• símenntun náms- og starfsráðgjöf |Norden
  01-10-2017

  Færni í mótun starfsferils – hvað – hversvegna – hvernig?

  Net NVL um náms- og starfsráðgjöf undirbýr ráðstefnu um mótun starfsferils og æviráðgjöf dagana 23.-24. nóvember í Háskólanum í Málmey, og hún er einkum ætluð fagfólki sem kemur að mótun starfsferils.

 • uddannelsespolitik |Island
  01-10-2017

  Framtíðin í framhaldsfræðslu

  Málþing um framtíðina í framhaldsfræðslu í samstarfi Menntamálaráðuneytisins, Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, Fræðslusjóðs og NVL.

 • fjölmenningarleg -ur alþýðufræðsla símenntun |Finland
  01-10-2017

  Fjölmenningu mætt í alþýðufræðslu

  Fjölmenning í alþýðufræðslu er hluti verkefnis sem hefur það að markmiði að efla færni starfólks í alþýðufræðslu og er fjármagnað af mennta- og menningarmálaráðuneytinu.

 • realkompetence |Danmark
  01-10-2017

  ”Skiljið raunfærni – þekking og innblástur til aðgerða“

  Nýtt rit sem á einfaldan hátt veitir ítarlega innsýn í hugtök eins og raunfærni, mat og viðurkenningu.

 • erhvervsliv indvandrere |Danmark
  01-10-2017

  Fleiri nýaðfluttir innflytjendur frá löndum utan Vesturlanda eru reiðubúnir til starfa

  Meira en helmingur nýaðfluttra innflytjenda frá löndum utan Vesturlanda eru tilbúnir til þess að fara út á vinnumarkaðinn eða hefja nám.

 • realkompetencevurdering (RKV) |Danmark
  01-10-2017

  Nýtt spil um raunfæri

  Ný og skemmtileg aðferð til þess að greina og tala um raunfærni.

 • menntastefna |Sverige
  01-10-2017

  Aukin áhersla á símenntunarmiðstöðvar

  Í fjárlagafrumvarpinu fyrir 2018 kunngerði sænska ríkisstjórnin nýtt framlag til þess að byggja upp kerfi til þess að styðja við nám og kennslu fyrir fólk um landið allt.

 • opitun tunnustaminen |Danmark
  01-10-2017

  Uusi AHOT-aiheinen julkaisu avuksi käytännön työhön

  ”Forstå realkompetencer – viden og inspiration til praksis” (Ymmärrä aiemmin hankittua osaamista – tietoa ja innoitusta käytännön työhön) on uusi julkaisu, joka käsittelee yksinkertaisesti mutta perusteellisesti aiemmin hankittuun osaamiseen, sen arviointiin ja tunnustamiseen liittyviä käsitteitä.

 • elinkeinoelämä maahanmuuttajat |Danmark
  01-10-2017

  Yhä useampi länsimaiden ulkopuolelta tuleva maahanmuuttaja on valmis työelämään

  Reilusti yli puolet maahan vasta saapuneista, ei-länsimaisista maahanmuuttajista on valmiita siirtymään työmarkkinoille tai koulutukseen.

 • opitun tunnustaminen |Danmark
  01-10-2017

  Uusi AHOT-aiheinen peli

  – hauska uusi tapa tehdä näkyväksi ja käsitellä aiemmin hankittua osaamista.

 • koulutuspolitiikka aikuisten oppiminen |Sverige
  01-10-2017

  Uusi panostus oppimiskeskuksiin

  Ruotsin hallituksen vuoden 2018 budjettiesitykseen sisältyy uusi valtiontuki, jonka tarkoituksena on luoda koko maan kattava infrastruktuuri ihmisten osaamisen ja koulutuksen tukemiseksi.

 • validering |Sverige
  29-09-2017

  Expertseminarium om kvalitet i validering

  Under dagen presenteras ett forskningsprojekt om kvalitetsarbete i validering som genomförts av forskare från Sverige, Finland och Danmark.

 • utbildningspolitik integration |Norden
  29-09-2017

  Att inkluderas Nordiskt

  I november samlas deltagare från hela Norden i Bergen för att diskutera hur vi skall, kan och bör arbeta med integration och inklusion i Norden.

 • uddannelsespolitik voksenlæring |Island
  29-09-2017

  Framtiden i voksnes læring

  Seminar om framtiden i voksnes læring i samarbeid mellom Utdanningsministeriet, Arbeidslivets opplæringssenter, Utdanningsfondet og NVL.

 • kompetensutveckling näringsliv |Norden
  29-09-2017

  Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv

  NVL-nätverket Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv har tagit fram en rapport som lyfter fram viktiga strategiska frågor som hjälper till att vidareutveckla bra övergångar mellan utbildning och arbetsliv samt mobilitet i arbetslivet.

 • folkbildning invandrare |
  29-09-2017

  Att möta mångkultur i medborgarinstitut

  Att möta mångkultur i medborgarinstitut är en del av helheter av ett projekt som strävar till att öka personalens kompetens som finansieras av utbildnings- och kulturministeriet.

 • fortbildning vägledning |Norden
  28-09-2017

  Färdigheter för karriärplan – vad – varför – hur?

  NVL:s nordiska nätverk för karriärvägledning arrangerar den 23-24 november en konferens om livslångt karriärplanering och vägledning, som riktar sig till professionella inom karriärvägledning.

 • Anette Vaage Slåtto og Sabry Hasan Al Shikh Ahmad.
  veiledning innvandrere |Norge
  28-09-2017

  Godt utbytte fra tidlig karriereveiledning for flyktninger

  En fersk rapport fra Opinion i Norge konkluderer med at karriereveiledning i asylmottak fungerer etter hensikten, og at beboere i mottak kommer raskere i gang med målrettet aktiviteter mot utdanning og arbeid.

 • realkompetencevurdering (RKV) |Danmark
  28-09-2017

  ”Forstå realkompetencer – viden og inspiration til praksis”

  er en ny publikation der giver en på en gang enkel og grundig gennemgang af begreber som realkompetence, -vurdering, -anerkendelse.

 • erhvervsliv integration |Danmark
  28-09-2017

  Flere nytilkomne ikke vestlige indvandrere er jobparate

  Langt over halvdelen af ny-tilkomne ikke vestlige indvandrere er parate til at træde ind på arbejdsmarkedet eller gå i uddannelse.

 • realkompetencevurdering (RKV) |Danmark
  28-09-2017

  Nyt spil om realkompetencer

  -en ny sjov måde at synliggøre og snakke om realkompetencer.

