• uddannelsespolitik |Island
  26-09-2016

  Årlig utgave fra OECD, Education at a Glance 2016 er publisert

  Rapporten inneholder statistikk om utdanningsnivået, utgifter til utdanning og annet.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  26-09-2016

  Ekspertgruppe skal sikre bedre struktur og kvalitet på voksen og efteruddannelsesområdet

  Som et led i trepartsforhandlingerne har regeringen nu nedsat en ekspertgruppe, der skal analysere i 2017 fremlægge anbefalinger til nye løsningsmodeller for indhold i og organisering af voksen og efteruddannelse.

 • vägledning |Åland
  26-09-2016

  En hållbar vägledning

  Det livslånga lärandet har hittat sin självklara plats i det nordiska informationssamhället. I takt med att individer söker svar på hur deras kunskap och kompetens bäst ska nyttjas ökar också behovet av en livslång, välfungerande och tillgänglig vägledning.

 • Kajsa Blomquist och Clas Virén.
  lika möjligheter |Sverige
  21-09-2016

  Etiken i praktiken - deltagare säger sitt

  Att utbilda vuxna som har intellektuella funktionsnedsättningar kan leda till etiska dilemman. Etiken i praktiken var därför temat på Lärvuxpedagogernas årliga konferens, där NVL deltog.

 • Dorthe Birkmose talade om vad som gör människor motiverade att lära.
  lika möjligheter demokrati |Sverige
  21-09-2016

  Maktlöshet motas med motivation och förståelse

  Att utbilda vuxna som har intellektuella funktionsnedsättningar kan leda till etiska dilemman. Etiken i praktiken var därför temat på Lärvuxpedagogernas årliga konferens, där NVL deltog.

 • Sohrab Fadai
  integration |Sverige
  20-09-2016

  Uppföljning av ”To Do”-seminarium

  Seminarium för erfarenhetsutbyte och även för att få ny inspiration till att driva arbetet vidare.

 • Anna Ekström
  utbildningspolitik |Sverige
  19-09-2016

  Lönar det sig att satsa på vuxenutbildning?

  Vuxenutbildning är dyrt men lönar sig, skriver Ingvar Persson i en ledarkrönika i Aftonbladet i helgen.

 • validering |Norden
  19-09-2016

  Validering och värdet av kompetenser

  Färdplan 2018

 • basiskompetence voksenuddannelse IT færdigheder |Norden
  19-09-2016

  PIAAC i Norden del 1

  En artikelserie i tre delar om resultater fra den hidtil største internationale undersøgelse af voksnes grundlæggende færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT. Del 1.

 • accreditation of prior learning |Finland
  15-09-2016

  Liberal adult education certificate as a tool for validation

  The aim of this report and the accompanying recommendations is to improve validation methods in non-formal adult education.

 • veiledning |Norge
  15-09-2016

  Høringsrunde om karriereveilending

  Norge i omstilling - karriereveiledning for individ og samfunn, er tittelen på en offentlig utredning om karriereveiledning i Norge.

 • opitun tunnustaminen |Finland
  14-09-2016

  Vapaan sivistystyön opintotodistus tunnustamisen välineeksi

  Tämän selvityksen ja siihen liittyvän suosituksen tarkoituksena on edistää vapaan sivistystyön opintojen ja oppimisen dokumentointikäytäntöjä sekä tukea alan opinnoissa hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustaminen kehittämistä.

 • utbildningspolitik |Sverige
  12-09-2016

  Fusk vid högskoleproven blir straffbara

  Nya föreskrifter från Universitets- och högskolerådet (UHR) gör att alla former av fusk vid kommande högskoleprov blir straffbara.

 • kompetenceudvikling |Norden
  09-09-2016

  Indspil om læring for og i arbejdslivet

  Malmö 26.8. 2016

 • Længst til venstre: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, leder af uddannelse og innovation hos Islandske Arbejdsgivere (Samtök atvinnulífsins).
  kompetenceudvikling voksenlæring |Norden
  09-09-2016

  Helhed, sammenhæng og samarbejde

  - Nordisk idékonference om læring for og i arbejdslivet.

 • utbildningspolitik |Norden
  08-09-2016

  Det nordiska samarbetet stärker utbildningens kvalitet och relevans

  Globaliseringen har gjort arbetslivet internationellt. Därför behöver vi såväl interaktionsfärdigheter som en i barndomen befäst förståelse av att vi är olika, men likvärdiga.

 • vägledning validering kompetensutveckling |Norden
  08-09-2016

  Mette Werner Rasmussen - Nordisk nettverk for veiledning

  "Veiledningsnettverket og NVL kan ha en viktig rolle i å løfte faglige områder og spørsmål frem, samt sette fokus på dem."
  Mette Werner Rasmussen - Nordisk nettverk for veiledning.

 • utbildningspolitik |Finland
  08-09-2016

  25 miljoner euro för högskolors utveckling av utbildningen

  Undervisnings- och kulturministeriet har nu utlyst ett totalt belopp på 25 miljoner euro i understöd som kan sökas av högskolor från och med i dag. Med anslaget ska digitala lärandemiljöer stärkas och förutsättningarna för att studera året om förbättras.

 • distance education ICT skills |Norden
  07-09-2016

  Distans webinar: Communities of Practice

  On September 16 2016 the NVL DISTANS network organised a webinar with Tryggvi Thayer who has led a group of university teachers and practitioners in a very successful project to support Icelandic teachers use of ICT in their teaching.

 • flexibelt lärande IKT kompetens |Norden
  06-09-2016

  Virtuell mobilitet – internationalisering på hemmaplan

  Genom digitala lärmiljöer, verktyg och nätverk kan både studerande och lärare arbeta i internationella grupper och projekt, läsa kurser från utländska universitet, skapa communities of practice osv utan att behöva resa.

 • competence development accreditation of prior learning education policy |Europa
  05-09-2016

  Everyone will benefit from better validation policies

  Validation of non-formal and informal learning makes our labour markets more resilient and contributes to the integration of migrants and refugees by valuing the prior knowledge and experiences of people.

 • I mai i år modtog projektet Digitale Færøerne en anerkendelse i Estland. Nicolai Balle, direktør for projektet, står yderst til venstre. Lilly Hanssen, konsulent, er nummer tre fra højre. Kristina Háfoss, finansminister står til venstre for Lilly.
  IT færdigheder kompetenceudvikling |Færöerne
  05-09-2016

  Digitalisering – bedre adgang for de fleste

  Formålet er at opnå digital adgang til alle offentlige funktioner i det færøske samfund.

 • |
  05-09-2016

  Virtual mobility webinar

  In this webinar you will learn about virtual mobility and how it is being used today in Europe to enable staff and students to participate in international projects, courses and networks.

 • |
  05-09-2016

  Nordplus kontaktseminarium

  Kontakteminarium för Nordplus

 • |
  05-09-2016

  NVL Sverige

  Möte för NVL-nätverksmedlemmar i Sverige

 • folkeoplysning |Danmark
  01-09-2016

  Aftenskolekursister søger ny viden og faglighed

  Lysten til at lære nyt fylder mere for kursisterne end det sociale samvær, når aftenskolekursister skal angive de vigtigste årsager til at deltage i aftenskoleaktiviteter.

 • erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  01-09-2016

  Fald i antallet af voksne, der søger optagelse på en erhvervsuddannelse

  Danmarks evalueringsinstitut, EVA har analyseret, hvad der er sket med aktiviteten i voksensporet på erhvervsuddannelserne efter erhvervsuddannelsesreformen 2015.

 • kotoutuminen osaamisen kehittäminen |Danmark
  31-08-2016

  Kuntien kotouttamistoimenpiteiden tuloksissa eroja

  Tanskalainen kuntien ja alueiden tutkimuslaitos KORA on koonnut pakolaisten ja maahanmuuttajien työllistymistä käsittelevän tutkimuksen tuloksia julkaisuunsa ”Integration. Vejen til arbejdsmarkedet” (Kotouttaminen. Tie työmarkkinoille”).

 • koulutuspolitiikka |Danmark
  31-08-2016

  Kolmikantasopimuksella lisää harjoittelupaikkoja

  Tanskan hallitus ja työelämäosapuolet ovat solmineet sopimuksen, jonka avulla on tarkoitus luoda 8000–10 000 uutta harjoittelupaikkaa vuosittain.

 • ammatillinen koulutus koulutuspolitiikka |Finland
  31-08-2016

  Historiallinen uudistus ammattikoulutuksen tutkintorakenteeseen

  Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausryhmä ehdottaa ammattitutkintojen määrän vähentämistä nykyisestä 351:stä 166:een.

 • korkeakoulutus |Færöerne
  31-08-2016

  Kiinnostus korkeakoulutusta kohtaan kasvussa Färsaarilla

  Färsaarilla opiskelu ja Färsaarten yliopisto hakukohteena eivät koskaan ole olleet yhtä suosittuja kuin nyt.

 • demokratia |Island
  31-08-2016

  Reykjavikin Pohjolan talossa yhteiskunta-aiheinen festivaali

  Pohjolan talossa ja sen lähistöllä järjestetään 2.–3.9. kaksipäiväinen yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä festivaali.

 • elinkeinoelämä |Sverige
  31-08-2016

  Nuorisotyöttömyys alhaisimmillaan 13 vuoteen

  Ruotsin työmarkkinaministeriön mukaan työllisyys kehittyy Ruotsissa erittäin myönteiseen suuntaan.

 • koulutuspolitiikka tutkimus |Norge
  31-08-2016

  Millaisia opettajia Norja haluaa?

  Opettajan roolia tarkastellut toimikunta on saanut kaksivuotisen työnsä päätökseen.

 • kotoutuminen |Norge
  31-08-2016

  Kymmenen käskyä yhtenäisemmän, tehokkaamman ja oikeudenmukaisemman kotouttamispolitiikan puolesta

  Ajatushautomo Agendan aloitteesta Norjassa perustettiin toimikunta pohtimaan, miten kotouttamispolitiikkaa voitaisiin tulevaisuudessa kehittää.

 • menntastefna |Finland
  31-08-2016

  Sögulegar umbætur á starfsmenntun

  Stýrihópur á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytisins í Finnalandi hefur lagt til að starfsmenntabrautum fækki úr 351 í 166.

 • højere uddannelse kompetenceudvikling |Færöerne
  31-08-2016

  Aukinn áhugi á háskólanámi á Færeyjum

  Áhugi á námi í Færeyjum og að komast í nám við Háskólann á Færeyjum hefur aldrei verið meiri en nú.

 • lýðræði |Island
  31-08-2016

  Fundur fólksins við Norræna húsið í Reykjavík

  Fundur fólksins er lífleg tveggja daga hátíð um samfélagsmál í Norræna húsinu og næsta nágrenni þess dagana 2. og 3. september 2016.

 • atvinnulíf |Sverige
  31-08-2016

  Atvinnuleysi ungs fólks hefur ekki verið lægra í 13 ár

  Atvinnumálaráðuneytið tilkynnir að þróun atvinnuþátttöku í Svíþjóð sé afar jákvæð. Yfir 120.000 manns hafa fengið störf síðan haustið 2014 og atvinnuleysi er nú 6,8 prósent.

 • menntastefna rannsóknir |Norge
  31-08-2016

  Hverskonar kennara viljum við hafa í Noregi?

  Nefnd sem falið var að greina hlutverk kennara hefur verið að störfum í tvö ár.

 • innflytjendur |Norge
  31-08-2016

  Tíu skilaboð um heildrænni, skilvirkari og sanngjarnari stefnu í málefnum innflytjenda

  Þankabankinn Agenda átti frumkvæði að nýrri nefnd áhrifaríkra stjórnmálamanna af mið og vinstri væng auk helstu fræðimanna á sviðinu til þess að kanna tækifæri til úrbóta á stefnu um málefni innflytjenda í framtíðinni.

 • integration kompetenceudvikling |Danmark
  30-08-2016

  Forskel på resultater af integrationsindsats i kommunerne

  I en publikation om integration, ”Integration. Vejen til arbejdsmarkedet”, har KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, samlet resultater af en undersøgelse, om flygtninge og indvandreres vej til arbejde.

 • Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen
  uddannelsespolitik |Danmark
  30-08-2016

  Trepartsaftale skal sikre flere praktikpladser

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en ny aftale om, hvor der arbejdes frem mod at oprette 8- 10.000 flere praktikpladser årligt.

 • højere uddannelse kompetenceudvikling |Færöerne
  29-08-2016

  Øget interesse for højere uddannelse på Færøerne

  Aldrig før har interessen for at studere på Færøerne og få en studieplads ved Færøernes Universitet været så stor.

 • yrkesutbildning utbildningspolitik |Finland
  28-08-2016

  Historisk reform av yrkesutbildningens examensstrukturer

  En styrgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet föreslår att antalet yrkesexamina skulle minska från nuvarande 351 till 166.

 • |
  26-08-2016

  Seminar um førleikameting

  Sum vit hava kunnað tykkum um áður, so skipa NVL og Yrkisdepilin fyri seminari um førleikameting dagarnar 31. august og 1. september

 • |
  26-08-2016

  Højskolepædagogisk konference

  Folkehøjskolerne inviterer, i samarbejde med Danmarks Lærerforening og Center for Ungdomsforskning, alle med interesse for skole,

 • demokrati |Island
  26-08-2016

  Islands Folkemøte ved Nordens hus i Reykjavik

  Folkemøtet i Reykjavik er to dagers festival om samfunnsspørsmål.

 • erhvervsliv |Norden
  26-08-2016

  Fremtidens læring i arbejdslivet

  Nordiske eksperter fra forskellige sektorer i samfundet er samledes i Malmö den 26. august 2016 for at diskutere læring i arbejdslivet.

 • bærekraftig utvikling kompetanseutvikling |Norden
  24-08-2016

  JARÐAR-FÖR/EARTH PASSAGE - Third session on Iceland

  How can we respond as the Earth passes into a new climate?

