• |
  22-10-2015

  The AEMA Maturity Matrix: Benchmarking the accessibility of adult learning centres

  The AEMA (Adult Education Made Accessible) Network aims at increasing the accessibility, participation, transparency and quality of adult education in Europe. One of the tools the network will be soon deploying is the AEMA Maturity Matrix.

 • |Sverige
  22-10-2015

  #Fbpod20: Vilket folk bildas egentligen?

  Vi talar ofta om folkbildningens bredd i stora ord, om en rörelse där alla får plats och där olikheterna möts. Men vem är folk egentligen? Och finns det en spänning mellan folk och bildning? Sonja Schwarzenberger har nyligen släppt boken ”En röd stuga med en halvmåne på gaveln”, där hon intervjuat sex personer inom kulturvärlden, folkbildningen [...]

 • |
  22-10-2015

  Validering lönar sig - dialog kring regional och kommunal samverkan i Dalarna


 • |
  22-10-2015

  Aktuel Vejledningsforskning: Inspiration & Indsigt


 • Alastair sier selv han er nysgjerrig. Nysgjerrigheten gjelder også byer og steder han besøker. Her tar han seg en spasertur i Slottsparken i Oslo.
  distansutbildning |Norden
  21-10-2015

  Alastair Creelman – spesialisten på e-læring og samarbeid på nett

  Alastair Creelman er skotten som gjorde svenske av seg, giftet seg finsk og reiser nå Norden rundt med kunnskap og entusiasme om mulighetene som netteknologien byr på.

 • |
  21-10-2015

  Kennum þeim að læra! Lær dem å lære!


 • distansutbildning |Norge
  21-10-2015

  Realisere viktig utdanningspolitikk

  - Det er riktig og viktig å støtte Fleksibel utdanning Norge. Utdannings-Norge trenger FuN, og vi er med på å realisere viktig utdanningspolitikk, sa styreleder Kristin Dahl på statsbudsjetthøringen i Stortinget tirsdag. – FuN representerer bredden av offentlig og private tilbydere på alle utdanningsnivåer. Det gir bl.a. mulighet for kompetansebygging og erfaringsdeling på tvers av […]

 • vägledning kompetensutveckling |Norden
  20-10-2015

  Ett nordiskt perspektiv på karriärkompetens och vägledning

  Karriärvägledning i Norden. Exempel och rekommendationer.

 • |Sverige
  20-10-2015

  Tillbakablick 2014-15

  Ju mer material man producerar desto lättare är det att det försvinner i mängden. Av den anledningen kommer här en tillbakablick tänkt att sortera upp och påminna om en del av det vi gjort under det senaste året. [ läs mer... ]

 • |Sverige
  16-10-2015

  Avslutande reflektioner – framtidens läromedel

  Håkan Fleischer skriver för re:flex direkt från konferensen Framtidens läromedel. Här sammanfattar han sina intryck från konferensen. Jag noterar [ ... ], inte minst utifrån min egen presentation på konferensen, att skolsverige i hög grad uppskattar kritiska tankar kring IT. Smekmånaden tycks nu vara över. Jag håller med Per Kornhall, det är inte en fråga om huruvida IT skall användas, utan en fråga om hur det skall ske. [ läs mer... ]

 • |Sverige
  16-10-2015

  Ett stöd för att alla skall lyckas i praktiken

  Håkan Fleischer skriver för re:flex direkt från konferensen Framtidens läromedel. Här rapporterar han från en föreläsning av Michael Rystad om kvalitet och kvalitetsutveckling i skolan. Ett skäl till det är en väl genomtänkt strategi att arbete med skolutvecklingen på ett så transparent som möjligt. Det visar sig att transparensen också är inspirerande för andra, vilket är en bonus. [ läs mer... ]

 • |Sverige
  16-10-2015

  ”Digitala läromedel – när, hur och varför”

  Håkan Fleischer skriver för re:flex direkt från konferensen Framtidens läromedel. Här rapporterar han från en föreläsning av Per Kornhall. "DIgitala läromedel - när, hur och varför". Det är uppfriskande med en föreläsare med ett kritiskt öga som inte tar för givet att eleverna kan hantera digitala verktyg per automatik eller att det finns en digital generation i just den bemärkelsen. Det innebär i sin tur att skolorna måste lägga resurser på att se till att rätt digitala verktyg används på rätt sätt, och att det inte är något skolor kan lämnat åt sidan.. [ läs mer... ]

 • |Sverige
  15-10-2015

  Alla kan skriva – ny digital pedagogik & skrivverktyg

  Håkan Fleischer skriver för re:flex direkt från konferensen Framtidens läromedel. Här rapporterar han från ett seminarium om projektet "Alla kan skriva". Gruppen presenterar för oss ett digitalt verktyg som är plattformsoberoende som bygger på att en elev får ett antal mallar för olika typer av texter att skriva. Den grundläggande iden och målen med projektet är att öka elevernas motivation, få svaga elever att skriva längre texter och att få fler godkända elever genom momenten. [ läs mer... ]

 • |
  15-10-2015

  Webinar - future learning and technology


 • |
  15-10-2015

  Distans nettmøte


 • |Sverige
  15-10-2015

  Digitalisering som lyfter skolan

  Håkan Fleischer skriver för re:flex direkt från konferensen Framtidens läromedel. Här rapporterar han från ett seminarium om IT i skolan. För det första visar hon hur IT kan användas för att skapa mer motivation hos eleverna. Det kan ske genom att eleven får möjlighet att styra över sin tid, uppgift, team och verktyg att arbeta med. Det kan också ske genom att lärandet kretsar kring något som är på riktigt. Att publicera för en verklig publik är motiverande, menar Helena Kvarnsell. [ läs mer... ]

 • Anssi Tuulenmäki efterlyser udda idéer och snabbare inlärning.
  flexibelt lärande |Finland
  14-10-2015

  Kortare steg mellan tanke och handling 

  Vi lever i en värld som förändras i en sådan takt att alla färdigheter föråldras snabbt.

 • |
  13-10-2015

  Konferanse om Karrierevalg og karrierelæring


 • forskning |Åland
  13-10-2015

  Livslångt lärande på Åland

  Så här lär man sig på Åland.

 • |Sverige
  12-10-2015

  Folkbildningen gör skillnad

  Folkbildningen, särskilt studieförbunden, står inför ett avgörande läge inför Folkbildningsrådets arbete att ta fram ett nytt regelverk för statsbidragen från 2017.

 • |Sverige
  12-10-2015

  Flexibel Bibel

  På Hjälmareds folkhögskola har man distanskursen "Flexibel Bibel". Se en film där du kan lära dig mer om den och om arbetet med digital utveckling på Hjälmareds folkhögskola.

  [ Till filmen... ]

 • |
  12-10-2015

  EAEA statement on the Draft Joint Report on ET2020

  The European Association for the Education of Adults welcomes the draft joint report and the new priorities. EAEA welcomes the renewed focus on lifelong learning systems and the fact that adult learning remains a key part of the ET2020 strategic framework.

 • Rosario Ali samordnade utbildningsprojektet Romané Bučá.
  högre utbildning |Sverige
  12-10-2015

  Rosario arbetar för romers utbildning

  I Sverige bor över 50 000 romer. Av dessa har bara runt 30 personer högre utbildning och många har svårt att få arbete.

