• Josephine Herslow Foto: Per Jernryd/Malmö stad
  baskunskaper distansutbildning näringsliv vuxnas lärande |Sverige
  12-01-2022

  Digitalt sfi krävde uppfinningsrikedom

  Villkoren för sfi-undervisningen i Malmö ändrades snabbt när pandemin kom. Lärare och skolledning fick lov att hitta på snabba lösningar för att nå sina elever.

 • Att studera ämnen som rör arbetsvardagen, inom ett område man behärskar, är ofta lättare för den som har dåliga erfarenheter av skolan.
  baskunskaper invandrare näringsliv yrkesutbildning |Norge
  12-01-2022

  Utbildning för en enklare arbetsvardag

  Hos yrkesutbildarna Fønix i Norge har många deltagare negativa erfarenheter från skolan. Med grundläggande utbildning som är tydligt kopplad till arbetet ökar deras motivation.

 • efter- og videreudddannelse højere uddannelse kompetenceudvikling erhvervsliv voksenuddannelse |Island
  11-01-2022

  Fremtidens kompetenceprognose frem til år 2035

  Statistik Island har udgivet sin første prognose for kompetencebehov frem til år 2035, og den viser et stigende kompetencebehov inden for de fleste uddannelsesområder

 • En million danskere har ikke de nødvendige digitale færdigheder. Dem forsøger man at opsøge og give redskaberne på flere måder. Foto: pexels.com
  fjernundervisning kompetenceudvikling læringsresultat livslang læring |Danmark
  10-01-2022

  ”Vi håber, vi kan rokke ved en lidt gammeldags tænkning om voksenuddannelse”

  Kodeordene for den uddannelsesindsats, som oplysningsforbundet AOF sammen med en række fagforeninger har foretaget under corona, er hurtighed, smidighed og fleksibilitet. Det har givet gode resultater. Nu håber man, at også loven bliver smidigere.

 • baskunskaper flexibelt lärande lika möjligheter |Norden
  10-01-2022

  10 reportage om grundläggande färdigheter i Norden

  Hur når vi målgruppen i behov av grundläggande digitala färdigheter? Den nya publikationen ”Få vardagen att fungera för alla” består av en samling reportage om verksamheter och projekt som har lyckats nå ut till individer med svaga grundläggande färdigheter.

 • baskunskaper IKT kompetens motivation |Norge
  10-01-2022

  Digitalt spel ger träning i vardagslivets utmaningar

  Spelet Kompis utvecklades för att träna personer i grundläggande kunskaper. När det prövades på en testgrupp visade det sig att målgruppen hade andra behov än man först trott.

 • utbildningspolitik vuxenutbildning |Finland
  10-01-2022

  Projektbidraget blev räddningen under pandemin

  För vuxenutbildarna Omnia i Finland var ett projektbidrag från Utbildningsstyrelsen avgörande för att deras deltagare med låga grundläggande färdigheter skulle kunna fortsätta sin utbildning under pandemin.

 • Jaakko Vuorio
  distansutbildning IKT kompetens yrkesutbildning |Finland
  07-01-2022

  Handledande lärare hjälper kollegor att bli mer digitala

  2015 startade Finland ett handledarsystem (”tutorlärare”) där vissa lärare utbildades i digitala färdigheter och undervisade sina kollegor. Det visade sig vara en lyckträff när pandemin slog till våren 2020.

 • Elevene oppfordres til å kle seg ut på Halloween
  basiskompetanse kompetanseutvikling voksenopplæring |Island
  07-01-2022

  Hvorfor må vi kunne regne?

  Hringsjá er senter for opplærings- og arbeidsrehabilitering. Leder Helga Eysteinsdóttir hilser sammen med matematikklæreren Halldór Örn Þorsteinsson. Det er en hyggelig atmosfære i huset, smil og latter i opptakt til Halloween. Det blir en konkurranse, den som kommer i det beste kostymet blir belønnet.

 • basiskompetanse voksenopplæring |Island
  07-01-2022

  Elsker denne jobben

  Det å oppleve at mennesker har kommet et stort skritt videre med deres liv og har satt seg mål for sin utdanning eller karriere er en viktig del av jobben til Steinunn Björk Jónatansdóttir, studie- og yrkes/karriereveileder ved MSS på Island.

 • basiskompetence kompetenceudvikling motivation |Danmark
  06-01-2022

  Hun skal omsætte et paradigmeskifte i praksis

  I projektet ”På vej til faglært” skal projektleder Janni Glæsel uddanne de ansatte i ni nordsjællandske jobcentre i at spotte, hvem der har brug for grundlæggende almene kompetencer for at få mere varige jobs. Det har været en stor opgave, men nu begynder der at ske noget.

