• Foto: Enzo Tommasi
  sprog |Norden
  08-05-2021

  Webinar om matematik og sprog

  Matematiske formler er skrevet i et sprog med højst specielle regler, som dog ikke er svære at forstå for elever med gode sprogkundskaber. Forståelse for de sproglige nuancer gør matematiske ræsonnementer betydelige lettere at forstå og konstruere.

 • Foto: Joseph Mucira
  aikuisten oppiminen |Finland
  06-05-2021

  NVL Suomi verkostotapaaminen /NVL Finlands nätverksträff

  Kaikki Suomessa toimivat NVL-verkostojen jäsenet kutsutaan yhteiseen verkostotapaamiselle 1.6. kello 13-15.

 • Foto: Karolina Grabowska
  demokrati folkeoplysning bæredygtig udvikling |Danmark
  06-05-2021

  Bæredygtighed et prioriteret tema i folkeoplysningen

  Dansk folkeoplysnings samråd, har i disse år et stærkt fokus på bæredygtighed forstået som både klima, grøn omstilling, biodiversitet samt som et bæredygtigt samfund, der sikrer mennesket som individ og medborger.

 • Foto: Cleyder Duque
  basiskompetanse integrering voksenopplæring fag- og yrkesopplæring |Norge
  06-05-2021

  Støtte til 88 kurs for 1000 voksne på vei mot fagbrev

  Omkring 23 millioner kroner er fordelt blant tilbydere av kurs som skal forberede voksne til å ta fagbrev, gjennom tilskuddsordningen Kompetanse Pluss.

 • Foto: João Jesus
  uddannelsespolitik erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  04-05-2021

  Flere påbegynder en erhvervsuddannelse og elevernes trivsel er høj

  Flere elever begynder på 2. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb

 • Foto: Yadid Levy/norden.org
  basiskompetence demokrati kompetenceudvikling kortuddannede voksenuddannelse |Danmark
  04-05-2021

  Lær matematik – og hold hovedet koldt

  Matematikken kan støtte de menneskelige kompetencer til at løse problemer i livet generelt, og de giver nogle vigtige redskaber til at indgå som borger i et demokrati, mener Mahmut Aydin, der underviser kortuddannede voksne i matematik på AVU-niveau.

 • Foto: Kindel Media
  forskning IKT-kunnskap |Norden
  02-05-2021

  Workshop 2 om digital delagtighet

  NVL Digital arrangerar 2 workshops i maj

 • Foto: Kindel Media
  forskning IKT-kunnskap |Norden
  02-05-2021

  Workshop 1 om digital delagtighet

  NVL Digital arrangerar 2 workshops i maj

 • Foto: Meruyert Gonullu
  fleksibel læring innovasjon integrering |Norden
  01-05-2021

  9 Conversations – verktøykasse

  Utfordring: Hvordan hjelpe innvandrere med å etablere egen virksomhet?

 • Foto: Rodolfo Quirós
  kompetenceudvikling kortuddannede uddannelsespolitik erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  30-04-2021

  Ubalancer på arbejdsmarkedet, mangel på faglært arbejdskraft i 2030, højere dagpenge styrker uddannelsesløft

  Er aktuelle temaer der behandles i Arbejdernes erhvervsråds temapublikationer.

 • Digiperustaidot Suomessa 2021 – haasteita ja mahdollisuuksia
  tietotekniset taidot |Norden
  29-04-2021

  Digiperustaidot Suomessa 2021 – haasteita ja mahdollisuuksia - Grundläggande digitala kompetenser i Finland 2021 – utmaningar och möjligheter

  NVL suomen perustaitoverkosto järjestää Grundläggande digitala kompetenser i Finland 2021 – utmaningar och möjligheter.

 • Foto: Ameen Fahmy
  forskning innovation kompetenceudvikling erhvervsliv |Danmark
  29-04-2021

  Building innovation capacity, BIC

  Et forsknings- og udviklingsprojekt båret af et stærkt partnerskab

 • Mynd: Caio
  menntastefna iðn- og starfsmenntun |Danmark
  28-04-2021

  Sérstakar aðgerðir til þess að fjölga nemaplássum og efla gæði starfsnáms

  Ákveðið hefur verið að veita 121 milljónum danskra króa til þess stuðnings við starfsnámsstaði, leit og gæði.

 • lýðræði rannsóknir upplýsingatækni jöfn tækifæri |Norden
  28-04-2021

  Stafræn þátttaka á dagskrá

  Nýjasta net NVL ber nafnið NVL Digital og beinir sjónum næstu tvö árina að stafrænni þátttöku.

 • gæðaeftirlit raunfærni |Norden
  28-04-2021

  Þannig virkar nýi NVL Gæðavitinn fyrir raunfærnimat

  Nýjum gæðavita NVL er ætlað að aðstoða fagaðila við að tryggja gæði vinnu við raunfærnimat.