 • integration flexible learning |Europa
  27-09-2017

  Webinar: Language learning apps & MOOCs for refugees

  25 October 2017

 • competence development adult education |Norden
  26-09-2017

  The Adult Educator’s Competences and Competence Development

  This report maps the perceived competence development needs of adult educators and access to common Nordic initiatives within competence development.

 • Fredrik Bergman och Monica Haider på Macken.
  baskunskaper |Sverige
  25-09-2017

  Grundläggande färdigheter i dagens samhälls- och arbetsliv - vuxenutbildning

  Courtyard Stockholm Kungsholmen, Rålambshovsleden 50, Stockholm, 9.30-16.00

 • realkompetencevurdering (RKV) |Danmark
  25-09-2017

  Seminar om Realkompetencevurderinger (RKV)

  Handelsfagskolen, Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg kl 9-15.

 • Nu kan livet börja för Baktash Nori som är utbildad civilingenjör och flykting från Afghanistan. Han fick uppehållstillstånd i somras och kan börja läsa in de kurser han behöver för att kunna utöva sitt yrke i Sverige.
  integration |Sverige
  25-09-2017

  Integration i Vasaloppsland

  NVL:s ö-nätverk har träffats på fastlandet – närmare bestämt mitt i Sverige. I september hölls ett seminarium om integration i Mora i Dalarna, staden som många förknippar med Vasaloppet.

 • utbildningspolitik |Sverige
  21-09-2017

  Sverige satsar på utbildning

  I den färska budgetpropositionen läggs mycket pengar på utbildning, bl.a. ett nytt kunskapslyft.

 • utbildningspolitik |Finland
  21-09-2017

  Medborgarinitiativ för avgiftsfri utbildning på andra stadiet

  Rädda Barnen kräver tillsammans med barn-, föräldra-, ungdoms- och studentorganisationer att avgifterna för gymnasie- och yrkesinriktade studier avskaffas genom alla nödvändiga lagändringar och åtgärder.

 • högre utbildning |Finland
  19-09-2017

  Finland rasar i internationell jämförelse

  Nu ligger Finland under genomsnittet av andelen högskoleutbildade 25-34-åringar enligt en ny rapport från OECD.

 • Anna-Karin Tötterman
  högre utbildning kompetensutveckling |Finland
  19-09-2017

  Snart kan Åbo Akademis personal jobba privat

  Från och med början av 2018 kan personalen vid Åbo Akademi jobba en dag i veckan i ett företag eller annan organisation.

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Sverige
  18-09-2017

  Ny satsning på lärcentra

  I budgetpropositionen för 2018 aviserar regeringen ett nytt statsbidrag för att skapa en infrastruktur för att stödja lärande och utbildning för människor i hela landet.

 • Fatme El-Zein, Taghrid El-Ali och Layla Alhfie lagar och säljer mat i Yallatrappans kök.
  invandrare integration kortutbildade |Sverige
  18-09-2017

  ”Människor som har självaktning och tror på sig själva, det är så betydelsefullt!”

  Det talas emellanåt mycket om sociala företag som en räddning för välfärdssamhället, men de framgångsrika exemplen syns sällan. Yallatrappan i Malmö har gjort det som andra misslyckats med – de har gått från att vara ett ESF-projekt till en lyckad verksamhet med 34 anställda, och priserna regnar över dem.

 • baskunskaper kompetensutveckling |Sverige
  15-09-2017

  Grundläggande färdigheter i och för arbetslivet

  Dialogmöte 5. oktober kl. 09:00-14:00 2017 i Stockholm Scandic Hotel Klara

 • Taru Kekkonen.
  ICT skills |Finland
  11-09-2017

  Taru Kekkonen: Digital skills are the basics for today’s civics

  In our series Nordic Profiles we meet Taru Kekkonen from Finland.

 • kompetenceudvikling vuxnas lärande |Norden
  07-09-2017

  Voksenlærerens kompetencer og kompetenceudvikling

  Rapporten kortlægger voksenlærerens egne oplevede kompetencebehov og tilgang til fælles, nordiske uddannelsesinitiativer og kompetenceudvikling.

 • yrkesutbildning vuxenutbildning |Sverige
  07-09-2017

  Kraftig utbyggnad av yrkesutbildning för vuxna

  Sverige satsar på vuxnas yrkesutbildning.

 • nám fullorðinna færniþróun |Island
  06-09-2017

  Nýjar áskoranir í framhaldsfræðslu

  Málþing Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, menntamálaráðuneytisins og Norræna tengslanetsins um nám fullorðinna

 • högre utbildning |Finland
  05-09-2017

  Tutorns råd till nya studerande: Ha roligt och starta en studiecirkel

  Den här veckan kör läsåret igång på allvar vid högskolorna.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  04-09-2017

  Ny model for lokaletilskud til aftenskoler: Udvikling eller spareøvelse?

  Aalborg Kommune gør fremover lokaletilskud til aftenskoler afhængige af, hvor meget aktivitet der foregår i lokalerne.

 • innflytjendur menntastefna |Finland
  31-08-2017

  Nýtt menntalíkan fyrir innflytjendur í Finnlandi

  Frá árinu 2018 mun kennsla í lestri- og ritun fyrir innflytjendur flytjast undir mennta- og menningarmálaráðuneytið.

 • Klipp från en av Skolverkets filmer, som handlar om att använda appar som verktyg. Läraren på bilden heter Julia Krakanovskaya.
  baskunskaper läs- och skrivkunnighet |Sverige
  31-08-2017

  Filmer ska hjälpa lärare att undervisa vuxna att läsa och skriva

  Det är en konst att utbilda vuxna som kommer från ett annat land och saknar grundläggande kunskaper i att läsa och skriva.

 • täydennyskoulutus |Norden
  31-08-2017

  Miten luomme parasta mahdollista osaamisen kehittämistä pohjoismaisille aikuisopettajille?

  Minkälaista osaamista tarvitaan?

 • koulutuspolitiikka vapaa sivistystyö elinikäinen oppiminen |Norge
  31-08-2017

  Oppiminen ja osallistaminen esillä Arendalin politiikkatapahtumassa

  Norjan Arendalissa järjestettiin 14.–18. elokuuta politiikkatapahtuma Arendalsuka, johon sisältyi yli 800 eri ohjelmakohtaa ja lähes 200 esittelypistettä.

 • kompetenceudvikling |Norden
  31-08-2017

  Hvernig stöndum við best að færniþróun norrænna fullorðinsfræðara?

  Hvaða færni þarfnast þeir?

 • menntastefna |Norge
  31-08-2017

  Nám og aðlögun á Arendalsvikunni

  Í Noregi stóð Arendalsvikan dagana 14.-18. ágúst og þar vor haldnir yfir 800 viðburðir og þar voru nær 200 básar.

