• Det nordiske prosjektet er i samsvar med både utviklingen på nordisk nivå og det nasjonale.
  voksnes læring |Island
  06-04-2020

  Digitalisering i turisme medfør spennende muligheter

  Det Islandske Turistrådet initierte et nordisk samarbeidsprosjekt om digitalisering innenfor turisme i 2019. Digitalisering skaper et mangfold av muligheter på lokalt, nasjonalt og nordisk nivå.

 • At lære at lære – perspektiver fra seks uddannelsesforskere
  kompetenceudvikling livslang læring |Danmark
  03-04-2020

  ”At lære at lære” inspiration og perspektiver på et aktuelt begreb

  Nyt magasin ”At lære at lære – perspektiver fra seks uddannelsesforskere” fra Danmarks Evalueringsinstitut.

 • Foto: Anna Shvets
  folkeoplysning højere uddannelse |Danmark
  01-04-2020

  Corona – betydning for uddannelsesinstitutioner i Danmark

  Alle skoler, uddannelses- og daginstitutioner i Danmark lukkede den 11. marts, og lukninger er nu foreløbig forlænget.

 • basic skills lifelong learning |Europa
  31-03-2020

  Webinar: Competences, administrative obstacles and working life

  Inspiration from Finland

 • Foto: Marja Beckman
  folkbildning kompetensutveckling validering |Sverige
  30-03-2020

  ”Begreppet livslångt lärande behöver fyllas med substans”

  Att göra skillnad. Det är Svante Sandells viktigaste drivkraft i sitt arbete. Tidigare, när han var lärare och rektor, såg han möjligtvis tydligare resultat av sitt arbete än idag. Som byråkrat på myndigheter har han blivit en spindel i nätet inom vuxenutbildning och validering i Sverige.

 • Foto:Polina Zimmerman
  integrering innvandrere |Norge
  29-03-2020

  Kan by på utfordringer om norskopplæring for innvandrere og flyktninger flyttes til universiteter og høyskoler

  En utredning fra Oslo Met konkluderer med at det vil være til liten nytte å flytte norskopplæring for flyktninger og innvandrere med høyere utdanning, til universiteter og høyskoler.

 • Vegleiðingarstovan i Thorshavn
  vejledning |Færöerne
  26-03-2020

  Nyt vejledningscenter åbnet i Torshavn

  I juli 2019 startede projektet Vegleiðingarstovan, et vejledningscenter der er er tænkt og planlagt som krumtappen i en samordning og en prioritering af en uafhængig voksenvejledning.

 • Opiskelijat harjoittelevat ruuan valmistusta ja kaunista esillepanoa lähes päivittäin.
  kotoutuminen aikuiskoulutus |Åland
  25-03-2020

  Ruotsi haltuun keittiössä

  Keittiöalan kotoutumiskoulutuksen ryhmässä on 13 henkilöä ja kahdeksan eri äidinkieltä. Koulussa kaikki kuitenkin puhuvat vain ruotsia keskenään. Tulevaisuuden haaveena on oman ravintolan avaaminen Ahvenanmaalla.

 • ELEVATE from Pexels
  ihmiset joilla on matala koulutustaso |Danmark
  25-03-2020

  Alhainen koulutustaso ja yksin asuminen voivat vaikuttaa miehen tuloihin ja elinikään

  Tanskalaisen tutkimuslaitoksen analyysin mukaan yksin asuvilla koulutusta vailla olevilla miehillä on huomattavasti pienemmät tulot, heikompi työmarkkinasidos ja lyhyempi elämä kuin muilla miehillä.

 • Í skólanum fá nemarnir nánast daglega æfingu í matreiðslu og að koma matnum fallega fyrir á fötum.
  aðlögun nám fullorðinna |Åland
  25-03-2020

  Læra sænsku í eldhúsinu

  Í hópi innflytjendamenntunar í matreiðslu eru 13 einstaklingar með átta ólík móðurmál. En í skólanum tala þeir aðeins saman á sænsku. Framtíðardraumurinn er að opna veitingastað á Álandseyjum.

 • ELEVATE from Pexels
  skammskólagengnir |Danmark
  25-03-2020

  Að vera ófaglærður, einstæður karlmaður getur haft áhrif á tekjur og lífslíkur

  Niðurstöður greiningar viðskiptaráðs atvinnulífsins í Danmörku sýna að ófaglærðir einstæðir karlar hafa merkjanlega lægri tekjur, standa verr að vígi á vinnumarkaði og lífslíkur þeirra eru styttri en annarra karla.