 • hållbar utveckling |Norden
  28-04-2021

  Inspirationsbok för hållbar utveckling inom vuxenutbildningen i Norden

  Inbjudan till DIG att bidra. Skicka in ditt bidrag senast den 11.11!

 • Foto: Gerd Altmann
  bæredygtig udvikling voksenuddannelse |Norden
  27-04-2021

  Voksenlæring til et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden

  Hvordan kan voksenundervisningen understøtte et konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden?

 • Der er dannet et dansk forskningsnetværk for bæredygtig udvikling og nye ph.d.-studerende har gang i spændende og praksis-nære projekter. Foto: Sigurður Ólafsson/norden.org
  folkeoplysning forskning bæredygtig udvikling uddannelsespolitik |Danmark
  26-04-2021

  Bæredygtig uddannelse rykker – men mest i de andre nordiske lande

  Der sker mere end nogensinde med bæredygtighedspædagogikken. Lektor og forsker i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Jonas Andreasen Lysgaard, der sammen med andre forskere fra DPU står bag ny bog om forskning og praksis på området, savner dog en stærkere dansk politisk vilje til at forankre bæredygtighedsmålene i undervisningen.

 • demokrati forskning IKT kompetens lika möjligheter |Norden
  22-04-2021

  Digital delaktighet på agendan

  NVL:s nyaste nätverk heter NVL Digital och fokuserar de kommande två åren på digital delaktighet.

 • Foto: George Becker
  perustaidot aikuiskoulutus |Norden
  19-04-2021

  Matematiikkapelot ja työelämä – matematikrädslor och arbetslivet

  Iltapäivä opettajille, kouluttajille ja työelämän edustajille
  En eftermiddag för lärare, utbildare och arbetsgivare.

 • Direktør for Opplæringsnettverket, livslanlæringssentret på Sør-Island Eyjólfur Sturlaugsson fornemmer forandringer på voksenutdanningsfeltet på Island. Fotograf: Yadid Levy/norden.org
  utdanningspolitikk voksenopplæring |Island
  19-04-2021

  Voksenutdanning ved veiskille?

  Nylig arrangerte Kvasir en webkonferanse i samarbeid med NVL, Arbeidslivets opplæringssenter og forbundet Leikn, som alle arbeider kontinuerlig for å styrke og støtte voksnes læring på Island.

 • Direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge er opptatt av å skape jobbmuligheter for unge, nyutdannede mennesker. Foto: Kompetanse Norge
  fleksibel læring etter- og viderutdanning kompetanseutvikling |Norge
  17-04-2021

  Økt bevilgning til fleksibel videreutdanning for nyutdannede, arbeidsledige og permitterte

  Det er bevilget 139 millioner kroner ekstra til oppskalering av fleksible utdanningstilbud tilpasset nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, ledige og permitterte. Kompetanse Norge og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) forvalter tilskuddsordningen.

 • Foto: Alexandra Koch
  kompetanseutvikling voksnes læring |Norden
  15-04-2021

  Kompanseutvikling for jobb og omstilling – erfaringer fra ett år med korona

  Frokostwebinar om kompetanseutvikling i arbeidslivet

 • Foto: Caio
  uddannelsespolitik erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  14-04-2021

  Særlig indsats for at få flere lærepladser og bedre kvalitet på erhvervsuddannelserne

  Der afsættes 121 mio. i 2021 til at styrke lærepladsunderstøttende arbejde, søgning og kvalitet

 • Kartlegging av NVL-nettverkenes påvirkning på FNs bærekraftsmål og bidrag til Nordisk ministerråds Visjon 2030
  folkbildning hållbar utveckling vuxnas lärande |Norden
  13-04-2021

  Kartlegging av NVL-nettverkenes påvirkning på FNs bærekraftsmål og bidrag til Nordisk ministerråds Visjon 2030

  NVL har genomfört en kartläggning kring hållbarhet för att göra en utvärdering av hur NVL:s verksamhet beaktar FN:s olika hållbarhetsmål.

 • Mange er udenfor den verdensomspændende bevægelse mod et bedre klima. Enten fordi de ikke vil ændre vaner, fordi de ikke kan, eller fordi de ikke ved, hvordan man skal gøre. En bæredygtig karrierevejledning skal koncentrere sig om at få alle med, mener Kalle Vihtari.
  bæredygtig udvikling lige muligheder vejledning |Danmark
  13-04-2021

  Bæredygtig karrierevejledning i praksis: ”Det er nødt til at være noget for alle”

  Vi skal og må den bæredygtige klimavej – også i karrierevejledningen. Men vi skal koncentrere os om at få alle med, mener finske Kalle Vihtari, der arbejder både i praksis og som forsker med karrierevejledning. Han mangler dog nogle værktøjer til dette.