 • bærekraftig utvikling kompetanseutvikling |Norden
  24-08-2016

  MORE SUSTAINABLE FUTURE BY NORDIC CO-OPERATION

  ..we will hear inspirational results of projects that promote sustainable development that have been carried out in a Nordic
  adulteducation in education for sustainable development.

 • |
  23-08-2016

  Møte med norske nettverksmedlemmer og NVLverter

  •  Kort informasjon om arbeidet i de nettverkene dere representerer
  • Tanker og ideer om arbeidet for voksnes læring i Norge

 • Kenth Kronwall
  näringsliv kompetensutveckling baskunskaper |Sverige
  22-08-2016

  Näringslivets perspektiv på lärande efterlyses

  Ett tätare samarbete mellan näringsliv och skola. Ett vidgat synsätt på kompetens. Det kan vara lösningar på problemet med att det finns så många arbetslösa samtidigt som näringslivet skriker efter rätt personal, tror Kenth Kronwall som arbetar med vuxenutbildningar i samarbete med näringslivet.

 • validering utbildningspolitik |
  19-08-2016

  Kommunerna måste kanske erbjuda validering

  I en departementsskrivelse (Ds 2016:24) förslår utbildningsdepartementet en rad förändringar för att på olika sätt öka antalet valideringar och förbättra arbetet med validering som sker inom kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskolan, universitet och högskolor samt branscher.

 • Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.
  näringsliv |Sverige
  19-08-2016

  Ungdomsarbetslösheten den lägsta på 13 år

  Arbetsmarknadsdepartementet meddelar att utvecklingen av sysselsättningen är mycket positiv i Sverige.

 • forskning utdanningspolitikk |Norge
  18-08-2016

  Hva slags lærere vil Norge ha?

  Et utvalg har brukt to år på å utrede lærerrollen.

 • integrering |Norge
  18-08-2016

  Ti bud for en mer helhetlig, effektiv og rettferdig integreringspolitikk

  Tankesmien Agenda tok initiativ til et utvalg for å se på mulige forbedringer i framtidens integreringspolitikk.

 • Daglig leder og gründer Heidi Wang
  demokrati kompetanseutvikling |Norge
  15-08-2016

  NOEN – som kan og vil

  Noenskolen er en av virksomhetene Noen AS driver

 • |
  15-08-2016

  European Vocational Skills Week

  The European Vocational Skills Week takes place in all member countries.

 • Deirdre Hansen er voksenvejleder uddannelsescentret Fjarnám.
  basiskompetence erhvervsliv |Færöerne
  08-08-2016

  Ufaglærte kvinder begrænset adgang til arbejdsmarkedet

  Arbejdsløsheden på Færøerne er lavere, end den har været i mange år. Men vejen til arbejdsmarkedet er ikke nødvendigvis nem for alle.

 • folkeoplysning demokrati lige muligheder |Danmark
  01-08-2016

  Aftenskoler kan hjælpe psykisk sårbare

  Aftenskolerne kan spille en vigtig rolle for psykisk sårbare og være med til at styrke den mentale sundhed og trivsel.

 • Eksempel på læringsressurs: Verb som å «pakke» vises i en kort videosnutt. En får forklart både lydbilde, skriftbilde og selve handlingen. Slik gjøres det for en rekke mye brukte verb.
  integrering |Norge
  18-07-2016

  Når kunnskap og opplæring er livsviktig

  Den som må flykte fra hus og hjem har ikke mange eiendeler med seg.

 • Dagen innehöll också workshops, där vi diskuterade hur vi skall gå vidare.
  baskunskaper |Norden
  12-07-2016

  Hål i den nordiska basen försvagar

  Norden behöver göra något åt den stora gruppen med låga basfärdigheter.

 • voksenuddannelse |Danmark
  04-07-2016

  VUC har både fremgang og nye udfordringer

  Rapporten viser bl.a at aktiviteten er steget for 8 år i træk.

 • perustaidot kielet |Sverige
  30-06-2016

  Kiinnostus ruotsi toisena kielenä -opintoja kohtaan kasvoi

  Opettajalehden mukaan korkeakoulujen ruotsi toisena kielenä -perusopintoihin hakeneiden määrä tuplaantui syksyllä 2016 edellisvuoteen verrattuna.

 • koulutuspolitiikka |Sverige
  30-06-2016

  Uusi tukimuoto työttömille, joilla on matala koulutustaso

  Hallitus ehdottaa uutta opintostarttitukea opiskelun aloittamisen kannustimeksi.

 • perustaidot |Norden
  30-06-2016

  Perustaidot yhtä tärkeitä työelämässä kuin yhteiskunnassakin

  Työelämän edustajat vahvistavat, että perustaidot ovat tärkeä työelämäosaamisen kehittämisen edellytys ja tapa kehittää Pohjoismaiden vahvuuksia.

 • koulutuspolitiikka aikuisten oppiminen |Norden
  30-06-2016

  Aikuiskoulutuksesta ehdotetaan pakollista koko Pohjolassa

  Olisikin visionäärinen päätös, jos Pohjoismaat päättäisivät kehittää yhteisen mallin pakolliselle aikuis- ja täydennyskoulutukselle, Poul Nielson sanoo.

 • perustaidot osaamisen kehittäminen koulutuspolitiikka |Norden
  30-06-2016

  EU:n kymmenen tointa osaamisen parantamiseksi Euroopassa

  Viime viikolla EU-komissio hyväksyi uuden, kattavan osaamisohjelman.

 • koulutuspolitiikka |Island
  30-06-2016

  Avustuksia innovaatio- ja kehityshankkeisiin vuodelle 2016

  Vuonna 2010 Islannissa perustettiin oppimisen kehitysrahasto uuden aikuisten oppimista koskevan lain astuttua voimaan.

 • koulutuspolitiikka |Island
  30-06-2016

  Työelämän koulutuskeskukselle uusi johtaja

  Sveinn Aðalsteinsson on palkattu islantilaisen Työelämän koulutuskeskuksen (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) johtajaksi.

 • osaamisen kehittäminen koulutuspolitiikka |Finland
  30-06-2016

  Tulevaisuuden opettajankoulutusta kehittämässä

  Opettajia, opiskelijoita ja eri sidosryhmiä on kutsuttu mukaan verkkoaivoriiheen esittämään ideoitaan ja ajatuksiaan suomalaisopettajien koulutuksen ja osaamisen tulevaisuudesta.

 • osaamisen kehittäminen koulutuspolitiikka aikuisten oppiminen |Færöerne
  30-06-2016

  Aikuiskoulutusta suunnitteilla Färsaarille

  Hallitus on asettanut tavoitteeksi luoda Färsaarille aikuiskoulutusta.

 • ohjaus |Færöerne
  30-06-2016

  Elinikäinen ohjaus ja kiinnittyminen työmarkkinoille

  Miten elinikäinen ohjaus voi tukea aktiivista työelämää sellaisten henkilöiden kohdalla, joiden on vaikeaa kiinnittyä työmarkkinoille?