 • integration |Sverige
  31-08-2017

  SFI-studerande ska lära sig svenska genom besök på biblioteket

  Ökad integration och stöd till språkutvecklingen hos nyanlända. Det är tanken bakom ett nytt samarbete mellan Bibliotek Uppsala och kommunens vuxenutbildning.

 • forskning |Danmark
  30-08-2017

  VIVE – ný miðstöð fyrir rannsóknir og greiningar á velferð

  VIVE stendur fyrir Vitneskja um Velferð og miðstöðin á að miðla þekkingu sem á að leiða til þróunar velferðarsamfélagsins og opinbera geirans.

 • efter- og videreudddannelse |Danmark
  30-08-2017

  65.165 námsmenn teknir inn í framhaldsnám

  Samtals hefur stúdentum sem hafa verið teknir inn í framhaldsnám fækkað aðeins miðað við 2016 (2%).

 • folkeoplysning |Danmark
  30-08-2017

  Tónlist og aðlögun. Nýir tónar í danskri tónlistarkennslu

  Skortur er á áhugatónlistarmönnum af erlendum uppruna. Með nýju átaki á að breyta þessu..

 • menntastefna |Grønland
  30-08-2017

  NVL á Grænlandi

  Á Grænlandi er vaxandi áhugi á fullorðinsfræðslu og þróun á fyrirkomulagi hennar.

 • bæredygtig udvikling |Norden
  30-08-2017

  Sjálfbær þáttaskil til framtíðar

  NVL- málstofa í Kaupmannahöfn 12.10.

 • menntastefna innflytjendur |Sverige
  30-08-2017

  Menntun fyrir nýaðflutta fullorðna með stutta skólagöngu að baki

  Sænska ríkisstjórnin hefur í sumar falið menntamálastofnun nýtt verkefni sem hefst haustið 2017 og felst í að taka saman efni til að auðvelda sveitarfélögun að samþætta nám í sænsku við önnur fög í fullorðinsfræðslu á þeirra vegum.

 • uddannelsespolitik |Færöerne
  30-08-2017

  Tungumál, aðlögun og vinnumarkaðurinn

  Þann 23. ágúst var haldið málþing í Þórshöfn á Færeyjum með yfirskriftinni tungumál, aðlögun og vinnumarkaðurinn.

 • elinkeinoelämä maahanmuuttajat |Island
  29-08-2017

  Kurssi syntyperältään ulkomaalaisille naisyrittäjille

  Islannin työvirasto ja Islannin innovaatiokeskus järjestävät syntyperältään ulkomaalaisille naisille suunnatun kurssin syksyllä 2017.

 • tutkimus |Danmark
  29-08-2017

  VIVE – uusi kansallinen hyvinvoinnin tutkimus- ja analyysikeskus

  VIVE on lyhenne sanoista Viden til Velfærd (tietoa hyvinvoinnin vuoksi).

 • täydennyskoulutus |Danmark
  29-08-2017

  65 165 sai opiskelupaikan korkeakoulusta

  Vuoteen 2016 verrattuna opiskelupaikan saaneiden määrä laski hieman (2 %).

 • maahanmuuttajat vapaa sivistystyö |Danmark
  29-08-2017

  Musiikki ja osallistaminen: tanskalaisen musiikinopetuksen uudet sävelet

  Maahanmuuttajataustaiset ihmiset ovat aliedustettuina Tanskan musiikinharrastajien joukossa. Tätä pyritään muuttamaan uuden hankkeen avulla.

 • aikuisten oppiminen elinikäinen oppiminen koulutuspolitiikka |Grønland
  29-08-2017

  NVL Grönlannissa

  Aikuiskoulutusalan merkitys kasvaa ja rakenteita kehitetään Grönlannissa.

 • kestävä kehitys |Norden
  29-08-2017

  Future sustainable milestones

  NVL-seminaari Kööpenhaminassa 12.10.

 • maahanmuuttajat luku- ja kirjoitustaito |Sverige
  29-08-2017

  Vähän koulutetuille aikuisille maahanmuuttajille suunnattu koulutus

  Ruotsin hallitus on kesän aikana antanut kouluasioista vastaavalle virastolle Skolverketille tehtäväksi laatia aikuiskoulutukseen liittyvän materiaalipaketin tueksi kunnille.

 • aikuiskoulutus aikuisten oppiminen |Færöerne
  29-08-2017

  Kieli, osallisuus ja työmarkkinat

  23. elokuuta 2017 Torshavnissa järjestettiin seminaari, jonka aiheena oli kieli, osallisuus ja työmarkkinat.

 • luku- ja kirjoitustaito kielet maahanmuuttajat |Finland
  29-08-2017

  Uusi koulutusmalli maahanmuuttajille Suomessa

  Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetus siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalle vuonna 2018.

 • läs- och skrivkunnighet språk invandrare |Finland
  29-08-2017

  Ny utbildningsmodell för invandrare i Finland

  Undervisning av läs- och skrivfärdigheter för invandrare flyttas till utbildnings- och kulturministeriets verksamhetsområde från 2018.

 • kompetenceudvikling |Norden
  29-08-2017

  Hvordan skaber vi den bedste kompetenceudvikling for nordiske voksenlærere?

  Hvilke kompetencer er der brug for?

 • livslang læring kompetanseutvikling utdanningspolitikk |Norge
  29-08-2017

  Læring og inkludering under Arendalsuka

  I Norge gikk Arendalsuka av stabelen fra 14-18 august med over 800 arrangementer og nærmere 200 stands.

 • innflytjendur |Island
  29-08-2017

  Fræðsla fyrir frumkvöðlakonur af erlendum uppruna

  Vinnumálastofnun og Nýsköpunarmiðstöð Íslands standa fyrir námskeiði fyrir frumkvöðlakonur af erlendum uppruna haustið 2017, en verkefnið hlaut styrk frá Þróunarsjóði innflytjendamála í vor.

 • erhvervsliv indvandrere |Island
  29-08-2017

  Opplysning for entreprenørkvinner av utenlandsk herkomst

  Arbeidsdirektoratet og Islands innovasjonssenter holder kurs for entreprenørkvinner av utenlandsk herkomst høsten 2017.

 • forskning |Danmark
  29-08-2017

  VIVE – et nyt Nationalt Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

  VIVE står for Viden til Velfærd, og centeret leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.

 • efter- og videreudddannelse |Danmark
  29-08-2017

  65.165 studerende optaget på en videregående uddannelse

  Der er samlet st i forhold til 2016 et mindre fald (2%) i antallet af studerende, der er optaget på de videregående uddannelser.