 • Katrín Jakobsdóttir, premierminister og Ásmundur Einar Daðason, social-og børneminister. mbl.is/Eggert Jóhannesson
  lige muligheder motivation |Island
  12-04-2021

  Kampagnen "Lad os komme i gang" er formelt lanceret

  Islands regering opfordrer virksomheder, institutioner og kommuner til at ansætte arbejdsløse og tilbyder nu en tilstrækkelig støtte. Målet er at mindske arbejdsløsheden.

 • Foto: Stan Petersen
  folkeoplysning |Danmark
  07-04-2021

  ”Folkeoplysning i kommunerne”

  I rapporten ”Folkeoplysning i kommunerne” gives et samlet overblik over folkeoplysende aktiviteter og tilskud, samt forvaltning af aktiviteterne i de enkelte kommuner.

 • I alle pædagogiske og vejledningsmæssige indsatser er der altid en normativitet til stede. Vi er bare ikke bevidste om det, mener Miriam Dimsits.
  bæredygtig udvikling lige muligheder vejledning |Danmark
  07-04-2021

  Bæredygtig vejledning kan være svaret på bæredygtighedskrisen

  FN’s verdensmål kan bruges helt konkret som døråbner til fremtidens uddannelser og arbejdsmarked, og karrierevejlederne spiller en vigtig rolle, hvis de vil bruge dem som værktøj. Det mener Miriam Dimsits, der har opdateret og udvidet Green Guidance-metoden med begrebet bæredygtighed.

 • Mickey Gjerris, teolog og lektor i bioetik ved Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet
  bæredygtig udvikling |Norden
  06-04-2021

  Men, jeg er jo kun en dråbe i havet

  Bioetiker og teolog Mickey Gjerris vil fortælle om, hvorfor han mener, at det ikke alene giver etisk, men også åndelig mening at handle når Jorden brænder, selvom man kun er en dråbe.

 • Fotograf: Silje Katrine Robinson, norden.org
  lifelong learning career guidance accreditation of prior learning |Europa
  05-04-2021

  NVL is part of TRANSVAL-EU

  TRANSVAL-EU is a new project about validation of transversal skills across Europe

 • Foto: Tima Miroshnichenko
  erhvervsliv voksenuddannelse |Danmark
  31-03-2021

  En stor del af udgifter til voksen-, efter- og videreuddannelse betales af virksomheder

  Private virksomheder i 2018 betalte 61 % af udgifterne og det offentlige 39 %

 • høyere utdanning livslang læring efter- og videreudddannelse |Norge
  31-03-2021

  Ny stortingsmelding om styring av statlige universitet og høgskoler kommer våren 2021

  Regjeringens ønsker et bedre system med tilbud om etter- og videreutdanning, for å dekke kompetansebehovet i arbeids- og næringslivet lokalt og nasjonalt.

 • ”Nu ska vi inkludera alla i processen”. Så tänker man vid undervisnings och kulturministeriet i Finland. Digitala samtalsforum och inspirerande verkstäder är viktiga arbetsmetoder när framtidens utbildning stakas ut.
  hållbar utveckling livslångt lärande utbildningspolitik |Finland
  30-03-2021

  Stark go-anda formar hållbar utbildning i Finland

  Alla hoppar inte i taket av glädje och entusiasm när man säger ”utbildningspolitisk redogörelse”. Men i Finland har utbildnings- och kulturministeriet lyckats med konsten att involvera tusentals ivriga människor i processen.

 • fleksibel læring veiledning |Norden
  29-03-2021

  Karriereveiledning.no - erfaringsdeling

  Karriereveiledning.no er et offentlig tilbud til den norske befolkningen hvor alle innbyggerne kan få gratis karriereveiledning via chat eller telefon. Etter åtte måneder i drift ønsker de å dele deres erfaringer.

 • Alla påverkar! Jokainen vaikuttaa!
  hållbar utveckling utbildningspolitik |Norden
  27-03-2021

  Alla påverkar! Jokainen vaikuttaa!

  En virtuell konferens om utbildning, kultur och unga som drivkrafter för hållbar utveckling. 8 - 9 juni, 2021

 • Mynd: Gillian Callison
  jöfn tækifæri menntastefna |Norge
  24-03-2021

  Réttur til þess að ljúka námi á framhaldsskólastigi í Noregi

  Norska ríkisstjórnin vil innleiða rétt til þess að ljúka námi bæði fyrir ungt fólk og fullorðna. Tillögur ríkisstjórnarinnar fela í sér gríðarlega réttindabót: Nú eiga allir að hafa rétt á að ljúka og ná – ekki aðeins að leggja stund á nám í framhaldsskóla.