 • koulutuspolitiikka opitun tunnustaminen |Danmark
  30-06-2016

  Uusi mahdollisuus: AHOT-prosessi ennen ammattikoulutuksen aloittamista

  Heinäkuun alusta lähtien ammattikoulutuksen aloittamista suunnittelevat aikuiset voivat päästä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamismenettelyyn (AHOT) ennen opiskelupaikan saamista.

 • demokratia koulutuspolitiikka |Danmark
  30-06-2016

  Bornholmin politiikkatapahtuma jälleen käynnissä

  Folkemødet-tapahtuma järjestetään Bornholmissa kuudetta kertaa.

 • högre utbildning menntastefna |Sverige
  30-06-2016

  Aukinn áhugi á sænsku sem annað mál

  Í riti kennara kemur fram að umsækjendum um grunnnám háskólanna í sænsku sem annað mál hafi tvöfaldast á milli áranna 2015 og 2016.

 • menntastefna |Sverige
  30-06-2016

  Nýir styrkir fyrir atvinnuleitendur með litla formlega menntun

  Sænska ríkisstjórnin hefur lagt fram tillögur um nýja námsstyrki til þess að virkja fólk.

 • grunnleikni færniþróun menntastefna |Norden
  30-06-2016

  Grunnleikni jafn mikilvæg í atvinnulífinu og samfélaginu

  Fulltrúar atvinnulífsins staðfesta að grunnleikni sé mikilvæg forsenda færniþróunar í atvinnulífinu og ein leið til þess að þróa styrk Norðurlandanna.

 • menntastefna vuxnas lärande |Norden
  30-06-2016

  Fullorðinsfræðsla verði skylda á Norðurlöndum

  Ríkisstjórnir norrænu landanna eiga að beita sér fyrir því að fullorðinsfræðsla og endurmenntun verði skylda fyrir allt vinnandi fólk á Norðurlöndum og koma á fót kerfi þar að lútandi með aðstoð frá aðilum vinnumarkaðarins.

 • grunnleikni færniþróun menntastefna |Norden
  30-06-2016

  Tíu aðgerðir ESB til þess að efla færni í Evrópu

  Nýlega samþykkti framkvæmdastjórn Evrópusambandsins nýja stefnu færniþjálfunar.

 • menntastefna voksenlæring |Island
  30-06-2016

  Úthlutun til nýsköpunar- og þróunarverkefna 2016

  Í framhaldi af lögum um framhaldsfræðslu frá 2010 var Þróunarsjóði framhaldsfræðslu komið á laggirnar.

 • menntastefna voksenlæring |Island
  30-06-2016

  Nýr framkvæmdastjóri hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

  Sveinn Aðalsteinsson hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins.

 • kompetensutveckling utbildningspolitik |Finland
  30-06-2016

  Kennaranám framtíðarinnar í þróun

  Kennarar, stúdentar og ólíkir hagsmunaðilar hafa fengið boð um að taka þátt í hugmyndasmiðju á vefnum en þar hægt er að leggja fram hugmyndir og hugsanir um framtíðarmenntun og færni finnskra kennara.

 • færniþróun menntastefna |Færöerne
  30-06-2016

  Áform um fullorðinsfræðslu á Færeyjum

  Ríkisstjórnin hefur sett sér markmið um koma á fullorðinsfræðslu á Færeyjum.

 • vejledning |Færöerne
  30-06-2016

  Æviráðgjöf og tengsl við vinnumarkað

  Hvernig getur æviráðgjöf eflt og stutt stöðu einstaklinga sem eiga erfitt með að fóta sig á vinnumarkaði?

 • menntastefna raunfærnimat |Danmark
  30-06-2016

  Ný tækifæri til raunfærnimats til þess að fá inngöngu í starfsnám

  Frá 1.júlí geta fullorðnir sem óska eftir að fara í starfsnám gengið í gegnum mat á raunfærni áður en þeir fá inngöngu í námið.

 • lýðræði raunfærnimat |Danmark
  30-06-2016

  Fundur fólksins á Borgundarhólmi

  Í sjötta skipti fór fundur fólksins fram á Borgundarhólmi.

 • validering |Europa
  29-06-2016

  Validering i Europa och Norden

  Som bäst pågår ett slutseminarium i AVA-projektet i Bryssel. Resultatet är en verksamhetsplan för validering av vuxnas lärande, speciellt inom folkbildning.

 • kompetensutveckling |Norden
  29-06-2016

  Nordiskt seminarium om framtidens kompetensbehov

  Nordiskt seminarium om framtidens mobilitet och samarbete i Norden.

 • livslångt lärande |Danmark
  29-06-2016

  Videos: Live and Learn

  Learning matters! This series of 8 videos shows why. Meet learners, meet teachers. Get moved by their personal stories.

 • basiskompetanse |Norden
  29-06-2016

  NVL-rapport om grundläggande färdigheter

  Bakgrund och utvärdering av förutsättningarna och behoven för ett NVL-nätverk kring grundläggande färdigheter.

 • Anna Lundqvist och Göran Hellmalm.
  validering livslångt lärande |Sverige
  28-06-2016

  Nu går det att få papper på att du kan samarbeta

  Inom folkbildningen pågår nu ett projekt för att validera generella kompetenser.

 • Rigmor Dam, uddannelsesminister, Eyðgunn Samulesen, socialminister, og Henrik Old, minister for trafik og arbejdsmarkedsforhold.
  uddannelsespolitik voksenlæring kompetenceudvikling |Færöerne
  28-06-2016

  Planer om voksenuddannelse på Færøerne

  Regering har sat sig som mål, at få etableret voksenuddannelse på Færøerne.

 • Repræsentanter fra Socialforvaltningen, Socialministeriet, revalideringsinstitutionen Dugni, NVL og vejlederuddannelsen ved Færøernes Universitet.
  vejledning livslang læring |
  27-06-2016

  Livslang vejledning og tilknytning til arbejdsmarkedet

  Hvordan kan livslang vejledning (LLV) bidrage til og støtte op omkring et aktivt arbejdsliv for personer, som har svært ved at bevare tilknytning til arbejdsmarkedet?

 • uddannelsespolitik |Island
  27-06-2016

  Bevilgninger til innovasjons- og utviklingsprosjekter 2016

  Etter at ny lov om voksnes læring trådte i kraft 2010 ble Utviklingsfond for voksnes læring etablert.

 • Sveinn Aðalsteinsson.
  uddannelsespolitik |Island
  24-06-2016

  Ny direktør for Arbeidslivets utdanningssenter

  Sveinn Aðalsteinsson er ansatt som direktør for Arbeidslivets utdanningssenter.

 • kompetensutveckling utbildningspolitik |Finland
  23-06-2016

  Framtidens lärarutbildning under utveckling

  Lärare, studerande och olika intressegrupper har inbjudits till en tankesmedja på webben för att komma med idéer och tankar om de finländska lärarnas framtida utbildning och kompetens.

 • utbildningspolitik kvalitetssäkring |Sverige
  23-06-2016

  Kostsamt med dålig utbildning

  Många svenskar har föreställningen att utbildning är gratis. Ingenting kunde vara mer fel, skriver Tove Mellgren i en ledare.