 • |Norden
  11-10-2015

  Motivation to Grow, projektseminarium

  30 sep – 2 okt hölls det andra seminariet i FNVs projekt Motivation to grow Projektet har som främsta mål är att bygga upp ett tematiskt nätverk mellan vuxna studieorganisationer i de nordiska och baltiska länderna . Huvudtemat är ung – drop outs , och hur man kan motivera och ta med denna grupp i … Fortsätt läsa Motivation to Grow, projektseminarium

 • |
  09-10-2015

  CEDEFOP study underlines the strong need to upskill low-skilled adults in Europe

  The CEDEFOP (European centre for the development of vocational training) organised an information session on their new study “Economic and social consequences of low skilled adults in the EU” in Brussels on the 2nd of October.

 • |Sverige
  08-10-2015

  Skynda, skynda! Internetdagar! Fribiljetter!

  Se hit! Erbjudande till studerande om fribiljetter till Internetdagarna! [ läs mer ]

 • distansutbildning |Norge
  07-10-2015

  Statsbudsjett 2016 – hvor er innovasjonspotten?

  2016-budsjettet som ble offentliggjort i dag, er gode nyheter isolert sett for Fleksibel utdanning Norge og for mange andre. Men om vi ser på helheten for fleksibel utdanning i Norge, savner vi en satsing på innovasjon – og utvikling av litt mer utradisjonell utdanning som når fram til de som trenger det. Kompetansebehovene er store, […]

 • Lena Broo
  fängelseutbildning |Sverige
  07-10-2015

  Gymnasiestudier prioriteras på Sveriges fängelser

  Trots att det generellt är svårt för dömda brottslingar att komma in i ett vanligt liv efter avtjänat straff, ger Lena Broo, chef för sektionen för vuxenutbildning på Kriminalvården, en försiktigt positiv bild av utbildningsvärlden: Den allmänna förståelsen för diagnoser och studiesvårigheter ökar och det är inte alla arbetsgivare som automatiskt avvisar brottsdömda.

 • flexibelt lärande |Sverige
  07-10-2015

  Datorstödd undervisning främjar tillgänglighet till högre utbildning

  Det går att höja kvaliteten på utbildning genom att förena ny teknik och pedagogiska idéer med användning av öppna digitala lärresurser.

 • |
  07-10-2015

  EAEA Board meets with Julie Fionda, Member of Commissioner Thyssen’s Cabinet

  During its last Board meeting, on the 24th of September, the EAEA Board met with Ms Julie Fionda, Member of the Cabinet of Ms Marianne Thyssen

 • |
  07-10-2015

  NVLs og Voksenpædagogisk Forums referencegruppeseminar 2015


 • |
  06-10-2015

  Education is a central piece of answer to combat antisemitism and islamophobia

  Hosted by M. Frans Timmermans, First Vice President of the European Commission in cooperation with EU Commissioner for Justice Ms. Věra Jourová, the first Annual Colloquium on fundamental rights in the EU took place in Brussels on 1st and 2nd of October 2015.

 • utbildningspolitik |Norden
  05-10-2015

  Nytt samarbetsprogram

  Nordisk Ministerråd for uddannelse og forskning (MR-U) har besluttet et nytt samarbeidsprogram «Kvalitet og relevans i uddannelse og forskning», gjelder fra 2015.

 • |Sverige
  05-10-2015

  Beslöjad

  Hur gör man? En viktig del av utbildningen i våra språkkurser är uttal. Dessutom är det en folkhögskola så vi värnar samtalet och diskussionen. Vår kunskapssyn bygger på ett kollektivt lärande där vi ger och tar av varandras kunskaper och där varje deltagare är en resursbank. Det är viktigt att vi kan se varandra. Hur skulle det här funka när hon inte vill visa sitt ansikte? Men nu har vi en ansökan på vårt bord. Andra vuxenutbildare i staden har nekat henne plats, där bland annat något om säkerhet vid prov tydligen kunde vara avgörande [ läs mer... ]

 • – Redan på häktet fattade de att jag var helt fel placerad. Under fängelsetiden fick jag gå till biblioteket och använda deras dator och hjälpa till och bygga en databas, och en lärare kom till mig en gång i veckan, berättar Peter som studerade när han satt i fängelse. Bilden har inget samband med personerna i texten.
  fängelseutbildning |Sverige
  02-10-2015

  -Du har världens chans att göra livsförändringar i fängelset

  Ungefär 50 procent av internerna på Sveriges fängelser har endast grundskoleutbildning, eller ingen fullföljd utbildning alls. Det här är berättelsen om Peter som läste in flera gymnasieämnen under den tid han satt inlåst och som i dag lever ett bra liv med jobb och familj.

 • |Sverige
  02-10-2015

  Delartips för dig som arrangerar eMedborgarvecka 5-11 oktober – kom till Twitterchatt #folkflex den 7 okt kl 20-22

  Snart börjar eMedborgarveckan 2015! eMedborgarveckan är en nationell kampanjvecka med e-tjänster i fokus. I år pågår den under tiden 5-11 oktober över hela vårt land. [ läs mer... ]

 • |Danmark
  01-10-2015

  Er højskolernes frirum under pres?

  Højskolerne er blandt de få tilbageværende bastioner for den brede dannelse i det konkurrenceprægede samfund.

 • |Norden
  30-09-2015

  Finska OK ny medlemsorganisation i FNV

  FNV välkomnar varmt det finska Studieförbundet OK, OK-opintokeskus/OpintotoiminnanKeskusliitto  (www.ok-opintokeskus.fi ) som ny medlem. Ok är det största studieförbundet i Finland och har en bred verksamhet med många medlemsorganisationer. OK var ett av de finska studieförbund som var med och bildade Förbundet Nordisk Vuxenupplysning 1970, men lämnade förbundet för ett antal år sedan. Vi gläder oss … Fortsätt läsa Finska OK ny medlemsorganisation i FNV

 • |
  30-09-2015

  To do Seminar Bornholm

  kommer snart

 • flexibelt lärande |Sverige
  30-09-2015

  Att fiska på svenska

  Kan man lära sig svenska genom att fiska?

 • |
  29-09-2015

  Giving a new impetus to citizenship education

  There is a strong need to support citizens in developing their critical and creative thinking, and Civil Society Organisations (CSOs) have a role to play in citizenship education. The second Interest Group on Lifelong Learning meeting took place in Brussels on 22nd of September 2015.

 • |Sverige
  29-09-2015

  Geek Girl Meetup & Big Sister om säkerhet och integritet på nätet

  Geek Girl Meetup Ideella Förening startades 2008 av ett gäng tjejer som var less på mansdominansen inom IT-, spel-, och startupbrancherna. Genom Geek Girl Meetup (GGM) beslöts att bygga ett nätverk av kvinnliga förebilder, inspiratörer och kontakter. [ läs mer... ]

 • Skarfar
  hållbar utveckling |Norge
  29-09-2015

  Symposium om bærekraft og kunnskap på Island 9. oktober.

  Hva har vi lært? Hva er de nordiske utfordringene?

 • |Finland
  28-09-2015

  Livslånga samtal

  Nu börjar Livlinan - ett samtal i poddcast-form.