 • baskunskaper läs- och skrivkunnighet |Finland
  23-03-2020

  Anna löper maraton och lär nyfinländare läsa

  Anna Nylund är en passionerad lärare som springer maratonlopp så ofta hon hinner. Däremellan undervisar hon nyanlända i läsning och finska i den fashionabla stadsdelen Eira i Helsingfors.
  – Jag försöker sköta mitt jobb på ett sådant sätt att jag ska orka vara inspirerad också om trettio år.

 • democracy ICT skills adult learning |Norden
  18-03-2020

  Learning for Everyone in a Digital Society

  NVL presents a new discussion paper on digitalization and learning in a lifelong perspective.

 • Kristianna Mortansdóttir arbejder som leder af den nye Voksenvejledning på Færøerne. Foto: Vegleiðingarstovan
  vejledning voksenuddannelse |Færöerne
  16-03-2020

  Voksenvejledning på Færøerne – italesættelse af uudtalte drømme

  En uafhængig voksenvejledning er en nødvendig og tiltrængt mulighed for voksne uddannelsessøgende, siger vejleder Kristianna Mortansdóttir, der siden oktober 2019 har arbejdet som leder for den nyligt åbnede Vegleiðingarstovan, eller Voksenvejledning.

 • :Nästan varje dag i skolan får de studerande öva på matlagning och snygga uppläggningar på fat.
  integration vuxenutbildning |Åland
  07-03-2020

  De lär sig svenska i köket

  I gruppen integrationsutbildning inom kök finns det 13 personer med åtta olika modersmål. Men i skolan pratar de bara svenska med varandra. Framtidsdrömmen är att öppna en egen restaurang på Åland.

 • Opplæringstilbud til ansatte med direkte pasient- og brukerrettet arbeid skal prioriteres. Foto: Colourbox
  etter- og viderutdanning kompetanseutvikling næringsliv |
  07-03-2020

  Statlig støtte til utvikling av opplæringstilbud for ansatte i kommunal helse- og omsorgssektor

  Utdanningstilbydere kan søke økonomisk støtte gjennom en nyetablert tilskuddsordning. De må ha inngått avtale om gjensidig og forpliktende samarbeid med virksomheter i sektoren. Dette for å sikre at opplæringen skal være arbeidslivsrelevant. Både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i de samarbeidende virksomhetene må involveres i utvikling og gjennomføring.

 • utbildningspolitik vuxenutbildning vuxnas lärande |Norden
  04-03-2020

  Årsrapport 2019

  NVL anser sig ha nått sina mål och genomfört samtliga uppdrag enligt verksamhetsplanen. Årsrapporten redovisar resultaten enligt uppdrag från NMR och beskriver konkreta insatser och resultat inom NVL:s målsättning.

 • kortuddannede |Danmark
  01-03-2020

  At være ufaglært, enlig mand kan have konsekvenser for indkomst og livslængde

  En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at ufaglærte enlige mænd har markant lavere indkomster, dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet og kortere levetid end andre mænd.

 • Seniorforsker Lars Ueland Kobro, Universitetet i Sørøst-Norge.
  innovasjon like muligheter motivasjon |Norge
  29-02-2020

  Å skape velferd sammen - med innbyggeres livserfaring som ressurs

  Samskaping er et uttrykk som dukker opp mange steder. Det er et tydelig ord, altså å skape sammen. Men hva betyr det egentlig?

 • uddannelsespolitik |Danmark
  29-02-2020

  Regeringen sætter midlertidigt stop for fusioner af uddannelsesinstitutioner

  Regeringen sætter stop for fusion af uddannelsesinstitutioner

 • Ansvarlig for Stabæks Gatelag, Espen Lindmark
  integrering livslang læring motivasjon |Norge
  29-02-2020

  Mer enn å vinne fotballkamper …

  Mye dreier seg selvsagt om å vinne fotballkamper, men de siste sju årene har Stabæk Fotball også engasjert seg i en spesiell form for samfunnsnyttig aktivitet, nemlig Gatelag.

 • Ny rapport om kompetansebehov Foto: Anne Solsvik
  kompetanseutvikling voksnes læring |Norge
  26-02-2020

  Vedvarende mangel på kvalifisert arbeidskraft i flere bransjer i Norge

  Det norske Kompetansebehovsutvalget (KBU) påpeker i sin tredje rapport at mangelen på kvalifisert arbeidskraft er spesielt stor i helse- og omsorgssektoren, byggebransjen og innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

 • Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL på Åland arrangerar i samarbete med NVL Finland ett seminarium kring temat
  baskunskaper livslångt lärande |Åland
  26-02-2020

  Aflyst: Vuxnas grundläggande färdigheter

  Det planerade seminariet om vuxnas grundläggande färdigheter den 27 mars 2020 skjuts på framtiden på grund av risken för spridning av Covid-19. Vi återkommer med ett nytt datum.