 • Från föreningen Yggdrasils lajv, inspirerade av JK Rowlings värld.
  folkbildning kompetensutveckling |Sverige
  23-06-2016

  Personlig utveckling genom lajv

  Lisa Nordemo, student på Sigtuna Folkhögskola, har under hösten studerat ämnet personlig utveckling genom lajv.

 • |
  23-06-2016

  Work and education - cooperation and innovation

  En fællesnordisk konference om samarbejde og innovation i arbejdsdrift og uddannelse for indsatte i nordiske fængsler. 

 • forskning motivasjon |
  22-06-2016

  Resultat

  Nätverket testar och utvärderar nya sätt att organisera kompetensutveckling för målgruppen: vuxenutbildare och andra
  involverade i vuxnas läroprocesser. Två nordiska pilotutbildningar har påbörjats.

 • realkompetencevurdering (RKV) uddannelsespolitik |Danmark
  22-06-2016

  Ny mulighed for at blive kompetencevurderet før optagelse på en erhvervsuddannelse

  Fra 1.juli kan voksne, der ønsker en erhvervsuddannelse få en kompetencevurdering, før de er optaget på en uddannelse.

 • baskunskaper kompetensutveckling utbildningspolitik |Norden
  21-06-2016

  Baskunskaper lika viktigt i arbetslivet som i samhället

  Representanter från arbetslivet bekräftar att baskunskaper är en viktig förutsättning för kompetensutveckling i arbetslivet och ett sätt att utveckla nordiska styrkepositioner.

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Norden
  21-06-2016

  Vuxenutbildning föreslås bli obligatorisk i hela Norden

  De nordiska regeringarna bör gå in för obligatorisk vuxenutbildning och -fortbildning för alla löntagare i Norden och sätta utbildningarna i system med hjälp av arbetsmarknadens parter.

 • Nina Ekelund, programdirektör för Hagainitiativet
  hållbar utveckling |Sverige
  21-06-2016

  ”Samarbete är avgörande för att lyckas med de globala utmaningarna”

  Professor Johan Rockström har i en intervju med Svenska dagbladet efterlyst en ”nationell folkbildningskampanj” om målen i Sverige.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  20-06-2016

  Ny gymnasiereform skærper adgangskrav

  Regeringen har indgået et bredt forlig om en ny gymnasiereform.

 • kompetensutveckling baskunskaper utbildningspolitik |Norden
  20-06-2016

  EU:s tio åtgärder för att höja kompetensen i Europa

  Förra veckan antog EU-kommissionen en ny omfattande kompetensagenda.

 • demokrati uddannelsespolitik |Danmark
  20-06-2016

  Folkemøde på Bornholm er i gang

  For sjette gang gennemføres et folkemøde på Bornholm.

 • invandrare |Sverige
  20-06-2016

  Projekt ska ge jobb åt nyanlända

  500 nyanlända ska få chansen att komma ut i jobb. Det nya projektet KOM mot jobb startar i höst i samarbete med bland annat Varbergs kommun.

 • Guo Chen och Carola Nyman lär sig om varandras kulturer.
  integration invandrare lika möjligheter |Finland
  20-06-2016

  FIKA - integration över en kopp kaffe – eller te

  Ivrigt diskuterande kommer de två kvinnorna gående längs Mannerheimvägen, Helsingfors huvudgata. Den ena är kort med svart hår, den andra ljus och lite längre. Deras sätt att umgås tyder på att de har känt varandra länge.

 • research learning outcomes |Europa
  20-06-2016

  Validation of Non-formal MOOC-based Learning

  This report presents the outcomes of research, conducted between May 2014 and November 2015, into emerging practices in assessment,

 • Jim Andersén i mitten, biträdande professor i företagsekonomi på Högskolan i Skövde, leder projektet ”Hållbar lönsamhet och lönsam hållbarhet” som vänder sig till små och medelstora företag.
  hållbar utveckling näringsliv |Sverige
  17-06-2016

  Forskning: Rätt företagsstrategier kan ge positiv effekt på hållbar utveckling och konkurrenskraft

  Kan små och medelstora företag ta ett miljöansvar utan att samtidigt förlora i konkurrenskraft?

 • utbildningspolitik vuxenutbildning |Sverige
  17-06-2016

  Utbildningsaktörer får 185 miljoner för utbyten utomlands

  Universitets- och högskolerådet (UHR) beviljar skolor, yrkes- och vuxenutbildningar i Sverige totalt närmare 62 miljoner kronor för utbyten i Europa.

 • Per-Arne Andersson
  integration flexibelt lärande |Sverige
  16-06-2016

  Mer undervisning ska ske digitalt

  I höst ska länsstyrelserna ta fram nya typer av lärplattformar där asylsökande får lära sig svenska med mer digitalt stöd och mindre lärarinsatser.

 • utdanning i fengsel |Norden
  16-06-2016

  Terje Røstvær - Fengselsundervisning

  "Nettverket ønsker en utvikling hvor antall innsatte med dokumentert yrkesrettet kompetanse øker, slik at flere kan tilby etterspurt kompetanse til arbeidsmarkedet etter endt soning."
  Terje Røstvær - Fengselsundervisning.

 • högre utbildning utbildningspolitik |Sverige
  15-06-2016

  Ökat intresse för ämnet svenska som andraspråk

  Lärarnas tidning rapporterar att antalet förstahandssökande till lärosätenas grundkurser i svenska som andraspråk hösten 2016 fördubblats jämfört med 2015.

 • utbildningspolitik |Sverige
  14-06-2016

  Nytt stöd för arbetslösa med kort utbildning

  Regeringen föreslår ett nytt rekryterande studiestartsstöd.

 • vuxenutbildning kompetensutveckling |Norden
  14-06-2016

  Arbejdsliv i Norden – Udfordringer og forslag

  Poul Nielson, tidigare dansk EU-kommissionär och minister, har på uppdrag av Nordiska ministerrådet gjort en strategisk genomlysning av

 • Emmastina Dannered (hudterapeut, bronsmedalj i VM 2015), Daniel Wiberg (Företagarna), Frida Gustafsson (fordonslackerare, silvermedalj i VM 2015)
  yrkesutbildning näringsliv |Sverige
  13-06-2016

  Yrkesutbildningar viktig nyckel för framtida kompetens till företag

  Eget företagande är mycket vanligare bland yrkesutbildade än bland mer teoretiskt skolade akademiker. Därför måste eget företagande uppmuntras som en naturlig del i utbildningen.

 • validering |Sverige
  06-06-2016

  Stödmaterial om SeQF-nivåplacering till utfärdare utanför det offentliga utbildningssystemet publicerat

  Nu har MYH publicerat stödmaterial, i form av en handbok, för ansökan om inplacering i Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF.

 • Hos Nina Söderlund på Ramsö i den finländska skärgården firas syttende mai varje år.
  glesbygd språk livslångt lärande |Finland
  06-06-2016

  Skandinavisk språkgemenskap helt unik

  Det var svin som sådde det första nordiska fröet hos finlandssvenska Nina Söderlund.