 • Stafræna lýðskólann
  lýðræði dreifmenntun alþýðufræðsla |Danmark
  24-03-2021

  Stafrænn lýðskóli – lýðskóli sem allir í Danmörku geta stundað nám við

  Danskir lýðskólar hafa sameinast um að stofna til og bjóða upp á „Stafræna lýðskólann“ – opið og ókeypis tilboð fyrir alla íbúa.

 • Framkvæmdastjóri Hæfnistofnun Noregs, Sveinung Skule,
  símenntun færniþróun raunfærni |Norge
  24-03-2021

  Ábót á hæfni brýnni en nokkru sinni

  - Ráð tengd hæfnistefnu munu leika mikilvægt hlutverk í viðspyrnu efnahagslífsins í kjölfar heimsfaraldursins, segir Sveinung Skule, framkvæmdastjóri við DialogWeb. Við buðum honum í viðtal á tímum atvinnuleysis og leyfisveitinga, sjokkstafvæðingu og hraðari takti breytinga vegna heimsfaraldursins

 • Inger Goul Andersen
  osaamisen kehittäminen ihmiset joilla on matala koulutustaso motivaatio elinkeinoelämä aikuiskoulutus |Danmark
  24-03-2021

  Paranna motivaatiota ja lähde pois tutuista ympyröistä

  Opetuksen järjestäminen työpaikalla tuo mukanaan suuria hyötyjä. Se voi parantaa työntekijöiden osaamista, motivoida heitä lisäkouluttautumiseen sekä taata yrityksen tarvitseman osaamisen, yritysneuvoja Inger Goul Andersen sanoo. Koulutusmuoto edellyttää kuitenkin huomattavaa joustavuutta – etenkin vastaisuudessa.

 • Virtuaalinen kansanopisto
  demokratia monimuoto-opetus vapaa sivistystyö |Danmark
  24-03-2021

  Virtuaalinen kansanopisto on avoin kaikille tanskalaisille

  Tanskan kansanopistot ovat yhdessä perustaneet virtuaalisen kansanopiston, joka on kaikille tanskalaisille avoin ja ilmainen.

 • Webinar-serie: En didaktisk model for demokrati og matematikundervisning. Del 3 af 3
  basiskompetence sprog |Norden
  23-03-2021

  Aflyst: Webinar-serie: Regne med sprog. Del 3 af 3

  Tema

  Ann-Charlotte Vennberg, en af forfatterne til bogen ”Räkna med språk”, vil beskrive hendes arbejde med at integrere sprog og

 • Anni Karttunen har varit verksam i NVL sedan starten 2005. Tidigare var hon anställd, bland annat på finländska myndigheter, men idag driver hon eget från den lilla byn i östra Finland där hon bor. Foto: Privat
  kvalitetssäkring validering |Norden
  23-03-2021

  Så fungerar NVL:s nya kvalitetskompass för validering

  NVL:s nya kvalitetskompass ska hjälpa professionella att säkra kvalitén i sitt arbete med validering.

 • Foto: Gabby K
  perustaidot aikuiskoulutus |Finland
  23-03-2021

  NVL Suomen perustaitoverkosto järjestää

  Iltapäivä opettajille ja ohjaushenkilöstölle – ”Miten matemaattisia taitoja kannattaa lähestyä ja tukea 2020-luvun ammatillisessa koulutuksessa”

 • Foto: RODNAE Productions
  kompetensutveckling utbildningspolitik |Sverige
  20-03-2021

  Så ska vuxenutbildningen stärka kompetensförsörjningen

  Förslag till ny lagstiftning för att stärka kompetensförsörjningen, snabba på integrationen och öka omställningsförmågan på arbetsmarknaden.

 • Foto: højskolens hjemmeside.
  folkeoplysning uddannelsespolitik |Island
  20-03-2021

  Folkehøjskole i Island modtager anerkendelse af Uddannelsesdirektoratet for første gang

  Folkehøjskolen i Flateyri er blevet del af det islandske uddannelsessystem, en længe ventet milepæl for højskoler i Island generelt

 • utbildningspolitik vuxenutbildning vuxnas lärande |Norden
  19-03-2021

  Årsrapport 2020

  NVL:s Årsberättelse redovisar resultat inom alla nordiskt prioriterade teman enligt uppdrag från Nordiska Ministerrådet. NVL presenterar resultat från nätverkssamarbetet, samt beskriver förmedling och implementering av resultaten både nordiskt och på nationell nivå.

 • Overblik over NVL's målgrupper for 2020
  bæredygtig udvikling livslang læring uddannelsespolitik |Norden
  15-03-2021

  NVL’s årsrapport: vigtigste resultater for 2020

  Arbejdet med bæredygtig udvikling og Vision 2030 er blandt NVL’s vigtigste resultater for 2020

 • Foto: Andrea Piacquadio
  democracy education policy |Norden
  13-03-2021

  The Importance of Democracy in Education

  You are invited to follow the presentation “Constructing Stronger Democracy in School and Education” By Matti Rautiainen, Senior University Lecturer at the University of Jyväskylä, Finland.