 • IKT-kunnskap |
  24-02-2020

  Aldri mer oppgradering – eller?

  Jeg har vært pc og internettbruker i et langt, voksent liv. Vært med fra begynnelsen, liksom. Jeg sier ikke EDB-maskin – for å si det sånn, jeg henger med. Kunnskap og utdanning er tross alt min profesjon.

 • Här arbetar det nationella nätverket när de träffas den 16 januari 2020 i Helsingfors.
  baskunskaper glesbygd IKT kompetens vuxnas lärande |Finland
  24-02-2020

  Digitalt kunnande ställer nya krav i Norden

  Det finns överraskande många människor i de nordiska länderna som inte har beredskap att möta den digitala framtidens utmaningar. Nätverket för grundläggande färdigheter inom NVL synliggör dessa i en färsk rapport.

 • Þátttakendur í pallborðsumræðum um raunfærnimat voru; stjórnandinn Anna Kahlson, Thomas Persson, (bæði frá Fagháskólastofnuninni), Elin Landell, (Raunfærnimatsnefndinni), Helene Myslek, (Menntamálastofnun), Pontus Juhlin, (Kronoberg héraði), Erik Blomgren, (Sænska viðskiptaráðinu) samt Frida Boklund (Samtök atvinnurekenda).
  menntastefna raunfærnimat |Sverige
  24-02-2020

  Raunfærnimatsnefndin er komin í mark!

  Raunfærnimat er mikilvæg aðferð fyrir marga atvinnurekendur í Svíþjóð til þess að tryggja fyrirtækjum hæft vinnuafl. Raunfærnimatsnefndin í Svíþjóð skilaði greinargerð sinni í janúar og næsta skref er að ná til allra sem þurfa að fá færni sína metna. Innblástur var sóttur til norrænu nágrannanna.

 • Young Craft 2020
  alþýðufræðsla sjálfbær þróun |Europa
  24-02-2020

  Skapandi handverk og sjálfbærni

  Samnorrænar handverksbúðir fyrir ungt fólk beinir sjónum að sjálfbærri framleiðslu

 • Foto: Topias Dean
  símenntun hvatning menntastefna |Finland
  24-02-2020

  Ævinám nýtur vinsælda í Finnlandi

  Niðurstöður nýlegar könnunar eru augljósar. Finnar telja að ævinám sé meðal grundvallarréttinda og að breið almenn menntun sé dýrmæt.

 • Young Craft 2020
  vapaa sivistystyö kestävä kehitys |Europa
  24-02-2020

  Luovaa käsityötä ja kestävää kehitystä

  Nuorten yhteispohjoismainen käsityöleiri nostaa kestävät tuotantotavat keskiöön

 • Konferenssin päättävään, validointia koskevaan paneelikeskusteluun osallistuivat paneelin vetäjä Anna Kahlson, Thomas Persson, (molemmat Myndigheten för yrkeshögskolan -virastosta), Elin Landell, (Validointineuvottelukunta), Helene Myslek, (Skolverket), Pontus Juhlin, (Region Kronoberg), Erik Blomgren, (Svenska Handelskammaren) sekä Frida Boklund (Företagarna).
  opitun tunnustaminen koulutuspolitiikka |Sverige
  24-02-2020

  Validointikotka on laskeutunut

  Monille ruotsalaisille työnantajille aiemmin hankitun osaamisen validointi on tärkeä ratkaisu osaamisen varmistamisen ongelmaan. Validointineuvottelukunta sai loppumietintönsä valmiiksi tammikuussa, ja nyt on tärkeää tavoittaa kaikki ne, jotka tarvitsevat osaamisen validointia. Pohjoismaiset naapurimaamme toimivat inspiraation lähteinä.

 • Billede: pexels.com
  bæredygtig udvikling voksenuddannelse voksenlæring |Norden
  24-02-2020

  Nordisk netværkskonference om voksnes læring

  Voksnes læring for et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden. Konferencen arrangeres af NVL i samarbejde med Nordisk Ministerråds formandskab for 2020, Danmark, Grønland og Færøerne.

  Der er lukket for registrering.