 • |
  01-06-2016

  Nordisk innspill-konferanse om læring i og for arbeidslivet

  Nordisk ministerråd satser på kunnskapsutvikling på tvers av utdannings­systemer, arbeids- og samfunnsliv. Man etterlyser mer effektive

 • bærekraftig utvikling |
  01-06-2016

  Kraftfulle dager på Samsø

  Samsø energiakademi var vertskap for andre samling for Utdanning for bærekraftig utvikling i juni 2016.

 • basiskompetence |Norden
  30-05-2016

  Þörf er fyrir norrænt samstarf um grunnleikni

  2016 veita Finnar Norðurlandasamstarfinu formennsku. Þann 26. maí var haldin norræn sérfræðingamálsstofa um grunnleikni í Helsinki.

 • uddannelsespolitik |Færöerne
  30-05-2016

  Nordeniskolen.org einnig á færeysku

  Nordeniskolen.org er náms- og kennslugátt fyrir kennara og nemendur í fyrsta bekk til og með framhaldskóla.

 • folkbildning utbildningspolitik |Sverige
  30-05-2016

  Kunskapslyftet – Nästa stora frihetsreform

  En rapport om att förverkliga det livslånga lärandet.

 • Margrethe Vogt Thuesen er socialchef på Samsø.
  yderområder indvandrere integration |
  30-05-2016

  Flygtninge bidrager til positiv udvikling på Samsø

  De 244 flygtninge, der bor på Samsøs asylcenter, er mere end velkomne. Flygtningene bidrager positivt til øsamfundets arbejdspladser, økonomi og lokale institutioner – men det handler først og fremmest om mennesker, understreger socialchef Margrethe Vogt Thuesen.

 • Gustav Elowson och Anna Gunnervik leder interkulturellt centrums arbete med att slussa nyanlända ut i utbildning i Partille kommun.
  invandrare integration |Sverige
  30-05-2016

  Interkulturellt centrum visar vägen i flyktingmottagandet

  Partille kommun arbetar sedan årsskiftet på ett nytt sätt för att ta emot nyanlända barn och vuxna i utbildningssystemet.

 • realkompetencevurdering (RKV) højere uddannelse |Island
  30-05-2016

  Málstofa um raunfærnimat á háskólastigi

  Þann 18 maí sl. var málstofa um raunfærnimat á háskólastigi í Norræna húsinu í Reykjavík haldin í samstarfi NVL, Háskóla Íslands og Háskólans í Reykjavik.

 • perustaidot |Norden
  30-05-2016

  Pohjoismaista yhteistyötä tarvitaan aikuisten perustaitojen alueella

  Suomi toimii vuonna 2016 Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana. Helsingissä järjestettiin 26.5. pohjoismainen asiantuntijaseminaari perustaidoista.

 • korkeakoulutus opitun tunnustaminen |Island
  30-05-2016

  Seminaari yliopistojen ja korkeakoulujen AHOT-toiminnasta

  NVL, Islannin yliopisto ja Reykjavikin yliopisto järjestivät 18.5.2016 Reykjavikissa seminaarin yliopisto- ja korkeakoulutasolla tapahtuvasta aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta (AHOT).

 • koulutuspolitiikka |Færöerne
  30-05-2016

  Nordeniskolen.org nyt myös fäärin kielellä

  Nordeniskolen.org on oppimis- ja opetusportaali, jonka kohderyhmänä ovat peruskoulun ja lukion opettajat ja oppilaat.

 • menntastefna |Finland
  30-05-2016

  Fjármögnun háskólanna endurnýjuð

  Ráðherra hefur samþykkt endurskoðað fjármögnunarlíkan fyrir háskólana sem taka á gildi frá og með 2017.

 • aðlögun innflytjendur |Finland
  30-05-2016

  Sveigjanlegri og virkari aðlögun

  Ríkisstjórnin í Finnlandi vill að hægt verði að flytja innflytjendur sem hlotið hafa landvistarleyfi yfir til sveitarfélaganna í menntun og atvinnu.

 • aðlögun |Sverige
  30-05-2016

  Sænska menntamálastofnunin gefur út upplýsingar fyrir innflytjendur á mismunandi tungumálum um sænska skólakerfið

  Menntamálastofnun hefur upplýsingar um sænska skólakerfið á 14 mismunandi tungumálum.

 • menntastefna aðlögun |Sverige
  30-05-2016

  Á fjárlögum ríkisstjórnarinnar er gert ráð fyrir frekari aðgerðum fyrir nýaðflutta og fræðslu fullorðinna

  Í breytingartillögum við fjárlög sænsku ríkisstjórnarinnar fyrir árið 2016, sem kynntar voru í apríl sl. er gert ráð fyrir frekari aðgerðum á málefnum er varða innflytjendur og fullorðinsfræðslu.

 • kompetanseutvikling |Norge
  27-05-2016

  Stærðfræði vinsæl

  Samtals 2.012 norskir kennarar sóttu um sí- og endurmenntun í stærðfræði.

 • grunnleikni |Norge
  27-05-2016

  Nýtt heiti árangursríkra aðgerða

  Norska ríkisstjórnin mun áfram leggja áherslu á áætlanirnar grunnleikni í atvinnulífinu og grunnleikni í sjálfboðaliðastarfi.

 • grunnleikni |Danmark
  27-05-2016

  Undirbúningsnám fyrir fullorðna – fleiri vel læsir

  Um það bil sjötti hver Dani á erfitt með lestur og undirbúningsnám fyrir fullorðan skammstafað heiti á dönsku FVU, er ætlað þeim markhópi.

 • alþýðufræðsla |Danmark
  27-05-2016

  Hnattrænir sagnamenn – hnattræn vefsíða fyrir lýðskólanema

  Global storytellers.dk eða hnattrænir sagnamenn á íslensku, er vefsíða þar sem nemendur í dönskum lýðskólum geta deilt upplifun, þekkingu og reynslu af því að lifa og hrærast í hnattrænum heimi.

 • korkeakoulutus koulutuspolitiikka |Finland
  27-05-2016

  Yliopistojen rahoitus uudistuu

  Valtioneuvosto on hyväksynyt uudistetun rahoitusmallin, joka astuu voimaan vuodesta 2017 alkaen.

 • maahanmuuttajat kotoutuminen |Finland
  27-05-2016

  Joustavampaa ja tehokkaampaa kotoutusta

  Hallitus haluaa saada oleskeluluvan saaneet nopeammin kuntiin, koulutukseen ja työhön.

 • kotoutuminen |Sverige
  27-05-2016

  Skolverket laati maahanmuuttajille Ruotsin koulujärjestelmää koskevan monikielisen infopaketin

  Virasto tarjoaa nyt tietoa koulujärjestelmästä 13 eri kielellä.

 • koulutuspolitiikka kotoutuminen |Sverige
  27-05-2016

  Hallituksen kevätbudjetissa uusia panostuksia maahanmuuttajiin ja aikuiskoulutukseen

  Huhtikuussa esitelty hallituksen esitys vuoden 2016 muutetuksi talousarvioksi sisältää maahanmuuttajiin ja aikuiskoulutukseen kohdistuvia lisäpanostuksia jo tälle vuodelle.

