• Journalisten Heidi Finnilä har märkt att intresset för mediekunskap ökat radikalt på en kort tid. Foto: Skärmdump/ Svenska Yle.
  demokrati folkbildning läs- och skrivkunnighet |Finland
  30-03-2022

  Journalisten Heidi sprider kunskap om nättroll och fake news

  Kriget i Ukraina har intensifierat behovet av grundläggande färdigheter i mediekunskap. I Finland ligger public service redan ett långt steg före. Heidi Finnilä från Svenska Yle utbildar människor i alla åldrar. Den kusliga Trollbunkern är ett verktyg i kampen mot nättroll, fake news och desinformation.

 • demokrati folkbildning läs- och skrivkunnighet |Finland
  30-03-2022

  Gratis material i mediekunskap

  Varsågod! Här finns användbara länkar för människor i alla åldrar som vill utbilda sig inom området för falska nyheter och desinformation. Materialet produceras av Svenska Yle som är ett public servicebolag i Finland. Det kan användas kostnadsfritt.

 • Nova-Nordic-hankkeessa tutkitaan muun muassa sitä, miten jonkin alan osaamista, esimerkiksi asiakaspalveluosaamista, voidaan siirtää aivan toisille aloille. Kuva: Andrea Piacquadio/Pexels
  oppimistulokset elinikäinen oppiminen opitun tunnustaminen |Sverige
  29-03-2022

  Uudessa hankkeessa halutaan tehdä kaikesta oppimisesta näkyvämpää

  Miten varmistamme, että esimerkiksi ammattialojen sisäiset sertifioinnit ja muut non-formaalit tutkinnot pystytään arvioimaan samalla tavoin eri maissa? Tätä tutkitaan parhaillaan Erasmus+ -hankkeessa.

 • osaamisen kehittäminen opitun tunnustaminen opitun tunnustaminen |Island
  28-03-2022

  VPL Biennale järjestetään 19.–20. toukokuuta 2022 Islannissa

  Konferenssin aiheena on yhteisen perustan luominen aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiselle. Elinikäisen oppimisen alalla tarvitaan yhtenäisiä menettelytapoja.

 • täydennyskoulutus harvaan asuttu alue tasa-arvo koulutuspolitiikka |Danmark
  28-03-2022

  Koulutusta hajautetaan suurkaupungeista koko maahan

  Prosessi ja keskustelu aiheesta ovat meneillään.

 • Kansalaisten turvallisuuteen liittyvät kurssit ovat esimerkki koulutuksesta, jossa hankitun osaamisen tunnustamiseen Helsingissä sijaitseva SFV:n opintokeskus nykyisin osallistuu. Kuva: Karin Lindroos.
  osaamisen kehittäminen oppimistulokset elinikäinen oppiminen |Finland
  28-03-2022

  Vapaasta sivistystyöstä opintopisteitä ja osaamismerkkejä

  Monet iloitsevat mahdollisuudesta kerryttää opintopisteitä vapaasta sivistystyöstä ja kolmannelta sektorilta. Suomessa prosessin yhtenä välineenä käytetään osaamismerkkejä. Mutta onko se oikea reitti?

 • |Island
  24-03-2022

  Vorfundur með Íslenskum fulltrúum í NVL

  Vorfundur með Íslenskum fulltrúum í NVL

 • motivasjon næringsliv |Norge
  24-03-2022

  Ny norsk undersøkelse om konsekvensene av pandemien for arbeidslivet

  Hvert halvår gjennomfører HR- Norge sammen med Kantar en arbeidslivsundersøkelse med navn ALx. Dataene som er hentet inn gjennom Norsk Gallup-panelet baserer seg på et representativt utvalg av Norges yrkesaktive befolkning mellom 20-67 år. Den siste gjennomførte undersøkelsen belyser spørsmålet Hvordan klarte vi oss gjennom koronapandemien og hvordan har den endret våre prioriteringer?

 • símenntun hæfniviðmið raunfærnimat |Sverige
  24-03-2022

  Nýju verkefni er ætlað að gera allt nám sýnilegra

  Hvernig má til dæmis tryggja að hæfnivottun frá ýmsum samtökum greina atvinnulífsins og annars konar óformleg hæfni sé metin á sama hátt í ólíkum löndum? Um það snýst Erasmus+ verkefni sem nú er unnið að.

 • Lilja Rós Óskarsdóttir og Hróbjartur Árnason
  kompetanseutvikling voksnes læring |Island
  23-03-2022

  Podcast: Lilja Rós Óskarsdóttir og Hróbjartur Árnason om utviklingen av voksenlærernes kompetanse

  Hva skal voksenlærerne kunne? Hvilke kompetanser er helt avgjørende for at de skal oppnå suksess i utdanningen?