 • integration folkeoplysning |Danmark
  29-08-2017

  Musik og Inklusion. Nye toner i dansk musikundervisning

  Fritidsmusikken i Danmark savner deltagere med indvandrerbaggrund. Nyt tiltag skal ændre på dette.

 • voksenuddannelse yderområder |Grønland
  29-08-2017

  NVL i Grønland

  Der er voksende fokus og udvikling af strukturer for Voksenuddannelsesområdet i Grønland.

 • bærekraftig utvikling |Norden
  29-08-2017

  Future sustainable milestones

  Velkommen for å delta på NVLs fagseminar og workshop:  
  Future milestones and strategies in Education for Sustainable Development.

 • invandrare utbildningspolitik |Sverige
  29-08-2017

  Utbildning för nyanlända vuxna med kort tidigare skolbakgrund

  Regeringen har under sommaren gett skolverket ett nytt uppdrag att under hösten 2017 ta fram ett stödmaterial till kommunerna som ska underlätta för kommunerna att kunna kombinera svenska med övriga kurser inom kommunal vuxenutbildning.

 • livslang læring voksenuddannelse |Færöerne
  29-08-2017

  Sprog, inklusion og arbejdsmarkedet

  Den 23. august 2017 blev det afholdt seminar i Torshavn, hvor overskriften var sprog, inklusion og arbejdsmarkedet.

 • Ingegerd Green er en af de to forfattere af rapporten.
  erhvervsliv |Norden
  28-08-2017

  Vind eller forsvind! Et arbejdsliv i forandring

  Vind eller forsvind! Et udtryk, der ifølge Ingegerd Green kendetegner betingelserne på arbejdsmarkedet både i Norden og i andre vestlige lande.

 • glesbygd näringsliv |Sverige
  23-08-2017

  "Universitetsregioner förlorar på rörlig arbetsmarknad"

  Rörlighet på arbetsmarknaden gynnar främst företag i storstadsregionerna.

 • integration |Norden
  21-08-2017

  Nya pedagogiska modeller för inklusion

  ”Hvad skal der til for at sikre god inklusion og integration af nyankomne i de nordiske lande?”
  Det er det vigtige spørgsmålet, som projektet ”Lärande för arbejsliv och aktivt deltagande i samhälle” har som mål at besvare.

 • Mette Kristensen fortæller hvor vigtigt det er at få et uddannelsesbevis. Her er hun efter at have fået sit bevis som købmand.
  drop-outs yderområder |Grønland
  14-08-2017

  Derfor kan en uddannelse godt betale sig

  Mette Kristensen har opgivet sin Gymnasieuddannelse midt i det hele.
  I dag fortryder hun at have gjort det. Læs om hvordan hun kom videre og virksomheder der baner vej til uddannelse.

 • basic skills ICT skills |Norden
  11-08-2017

  Ord i Nord

  Report from a Nordplus Adult Collaboration Project 2013-2015.

 • basic skills people with low education level |Europa
  11-08-2017

  Investing in skills pays off: the economic and social cost of low-skilled adults in the EU.

  This Cedefop study provides a comprehensive and robust evidence base in relation to low-skilled adults in the European Union and analyses trends in low skills among adults as well as characteristics, determinants and risks of being low skilled.

 • kompetenceudvikling voksnes læring |Grønland
  03-07-2017

  Innovativ voksenlæring

  En konferanse om personlig og organisatorisk læring og forandring

 • aikuisten oppiminen demokratia |Island
  03-07-2017

  Vuoden 2017 Kansankokous-tapahtuma

  Tämän vuoden tapahtuma pidetään Akureyrissa kulttuuritalo Hofissa 8.–9. syyskuuta.

 • aikuisten oppiminen |Sverige
  03-07-2017

  Uusia tilastoja kunnallisesta toisen asteen aikuiskoulutuksesta

  Tilastoissa viime vuosina ilmenneet pitkäaikaiset suuntaukset ovat jatkuneet myös vuonna 2016.

 • koulutuspolitiikka |Sverige
  03-07-2017

  Skolverketin vuoden 2017 tilannekatsaus

  Opettajien ja lastentarhanopettajien työympäristöä on parannettava, jotta entistä useammat haluavat valita opettajan ammatin, pysyä siinä tai palata siihen.

 • ohjaus |Sverige
  03-07-2017

  Korkeakoulut kokoontuivat keskustelemaan rekrytoinnin laajentamisesta

  Trackit oli yksi niistä kultahipuista, joita Ruotsin yliopisto- ja korkeakouluneuvosto UHR löysi tutkiessaan, millaisia toimenpiteitä oppilaitokset olivat tehneet rekrytoinnin ja osallistumisen laajentamisen saralla.

 • tutkimus |Sverige
  03-07-2017

  Lukemisen arvoinen väitöskirja: Koulujen yrittäjyyskuva on osoitus uusista kansalaisihanteista

  Koulujen kasvatustyön tavoitteena oleva kansalaisihanne on vaihdellut eri aikakausina.

 • harvaan asuttu alue |Færöerne
  03-07-2017

  Grönlannin, Ahvenanmaan ja Färsaarten yhteinen keskustelutapaaminen

  31. toukokuuta 2017 Grönlanti, Ahvenanmaa ja Färsaaret järjestivät historiallisen yhteisen keskustelutapaamisen.

 • tutkimus |Danmark
  03-07-2017

  Laaja aikuis- ja täydennyskoulutuksen vaikuttavuusarvio

  Arviossa tarkastellaan vaikutuksia työllisyyteen ja palkkaan.

 • koulutuspolitiikka |Danmark
  03-07-2017

  Aikuiskoulutusjärjestelmän kehittämissuositukset julkistettu

  Tanskan hallitus asetti syyskuussa asiantuntijaryhmän tutkimaan aikuis- ja täydennyskoulutusta.

 • elinikäinen oppiminen yhtäläiset mahdollisuudet |Finland
  03-07-2017

  Opinto- ja tutkintotiedot yhteen paikkaan

  Hallitus on antanut 8.6. esityksen uudeksi laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä.

 • opitun tunnustaminen |Finland
  03-07-2017

  Wellamo-Opistossa tunnistetaan osaaminen

  Suunnittelijaopettaja Merja Kittelä Wellamo-opistosta kirjoittaa Kansalaisopistojen liiton sivuilla oman opistonsa osaamisen tunnistamisesta.

 • folkbildning baskunskaper validering |Finland
  03-07-2017

  I Wellamo-institutet identifieras kunnandet

  Planerare-lärare Merja Kittelä från Wellamo-institutet skriver på Medborgarinstitutens förbunds (KoL) webbsidor om erkännandet av studier vid det egna institutet.

 • livslångt lärande lika möjligheter |Finland
  03-07-2017

  Studie- och examensuppgifter till samma ställe

  Regeringen har den 8 juni gett en proposition till en ny lag gällande riksomfattande studie- och examensregister.