 • basiskompetence kortuddannede uddannelsespolitik |Danmark
  06-01-2022

  Nu kommer turen – måske – snart til de kortuddannede

  Hvorfor er der så stort et mismatch mellem behovet for at få de almene grundlæggende kompetencer på plads og antallet af kortuddannede voksne, der bliver uddannet i Danmark? Det forsøger vi at give et svar på her. Der er mange barrierer i det nuværende system, men lige nu også håb forude.

 • Policy brief: Kvalitet i realkompetencevurderingen i Norden
  kvalitetssikring realkompetence realkompetencevurdering (RKV) |Norden
  06-01-2022

  Policy brief: Kvalitet i realkompetencevurderingen i Norden

  Kvalitet i RKV er et vigtigt emne for succesen af realkompetencevurderingens systemer og -procedurer.

 • baskunskaper flexibelt lärande språk |Norden
  05-01-2022

  Korta fakta

  Om grundläggande färdigheter i Norden

 • Elevene oppfordres til å kle seg ut på Halloween.
  grunnleikni færniþróun nám fullorðinna |Island
  05-01-2022

  Hvers vegna verðum við að kunna að reikna?

  Hringsjá er miðstöð náms- og starfsendurhæfingar. Helga Eysteinsdóttir forstöðumaður tekur á móti Dialog ásamt Halldóri Erni Þorsteinssyni stærðfræðikennara. Það er góð stemning í húsinu, bros og hlátur í aðdraganda hrekkjavöku. Það verður keppni, sá sem kemur í besta búningnum fær verðlaun.

 • Steinunn Björk og Hafsteinn Stefánsson er begge kommet ett skritt på vei mot sine mål.
  grunnleikni nám fullorðinna |Island
  05-01-2022

  Elska þetta starf!

  Að upplifa að fólk hafi tekið skref fram á við í lífinu og sett sér markmið í námi eða starfi er mikilvægur þáttur í starfi Steinunnar Bjarkar Jónatansdóttur, náms- og starfsráðgjafa hjá MSS á Íslandi.

 • |Danmark
  04-01-2022

  Mikkel Kamp

  Dansk redaktør

 • Dominos medarbeidere fikk bekreftet sine kompetanser og yrkesutdanning med fagbrev.
  kortutdannede næringsliv realkompetanse voksnes læring |Island
  03-01-2022

  Yrkesopplæring med fagbrev

  Arbeidslivets opplæringssenter på Island er i ferd med å fullføre et pilotprosjekt om realkompetansevurdering i samsvar med næringslivets kriterier. Prosjektet ga de ansatte i noen virksomheter mulighet til å få ferdighetene sine vurdert og bekreftet med fagbrev.

 • skammskólagengnir atvinnulíf raunfærnimat nám fullorðinna fullorðinsfræðsla |Island
  03-01-2022

  Fagbréf staðfestir nám á vinnustað

  Um þessar mundir er að ljúka tilraunaverkefni Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins um raunfærnimat á móti viðmiðum atvinnulífsins. Í verkefninu gafst starfsfólki nokkurra fyrirtækja tækifæri til þess að fá færni sína metna og staðfesta með fagbréfi.

 • sustainable development |International
  28-12-2021

  Curriculum Development for Climate Change Education

  The Nordic Network for Sustainable Development arranges in cooperation with Tampere University a workshop for educators about education for sustainable development.

 • hållbar utveckling jämställdhet utbildningspolitik |Norden
  27-12-2021

  Podcast: Intervju med Thomas Blomqvist, finländsk minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

  Samtalet kretsade kring hållbar och jämställd utbildning, om nordiska gränshinder och det unika med nordisk utbildning.

 • kompetensutveckling |Norden
  27-12-2021

  Virksomhedsplan 2022 - Kompetenceudvikling af voksenlærere

  Dette skal netværket för kompetenceudvikling af voksenlærere gøre i 2022

 • validering |Norden
  27-12-2021

  Verksamhetsplan 2022 - Validering

  Detta skall valideringsnätverket göra 2022

 • hållbar utveckling |Norden
  24-12-2021

  Verksamhetsplan 2022 - Hållbar utveckling

  Detta skall nätverket för hållbar utveckling göra 2022

 • vägledning |Norden
  24-12-2021

  Verksamhetplan 2022 - Nordiskt nätverk för vägledning

  Detta gör Nordiskt nätverk för vägledning i 2022

 • baskunskaper |Norden
  24-12-2021

  Virksomhetsplan 2022 - Alfarådet

  Detta skall alfarådet göra 2022

 • fängelseutbildning |Norden
  24-12-2021

  Verksamhetsplan 2022 - Fengselsundervisning

  Detta skall fängelsenätverket göra 2022

 • baskunskaper |Norden
  24-12-2021

  Verksamhetsplan 2022 - Grundläggande färdigheter

  Detta skall nätverket göra 2022

 • Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org
  research sustainable development |Norden
  23-12-2021