 • kompetenceudvikling realkompetence realkompetencevurdering (RKV) |Island
  22-03-2022

  VPL Biennale finder sted den 19.-20. maj 2022 i Island

  Konferencen handler om opbygningen af et fælles grundlag for validering af tidligere læring. Der er brug for integrerede tilgange til livslang læring.

 • IKT-kunnskap voksnes læring |Norge
  19-03-2022

  Fjern, men likevel nær. Digital veiledning der folk er

  NVL Digital Norge inviterer til innspillsmøte om hvordan vi kan nå frem til folk med veiledning og opplæring i digitale ferdigheter. Innspillene vil bli brukt i forkant av Nordisk Ministerråd-konferansen i september.

 • Foto: norden.org
  internasjonalisering |Norden
  18-03-2022

  Alle Nordisk ministerråds aktiviteter i Russland skal stanses

  Det russiske utenriksdepartementet har i dag meddelt at alle Nordisk ministerråds aktiviteter i Russland skal stanses. Pågående prosjekt skal avvikles innen 3 måneder.

 • voksnes læring |Norge
  17-03-2022

  Pandemien avdekket flere nye kompetansebehov

  I Befolkningsbarometeret 2021 oppgir 25 % at de har måttet lære noe nytt som følge av pandemien. Hele 62 % av disse opplever at behovet for å dekke nye kompetansebehov er dekket.

 • aikuisten oppiminen |Finland
  17-03-2022

  NVL Suomi verkostotapaaminen /NVL Finlands nätverksträff

  Kaikki Suomessa toimivat NVL-verkostojen jäsenet kutsutaan yhteiseen verkostotapaamiselle 24.5. kello 9-13 (15).

 • Projektet Nova Nordic undersöker bland annat hur kvalifikationer från en bransch kan överföras till helt andra branscher, till exempel förmåga att ge service. Foto: Andrea Piacquadio/Pexels
  lärandemål livslångt lärande validering |Sverige
  16-03-2022

  Nytt projekt vill göra allt lärande mer synligt

  Hur gör vi för att till exempel branschcertifieringar och andra icke-formella kvalifikationer ska kunna värderas på samma sätt i olika länder? Detta undersöks just nu i ett Erasmus+-projekt.

 • voksnes læring |Norden
  16-03-2022

  Verksamhetsplan 2022 - NVL Digital arbeidsliv

  Dette skal NVL Digital – arbeidsliv gjøre i 2022

 • Å jobbe med arbeidslivet går hånd i hånd med å tilby relevant utdanning, og det gir gode resultater, sier rektor Eirik Hågensen. Her sammen med Gry Ulvedalen, utviklingsleder for helse-, oppvekst- og ledelsesfag. De jobber ved Fagskolen i Viken som vant Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning for 2021. Foto: Sissel Annett Myklebust
  fleksibel læring etter- og viderutdanning høyere utdanning kompetanseutvikling |Norge
  09-03-2022

  Vi har verdens kuleste jobb!

  Arbeidslivet er like viktig som lufta for oss i fagskolen, sier en engasjert rektor ved Fagskolen i Viken, Eirik Hågensen.

 • |Norge
  09-03-2022

  Digital kaffestund for NVLs nettverksdeltakere

  NVL inviterer alle nettverksmedlemmer til ny kaffestund. Denne gangen er temaet Motivasjon for voksne med svake grunnleggende ferdigheter.

 • folkbildning validering |Finland
  08-03-2022

  Folkbildningen och kompetensbaserat lärande

  Sedan augusti 2021 ingår flera av den fria bildningens/folkbildningens kurser i det nationella prestationsregistret KOSKI.

 • Foto: Pontus Höök/norden.org
  voksnes læring |Norden
  08-03-2022

  9th Nordic Conference on Adult Education and Learning

  The 9th Nordic Conference on Adult Education and Learning er en møteplass for forskere, ledere og praktikere.

 • bæredygtig udvikling |Norden
  04-03-2022

  NVL’s nye programperiode - København

  Workshop for inviterede deltagere

 • bæredygtig udvikling |Norden
  04-03-2022

  NVL’s nye programperiode - Online

  Workshops for inviterede deltagere

 • perustaidot luku- ja kirjoitustaito |Finland
  03-03-2022

  Matematiikkawebinaari V – NVL matematiikan teemavuoden videot

  Matematikwebbinarie V, temaårets videon

 • Utbildningar som berör medborgarnas säkerhet är exempel på kurser som numera kan valideras i samarbete med SFV:s studiecentral i Helsingfors. Fotograf: Karin Lindroos.
  kompetensutveckling lärandemål livslångt lärande |Finland
  02-03-2022

  Fri bildning ger studiepoäng och kompetensmärken

  Många gläds över möjligheten att få studiepoäng från fria bildningen och tredje sektorn. I Finland är kompetensmärken ett verktyg i processen. Men är det rätt väg att gå?

