• demokrati folkbildning |Danmark
  13-03-2007

  Kære læser

  ”Today I decide”, hedder en internetportal i Estland. Her kan alle borgere komme med forslag til, hvad der bør gøres for at forbedre levevilkårene i det stadigt spæde demokrati. Folk tog hurtigt denne mulighed for medindflydelse til sig, og snart blev der indledt et pres for, at politikerne skulle acceptere konceptet.

 • lika möjligheter vägledning |Norge
  13-03-2007

  Veiledningsmuligheter i Norge

  Om man ønsker å tegne et bilde av veiledningens struktur og funksjon i Norge, vil man få et mangefasettert og mosaikklignende bilde.

 • invandrare mångkulturell |Danmark
  13-03-2007

  Udlændinge bliver ikke født i lufthavnen

  Demokrati og invandrerpolitik i Island

 • folkbildning vuxnas lärande |Sverige
  12-03-2007

  DEMOS – renässans för den klassiska folkbildningen?

  DEMOS skulle kunna innebära en renässans för den klassiska folkbildningen i Sverige.

 • demokrati folkbildning |Danmark
  12-03-2007

  En kogebog for et engagerende demokrati

  Til april vil blandt andre folkeoplysere og beslutningstagere kunne stifte bekendtskab med nye ideer og måske overraskende ingredienser til sammensætning af retten demokrati. Her barsler DEMOS-projektet med sin rapport ”DEMOS 2006 – En antologi om magt, demokrati og aktivt medborgerskab i Norden”.

 • demokrati integration |Sverige
  08-03-2007

  Åboborna får rejäl chans att påverka

  Finland har 28 lagar där kommunernas skyldighet att lyssna på sina invånare omnämns. I praktiken varierar graden av medborgarinflytande ändå mycket beroende på boendeort. En föregångare i aktivt medborgarskap är Åbo stad.

 • demokrati forskning |
  08-03-2007

  In search for possibilities for collaborative thinking

  After Estonia’s liberation from the Soviet Union in 1991 its economy shifted to the principles of market economy. Since then the aim has also been to establish a participatory democracy as is common in the Nordic countries.

 • demokrati lika möjligheter |Sverige
  08-03-2007

  Ny kommunikationskultur behövs för likvärdigt deltagande i skärgården

  Att hitta nya kommunikationssätt för att öka möjligheten till deltagande i olika sammanhang och därmed skapa likvärdiga villkor för skärgården på Åland, var syftet med en skärgårdsgemensam förprojektering som gjordes av konsult Carola Eklund i Kumlinge för ett par år sedan.

 • demokrati invandrare |
  08-03-2007

  2/2007: DEMOS

  2/2007: DEMOS

 • |
  02-03-2007

  1/2007

  1/2007

 • |Island
  01-03-2007

  Tveggja ára áætlun um að þróa raunfærnimatskerfi

  Vinnuhópur sem skipaður var til þess að fjalla um raunfærnimat á Álandi hefur skilað inn skýrslu. Í henni kemur meðal annars fram að

 • |Island
  01-03-2007

  Stefna landsins í útlendingamálum

  Landsstjórnin á Álandi hefur skipað nefnd til þess að marka stefnu í málefnum útlendinga. Verkefni nefndarinnar er að leggja drög að

 • |Island
  01-03-2007

  Sænskur rannsóknaháskóli í kennslufræðum

  Rannsóknaháskólinn er skipulagður í samstarfi Kennaraháskólans í Stokkhólmi (sem fóstrar skólann) og háskólunum í Gautaborg, Málmey og Umeå.