  Nordic webinar series on learning for sustainable development

  Webinar No.1: Transformative learning and embodied intelligence as a way to tackle the complexity of sustainable development

 • Eva Ekström Andersen är linjeledare och lärare i svenska och engelska. Hon betonar hur viktigt det är att lära sig att bli en samhällsmedborgare och att Hansna och Salah jobbar med de digitala färdigheterna.
  baskunskaper invandrare vuxenutbildning |Åland
  21-12-2021

  ”Vi lär oss så mycket nya saker varje dag”

  Paret Hasna Naasan och Salah Moussa från Syrien är de första som går utbildningen Grundvux på Åland. Här ute på den åländska landsbygden trivs de.

 • On tärkeää muistaa, että jos kaikki tekevät vähän, saadaan aikaiseksi paljon, sanoo Anja Bakken Riise, ympäristö- ja solidaarisuusjärjestön Framtiden i våre hender johtaja.
  kestävä kehitys elinikäinen oppiminen motivaatio |Norge
  20-12-2021

  Kestävyyttä luodaan pienillä arkisilla teoilla ja suuren mittakaavan politiikalla

  Maapallo ja me sen asukkaina olemme riippuvaisia siitä, että kaikki tekevät joitain muutoksia omassa arjessaan, sanoo Framtiden i våre hender -järjestön johtaja Anja Bakken Riise DialogWebin haastattelussa.

 • Hlutverk kennarans er að breytast. Um það vildu margir kennarar ræða á fyrsta málþingi Nordplus verkefnisins Endursköpun símenntunar. Fólkið á myndinni er greininni óviðkomandi. Lärarens yrkesroll håller på att förändras. Det ville många lärare diskutera när Nordplus-projektet Mynd: Yadid Levy / norden.org
  símenntun nýsköpun færniþróun |Norden
  20-12-2021

  Nýtt Nordplus-verkefni kortleggur nám framtíðarinnar

  Hvernig mun nám fara fram t í framtíðinni og hvert verður hlutverk kennarans? Samstarfsaðilar í Nordplus verkefninu Endursköpun símenntunar eru fulltrúar þriggja háskóla á Norðurlöndum.

 • háskólamenntun símenntun |Norge
  20-12-2021

  Aukin áhersla á æðri menntun og færni

  Í Noregi mun menntamálaráðuneytið auka áherslu á æðri menntun og færni í nýrri langtímaáætlun fyrir vísindi og æðri menntun sem þróa á árið 2022 og vera tilbúin árið 2023.

 • korkeakoulutus elinikäinen oppiminen |Norge
  20-12-2021

  Lisäpanostuksia korkeakoulutukseen ja osaamiseen

  Norjan osaamisministeriö aikoo panostaa lisää korkeakoulutukseen ja osaamiseen uudessa tutkimusta ja korkeakoulutusta koskevassa pitkän aikavälin suunnitelmassaan. Suunnitelman laatiminen alkaa vuonna 2022, ja sen on määrä valmistua vuonna 2023.

 • Foto: Islands regering
  uddannelsespolitik |Island
  17-12-2021

  Ny regering i Island og nye ministerier

  I forbindelse med regeringsdannelsen vil der blive foretaget omfattende ændringer i kabinetsstrukturen

 • Lärarens yrkesroll håller på att förändras. Det ville många lärare diskutera när Nordplus-projektet Rekonstruktion av livslångt lärande höll sitt första seminarium. Personerna på bilden har inte med texten att göra. Foto: Yadid Levy / norden.org
  fortbildning innovation kompetensutveckling |Norden
  16-12-2021

  Nytt Nordplus-projekt kartlägger framtidens lärande

  Hur kommer lärandet att se ut i framtiden och vilket blir lärarens uppdrag? I Nordplus-projektet Rekonstruktion av livslångt lärande samarbetar tre högskolor i Norden.

 • Elm Magazine
  democracy distance education flexible learning |Norden
  14-12-2021

  Elm Magazine: Open online education ensures education for all

  Professor Ebba Ossiannilsson, a member of NVL Digital, is interviewed on the topic of open online education in Elm Magazine’s most recent issue.

 • Studenterboliger i Flateyri Foto: bb.is
  bæredygtig udvikling kompetenceudvikling livslang læring |Island
  13-12-2021

  Studenterboliger bygges for folkehøjskolen i Flateyri

  Byggeriet er et tydeligt eksempel på den store positive indflydelse, folkehøjskolen har på lokalsamfundet i Flateyri, en traditionel fiskeriby på Vestfjordene.