 • Möjligheten till validering av fritidsverksamhet från tidig ålder kan sporra unga till aktivt deltagande i 4H-verksamhet.
  lärandemål realkompetens validering |Finland
  02-03-2022

  4H satsar på akademi som validerar ungas fritidsverksamhet

  I Finland har 4H skapat en plattform där man validerar kurser från tredje sektorn. Nu kan deltagarna redan i unga år få Open Badge och studiepoängsrekommendationer för kurser inom till exempel arbetslivsträning.

 • kompetenceudvikling livslang læring vejledning voksenuddannelse |Norden
  01-03-2022

  Reduktion af digitale kompetencekløfter og digital eksklusion i de nordiske lande

  Rapporten er tænkt som en desk research og lavet med henblik på at give en status på det politiske landskab og konkrete initiativer i Norden, som er relevante for problemstillingerne omkring digitale kløfter og digital eksklusion.

 • Foto: Islands regering
  forskning kortuddannede lige muligheder drop-outs |Island
  28-02-2022

  En ny rapport peger at ulige sociale familiebaggrunde påvirker unges frafrald på ungdomsuddannelserne

  I undersøgelsen blev der set på elevernes sociale og økonomiske baggrund for at identificere faktorer, der forudsiger frafald

 • Foto: Hentet fra rapporten Voksnes utdannings- og yrkesvalg skrevet av Opinion.
  voksenopplæring |Norge
  25-02-2022

  Kartlegging av voksnes utdannings- og yrkesvalg i Norge

  En fersk kartlegging gjennomført av Opinion på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse viser at fire av ti voksne ville valgt en annen utdanning om de skulle valgt på nytt i dag.

 • færniþróun iðn- og starfsmenntun |Finland
  24-02-2022

  Stafræn umbreyting í starfsmenntun með nýjum styrkjum

  Li Andersson menntamálaráðherra Finna hefur veitt 3,7 milljónum evra til þess að þróa stafræna umbreytingu í starfsmenntun í Finnlandi.

 • aðlögun nám fullorðinna iðn- og starfsmenntun |Danmark
  24-02-2022

  Fleiri nýta sér tækifæri til menntunar sem fullorðinslærlingar

  Einkum hefur konum frá öðrum löndum en Vesturlöndum fjölgað.

 • Mariette Gustafsson (til vinstri) og Cathrine Rygaard munu verja 2022 við að skapa forsendur fyrir því að raunfærnimati verði komið á í þrettán sveitarfélögum í Austur-Gautlandi. Ljósmynd: úr einkaeigu
  gæðaeftirlit raunfærnimat nám fullorðinna |Norden
  24-02-2022

  Raunfærnimati samkvæmt norrænu gæðalíkani komið á í Austur-Gautlandi

  Þróun raunfærnimats í þrettán sveitarfélögum í Austur-Gautlandi er á grundvelli Norræna gæðalíkansins fyrir raunfærnimat sem var þróað af raunfærnimatsneti NVL .

 • kotoutuminen aikuiskoulutus ammatillinen koulutus |Danmark
  24-02-2022

  Aikuisten oppisopimuskoulutuksen suosio nousussa

  Etenkin taustaltaan ei-länsimaalaisten naisten määrä kasvanut

 • Mariette Gustafsson (vasemmalla) ja Cathrine Rygaard luovat vuonna 2022 Itä-Göötanmaan kunnille edellytykset kansalaisten osaamisen validointiin. Kuva: yksityinen
  laadunvarmistus opitun tunnustaminen aikuiskoulutus |Norden
  24-02-2022

  Itä-Göötanmaalla osaamisen validointi kuntoon pohjoismaisen mallin avulla

  Validoinnin NVL-asiantuntijaverkoston laatima pohjoismainen malli toimii pohjana validointityön kehittämiselle Itä-Göötanmaan maakunnan 13 kunnassa.

 • Uummannaq, Nordgrønland. Der er lavest ledighed i Uummannaq-distriktet. Her var kun 1,8 procent af arbejdsstyrken gennemsnitligt registreret som ledige hver måned.
  forskning motivation erhvervsliv |Grønland
  23-02-2022

  De grønlandske arbejdstagere har fået en stemme: lønnen er ikke alt

  I et nyt ph.d.-studie har Verena Huppert Karlsson undersøgt det grønlandske arbejdsmarked. Det er et forskningsstudie, som dels har til formål at give arbejdstagerne en stemme, men også at hjælpe landets arbejdsgivere i deres rekrutterings- og fastholdelsesprocesser. I en tid med massiv mangel på arbejdskraft må arbejdsgiverne i Grønland tænke mere strategisk – for lønsummen alene løser ikke deres rekrutterings- og fastholdelsesproblemer.