 • |Sverige
  28-09-2015

  FP föreslår ny yrkesskola för flyktingar

  Folkpartiet föreslår en ny yrkesutbildning för vuxna utan gymnasiekompetens: yrkesskolan – en form av yrkesinriktad komvux, skriver Svenska Dagbladet

 • Bertil berättar om ekologisk odling i ett socialt företag.
  hållbar utveckling |Norden
  28-09-2015

  Udvikling af ø-samfund via bæredygtig turisme?

  Et netværk under Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) har siden 2012 arbejdet med ø-samarbejde i Østersøen.

 • |Norden
  26-09-2015

  FNV:s årsmöte och ledarforum 17-19 september i Köpenhamn

  Skriftlig rapport årsmötet med FNV2015Den 17-19 september genomfördes FNV:s årliga ledarforum och årsmöte i Köpenhamn. FNV s ordförande Beatrice Östman inleder konferensen och talar om att ”vi är lyckligt lottade att bo och verka i Norden samt att vi måste öppna våra hjärtan och hjälpa våra medmänniskor i nöd. Bättre inledning kunde det inte vara. … Fortsätt läsa FNV:s årsmöte och ledarforum 17-19 september i Köpenhamn

 • hållbar utveckling |island
  25-09-2015

  Nu antas den nya agendan för global hållbar utveckling

  Efter flera år av konsultationer med civila samhället och intensiva förhandlingar mellan stater har FN:s medlemmar enats om den slutgiltiga texten för Agenda 2030 – ”Förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling”.

 • |Sverige
  25-09-2015

  ”Televisionsfördröjningskommittén” – som förr men ändå inte

  Mathias Anbäcken har läst en 60 år gammal text om televisionens införande i Sverige. När Sverige väl fick TV kunde staten kontrollera sändningarna. En kanal med styrt programutbud och begränsade sändningstider. Så är det inte med internet direkt. Där är det många avsändare som inte alltid är tydliga med vilka de är och vilken agenda de har. Det är ett nästan helt fritt ”programutbud” och nätet är alltid tillgängligt oavsett om du är hemma, på jobbet, på bussen eller i tvättstugan. [ läs mer... ]

 • |Sverige
  24-09-2015

  Att växa in i samhället

  I veckan som gick anordnade Studieförbundet Vuxenskolan ett möte om integration vid Kroppefjälls asylboende i Dals Rostock.

 • Hanus Toftheyggj i hjemlige omgivelser. Hanus har studeret jura som fjernstudier på Fjarlestrardepilin i Vágur.
  flexibelt lärande |Norden
  24-09-2015

  Ø-samfund og uddannelsesdrømme

  I dag er der talrige muligheder for at uddanne sig via fjernstudier, en uddannelsesform, der rummer utallige muligheder, og især er gavnlig for folk, der er bosat i udkantsområder.

 • distansutbildning |Norge
  24-09-2015

  De skoleflinkes utvalg

  Tilsvar i Aftenposten Av Torhild Slåtto. De dyktigste elevene må få større utfordringer på skolen. Regjeringen vil sette i gang et utvalg som skal komme med konkrete tiltak for å gi de såkalte «høyt presterende» elevene mer tilpasset opplæring, altså mer krevende utfordringer enn det gjennomsnittseleven får. «Vi har veldig mye fokus på de lavt […]

 • |
  24-09-2015

  Mimers forskarkonferens 2015

  3-4 November 2015

 • |Sverige
  23-09-2015

  Musik på distans

  Tidigare i år skrev re:flex om Sommenbygdens folkhögskolas kurs musik på distans. Tyckte ni det var intressant att läsa kan ni lära er mer och låta er inspireras också av denna film om kursen.

  [ Till filmen... ]

 • |Sverige
  23-09-2015

  Námsmenn í lýðskólum eru ánægðir með námið

  Þeir sem lagt hafa stund á nám í lýðskólum eru í heildina ánægðir með það. Þetta kemur fram í matsskýrslunni  „Skrefið áfram - könnun á meðal þeirra sem stunda nám í lýðskólum 2013

 • |Sverige
  23-09-2015

  Ríkisstjórnin vill efla raunfærni  

  Ríkisstjórnin leggur áherslu á mikilvægi raunfærnimats í frumvarpi sínu til fjárlaga og áætlar að miklum fjármunum verði varið til þess á næstu árum.

 • |Sverige
  23-09-2015

  Ríkisstjórnin vill innleiða rétt til að stunda nám í framhaldsskólum fyrir fullorðna (komvux)

  Meðal þess sem kemur fram í fjárlagafrumvarpi sænsku  ríkisstjórnarinnar að hún óskar eftir að innleiða rétt til náms á framhaldsskólastigi fyrir fullorðna sem sveitarfélögin standa fyrir.  

 • |Norge
  23-09-2015

  Grunnleikni í atvinnulífinu

  Frá árinu 2006 hafa 50.000 fullorðnir sótt námskeið í grunnleikni.

 • |Norge
  23-09-2015

  Skóli framtíðarinnar

  Samvinna, nýsköpun, færniþróun, djúpnám, sjálfbær þróun eru stikkorð sem eiga að gera börn að öruggum, virkum og sjálfstæðum fulltíða einstaklingum.

 • |Færöerne
  23-09-2015

  Menntun án landamæra 2015

  Þriðjudaginn 15. september sl. var menntaþing ársins á Færeyjum Menntun án landamæra haldið í þrettánda skipti.

 • |Færöerne
  23-09-2015

  Ný ríkisstjórn hefur tekið við völdum á Færeyjum

  Þan 1. september síðastliðinn fóru fram kosningar á Færeyjum og þann 15. september tók ný ríkisstjórn undir forystu jafnaðarmannsins  Aksel V. Johannesen í hlutverki lögmanns við völdum.

 • |Finland
  23-09-2015

  Samtök innflytjenda mikilvæg fyrir aðlögun

  Samtök innflytjenda gegna mikilvægu hlutverki í aðlögun og þau ætti að nýta betur en fram til þessa.

 • |Finland
  23-09-2015

  Fjárframlög til menntunar aukin

  Finnska ríkisstjórnin hefur ákveðið að verja samtals 300 milljóna evra til sex verkefna á sviðið menntunar og færniþróunar sem hún telur brýnust á árunum 2016-2018.

 • kompetensutveckling |Danmark
  23-09-2015

  Fjöldi ófaglærðra vinna sem ofur ófaglærðir

  Niðurstöður nýlegrar greiningar sem þankabankinn DEA sýna meðal annars að nálægt 60% ófaglærðra sinna verkefnum sem krefjast meiri færni enn felst í menntun þeirra.

 • |Danmark
  23-09-2015

  Styrkir til þróunarverkefna á sviði vinnumarkaðsmenntunar, AMU námskeiða

  Ráðuneyti, barna, menntunar og jafnréttis hefur ákveðið að verja 12,2 milljónum danskra króna úr þverfaglegum þróunarsjóði til sjö marvissra þróunarverkefna símenntunarmiðstöðva á sviði vinnumarkaðsmenntunar eða AMU námskeiða.  

 • |Danmark
  23-09-2015

  Þverfaglegt samstarf meðal alþýðufræðsluaðila

  Er titill nýrrar skýrslu sem VIFO, þekkingarmiðstöð um alþýðufræðslu vann fyrir danska menntamálaráðuneytið.