 • Samantekt um pólitíska stefnumörkun: Gæði í raunfærnimati á Norðurlöndum
  raunfærni raunfærnimat nám fullorðinna |Norden
  13-12-2021

  Samantekt um pólitíska stefnumörkun: Gæði í raunfærnimati á Norðurlöndum

  Sérfræðinganet NVL um raunfærni leggur til þekkinguna sem er grundvöllur undir þessari samantekt um stefnumörkun.

 • Policy brief: Kvalitet i validering i Norden
  realkompetens validering vuxenutbildning |Norden
  13-12-2021

  Policy brief: Kvalitet i validering i Norden

  Kunskapsbasen för policydokumentet har skapats av NVL:s nordiska expertnätverk för validering.

 • perustaidot yhtäläiset mahdollisuudet |Finland
  12-12-2021

  Ikäihmisten digiosaaminen Suomessa 2022

  Seniorers digitala kompetenser i Finland 2022

 • research quality assurance |Norden
  10-12-2021

  The new Nordic-Baltic PIAAC website is launched

  Piaac.net makes results and data from the PIAAC survey accessible for the benefit of researchers and adult educators in the Nordic and Baltic countries.

 • Anne Tortzen, forsker og rådgiver om samskabelse, borgerinddragelse og demokrati fra et styrings- og demokratiperspektiv i sit Center for borgerdialog, mener, at det samskabende mindset er det vigtigste i en samskabelsesproces.
  demokrati innovation |Danmark
  09-12-2021

  Samskabelse – med opgaven i centrum

  Hvorfor er der så mange initiativer lige nu med samskabelse? Hvad er det udtryk for, hvad kan det – og hvor er de største barrierer i denne nye samarbejdsform? Det satte en konference mellem DPU, VIA og NVL i Aarhus fokus på.

 • Ellens plæne i Trige
  demokrati innovation |Danmark
  09-12-2021

  Ellens plæne blev samlingsstedet

  I Trige, der ligger cirka 12 km fra Aarhus, bor der cirka 2.000 beboere, og cirka 40 procent af dem er uden for arbejdsmarkedet.

 • Projekt Skyggebørn kæmper for børn og unge i sorg. Foto: Yadid Levy / Norden.org
  demokrati innovation |Danmark
  09-12-2021

  Børns sorg som opskrift på samskabelse

  VIA University College Campus N har udviklet et samarbejde med frivillighedsprojektet Skyggebørn for børn og unge i sorg.

 • høyere utdanning livslang læring |Norge
  07-12-2021

  Økt satsning på høyere utdanning og kompetanse

  I Norge vil Kunnskapsdepartementet satse mer på høyere utdanning og kompetanse i den nye langtidsplanen for forskning og høyere utdanning som skal utvikles i 2022 og være klar i 2023.

 • fjernundervisning fleksibel læring IT færdigheder |Norden
  06-12-2021

  Erfaringer fra afholdelsen af hybride møder

  Hybride møder kræver en solid didaktisk tilrettelæggelse

 • Det er viktig å huske på at om alle gjør litt, blir effekten stor, sier Anja Bakken Riise, leder av miljø- og solidaritetsorganisasjonen Framtiden i våre hender.
  bærekraftig utvikling livslang læring motivasjon |Norge
  01-12-2021

  Små grep i hverdagen sammen med store politiske grep gir bærekraft

  - Kloden vår og vi som bor på den er avhengig av at alle tar noen grep i egen hverdag, sier leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, i et intervju med DialogWeb.

 • innovaatio osaamisen kehittäminen elinkeinoelämä |Island
  30-11-2021

  Islannin digitaalinen osaamisryväs

  Nykyisin teknologia ajaa yhteiskunnallista kehitystä eteenpäin sekä julkisella sektorilla että elinkeinoelämässä, ja sillä on suuri vaikutus kilpailukykyyn. Teknologia muuttuu jatkuvasti, mutta muutosvauhti on nyt nopeampi kuin koskaan aiemmin.

 • perustaidot demokratia ohjaus |Norden
  30-11-2021

  Uusi raportti luo tilannekatsauksen pohjoismaisiin aikuisten digiosaamishankkeisiin

  NVL Digital -verkoston raportin aiheena on digitaalisten osaamiskuilujen kaventaminen ja digitaalisen syrjäytymisen vähentäminen Pohjoismaissa

 • grunnleikni lýðræði náms- og starfsráðgjöf |Norden
  29-11-2021

  Í nýrri skýrslu er yfirlit yfir stöðu aðgerða til að efla stafræna hæfni fullorðinna á Norðurlöndum

  Netið NVL-Digital stendur að baki skýrslunnar sem ber yfirskriftina: Reduktion af digitale kompetencekløfter og digital eksklusion i de nordiske lande (Drögum úr stafrænu hæfnibili og stafrænni útskúfun á Norðurlöndunum)

 • símenntun nám fullorðinna fullorðinsfræðsla |Norge
  29-11-2021

  Niðurstöður úr könnun um námsaðstæður 2008-2020 – formlaust nám

  Ný skýrsla var birt í september 2021. Í henni eru kynntar niðurstöður sem sýna að þátttaka í námskeiðum, námsþingum: Þátttaka íbúanna í námskeiðum, námsstefnum og ráðstefnum.