 • Foto: årsmødet
  lige muligheder livslang læring uddannelsespolitik voksenlæring |Island
  23-02-2022

  Lov om voksnes læring skal revideres

  Revision af lovgivningen om voksenuddannelse skal ske i et bredt samarbejde mellem forskellige aktører for at sikre, at voksenlæringssystemet kan reagere på samfundsmæssige udviklinger

 • efter- og videreudddannelse yderområder ligestilling uddannelsespolitik |Danmark
  21-02-2022

  Udflytning af uddannelser fra de store byer til hele landet

  En igangværende proces og diskussion

 • baskunskaper lika möjligheter |Finland
  17-02-2022

  Digitala klyftan lite mindre i Finland

  De digitala färdigheterna hos finländska vuxna mellan 25 och 64 år är bättre än bland invånarna i Europa i genomsnitt.

 • I framtiden vill Kristine tillsammans med sin familj bygga ett hus på Åland. Foto: Hulya Ehres
  integration internationalisering vuxnas lärande |Åland
  16-02-2022

  Så firar Kristine Åland 100 år

  Tryggheten, möjligheten att påverka och upplevelser. Det är några av orsakerna till varför Kristine Dzene från Lettland valt att stanna på Åland. Hon ska fira att Åland fyller 100 år under hela 2022.

 • integrering innvandrere |Norge
  15-02-2022

  Ny rapport viser sammenheng mellom norskkunnskaper og sysselsetting

  Arbeidsmarkedsdeltakelsn blant voksne norske innvandrere er høyere blant de som har gjennomført den offentlige norskprøven på selvstendig nivå (B1 eller B2) enn blant de som gjennomførte den på basisnivå (A1 eller A2).

 • Kuva: Bildningsalliansen.fi
  perustaidot osaamisen kehittäminen |Norden
  15-02-2022

  Aikuisten digitaaliset perustaidot Pohjoismaissa - Haasteista mahdollisuuksiksi?

  Tämän raportin tarkoituksena on antaa yleiskuva digitaalisten perustaitojen tilanteesta Pohjoismaissa ja selventää, millaisia käytäntöjä maissa parhaillaan on ja mitä mahdollisesti tarvitaan tulevaisuudessa.

 • integration voksenuddannelse erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  14-02-2022

  Flere bruger muligheden for uddannelse som voksenlærling

  Især er antallet af kvinder med ikke-vestlig baggrund steget

 • Foto: Sigrún  Magnúsdóttir
  kompetanseutvikling like muligheter voksnes læring |Island
  10-02-2022

  Like muligheter beriker alle

  I sin åpningstale på et felles årsmøte i NVL og Arbeidslivets opplæringssenter la en ny minister for voksnes læring, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, vekt på at like muligheter til utdanning, samt fleksibelt og variert arbeid som gjør at en stor og mangfoldig gruppe mennesker kan være aktiv på arbeidsmarkedet, kommer alle til gode, enkeltpersoner, virksomheter og samfunnet.

 • folkeoplysning lige muligheder voksenlæring |Danmark
  07-02-2022

  ”Vær med”, lokale fællesskaber – et værn mod ensomhed

  Samarbejde mellem et oplysningsforbund og organisationen BoligSocialt hus

 • bærekraftig utvikling |Norden
  07-02-2022

  Læring i nord 2022

  Kompetanse for det grønne skiftet i nordisk industri - EPALE/NVL-konferansen

 • Mariette Gustafsson (till vänster) och Cathrine Rygaard ska ägna 2022 åt att skapa förutsättningar för Östergötlands tretton kommuner att validera medborgarnas kompetenser. Foto: Privat
  kvalitetssäkring validering vuxenutbildning |Norden
  03-02-2022

  Östergötland får valideringen på plats med nordisk modell

  Den nordiska kvalitetsmodellen för validering, som utvecklades av NVL:s expertnätverk för validering, ligger till grund när tretton kommuner i Östergötland utvecklar sitt arbete med validering.

 • Hildur Betty Kristjánsdóttir Foto: Arbejdslivets oplæringscenter
  kompetenceudvikling livslang læring |Island
  01-02-2022

  Ny direktør for Arbejdslivets oplæringscenter i Island

  Hildur Betty Kristjánsdóttir er ny direktør hos Arbejdslivets oplæringscenter i Island

 • kompetensutveckling yrkesutbildning |Finland
  31-01-2022

  Yrkesutbildningen digitaliseras med nya pengar

  Undervisningsminister Li Andersson har beviljat 3,7 miljoner euro för att utveckla digitalisering inom yrkesutbildningen i Finland.