 • Foto: Skolverket.se
  livslang læring realkompetencevurdering (RKV) |Norden
  12-03-2021

  Validering och vägledning för att förkorta individens utbildningsväg

  Ett digitalt seminarium om olika sätt att organisera och genomföra validering samt vikten av vägledning i processen.

 • Foto: Michal Matlon
  maahanmuuttajat koulutuspolitiikka |Finland
  11-03-2021

  Päättäjät päättää, vaan tietääkö ne mittää?/ Beslutsfattarna beslutar, men kan de någå?

  Aikuisten maahanmuuttajien luku-ja kirjoitustaidon opettajien, opetuksen suunnittelijoiden, tutkijoiden ja koulutuksen järjestäjien yhteinen

 • Foto: Gillian Callison
  like muligheter utdanningspolitikk |Norge
  10-03-2021

  Rett til å fullføre videregående opplæring i Norge

  Den norske Regjering vil innføre fullføringsrett for både unge og voksne. Regjeringens forslag innebærer en enorm utvidelse av rettigheten: Nå skal alle ha rett til både å fullføre og bestå– ikke bare til å delta i videregående opplæring.

 • Katherine Richardson, professor i biologisk oceanografi, medlem af Klimarådet og udpeget af FN’s generalsekretær til at give status på verdensmålene.
  bæredygtig udvikling |Danmark
  08-03-2021

  Webinar - Vi står med ryggen mod muren (dfs.dk)

  Hvilke parametre skal vi ændre på globalt, nationalt og lokalt for at skabe en bedre balance i vores forbrug af naturens ressourcer? Og hvordan kan civilsamfundet bidrage til den bæredygtige udvikling?

 • Foto: Pixabay
  IT færdigheder livslang læring |Norden
  08-03-2021

  Netværksmøde NVL-digital

  Netværket NVL-digital holder sit andet møde d. 8. marts 2021.

  Dagsordenen følger pr. mail.

 • Foto: Charlotte May
  uddannelsespolitik |Danmark
  08-03-2021

  Indsatser der skal styrke faglighed og trivsel under corona-krisen

  Indsatserne er både målrettet elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelserne i Danmark.

 • Inger Goul Andersen
  kompetenceudvikling kortuddannede motivation erhvervsliv voksenuddannelse |Danmark
  08-03-2021

  Øg motivationen – kom væk fra de vante rammer

  Der er store fordele ved at lægge undervisningen ud på virksomhederne. Det kan både løfte den enkelte medarbejder, motivere til mere uddannelse og sikre, at virksomhederne får de nødvendige kompetencer, siger virksomhedskonsulent Inger Goul Andersen. Men det kræver stor fleksibilitet – ikke mindst fremover.

 • Foto: Anna Earl
  utdanningspolitikk realkompetansevurdering |Island
  05-03-2021

  535 ekstra millioner til opplæringstilbud og validering

  Bevilgningen er til Arbeidslivets opplæringssenter som skal formidle videre til livslanglæringssentrene rundt om Island

 • IKT kompetens |Norden
  03-03-2021

  Verksamhetsplan 2021 - NVL Digital

  Detta skall nätverket göra 2021

 • Foto: Maksym Kaharlytskyi
  fleksibel læring etter- og viderutdanning livslang læring |Norge
  02-03-2021

  55 millioner til 10 bransjeprogrammer

  Tilbydere av utdanning kan innen 8. april 2021 søke om økonomisk støtte til å utvikle og prøve ut opplæringstilbud for ansatte, permitterte og/eller ledige innenfor ti bransjer.

 • Lifelong learning governance in the Nordic countries
  research lifelong learning education policy |Norden
  02-03-2021

  Lifelong learning governance in the Nordic countries: a comparison Towards a systemic approach

  In recent years, the Nordic countries have taken steps towards lifelong learning governance pursuant to systemic thinking.

 • Direktør i Kompetanse Norge, Sveinung Skule, står midt oppe i pandemi-krisepakker på kompetanseområdet. Foto: Kompetanse Norge
  kompetanseutvikling livslang læring realkompetanse |Norge
  02-03-2021

  Kompetansepåfyll viktigere enn noen gang

  - Kompetansepolitiske virkemidler har blitt svært viktig for å møte den økonomiske krisen i kjølvannet av pandemien, sier direktør Sveinung Skule til DialogWeb. Vi inviterer han til intervju midt oppe i arbeidsledighet og permitteringer, sjokkdigitalisering og økt omstillingstakt på grunn av pandemien

 • Den virtuelle højskole
  demokrati fleksibel læring folkeoplysning |Danmark
  01-03-2021

  Den virtuelle højskole – en højskole, der er frit tilgængelig for hele Danmark

  De danske folkehøjskoler er gået sammen om at etablere og tilbyde ”Den Virtuelle højskole” - et åbent og gratis højskole tilbud for alle borgere.