 • fjarkennsla dreifmenntun símenntun dreifbýli |Grønland
  29-11-2021

  Fjarkennsla í afskekktustu svæðunum

  Fjarnámi hefur verið spáð mikilvægu hlutverki í grænlenskum skólum. Sérstakur áhugi hefur verið á því að nýta fjarkennslu til að tryggja að ákvæði í grunnskólareglugerð nái til allra landshorna.

 • kompetenceudvikling erhvervsliv |Danmark
  29-11-2021

  Netværksarbejde styrker seniorers vej tilbage til arbejde

  Evaluering af Senior Erhverv Danmark for perioden 2018-2020

 • livslang læring realkompetanse realkompetansevurdering |Norden
  27-11-2021

  Policy Brief: Anbefalinger til RKV-tilbydere og beslutningstakere

  Policybriefen «Kvalitet i realkompetansevurdering i Norden» findes nu på norsk

 • lige muligheder drop-outs |Danmark
  25-11-2021

  Antallet af unge uden uddannelse og job stiger

  46.600 15-24-årige er ikke i arbejde og er hverken i gang med eller har gennemført en uddannelse.

 • Fotograf: Johannes Jansson/norden.org
  folkbildning forskning utbildningspolitik |Sverige
  24-11-2021

  Äntligen – mer forskning om vuxnas lärande

  I september 2021 började tolv folkhögskollärare i Sverige på en ny forskarutbildning. Under hösten antas dessutom nio doktorander som ska läsa en forskarskola riktad mot komvux.

 • Foto: Islands regering
  ligestilling lige muligheder uddannelsespolitik |Island
  24-11-2021

  Island valgt til UNESCO-kommissionen

  Kandidaturet blev støttet af de øvrige nordiske lande

 • basiskompetence demokrati vejledning |Norden
  23-11-2021

  Ny rapport giver status på digitaliseringsindsatser for voksne i Norden

  Netværket NVL-Digital står bag rapporten ”Reduktion af digitale kompetencekløfter og digital eksklusion i de nordiske lande”

 • Foto: Arbejdslivets oplæringscentre, FA.
  prior learning accreditation of prior learning |Norden
  21-11-2021

  Validation of Prior Learning (VPL) Biennale

  The 4th VPL Biennale will take place on May 19-20 2022 in Reykjavík, Iceland

 • nýsköpun færniþróun atvinnulíf |Island
  19-11-2021

  Stafræni hæfniklasinn

  Tækni er á meðal öflugri drifkrafta í nútíma samfélagsþróun, bæði í opinbera geiranum og atvinnulífinu, kraftur sem hefur áhrif á samkeppnisstöðu samfélaga. Breytingar á tækni eru sífelldar en takturinn er hraðari en við höfum upplifað fram til þessa.

 • vuxenutbildning |Sverige
  18-11-2021

  Digital omställning för ett aktivt medborgarskap

  Webbinariet syftar till att sprida kunskap om goda exempel från de nordiska länderna vilka har framkommit inom NVL Digital och speciellt uppmärksamma några svenska initiativ.

 • færniþróun |Island
  18-11-2021

  Tökum næsta skref - Samstarf um skýra hæfnistefnu

  Verið velkomin á ársfund Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins í samstarfi við NVL sem haldinn verður fimmtudaginn 3. febrúar 2022 kl. 10:00 – 11:30. Viðburðinum verður streymt á fésbókarsíðu FA.

 • innovasjon kompetanseutvikling næringsliv |Island
  17-11-2021

  Islands Digitale kompetanseklynge

  Teknologi driver dagens samfunnsutvikling, i offentlig sektor og næringslivet og har stor innflytelse på konkurranseevne. De teknologiske endringene er kontinuerlige, men endringstakten er raskere enn vi har sett hittil.

 • Dialogmöte för Färöarna Grönland och Åland
  kompetensutveckling livslångt lärande vägledning vuxenutbildning |Norden
  16-11-2021

  Rapport från Dialogmöte för självstyrande områden 2021

  Rapporten är en sammanfattning av ett seminarium och dialogmöte som arrangerades online i september 2021 gemensamt för de tre självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland.