 • |Island
  01-03-2007

  Áfangaskýrsla frá Raunfærnimatsnefndinni

  Sænska raunfærnimatsnefndin er nú á síðasta starfsári sínu. Í skýrslu nefndarinnar fyrir árið 2006 er starfi nefndarinnar lýst, m.a. hvernig

 • |Island
  01-03-2007

  Nýr framhaldsskóli: Kominn tími til að hampa starfsmenntuninni – GY09

  Ríkisstjórnin í Svíþjóð hefur sett á laggirnar nefnd sem á að setja fram tillögur um hvaða brautir og svið eigi að vera í boði og hverjar

 • |Island
  01-03-2007

  Raunfærni – þörf fyrir skjalfestingu atvinnulífsins og sjálfboðaliðastarfs

  „Raunfærni í reynd“ er nafnið á nýrri skýrslu sem Sigrun Røstad og Randi Storli frá Vox hafa skrifað. Skýrslan er dæmi um hvernig raunfærni

 • |Island
  01-03-2007

  Fjölmenning - Allt árið 2008

  Fjölmenning verður ekki til að sjálfu sér, sagði menningarmálaráðherra Noregs Trond Giske þegar hann kynnti Fjölmenningu 2008

 • |Island
  01-03-2007

  Eru innflytjendur verðmætir?

  Tveir dagar eru helgaðir þessari umfjöllun í Drammen í mars

 • |Island
  01-03-2007

  Ut-borgarar 2007– stafræn þátttaka

  Ráðstefna um Ut-borgara er orðin að árlegum viðburði í starfsemi Vox. Í ár var ráðstefnan haldin þann 30. janúar i Osló og að venju snerist

 • |Island
  01-03-2007

  Evrópska árið fyrir jöfn tækifæri fyrir alla er 2007

  Fjögur lykilþemu ársins eru réttindi, umboð, viðurkenning og virðing. Markmiðið er að auka þekkingu um réttindi minnihluta hópa og fatlaðra,

 • |Island
  01-03-2007

  Bókasöfn með bókmenntum á táknmáli

  Vinnuhópur á vegum menntamálaráðuneytisins hefur staðfest að Samtökum heyrnalausra í Finnlandi verði falið að stofna bókasafn með bókmenntum

 • |Island
  01-03-2007

  Þekking á ráðgjöf sem virkar

  Mikil áhersla hefur verið lögð á náms- og starfsráðgjöf sem stuðning við unglinga á skólaaldri til þess að minnka brottfall en við vitum of

 • |Island
  01-03-2007

  Hnattvæðingin eflir útflutning á danskri menntun

  Víða um lönd er mikill áhugi á fullorðinsfræðslu að danskri fyrirmynd og Bertil Haarder, menntamálaráðherra hefur verið

 • |Island
  01-03-2007

  Raunfærnimat: Reynslan á Norðurlöndum og í Eystrasaltsríkjunum, hvað er framundan í Evrópu

  Ráðstefna í Kaupmannahöfn í mars 2007

 • |Norden
  27-02-2007

  Forskning

  Der er en omfattende forskningsbaseret viden om voksnes læring i norden som vil kunne anvendes af såvel forskere som praktikere til at kvalificere den eksisterende viden og praksis på feltet. Der er derfor oprettet en forskertemaside om nordisk forskning som henvender sig til alle med interesse i forskning om voksnes læring.

 • |Finland
  27-02-2007

  2008 on monikulttuurisuuden vuosi

  Monikulttuurisuus ei toteudu itsestään, totesi kulttuuriministeri Trond Giske julistaessaan vuoden 2008 kulttuurisen

 • |Finland
  27-02-2007

  Tietoa ohjauksen vaikutuksista

  Opinto- ja uraohjauksessa panostetaan nyt nuoriin: heidän opiskeluaan pyritään tukemaan ja opintonsa keskeyttäneiden määrää pienentämään.

 • |Finland
  27-02-2007

  Globalisaatio edistää tanskalaista koulutusvientiä

  Tanskalainen elinikäisen oppimisen malli on herättänyt paljon kiinnostusta ulkomailla. Opetusministeri Bertel Haarder on

 • |Danmark
  27-02-2007

  Viden om vejledning som virker

  Der er en omfattende satsning inden for uddannelses- og erhvervsvejledning for at styrke unge i uddannelse og nedbringe frafaldet men vi ved

 • |Danmark
  27-02-2007

  Globalisering fremmer eksport af dansk uddannelse

  Der er stor interesse for den danske model for livslang læring i en række lande, og  undervisningsminister Bertel Haarder