 • learning outcomes |Norden
  01-03-2021

  Do educational projects have an afterlife?

  A nagging question: Do projects change anything? Do Nordic educational projects have an effect after their funding ends? If so: What lives on? ... and why?

 • Deirdre Hansen karierevejleder og medlem af IKT og vejledning netværket i NVL præsenterer netværkets virksomhed.
  uddannelsespolitik voksenlæring |Færöerne
  24-02-2021

  Orientering om NVL for politikere

  NVL har stor betydning for det videre arbejde med voksenlæring, kompetenceudvikling og livslang vejledning på Færøerne.

 • Foto: Nandhu Kumar
  fjernundervisning efter- og videreudddannelse voksenuddannelse |Danmark
  24-02-2021

  Corona nedlukning af skoler og uddannelsesinstitutioner - en stejl læringskurve på alle niveauer

  I fem rapporter har Danmarks Evalueringsinstitut undersøgt, hvilke erfaringer man har gjort sig med nødundervisningen under covid-19-nedlukningen.

 • Níundi hver stúdent sem lýkur námi við Menntamiðstöðina Midt-Troms býr áfram á svæðinu, segir framkvæmdastjórinn Vidar Gunnberg.
  dreifmenntun símenntun færniþróun |Norge
  24-02-2021

  Ævinám mikilvægt í norðurslóðapólitík

  „Norður er best. Vetrar logahvirfill, sumarnætur kraftaverk. Ganga mót vindi, klífa fjöll. Líta norður.“ Þessar ljóðlínur eru úr ljóði norska ljóðskáldsins Rolf Jacobsen Norður. Þeim fjölgar sem líta í norðurátt. Áhugi stjórnmálamanna á norðurslóðum eykst bæði meðal þjóðanna sem í hlut eiga og á alþjóða vísu.

 • Mynd: Georg Arthur Pflueger
  símenntun upplýsingatækni færniþróun |Norge
  24-02-2021

  Stafrænt samfélag ekki aðgengilegt öllum

  Samtímis því að kórónufaraldurinn hefur átt þátt í að efla stafrænan vettvang og verkfæri til náms, funda og samskipta, verður greinlegt að hætt er við að fjölmennir hópar íbúa verði útilokaðir frá þátttöku í samfélaginu vegna skorts á stafrænni hæfni.

 • Yhdeksän kymmenestä Keski-Tromssan opintokeskuksesta valmistuneesta jää töihin ja asumaan alueelle, johtaja Vidar Gunnberg kertoo.
  monimuoto-opetus osaamisen kehittäminen elinikäinen oppiminen |Norge
  24-02-2021

  Elinikäinen oppiminen tärkeää pohjoisten alueiden politiikalle

  ”Pohjola on paras. Talven liekkipyörre, kesäyön ihme. Käy tuulta päin, vuorten halki. Katso pohjoiseen. ” Nämä säkeet ovat runoilija Rolf Jacobsenin runosta ”Nord” (Pohjola). Yhä useampi katsoo pohjoiseen: pohjoisiin alueisiin kohdistuu yhä enemmän poliittista kiinnostusta sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

 • Kuva: Georg Arthur Pflueger
  tietotekniset taidot osaamisen kehittäminen elinikäinen oppiminen |Norge
  24-02-2021

  Digitaalinen yhteiskunta ei ole kaikkien ulottuvilla

  Koronakriisi on lisännyt digitaalisten ympäristöjen ja työkalujen käyttöä oppimisessa, kokouksissa ja yhteydenpidossa. Samaan aikaan käy yhä selvemmäksi, että suuret väestöryhmät ovat vaarassa jäädä yhteiskuntaelämän ulkopuolelle puutteellisten digitaitojen vuoksi.

 • täydennyskoulutus aikuiskoulutus |Danmark
  24-02-2021

  ”Tanskan joustoturvamalli vahvistaa työmarkkinoita tulevien muutosten varalta”

  Entistä harvempi kuitenkin osallistuu aikuis- ja täydennyskoulutukseen

 • MMS Center for livslang læring afholder kurser til voksne, der er interesseret i at starte deres egen virksomhed.
  innovation livslang læring |Island
  22-02-2021

  Innovationstænkning på MMS Center for livslang læring

  MMS Center for livslang læring afholder kurser til voksne, der er interesseret i at starte deres egen virksomhed.