  #NNK2020

 • Kristján Jóhann Kristjánsson. Hotelldirektør på hotell Klettur presenterer resultatene på NVL seminar i Reykjavik.
  kompetanseutvikling voksnes læring |Island
  24-02-2020

  Vil du låne en HR-konsulent?

  Driften av små og mellomstore virksomheter, som de aller fleste islandske virksomheter i turistbransjen er, lider ofte for mangel på målrettet trening av medarbeiderne.

 • demokrati folkeoplysning |Danmark
  23-02-2020

  Gode ideer og inspiration til lokal samarbejde om demokrati

  Inspiration fra Danmark om samarbejde om samfundsoplysende aktiviteter for borgerne.

 • Billede: Danmarks Evalueringsinstitut
  basiskompetence voksenuddannelse |Danmark
  23-02-2020

  Flere voksne deltager i Forberedende Voksenundervisning end for 10 år siden

  Danmarks Evalueringsinstitut har udgivet rapport om brug af Forberedende Voksenundervisning.

 • Photo af Helloquenc, Unsplash
  vuxenutbildning yrkesutbildning |Sverige
  20-02-2020

  Utvecklat komvux ska stärka kompetensförsörjningen

  Regeringen har fattat beslut om förslag till ny lagstiftning för att stärka den kommunala vuxenutbildningen (komvux) i Sverige.

 • basic skills non-formal adult education adult education |Europa
  18-02-2020

  Webinar: Individual-centred approach to validation

  Inspiration from Iceland and the Netherlands

 • Young Craft 2020
  folkeoplysning bæredygtig udvikling |Europa
  18-02-2020

  Kreativt håndværk og bæredygtighed

  Fællesnordisk håndværkslejr for unge sætter bæredygtig produktion i fokus

 • Foto: Colourbox.com
  aikuiskoulutus |Finland
  10-02-2020

  Kansallinen NVL-tapaaminen/ nationella nätverksträff

  Kevään tapaaminen järjestetään Tamminiemessä.

 • baskunskaper IKT kompetens utbildningspolitik vuxenutbildning |Norden
  05-02-2020

  Policy brief: Grundläggande digital kompetens för vuxna i Norden

  De nordiska länderna arbetar tillsammans för digitalisering och målet är att göra Norden-Baltikum till en sammanhängande och integrerad

 • basiskompetence IT færdigheder uddannelsespolitik voksenuddannelse |Norden
  05-02-2020

  Policy brief. Grundlæggende digitale færdigheder for voksne i de nordiske lande

  De nordiske lande samarbejder om digitalisering med det formål at gøre den nordisk-baltiske region til en mere sammenhængende og

 • basic skills education policy adult education |Norden
  05-02-2020

  Policy brief. Basic digital skills for adults in the Nordic countries

  The Nordic countries work together on digitalisation. The goal is to turn the Nordic - Baltic region into a coherent and integrated

 • Foto: Johanni Larjanko
  demokrati distansutbildning flexibelt lärande |Norden
  04-02-2020

  Hela mitt liv har förändrats av digitala medier

  Framtiden blev inte så lysande som vi trodde för några år sedan. Det beror bland annat på kommersiella teknikföretag som försöker köpa våra själar, och på politiska vindar som blåser åt olika håll efter varje val. DialogWeb har haft ett möte – på distans – med Alastair Creelman, tongivande medlem i NVL:s snart avslutade distansnätverk.

 • |Åland
  04-02-2020

  Marika Kvarnström

  Ålandredaktör

 • Foto: Topias Dean
  livslångt lärande motivation utbildningspolitik |Finland
  03-02-2020

  Livslångt lärande populärt i Finland

  En ny undersökning talar sitt tydliga språk. Finländare tycker att det livslånga lärandet ingår i de grundläggande rättigheterna, och att en bred allmänbildning är värdefull.

 • Realkompetansevurdering (validering) på eget morsmål bidrar til at nyankomne flyktninger i raskere og i større grad får brukt kompetansen de har med seg fra hjemlandet. Foto: Nick Jackson
  innvandrere realkompetanse realkompetansevurdering |Norge
  03-02-2020

  Realkompetansevurdering på andre språk enn norsk og samisk

  Realkompetansevurdering (validering) på eget morsmål bidrar til at nyankomne flyktninger i raskere og i større grad får brukt kompetansen de har med seg fra hjemlandet. I tillegg kan de få mer tilpassede kvalifiseringsløp.

