• forskning läs- och skrivkunnighet |
  27-10-2005

  Hvorfor læser mænd ikke manualer?

  Hvorfor læser mænd ikke manualer?

 • Toms Urdze
  läs- och skrivkunnighet studieavbrott |
  25-10-2005

  Basic skills in Latvia - A pessimistic outlook

  Basic skills in Latvia - A pessimistic outlook

 • The Dutch girl Jorine Pilkes is studying all her subjects in Estonian at the Suure-Jaani Gymnasium in Mid-Estonia. On the photo with her teacher Ülle Piir.
  invandrare språk |
  25-10-2005

  Learning a language

  Learning a language

 • Patrick Werquin
  livslångt lärande utbildningspolitik |
  25-10-2005

  Learning a Living: Adult Literacy and Life Skills Survey

  Learning a Living: Adult Literacy and Life Skills Survey

 • Nordiska lärare i andraspråk i Kungälv
  läs- och skrivkunnighet språk |
  25-10-2005

  Nordisk alfakonferens

  Nordisk alfakonferens

 • internationalisering kompetensutveckling |
  25-10-2005

  Nordiske forcer i global konkurrence

  Nordiske forcer i global konkurrence

 • Peter Holer
  högre utbildning vuxenutbildning |
  25-10-2005

  Uddannelse skal fremmes med strategisk planlægning

  Uddannelse skal fremmes med strategisk planlægning

 • Raimo Vuorinen
  folkbildning vägledning |
  18-10-2005

  Case - Vägledning

  Case - Vägledning

 • forskning livslångt lärande |
  18-10-2005

  Hyvä lukija

  Hyvä lukija

 • forskning livslångt lärande |
  18-10-2005

  Dear Reader

  Dear Reader

 • forskning livslångt lärande |
  18-10-2005

  Kära läsare

  Kära läsare

 • språk vägledning |
  18-10-2005

  4/2005: Basic Skills

  4/2005: Basic Skills

 • invandrare utbildningspolitik |
  19-09-2005

  Förbättrad utbildning i svenska för invandrare

  Förbättrad utbildning i svenska för invandrare

 • forskning livslångt lärande |
  19-09-2005

  Sverige sexa i EU i livslångt lärande

  Sverige sexa i EU i livslångt lärande

 • IKT kompetens livslångt lärande |
  15-09-2005

  Dansk IT

  Dansk IT

 • folkbildning näringsliv |
  15-09-2005

  Tieke

  Tieke

 • |
  15-09-2005

  4/2005

  4/2005

 • distansutbildning folkbildning |
  15-09-2005

  Att undanröja hinder

  Att undanröja hinder

 • The Educator of the year 2003 and the head of the Estonian Open Education Association (EOEA) Reet Valgma (foreground) usually travels to the learners before the beginning of the course to research the learners’ background, interests and expectations for the course. Erle Nõmm, her colleague is doing the same.
  distansutbildning flexibelt lärande |
  15-09-2005

  Flexible learning in Estonia

  Flexible learning in Estonia

 • Gunnar Grepperud
  flexibelt lärande vuxnas lärande |
  14-09-2005

  Hur flexibelt är vuxnas lärande?

  Hur flexibelt är vuxnas lärande?

 • Maria Bjerge er i dag avdelingsleder i Telenor. Hun er synshemmet og har selv deltatt i Handicap-programmet.
  flexibelt lärande lika möjligheter |
  13-09-2005

  Fleksibilitet i alle ledd

  Fleksibilitet i alle ledd

 • distansutbildning flexibelt lärande |
  12-09-2005

  Fjernundervisning – fleksibel utdanning i Norge

  Fjernundervisning – fleksibel utdanning i Norge

 • Guðjónína Sæmundsdóttir
  flexibelt lärande vuxenutbildning |
  12-09-2005

  Fleksibilitet i voksenuddannelse i Island

  Fleksibilitet i voksenuddannelse i Island

 • flexibelt lärande kompetensutveckling |
  12-09-2005

  Erfaren i flexibelt lärande

  Erfaren i flexibelt lärande

 • flexibelt lärande vuxenutbildning |
  12-09-2005

  Dear Reader

  Dear Reader

 • flexibelt lärande vuxenutbildning |
  12-09-2005

  Hyvä lukija

  Hyvä lukija

 • At holde fast i et fællesskab mellem deltagerne er en af de vigtige udfordringer i den fleksible og mere individuelle tilrettelæggelse, mener Per Fibæk Laursen.
  distansutbildning flexibelt lärande |
  12-09-2005

