Filter Rapporter • |Europa
  01-09-2011

  Work, society and lifelong literacy - report of the inquiry into adult literacy in England

  Executive summary • September 2011
  Published by the National Institute of Adult Continuing Education (NIACE), England and Wales
  There are an estimated 5.2 million adults in England who do not have the literacy skills to enable them to function effectively in modern society (The Skills for Life Survey, 2003).

 • fängelseutbildning |
  05-08-2011

  Hälsa

  Studiers betydelse för hälsan

 • innovation |Norden
  01-08-2011

  Kreativitet og innovation

  - Udfordringer og muligheder for voksen- og efteruddannelser i Norden, NMR 2011
  Af Niels Henrik Helms, Syddansk Universitet, Knowledge Lab.

  Udviklingen af en innovativ kapacitet i Norden er en forudsætning for at de Nordiske lande kan bevare deres konkurrencedygtighed i en globaliseret verden. ’Kreativitet og innovation’ er et debatoplæg som har til formål, at afsøge hvordan voksen- og efteruddannelserne i Norden i højere grad kan bidrage til at styrke de kreative og innovative kompetencer hos befolkningen. Oplægget henvender til alle aktører, som arbejder med at udvikle og planlægge voksen-og efteruddannelse i Norden.

 • folkbildning vuxnas lärande |Sverige
  01-08-2011

  A world worth living in - en slutrapport

  Publicerad 2011: Folkbildningsrådet har tagit fram en slutrapport för världskonferensen A World Worth Living In som genomfördes den 14-17 juni 2011 i Malmö.

 • invandrare vuxnas lärande |Europa
  01-08-2011

  Nordic network for empowerment of immigrant women with low educational background / working experience

  Published 2011: The focus of this report will be on women originating in non-Western countries from the Middle East, Asia, Africa and South America.

 • |Europa
  01-08-2011

  Eurydice

  Quality Assurance in Teacher Education in Europe, New Eurydice Glossary published 2011
  Quality Assurance in Teacher Education in Europe
  This study analyses processes for evaluating and accrediting initial and in-service teacher education programmes and institutions. It provides a general overview of the existence of regulations on external and internal evaluation in different countries as well as specific information on the main features of theses processes and the use made of their findings.
  Document and press release: See link below.

  New Eurydice Glossary published
  Eurydice has just updated the second volume of its European Glossary on Education first published in 2000. In this Glossary you can find the answer to these and hundreds of other similar questions. This new edition clarifies 670 national terms in their original language, describing the various types of educational institution, at all levels of education, including adult education and special needs provision. It covers 30 countries in the Eurydice Network.

 • |Europa
  01-08-2011

  Education at a glance 2011: OECD indicators

  Published 2011

  The 2011 edition of Education at a Glance: OECD Indicators enables countries to see themselves in the light of other countries’ performance. It provides a broad array of comparable indicators on education systems and represents the consensus of professional thinking on how to measure the current state of education internationally.

 • vägledning vuxnas lärande |Norden
  25-07-2011

  Voice of users - promoting quality of guidance for adults in the Nordic countries

  Report published by Nordic network of adult learning (NVL) 2011.
  by Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, Andrea G. Dofradóttir & Guðrún Birna Kjartansdóttir

 • folkbildning validering |Norden
  25-07-2011

  A survey on the EQF / NQF work in the Nordic- and Baltic countries with special focus on non-formal learning

  The Nordic network for adult learning (NVL) has initiated a survey on the current status of the NQF work in the Nordic-Baltic countries.

 • kompetensutveckling livslångt lärande |Norden
  24-07-2011

  Social partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development?

