Filter Rapporter • validering kompetensutveckling |Norden
  01-09-2015

  Nordic competence profiles for validation staff

  Nordic Competence Profiles of Validation Practitioners and Competence Development.

 • Foto: Pexels
  bæredygtig udvikling |Norden
  01-08-2015

  Evalueringen af pilot-kurset ’Kunnskap for bærekraftig utvikling’

  Jeppe Læssøe og Jonas Andreasen Lysgaard
  Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU)
  Aarhus Universitet

 • forskning utbildningspolitik |Norden
  22-05-2015

  Nordiska PIAAC-rapporten klar: många saknar grundläggande färdigheter i att räkna och skriva

  Igår och idag samlas deltagare från hela Norden i Köpenhamn för att höra om resultaten av den nordiska PIAAC-jämförelsen.

 • basic skills |Norden
  22-04-2015

  Adult Skills in the Nordic Region

  Denmark, Estonia, Finland, Norway, and Sweden participated in the first round of the International Survey of Adults’ Skills. The survey is a product of the Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) led by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). The survey assessed the proficiency in literacy, numeracy, and problem-solving in technology-rich environments of adults aged 16–65. This publication is the product of the Nordic PIAAC Network, consisting of members from all five countries.

 • forskning |Norden
  14-04-2015

  Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning

  Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) Gjeldene fra 2015

 • hållbar utveckling |Norden
  10-04-2015

  Adult Education and the Planetary Condition

  Adult Education and the Planetary Condition

 • fjernundervisning flexibelt lärande |Norden
  25-03-2015

  MOOC for nordisk lærerutdanning innen grunnleggende ferdigheter for voksne?

  Denne mulighetsstudien vurderer om etablering av MOOCs eller andre åpne nettbaserte utdanningstilbud på nordisk nivå kan være en god løsning på etterutdanningsbehovet hos lærere

 • hållbar utveckling |Sverige
  18-03-2015

  Hur blir en högskola hållbar?

  Hållbar utveckling är numera ett statligt krav för högskolor och universitet att leva upp till

 • distansutbildning flexibelt lärande |Norden
  11-03-2015

  MOOC for Nordic education for teachers

  A MOOC is a good way to offer further training for basic skills' teachers in the Nordic countries. This report explains how and why.

 • uddannelsespolitik kvalitetssäkring |Norden
  16-02-2015

  NVL:s årsberättelse 2014

  Det har blivit dags att summera förra året. Och vilket år det var!

 • education policy |Europa
  11-02-2015

  Cedefop report 2015

  Work-based learning in continuing vocational education and training: policies and practices in Europe

 • adult education |International
  10-02-2015

  Adult Education and Open Educational Resources

  Link to page

 • forskning |Finland
  05-02-2015

  OECD-undersökning: Läraryrket uppskattat i Finland

  Lärare inom finländska lågstadier, gymnasier och yrkesläroanstalter är engagerade i sitt arbete och upplever att deras arbete uppskattas i samhället.

 • forskning |Færöerne
  30-01-2015

  Färsaarten yliopistosta ulkoinen arviointi

  Kyseessä on ensimmäinen Färsaarten yliopistosta tehty ulkoinen arviointi.

 • baskunskaper |Norge
  30-01-2015

  Laaja raportti sivistysliitoista ja kurssijärjestäjien taloudesta

  Puolet kurssien järjestäjistä sanoo, että valtionavustuksilla on ratkaiseva tai suuri merkitys kurssitoiminnalle.

 • vuxnas lärande |Norge
  30-01-2015

  Aikuisten oppiminen vuonna 2014

  Vox-speilet on vuotuinen tilastojulkaisu, joka sisältää tilastoja aikuisten osallistumisesta opetukseen.

 • |Island
  30-01-2015

  Kaksi raporttia aikuisten oppimisesta

  Ensimmäinen raportti käsittelee osaamista tulevaisuuden työmarkkinoilla, ja se on osa islantilaisen Työelämän koulutuskeskuksen IPA-hanketta.