 • |Finland
  27-02-2007

  Nuoret hakeutuvat korkeakoulutukseen

  Islannin koulutusalan tutkimusinstituutti (The Educational Testing Institute) on tutkinut peruskoulunsa päättävien nuorten

 • |Finland
  27-02-2007

  Aivoriihi verkossa

  Pohjoismainen tulevaisuuden osaamisen aivoriihi NTT on avannut oman verkkosivun sivustolla www.nordvux.net. Tavoitteena on kertoa aivoriihen

 • |Island
  27-02-2007

  Mikil ásókn í menntun

  Kannanir sem Námsmatsstofnun hefur lagt fyrir úrtak nemenda við lok grunnskóla sýna að nær allir nemendur 10. bekkjar sjá fyrir sér að fara

 • |Norge
  27-02-2007

  Unge søker utdanning

  Undersøkelser som det islandske institutt for utprøving i utdanning (The Educational Testing Institute) har gjort blant elever som blir

 • |Island
  27-02-2007

  Þankabankinn með heimasíðu

  Norræni þankabankinn um færni til framtíðar, NTT hefur opnað heimasíður á vefnum www.nordvux.net. Markmiðið er að gera upplýsingar um

 • |Norge
  27-02-2007

  Tenketanken på webben

  Den Nordiske tenketanken om fremtidens kompetanser, NTT har åpnet en webbside under www.nordvux.net. Målet er at gjøre informasjon om

 • |Finland
  26-02-2007

  Kaksivuotinen hanke opitun tunnustamisjärjestelmän kehittämiseksi

  Ahvenanmaalainen opitun tunnustamisen valmistelutyöryhmä on saanut valmiiksi raporttinsa. Raportissa todetaan muun muassa, että aihealue on

 • |Finland
  26-02-2007

  Strategioita maakunnan integraatiopolitiikkaan

  Ahvenanmaan maakunnan hallitus on asettanut toimikunnan, jonka tehtävänä on kehittää maakunnan integraatiopoliittisia strategioita.

 • |Finland
  26-02-2007

  Kansallinen pedagogisen arvioinnin tutkijakoulu

  Tutkijakoulu järjestetään seuraavien korkeakoulujen yhteistyönä: Tukholman opettajakorkeakoulu (joka toimii isäntänä), Göteborgin yliopisto,

 • |Finland
  26-02-2007

  Valideringsdelegationenin osaraportti

  Ruotsalainen opitun tunnustamisen valtuuskunta, Valideringsdelegationen, on päässyt työssään loppusuoralle. Työvuotta 2006 käsittelevä

 • |Finland
  26-02-2007

  Uudet lukiodirektiivit: Potkua ammattikoulutukseen – Gy 09

  Hallitus on nimittänyt selvitysmiehen, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus lukiokouluissa tarjolla olevista opintolinjoista,

 • |Finland
  26-02-2007

  Opitun tunnustaminen – työelämässä ja kolmannella sektorilla hankitun osaamisen dokumentoinnin käyttö

  Voxissa toimivat Sigrun Røstad ja Randi Storli ovat kirjoittaneet tuoreen raportin, jonka nimi on

 • |Finland
  26-02-2007

  Onko maahanmuuttajilla arvoa?

  Kaksipäiväinen konferenssi Drammenissa maaliskuussa

 • |Finland
  26-02-2007

  eKansalaisuus-konferenssi 2007 – teemana ”digitaalinen inkluusio”

  eBorgerskap (eKansalaisuus) -konferenssi on Voxin vuosittain järjestämä tapahtuma. Tämän vuoden konferenssi pidettiin 30. tammikuuta

 • |Finland
  26-02-2007

  Tavoitteena oikeudenmukainen yhteiskunta

  Vuonna 2007 vietettävän yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden neljä keskeistä teemaa ovat oikeudet, edustus, tunnustaminen ja