 • Rapport 2022:1, Nordisk institutt for innovasjon, forskning og utdanning.
  nettundervisning høyere utdanning |Norge
  31-01-2022

  Rapport om pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning

  En ny norsk rapport utgitt av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) undersøker tematikkene digital teknologi som pedagogisk verktøy og infrastruktur, og pedagogisk bruk av teknologi ved norske universitets- og høyskoler.

 • De nordiske landene står samlet bak forslaget om forhandlinger om en global konvensjon mot marin forsøpling. Foto: Eivind Sætre/norden.org
  demokrati bærekraftig utvikling livslang læring |Norge
  28-01-2022

  «Den usynlige kjempen» satser målrettet på treårige prosjekter

  Nordisk samarbeid ble en gang kalt «den usynlige kjempen». Norden med sine beskjedne 27 millioner innbyggere er verdens ellevte største økonomi, og samtidig en godt integrert region.

 • Ett av de nye samarbeidsprosjektene gjennom Nordisk ministerråd heter Barn og unges rett til å bli hørt – koronakrisens konsekvenser. Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org
  bærekraftig utvikling livslang læring |Norge
  28-01-2022

  Nordisk samarbeid – en tillitsfull og praktisk plattform

  Det nordiske samarbeidet utgjør en tillitsfull og praktisk plattform for samarbeid, og involverer de fleste statsråder i regjeringen, heter det i den norske, offentlige presentasjonen av samarbeidet under norsk formannskap i 2022.

 • grunnleikni jöfn tækifæri |Norden
  26-01-2022

  10 frásagnir af grunnleikni á Norðurlöndum

  Hvernig náum við til markhópsins sem þarf að efla stafræna grunnleikni sína? Í nýju riti með yfirskriftinni Látum hversdagslíf allra virka (se Få vardagen att fungera för alla) er úrval frásagna af starfi og verkefnum á Norðurlöndunum þar sem vel hefur tekist til að ná til einstalklinga sem skortir almenna grunnleikni.

 • Eva Ekström-Andersen on linjajohtaja ja opettaa ruotsia sekä englantia Hasnalle ja Salahille. Hän korostaa, että yhteiskunnan jäseneksi opetteleminen on valtavan tärkeää samoin kuin digitaitojen opettelu.
  perustaidot maahanmuuttajat aikuiskoulutus |Åland
  26-01-2022

  ”Opimme niin paljon uutta joka päivä”

  Syyrialaispariskunta Hasna Naasan ja Salah Moussa ovat ensimmäisiä, jotka opiskelevat Ahvenanmaalla aikuisten perusopetuksessa. He viihtyvät Ahvenanmaan maaseudulla.

 • Eva Ekström Andersen er fagstjóri og kennir sænsku og ensku. Hún leggur áherslu á hve mikilvægt það er að verða virkur samfélagsþegn og að Hansna og Salah tileinki sér upplýsingatækni.
  grunnleikni innflytjendur |Åland
  26-01-2022

  „Við lærum svo margt nýtt á hverjum degi“

  Hjónin Hasna Naasan og Salah Moussa frá Sýrlandi eru í hópi þeirra fyrstu sem leggja stund á Grunnmennt á Álandseyjum. Þeim fellur vel vistin á landsbyggðinni á Álandseyjum.

 • perustaidot monimuoto-opetus yhtäläiset mahdollisuudet |Norden
  26-01-2022

  10 pohjoismaista reportaasia perustaidoista

  Miten tavoitamme kohderyhmän, joka tarvitsee digitaalisia perustaitoja? Tuoreen julkaisun ”Få vardagen att fungera för alla” reportaaseissa kerrotaan toimintamuodoista ja hankkeista, joilla on onnistuttu tavoittamaan perustaidot heikosti hallitsevia ihmisiä.

 • Kristian Pohl/Regeringskansliet
  utbildningspolitik validering |Sverige
  21-01-2022

  Ökad validering inom komvux ska stärka kompetensförsörjningen

  Regeringen föreslår att kraftigt öka antalet valideringar i Sverige.

 • Foto: Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
  forskning integration internationalisering |Danmark
  21-01-2022

  Sæt alle elevernes sprog i spil

  Når undervisningen tager udgangspunkt i de sprog, den enkelte elev allerede behersker, kan eleven lære mere. Eksperter fortæller om translanguaging.