 • |Norden
  23-09-2015

  Nordisk idékonferens om nyanlända

  Den akutte flygtningesituation kalder på den frie folkeoplysning/folkbildnings insatser i hele Norden.

 • kompetensutveckling |Sverige
  23-09-2015

  Ett nytt kunskapslyft för Sverige

  I måndags presenterade regeringen en budget med stora investeringar i det som kallas kunskapslyftet.

 • |Sverige
  22-09-2015

  Kansanopiston käyneet tyytyväisiä saamaansa koulutukseen

  Kansanopistossa opiskelleet ovat keskimäärin tyytyväisiä saamaansa koulutukseen.

 • |Sverige
  22-09-2015

  Hallitus aikoo panostaa AHOTiin

  Hallitus korostaa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen (AHOT) merkitystä tulevassa budjettiesityksessään ja ilmoittaa, että lähivuosina tulossa on yhtenäinen suurpanostus.

 • |Sverige
  22-09-2015

  Hallitus haluaa antaa aikuisille oikeuden toisen asteen opintoihin

  Hallitus  ilmoittaa budjettiesityksessään, että se haluaa taata lailla aikuisille oikeuden toisen asteen opintoihin kunnallisessa aikuisoppilaitoksessa.

 • |Norge
  22-09-2015

  Työelämän perustaito-opetus

  50 000 aikuista on osallistunut työpaikalla järjestettyyn perustaito-opetukseen vuodesta 2006 alkaen.

 • kompetensutveckling |Norge
  22-09-2015

  Tulevaisuuden koulu

  Yhteistoiminta, innovointi, osaamisen kehittäminen, syväoppiminen ja kestävä kehitys ovat avainsanoja, joiden avulla lapsista on määrä kasvaa itsevarmoja, aktiivisia ja itsenäisiä aikuisia.

 • vägledning |Færöerne
  22-09-2015

  Koulutusta ilman rajoja 2015

  Vuoden 2015 koulutusmessut, joiden teemana oli Koulutusta ilman rajoja, pidettiin 15. syyskuuta.

 • |Færöerne
  22-09-2015

  Färsaarilla uusi hallitus

  Vaalit pidettiin 1. syyskuuta, ja 15. syyskuuta muodostettiin uusi hallitus, jota johtaa sosiaalidemokraatti Aksel V. Johannesen.

 • |Finland
  22-09-2015

  Maahanmuuttajajärjestöt tärkeitä kotoutumiselle

  Maahanmuuttajien omat järjestöt ovat tärkeä kotoutumisen voimavara, jota tulisi hyödyntää entistä paremmin.

 • |Finland
  22-09-2015

  Koulutukselle lisärahoitusta

  Hallitus osoittaa koulutuksen ja osaamisen kuuden kärkihankkeen toteutukseen yhteensä 300 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018.

 • kompetensutveckling |Danmark
  22-09-2015

  Tutkintoa vailla olevat toimivat usein koulutustasoaan vaativammissa tehtävissä

  Ajatushautomo DEA:n tuoreen tutkimuksen mukaan peruskoulun jälkeistä tutkintoa vailla olevista työllisisistä 60 % toimii tehtävissä, jotka ovat vaativampia kuin heidän koulutustaustansa perusteella voisi olettaa.  

 • |Danmark
  22-09-2015

  AMU-työmarkkinakoulutuksen kehityshankkeille tukea

  Lapsi-, opetus- ja tasa-arvoministeriö suuntaa 12,2 Tanskan kruunua monialaisen kehitysrahaston varoja seitsemään kehityshankkeeseen, jotka on suunniteltu lyhyitä AMU-työmarkkinakoulutuksia tarjoaville oppilaitoksille.

 • forskning |Danmark
  22-09-2015

  Vapaan sivistystyön toimijoiden välinen monialainen yhteistyö

  Tanskan vapaan sivistystyön tietokeskus VIFO on kulttuuriministeriön toimeksiannosta laatinut uuden raportin vapaan sivistystyön toimijoiden välisestä monialaisesta yhteistyöstä.

 • |Sverige
  22-09-2015

  Folkhögskolans deltagare nöjda med sin utbildning

  Personer som gått på folkhögskola är överlag nöjda med sin utbildning.

 • |Sverige
  22-09-2015

  Regeringen vill satsa på validering

  Regeringen lyfter fram valideringens betydelse i sitt kommande budgetförslag och aviserar en stor samlad insats de kommande åren.

 • |Sverige
  22-09-2015

  Regeringen vill införa rätt att studera på komvux

  Regeringen aviserar i budgetpropositionen att man vill införa en rättighet för studier inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

 • |Norge
  22-09-2015

  Basiskompetanse  i arbeidslivet

  Siden 2006 har 50 000 voksne fått kurs i grunnleggende ferdigheter.

 • kompetensutveckling |Norge
  22-09-2015

  Fremtidens skole

  Samhandling, innovasjon, kompetanseutvikling, dybdelæring, bærekraftig utvikling er stikkord som skal gjøre barn til trygge, aktive og selvstendige voksne.

 • |
  22-09-2015

  Raising awareness of the importance of development cooperation

  The European Year for Development is now in full swing and EAEA members across Europe continue to raise awareness about global issues. For the Lithuanian Association of Adult Education (LAAE) development is a challenge that it meets in order to improve its response to the problems people face in developing countries.

 • vägledning |Færöerne
  22-09-2015

  Uddannelse uden grænser 2015

  Tirsdag den 15. september var årets uddannelsesmesse, Uddannelse uden grænser, afholdt for 13. gang på Færøerne.

 • vägledning |Færöerne
  22-09-2015

  Færøerne har fået ny regering

  Valg var den 1. september på Færøerne og den 15. september var ny regering dannet med socialdemokraten Aksel V. Johannesen i spidsen som lagmand.

 • |Finland
  22-09-2015

  Invandrarorganisationerna viktiga för integrationen

  Invandrarnas egna organisationer är en viktig resurs för integrationen och de borde utnyttjas bättre än förr.

 • |Finland
  22-09-2015

  Utbildning får extra finansiering

  Regeringen anslår totalt 300 miljoner euro till sex spetsprojekt för utbildning och kompetens under åren 2016-2018.

 • kompetensutveckling |Danmark
  22-09-2015

  Mange ufaglærte arbejder som super ufaglærte

  En ny analyse fra tænketanken DEA viser bl.a. at op til 60% af de ufaglærte på arbejdsmarkedet  arbejder med opgaver på et højere niveau end deres uddannelse afslører.

 • |Danmark
  22-09-2015

  Støtte til udviklingsprojekter indenfor arbejdsmarkedsuddannelser, AMU

  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling giver 12,2 millioner kroner fra den Tværgående Udviklingspulje til syv udviklingsprojekter der er målrettet udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), herunder VEU-centrene. 

 • |Danmark
  22-09-2015

  Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører

  Der er en tendens til oftere at indgå samarbejde om enkelt arrangementer end fortløbende samarbejder.

 • vägledning |Sverige
  22-09-2015

  Förändringar inom vägledningen

  Hemkommunen kommer att ansvara för den individuella studieplanen när sfi och komvux blir ett.

