• |Danmark
  11-09-2006

  Nyhetstest

  Ingress...

 • glesbygd vuxenutbildning |
  04-09-2006

  5/2006: Självstyrande områden

  5/2006: Självstyrande områden

 • distansutbildning glesbygd |Sverige
  04-09-2006

  De minsta behöver varandra

  Litet är vackert är en fin tanke som inte längre fungerar. Det säger Pirkko Cygnel som har över trettio års erfarenhet av att leda ett litet tvåspråkigt arbetarinstitut i Dragsfjärd på Kimitoön i den åboländska skärgården.

 • distansutbildning glesbygd |Sverige
  04-09-2006

  Sámij åhpadusguovdásj – Samernas utbildningscentrum

  Samisk kultur och samiskt näringsliv kan inte överleva och utvecklas utan omfattande, motiverande och välproducerade utbildningar. Vid Sámij åhpadusguovdásj i Jokkmokk – Jåhkåmåhkke har man sedan länge förstått det.

 • distansutbildning vuxenutbildning |Norge
  04-09-2006

  Samisk voksenopplæring – voksenopplæring for samer

  ”Samisk voksenopplæring” er ikke et etablert begrep som brukes i dagligtalen. Om en skulle gi begrepet en slags status eller innhold, måtte det være at denne type voksenopplæring genuint bygger på samiske premisser slik tidligere. Det kan en neppe si om voksenopplæringa slik den utøves i dag.

 • distansutbildning glesbygd |Norge
  04-09-2006

  Voksenopplæring som varmer

  Det bor rundt 2000 nordmenn i kjølige omgivelser på Svalbard. Disse har sitt voksenopplæringstilbud gjennom studieforbundet AOF.

 • forskning glesbygd |Norge
  04-09-2006

  Svalbard er en øygruppe

  i Nordishavet. Isbreer utgjør 60 prosent av Svalbards areal. Midnattsola har de i 4 måneder om sommeren, og om vinteren er sola helt borte tilsvarende lenge. Den norske bosetningen utgjør rundt 2000 mennesker. Den russiske kontigenten på øyene var en tid større enn den norske, men er betydelig redusert i de senere år.

 • högre utbildning vuxenutbildning |Sverige
  04-09-2006

  Omstrukturering av vuxenutbildningen på Åland

  I juni lämnade kommittén Struktur-07 in sin slutrapport om hur ungdomsutbildningen ska omorganiseras. Den föreslagna omorganisationen omfattar även vuxenutbildningen. I artikeln presenteras de aspekter av omorganiseringen som särskilt berör vuxenutbildningen.

 • folkbildning yrkesutbildning |Sverige
  04-09-2006

  Fortbildning relaterad till sjöfart

  Den här artikeln handlar om en specifik form av vuxenutbildning – fortbildning – inom en specifik sektor av det åländska näringslivet, sjöfarten. Artikeln behandlar olika trender och förändringar i samhället som bidragit till att behov av fortbildning inom nya områden har utvecklats över tid.

 • livslångt lärande språk |
  04-09-2006

  Setu People – The Oldest Settled People In Europe

  South-East Estonia at the coasts of lake Pihkva there live a special people – the Setus. The land of Setus (in Estonian Setumaa and in Setu called Setomaa) is thought to be the most far-away place in Estonia and the Setus are also different from the so-called average Estonians. There are about 10 000 Setus. They speak Setu language, which differs from the standard Estonian like for example Norwegian differs from Swedish.

 • folkbildning språk |
  04-09-2006

  Leelo as Unesco Cultural Heritage

  The Estonian Ministry of Culture is planning to suggest the leelo of Setus to be included in the UNESCO list of oral cultural heritage in 2006. One of the conditions for this is that regional programs support the oral culture. And this plan has been launched on several levels.