 • forskning |Danmark
  30-01-2015

  Maahanmuuttajagetot voivat edistää kotoutumista

  Taloustieteen lehtorina Aarhusin yliopistossa toimiva Anna Piil Damm on tutkinut Tanskaan vuosina 1986 – 1998 länsimaiden ulkopuolelta tulleiden pakolaisten työllistymistä.

 • forskning |Danmark
  30-01-2015

  Yritysryppäisiin ja verkostoihin osallistuminen luo yhteistyötä, joka synnyttää arvonmuodostusta ja innovatiivisia ratkaisuja

  Tanskan opetusministeriön alainen tutkimus- ja innovaatiovirasto on laatinut analyysin, jonka mukaan yritysryppäät ja verkostot edistävät huomattavasti yritysten innovaatiotoimintaa ja osaamisen kehittämistä.

 • forskning |Sverige
  30-01-2015

  Cedefop valaisee Ruotsin aikuiskoulutustarjontaa

  Mahdollisuus aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen ja mahdollisuus suorittaa aineista yksittäisiä kursseja kuuluvat ruotsalaisen aikuiskoulutuksen ominaispiirteisiin.

 • |Island
  29-01-2015

  Tvær skýrslur er varða fræðslu fullorðinna birtar

  Sú fyrri er hluti af IPA verkefni FA og fjallar um færniþörf á vinnumarkaði en sú síðari um viðhorf til þátttöku í námi á fullorðinsárum.

 • forskning högre utbildning |Færöerne
  29-01-2015

  Evaluering af Færøernes Universitet

  Detta är den første eksterne evaluering af Færøernes Universitet som gjorts.

 • |Norge
  29-01-2015

  Stor rapport om studieforbund og kursøkonomi

  Halvparten av kursarrangørene sier at tilskuddet er av avgjørende eller vesentlig betydning for kursvirksomheten.

 • kompetanseutvikling |Norge
  29-01-2015

  Voksnes læring i Norge i 2014

  Vox-speilet er en årlig publikasjon der du finner statistikk om voksnes deltakelse i opplæring.

 • kompetensutveckling |Island
  29-01-2015

  To rapporter om voksenlæring publisert

  Kompetanse på fremtidens arbeidsmarked og holdninger til deltakelse i læring i voksenårene är temat för 2 nya rapporter.

 • |Sverige
  29-01-2015

  Cedefop kastar ljus över Sveriges vuxenutbildning

  Möjligheten till validering och att läsa delkurser är utmärkande för svensk vuxenutbildning.

 • vägledning |Norden
  29-01-2015

  Færni við þróun starfsferils og ráðgjöf frá norrænu sjónarhorni

  Í skýrslunni er fjallað um færni í þróun starfsferils í norrænu samhengi og sem hluta af ævilangri náms- og starfsráðgjöf.

 • |Norden
  16-01-2015

  Att synliggöra lärande i de nordiska länderna -konferens 2014

  EQF (Europeiska kvalifikationsramverket) och EHEA (ramverk för högre utbildning) hör till det viktigaste som hänt inom de europeiska utbildningssystemen de senaste åren.

 • utdanningspolitikk høyere utdanning |Norge
  22-12-2014

  Fagskole-koulutukseen tarvitaan uutta ajattelua

  Fagskole-koulutukseen tarvitaan uutta ajattelua

 • hållbar utveckling |Norden
  12-12-2014

  Piloting Nordic sustainability education

  A Nordic network is piloting a post-qualifying course for adult educators, focusing on sustainability education. The pilot emphasises learning combined with practical action.

 • vägledning kompetensutveckling |Norden
  12-12-2014

  Karrierekompetence og vejledning i et nordisk perspektiv

  Formålet med notatet er at bidrage til en fælles nordisk forståelsesramme for karrierekompetence, som kan bruges i den videre udvikling af vejledning i de nordiske lande.

 • vägledning kompetensutveckling |in English
  12-12-2014

  A Nordic perspective on career competences and guidance

  The objective for this concept note is to contribute to a shared Nordic frame of understanding for career competences which can be used in the ongoing development of guidance in the Nordic countries.

 • |island
  27-11-2014

  Second Global Report on Adult Learning and Education

  The second Global Report on Adult Learning and Education is based principally on 141 national...