 • |Finland
  26-02-2007

  Viittomakielinen kirjasto

  Opetusministeriön työryhmä esittää, että ministeriö antaisi Kuurojen Liiton tehtäväksi ylläpitää Viittomakielistä kirjastoa, jonka tehtäviin

 • |Finland
  26-02-2007

  Opitun tunnustaminen: Kokemuksia Pohjoismaista ja Baltiasta ja katsauksia Eurooppaan

  – konferenssi Kööpenhaminassa maaliskuussa 2007

 • |Sverige
  26-02-2007

  2-årigt projekt för att utveckla valideringssystem

  Den arbetsgrupp som tillsattes för att bereda frågor om validering av realkompetens på Åland har lämnat in sin rapport. I rapporten

 • |Sverige
  26-02-2007

  Strategier för landskapets integrationspolitik

  Ålands landskapsregering har tillsatt en kommitté med uppdrag att utarbeta strategier för landskapets integrationspolitik. Kommittén har

 • |Sverige
  26-02-2007

  Nationell forskarskola i Pedagogisk bedömning

  Forskarskolan organiseras som ett samarbete mellan Lärarhögskolan i Stockholm (värdhögskola), Göteborgs universitet, Malmö högskola och Umeå

 • |Sverige
  26-02-2007

  Delrapport från Valideringsdelegationen

  Den svenska valideringsdelegationen är nu inne på det sista året. I rapporten över 2006:s års arbete, beskrivs bl.a. valideringsprocessen

 • |Sverige
  26-02-2007

  Nya gymnasiedirektiven: Dags att lyfta yrkesutbildningarna – Gy 09

  Regeringen har utsett en gymnasieutredare som skall lämna förslag till vilka program och inriktningar som ska finnas och behörighetskrav

 • |Norge
  26-02-2007

  Realkompetanse – bruken av dokumentasjon fra arbeidslivet og tredje sektor

  «Realkompetanse i praksis» er navnet på en ny rapport skrevet av Sigrun Røstad og Randi Storli fra Vox.

 • |Norge
  26-02-2007

  Kulturelt mangfold - i hele 2008

  Kulturelt mangfold kommer ikke av seg selv, sa kulturminister Trond Giske da han lanserte året for Kulturelt mangfold 2008

 • |Norge
  26-02-2007

  Har innvandrere verdi?

  To dager er viet dette spørsmålet i Drammen i mars.

 • |Norge
  26-02-2007

  eBorgerskap 2007 – Digital inkludering

  eBorgerskapskonferansen har blitt en årlig foreteelse for Vox. Årets konferanse ble holdt 30. januar i Oslo, og – som vanlig – dreide den

 • |Sverige
  26-02-2007

  Europeiska året för lika möjligheter för alla 2007

  Temaårets fyra nyckelteman är rättigheter, representation, erkännande, respekt. Målet är att öka vetskapen om minoriteternas och

 • |Sverige
  26-02-2007

  Bibliotek för litteratur på teckenspråk

  Undervisningsministeriets arbetsgrupp föreslår, att Finlands Dövas Förbund får i uppgift att upprätthålla ett Bibliotek för teckenspråkig

 • |Sverige
  26-02-2007

  Validering: Nordiska och baltiska erfarenheter och europeiska utblickar

  Konferens i Köpenhamn mars 2007

 • |
  23-02-2007

  2005

  2005

 • |
  23-02-2007

  3/2007 NVL Frettir

  3/2007 NVL Frettir

 • |
  23-02-2007

  3/2007 NVL Uutisia

  3/2007 NVL Uutisia

 • kompetensutveckling vägledning |Danmark
  19-02-2007

  Store huller i voksenvejledningen

  Mange mennesker får efter en årrække på arbejdsmarkedet lyst til eller brug for at justere kurs. Men adgangen til individuel, uafhængig karrierevejledning halter i dag overalt i de nordiske lande, viser en kortlægning af vejledningssystemerne, der for nylig er sat i værk

 • |Norden
  15-02-2007

  Länkar

  Länkar

 • |Norden
  15-02-2007

  Rapporter og andre dokumenter

  På denne siden er linker til rapporter som de forskjellige medlemmene har valgt og ligger til grunne for arbeidet. Rapporterna presenteras i alfabetisk ordning.