 • glesbygd vuxenutbildning |Danmark
  04-09-2006

  Hvis ikke du kommer til skolen så kommer skolen til dig

  Voksnes efterspørgsel efter uddannesle har vokset gevaldigt i Island de seneste år samtidigt med at uddannelsesmuligheder har vokset. Med oprettelsen af voksenuddannelsescentre rundt omkring i Island de sidste ti år, hastige fremskridt indenfor fjernundervisning i universiteterne og en hurtig tilegnelse af nyhedder indenfor informations teknologi, har voksnes muligheder til at uddanne sig i fjerntliggende områder har været aldrig været lige gode som i dag.

 • kompetensutveckling utbildningspolitik |Sverige
  04-09-2006

  Grønland ønsker stort uddannelsesløft

  Alt for få grønlændere får en kompetencegivende uddannelse. Mange arbejder ufaglært med stor risiko for ledighed samtidig med, at samfundet er afhængigt af dyr, tilkaldt arbejdskraft. Nu lægger politikerne op til et markant uddannelsesløft. Snart skal næsten 25 procent af de offentlige udgifter bruges på uddannelse og opkvalificering.

 • |in English
  04-09-2006

  Some examples of adult education of the Setus

  The inhabitants of Setumaa receive adult education mainly on three levels: they participate in courses organized by local, regional and state educational organizations.

 • distansutbildning glesbygd |Sverige
  04-09-2006

  Kära läsare

  Detta nummer handlar om vuxenutbildning i de självstyrda och glesbebodda områden inom Norden och Baltikum och har således karaktären av skärgård, glesbygd och minoritet.

 • |Finland
  04-09-2006

  Hyvä lukija

  Tämä DialogWebin numero kertoo aikuisopiskelusta Pohjolan ja Baltian itsehallintoalueilla ja harvaan asutuilla alueilla. Artikkeleissa käsitellään erityisesti saaristoon, haja-asutusalueihin ja vähemmistöihin liittyviä aiheita. Niistä käy myös ilmi, kuinka erilaiset eri aikuiskoulutusmuotojen toimintaedellytykset ovat 2000-luvun alkuvuosina olleet.

 • |in English
  04-09-2006

  Dear Reader

  This issue of DialogWeb deals with adult education in the autonomous areas and sparsely populated areas in the Nordic and Baltic countries. The articles focus on themes linked to minorities, rural areas and the archipelago. They highlight the dissimilarity of the conditions that different forms of adult education have operated in during the first years of the 21st century.

 • |
  04-09-2006

  6/2006

  6/2006

 • NVL stod for allsang før middagen og noen stillte opp i nasjonaldrakter
  kompetensutveckling |Norden
  30-08-2006

  Tenketankens midtermseminarium

  Seminaret var organiseret af Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) og Nordisk Tænketank om Fremtidens Kompetencer. Der var 45 deltagere fra alle de fem nordiske lande.

 • fängelseutbildning |
  30-08-2006

  Länkar

  Länkar

 • fängelseutbildning |
  30-08-2006

  Rekommendationer

  Rekommendationer

 • fängelseutbildning |
  30-08-2006

  Nätverkets representanter

  Nätverkets representanter

 • fängelseutbildning |
  30-08-2006

  Best practises

  Best practises

 • fängelseutbildning |
  30-08-2006

  Fengselsundervisning

  Fengselsundervisning

 • |
  08-08-2006

  8/2006 NVL Frettir

  8/2006 NVL Frettir

 • |
  08-08-2006

  8/2006 NVL Uutisia

  8/2006 NVL Uutisia

 • |
  05-08-2006

  Dialogweb

  NVL:s webbpublikation DialogWeb fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden.
  Webbtidningens artiklar publiceras löpande i adressen www.dialogweb.net och på Facebook.

 • Johannes Jansson/norden.org
  demokrati IKT kompetens |Norden
  24-07-2006

  Flexibelt lärande, it och demokrati

  Målet med projektet Flexibelt lärande, IT och demokrati har varit att skapa en modell för fortbildning för folkbildare och vuxenpedagoger i flexibelt lärande inom i Norden och bidra till nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte. NVL 2006.

 • |
  23-06-2006

  Grip sjansen!

  Grip sjansen!