 • |island
  27-11-2014

  CONFINTEA VI Final Report

  The Sixth International Conference on Adult Education (CONFINTEA VI) was held at in Belém do...

 • |island
  27-11-2014

  Belém Framework for Action

  The Sixth International Conference on Adult Education (CONFINTEA VI) closed with the adoption of...

 • |island
  27-11-2014

  Global Report on Adult Learning and Education (GRALE)

  In the 21st century, the rapid pace and complexity of economic, technologicaland cultural changes...

 • |island
  27-11-2014

  Beating the drums for attention

  The present publication is the final product of the collective work of IntALWinE, giving an...

 • |island
  27-11-2014

  Adult Education for Indigenous Peoples and Minorities: A thematic Review

  lThis publication, based on a workshop held in the context of the CONFINTEA V Midterm Review...

 • |island
  27-11-2014

  Measuring the Right to Education

  Amartya Sen defined development as the creation of capabilities or capacities. One of the crucial...

 • |island
  27-11-2014

  I Did It My Way

  Erwachsene zum Wahrnehmen von Lernangeboten zu ermutigen gehört mittlerweile international ganz...

 • |Europa
  27-11-2014

  Study on Analysis of Adult Learning Policies and their Effectiveness in Europe - 2nd Consultation Document

  Effective adult learning policies can lead to a number of positive outcomes including:

 • |Island
  21-11-2014

  EQF i Norden - vad kan systemen ge?

  Rapport från EQF-konferensen 2014 i Reykjavik.

 • forskning |island
  10-11-2014

  Ny bok om äldre och lärande

  Senaste nytt inom äldres lärande finns nu samlat i en ny bok: Generations in Europe. Contemporary Issues on Older Adult Education, som är tillgänglig gratis.

 • hållbar utveckling |
  31-10-2014

  Aiming higher and further – sustainability in education

  Kirsten Paaby i et intervju.

 • |Norden
  08-10-2014

  Making learning visible in the Nordic countries

  Rapport om implementering av EQF (European Qualifications Network) och NQF (National Qualifications Network) i de nordiska länderna. Nordiska Ministerrådet, 2014

 • |
  06-06-2014

  Arbejdsmarkedsmobilitet i Norden

  NMR 2014

 • vuxnas lärande |Norden
  13-03-2014

  Resultat av PIAAC-undersökningen i Norden

  Läs om PIAACs (OECD:s undersökning om vuxnas lärande) resultat i fyra nordiska länder.

 • |Norden
  17-01-2014

  Projekt Frafald i voksenuddannelser

  Er det et problem eller en gevinst?

 • validering lika möjligheter |Norden
  14-01-2014

  Quality Model for Validation in the Nordic Countries

  This brochure is the final report for the project “Quality Model for Validation in the Nordic Countries – a development project 2012-13”.

 • validering lika möjligheter |Norden
  14-01-2014

  Gæðalíkan fyrir raunfærnimat

  Bæklingur þessi er lokaskýrsla verkefnisins Gæðalíkan fyrir raunfærnimat á Norðurlöndum, þróunarverkefni 2012–2013.

 • folkeopplysning internasjonalisering |Norden
  28-11-2013

  Att utbilda världsmedborgare

  - nordiska folkhögskolelärare inspirerar till pedagogiskt arbete kring hållbar utveckling och globalt medborgarskap, publ. 2011

 • fængselsundervisning uddannelsespolitik |Norden
  24-10-2013

  Educational background, preferences and needs

  A qualitative study of prisoners from Iraq, Poland, Russia, Serbia and Somalia. Published by Fylkesmannen i Hordaland, 2013

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  24-10-2013

  Iluatsitsilluarnermut pissutsit arfineq-pingasut

  Nunat Avannarliinit ilinniartitsinermut suliniutit inuiaqatigiinni unammillernartunik naapitsisut (NVL 2013)

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  24-10-2013

  8 framgångsfaktorer

  - för att möta utmaningar, ta vara på möjligheter och bidra till konstruktiv förändring i samhälle och arbetsliv.