 • |Norden
  15-02-2007

  Nordisk Tänketank - medlemmar

  Presentation av tänketankens medlemmar

 • |Norden
  15-02-2007

  Kalender - Nordisk Tänketank

  Kalender - Nordisk Tänketank

 • |in English
  14-02-2007

  Dear Reader

  DialogWeb wishes you a good New Year 2007! This year it is Finland’s turn to overtake the chairmanship of the Nordic Council of Ministers.

 • |Finland
  14-02-2007

  Hyvä lukija,

  DialogWeb toivottaa lukijoilleen hyvää uutta vuotta 2007! Tänä vuonna on Suomen vuoro toimia Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana.

 • Från vänster; Leena Jokinen, Sigrún Kr. Magnúsdóttir, Ingegerd Green, Kristín Ástgeirsdóttir, Harry Bjerkeng, Arne Carlsen
  |Norden
  14-02-2007

  Nordisk Tänketank

  NVL i Island tok initiativ til opprettelse av Nordisk Tenketank for fremtidens kompetanser (NTT) i januar 2006. Med sikte på å gjøre Norden til en vinnerregion arbeider Nordisk Ministerråd med å danne felles strategier for hvordan man tar imot utfordringerne rundt fremtidens kompetansebehov og ikke minst hvordan disse behovene skal dekkes.

 • lika möjligheter vägledning |Danmark
  14-02-2007

  Hver vej hjemmefra er vejen hjem!

  I en populær islandsk sang synger bandet Mannakorn om at enhver vej man tager hjemmefra er på samme tid vejen hjem igen. De synger videre om at det vil dog være svært at finde lykken i dit liv hvis ikke du er i stand til at se dig om og lytte til det der sker rundt omkring dig. Hvis du har brug for hjælp til at se dig omkring – og tilfældigvis befinder dig i en af fjordene på Islands østkyst – er Emil Björnsson manden du skal snakke med.

 • kompetensutveckling vägledning |Sverige
  14-02-2007

  Nytt vägledningscenter startar i Jyväskylä

  Vid Jyväskylä universitet grundades för ett år sedan ett kompetenscenter för livslång vägledning, Centre for Lifelong Guidance Expertise, som skall fungera som en tvärvetenskaplig forsknings- och utbildningsenhet. Centret är ett svar på den resolution om livslång vägledning som antogs av EU:s undervisningsministrar år 2004.

 • |
  13-02-2007

  Lika möjligheter (28)

  Lika möjligheter (28)

 • |
  13-02-2007

  Vägledning (1)

  Vägledning (1)

 • |
  13-02-2007

  Hållbar utveckling (8)

  Hållbar utveckling (8)

 • |
  13-02-2007

  Flexibelt lärande (5)

  Flexibelt lärande (5)

 • |
  13-02-2007

  Aktivt medborgarskap (9)

  Aktivt medborgarskap (9)

 • |
  13-02-2007

  Kvalitetssäkring (3)

  Kvalitetssäkring (3)

 • |
  13-02-2007

  Kompetensutveckling (37)

  Kompetensutveckling (37)

 • |
  13-02-2007

  Validering (10)

  Validering (10)

 • forskning vägledning |Sverige
  13-02-2007

  Forskning om vägledning i Sverige

  Någon omfattande forskning om vägledning har knappt funnits i Sverige tidigare. Men nu har flera större initiativ tagits på området.

 • kompetensutveckling vägledning |
  09-02-2007

  The Supervising of Young Teachers in Estonia

  In Estonia the supervising of adults has been most extensively dealt with in the field of education. Since the past three years all young graduates working in schools as teachers have got a supervisor or mentor for their first year of work. Their former universities also keep in contact with them during this year.