  Der er mange bit i mødet med andres erfaring

  Der er mange bit i mødet med andres erfaring

 • Man lærer immervæk bedst, når man selv arbejder med, forklarer Jesper Krebs.
  flexibelt lärande vuxnas lärande |
  12-09-2005

  Fleksibilitetens dilemmaer

  Fleksibilitetens dilemmaer

 • flexibelt lärande vuxenutbildning |
  12-09-2005

  Kära läsare

  Kära läsare

 • flexibelt lärande vuxnas lärande |
  12-09-2005

  3/2005: Flexibelt lärande

  3/2005: Flexibelt lärande

 • |
  09-09-2005

  Validation of Courses in Upper Secondary School - Best Practises

  Validation of Courses in Upper Secondary School - Best Practises

 • kvalitetssäkring vägledning |
  22-08-2005

  Livsvägledning, coaching, karriärplanering….

  Livsvägledning, coaching, karriärplanering….

 • Fjóla María Larusdottir
  vägledning vuxenutbildning |
  22-08-2005

  Voksenvejledning på arbejdspladsen

  Voksenvejledning på arbejdspladsen

 • högre utbildning vuxenutbildning |
  19-08-2005

  Adult Educators Learning

  Adult Educators Learning

 • livslångt lärande vägledning |
  19-08-2005

  Dear Reader

  Dear Reader

 • livslångt lärande vägledning |
  19-08-2005

  Kjære leser

  Kjære leser

 • livslångt lärande vägledning |
  19-08-2005

  Hyvä lukija

  Hyvä lukija

 • distansutbildning internationalisering |
  18-08-2005

  Det första BOLDIC AWARD delades ut till Nätverksgymnasiet i Jämtland!

  Det första BOLDIC AWARD delades ut till Nätverksgymnasiet i Jämtland!

 • folkbildning vägledning |
  18-08-2005

  Vägledare på lärcentrum mitt i Sverige

  Vägledare på lärcentrum mitt i Sverige

 • livslångt lärande vägledning |
  18-08-2005

  Elinikäinen ohjaus elinikäisen oppimisen tukena

  Elinikäinen ohjaus elinikäisen oppimisen tukena

 • Det är inte bara de arbetslösa som behöver vägledning, utan allt fler vuxna har fler än ett yrke, konstaterar Teija Feldt.
  livslångt lärande vägledning |
  15-08-2005

  Livslång vägledning som stöd för livslångt lärande

  Livslång vägledning som stöd för livslångt lärande

 • hållbar utveckling vägledning |
  15-08-2005

  Folkebibliotekene viser vei

  Folkebibliotekene viser vei

 • hållbar utveckling vägledning |
  15-08-2005

  Enighed om løft til vejledningen

  Enighed om løft til vejledningen

 • folkbildning vägledning |
  15-08-2005

  Utålmodig venten på bedre vejledning

  Utålmodig venten på bedre vejledning

 • livslångt lärande vägledning |
  15-08-2005

  2/2005: Vägledning

  2/2005: Vägledning

 • |
  05-08-2005

  Resumé till SVL

  NVL informerar Rådgivningsgruppen för nordiskt samarbete om vuxnas lärande (SVL) när nya NVL:s rapporter och nordiska rekommendationer utkommer. Policy briefs skickas till SVL och är också tillgängliga på webbsidan.

 • |
  05-08-2005

  Kontakta oss

  NVL har landskoordinatorer i alla nordiska länder och kontaktpersoner i de självstyrande områden. Kontaktuppgifter till dem, samt NVL:s huvudkoordinator, administrativa koordinator och webbredaktören hittar du på denna sida.

  Länk till kontaktsidan

 • |
  05-08-2005

  Basinformation om NVL

  Här hittar du information om NVL:s arbetsområden, aktiviteter - t.ex. nationella seminarier, NVL:s nätverk med mera.

 • |Norden
  01-08-2005

  Norden som global vinderregion

  Publicerad 2005
  HTML

 • |
  19-06-2005

  Lika möjligheter / Ligestilling

  Lika möjligheter / Ligestilling

 • |
  17-06-2005

  Aktuellt (FI)

  Aktuellt (FI)