 • |
  21-09-2015

  Nordiskas idékonferens


 • |in English
  18-09-2015

  Seedling of an Elm

  ELMAfter the gods Odin, Vili and Vé had created Earth, they roamed its realms, admiring their handiwork. On a  sea shore they came upon two fallen trees - an ash and an elm. The gods imbued these trees with life and a thirst for knowledge, and so the first man and woman came into being. Out of the ash came a man, whereas woman came from the elm. LLinE+InfoNet=Elm   
  New beginnings, thirst for knowledge, growth. The themes in the Norse-Germanic creation myth * retold above seem very fitting for this particular moment in the history of LLinE.
  At the end of this month LLinE will be replaced by a new media as a result of our merger with the European correspondent network and media InfoNet. This new media is called Elm, the European Lifelong Learning Magazine.

 • |Sverige
  18-09-2015

  Datorn i skolan, del 3: Frihetens ideologi har ett pris

  Tredje och sista delen i vår gästskribent Håkan Fleischers miniserie om datorn i skolan.

  Av just det här skälet behövs läraren mer än någonsin i elevens datorarbete. Läraren behöver finnas med och hjälpa eleverna att välja ut och förstå vad som är viktiga aspekter av ämnet som står i fokus.

  [ läs mer... ]

 • |Norden
  17-09-2015

  Årsmötet med FNV

  Just nu, den 18-19 september håller FNV sitt medlemsmöte i Köpenhamn. Då utdelas också FNV:s Nordiska Folkbildningspris. Under två dagar i anslutning till årsmötet genomförs även Nordiskt Ledarforum kring ett aktuellt tema. Mer om allt detta senare.

 • |
  16-09-2015

  Making learning accessible with Open Badges

  The AEMA Network, Adult Education Made Accessible, www.aemanet.eu, aims at increasing the accessibility, participation, transparency and quality of Adult Education in Europe. One of the tools the network is currently exploring to address the accessibility challenge is Open Badges.

 • |
  15-09-2015

  Know Your Lifestyle – the Toolkit available now!

  Since 2013 DVV International and the EAEA, together with other European partners, have been implementing the project ‘Know your Lifestyle’ which aims at contributing to raising awareness on sustainable consumption at the European level. A series of teaching modules addressed primarily at young learners participating in Second Chance Education programmes was developed in collaboration with NGOs and teachers.

 • |Sverige
  14-09-2015

  re:published – Vi lär där vi lever

  re:published är en satsning från re:flex där vi återpublicerar material från förr. 2004 släpptes "Vi lär där vi lever – Informella arenan som stöd och ”lärobok” i flexibla studieformer”", skriven av Lars-Erik Axelsson. Den skriften handlar om hur man kan dra nytta av distanskursdeltagares närmiljöer. Fortfarande aktuellt, och därför re:publicerar vi nu en del av skriften som handlar om stöttning i distansdeltagarnas närmiljöer. [ läs mer... ]

 • |
  14-09-2015

  Health literacy depends on basic skills

  EAEA GRUNDTVIG AWARD 2015. The situation-based preventive project 'Alpha-Power in the Health Sector' won the National Category of the EAEA Grundtvig Award 2015. The project trained health staff to understand the connection between basic skills and health.

 • |in English
  14-09-2015

  Parents, Children and Educators Learn about Education

  The event Ser EducAção [Being Education] took place on the 4th, 5th and 6th of September in the small village of Soajo, Gerês, inland and to the North of Portugal. The participants were young parents and their children, and young - and not so young - educators with an interest in alternative education.                              
  The aims of the encounter were to reflect about how to be, educate and act in education in order to provide for - or be part of - meaningful learning. Some of the intentions in the brochure of the event were to promote comprehensive, participatory and sustainable education; to strengthen networks among parents, educators, children, projects, residents, community services and institutions in Northern Portugal; to contribute towards the creation of a learning community in Soajo; to enhance village customs and its local development.

 • |
  11-09-2015

  An upcoming European web portal supports health literacy

  EAEA GRUNDTVIG AWARD 2015. The IROHLA project aims to have an impact on the way we deliver health services to older people in Europe, helping them to better manage their own health. The project is the winner in the European category of the EAEA Grundtvig Award 2015.

 • distansutbildning |Norge
  10-09-2015

  Nytt digitalt læringsmiljø

  Et nytt digitalt læringsmiljø er på gang. Les mer på medlemssidene:

 • distansutbildning |Norge
  10-09-2015

  Digitalt læringsmiljø

  Av: Geir Sand Nilsen, Kristian Collin Berge og Kari Olstad Den 28. april skrev vi om BI og Edtech Foundry som hadde startet prosessen med å lage et helt nytt læringsmiljø utenfor LMS-ets lukkede verden: Et besøk i læringslaboratoriet. Nå er første funksjoner gjort tilgjengelig for studenter og lærere på utvalgte kurs, data om bruk […]

 • |
  10-09-2015

  Celebrate the Literacy Week with ELINET

  The Literacy Week organised by the European Literacy Network (ELINET), runs from the 8th to the 17th of September 2015. There are 150 events across Europe, including workshops and photo contests.

 • |Sverige
  08-09-2015

  Sällan har skillnaden varit så stor för så många – syntolkning på bio i din ficka

  Tidigare fick synskadade pricka in enstaka visningstillfällen. Så är det inte längre. Syntolkade filmer kan nu ses på alla visningar på alla biografer i hela landet. En liten symbol avslöjar att filmen är syntolkad. Det handlar om ett 50-tal filmer per år. För att det ska fungera installerar du en app i din mobil. När appen aktiveras synkar den med filmens ljudspår och spelar upp syntolkningen som du då kan lyssna till i dina egna hörlurar.

  [ läs mer... ]

 • mångkulturell |Norden
  08-09-2015

  NVL10- Nätverksbyggaren

  Vad har NVL gjort för vuxnas lärande i Norden?

 • |
  08-09-2015

  Queen Mothers as the Advocates of Comprehensive Abortion Care

  EAEA GRUNDTVIG AWARD 2015. Comprehensive Abortion Care project, the winner of the International Category of the EAEA Grundtvig Award 2015, sets advocacy and education on safe abortion in focus. As a result, over 10,000 Ghanaians have been reached through Queen Mothers.

 • |Norden
  07-09-2015

  Kymmenen vuotta verkostoitumista aikuisten oppimisen puolesta

  Vuonna 2005 Aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NVL aloitti toimintansa ja uusi aikakausi elinikäisen oppimisen tiimoilta alkoi Pohjoismaissa.

 • |Finland
  07-09-2015

  Höj ambitionerna i finska högskolor, uppmanar minister

  Ett av de centrala budskapen i finska regeringsprogrammet är att resurserna inom vetenskap och forskning bör utnyttjas mer effektivt.

 • Anni Karttunen
  internationalisation |Finland
  07-09-2015

  NVL10- What happens in validation?

  What has NVL done for validation in the Nordic countries?

 • |
  07-09-2015

  ICAE responds to the UN’s 2030 Sustainable Development Goals

  The 2030 United Nations' (UN) Agenda for Sustainable Development is finally here. The International Council for Adult Education (ICAE) is dissatisfied at the outcome document.