 • täydennyskoulutus |Norge
  27-05-2016

  Matematiikan täydennyskoulutus suosittua

  Jopa 2012 norjalaista opettajaa haki matematiikan täydennyskoulutukseen, ja kaikki hakijat hyväksyttiin!

 • perustaidot |Norge
  27-05-2016

  Perustaito-ohjelmien nimet muuttuvat

  Norjan hallitus aikoo jatkaa panostustaan työelämän ja vapaaehtoistyön perustaito-opetukseen.

 • perustaidot |Danmark
  27-05-2016

  Valmistava aikuiskoulutus tuottaa lisää hyviä lukijoita

  Noin joka kuudennella tanskalaisella on lukemisvaikeuksia, ja valmistava aikuiskoulutus (FVU) on suunnattu tälle kohderyhmälle.

 • kansainvälistyminen monikulttuurinen |Danmark
  27-05-2016

  Global storytellers – kansanopisto-opiskelijoiden globaali verkkojulkaisu

  Global storytellers.dk on verkkolehti, jossa tanskalaiset kansanopisto-opiskelijat jakavat kokemuksiaan ja tietämystään globaalissa maailmassa elämisestä ja liikkumisesta.

 • innovasjon |Norden
  26-05-2016

  Marianne Sempler - Entreprenøriel læring og innovation

  "Tre nordiske læringssirkler gjennomføres, med tre forskjellige tema, ledet av hver sin fasilitator. Dette er viktig nybrottsarbeid og utrolig spennende – og krevende."
  Marianne Sempler - Entreprenøriel læring og innovation.

 • Svante Sandell och Graciela Sbertoli presenterar rapportutkastet.
  baskunskaper |Norden
  26-05-2016

  Nordiskt samarbete kring vuxnas grundläggande färdigheter behövs

  2016 är Finland ordförandeland för det nordiska samarbetet. Idag hålls ett nordiskt expertseminarium kring baskunskaper i Helsingfors.

 • utbildningspolitik |Finland
  26-05-2016

  Utbildningsstyrelsen och CIMO bildar ett nytt ämbetsverk 1.1.2017

  Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO kommer att slås samman till ett nytt ämbetsverk från och med början av 2017.

 • højere uddannelse realkompetencevurdering (RKV) |Island
  25-05-2016

  Seminar om validering på universitet og høyskolenivå

  Den 18. mai 2016 ble et seminar om validering på universitet og høyskolenivå gjennomført i Nordens hus i Reykjavik i samarbeid mellom NVL, Islands universitet og Universitetet i Reykjavik.

 • kompetenceudvikling |Norden
  25-05-2016

  Kompetence set fra arbejdslivet

  Netværket «Kompetence set fra arbejdslivet» skal komme med anbefalinger til en kompetencepolitik i de nordiske lande. Den 25. august 2016 præsenterer projektet de foreløbige resultater på en nordisk konference, hvor man forventer indspil fra arbejdsmarkedets parter, undervisningsministerier og arbejdsformidlinger.

 • vejledning yderområder |Færöerne
  25-05-2016

  Nordeniskolen.org nu også på færøsk

  Nordeniskolen.org er en lærings- og undervisningsportal, hvis målgruppe er lærere og elever fra 1. klasse til og med gymnasieniveau.

 • monimuoto-opetus aikuisten oppiminen |Færöerne
  25-05-2016

  Koulutusta kuntoutujille järjestävä Dugni-keskus juhli merkkipäivää

  29. huhtikuuta tuli kuluneeksi 60 vuotta Dugni-keskuksen (aiemmalta nimeltään ALV) perustamisesta.

 • etäopetus innovaatio |Færöerne
  25-05-2016

  Uusi oppilaitos Glasir – toiselta nimeltään Tórshavn College – on pian todellisuutta

  Glasir (englanninkieliseltä nimeltään Tórshavn College) on Färsaarten suurin oppilaitos, jossa on 250 työntekijää ja yli 1500 opiskelijaa.

 • elinkeinoelämä |Danmark
  25-05-2016

  Täydennyskoulutus pysynyt samalla tasolla vuodesta 2007 kriiseistä huolimatta

  Täydennyskoulutuksen suosion tasaisuus saattaa viitata siihen, että yksityisten koulutuksen tarjoajien ja yritysten sisäisten täydennyskoulutusten käyttö on lisääntynyt

 • korkeakoulutus |Danmark
  25-05-2016

  Yliopistotutkinnon suorittaneiden työttömyys laskussa, vaikka yliopistoissa koulutetaan entistä enemmän väkeä

  Talouspoliittinen tutkimuslaitos ja ajatushautomo Arbejderbevægelsens erhvervsråd (AE) on julkaissut tutkimuksen, jonka mukaan yliopistotutkinnon suorittaneiden määrä työmarkkinoilla on noussut 100 000:lla vuodesta 1996 tähän vuoteen mennessä

 • vejledning |Danmark
  24-05-2016

  En ny oversigt over uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning for voksne i Danmark

  Oversigten er udarbejdet i VEU-center Hovedstaden & Bornholm i samarbejde med en repræsentant for hver af de deltagende ordninger.

 • Ser vi början på ett nytt Närvaronätverk?
  glesbygd distansutbildning |Sverige
  23-05-2016

  Delningsekonomin påverkar utbildningsvärlden

  Hur ser utbildningsvärlden ut om 20 år? Kommer vi snart att få utbildningens motsvarighet till taxiföretaget Uber?

 • yrkesutbildning högre utbildning |Finland
  20-05-2016

  Universitetens finansiering förnyas

  Statsrådet har godkänt en reviderad finansieringsmodell till universiteten som träder i kraft från och med 2017.

 • integration invandrare |Finland
  20-05-2016

  Flexiblare och effektivare integration

  Regeringen vill att de nyanlända som fått uppehållstillstånd snabbare ska fås över till kommunerna, till utbildning och i arbete.

 • basiskompetence erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  20-05-2016

  Et samarbejdsprojekt mellem VUC og en erhvervsskole fik VUC’s uddannelsespris 2016

  VUC Vestsjælland Syd og Erhvervsskolen Selandia sammen fik årets VUC Uddannelsespris for deres samarbejde om et EUD-forberedende forløb.

 • |
  19-05-2016

  Godt møte i Östersund

  12. mai samlet Distans i samarbeid med Region Jämtland Härjedalen omkring 70 deltakere på konferansen "Kunskap är kul - Flexibla

 • sustainable development higher education |Norden
  19-05-2016

  Caitlin Wilson - Sustainable Development Network

  "Interaction with others who are working towards the same goals but with different perspectives is probably the greatest source of new ideas I ever experience."
  Caitlin Wilson - Sustainable Development Network.

 • basiskompetence |Danmark
  19-05-2016

  Forberedende voksenuddannelse – flere stærke læsere

  Ca. hver sjette dansker har vanskeligheder med at læse, og forberedende voksenundervisning, FVU, er rettet mod denne målgruppe.