 • |
  17-06-2005

  Ajankohtaista

  Ajankohtaista

 • |
  17-06-2005

  Úthlutun

  Úthlutun

 • |
  17-06-2005

  Fondet

  Fondet

 • |
  17-06-2005

  VUC

  VUC

 • |
  17-06-2005

  Demos

  Demos

 • |
  17-06-2005

  3/2005

  3/2005

 • validering vuxnas lärande |
  10-06-2005

  Rakas lukija

  Rakas lukija

 • validering vuxnas lärande |
  09-06-2005

  Dear Reader

  Dear Reader

 • validering vuxenutbildning |
  09-06-2005

  Kära läsare

  Kära läsare

 • |
  08-06-2005

  Presentation av NVR_old

  Presentation av NVR_old

 • invandrare utbildningspolitik |
  05-06-2005

  Best praksis í kennslu annars tungumáls fyrir nýbúa

  Best praksis í kennslu annars tungumáls fyrir nýbúa

 • invandrare språk |
  05-06-2005

  Best Praksis i undervisning av annetspråk for innvandrere i Norden

  Best Praksis i undervisning av annetspråk for innvandrere i Norden

 • validering yrkesutbildning |
  05-06-2005

  Att validera och värdera kunskap inom fritt bildningsarbete

  Att validera och värdera kunskap inom fritt bildningsarbete

 • forskning vuxenutbildning |
  05-06-2005

  Tunnusta ja tunnista vapaassa sivistystyössä opittu

  Tunnusta ja tunnista vapaassa sivistystyössä opittu

 • invandrare realkompetens |
  05-06-2005

  Yrkesprøving

  Yrkesprøving

 • av Agnethe Nordentoft, DPU
  invandrare kompetensutveckling |Danmark
  05-06-2005

  Kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere i Danmark

  - en forstærket integrationsindsats

 • kompetensutveckling validering |
  05-06-2005

  Validering lyfter fram yrkeskompetens

  Validering lyfter fram yrkeskompetens

 • Villy Hovard Pedersen
  flexibelt lärande utbildningspolitik |
  02-06-2005

  Denmark

  Denmark

 • flexibelt lärande validering |
  02-06-2005

  Norway

  Norway

 • lika möjligheter utbildningspolitik |
  02-06-2005

  Sweden

  Sweden

 • flexibelt lärande livslångt lärande |
  02-06-2005

  NVL

  NVL

 • |
  31-05-2005

  Workshop 1

  Rapport fra workshop 1: Validering / erkännande av reell kompetens i utbildningar

 • |
  31-05-2005

  Workshop 2

  Workshop 2: Validering och dokumentasjon av real kompetanse i arbeidslivet

 • |
  31-05-2005

  Workshop 3

  Workshop 3: Validering i folkbildningen

 • |
  30-05-2005

  2/2005

  2/2005

 • flexibelt lärande livslångt lärande |
  26-05-2005

  Norja

  Norja

 • realkompetens validering |
  26-05-2005

  Ruotsi

  Ruotsi

 • lika möjligheter livslångt lärande |
  26-05-2005

  NVL

  NVL

 • folkbildning utbildningspolitik |
  26-05-2005

  Tanska

  Tanska

 • vuxenutbildning vuxnas lärande |
  26-05-2005

  Nordic conference 4.4.2005

  Nordic conference 4.4.2005

 • Peter Høier och Margrethe Steen Hernes
  vuxenutbildning vuxnas lärande |
  26-05-2005

  Nordisk konferens 4.4.2005

  Nordisk konferens 4.4.2005

 • Peter Høier ja Margrethe Steen Hernes
  vuxenutbildning vuxnas lärande |
  26-05-2005

  Pohjoismainen konferenssi 4.4.2005

  Pohjoismainen konferenssi 4.4.2005

 • |
  20-05-2005

  NVL och validering

  NVL är en viktig pusselbit

 • |
  20-05-2005

  Översikt: Norge

  Norge: Ny lagstiftning och proffsig information

 • |
  20-05-2005

  Översikt: Sverige

  Sverige: Respekt för människan viktigast vid validering

 • |
  20-05-2005

  Översikt: Danmark

  Danmark: Paradigmskifte inom utbildningen

 • |
  20-05-2005

  Allmänt

  Vuxnas lärande kräver samarbete mellan folkbildning, formell vuxenutbildning och arbetsliv

 • lika möjligheter validering |
  10-05-2005

  1/2005: Validering

  1/2005: Validering

 • |
  02-05-2005

  1/2005

  1/2005

 • |
  25-04-2005

  CEDEFOP report: Europa

  CEDEFOP report: Europa

 • |
  13-04-2005

  Min sida

  Min sida

 • |
  07-04-2005

  Nordisk konferens 2005

  Nordisk konferens om ”Vuxnas lärande – validering / erkännande av reell kompetens”
  4 april 2005 kl. 10 – 16 på LO-skolen i Helsingör, Danmark

 • |
  07-04-2005

  Norden

  Norden

 • |
  07-04-2005

  Island

  Island

 • |Norge
  07-04-2005

  Norge

  Norge