 • |
  22-06-2006

  5/2006

  5/2006

 • |
  21-06-2006

  Nordisk konferens 2006

  Nordisk konferens 2006

 • |
  21-06-2006

  7/2006 NVL Frettir

  7/2006 NVL Frettir

 • |
  21-06-2006

  7/2006 NVL Uutisia

  7/2006 NVL Uutisia

 • vägledning |
  20-06-2006

  Sociodynamic Counselling – Crossing Lines, Broadening Minds4th - conference 2006

  This fourth Nordic Conference on Sociodynamic Counselling, 17th - 19th of May 2006 in Jyväskylä, Finland, took us back to the roots of sociodynamic counselling; we learnt about current trends and compared different theories ...

 • |Sverige
  16-06-2006

  Test nyhet

  ingresstext..

 • |Sverige
  12-06-2006

  Test av RSS

  Ingress (visas i rss-kanalen)

 • |
  09-06-2006

  6/2006 NVL Uutisia

  6/2006 NVL Uutisia

 • |
  09-06-2006

  6/2006 NVL Frettir

  6/2006 NVL Frettir

 • |
  02-06-2006

  4/2006

  4/2006

 • |
  30-05-2006

  5/2006 NVL Frettir

  5/2006 NVL Frettir

 • |
  30-05-2006

  5/2006 NVL Uutisia

  5/2006 NVL Uutisia

 • |in English
  19-05-2006

  In English

  In English

 • |
  05-05-2006

  3/2006

  3/2006

 • näringsliv vuxnas lärande |
  02-05-2006

  Dagens eldre er de ”stygge andungene”

  Dagens eldre er de ”stygge andungene”

 • forskning vuxenutbildning |
  02-05-2006

  Aldersdiskriminering utbredt i Norden

  Aldersdiskriminering utbredt i Norden

 • Clara Henriksdotter
  hållbar utveckling lika möjligheter |
  02-05-2006

  Kära läsare

  Kära läsare

 • lika möjligheter motivation |
  02-05-2006

  Hyvä lukija

  Hyvä lukija

 • demokrati motivation |
  02-05-2006

  Dear Reader

  Dear Reader

 • |
  28-04-2006

  4/2006 NVL Frettir

  4/2006 NVL Frettir

 • |
  28-04-2006

  4/2006 NVL Uutisia

  4/2006 NVL Uutisia

 • språk vuxnas lärande |
  28-04-2006

  Ljudmila

  Ljudmila

 • lika möjligheter språk |
  28-04-2006

  Viktoria

  Viktoria

 • distansutbildning hållbar utveckling |
  28-04-2006

  Elsa

  Elsa

 • folkbildning motivation |
  28-04-2006

  Jevgeni

  Jevgeni

 • demokrati lika möjligheter |
  28-04-2006

  Equal opportunities for the Russians

  Equal opportunities for the Russians

 • flexibelt lärande lika möjligheter |
  28-04-2006

  Envishet kan ge jämlikhet

  Envishet kan ge jämlikhet

 • kompetensutveckling lika möjligheter |
  28-04-2006

  Finns det plats för alla?

  Finns det plats för alla?

 • lika möjligheter vuxenutbildning |
  27-04-2006

  Ett universitet öppet för alla

  Ett universitet öppet för alla

 • invandrare språk |
  26-04-2006

  I Danmark taler vi dansk

  I Danmark taler vi dansk

 • lika möjligheter språk |
  11-04-2006

  4/2006: Jämlikhet

  4/2006: Jämlikhet

 • forskning jämställdhet |
  10-04-2006

  The Status of Men in Lithuania today

  The Status of Men in Lithuania today

 • |
  07-04-2006

  3/2006 NVL Frettir

  3/2006 NVL Frettir

 • glesbygd vuxenutbildning |
  06-04-2006

  Ny mansroll via vuxenutbildningen

  Ny mansroll via vuxenutbildningen

 • högre utbildning motivation |
  05-04-2006

  Den Islandske mand - en truet art!