  Rapporten “Social Partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development?” redogör för i vilken utsträckning arbetsmarknadens parter i de nordiska länderna utarbetat policy och strategier

 • kompetensutveckling kortutbildade |Norden
  24-07-2011

  Den nordiske voksenlærer

  -En kortlægning af formelle krav til og uddannelsesmuligheder for voksenundervisere i de nordiske lande. Publicerat 2011

 • osaamisen kehittäminen ihmiset joilla on matala koulutustaso |Norden
  24-07-2011

  Pohjoismainen aikuisopettaja

  Kartoitus pohjoismaisten aikuisopettajien pätevyysvaatimuksista ja aikuispedagogiikan alan koulutusmahdollisuuksista. Julkaistu 2011

 • kvalitetssäkring vuxnas lärande |Norden
  01-01-2011

  Indikatorer for voksnes læring

  I 2010 satte NVL ned en arbeidsgruppe for å se på komparativ nordisk statistikk på voksenopplæringsfeltet. Gruppen leverte en rapport i januar 2011.

 • |Europa
  01-12-2010

  Education, professionalization and social representations: on the transformation of social knowledge

  Edited by Mohamed Chaib, Berth Danermark & Staffan Selander, published 2010

  This edited collection of works, to be published by Routledge in November 2010, is a product of an international network of scholars working on lifelong learning. The chapters present a broad range of research related to how social knowledge is shared, transmitted and transformed in the context of education — especially adult education —and professional formation.

 • |Europa
  01-08-2010

  Initial findings from the iea international civic and citizenship education study

  Published in 2010.
  The 2009 IEA study of civic and citizenship education (ICCS), conducted in 38 countries around the world, built on the previous IEA studies of civic education, but took place in a context characterized by significant societal change, including the rapid development of new communication technologies, increased movement of people between countries, and the growth of supranational organizations.

 • vejledning realkompetens |Norden
  25-07-2010

  E-værktøjer och realkompetencer

  av Håkon Grunnet, konsult och Anne-Marie Daler Larsen, adjunkt vid Nationalt Videncenter for Realkompetencevurderinger (NVR), Danmark, 2010

 • realkompetens vägledning |Norden
  25-07-2010

  E-tools and validation

  by Håkon Grunnet, consultant and Anne-Marie Daler Larsen, assistant lecturer at the National Knowledge Centre for Validation of Prior Learning (NVR), Denmark, 2010

 • prior learning adult education |Norden
  25-07-2010

  Challenges in the work of recognition/validation of prior learning in the Nordic countries

  The NVL expert network regarding validation has been asked to identify common Nordic challenges in the field of validation.

 • realkompetence voksenlæring |Norden
  25-07-2010

  Udfordringer i arbejdet med anerkendelse af realkompetence (ark)/validering i de nordiske lande

  NVLs ekspertnetværk vedrørende validering har fået som opgave at identificere fællesnordiske udfordringer på valideringsfeltet.

 • raunfærni nám fullorðinna fullorðinsfræðsla |Norden
  25-07-2010

  Áskoranir í raunfærnimati (ark) á Norðurlöndum

  Sérfræðinganeti NVL um raunfærnimat hefur verið falið það verkefni að finna samnorrænar áskoranir er snúa að raunfærni.
  Þessi greinargerð byggir á skýrslum frá löndunum, rituðum vorið 2009.

 • kvalitetssäkring vuxenutbildning |Norden
  25-07-2010

  Kvalitetsbegreppet inom nordisk vuxenutbildning

  I rapporten redovisas resultaten från ett Nordplus Vuxen projekt vars syfte var att undersöka och sedan beskriva likheter och olikheter i ...

 • kvalitetssikring voksnes læring |Norden
  25-07-2010

  ”Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring - Nordiske brikker til en mosaik”

  ”Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring - Nordiske brikker til en mosaik”

 • kompetensutveckling yrkesutbildning |Norden
  24-07-2010

  Yrkesutbildning för vuxna i de nordiska länderna

  Av Nils Friberg, utbildningsansvarig/rektor, Kristianstads kommun och Asta Modig, svensk koordinator, NVL. Utgiven 2010

 • folkbildning innovation |Norden
  24-07-2010

  Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i norden

  I februar, mars og april 2010 gjennomførte NORDINFO-gruppen i NVL en surveyundersøkelse om bruken av sosiale medier blant aktører innenfor folkeopplysningen i Norden. NVL 2010