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  24-10-2013

  8 árangursþættir

  í norrænum menntaverkefnum hönnuðum til að mæta samfélagsáskorunum (NVL 2013)

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  24-10-2013

  8 Success Factors

  - from Nordic educational projects designed to meet challenges in society. Published by NVL in 2013

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  24-10-2013

  8 succesfaktorer

  Fra nordiske uddannelsesprojekter som møder udfordringerne i samfundet (NVL 2013)

 • distansutbildning hållbar utveckling |Norden
  17-10-2013

  Utdanning skaper utvikling i utkantsområder

  En rapport fra Distansnettverket, publicerat 2012

 • sustainable development |in English
  17-10-2013

  PIAAC results published

  The Survey of Adult Skills, implemented in 24 countries, and the Education and Skills Online Assessment for individuals are part of the package of tools available to support countries develop, implement and evaluate policies that foster both the development of skills and the optimal use of existing skills.

 • kompetensutveckling |
  26-09-2013

  Mångkulturella möten i professionell vägledning

  NVL 2013

 • |Norden
  24-07-2013

  Kunnskap, engasjement og deltakelse i norden – like muligheter?

  Kunnskap, engasjement og deltakelse i norden – like muligheter?

 • |
  24-07-2013

  Framtidskompetenser - och hur vi utvecklar dem

  Framtidskompetenser - och hur vi utvecklar dem

 • |
  24-07-2013

  NVL:s rapporter

  NVL:s rapporter

 • vägledning mångkulturell |Norden
  11-05-2013

  Mångkulturella möten i professionell vägledning

  Rapporten bygger på ett kartläggnings- och diskussionsmaterial som NVL:s vägledningsnätverk har samlat in genom möten och diskussioner med vuxenvägledare i Norden.

 • validering kompetensutveckling |Norden
  10-05-2013

  Kvalitetsmodel for validering i Norden – et udviklingsprojekt 2012-13

  Det finns stora skillnader mellan de nordiska länderna hur valideringsarbetet är organiserat och förankrat, men det är av gemensamt intresse att arbetet genomförs med god kvalitet. Kvalitetssäkring av validering står högt på dagordningen nationellt, nordiskt och också inom EU.

 • vägledning mångkulturell |Norden
  10-05-2013

  Multicultural Meetings of Professional Guidance

  ”What skills are required of a professional counselor in the encounter with different cultures”

 • |Norden
  24-03-2013

  Lovregulerede erhverv og velfærdsprofessioner - Tværgående analyse

  NMR 2013

 • vuxnas lärande kvalitetssäkring |Norden
  03-03-2013

  Kan alt som teller måles og måler vi det som teller?

  ...«mens det i den ordinære skolepolitikken er en selvfølge å måle, telle og rapportere deltakelse og utvikling, har det innenfor voksenopplæringsfeltet vært varierende omfang av rapportering ...»

 • hållbar utveckling kompetensutveckling |Norge
  31-01-2013

  Kunnskap for bærekraftig utvikling - rapport fra prosjektet

  Pilot – etterutdanning av lærere og pedagogiske tilretteleggere i organisasjoner og utdanningsinstitusjoner. NVL 2014

 • internationalisering |Europa
  29-11-2012

  Konsulentrapport vedr. international viden og best practices

  Publicerad 2012.
  Nationalt videncenter for Etnisk erhvervsfremme har udgivet en ny rapport, der indeholder en kortlægning af inspirerende initiativer og bedste praksis inden for etnisk erhvervsfremme i udlandet.

 • hållbar utveckling vuxnas lärande |Norden
  07-11-2012

  Kunnskap for bærekraftig utvikling - Etterutdanning for voksne

  En nettverksgruppe i NVL utvikler en pilot til en etterutdanningsmodul rettet mot voksne i Norden. Arbeidet bygger på rapporten Kunnskap for bærekraftig utvikling – en oversikt over tilbud til voksne i Norden.

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  26-10-2012

  Analyses of Nordic educational projects designed to meet challenges in society

  En gruppe forskere fikk oppgaven med å undersøke felles kjennetegn på prosjekt som har lykkes med å skape forutsetninger for å møte utfordringer, ta vare på muligheter og bidra til en konstruktiv forandring av samfunn og arbeidsliv.