 • Ane-Karina Poulsen, vejleder og uddannelsesleder fra Grønland, deltog i dialogmødet.
  vejledning yderområder |Færöerne
  03-07-2017

  Yderområder i vejledningens tegn

  Tre lande, to møder og et ønske: at styrke samarbejdet om vejledning og livslang læring i Nordens yderområder.

 • nám fullorðinna |Island
  02-07-2017

  Fundur fólksins á Íslandi 2017

  Lýðræðishátíðin Fundur fólksins verður haldin í Menningarhúsinu Hofi á Akureyri dagana 8. og 9. september 2017.

 • voksenuddannelse |Sverige
  02-07-2017

  Nýjar tölur um sænska fullorðinsfræðslu

  Sú langtíma leitni sem hefur verið greinileg síðustu ár hélt einnig líði árið 2016.

 • uddannelsespolitik |Sverige
  02-07-2017

  Stöðumat sænsku menntamálastofnunarinnar 2017

  Bæta þarf vinnuumhverfi kennara og leikskólakennara til þess að fleiri velji að verða kennarar, halda áfram í eða snúa aftur í starf sem kennari.

 • vejledning |Sverige
  02-07-2017

  Háskólar sameinast í umræðum um að víkka út markhóp umsækjenda

  Trackit var eitt þeirra gullkorna sem kom fram þegar háskólaráðið leitaði eftir dæmum um aðgerðir til þess að ná til breiðari markhóps umsækjenda og nemenda.

 • forskning |Sverige
  02-07-2017

  Eftirtektarvert lokaverkefni: Frumkvöðulsháttur í skólanum merki um nýjar hugmyndir um fyrirmyndarborgara

  Hvaða hugmyndir um kjörborgara sem skólinn á að leggja áherslur á í sínu starfi hafa tekið breytingum í gegnum tíðina.

 • yderområder |Færöerne
  02-07-2017

  Samræður á milli fulltrúa Grænlands, Álands og Færeyja

  Þann 31. maí 2017 fóru fram sögulegar samræður á milli fulltrúa Grænlands, Álands og Færeyja .

 • kompetenceudvikling |Danmark
  02-07-2017

  Yfirgripsmikið mat á áhrifum af ávinningi endur- og símenntunar - Í tengslum við atvinnu og laun

  Mat á áhrifum af ávinningi endur- og símenntunarkerfisins sýnir meðal annars, að þrátt fyrir að vinnumarkaðsnámskeiðin (AMU námskeið), séu afar mismunandi þá fá bæði faglærðir og ófaglærðir hærri laun og framgang í starfi eftir að hafa lokið AMU námskeiði og að AMU hefur einnig jákvæð efnahagsleg áhrif í samfélaginu.

 • voksenlæring |Danmark
  02-07-2017

  Tilmæli um að styrkja fullorðins- og símenntunarkerfin

  Ríkisstjórnin í Danmörku skipaði sérfræðingahóp um fullorðins-, endur- og símenntun, (d. VEU)

 • voksenlæring demokrati |Island
  02-07-2017

  Islands Folkemøte 2017

  Folkemøtet blir i år holdt i kulturhuset Hof i Akureyri 8. og 9. september.

 • vuxnas lärande |Sverige
  02-07-2017

  Ny statistik om svensk komvux

  De långsiktiga trender som synts i statistiken under senare år har fortsatt även under 2016.

 • vuxenutbildning |Sverige
  02-07-2017

  Skolverkets lägesbedömning 2017

  Lärarnas och förskollärarnas arbetsmiljö behöver förbättras för att fler ska vilja bli lärare, stanna kvar i, och återvända till yrket.

 • innovation |Sverige
  02-07-2017

  Högskolor samlade för samtal om breddad rekrytering 

  Trackit var ett av flera guldkorn som uppenbarade sig när UHR finkammade lärosätenas insatser på området breddad rekrytering och breddat deltagande.

 • forskning |Sverige
  02-07-2017

  Läsvärd avhandling: Entreprenörskap i skolan ett tecken på nya medborgarideal

  Vilka medborgarideal som skolan ska fostra till har skiftat över tid.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  02-07-2017

  Omfattende effektevaluering af udbytte af efter-og videreuddannelse - i forhold til beskæftigelse og løn

  En effektevaluering af voksen- og efteruddannelsessystemet viser bla., at trods forskelle mellem AMU kurser får både faglærte og ufaglærte øget løn og beskæftigelse efter i deltage i AMU kurser og AMU giver også en samfundsøkonomisk gevinst.

 • kompetenceudvikling |Danmark
  02-07-2017

  Anbefalinger til styrket voksen og efteruddannelsessystem

  Regeringen nedsatte i september en ekspertgruppe for voksen- efter- og videreuddannelse.

 • kompetensutveckling näringsliv |Sverige
  30-06-2017

  Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv - Stockholm

  Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv sett från svenskt perspektiv

 • integrering kompetanseutvikling |Norden
  29-06-2017

  New pedagogic models

  for inclusion of adults in worklife and civic society

 • kompetanseutvikling |Norge
  29-06-2017

  FunKon2017

  Et hovedtema er kunstig intelligens og hvordan det kan påvirke læring

 • integrering utdanning i fengsel |Norge
  26-06-2017

  Bækkalokket kor

  Bækkalokket er Kalfarhusets eget kor.

 • integrering næringsliv |
  22-06-2017

  Dr. Lisa Kings

  Lektor, Institutt för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola, Sverige

 • integrering næringsliv |Norden
  22-06-2017

  Karen Lund

  Lektor ph.d. - DPU/Århus Universitet, Danmark

 • integration næringsliv |Norden
  22-06-2017

  Mette Høgh

  formand i HK Handel i Hovedstaden, Danmark

 • integrering næringsliv |Norge
  22-06-2017

  Sveinn Aðalsteinnson

  direktør, Arbeidslivets utdanningssenter, Island

 • integration |Norden
  22-06-2017

  Helen Rönnholm

  näringspolitisk expert på Svensk Handel

 • lika möjligheter integration |Sverige
  22-06-2017

  Hur kan vi tillvarata nyanlända Morabors kompetenser?

  To Do-seminarium i Mora 8.9.2017.

 • integrering næringsliv |Norge
  22-06-2017

  Roger Bjørnstad

  sjeføkonom, LO Norge

 • voksenopplæring demokrati |Norge
  22-06-2017

  «Se mitt språk» - tegnspråk for foreldre til døve og tunghørte barn

  NVL, i samarbeid med Statped i Norge har laget en reportasje om «Se mitt språk».