 • |Europa
  01-01-2010

  Confintea VI

  NVL deltok aktivt på UNESCO konferansen Confintea VI, desember 2009.
  Confinteas fokus er voksnes læringsmuligheter og utdanning og hvor viktig det er for velferd og utvikling, nasjonalt og globalt.
  Lærende hadde en bred og tydelig plass for første gang i Confinteas historie. NVL var medspiller i en workshop om betydningen av ”The learners voice.
  En fullsatt sal deltok interessert i debatten
  Du kan lese mer her:
  Rapport (pdf)

 • |Norden
  29-11-2009

  Komparativt studium af de nordiske læreruddannelser

  Denne rapport er den første, som sammenligner læreruddannelserne i alle de nordiske lande. Publicerad 2009
  Hovedformålet med det komparative studium af de nordiske læreruddannelser er at skabe grundlag for erfaringsudvekslinger og gensidig inspiration og læring imellem de nordiske lande.

 • |Norden
  29-11-2009

  Dokumentation af (real)kompetencer på nordiske folkehøjskoler

  Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Nordisk Folkehøjskoleråd. Den bygger på en kortlægning af, hvordan de nordiske folkehøjskoler dokumenterer elevers realkompetencer og ikke-formelle kompetencer.

 • |Norden
  28-11-2009

  Folkeoplysning i de nordiske lande

  Rapport til det Nationale Folkeoplysningsudvalg, publicerad 2009

 • hållbar utveckling |Norden
  20-11-2009

  Folkeopplysningen bærer: Eksempler

  NVL har i samarbeid med Stiftelsen Idébanken samlet inn eksempler på gode tiltak for bærekraftig utvikling. ...

 • forskning |Norge
  01-08-2009

  Endringskynisme

  NORGE

 • © Tekes, Markus Sommers
  vägledning vuxenutbildning |Norden
  25-07-2009

  Expected outputs/outcomes of guidance services for adults in the Nordic countries

  This study is an initiative launched by a Nordic network (Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden) on effectiveness and quality in guidance for adults ...

 • vägledning vuxnas lärande |Norden
  25-07-2009

  Aspekter på arbetslivskompetens i nordisk vägledning

  Rapporten är ämnad att lyfta fram och belysa vägledarens arbetslivskunskap i vägledning för vuxna samt sammanställd, utarbetad och redigerad av Vägledningsnätverket inom NVL ...

 • norden.org
  baskunskaper validering |Norden
  25-07-2009

  Nordiske e-værktøjer til validering – et udsnit

  Denne rapport er den ene del af afrapporteringen af projektet: ”Nordiske e-værktøjer til Validering”. Projektet er udført af NVR – Nationalt Videnscenter for Realkompetencevurderinger, Danmark, for Nordiskt expertnätverk för Validering, under NVL – Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande.

 • folkbildning kompetensutveckling |Norden
  25-07-2009

  Innovative læreprocesser i praksis et udviklingsforløb

  Udvikling af ”Fremtidens kompetencer i Norden” har længe været et prioriteret indsatsområde ...

 • vuxenutbildning vuxnas lärande |Norden
  24-07-2009

  Active learning and ageing at work

  Older workers in the Nordic countries (OWN) Network, NVL, 2009 NVLs nätverk Äldre i Arbetslivet har publicerat sin rapport ”Active ageing and learning at work - New visions and opportunities for older workers in the Nordic countries”

 • |Sverige
  29-11-2008

  Folkbildningsforskning som fält

  Folkbildningsforskning som fält – från framväxt
  till konsolidering
  Anna Lundin

 • |Norden
  28-11-2008

  Global pressure - Nordic Solutions?

  An important question remains: how can the Nordic countries also in the future continue be competitive on a global scale?

 • vuxnas lärande |Danmark
  01-08-2008

  Education for Sustainable Development

  – a strategy for the United Nations Decade 2005-2014

 • forskning høyere utdanning |Norge
  01-08-2008

  Den usynlige student. voksne i fleksibel høyere utdanning.