 • Ved å tilby det eksamensforberedende kurset for fagbrev som skogsoperatør på nett har vi fått deltakere fra hele landet, sier seniorprosjektleder Mikael Fønhus ved Skogkurs. Kurset er nettbasert med samlinger i sanntid.
  kompetanseutvikling læringsutbytte fag- og yrkesopplæring |Norge
  09-11-2021

  Kompetanse i skogen øker effektiviteten og sparer drivstoff

  En skogsmaskinfører håndterer en «monstermaskin» som hogger, kvister og kjører fram svære trær i en fart som kan forskrekke gamle tømmerhoggere. God kompetanse betyr at arbeidet blir utført effektivt og i tråd med regler og forskrifter. Drivstofforbruket reduseres også.

 • Jan Skovgaard Petersen viser stolt fram fagbrevet sitt.
  fleksibel læring motivasjon fag- og yrkesopplæring |Norge
  09-11-2021

  Helsefagarbeider i en alder av 59

  - Jeg anbefaler så absolutt en helsefagutdanning! Jan Skovgaard Petersen er ikke i tvil. Han gjorde et godt valg da han satset på å utdanne seg til helsefagarbeider, selv om han var godt voksen.

 • livslang læring voksnes læring |Norge
  08-11-2021

  Resultater av Lærevilkårsmonitoren 2008-2020 – ikke-formell opplæring

  Ny rapport ble publisert i september 2021. Her presenteres resultater som viser deltakelse på kurs, seminarer: Befolkningens deltakelse på kurs, seminarer og konferanser.

 • Arbejdslivets oplæringscenter
  kompetenceudvikling realkompetence realkompetencevurdering (RKV) erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Island
  05-11-2021

  Et fagbrev bekræfter læring på arbejdspladsen

  Arbejdslivets oplæringscenter har afsluttet et pilotprojekt i realkompetencevurdering i forhold til erhvervslivets kriterier

 • utdanning i fengsel veiledning |Norge
  05-11-2021

  Mer helhetlig karriereveiledning i nordiske fengsler

  Norge har fengsler på Ringerike og i Halden tatt i bruk karriereveiledningsplakater som del av et prosjekt der målet er mer helhetlig karriereveiledning.

 • perustaidot luku- ja kirjoitustaito |Finland
  05-11-2021

  Matematiikkawebinaari IV, Matematiikan teemavuoden päätöswebinaari

  Matematikwebbinarie IV, temaårets avslutningswebbinarie

 • Isbjerge i horisonten, Ilulissat Isfjord. 90 % af et isbjerg er ikke synligt. I Grønland tror vi på, at uddannelsespotentialet for grønlandske unge er langt større, end det vi ser. Foto: Christian Bohmann Knudsen
  fjernundervisning fleksibel læring yderområder livslang læring |Grønland
  02-11-2021

  Fjernundervisning til de fjerneste egne

  Fjernundervisning er blevet spået en markant plads i den grønlandske skole. Interessen har især kredset om at anvende fjernundervisning for at sikre, at folkeskoleforordningen når ud i alle hjørner af landet.

 • sjálfbær þróun menntastefna |Danmark
  01-11-2021

  „Danir geta betur“ - umbótaútspil frá dönsku ríkisstjórninni

  Með útspili um umbæturnar „Danir geta betur“ vill ríkisstjórnin gera Danmörku, „auðugri, öruggari og grænni.“

 • Stjórnandi vinnumarkaðs- og námsþjónustustofnun Álandseyja, (AMS) Thomas Lundberg og Bodil Regårdh
  menntastefna náms- og starfsráðgjöf nám fullorðinna fullorðinsfræðsla |Åland
  01-11-2021

  Rafræn ráðgjöf – framtíðin fyrir sjálfstjórnarsvæðin

  Fulltrúar Grænlands, Færeyja og Álandseyja hittust á samráðsfundi í lok september til þess að ræða ráðgjöf framtíðar og hvernig áframhaldið ætti að verða. Samantekt fundarins gæti hljóðað eitthvað í þessa veru: Rafræn ráðgjöf, fá stjórnmálamenn og yfirvöld með og auk þess að safna saman öllum þeim sem koma að ráðgjöf.

 • tietotekniset taidot ohjaus |Åland
  01-11-2021

  Uuden ajan uraohjaus asialistalla pohjoismaisessa seminaarissa sekä itsehallintoalueiden keskustelutapaaminen

  28.–29. syyskuuta yhteiseen seminaariin ja keskustelutapaamisen kokoontui joukko aikuiskouluttajia, ohjaajia sekä koulutus-, työmarkkina- ja sosiaaliasioista vastaavia päättäjiä Grönlannista, Ahvenanmaalta ja Färsaarilta. Kokoontumisen aiheena olivat elinikäinen ohjaus sekä aikuisten digitaalisen ohjauksen haasteet ja mahdollisuudet.