 • |Danmark
  26-09-2012

  Fagintegreret læseundervisning for kortuddannede voksne

  Er det muligt at øge voksnes faglige læseforståelse gennem den almindelige faglige uddannelse, og hvordan tilrettelægger man en veldokumenteret fagintegreret læseundervisning for voksne?

 • voksnes læring realkompetanse |
  01-08-2012

  Anerkendelse af realkompetencer – sådan gør vi

  NVR har udarbejdet publikationen for Ministeriet for Børn og Undervisning. Her formidles gode historier om hvordan RKV anvendes på arbejdspladser og af enkeltpersoner, og den fortæller historier om hvordan uddannelsesinstitutioner tilrettelægger arbejdet med RKV ordningen på en kvalitativ god måde.
  Læs mere og download udgivelsen her

 • research |Europa
  01-08-2012

  Educating for innovative societies

  In the framework of its “Innovation Strategy for Education and Training” project, the OECD Centre for Educational Research and Innovation hosted a conference on Educating for Innovative Societies on 26 April 2012 in Paris, at the Auditorium of the OECD Conference Centre.
  The objectives of the conference were to:

 • validering forskning |Norden
  25-07-2012

  Nordisk forskning och exempel på validering

  Publicerat 2012
  Denna rapport presenterar resultaten från ett projekt som genomförts på uppdrag av NVL, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande och SVL, Rådgivningsgrupp för vuxnas lärande, med finansiering från NMR,

 • distansutbildning kompetensutveckling |Europa
  24-07-2012

  Hvordan arrangere et webinar?

  Denne publikasjonen er utviklet i forbindelse med i det nordiske prosjektet SKJÁR (Nordplus Voksen) og i det nordisk-baltiske Nordplus-prosjektet Boldic perspectives online. Begge prosjektene har innslag av formidling av erfaringer med bruk av nettmøter/webinarer.

 • kvalitetssäkring validering |Norden
  11-05-2012

  Kvalitet i validering i Norden

  Rapporten bygger på et større dokumentationsmateriale, samlet i 5 landerapporter, der er udarbejdet af projektdeltagerne fra Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark.

 • validering kvalitetssäkring |Norden
  11-05-2012

  Quality in validation in the Nordic countries

  The report is based on extensive documentation collected in five country reports which have been prepared by project participants from Iceland, Norway, Sweden, Finland and Denmark.

 • fängelseutbildning |
  03-05-2012

  Fengselsnettverkets årsrapporter

  Äldre årsrapporter från NVLs nätverk

 • |Europa
  01-02-2012

  Lifelong Learning for All

  he 'Inclusion' network has produced a report on recommendations for a more inclusive and accessible Lifelong Learning Programme and new Education and Training Programme.

  A response to main findings and challenges The recommendations are the result of a review of all the documents produced by the 'Inclusion' network to date as well as an analysis of key external consultations on the LLP and wider EU strategy documents.

 • |Europa
  01-09-2011

  Work, society and lifelong literacy - report of the inquiry into adult literacy in England

  Executive summary • September 2011
  Published by the National Institute of Adult Continuing Education (NIACE), England and Wales
  There are an estimated 5.2 million adults in England who do not have the literacy skills to enable them to function effectively in modern society (The Skills for Life Survey, 2003).

 • fängelseutbildning |
  05-08-2011

  Hälsa

  Studiers betydelse för hälsan

 • innovation |Norden
  01-08-2011

  Kreativitet og innovation

  - Udfordringer og muligheder for voksen- og efteruddannelser i Norden, NMR 2011
  Af Niels Henrik Helms, Syddansk Universitet, Knowledge Lab.

  Udviklingen af en innovativ kapacitet i Norden er en forudsætning for at de Nordiske lande kan bevare deres konkurrencedygtighed i en globaliseret verden. ’Kreativitet og innovation’ er et debatoplæg som har til formål, at afsøge hvordan voksen- og efteruddannelserne i Norden i højere grad kan bidrage til at styrke de kreative og innovative kompetencer hos befolkningen. Oplægget henvender til alle aktører, som arbejder med at udvikle og planlægge voksen-og efteruddannelse i Norden.