  NORGE

 • |Norden
  01-08-2008

  Effektive strategier for livslang læring i de nordiske lande

  Publicerad 2011
  I tråd med Lissabonstrategien er det de nordiske landes mål, at øge befolkningernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse, særligt blandt kortuddannede og tosprogede.

 • |Norden
  01-08-2008

  Dokumentation af (real)kompetencer på nordiske folkehøjskoler

  Nordisk Folkehøjskoleråd, 2009

  Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Nordisk Folkehøjskoleråd. Den bygger på en kortlægning af, hvordan de nordiske folkehøjskoler dokumenterer elevers realkompetencer og ikke-formelle kompetencer. Formålet er, at belyse de forskellig praksis i de nordiske lande og hvad de kan lære af hinanden. Derudover kan rapporten åbne op for en Nordisk debat om dokumentation af realkompetencer. Uddannelseskonsulent i FFD, Kristina Bæk Nielsen har været projektkoordinator.
  Uppgiftslämnare: Nanna Scheuer
  E-post: nhs(ät)ffd.dk

 • |Finland
  01-08-2008

  Finecvet som vägvisare - från testning till praktik!

  Utgångspunkter för införandet av systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen. Ubs, Finland 2012
  Publikationen FINECVET som vägvisare har sammanställts inom det av Utbildningsstyrelsen finansierade FINECVET-projektet, där ECVET-systemets tillämpning inom finländska grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen har testats.

 • forskning |Sverige
  01-08-2008

  Folkbildningsforskning som fält

  Linköping 2008
  Anna Lundins avhandling: Folkbildningsforskning som fält - från framväxt till konsolidering

 • fängelseutbildning vuxnas lärande |Norden
  01-08-2008

  Nordic prison education

  (TemaNord 2005:526), A Lifelong Learning Perspective

 • |Norden
  01-08-2008

  Folkbildningsforskning som fält - från framväxt till konsolidering

  Avhandling av Anna Lundin, Linköpings Universitet 2008
  Afhandlingen har sin oprindelse i de offentlige evalueringer af Voksenuddannelserne 2001-2004 i Sverige. Den tager udgangspunkt i, hvordan afhandlinger inden for det offentlige uddannelsesområde er med til at legitimere en bestemt tænkning, samt hvordan forskellige aktører inden for voksenuddannelsessfæren forholder sig til hinanden i dette spørgsmål.

  Formålet med afhandlingen er at afsøge, hvordan forskningen inden for voksenuddannelse har etableret sig som separat felt. Den undersøger feltets fremvækst, hvilke værdier der holder sammen på feltet og hvor dets grænser går. Derudover fokuserer den på feltets aktører og hvordan de opnår anerkendelse hos hvilke instanser.

  LINKÖPINGS UNIVERSITET
  Institutionen för beteendevetenskap och lärande
  SE-581 83 Linköping
  Avhandling (pdf)

 • utbildningspolitik validering |Norden
  25-07-2008

  Validering i de nordiska länderna – policy och praktik

  Studien av validering i de nordiska länderna har genomförts av fil.mag. Åsa Hult och docent Per Andersson, Linköpings universitet, Sverige. Utgiven 2008

 • hållbar utveckling kvalitetssäkring |Norden
  25-07-2008

  Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring, nordiske brikker til en mosaik

  For å belyse kvalitetsarbeidet i de nordiske landene, er det samlet inn i alt 69 case som illustrasjon til de fem ringene i sirkelen: Planer og mål, Implementering, Evaluering, Opfølging og Metode.

 • baskunskaper läs- och skrivkunnighet |Norden
  03-11-2007

  Kartlegning av alfabetisering i Norden

  Kartläggning av alfabetisering i Norden (KAN) är, som namnet visar, en nordisk kartläggning av utbildningssituationen för studerande som inte har något av de nordiska språken som sitt modersmål och som dessutom är helt utan eller har mycket kort formell skolutbildning.