 • Matkalla tulevaisuuteen tarvitaan hyviä tienviittoja. Apuna matkan varrella voi toimia strategia, johon kaikki ovat sitoutuneet. Kuvassa Axxellin rehtori Lena Johansson (vasemmalla) ja kehityspäällikkö Gilla Granberg. He ovat edelleen täynnä tarmoa vuoden 2021 tehokkaasta strategiatyöskentelystä huolimatta. Kuva: Sebastian Wikholm
  kestävä kehitys laadunvarmistus ammatillinen koulutus |Finland
  01-11-2021

  Tähtäimessä uusi strategia

  – Tarkoituksena ei ole räväyttää auki monta muutosikkunaa kerralla vaan raottaa yhtä pientä muutosikkunaa, toteaa suomalaisen Axxellin kehityspäällikkö Gilla Granberg. Ammattioppilaitoksen uutta strategiaa laaditaan yhdessä vapaaehtoisuuden pohjalta.

 • Síðasti fundur nefndar um hæfniþarfir var 4. og 5. október 2021. Nefndin vinnur áfram með sömu vandamál og þemu og í fyrstu skýrslunum
  símenntun færniþróun |Norge
  01-11-2021

  Ný nefnd um færniþörf fyrir tímabilið 2021-2027

  Ný tækni, græn umskipti og þær hröðu breytingar sem þeim fylgja er bargrunnur vinnu nýju nefndarinnar um færniþörf í Noregi. Nefndin á að meta þarfir menntakerfisins til þess að mæta þarfir samfélasins á komandi árum.

 • Nordisk Netværk for Voksnes Læring
  nám fullorðinna nám fullorðinna fullorðinsfræðsla |Island
  28-10-2021

  Møde med islandske repræsentanter i NVL’s netværk og arbejdsgrupper

  11. november kl. 10-12 UTC i Hannesarholt, Reykjavik

 • laadunvarmistus opitun tunnustaminen |Finland
  27-10-2021

  Validoinnin laatu-webinaari - webbinarie om kvalitetssäkring av validering

  Työskenteletkö osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen parissa? Tule kuulemaan ja keskustelemaan uusista työkaluista ja laadunhallinnasta 28.10. järjestettävään Nordic Quality Compass -webinaariin.

 • democracy distance education ICT skills adult learning |Norden
  26-10-2021

  Be Digital to meet the digital divide

  NVL disseminates the results of the Nord Plus Adults Project. Be Digital-Social Media for 50+ is a two-year Baltic-Nordic project supported by the Nord Plus Adult program. The focus of the project was on strengthening the social media skills necessary for older employees to succeed both at work and in everyday life.

 • Foto: Islands regering
  livslang læring uddannelsespolitik voksenlæring erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Island
  25-10-2021

  Den første handlingsplan for en ny uddannelsespolitik er fremlagt

  Handlingsplanen inkluderer bl.a. en formulering af kompetencepolitik med særlig vægt på livslang læring.

 • Foto: Arbejdslivets oplæringscentre, FA.
  realkompetence vejledning realkompetencevurdering (RKV) |Island
  21-10-2021

  Den 4. VPL Biennale finder sted 19-20. maj 2022

  Biennalen henvender sig til politiske beslutningstagere, forskere, brugere, praktikere og andre, der er involveret i udvikling og gennemførelse af validering af tidligere læring.

 • Netværksmøde i Alfarådet
  basiskompetanse språk |Norden
  19-10-2021

  Netværksmøde i Alfarådet

  Alfarådet holder nettverkets første møte etter koronaen i København den 11.-12. november.

 • Åland behöver satsa mer digitalt framöver när det gäller vägledning konstaterar chefen för Ålands arbetsmarknad-och studieservicemyndighet (AMS) Thomas Lundberg och Bodil Regårdh vid utbildningsavdelningen hos landskapsregeringen.
  utbildningspolitik vägledning vuxnas lärande |Åland
  19-10-2021

  E-vägledning - en framtid för självstyrande områden

  De tre självstyrande områdena Grönland, Färöarna och Åland samlades under ett Dialogmöte i slutet av september för att diskutera framtidens vägledning och hur man nu ska ta sig vidare. Det kan sammanfattas med e-vägledning, få med politikerna och de styrande samt samla alla som sysslar med vägledning.

 • research adult education |Norden
  17-10-2021

  Putting research into practice: challenges and opportunities in adult education

  Elm Magazine’s autumn issue explores the relationship between research and practice in adult education.

