demokrati.
  vuxnas lärande demokrati |
  21-11-2005

  Leva och lära demokrati

  Leva och lära demokrati

 • invandrare språk |
  18-11-2005

  Rett og plikt til å lare norsk

  Rett og plikt til å lare norsk

 • Her ser vi noen av de aktive i FaF, fra venstre: Pär Svensson, Ben Borgen, Anne Beate Johnsen og Birger Schroll
  lika möjligheter livslångt lärande |
  18-11-2005

  Fattige, men rike på handlingskraft

  Fattige, men rike på handlingskraft

 • Hofsos
  utbildningspolitik demokrati |
  17-11-2005

  At uddanne i demokratisk tankegang

  At uddanne i demokratisk tankegang

 • demokrati livslångt lärande |
  17-11-2005

  Demokrati, ett livslångt projekt

  Demokrati, ett livslångt projekt

 • invandrare integration |
  17-11-2005

  Erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund

  Erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund

 • invandrare språk |
  17-11-2005

  Pluk fra den danske debat

  Pluk fra den danske debat

 • Vi har alt for længe haft berøringsangst for i et klart og tydeligt sprog at fortælle udlændingene om spillerelerne i Danmark, mener integrationsminister Rikke Hvilshøj.
  integration invandrare |
  17-11-2005

  Skærpede krav for at blive dansker

  Skærpede krav for at blive dansker

 • DialogWeb logo
  demokrati invandrare |
  14-11-2005

  5/2005: Aktivt medborgarskap

  5/2005: Aktivt medborgarskap

 • Patrick Werquin
  livslångt lärande utbildningspolitik |
  14-11-2005

  Learning a Living - norsk version

  Learning a Living - norsk version

 • läs- och skrivkunnighet forskning |
  27-10-2005

  Hvorfor læser mænd ikke manualer?

  Hvorfor læser mænd ikke manualer?

 • Toms Urdze
  läs- och skrivkunnighet studieavbrott |
  25-10-2005

  Basic skills in Latvia - A pessimistic outlook

  Basic skills in Latvia - A pessimistic outlook

 • The Dutch girl Jorine Pilkes is studying all her subjects in Estonian at the Suure-Jaani Gymnasium in Mid-Estonia. On the photo with her teacher Ülle Piir.
  språk invandrare |
  25-10-2005

  Learning a language

  Learning a language

 • Patrick Werquin
  livslångt lärande utbildningspolitik |
  25-10-2005

  Learning a Living: Adult Literacy and Life Skills Survey

  Learning a Living: Adult Literacy and Life Skills Survey

 • Nordiska lärare i andraspråk i Kungälv
  läs- och skrivkunnighet språk |
  25-10-2005

  Nordisk alfakonferens

  Nordisk alfakonferens

 • internationalisering kompetensutveckling |
  25-10-2005

  Nordiske forcer i global konkurrence

  Nordiske forcer i global konkurrence

 • Peter Holer
  högre utbildning vuxenutbildning |
  25-10-2005

  Uddannelse skal fremmes med strategisk planlægning

  Uddannelse skal fremmes med strategisk planlægning

 • Raimo Vuorinen
  vägledning folkbildning |
  18-10-2005

  Case - Vägledning

  Case - Vägledning