 • Inflyttningen till Åland slog rekord i fjol. Rektor Leena Raitanen är mycket nöjd med den arsenal upplägg som det åländska samhället och Medis kan erbjuda nyinflyttade för att lära sig svenska språket, öppningen till en god integrering.
  integration |Åland
  21-06-2017

  ”Det åländska samhället tar väl hand om sina nyinflyttade”

  Inflyttningen till Åland slår rekord, och den fria bildningen gör en avgörande insats för integrationen.

 • kompetenceudvikling |Island
  14-06-2017

  Tettere samarbeid om helhetlig strategi etterlyses

  Den 8. juni inviterte NVL og Arbeidslivets opplæringssenter til seminar om ny rapport Kompetens ur ett arbetslivs perspektiv.

 • integration languages |Færöerne
  12-06-2017

  Language, Inclusion and Labour Markets

  In what ways can adult education and learning contribute to better inclusion in society and to labour market integration?

 • yderområder |Færöerne
  12-06-2017

  Dialogmøde mellem Grønland, Åland og Færøerne

  Den 31. maj 2017 blev der arrangeret et historisk dialogmøde møde mellem Grønland, Åland og Færøerne.

 • career guidance competence development |Sverige
  09-06-2017

  Career Management Skills

  Career Management Skills – What – Why – How?. Malmö, November 23-24 2017.

 • validering kvalitetssäkring |Finland
  08-06-2017

  Kvalité i validering - Vasa

  Ett seminarium där dina erfarenheter av validering står i centrum.

 • Deltakerne ble utfordret til å engasjere seg før de kom inn til workshop med Hróbjartur Arnason fra Universitetet på Island og Distans-medlem.
  fleksibel læring |Europa
  07-06-2017

  “Presence at a distance – Technologies and methods for learner egangement”

  Nærmere nitti deltakere var kommet fra hele Europa for å se og lære hva som er state of the art innen teknologistøttet på denne konferansen.

 • sustainable development adult learning |Danmark
  06-06-2017

  Nordisk Bærekraft - Network consolidation

  NVLs nettverk for bærekraftig utvikling inviterte til arbeidsseminar i København 12. Oktober.

 • validering kvalitetssäkring |Finland
  06-06-2017

  Quality in Validation - Turku

  Nordic seminar for practitioners

 • Fjóla María Lárusdóttir og Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir leder prosjektet på Island.
  vejledning realkompetencevurdering (RKV) |Island
  05-06-2017

  Vi skal nå ut til dem som har minst lyst på læring!

  Læring er avgjørende for voksnes inkludering på arbeidsmarkedet og i samfunnet.

 • færniþróun |Norden
  31-05-2017

  Ráðstefna um nám fullorðinna á Norðurlöndunum

  Ráðstefna um nám fullorðinsfræðara, kennslufræði fullorðinna og nám á Norðurlöndunum – hvernig getum við veitt fullorðinsfræðurum góð tækifæri til færniþróunar

 • Timo Halttunen ingår i den nordiska forskargrupp som har synat valideringens kvalitet i sömmarna.
  validering forskning realkompetens |Norden
  31-05-2017

  Nordisk valideringsmodell står högt i kurs

  Den nordiska synen på validering väckte stort intresse på den europeiska biennalen #VPL2017 i Århus i slutet av april.

 • nám fullorðinna raunfærnimat |Island
  31-05-2017

  IÐAN fræðslusetur hlýtur fyrstu verðlaun

  IÐAN-fræðslusetur hlaut fyrstu verðlaun á alþjóðlegri raunfærnimatsráðstefnum í Danmörku fyrir framúrskarandi árangur í raunfærnimati á Íslandi.

 • færniþróun nám fullorðinna |Island
  31-05-2017

  Færni frá sjónarhóli atvinnulífsins – í norrænu samhengi

  Net NVL um færni frá sjónarhóli atvinnulífsins kynnir nýja skýrslu með niðurstöðum þverfaglegs starfs og tillögur um úrbætur í Reykjavík 8. júní.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  31-05-2017

  Lækkun framlaga til kvöldskóla

  Í nýlegu minnisblaði frá Alþýðufræðsluráðinu í Danmörku kemur fram að styrkir sveitarfélaganna til kvöldskóla hefur lækkað um 47,8% á árunum frá 2002 til 2017.

 • basiskompetence drop-outs |Danmark
  31-05-2017

  "Trúðu á þig, við gerum það"

  Ný undirbúningsgrunnmenntun fyrir unglinga.

 • jöfn tækifæri atvinnulíf |Norge
  31-05-2017

  Fleiri fullorðnir hafi efni á að afla sér grunnmenntunar?

  Hvernig er hægt að sjá til þess að fleiri fullorðnir hafi efni á að afla sér grunnmenntunar? 400.000 fullorðnir í Noregi glíma við vandamál í lestri og ritun.

 • færniþróun menntastefna |Norge
  31-05-2017

  Norðmenn skipa ráð um færnipólitík

  Til þess að fylgja eftir stefnu um færniþróun hefur norska ríkisstjórnin skipað ráð um fornpólitík.

 • færniþróun |Norge
  31-05-2017

  100 aðgerðir fyrir starfsmenntun

  Norska ríkisstjórnin hefur lagt fram 100 tillögur um breytingar á starfsmenntun til þess að tryggja að nemarnir öðlist þá færni sem fyrirtækin sækjast eftir og þurfa á að halda.

 • integration invandrare |Sverige
  31-05-2017

  Fjöldi hælisleitenda hefur notið átaks alþýðufræðslunnar

  Um það bil 55 prósent af markhópnum tóku þátt í átakinu samkvæmt nýútkominni skýrslu sem Alþýðufræðsluráðið hefur afhent ríkisstjórninni.

 • menntastefna |Sverige
  31-05-2017

  Sameining um skólann – Stefna Svía um þekkingu

  Skólanefndin hefur skilað áliti sínu. Samantektin inniheldur heildarstefnu um traust skólakerfi með tækifærum til þróunar og styrkrar jafngildingar.

 • realkompetencevurdering (RKV) voksenlæring |Island
  31-05-2017

  IÐAN – opplæringssenter på første plass

  IÐAN-opplæringssenter ble tildelt første pris på en internasjonal valideringskonferanse i Danmark for fremragende resultater innenfor validering i Island.

 • kompetenceudvikling voksenlæring |Island
  31-05-2017

  Kompetanse sett fra arbeidslivet – i et nordisk perspektiv

  NVL-nettet Kompetanse sett fra arbeidslivet presenterer ny rapport med resultater og anbefalinger fra sitt nordiske og tverrsektorielle arbeid i Reykjavik 8. juni.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  31-05-2017

  Fald i tilskud til aftenskoler

  I et nyt notat fra Dansk Folkeoplysnings Samråd fremgår det at kommunal støtte til aftenskolerne er faldet med 47,8% i perioden fra 2002 til 2017.