 • Forsiden av Perspektivmeldingen. Kompetanseutvikling og grønt skifte foreskrives. Illustrasjon: Regjeringen.no
  etter- og viderutdanning kompetanseutvikling livslang læring |Norge
  22-02-2021

  Den norske Regjerings Perspektivmelding for de neste fire årene

  Statens skatteinntekter vokser saktere enn velferdsstatens utgifter til pensjon, helse- og omsorgstjenester. Aldersbæreevnen er i dag på fire yrkesaktive personer per pensjonist.

 • Jens-Kjeld Jensen i sit værksted, hvor han arbejder med at udstoppe fugle. Foto: Ingi Rasmussen
  realkompetencevurdering (RKV) |Færöerne
  22-02-2021

  En ildsjæls utrættelige kamp for naturen

  Jeg er bare en dansk kok på Nólsoy, siger Jens-Kjeld Jensen, der modtog Nordisk Råds miljøpris i 2020. Udsagnet yder dog ikke prismodtageren fuld retfærdighed.

 • Det norske Storting. Foto: Kompetanse Norge
  integrering innvandrere livslang læring |Norge
  19-02-2021

  Ny integreringslov fra januar 2021

  Den norske Regjerings nye integreringslov trådte i kraft 1. januar 2021. Pliktene til den enkelte nyankomne, samt norske kommuner og fylkeskommuner tydeliggjøres.

 • Målare är ett av yrkena som har validerats mest i Sverige hittills. Mannen på bilden har ingenting med texten att göra. Foto: Jarmoluk/Pixabay
  kompetensutveckling livslångt lärande validering yrkesutbildning |Sverige
  15-02-2021

  Många fina ord, men också fler samarbeten

  Den 21 januari samlades sex svenska myndigheter på Zoom för att tala om hur de kan ska samarbeta för bättre kompetensförsörjning och livslångt lärande.

 • nám fullorðinna nám fullorðinna fullorðinsfræðsla |Norden
  14-02-2021

  Møde med islandske repræsentanter i NVL’s netværk og arbejdsgrupper

  9. apríl 2021 kl. 10-12 á Zoom

 • Info-møde for politiske beslutningstagere
  uddannelsespolitik voksenlæring |Færöerne
  12-02-2021

  Info-møde for politiske beslutningstagere

  NVL og Yrkisdepilin på Færøerne inviterer færøske parlamentarikere og politiske beslutningstagere til info møde.

 • Online kick-off meeting
  sustainable development education policy |Norden
  11-02-2021

  Online kick-off meeting - Nordic Teacher education network on the topic of sustainable development and Nordic co-operation

  March 3, 2021 (14.30 Finnish time; 13.30 for Denmark, Norway, Sweden; 12.30 for Iceland)

 • erhvervsliv uddannelsespolitik |Island
  11-02-2021

  Ny administrede direktør for Arbejdslivets uddannelsescenter

  Sigríður Guðmundsdóttir har arbejdet inden for menneskelige ressourcer og uddannelse i årevis

 • basic skills lifelong learning motivation |Europa
  10-02-2021

  How to improve adults’ basic skills in Europe?

  The European Commission has started an evaluation process on progress made in implementing the Upskilling Pathways initiative

 • folkeoplysning bæredygtig udvikling |Norden
  08-02-2021

  Grøn omstilling og civilsamfundets rolle

  Webinar med Connie Hedegaard, formand for den grønne tænketank Concito, tidligere EU-kommissær for klima, tidligere miljøminister og klima- og energiminister.

 • efter- og videreudddannelse voksenuddannelse |Danmark
  08-02-2021

  ”Den danske flexicurity model styrker arbejdsmarkedet ift. fremtidens forandringer”

  Men færre deltager i voksen- og efteruddannelse i Danmark.

 • Ni av ti studenter som tar sin utdanning ved Studiesenteret Midt-Troms tar jobb og blir boende i regionen, forteller daglig leder Vidar Gunnberg
  fleksibel læring kompetanseutvikling livslang læring |Norge
  08-02-2021

  Livslang læring viktig for nordområdepolitikken

  «Nord er best. Vinterens flammevirvel, sommernattens mirakel. Gå mot vinden, klyv berg. Se mot nord.» Disse strofene er hentet fra dikteren Rolf Jacobsen sitt dikt «Nord». Stadig flere ser mot nord. Den politiske interessen for nordområdene øker både nasjonalt og internasjonalt.

 • Policy Brief on Validation of Prior Learning in the Nordic Region
  prior learning adult education |Norden
  06-02-2021

  Policy Brief on Validation of Prior Learning in the Nordic Region

  This Policy Brief highlights ten years of the validation network’s development work around the issue of quality in validation of prior learning.

 • Foto: Becca Tapert
  efter- og videreudddannelse uddannelsespolitik |Danmark
  05-02-2021

  Med aftalen om finansloven for 2021 er et økonomisk løft af ungdomsuddannelser prioriteret, men VEU-området er ikke prioriteret

  Den danske regering ønsker med den nye finanslov at styrke unges vej gennem uddannelse til arbejdsliv.