 • Hans Mikkelsen.
  forskning |Danmark
  06-09-2015

  NVL10- Vad händer med vuxenpedagogiken och innovationen?

  Vad har NVL betytt för vuxenpedagogiken och innovationen i Norden?

 • läs- och skrivkunnighet |Norge
  05-09-2015

  NVL10- Hur går det med vuxnas läs- och skrivfärdigheter?

  Vad har NVL betytt för vuxnas läs- och skrivfärdigheter i Norden?

 • |
  04-09-2015

  MEET project: Meeting the health literacy needs of immigrant populations

  EAEA GRUNDTVIG AWARD 2015. The health status of migrants and ethnic minority groups is often worse than that of the average population. MEET project aims at strengthening the recognition of multiculturalism and include migration-related competences in the health care services.

 • |Sverige
  04-09-2015

  Validering väg till jobb

  Validering kan avhjälpa arbetslösheten.

 • flexibelt lärande |Norge
  04-09-2015

  NVL10- Hur går det med det flexibla lärandet?

  Vad har NVL betytt för det flexibla lärandet i Norden?

 • distansutbildning |Norge
  03-09-2015

  Webinar som læringsarena

  Webinar er en møteform som gir rike muligheter for samarbeid og læring over landegrensene. Deltakerne møtes ved datamaskinen – og etter hvert også via smarttelefonen. Webinar er et ny-ord, laget av web og seminar. Teknologien åpner for mulighetene, men det må menneskelig innsats til for at webinaret skal fungere som en interessant læringsarena. Av Torhild […]

 • kompetensutveckling |Island
  03-09-2015

  NVL10- Hur går det med kompetenserna i arbetslivet?

  Vad betyder NVL för kompetensen inom arbetslivet i Norden?

 • |Sverige
  03-09-2015

  Workspace höstterminen 2015

  FSO bjuder i höst in till två Workspaces. Här hittar du en film från ett tidigare Workspace och också inbjudan och information. [ läs mer... ]

 • |
  03-09-2015

  The EAEA Secretariat celebrates its first year at Mundo-J

  Mundo-J is an eco-renovated building, having a central location in the heart of the European district and gathering under the same roof more than thirty actors for social change. One year after moving in, the EAEA Secretariat reflects upon the change of premises.

 • |
  02-09-2015

  Health Equity 2020 project: Reducing health inequalities

  EAEA GRUNDTVIG AWARD 2015. Socioeconomic disadvantage is strongly associated with indicators of ill health in all Member States and regions of the European Union. Health Equity 2020 project aims to assist Member States and regions to develop evidence-based action plans on reducing health inequalities, and seek funding to address the issues.

 • John Dalsgar∂.
  baskunskaper validering |Færöerne
  02-09-2015

  NVL10- Hur går det med valideringen?

  Vad betyder NVL för valideringen i Norden?

 • |Norden
  01-09-2015

  10 år av nätverkande

  2005 startade Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande sin verksamhet och en ny era inom det nordiska samarbetet kring livslångt lärande inleddes.

 • validering kompetensutveckling |Norden
  01-09-2015

  Nordiska kompetensprofiler för de som arbetar med validering

  Kartläggning av kompetenser och kompetensutveckling som behövs för de som arbetar med validering.

 • validering kompetensutveckling |Norden
  01-09-2015

  Nordic competence profiles for validation staff

  Nordic Competence Profiles of Validation Practitioners and Competence Development.

 • |Sverige
  01-09-2015

  Uusi AHOT-raportti

  Kartoitus AHOT-työtä tekevien tarvitsemaa osaamista ja osaamisen kehittämistä.

 • |Sverige
  01-09-2015

  Lisää pysyviä opiskelupaikkoja Yrkeshögskolan-koulutukseen

  Hallitus aikoo varata 150 miljoonaa kruunua 2500 korkea-asteen ammattiopiskelupaikan rahoittamiseen vuodelle 2016.

 • |Island
  01-09-2015

  Islantilaisen aikuiskoulutuskeskuksen kanssa solmitun IPA-sopimuksen irtisanominen oli laiton 

  Islantilaisen aikuiskoulutuskeskuksen kanssa solmitun IPA-sopimuksen irtisanominen oli laiton.

 • |Island
  01-09-2015

  Uusi koulutusvirasto perustetaan

  Islannin parlamentti hyväksyi koulutusvirastoa koskevan lain.

 • |Norge
  01-09-2015

  Heikot tietotekniikkataidot

  Tutkimussäätiö Fafon tuoreen raportin mukaan liian monet kamppailevat työelämässä huonojen tietotekniikkataitojen kanssa.

 • hållbar utveckling |Norden
  01-09-2015

  Aikuiset haluavat lisää tietoa

  Ajankohtainen kestävän kehityksen symposiumi Islannissa käsittelee aikuisille suunnattua kestävän kehityksen koulutusta.

 • |Færöerne
  01-09-2015

  Huomio aikuiskoululutukseen

  Tiistaina 29.9. kello 12–17 Torshavnin hotelli Hafniassa järjestetään aikuiskoulutusaiheinen puolipäiväseminaari.

 • vägledning |Færöerne
  01-09-2015

  Ohjauskonferenssi Färsaarilla 28. syyskuuta

  Maanantaina 28.9.2015 järjestetään Torshavnissa Pohjolan talossa konferenssi, jonka pääaiheina ovat uraohjaus, uraosaaminen ja ohjaajan rooli aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisprosessissa.

 • |Finland
  01-09-2015

  Maa, jossa kaikki rakastavat oppimista

  Julkaisussa esitellään tulevaisuuden visio, jota kohti suomalaista koulutusta tulisi Uusi koulutus -foorumin mielestä kehittää.

 • |Danmark
  01-09-2015

  Kansanopistojen ja ammattikoulujen välisellä yhteistyöllä myönteinen vaikutus nuoriin koulupudokkaisiin

  Hiljattain arvioitu ”yhdistelmähanke” on kokeilu- ja kehityshanke, jonka tavoitteena oli saada opintonsa keskeyttäneet 16–25-vuotiaat nuoret takaisin koulunpenkille.

 • |
  01-09-2015

  Vejlederkonference på Færøerne den 28. september

  Mandag den 28. september 2015 afholdes en vejlederkonference i Nordens Hus i Torshavn , hvor hovedemnerne er karrierevejledning, karrierekompetence og vejlederens rolle i valideringsprocesser.

 • |Danmark
  01-09-2015

  Uusi ammattikoulutusuudistus voimaan

  Ammattikoulutusuudistuksen myötä ammattiin opiskelevat saavat enemmän ja parempaa opetusta.

 • |Danmark
  01-09-2015

  Hyvin työllistäville koulutusaloille otettiin enemmän opiskelijoita vuonna 2015

  Korkea-asteen koulutuksiin pyrki Tanskassa tänä vuonna yhteensä 93 924 hakijaa.