 • distansutbildning utbildningspolitik |Finland
  17-01-2022

  Infopaket om Corona-situationen

  Utbildningsstyrelsen har uppdaterat sitt stödmaterial för utbildningsanordnare på olika stadier.

 • etter- og viderutdanning livslang læring |Europa
  14-01-2022

  Delta på webinarer om Erasmus+

  I januar og februar 2022 arrangeres en rekke webinarer om EUs program for program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

 • baskunskaper IKT kompetens livslångt lärande |
  14-01-2022

  Inspirationsmaterial: 10 REPORTAGE om grundläggande färdigheter i Norden

  Samhället ställer idag allt högre krav på grundläggande färdigheter. Att ha svaga grundläggande färdigheter leder lätt till utanförskap.

 • Foto: Mora folkhögskola
  baskunskaper distansutbildning lika möjligheter |Sverige
  13-01-2022

  De får tekniken att funka för alla

  Tack vare en unik kurs på Mora folkhögskola, och en plattform som skapar förutsättningar för ett livslångt digitalt liv, får personer med intellektuell funktionsnedsättning ökad möjlighet att känna sig delaktiga i samhället.

 • Josephine Herslow Foto: Per Jernryd/Malmö stad
  baskunskaper distansutbildning näringsliv vuxnas lärande |Sverige
  12-01-2022

  Digitalt sfi krävde uppfinningsrikedom

  Villkoren för sfi-undervisningen i Malmö ändrades snabbt när pandemin kom. Lärare och skolledning fick lov att hitta på snabba lösningar för att nå sina elever.

 • Att studera ämnen som rör arbetsvardagen, inom ett område man behärskar, är ofta lättare för den som har dåliga erfarenheter av skolan.
  baskunskaper invandrare näringsliv yrkesutbildning |Norge
  12-01-2022

  Utbildning för en enklare arbetsvardag

  Hos yrkesutbildarna Fønix i Norge har många deltagare negativa erfarenheter från skolan. Med grundläggande utbildning som är tydligt kopplad till arbetet ökar deras motivation.

 • efter- og videreudddannelse højere uddannelse kompetenceudvikling erhvervsliv voksenuddannelse |Island
  11-01-2022

  Fremtidens kompetenceprognose frem til år 2035

  Statistik Island har udgivet sin første prognose for kompetencebehov frem til år 2035, og den viser et stigende kompetencebehov inden for de fleste uddannelsesområder

 • En million danskere har ikke de nødvendige digitale færdigheder. Dem forsøger man at opsøge og give redskaberne på flere måder. Foto: pexels.com
  fjernundervisning kompetenceudvikling læringsresultat livslang læring |Danmark
  10-01-2022

  ”Vi håber, vi kan rokke ved en lidt gammeldags tænkning om voksenuddannelse”

  Kodeordene for den uddannelsesindsats, som oplysningsforbundet AOF sammen med en række fagforeninger har foretaget under corona, er hurtighed, smidighed og fleksibilitet. Det har givet gode resultater. Nu håber man, at også loven bliver smidigere.

 • baskunskaper flexibelt lärande lika möjligheter |Norden
  10-01-2022

  10 reportage om grundläggande färdigheter i Norden

  Hur når vi målgruppen i behov av grundläggande digitala färdigheter? Den nya publikationen ”Få vardagen att fungera för alla” består av en samling reportage om verksamheter och projekt som har lyckats nå ut till individer med svaga grundläggande färdigheter.

 • baskunskaper IKT kompetens motivation |Norge
  10-01-2022

  Digitalt spel ger träning i vardagslivets utmaningar

  Spelet Kompis utvecklades för att träna personer i grundläggande kunskaper. När det prövades på en testgrupp visade det sig att målgruppen hade andra behov än man först trott.

 • utbildningspolitik vuxenutbildning |Finland
  10-01-2022

  Projektbidraget blev räddningen under pandemin

  För vuxenutbildarna Omnia i Finland var ett projektbidrag från Utbildningsstyrelsen avgörande för att deras deltagare med låga grundläggande färdigheter skulle kunna fortsätta sin utbildning under pandemin.

 • Jaakko Vuorio
  distansutbildning IKT kompetens yrkesutbildning |Finland
  07-01-2022

  Handledande lärare hjälper kollegor att bli mer digitala

  2015 startade Finland ett handledarsystem (”tutorlärare”) där vissa lärare utbildades i digitala färdigheter och undervisade sina kollegor. Det visade sig vara en lyckträff när pandemin slog till våren 2020.

 • Elevene oppfordres til å kle seg ut på Halloween
  basiskompetanse kompetanseutvikling voksenopplæring |Island
  07-01-2022

  Hvorfor må vi kunne regne?