 • kompetensutveckling |Norden
  03-02-2020

  Virksomhetsplan 2020 - Netverket Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet

  Detta skall Netverket Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet göra 2020

 • I den avslutande paneldebatten om validering deltog moderatorn Anna Kahlson, Thomas Persson, (båda Myndigheten för yrkeshögskolan), Elin Landell, (Valideringsdelegationen), Helene Myslek, (Skolverket), Pontus Juhlin, (Region Kronoberg), Erik Blomgren, (Svenska Handelskammaren) samt Frida Boklund (Företagarna).
  utbildningspolitik validering |Sverige
  02-02-2020

  Valideringsörnen har landat

  För många arbetsgivare i Sverige är validering en viktig lösning på kompetensförsörjningen. Valideringsdelegationen blev klar med sitt slutbetänkande i januari, och nu gäller det att nå alla dem som behöver få sina kunskaper validerade. Inspiration hämtas från våra nordiska grannländer.

 • Kuva: www.pixabay.com
  osaamisen kehittäminen ohjaus aikuisten oppiminen |Færöerne
  30-01-2020

  Osaamisen validointi ja työvoimapula

  Voiko aiemmin hankitun osaamisen validointi auttaa työvoimapulan ratkaisemisessa?

 • Rapporten
  utbildningspolitik |Island
  29-01-2020

  Utbildning för framtiden – rapport om utformningen av utbildningspolitiken

  En ny rapport som är ett resultat från olika möten med utbildningsparter runt om kring Island är ett viktigt inlägg i utformningen av en ny utbildningspolitik.

 • Foto: www.pixabay.com
  færniþróun náms- og starfsráðgjöf nám fullorðinna |Færöerne
  28-01-2020

  Raunfærnimat og skortur á vinnuafli

  Getur raunfærnimat átt þátt í að leysa vandamál vegna skorts á vinnuafli?

 • Charlotte Romlund Hansen og Lise Lotte Toft
  grunnleikni nám fullorðinna |Norden
  28-01-2020

  Formennskuáætlun Dana 2020

  Græn, samkeppnishæf og félagslega sjálfbær Norðurlönd – einnig fyrir fullorðna. Megináhersla er á börn og ungt fólk í formennskuáætlun Dana fyrir Norrænu ráðherranefndina 2020, en fullorðnum er ekki gleymt, fullvissa Lise Lotte Toft skrifstofustjóri og Charlotte Romlund Hansen ráðgjafi í danska barna- og menntamálaráðuneytinu okkur um.

 • Enterprised - Arbetslivets utbildningscenter leder projekt om vuxnas lärarens kompetenser.
  baskunskaper vuxnas lärande |Island
  27-01-2020

  FA – Arbetslivets utbildningscenter leder projekt om vuxenlärarens kompetenser

  FA tillsammans med fyra andra organisationer runt om i Europa har startat projekt som kalla Enterprised.

 • baskunskaper |Norden
  27-01-2020

  Virksomhetsplan 2020 - Alfarådet

  Detta skall alfarådet göra 2020

 • fängelseutbildning |Norden
  27-01-2020

  Verksamhetsplan 2019 - Fengselsundervisning

  Detta skall fängelsenätverket göra 2020

 • baskunskaper |Norden
  27-01-2020

  Verksamhetsplan 2020 - Grundläggande färdigheter

  Detta skall nätverket göra 2020

 • hållbar utveckling |Norden
  27-01-2020

  Verksamhetsplan 2020 - Hållbar utveckling

  Detta skall nätverket för hållbar utveckling göra 2020

 • kompetenceudvikling |Norden
  27-01-2020

  Virksomhedsplan 2020 - Kompetenceudvikling af voksenlærere

  Dette skal netværket för kompetenceudvikling af voksenlærere gøre i 2020

 • voksenlæring |Norden
  27-01-2020

  Virksomhedsplan 2020 - Lederskab og inklusion

  Dette skal netværket for lederskab og inklusion gøre i 2020

 • validering |Norden
  27-01-2020

  Verksamhetsplan 2020 - Validering

  Detta skall valideringsnätverket göra 2020.

 • Foto: pexels.com, Tim Gouw
  færniþróun náms- og starfsráðgjöf nám fullorðinna |Norge
  26-01-2020

  Norðmenn koma skriði á þróun starfsferils með rafrænni ráðgjöf og verkfærum til sjálfshjálpar

  Í Noregi er lögð mikil áhersla á rafræna ráðgjöf um þróun starfsferils. Rafræn þjónustuveita átti að vera tilbúin síðastliðið haust, en til þess að tryggja gæði og virkja nýju sveitarfélögin (miklar sameiningar áttu sér stað í Noregi um sl. áramót innskot þýðanda) hefur þróunarfasinn verið framlengdur og nú er áætlað að þjónustan verði tilbúin haustið 2020.