 • |Sverige
  01-09-2015

  Datorn i skolan, del 2: Rätt använda kan datorer stimulera reflektion

  Följ vår gästskribent Håkan Fleischers miniserie, specialskriven för Nättidningen re:flex! Den handlar om hans specialområden: datorn i skolan och digital bildning. Idag publicerar vi del 2 av 3. Ett sätt att träna reflektionen med hjälp av datorn är att ta vara på all den motstridiga information som finns på nätet. Det är exempelvis en bra idé att låta elever ta del av flera olika källor som diskuterar samma sak och träna sig i att kritiskt granska innehållet. [ läs mer... ]

 • |Danmark
  01-09-2015

  Uudet ministerit vastuuseen koulutusasioista

  Tanskassa on pidetty vaalit, ja maassa on nyt uusi, liberaalin Venstre-puolueen johtama vähemmistöhallitus.

 • |
  01-09-2015

  Continuity and Discontinuity in Learning Careers: Potentials for a Learning Space in a Changing Worl

  ESREA conference 2015: Continuity and Discontinuity in Learning Careers, 25-27.11. Seville, Spain

 • Suzanne Five.
  fängelseutbildning |Norge
  01-09-2015

  NVL10- Vad händer i fängelserna?

  Vad betyder NVL för fängelseundervisningen i Norden?

 • |Danmark
  31-08-2015

  Nye ministre på uddannelsesområdet

  Danmark har haft valg og har fået en ny venstre (V) mindretalsregering, og dermed nye ministre på uddannelses og forskningsområdet.

 • |Danmark
  31-08-2015

  Flere studerende er i 2015 optaget på uddannelser med gode jobmuligheder

  Det samlede søgningstal på de videregående uddannelser var i år 93.924 ansøgere.

 • |Danmark
  31-08-2015

  Ny erhvervsuddannelsesreform i kraft

  Reformen af erhvervsuddannelserne indebærer bl.a. mere og bedre undervisning, oprettelse af et særligt voksenspor nye, så uddannelsesforløb rettes mod henholdsvis unge og voksne samt bedre muligheder for at tage en gymnasial eksamen sammen med sin erhvervsuddannelse.

 • |Danmark
  31-08-2015

  Samarbejde mellem højskoler og erhvervsuddannelser har en positiv virkning på unges frafald

  ”Kombinationsprojektet ” er et nyligt evalueret forsøgs og udviklingsprojekt med det formål at få unge  frafaldne mellem 16 og 25 år til at vende tilbage til uddannelse.

 • |Finland
  31-08-2015

  Landet där alla älskar att lära sig

  Detta är framtidsvisionen som forumet Ny utbildning vill att den finländska utbildningen utvecklas mot.

 • vuxnas lärande |Island
  31-08-2015

  Annullering av IPA kontrakt med Arbeidslivets opplæringssenter var ulovlig

  Ombudsmann for den Europeiske union (European Ombudsman) kritiserer EU-kommisjonen skarpt for deres rettergang angående en IPA kontrakt mellom Arbeidslivets opplæringssenter på Island og EU.

 • |Sverige
  31-08-2015

  Ny rapport om validering

  Kartläggning av vilka kompetenser och vilken kompetensutveckling som behövs för de som arbetar med validering.

 • |Sverige
  31-08-2015

  Fler permanenta utbildningsplatser till yrkeshögskolan

  Regeringen kommer att avsätta 150 miljoner kronor för att kunna finansiera motsvarande 2500 utbildningsplatser i yrkeshögskolan 2016.

 • |Island
  31-08-2015

  Utdanningsdirektorat

  Alltinget har vedtatt lov om utdanningsdirektorat.

 • |Norge
  31-08-2015

  Svake datakunnskaper

  En ny Fafo rapport viser at for mange i arbeidslivet sliter med dårlige datakunnskaper.

 • hållbar utveckling |Norge
  31-08-2015

  Vil ha bærekraft inn i all utdanning

  Bærekraftperspektivet skal ligge til grunn for all utdanning.

 • hållbar utveckling |Norge
  31-08-2015

  Voksne ønsker mer kunnskap

  Aktuelt bærekraftsymposium på Island om voksne og utdanning for bærekraft.

 • kompetensutveckling |Færöerne
  31-08-2015

  Voksenuddannelse i fokus

  Tirsdag den 29. september afholdes et halvdagsseminar, fra kl. 12 – 17 på Hotel Hafnia i Torshavn, om voksenuddannelse og betydningen af brede uddannelsestilbud til voksne, muligheder for kompetenceudvikling og livslang læring.

 • vägledning |Færöerne
  31-08-2015

  Vejlederkonference på Færøerne den 28. september

  Mandag den 28. september 2015 afholdes en vejlederkonference i Nordens Hus i Torshavn, hvor hovedemnerne er karrierevejledning, karrierekompetence og vejlederens rolle i valideringsprocesser.

 • |
  31-08-2015

  A validation success story from Romania

  It looks like Romania might be on the right track to achieve widespread validation of non-formal and informal learning. AVA survey results will be available in October - will other countries follow in Romania's footsteps?

 • distansutbildning |Åland
  26-08-2015

  Drömmen blev sann

  Att studera som vuxen är inte alltid ett självklart steg att ta. Trots att viljan finns kan det vara mycket som gör att pusslet blir problematiskt. Ann Eriksson tog steget och började studera vid Högskolan på Åland, men efter första året kom livet emot och studieuppehållet blev ett faktum.

 • |
  21-08-2015

  Opettajat tyytyväisiä ammattiinsa Euroopassa

  Eurooppalaiset opettajat ovat varsin tyytyväisiä ammattiinsa, mutta useissa maissa yhteiskunta ei tunnu arvostavan ammattia riittävästi.

 • |Sverige
  21-08-2015

  Med-Assess measures abilities of job-seekers

  EAEA GRUNDTVIG AWARD 2015. The Med-Assess project focused on the measurement of the job knowledge and general mental abilities of job applicants and employees in the medical field, in particular nurses and formal caregivers.

 • |
  21-08-2015

  Datorn i skolan, del 1: Därför behövs egen dator i skolan

  Följ vår gästskribent Håkan Fleischers miniserie, specialskriven för Nättidningen re:flex! Den handlar om hans specialområden: datorn i skolan och digital bildning. Idag publicerar vi del 1 av 3. Häng med! Ur elevens perspektiv är det lika viktigt med egen dator som ur samhällets. Det finns en myt om unga människor som automatiskt digitalt bevandrade. Så är inte fallet. Det finns inte en digital generation som per automatik behärskar datorer och alla är heller inte väldigt intresserade. Alla unga har inte heller förutsättningar hemifrån att ha tillgång till datorer och internet under vettiga former. [ läs mer... ]

 • |
  20-08-2015

  How to make vocational education more attractive?

  Despite improvements, adult learning still needs to become more attractive, inclusive, accessible and flexible, states European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) in its new briefing note 'Encouraging adult learning'.

 • Aida Hadžialić.
  kompetensutveckling |Sverige
  20-08-2015

  Kunskapslyftet ger fler jobb och framtidstro

  Sverige har länge setts som en kunskapsnation, ett land som står för innovationer, nytänkande och högt kvalificerad arbetskraft.

 • forskning |Danmark
  19-08-2015

  Lederkurser till lærare giver god mening

  Det er op til de enkelte skoler og kommuner, om der er brug for kurser til lærere. Studie viser stor effekt.

 • højere uddannelse |Danmark
  19-08-2015

  God kompetenceudvikling er kompetenceudvikling, der bliver anvendt

  Hvordan kan man skabe større synergi mellem læring i uddannelse og arbejdsliv?