  Hringsjá er senter for opplærings- og arbeidsrehabilitering. Leder Helga Eysteinsdóttir hilser sammen med matematikklæreren Halldór Örn Þorsteinsson. Det er en hyggelig atmosfære i huset, smil og latter i opptakt til Halloween. Det blir en konkurranse, den som kommer i det beste kostymet blir belønnet.

 • basiskompetence kortuddannede uddannelsespolitik |Danmark
  06-01-2022

  Nu kommer turen – måske – snart til de kortuddannede

  Hvorfor er der så stort et mismatch mellem behovet for at få de almene grundlæggende kompetencer på plads og antallet af kortuddannede voksne, der bliver uddannet i Danmark? Det forsøger vi at give et svar på her. Der er mange barrierer i det nuværende system, men lige nu også håb forude.

 • Policy brief: Kvalitet i realkompetencevurderingen i Norden
  kvalitetssikring realkompetence realkompetencevurdering (RKV) |Norden
  06-01-2022

  Policy brief: Kvalitet i realkompetencevurderingen i Norden

  Kvalitet i RKV er et vigtigt emne for succesen af realkompetencevurderingens systemer og -procedurer.

 • baskunskaper flexibelt lärande språk |Norden
  05-01-2022

  Korta fakta

  Om grundläggande färdigheter i Norden

 • Elevene oppfordres til å kle seg ut på Halloween.
  grunnleikni færniþróun nám fullorðinna |Island
  05-01-2022

  Hvers vegna verðum við að kunna að reikna?

  Hringsjá er miðstöð náms- og starfsendurhæfingar. Helga Eysteinsdóttir forstöðumaður tekur á móti Dialog ásamt Halldóri Erni Þorsteinssyni stærðfræðikennara. Það er góð stemning í húsinu, bros og hlátur í aðdraganda hrekkjavöku. Það verður keppni, sá sem kemur í besta búningnum fær verðlaun.

 • Steinunn Björk og Hafsteinn Stefánsson er begge kommet ett skritt på vei mot sine mål.
  grunnleikni nám fullorðinna |Island
  05-01-2022

  Elska þetta starf!

  Að upplifa að fólk hafi tekið skref fram á við í lífinu og sett sér markmið í námi eða starfi er mikilvægur þáttur í starfi Steinunnar Bjarkar Jónatansdóttur, náms- og starfsráðgjafa hjá MSS á Íslandi.

 • |Danmark
  04-01-2022

  Mikkel Kamp

  Dansk redaktør

 • Dominos medarbeidere fikk bekreftet sine kompetanser og yrkesutdanning med fagbrev.
  kortutdannede næringsliv realkompetanse voksnes læring |Island
  03-01-2022

  Yrkesopplæring med fagbrev

  Arbeidslivets opplæringssenter på Island er i ferd med å fullføre et pilotprosjekt om realkompetansevurdering i samsvar med næringslivets kriterier. Prosjektet ga de ansatte i noen virksomheter mulighet til å få ferdighetene sine vurdert og bekreftet med fagbrev.

 • skammskólagengnir atvinnulíf raunfærnimat nám fullorðinna fullorðinsfræðsla |Island
  03-01-2022

  Fagbréf staðfestir nám á vinnustað

  Um þessar mundir er að ljúka tilraunaverkefni Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins um raunfærnimat á móti viðmiðum atvinnulífsins. Í verkefninu gafst starfsfólki nokkurra fyrirtækja tækifæri til þess að fá færni sína metna og staðfesta með fagbréfi.

 • sustainable development |International
  28-12-2021

  Curriculum Development for Climate Change Education

  The Nordic Network for Sustainable Development arranges in cooperation with Tampere University a workshop for educators about education for sustainable development.

 • hållbar utveckling jämställdhet utbildningspolitik |Norden
  27-12-2021

  Podcast: Intervju med Thomas Blomqvist, finländsk minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

  Samtalet kretsade kring hållbar och jämställd utbildning, om nordiska gränshinder och det unika med nordisk utbildning.

 • kompetensutveckling |Norden
  27-12-2021

  Virksomhedsplan 2022 - Kompetenceudvikling af voksenlærere

  Dette skal netværket för kompetenceudvikling af voksenlærere gøre i 2022

 • validering |Norden
  27-12-2021

  Verksamhetsplan 2022 - Validering

  Detta skall valideringsnätverket göra 2022

 • hållbar utveckling |Norden
  24-12-2021

  Verksamhetsplan 2022 - Hållbar utveckling

  Detta skall nätverket för hållbar utveckling göra 2022

 • vägledning |Norden
  24-12-2021

  Verksamhetplan 2022 - Nordiskt nätverk för vägledning

  Detta gör Nordiskt nätverk för vägledning i 2022

 • baskunskaper |Norden
  24-12-2021

  Virksomhetsplan 2022 - Alfarådet

  Detta skall alfarådet göra 2022

 • fängelseutbildning |Norden
  24-12-2021

  Verksamhetsplan 2022 - Fengselsundervisning

  Detta skall fängelsenätverket göra 2022

 • baskunskaper |Norden
  24-12-2021

  Verksamhetsplan 2022 - Grundläggande färdigheter

  Detta skall nätverket göra 2022

 • Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org
  research sustainable development |Norden
  23-12-2021