 • IKT kompetens vägledning |Åland
  14-10-2021

  Karriärvägledning i en ny tid på agendan i nordiskt seminarium och Dialogmöte för självstyrande områden

  Den 28–29 september samlades vuxenutbildare, vägledare och beslutsfattare med ansvar för utbildning, arbetsmarknad och sociala området från Grönland, Färöarna och Åland till ett gemensamt seminarium och dialogmöte för att sätta fokus på livslång vägledning (LLV) och utmaningar och möjligheter med en digital vägledning för vuxna.

 • Foto: Chris Montgomery
  fjernundervisning IT færdigheder |Danmark
  13-10-2021

  Gode råd til planlægning af webinarer

  Det danske Nationale Videncenter for e-læring har opsamlet en del praksiserfaring med planlægning af webinarer.

 • Hammerfest Foto: Colourbox
  distrikt bærekraftig utvikling kompetanseutvikling næringsliv |Norge
  12-10-2021

  Politisk vilje og samarbeid om utdanning - en nøkkel til bærekraft i Nordområdene

  Nordområdene er strategisk viktige for Norden. Men de sliter med utfordringer som store avstander, spredt bosetting og små fagmiljøer. Hvordan kan Nordområdene lykkes i å skape et bærekraftig nærings- og samfunnsliv, spør arrangørene av Læring i Nord EPALE/NVL-konferansen 2021.

 • Kunskap om hållbar utveckling
  hållbar utveckling |Norden
  11-10-2021

  Kunskap om hållbar utveckling

  NVL inviterar till en kaffestund kring inspirationsbok för hållbar utveckling inom vuxenutbildningen i Norden

 • Konsulent Kristian Stagis fra Edura arbejder med at gøre digitale læreforløb bæredygtige.
  fjernundervisning bæredygtig udvikling læringsresultat voksenuddannelse |Danmark
  11-10-2021

  Han viser vejen til den bæredygtige digitalisering

  Efter Corona er ledelserne på skolerne nu klart mere ”modne” til at tale didaktik i de digitale læringsforløb, lyder det fra seniorkonsulent i Edura, Kristian Stagis. Han åbner med sin både erfaringsmæssige, digitale og ledelsesmæssige baggrund dørene og hjælper med at få digitaliseringsdrømmene til at understøtte læringen på den bæredygtige måde.

 • Foto: cottonbro
  lige muligheder livslang læring |Danmark
  11-10-2021

  Uden uddannelse – baggrund og konsekvenser

  Ny rapport viser, at manglende uddannelse har betydning for bl.a. social mobilitet og mulighed for inklusion i samfundet.

 • fjernundervisning bæredygtig udvikling erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  11-10-2021

  Er de selvvalgte læringsforløb fremtiden?

  Self-paced learning vokser eksplosivt i udlandet og er nogle steder blevet en stor del af det formaliserede uddannelsessystem. Seniorkonsulent Kristian Stagis fra Edura forudser, at det er et spørgsmål om tid, før forventningerne om samme tilbud kommer i Danmark.

 • Foto: Vlada Karpovich
  kompetensutveckling utbildningspolitik vuxnas lärande |Norden
  08-10-2021

  Nordiskt möte om vuxnas lärande

  Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) inviterar NVL:s värdorganisationer och ansvariga personer i Norden för EU-agendan.

 • Nordic Quality Compass for vurdering af realkompetencer – lanceres nu
  kvalitetssikring realkompetence realkompetencevurdering (RKV) |Norden
  07-10-2021

  Det nordiske kvalitetskompas for validering af realkompetencer findes nu på dansk

  Kompasset er et evalueringsredskab for RKV-policy og praksis

 • Webinar om lansering av inspirationsbok
  hållbar utveckling innovation kompetensutveckling |Europa
  07-10-2021

  Lansering av inspirationsbok för hållbar utveckling inom vuxenutbildningen i Norden

  Webbinarium presenterar inspirationsbok som samlar teori, forskning, idéer och filosofi kring det pedagogiska angreppsättet som stödjer hållbar utveckling.

 • Framtiden behöver goda vägvisare. En hjälp på vägen kan vara en strategi som engagerar alla. T.v. Axxells rektor Lena Johansson och t.h. utvecklingschefen Gilla Granberg. De är ännu energiska trots intensivt strategiarbete under 2021. Foto: Sebastian Wikholm
  hållbar utveckling kvalitetssäkring yrkesutbildning |Finland
  07-10-2021

  Med sikte på ny strategi

  – Det handlar inte om att slå upp många förändringsfönster på en gång. Det handlar om att öppna ett litet förändringsfönster på glänt.
  Det säger Gilla Granberg som är utvecklingschef i finländska Axxell. Yrkesutbildarens nya strategi tas fram frivilligt och tillsammans.