 • folkbildning vuxnas lärande |Sverige
  01-08-2011

  A world worth living in - en slutrapport

  Publicerad 2011: Folkbildningsrådet har tagit fram en slutrapport för världskonferensen A World Worth Living In som genomfördes den 14-17 juni 2011 i Malmö.

 • vuxnas lärande invandrare |Europa
  01-08-2011

  Nordic network for empowerment of immigrant women with low educational background / working experience

  Published 2011: The focus of this report will be on women originating in non-Western countries from the Middle East, Asia, Africa and South America.

 • |Europa
  01-08-2011

  Eurydice

  Quality Assurance in Teacher Education in Europe, New Eurydice Glossary published 2011
  Quality Assurance in Teacher Education in Europe
  This study analyses processes for evaluating and accrediting initial and in-service teacher education programmes and institutions. It provides a general overview of the existence of regulations on external and internal evaluation in different countries as well as specific information on the main features of theses processes and the use made of their findings.
  Document and press release: See link below.

  New Eurydice Glossary published
  Eurydice has just updated the second volume of its European Glossary on Education first published in 2000. In this Glossary you can find the answer to these and hundreds of other similar questions. This new edition clarifies 670 national terms in their original language, describing the various types of educational institution, at all levels of education, including adult education and special needs provision. It covers 30 countries in the Eurydice Network.

 • |Europa
  01-08-2011

  Education at a glance 2011: OECD indicators

  Published 2011

  The 2011 edition of Education at a Glance: OECD Indicators enables countries to see themselves in the light of other countries’ performance. It provides a broad array of comparable indicators on education systems and represents the consensus of professional thinking on how to measure the current state of education internationally.

 • vägledning vuxnas lärande |Norden
  25-07-2011

  Voice of users - promoting quality of guidance for adults in the Nordic countries

  Report published by Nordic network of adult learning (NVL) 2011.
  by Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, Andrea G. Dofradóttir & Guðrún Birna Kjartansdóttir

 • validering folkbildning |Norden
  25-07-2011

  A survey on the EQF / NQF work in the Nordic- and Baltic countries with special focus on non-formal learning

  The Nordic network for adult learning (NVL) has initiated a survey on the current status of the NQF work in the Nordic-Baltic countries.

 • livslångt lärande kompetensutveckling |Norden
  24-07-2011

  Social partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development?

  Rapporten “Social Partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development?” redogör för i vilken utsträckning arbetsmarknadens parter i de nordiska länderna utarbetat policy och strategier

 • kortutbildade kompetensutveckling |Norden
  24-07-2011

  Den nordiske voksenlærer

  -En kortlægning af formelle krav til og uddannelsesmuligheder for voksenundervisere i de nordiske lande. Publicerat 2011

 • osaamisen kehittäminen ihmiset joilla on matala koulutustaso |Norden
  24-07-2011

  Pohjoismainen aikuisopettaja

  Kartoitus pohjoismaisten aikuisopettajien pätevyysvaatimuksista ja aikuispedagogiikan alan koulutusmahdollisuuksista. Julkaistu 2011

 • vuxnas lärande kvalitetssäkring |Norden
  01-01-2011

  Indikatorer for voksnes læring

  I 2010 satte NVL ned en arbeidsgruppe for å se på komparativ nordisk statistikk på voksenopplæringsfeltet. Gruppen leverte en rapport i januar 2011.

 • |Europa
  01-12-2010

  Education, professionalization and social representations: on the transformation of social knowledge

  Edited by Mohamed Chaib, Berth Danermark & Staffan Selander, published 2010

  This edited collection of works, to be published by Routledge in November 2010, is a product of an international network of scholars working on lifelong learning. The chapters present a broad range of research related to how social knowledge is shared, transmitted and transformed in the context of education — especially adult education —and professional formation.

 • |Europa
  01-08-2010

  Initial findings from the iea international civic and citizenship education study

  Published in 2010.
  The 2009 IEA study of civic and citizenship education (ICCS), conducted in 38 countries around the world, built on the previous IEA studies of civic education, but took place in a context characterized by significant societal change, including the rapid development of new communication technologies, increased movement of people between countries, and the growth of supranational organizations.