 • Nordisk møde om voksnes læring
  voksenlæring |Danmark
  24-01-2020

  Nordisk møde om voksnes læring

  For inviterede deltagere

 • Vegard Herlyng er daglig leder ved Høgskolesenteret i Kongsvinger, som har tatt resolutte grep for å tilby utdanning i bærekraft. Endringene skjer raskt, vi må lære i fart, sier han. Foto: Torhild Slåtto
  etter- og viderutdanning bærekraftig utvikling næringsliv |Norge
  23-01-2020

  Kongsvinger viser vei inn i framtida med bærekraftøkonomer og digitale ledere

  Næringsliv og offentlig sektor mangler kompetanse i bærekraftøkonomi. Dette kompetansegapet ble tydelig avdekket i en rapport utarbeidet av Vista Analyse på oppdrag fra Høgskolesenteret i Kongsvinger.

 • Foto: www.pixabay.com
  kompetensutveckling validering vuxenutbildning |Sverige
  23-01-2020

  Valideringsdelegationen lämnar sitt betänkande

  Den 13 januari lämnade Valideringsdelegationen sitt slutbetänkande till utbildningsminister Anna Ekström.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  23-01-2020

  Nytt samarbetsprogram

  Samarbejdsprogrammet for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning sætter retningen for ministrenes samarbejde om uddannelse, forskning og sprog fra 2019 til 2023.

 • Charlotte Romlund Hansen (tv) og Lise Lotte Toft forklarer, at man spejler sig i FN’s verdensmål om uddannelse, og her spiller specielt de digitale skills for voksne ind, fordi det er vigtigt, at vi ikke får et A- og B-hold på området.
  basiskompetence voksenlæring |Norden
  22-01-2020

  Det danske formandskab 2020

  Et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtig Norden – også for voksne. Det er især børn og unge, der fokuseres på i det danske formandskab i Nordisk Ministerråd 2020, men de voksne er ikke glemt, forsikrer kontorchef Lise Lotte Toft og specialkonsulent Charlotte Romlund Hansen fra Børne- og Undervisningsministeriet.

 • Foto: www.pixabay.com
  kompetensutveckling utbildningspolitik vuxenutbildning |Sverige
  22-01-2020

  Brister inom kommunal vuxenutbildning

  I december 2019 publicerade Skolinspektionen en granskning av huvudmännens uppföljning av vuxenutbildning på entreprenad.

 • NVL’s Nordisk Netværk for Fængselsundervisning
  fjernundervisning fængselsundervisning kompetenceudvikling livslang læring |Norden
  22-01-2020

  Nye materialer om anvendelse af IT systemer i fængselsundervisning

  Materialerne består af fem podcasts og videoer om arbejdet med IT-systemer og de indsattes digitaliseringsfærdigheder i åbne og lukkede fængsler.

 • Foto: www.pixabay.com
  kompetenceudvikling vejledning voksenlæring |Færöerne
  21-01-2020

  Validering og mangel på arbejdskraft

  Kan validering være med til at løse problemerne omkring mangel på arbejdskraft?

 • basic skills competence development adult learning |Norden
  21-01-2020

  Basic digital skills for adults in the Nordic countries

  How can we turn challenges into opportunities?

 • Universiteter og høgskoler bør ha en viktig rolle i det grønne skiftet, både når det gjelder egne reiser mv. og når det gjelder kunnskapsutvikling og innovasjon. Foto: Colourbox
  innovasjon utdanningspolitikk voksnes læring |Norden
  21-01-2020

  Hvem setter det minste miljø- og klimafotavtrykket?

  Dette er forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybøs utfordring til alle norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner i 2020.

 • Foto: www.pixabay.com
  utbildningspolitik validering vuxnas lärande |Sverige
  21-01-2020

  Myndigheten för yrkeshögskolan får uppdrag om validering

  Regeringen har från januari 2020 gett Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) uppdraget att följa och stödja utvecklingsarbetet kring validering nationellt och regionalt.

 • Foto: www.pexels.com
  kompetenceudvikling uddannelsespolitik voksenuddannelse |Norden
  17-01-2020

  Aflyst: Voksenlæring til et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden

  Bæredygtighed og grøn omstilling er for alvor kommet på dagsordenen. Det stiller krav om forandring og skaber behov for ny viden og nye kompetencer. Hvilken rolle kan og skal voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet spille i denne virkelighed?