 • drop-outs basiskompetence |Danmark
  31-05-2017

  ”Tro på dig selv, det gør vi”

  Ny forberedende grunduddannelse for unge.

 • voksenopplæring kompetanseutvikling |Norden
  30-05-2017

  Konferanse om voksnes læring i Norden

  Konferanse om voksenlærerutdanning, voksenpedagogikk og læring i Norden - hvordan skaper vi en god kompetanseutvikling for voksenlærere i Norden

 • IT færdigheder vejledning |Færöerne
  29-05-2017

  Fælles dialogmøde for Grønland, Åland og Færøerne

  fælles dialogmøde for de selvstyrende områderne med fokus på livslang vejledning og voksenuddannelse

 • accreditation of prior learning |Europa
  29-05-2017

  Podcast: The state of play for validation

  Jens Bjornavold and Ernesto Villalba talks validation with Johanni Larjanko at the 2nd VPL-Biennale.

 • vuxnas lärande |Norden
  29-05-2017

  Infografik

  Hur många använder NVL och hur länge är de på våra sidor?

 • vuxenutbildning kompetensutveckling |Sverige
  24-05-2017

  Voksenlæreren og innovation

  Hvordan skaber vi den bedste kompetenceudvikling for nordiske voksenlærere? Hvilke kompetencer er der brug for?

 • validering kvalitetssäkring |Sverige
  22-05-2017

  Kvalité i validering - Göteborg

  Ett seminarium där dina erfarenheter av validering står i centrum.

 • voksenuddannelse livslang læring motivation |Danmark
  20-05-2017

  Læring i praksis - Voksenpædagogisk Forum 2017

  Konferencen går i dybden med praksislæringens potentialer og udfordringer på arbejdspladsen og i uddannelserne.

 • integration lika möjligheter |Norden
  16-05-2017

  Webbinarium om MOOCs som ingång till högre utbildning för nyanlända

  Nu kommer det europeiska projektet MOONLITE med ett nytt webbinarium inom samma område, 30 maj 15.15-16.15, Using MOOCs for entrepreneurship & social inclusion: Building skills among HE students and supporting refugees.

 • kompetensutveckling |Norden
  16-05-2017

  Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv

  Hållbar konkurrenskraft och välfärd i Norden kräver rätt kompetens hos individer och verksamheter. Systemen för kompetensförsörjning måste därför fungera – ur arbetslivets perspektiv!

 • integration |Europa
  15-05-2017

  Webinar: Using MOOCs for entrepreneurship & social inclusion

  30.5.2017. Building skills among HE students and supporting refugees.

 • folkbildning forskning |Sverige
  15-05-2017

  Folkbildningsforskning - Årsbok 2017

  Föreningen för folkbildningsforskning ger årligen ut en årsbok.

 • yrkesutbildning |Finland
  15-05-2017

  Yrkesutbildningen reformeras, vad händer nu?

  Projekt skall identifiera fortbildningsbehoven.

 • like muligheter næringsliv |Norge
  12-05-2017

  Hvordan kan flere voksne få råd til grunnleggende opplæring?

  400 000 voksne i Norge sliter med å lese og skrive.

 • færniþróun grunnleikni atvinnulíf |Island
  11-05-2017

  Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv - málþing á Íslandi

  Færni frá sjónarhóli atvinnulífsins – í norrænu samhengi

 • Blant parter i strategiarbeidet, - VOFOs Gro Holstad nr 2 fra venstre.
  kompetanseutvikling utdanningspolitikk |Norge
  11-05-2017

  Nasjonalt kompetansepolitisk råd

  For å følge opp realisering av Nasjonal kompetansepolitisk strategi har den norske regjeringen nedsatt et nasjonalt Kompetansepolitisk råd.

 • kompetanseutvikling fag- og yrkesopplæring |Norge
  10-05-2017

  100 tiltak for yrkesfag

  Den norske regjeringen har lagt fram 100 forslag til endringer av yrkesfaglig opplæring for å sikre at elever utstyres med den kompetansen som bedriftene etterspør og trenger.

 • Carola Bryggman, som sammanställt rapporten om samordning av vägledning, säger att vägledning handlar om en kontinuerlig process.
  lika möjligheter vägledning |Norden
  09-05-2017

  Ingen ska lämnas utanför karriärplaneringen

  Samordning av vägledning är nyckelordet då det gäller att ge alla medborgare lika möjligheter att planera sin utbildning och arbetskarriär. Vägledningen ska vara livslång och på så sätt stöda och främja livslångt lärande

 • folkbildning invandrare |Sverige
  08-05-2017

  Folkbildningens insatser har nått många asylsökande

  Cirka 55 procent av målgruppen tog del av insatsen, enligt en ny rapport som Folkbildningsrådet har lämnat till regeringen.

 • utbildningspolitik |Sverige
  08-05-2017

  Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap

  Skolkommissionen har lämnat sitt betänkande. Sammantaget innebär förslagen en samlad strategi för ett robust skolsystem med utvecklingskraft och stärkt likvärdighet.

 • vuxnas lärande |Norden
  08-05-2017

  Infografik

  NVL skapar kunskapsunderlag.

 • baskunskaper |Norden
  05-05-2017

  Aktuellt

  Finland koordinerar Alfarådet sedan maj 2017.

 • glesbygd |Norden
  05-05-2017

  Ö-nätverkets arbete

  Ö-samarbetet fokuserar på utveckling av metoder och pedagogiska processer som kan vara till hjälp för att möta aktuella utmaningar på de

 • integration |Norden
  05-05-2017

  Aktiviteter og formidling

  Der er i det nordiske samarbejde fokus på de såkaldte ”yderområders” særlige udfordringer og muligheder. Ø-netværket har medvirket til at

 • bærekraftig utvikling |
  04-05-2017

  Artikel om Nordic Civic Education

  I IACD Magazine Practice Insights finner du artikkelen Nordic Civic Education – for Hope and Change.

 • vägledning |Norden
  04-05-2017

  Aktuellt

  På gång inom nätverket

 • folkbildning integration |Sverige
  04-05-2017

  22 exempel på integrerande folkbildning

  Forskare från Linköping, Åbo, Roskilde och Trondheim presenterar preliminära resultat från en analys av 22 exempel där folkbildning bidragit till integration.