  Nordic webinar series on learning for sustainable development

  Webinar No.1: Transformative learning and embodied intelligence as a way to tackle the complexity of sustainable development

 • Eva Ekström Andersen är linjeledare och lärare i svenska och engelska. Hon betonar hur viktigt det är att lära sig att bli en samhällsmedborgare och att Hansna och Salah jobbar med de digitala färdigheterna.
  baskunskaper invandrare vuxenutbildning |Åland
  21-12-2021

  ”Vi lär oss så mycket nya saker varje dag”

  Paret Hasna Naasan och Salah Moussa från Syrien är de första som går utbildningen Grundvux på Åland. Här ute på den åländska landsbygden trivs de.

 • On tärkeää muistaa, että jos kaikki tekevät vähän, saadaan aikaiseksi paljon, sanoo Anja Bakken Riise, ympäristö- ja solidaarisuusjärjestön Framtiden i våre hender johtaja.
  kestävä kehitys elinikäinen oppiminen motivaatio |Norge
  20-12-2021

  Kestävyyttä luodaan pienillä arkisilla teoilla ja suuren mittakaavan politiikalla

  Maapallo ja me sen asukkaina olemme riippuvaisia siitä, että kaikki tekevät joitain muutoksia omassa arjessaan, sanoo Framtiden i våre hender -järjestön johtaja Anja Bakken Riise DialogWebin haastattelussa.

 • Hlutverk kennarans er að breytast. Um það vildu margir kennarar ræða á fyrsta málþingi Nordplus verkefnisins Endursköpun símenntunar. Fólkið á myndinni er greininni óviðkomandi. Lärarens yrkesroll håller på att förändras. Det ville många lärare diskutera när Nordplus-projektet Mynd: Yadid Levy / norden.org
  símenntun nýsköpun færniþróun |Norden
  20-12-2021

  Nýtt Nordplus-verkefni kortleggur nám framtíðarinnar

  Hvernig mun nám fara fram t í framtíðinni og hvert verður hlutverk kennarans? Samstarfsaðilar í Nordplus verkefninu Endursköpun símenntunar eru fulltrúar þriggja háskóla á Norðurlöndum.

 • háskólamenntun símenntun |Norge
  20-12-2021

  Aukin áhersla á æðri menntun og færni

  Í Noregi mun menntamálaráðuneytið auka áherslu á æðri menntun og færni í nýrri langtímaáætlun fyrir vísindi og æðri menntun sem þróa á árið 2022 og vera tilbúin árið 2023.

 • korkeakoulutus elinikäinen oppiminen |Norge
  20-12-2021

  Lisäpanostuksia korkeakoulutukseen ja osaamiseen

  Norjan osaamisministeriö aikoo panostaa lisää korkeakoulutukseen ja osaamiseen uudessa tutkimusta ja korkeakoulutusta koskevassa pitkän aikavälin suunnitelmassaan. Suunnitelman laatiminen alkaa vuonna 2022, ja sen on määrä valmistua vuonna 2023.

 • Foto: Islands regering
  uddannelsespolitik |Island
  17-12-2021

  Ny regering i Island og nye ministerier

  I forbindelse med regeringsdannelsen vil der blive foretaget omfattende ændringer i kabinetsstrukturen

 • Lärarens yrkesroll håller på att förändras. Det ville många lärare diskutera när Nordplus-projektet Rekonstruktion av livslångt lärande höll sitt första seminarium. Personerna på bilden har inte med texten att göra. Foto: Yadid Levy / norden.org
  fortbildning innovation kompetensutveckling |Norden
  16-12-2021

  Nytt Nordplus-projekt kartlägger framtidens lärande

  Hur kommer lärandet att se ut i framtiden och vilket blir lärarens uppdrag? I Nordplus-projektet Rekonstruktion av livslångt lärande samarbetar tre högskolor i Norden.

 • Elm Magazine
  democracy distance education flexible learning |Norden
  14-12-2021

  Elm Magazine: Open online education ensures education for all

  Professor Ebba Ossiannilsson, a member of NVL Digital, is interviewed on the topic of open online education in Elm Magazine’s most recent issue.