 • vuxnas lärande |Norden
  16-01-2020

  Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region.

  Vision 2030

 • Foto: www.pixabay.com
  náms- og starfsráðgjöf nám fullorðinna fullorðinsfræðsla |Island
  16-01-2020

  Möte med isländska deltagare i NVL

  Fundur íslenskra fulltrúa í Norrænu tengslaneti um nám fullorðinna verður haldinn 6. Febrúar kl. 10.00-12.00.

  Staðsetning er

 • Foto: www.pixabay.com
  náms- og starfsráðgjöf nám fullorðinna fullorðinsfræðsla |Norden
  16-01-2020

  Vägledarträff

  Gemensamt möte med Nordisk nätverk för vägledning och Nordiska förbundet för studie- och yrkesvägledning, NFSY. 

  Endast inbjudan,

 • Foto: Marja Beckman
  validering yrkesutbildning |Sverige
  10-01-2020

  ”Vi satsar 110 procent för att dessa pojkar ska klara sin utbildning”

  Strax utanför Göteborg ligger Bräcke gymnasium som är ledande i Sverige inom validering och yrkesutbildning av byggsektorn. Branschen har stora rekryteringsbehov. Därför startades nyligen en klass med utvisningshotade ungdomar som har fått stanna i Sverige med stöd av gymnasielagen.

 • Foto: Pixabay.com
  osaamisen kehittäminen aikuisten oppiminen |Finland
  09-01-2020

  Aikuisten perustaidot - kansallinen verkostotapaaminen

  Paikka: MOW, Mothership of Work, Pieni Roobertinkatu 9, Helsinki Lounas 12.00-13.00 (NVL tarjoaa)

 • innovation kompetenceudvikling |Norden
  09-01-2020

  Transformative Læringscirkler: En organisk og fleksibel model for læring

  Hvordan kan kompetencer udvikles hos de undervisere, der skal medvirke til et kontinuerligt kompetenceløft af voksne i et samfund og på et arbejdsmarked, der stadigt forandrer sig? Transformative Læringscirkler er et godt bud – til flere grupper.

 • Mynd: www.pixabay.com
  aðlögun |Norden
  07-01-2020

  Aðlögun flóttamanna með starfsmiðaðri menntun

  – Handbók, verkfæri á netinu og raunveruleg dæmi í Evrópuverkefni með styrk frá Erasmus+

 • Mynd: Birgitte Reimer
  fjarkennsla símenntun náms- og starfsráðgjöf |Norden
  06-01-2020

  Rafræn náms- og starfsráðgjöf er framtíðin

  Danir eru á góðri leið með að þróa rafræna náms- og starfsráðgjöf, sem verkfæri þar sem hægt er að nálgast ráðgjöf ýmist til almennrar menntunar eða fullorðinsfræðslu. Álendingar, Færeyingar og Grænlendingar telja góð tækifæri felast í rafrænni náms- og starfsráðgjöf.

 • Kuva: www.pexels.com
  vapaa sivistystyö |Danmark
  06-01-2020

  ”Kansanopiston 10 käskyä – koulussa elämää varten” nyt podcastien muodossa

  Tanskan kansanopistoyhdistys FFD on julkaissut kirjasarjan, jonka nimi on vapaasti suomennettuna ”Kansanopiston 10 käskyä – koulussa elämää varten”. Kirjasarjassa käsitellään kansanopistoihin liittyviä aatehistoriallisia, historiallisia ja ajankohtaisia aiheita.

 • osaamisen kehittäminen elinikäinen oppiminen aikuisten oppiminen |Norge
  06-01-2020

  Motivaatio tutkinnon suorittamiseen nousee, kun ammattiopintoihin yhdistetään perustaitojen vahvistaminen

  Näin kertoo tuore tutkimus, jonka NIFU-tutkimuslaitos on tehnyt Norjan elinikäisen oppimisen viraston, Kompetanse Norgen, toimeksiannosta.

 • Kuva: Birgitte Reimer
  etäopetus elinikäinen oppiminen ohjaus |Norden
  06-01-2020

  E-ohjaus on tulevaisuutta

  Tanskassa käytetään jo paljon e-ohjausta eli verkossa tapahtuvaan opinto-ohjaukseen tarkoitettua työkalua. Myös Ahvenanmaalla, Färsaarilla ja Grönlannissa uskotaan e-ohjauksen mahdollisuuksiin.