 • kompetensutveckling vägledning |Sverige
  09-02-2007

  Lis är en levande länk mellan skärgården och karriärmöjligheterna

  Projektledare Lis Karlsson i Ålands södra skärgård är mellanhanden som leder skärgårdsbor i behov av personlig eller företagsrelaterad utveckling vidare till relevanta myndigheter, rådgivande organ eller nätverk. Hon bor med sin familj bland skärgårdsborna i Föglö och har jobbat två år för projektet. Ursprungligen är hon hemma från fjällen i Dalarna i Sverige.

 • vägledning vuxnas lärande |Sverige
  09-02-2007

  Mia vägleder på distans

  När vuxna vill sätta sig på skolbänken igen har de behov av professionell och insiktsfull vägledning. En speciell utmaning är det att erbjuda vägledning till den växande skara vuxna som vill orientera sig om distansstudier eller som redan läser på distans.

 • vägledning vuxenutbildning |Sverige
  08-02-2007

  Kära läsare

  Välkommen till ett nytt år med DialogWeb! Under 2007 är det Finland som har ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet.

 • livslångt lärande vägledning |
  08-02-2007

  1/2007: Vägledning

  1/2007: Vägledning

 • |Island
  06-02-2007

  Áskoranir um færniþróun í atvinnulífinu

  Fyrrum stjórnandi í Alþýðusambandi Noregs (LO) Yngve Hågensen vísaði síendurtekið í bækling  NVL þegar hann setti

 • |Island
  06-02-2007

  Eldri í atvinnulífinu

  hefur um árabil vakið athygli á Norðurlöndunum fyrst og fremst vegna þess að íbúarnir eldast og það getur haft áhrif á samkeppnishæfnina

 • |Island
  06-02-2007

  Regnhlífarsamtök annist starfsmenntun á æðri skólastigum

  Nefndin sem falið var að taka út starfsmenntun á æðri skólastigum hefur skilað áliti sínu. Starfsmenntun á æðri skólastigum – lýsingar,

 • |Island
  06-02-2007

  Kennaramenntun aðlöguð að Boglognaáætluninni

  Menntamálaráðuneytið í Svíþjóð hefur unnið að tillögu um hvernig hægt sé að aðlaga sænska kennaramenntun að Boglognaáætluninni. Öll önnur

 • |Island
  06-02-2007

  Gæðaumbætur gengust undir próf

  Kerfið sem tryggja átti gæði náms fékk ekki bestu einkunn og fram til þessa hefur ekki verið hægt að merkja nein greinileg áhrif á þróun

 • |Island
  06-02-2007

  35 milljónir norskra króna tileinkaðar grunnfærni

  „Vox á að auglýsa eftir tilboðum í og deila út fé til einkarekinna fyrirtækja sem og opinberra stofnana sem veita kennslu í grunnfærni í mismundi geirum atvinnulífsins“ Þannig hljómar samningurinn sem þekkingarráðuneytið í Noregi hefur gert við Vox árið 2007. Fjárframlög til verkefnisins nema 35 milljónum norskra króna árið 2007, (24,5 milljónir árið 2006).

 • |Island
  06-02-2007

  Líttu til vinstri, þar er svíi – líttu til hægri, þar er dani

  Boð á danskt- sænskt leiðbeinendanót þann 22. mars 2007.
  Meira … http://www.se.dk/?id=697

 • |Island
  06-02-2007

  Til allra sem stefna að rannsóknum og betri gæðum í fullorðinsfræðslu!

  Enn gefst tækifæri til þess að skrá sig á The second nordic conference on adult learning April 17th – 19th 2007 i Linkjöping í

 • |Island
  06-02-2007

  Færni allra til nýta sér upplýsingatæknina – verkefnið metið

  Verkefnið um færni allra til nýta sér upplýsingatæknina hlaut mikla athygli á meðan það stóð yfir. Miklu var hrint í framkvæmd með

 • |Island
  06-02-2007

  Háskólarnir eiga að tileinka sér sameiginlega leið til þess að meta raunfærni fólks.

  Lagt er til að starfsmenntaháskólar og háskólar tileinki sér sameiginlegar reglur um hvernig eigi að meta raunfærni sem fólk hefur aflað sér