 • Photo: Andrea Piacquadio
  ICT skills adult education adult learning |International
  04-02-2021

  Online and Blended learning for professionals/adult learners

  Online international conference about digital learning and adult learning processes.

 • basiskompetence erhvervsliv |Norden
  03-02-2021

  Webinar-serie: Regning som grundlæggende færdighed. Del 2 af 3

  Præsentation af og introduktion til e-læringsværktøjer udviklet af Kompetanse Norge.

 • Bæredygtighed i hjertet af dansk design
  forskning bæredygtig udvikling |Danmark
  02-02-2021

  Webinar: Bæredygtighed i hjertet af dansk design (dfs.dk)

  Lene Tanggaard, rektor på Designskolen og professor i pædagogisk psykologi.

 • Kompetensutveckling i arbetslivet under Corona-pandemin
  kompetensutveckling näringsliv utbildningspolitik |Norden
  01-02-2021

  Kompetensutveckling i arbetslivet under Corona-pandemin

  Vilka lärdomar finns att dra kring de nordiska ländernas insatser på kompetensområden under pågående Corona-pandemi? Vilka har hindren och framgångsfaktorerna varit i respektive land i arbetet med att snabbt sjösätta relevanta kompetensutvecklingsinsatser? Genom NVL-nätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet har de nordiska länderna dragit många gemensamma lärdomar under Corona-pandemin.

 • kompetanseutvikling livslang læring |Island
  01-02-2021

  Kompetanseutvikling i takt med tiden

  Er brytningstiders utfordringer, som alle land står overfor, forårsaket av pandemi, raske og omfattende tekniske og digitale forandringer, og økt automatikk

 • Karrierevejledning og (real)kompetencer i arbejdslivet
  kompetenceudvikling realkompetence |Finland
  28-01-2021

  KIAL – Karrierevejledning og (real)kompetencer i arbejdslivet –at vejlede voksne i karriereudvikling

  Seminar tirsdag 31.8 - onsdag 1.9.2021

 • innovation adult learning |Europa
  27-01-2021

  New participatory approach for collaboration in early childhood education and care

  VALUE Roadmap is a new method for strengthening collaboration in early childhood education and care

 • demokratia innovaatio |Norden
  27-01-2021

  Kirjasto yhteiskehittämisen paikkana

  "Kirjasto yhteiskehittäjänä" (Biblioteket som samskaper) on kunnianhimoinen hanke, jossa on luotu uusia ratkaisuja ja arvoa norjalaisille ja tanskalaisille kirjastoille ja paikallisyhteisöille.

 • Kesäkuussa Helsingissä järjestetään konferenssi, jonka tavoitteena on lisätä tietoutta kestävästä kehityksestä. Kuva: istockphoto.com
  demokratia täydennyskoulutus kestävä kehitys osaamisen kehittäminen ohjaus |Finland
  27-01-2021

  Suomi tarjoaa monipuolisen ohjelman vuodelle 2021

  Vuonna 2021 on Suomen vuoro johtaa Pohjoismaiden ministerineuvostoa. Luvassa on ohjelma, jonka luomisessa ministeriöt ovat tehneet yhteistyötä yli kaikkien sektorirajojen – myös NVL:n kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön Ulla-Jill Karlssonilla on suuret odotukset.

 • Enn er afar mikil stéttaskipting meðal þeirra sem sækja sér menntun á unga aldri. En hlutfall fullorðinna sem tilheyra lágstétt og verkalýðsstétt og öðrum stéttum er jafn hátt.
  sjálfbær þróun jöfn tækifæri menntastefna |Danmark
  27-01-2021

  Það er blekking að halda að stéttir skipti ekki lengur máli

  Ef fjölga á fullorðnum sem sækja sér menntun, snýst málið um peninga, kennslufræði og pólitískan vilja. Þetta er álit rithöfundarins og blaðamannsins Lars Olsen, sem tekur þátt í samstarfinu um Stéttaverkefnið (d. Klasseprojektet) sem Viðskiptaráð verkalýðshreyfingarinnar í Danmörku greinir og skjalfestir sundraða Danmörku – meðal annars hallann á dreifingu menntunar.

 • símenntun færniþróun raunfærni |Norge
  27-01-2021

  Jafnvægislist – verkfæri til þess að tjá færni í atvinnulífinu

  Í nýju skýrslunni Jafnvægislist – hvernig og hversvegna lýsa færni sem þróast í atvinnulífinu (n. Balansekunst – hvordan og hvorfor beskrive kompetanse som utvikles i arbeidslivet) kynna atvinnurekendasamtökin Virke i Noregi módel sem allir geta nýtt sér til þess að lýsa færni sinni á þann hátt að aðrir skilji.