 • |
  19-05-2016

  To-Do-seminarium

  Aktivitet inom Ö-nätverket

  OBS! detta todo-seminarium flyttas fram till ett senare datum. Alltså: inget todo som ursprungligen

 • adult learning learning outcomes |Norden
  19-05-2016

  Online Guidance for Invisible and Silent learners

  - Skills of a Detective Required?
  The webinar took place on 18 May at 14:00 CET.
  There are most often both active and silent learners in every classroom. Online learning doesn’t make an exception. Anyway, when talking about silent learners online the situation is quite much different from face to face.

 • flexibelt lärande utbildningspolitik livslångt lärande |Europa
  18-05-2016

  Hur vill DU lära dig i framtiden?

  NVLs Distansnätverk ställde den till synes oskyldigt enkla frågan till olika människor. Deras svar kommer att förvåna dig.

 • folkeoplysning |Danmark
  18-05-2016

  Global storytellers – et globalt online magasin for højskoleelever

  Global storytellers.dk er et online magasin, hvor danske højskoleelever kan dele oplevelser, viden og erfaringer om det at leve og bevæge sig i en global verden.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  17-05-2016

  Forskere: Dansk skolepolitik bør se mod Norge

  I Norge ser et udvalg på, hvordan fremtidens kompetenceområder og skole kan tage sig ud. Det er ansvarlighed overfor de næste generationer og noget, den danske skolepolitik kunne lære meget af, mener DPU-forskere Jens Rasmussen og Claus Holm.

 • kompetanseutvikling |Norge
  16-05-2016

  Populær matematikk

  Hele 2 012 norske lærere søkte om å få videreutdanning i matematikk.

 • basiskompetanse |Norge
  16-05-2016

  Nyttig tiltak skifter navn

  Regjeringen ønsker fortsatt å satse på programmene Basis kompetanse i arbeidslivet og Basiskompetanse i frivilligheten.

 • Graciela Sbertoli tar det europeiske blikket med inn i Norden, og det nordiske perspektivet med tilbake til Europa. Hun er – som bildet viser - en engasjert ambassadør for samarbeid og synergi.
  basiskompetanse voksnes læring |Norge
  16-05-2016

  Entusiastiske Graciela Sbertoli: - Synergi er mitt mantra

  Profiler i Norden - Graciela Sbertoli.

 • |
  12-05-2016

  Collaborative and interactive learning in webinars – our tips and tricks

  The Effective

 • næringsliv kompetanseutvikling |Norge
  12-05-2016

  Styrker opplæring i arbeidslivet

  Regjeringen styrker tiltakene Basiskompetanse i arbeidslivet og Basiskompetanse i frivilligheten, som bidrar til omstilling og bedre integrering i arbeidslivet.

 • integrering næringsliv |Norge
  11-05-2016

  Når velferdsstaten ikke strekker til: er sosialt entreprenørskap løsningen?

  Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon kan bidra til å utvikle de nordiske velferdsmodellene, sier Norges arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

 • |Sverige
  11-05-2016

  Morgondagens vinnare

  - internationalisering inom yrkesutbildning -
  Välkommen till två fullspäckade dagar där du får veta mer om hur internationella utbyten och utlandspraktik kan öka yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft.

 • integration |Sverige
  10-05-2016

  Information om den svenska skolan för nyanlända på flera olika språk

  Skolverket har nu information om den svenska skolan på 13 olika språk.

 • utbildningspolitik integration |Sverige
  10-05-2016

  Regeringen satsar på nyanlända och vuxenutbildningen

  I regeringens förslag till ändrad budget för 2016 som presenterades i april finns ytterligare satsningar på nyanlända och vuxenutbildningen redan i år.

 • Jenny Lennhammar
  innovation integration |Sverige
  09-05-2016

  Gotland behöver flyktingarnas kompetenser

  Tala med de nyanlända, inte om dem. Det var en av grundtankarna med ett så kallat ”to do”-seminarium som ägde rum på Gotland i april.

 • integrering distrikt |Norden
  05-05-2016

  Inge Munch - Øy-nettverket i Østersjøen

  "Det viktigste er at vi fortsetter arbeidet i læringssirkler på temaeene nykommere og integrering".
  Inge Munch - Øy-nettverket i Østersjøen.

 • |
  04-05-2016

  Validering och integration -webinarium

  "Vilken roll kan folkbildningen ta i validering av demokratisk kompetens? Frågan tas upp till dialog och diskussion i ett webbinarium anordnat av Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) torsdag 2 juni kl. 10.00. Utgångspunkten är den rapport en arbetsgrupp med deltagare från den nordiska folkbildningen tagit fram om folkbildningens roll för validering av mer generella kompetenser inom EU kallade nyckelkompetenser. I webbinariet fokuserar vi på demokratisk kompetens. Frågor som ställs är vad menar vi med demokratisk kompetens?  Går det att validera denna kompetens. Hur görs det? Till vilken nytta?  Är det något folkbildningen gör eller kanske borde göra? " 

 • kompetensutveckling hållbar utveckling |Norden
  03-05-2016

  NVL hos Folkehøgskolen

  I Kungälv, i midten av april, satte Folkehøgskolene i Norden sin egen rolle i en global, bæredyktig utvikling på agendaen.

 • demokrati folkeopplysning |Island
  02-05-2016

  Minister støtter Folkemøtet – demokrati høytid om samfunnsspørsmål

  Eygló Harðardóttir, sosial- og boligminister og nordisk samarbeidsminister undertegnet nylig en kontrakt over to år med Allmennhetens beste (Almannaheill) – tredje sektorens forbund, om økonomisk støtte for å arrangere en demokratihøytid i nordisk tradisjon under overskriften Folkets møte.

 • innovasjon voksenopplæring |Island
  02-05-2016

  Biophilia fick hedersplass på listen over anerkjente Webby prismottakere

  Biophilia utdanningsprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Islands utdannings- og kulturdepartementet, Nordisk Ministerråd, Reykjavik kommune, Islands Universitet og Björk Guðmundsdóttir.

 • voksenuddannelse fleksibel læring |Færöerne
  02-05-2016

  Revalideringscentret Dugni i fokus

  Den 29. april i år var det 60 år siden, at institutionen Dugni, som før hed ALV, blev etableret.

 • Glasir, som efter planen står klar til brug ved skolestart i 2017.
  innovation fleksibel læring |Færöerne
  02-05-2016

  Glasir– Tórshavn College - er ved at blive en realitet

  Glasir, som på engelsk kaldes Tórshavn College, er Færøernes største uddannelsesinstitution med 250 ansatte og over 1500 elever.

 • |
  28-04-2016

  Seminar on Open Badges as a validation tool in adult learning

  If you are interested in validation

 • adult learning ICT skills |Norden
  28-04-2016

  Taru Kekkonen - Distans Network

  "I think that now is the time to learn more together with other networks and from them."
  Taru Kekkonen - Distans Network.

 • utdanningspolitikk integrering kompetanseutvikling |Norge
  25-04-2016

  Karriere i et samfunn i endring

  Kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen fikk 25. april overlevert en fersk offentlig utredning om karriereveiledning i et samfunn som i årene som kommer kan stå overfor store utfordringer.