  Den Islandske mand - en truet art!

 • |
  31-03-2006

  3/2006 NVL Uutisia

  3/2006 NVL Uutisia

 • livslångt lärande motivation |
  30-03-2006

  Start en mannsgruppe!

  Start en mannsgruppe!

 • forskning läs- och skrivkunnighet |
  30-03-2006

  Gutter på randen

  Gutter på randen

 • högre utbildning jämställdhet |
  30-03-2006

  Mannsforskning

  Mannsforskning

 • forskning jämställdhet |
  30-03-2006

  Den nordiske mannen, hvem er han, og hvor går han?

  Den nordiske mannen, hvem er han, og hvor går han?

 • baskunskaper invandrare |
  30-03-2006

  Du klatrer bare så højt du kan!

  Du klatrer bare så højt du kan!

 • forskning jämställdhet |
  29-03-2006

  The Status of the Estonian Men

  The Status of the Estonian Men

 • kvalitetssäkring studieavbrott |
  29-03-2006

  Uppror blev upprop

  Uppror blev upprop

 • invandrare mångkulturell |
  29-03-2006

  Indvandrermænd vælger kvindefag

  Indvandrermænd vælger kvindefag

 • jämställdhet vägledning |
  29-03-2006

  Dear Reader

  Dear Reader

 • jämställdhet vägledning |
  29-03-2006

  Kjære lesere

  Kjære lesere

 • jämställdhet vägledning |
  29-03-2006

  Hyvä lukija

  Hyvä lukija

 • invandrare mångkulturell |
  29-03-2006

  3/2006: Den nordiske mannen

  3/2006: Den nordiske mannen

 • |
  02-03-2006

  2/2006 NVL Frettir

  2/2006 NVL Frettir

 • |
  02-03-2006

  2/2006 NVL Uutisia

  2/2006 NVL Uutisia

 • internationalisering kompetensutveckling |
  02-03-2006

  Tiedonvaihtoa itänaapurin kanssa

  Tiedonvaihtoa itänaapurin kanssa

 • |
  01-03-2006

  Kronologi over Muhammed-affæren

  Kronologi over Muhammed-affæren

 • |
  01-03-2006

  En beslutning med konsekvenser

  En beslutning med konsekvenser

 • |
  01-03-2006

  Dalarnes sociale økonomi i tal

  Dalarnes sociale økonomi i tal

 • |
  01-03-2006

  Mottakerplakatens syv punkter

  Mottakerplakatens syv punkter

 • invandrare mångkulturell |
  01-03-2006

  Maahanmuuttajat keskuudessamme

  Maahanmuuttajat keskuudessamme

 • invandrare språk |
  01-03-2006

  Ryssarna största invandrargruppen

  Ryssarna största invandrargruppen

 • folkbildning kompetensutveckling |
  01-03-2006

  Mycket kunskap finns att hämta österifrån

  Mycket kunskap finns att hämta österifrån

 • näringsliv utbildningspolitik |
  28-02-2006

  Changes In The Lithuanian Labour Market

  Changes In The Lithuanian Labour Market

 • |
  28-02-2006

  Demokratiets SWOT-analyse

  Demokratiets SWOT-analyse

 • |
  28-02-2006

  Fakta om DEMOS

  Fakta om DEMOS

 • |
  28-02-2006

  Demos-Nyt 2006

  Demos-Nyt 2006

 • högre utbildning vuxenutbildning |
  28-02-2006

  Mobilisering i arbejdslivet og voksenuddannelse

  Mobilisering i arbejdslivet og voksenuddannelse

 • folkbildning språk |
  27-02-2006

  Dear Reader

  Dear Reader

 • folkbildning vägledning |
  27-02-2006

  Hyvä lukija

  Hyvä lukija

 • folkbildning vägledning |
  27-02-2006

  Kära läsare

  Kära läsare

 • livslångt lärande vuxnas lärande |
  24-02-2006

  Improve Your Life Standards by Yourself!

  Improve Your Life Standards by Yourself!