 • |
  19-08-2015

  "For us development is a very broad concept"

  ADULT EDUCATION AND DEVELOPMENT. EAEA's Belgian member organisation supports projects that alleviate poverty, promote lifelong learning and enhance basic skills. Their development work is targeted at people living in Belgium.

 • lika möjligheter |Sverige
  19-08-2015

  Nio av tio får jobb

  Nio av tio studenter på Yrkeshögskolan var sysselsatta ett år efter avslutad examen.

 • |island
  18-08-2015

  CONFINTEA Scholarships - April 2015

  Mr Peter Björkman (Botkyrka Library, Sweden) During his stay at UIL, Mr Peter Björkman drafted a...

 • |
  18-08-2015

  Light.gen project helps to find a healthy lifestyle

  EAEA GRUNDTVIG AWARD 2015. Living Healthy through Generations (Light.gen) project aims to provide families, especially older generation, with knowledge and practical competencies in the field of dietetics, healthy nutrition and an active lifestyle.

 • distansutbildning |Norge
  14-08-2015

  Nye metoder for studentveiledning

  Valg av studier er et av de mest betydningsfulle valgene man tar i livet, ikke bare ved inngangen til yrkeslivet, men også for å finne sin rette hylle gjennom videreutdanning i voksen alder. Studier er en betydelig investering, både økonomisk og i tid og innsats. Det er viktig at valg av studie plasserer «rett person […]

 • |
  14-08-2015

  Preserving life quality in rural areas

  EAEA GRUNDTVIG AWARD 2015. The demographic trend of an ever increasing number of over 50 year-olds coupled with a simultaneous “brain drain” of younger people is an increasing problem in many rural areas in Europe. This was a starting point for Vitalise project, one of the nominees for the EAEA Grundtvig Award 2015.

 • |Sverige
  12-08-2015

  5 – 11 oktober – delaktig och med rätten på sin sida

  Reflexredaktionen hälsar alla pedagoger, ledare, utbildningsansvariga och andra verksamma, varmt välkomna tillbaka till arbetet! Hoppas er sommar varit avkopplande, vare sig den varit intensiv eller stillsam, småländskt insjöaktig, norrbottniskt het och ljus eller sandig som i Halland! Nu är det dags att samlas och plocka upp trådar och börja detaljplanera inför det nya läsåret. Därför vill vi påminna om några viktiga datum [ läs mer... ]

 • distansutbildning |Norge
  11-08-2015

  Dropouts fullfører når de får studere i takt med egen døgnrytme

  På oppdrag fra myndighetene har finnene et tilbud for videregående elever på nett, hvor de fleste fullfører. Ikke minst takket være storsatsing på individuell oppfølging. I Norge innføres strengere krav til tilstedeværelse i klasserommet. Må også Norge tenke nytt? Fleksibel utdanning Norge tar debatten på Arendsalsuka. Se arrangement på Arendalsuka Norge har et drop-out-problem, en […]

 • |
  11-08-2015

  HEFILL project promotes healthy aging

  EAEA GRUNDTVIG AWARD 2015. Healthy and Fit in Later Life (HEFILL) 2010–2012 was an endeavour to study offers for older people in the field of sports and movement, make proposals how to increase the level of physical activity among sedentary older people and to enhance the quality of later life.

 • bæredygtig udvikling |island
  10-08-2015

  Det här är FN:s nya hållbara utvecklingsmål

  Nu är de här, FNs nya hållbara utvecklingsmål.

 • hållbar utveckling |island
  10-08-2015

  Verden har brug for alternative løsninger

  Vi behöver nye initiativer og politikker, som inden for maksimalt femten år kan løse en række af klodens største og mest presserende problemer.

 • Veli-Matti Lamppu
  efter- og videreudddannelse |Finland
  10-08-2015

  Suomen Yrittäjät: Ammatillinen koulutus uudistuu merkittävästi

  Tällä viikolla noin 150 000 opiskelijaa aloittaa ammatillisen peruskoulutuksen uudistunein tavoittein ja säädöksin.

 • |
  10-08-2015

  Social partners have a key role in promoting adult learning at the workplace

  European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) has published a new guide on access to and participation in continuous vocational education and training in Europe. It provides policy guidance, outlines success factors and gives examples of good practice to make continuing VET and adult learning more attractive, accessible and of high quality.

 • distansutbildning |Norge
  07-08-2015

  New blog post from our director on EPALE

  Torhild Slåtto writes about quality in online education on the EPALE platform. She blogs about the importance of alignment between learning outcomes, learning activities av forms of assessment. She also reminds us how education from the earliest stage was based on dialogue, and that technology can help us bring back that dialogue between teacher and […]

 • |
  07-08-2015

  Exposé reveals patient’s role in the society

  EAEA Grundtvig Award 2015. Exposé is a hybrid theatre performance of public speaking and contemporary dance. Its work exposes the ongoing problems behind status of patients with Primary Immunodeficiency (PID) and other rare diseases within the local health care system in Serbia.

 • |island
  04-08-2015

  The new UNESCO Recommendation on Adult Learning and Education (ALE): how much impact will it have?

  Members of the Network on Between Global and Local: Adult Learning and Development ‒ one of the...

 • |
  04-08-2015

  Linking basic skills with health promotion

  EAEA GRUNDTVIG AWARD 2015. The aim of the Sustainable food and move competences project was to link the topics of illiteracy and basic education with health-promoting issues – food and movement – and to enable participants to an implicit learning.

 • |island
  03-08-2015

  Updating the training of educators in Mali

  UNESCO is working with the Government of Mali to reinforce the country’s capacities in the training...

 • yderområder |Danmark
  03-08-2015

  Læring medlem uddannelse og næringsliv

  Ö-konferens 2015 på Bornholm

 • Foto: Pexels
  bæredygtig udvikling |Norden
  01-08-2015

  Evalueringen af pilot-kurset ’Kunnskap for bærekraftig utvikling’

  Jeppe Læssøe og Jonas Andreasen Lysgaard
  Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU)
  Aarhus Universitet

 • |
  31-07-2015

  WeDO2 stands for the wellbeing and dignity of older people

  EAEA GRUNDTVIG AWARD 2015. Every year, EAEA hands out the EAEA Grundtvig Award to successful projects in adult education. In 2015, three projects were awarded with a prize: an international, a European and a national initiative. The theme of this year’s award was Adult Education and Health.

 • |
  30-07-2015

  EAEA's British member NIACE to merge with CESI

  NIACE and the Centre for Economic and Social Inclusion (CESI) announced their intention to become one organisation on 14 July 2015. The announcement, made at the IntoWork Convention, follows the Strategic Alliance of the two organisations which was announced in February this year.

 • |island
  28-07-2015

  Adult learning for sustainable development: taking stock of achievements since 2009

  ‘Living and learning for a viable future – the power of adult learning’ was the motto of UNESCO’s...

 • |
  28-07-2015

  Take Care Project: Healthcare Language Guide for Migrants

  EAEA GRUNDTVIG AWARD 2015. Every year, EAEA hands out the EAEA Grundtvig Award to successful projects in adult education. In 2015, three projects were awarded with a prize: an international, a European and a national initiative. The theme of this year’s award was Adult Education and Health.