 • |Norden
  01-08-2007

  Arbejdspladslæring - forudsætninger, strategi/metoder og resultater.

  Publicerad 2007
  Rapporten er udgivet på baggrund af et komparativt studie af ”Voksnes læring i arbejdslivet” i de nordiske lande, som blev initieret af SVL i 2006 og udført af Danmarks Pædagogiske Universitet i samarbejde med Linköbing Universitet. Projektet sætter fokus på arbejdspladsens som arena for læring og undersøger, hvordan læring og kompetenceudvikling bedst kan fremmes i en arbejdssammenhæng. På baggrund af tidligere forskning og et studie af seks cases peger rapporten på faktorer, der grundlæggende fremmer læringen samt modeller for best practice.
  Læs mere og download rapport: PDF

 • norden.org
  kompetensutveckling yrkesutbildning |Norden
  24-07-2007

  Möjligheter för vuxna att få yrkesutbildning i de nordiska länderna – en översikt

  Översikten är inriktad på gymnasial nivå (upper-secondary vocational training) och påbyggnadsnivå/yrkeshögskola (post upper-secondary vocational training).

 • hållbar utveckling kompetensutveckling |Norden
  24-07-2007

  Framtidskompetenser - och hur vi utvecklar dem

  En rapport från NVL:s Tänketank om framtidens kompetenser, Ingegerd Green (red.), utgiven 2007.
  Tänketankens arbete har gått hand i hand med Nordiska Ministerrådets strävan att utforma gemensamma strategier för hur man ska möta utmaningarna kring framtidens kompetensbehov, och hur dessa behov kan tillgodoses med sikte på att göra Norden till en vinnarregion.

 • John Steen Johansen (red.), utgiven 2007
  demokrati motivation |Norden
  24-07-2007

  Demos – en antologi om magt, demokrati og aktivt medborgerskab i norden

  Tänke-tanken DEMOS har genom sina aktiviteter producerat en rapport / antologi som uppdaterar NMR:s publikation Guldtavlorna i gräset (Nord 1995:3) i relation vad som skett inom OECD, EU och Europarådet i diskussionerna kring demokrati, aktivt medborgarskap och livslångt lärande. NVL 2007

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Yrkesinriktad utbildning

  Yrkesinriktad utbildning

 • fängelseutbildning |Norden
  03-05-2007

  Vanskelig for innsatte å studere

  Det er mange hindringer som gjør det vanskelig for innsatte å studere ved høgskoler og universitet viser ny rapport.

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Läs-, skriv- och räknesvårigheter

  Läs-, skriv- och räknesvårigheter

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Mångkulturell

  Mångkulturell

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Gymnasial/ vidaregående utbildning

  Gymnasial/ vidaregående utbildning

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Grundläggande vuxenutbildning

  Grundläggande vuxenutbildning

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Forskning

  Forskning

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  IT, distansutbildning

  Rapporter om fängelseundervisning med temat IT.

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Konferenser: Nordiska

  Konferenser: Nordiska

 • fängelseutbildning |
  21-11-2006

  Rapporter

  Rapporter

 • Johannes Jansson/norden.org
  demokrati IKT kompetens |Norden
  24-07-2006

  Flexibelt lärande, it och demokrati

  Målet med projektet Flexibelt lärande, IT och demokrati har varit att skapa en modell för fortbildning för folkbildare och vuxenpedagoger i flexibelt lärande inom i Norden och bidra till nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte. NVL 2006.

 • |Norden
  01-08-2005

  Norden som global vinderregion

  Publicerad 2005
  HTML

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |
  05-08-2004

  Indikatorer for voksnes læring

  I 2010 SATTE NVL NED EN ARBEIDSGRUPPE FOR Å SE PÅ KOMPARATIV NORDISK STATISTIKK PÅ VOKSENOPPLÆRINGSFELTET. GRUPPEN LEVERTE EN RAPPORT I JANUAR 2011.