 • demokrati livslang læring utdanningspolitikk voksnes læring |Norden
  06-01-2020

  Utdanningstiltak

  Bærekraft og langtidseffekter for enkeltmennesker og samfunn

 • motivation vuxnas lärande |Norden
  03-01-2020

  Motivation att lära hela arbetslivet

  Motivation är enligt svenska nationalencyklopedin en ”psykologisk term för de faktorer hos individer som väcker, formar och riktar beteendet mot olika håll”. Motivation är därmed att betrakta som en katalysator och i vissa fall som helt avgörande för att få till stånd kompetensutveckling – och det både ur arbetsgivarens och arbetstagarens perspektiv. Men hur blir egentligen arbetstagare och arbetsgivare motiverade till kompetensutveckling? Hur skiljer sig olika medarbetares drivkraft åt när det handlar om att ta del av efter- och vidareutbildning? Vilka är hindren och framgångsfaktorerna för medarbetare att ständigt utvecklas i och på arbetet? När Nordisk nätverket for kompetensutveckling i och för arbetslivet träffades i Köpenhamn i november 2019 sattes fokus just på medarbetares motivation till kompetensutveckling.

 • opitun tunnustaminen |Norden
  19-12-2019

  Validointi ja osaamisen arvo – Roadmap 2018

  Roadmap 2018 on raportti, johon NVL –aikuisen oppimisen pohjoismainen verkosto kokosi yhteen tiiviisti erilaiset kokonaisuudet, jotka

 • Foto: pexels.com
  kompetensutveckling vuxnas lärande |Island
  19-12-2019

  De digitala kompetens hjulet

  VR fackförening (Handelsanställdas förbund) har öppnat websida där medlemmar kan testa sina digitala kompetenser.

 • Foto: pexels.com
  uddannelsespolitik |Danmark
  19-12-2019

  Ny finanslov styrker bl.a. uddannelse og grøn omstilling

  Regeringen har sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet vedtaget en ny finanslov, der bl.a. vil styrke uddannelse, velfærd og grøn omstilling.

 • integration vuxnas lärande |Sverige
  18-12-2019

  Civilsamhället som resurs - Att bli en del av lokalsamhället

  Webbinarieserie: Inklusion - Från flykting till kollega. Del 4

 • Sti på fjeldet med varder eller milepæle til at markere retningen. Der er brug for en klar retning for færøsk voksenuddannelse med politisk prioritering samt de nødvendige økonomiske ressourcer. Foto: privat.
  vejledning voksenuddannelse |Færöerne
  18-12-2019

  Voksenuddannelse – vigtigt med en chance til

  Politikeres holdning til voksenuddannelse på Færøerne, og betydningen af vejledning og gode rammer for voksenlæring.

 • Foto: pexels.com
  kompetensutveckling läs- och skrivkunnighet |Island
  17-12-2019

  Film om dyslexi hos vuxna

  Arbetsgivarnas Organisation SA ska medfinansiera en film om dyslexi.

 • equal opportunities education policy adult education |International
  17-12-2019

  UNESCO Global Report on Adult Learning and Education (GRALE 4)

  UNESCO report shows that in almost one-third of countries, fewer than 5% of adults aged 15 and above participate in education and learning programmes.

 • Foto: www.pexels.com
  folkeoplysning voksenlæring |Danmark
  17-12-2019

  "Højskolens 10 bud – på en skole for livet" nu som 5 nye podcasts

  FFD, Folkehøjskolernes forening, har udgivet en bogserie med titlen ”Højskolens 10 bud – på en skole for livet”, hvor idehistoriske, historiske og aktuelle debattemaer, der vedrører højskolen tages op.

 • fleksibel læring bærekraftig utvikling høyere utdanning kompetanseutvikling |Island
  16-12-2019

  CleverCompetance: en kreativ workshop om Verdensmålene

  Intervju med Hildur Oddsdóttir NVL koordinator i Island og deltakere i workshopen: CleverCompetance

 • Foto: Birgitte Reimer
  fjernundervisning livslang læring vejledning |Norden
  16-12-2019

  E-vejledning er fremtiden

  E-vejleding er godt i gang i Danmark, som et redskab, hvor man ved hjælp af internettet kan få vejledning til enten almen eller voksen læring. Også Åland, Færøerne og Grønland kan se de gode muligheder med e-vejledning.

 • kompetanseutvikling livslang læring voksnes læring |Norge
  14-12-2019

  Flere motivert til å ta fagbrev når fagopplæring kombineres med styrking av grunnleggende ferdigheter

  Dette viser den nye undersøkelsen «Forberedt på fag», som Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har gjennomført på oppdrag for Kompetanse Norge.