 • kompetenceudvikling |Finland
  03-05-2017

  Dynamo – tilraunaverkefni með spálíkan fyrir fullorðinsfræðslu um gjörvallt Finnland í vor

  Markmiðið fyrir verkefnið um spálíkanið fyrir fræðslu fullorðinna um allt finnska ríkið snýst um að þróa og hanna tilraunaverkefni sem það kleift að spá fyrir um þarfir fyrir fræðslu og færniþróun á öllum stigum og gerðum fullorðinsfræðslu sem heyrir undir yfirvöld menntamála.

 • raunfærnimat |Finland
  03-05-2017

  Finnar staðfestu evrópskan viðmiðaramma fyrir próf og áunnina færni

  Í byrjun mars var viðmiðarammi fyrir próf og áunnina hæfni staðfestur í Finnlandi.

 • raunfærnimat |Norden
  03-05-2017

  Skýrsla um færni frá sjónarhóli atvinnulífsins – í norrænu samhengi

  NVL-netið um færni frá sjónarhóli atvinnulífsins kynnir niðurstöður þverfaglegs starfs síns og leggur fram tilmæli á málþingum á Norðurlöndum.

 • raunfærnimat |Norden
  03-05-2017

  Einstaklingurinn í brennidepli þegar evrópskir sérfræðingar á sviði raunfærnimats hittust í Árósum

  Um 170 þátttakendur hvaðanæva Evrópu ræddu um þróun raunfærnimats á öðrum raunfærnimatstvíæringnum.

 • atvinnulíf færniþróun menntastefna |Færöerne
  03-05-2017

  Umræður um færni í atvinnulífin í Þórshöfn á Færeyjum

  Beita þarf heildrænni nálgun, tengslamyndun og samstarfi við nám í og fyrir atvinnulífið.

 • aikuiskoulutus aikuisten oppiminen |Finland
  03-05-2017

  Dynamo - valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointimalli pilotoidaan keväällä

  Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi-projekti tavoite on kehittää ja pilotoida aikuiskoulutuksen ennakointimalli, jolla voidaan ennakoida aikuisväestön koulutus- ja osaamistarpeita liittyen kaikkiin opetushallinnon alaisten aikuiskoulutusmuotojen koulutusasteisiin.

 • opitun tunnustaminen elinikäinen oppiminen |Finland
  03-05-2017

  Suomi otti käyttöön tutkintojen ja osaamiskokonaisuuksien eurooppalaisen viitekehyksen

  Maaliskuun alussa Suomessa tulee käyttöön tutkintojen ja osaamiskokonaisuuksien viitekehys, jossa kuvataan tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien antamat tiedot, taidot ja pätevyydet yhdenmukaisella ja kansainvälisesti vertailukelpoisella tavalla.

 • utbildningspolitik |Finland
  03-05-2017

  Dynamo – prognostiseringsmodell för vuxenutbildning

  Dynamo hjälper till att förutspå den vuxna befolkningens utbildnings- och kompetensbehov i alla stadier av vuxenutbildning som lyder under utbildningsadministrationen.

 • validering |Finland
  03-05-2017

  Europeisk referensram för examen och kompetenser

  I början av mars togs en referensram för examen och samlade kompetenser i Finland i bruk.

 • osaamisen kehittäminen |Norden
  03-05-2017

  Osaaminen työelämän silmin – raportti pohjoismaisesta näkökulmasta

  NVL:n hanke Kompetanse sett fra arbeidslivet (osaaminen työelämän silmin) esittelee pohjoismaisen monialaisen työskentelynsä tuloksia ja suosituksia järjestämällä Pohjoismaissa seminaarisarjan.

 • opitun tunnustaminen |Norden
  03-05-2017

  Yksilö on keskipisteessä Euroopan AHOT-asiantuntijoiden kokoontumisessa Århusissa

  Noin 170 osalistujaa Euoropasta keskusteli toisessa AHOT-biennaalissa siitä, miten AHOT-toimintaa tulisi kehittää aikuisten oppimisen alalla.

 • livslang læring erhvervsliv kompetenceudvikling |Færöerne
  03-05-2017

  Helhed, sammenhæng og samarbejde i forhold til læring i og for arbejdslivet

  Dette var et af hovedbudskabene, som deltagere tog med sig, da NVL rapporten ”Kompetence set fra arbejdslivet” blev præsenteret og diskuteret til seminar i Torshavn den 20. april.

 • elinkeinoelämä täydennyskoulutus |Færöerne
  03-05-2017

  Torshavnissa keskusteltiin työelämässä tarvittavista taidoista

  Työelämässä ja työelämää varten tapahtuvassa oppimisessa kokonaisvaltainen ajattelu a yhteistyö ovat keskeisiä asioita.

 • folkeoplysning |Norge
  03-05-2017

  Hálf milljón á námskeiðum  

  Fræðslusamböndin í Noregi héldu á síðastliðnu ári rúmlega 45.000 námskeið með yfir hálfri milljón þátttakenda í 423 sveitarfélögum landsins.

 • vejledning |Norge
  03-05-2017

  Náms- og starfsráðgjöf virkar hvetjandi fyrir nám og atvinnuleitar

  Niðurstöður nýrrar rannsóknar sem norska færniþróunarmiðstöðin hefur gert sýna að þeir sem notfæra sér þjónustu opinberra náms- og starfsráðgjafamiðstöðva njóta góðs af henni.

 • tungumál |Sverige
  03-05-2017

  Í öðru hverju sveitarfélagi er bið eftir að komast í sænskunám

  Í nýlegri skýrslu frá sænsku menntamálastofnuninni kemur fram að innflytjendur í nær helmingi sveitarfélaga eru á biðlista eftir því að komast í sænskunám en í aðeins örfáum sveitarfélögum er biðlistinn langur.

 • integration indvandrere |Norden
  03-05-2017

  Ný norræn heimasíða um aðlögun nýaðfluttra

  Síðunni er ætlað að auðvelda starf þeirra sem vinna með aðlögun, bæði við að nálgast nýja þekkingu og fá innblástur um nýjar vinnuaðferðir.

 • grunnleikni |Danmark
  03-05-2017

  Úthald er mikilvægur þáttur í fullorðinsfræðslu

  Að tileinka sér grunnleikni á fullorðinsaldri getur verið langt ferli.

 • demokrati |Danmark
  03-05-2017

  Nýtt vefsamfélag um borgarasamfélag

  Altinget er óháður vefmiðill, opnar þekkingarmiðstöð fyrir samfélag borgaranna á Internetinu.

 • tungumál menntastefna |Island
  03-05-2017

  "Tungumál er til alls fyrst“

  „Tungumál er til alls fyrst,“ sagði Vigdís Finnbogadóttir við opnun Veraldar, húss Vigdísar og Vigdísarstofnunar – alþjóðlegrar miðstöðvar tungumála og menningar á sumardaginn fyrsta.