• hållbar utveckling baskunskaper |Norge
  14-05-2008

  Rom for læring

  Romfolket har i alle år gått under betegnelsen sigøynere. Nå vil de gjerne bli kalt Romfolket. I Norge teller de ikke mer enn rundt 500 stykker. Svært få av disse har fullført en vanlig skolegang på grunnskolenivå, og ingen har noen formell utdannelse over dette. For å fungere bedre i storsamfunnet, vil de nå begynne å lære.

 • hållbar utveckling utbildningspolitik |
  13-05-2008

  The Necessity of Parents’ Training in Estonia

  EQUAL WHOLE, an educational project involving approximately 600 parents was organized from 2005 to 2007 with the support of European Union. A series of trainings took place in one of the most far away and poorest corners of Estonia – four counties located near the lake Peipsi (participants came from 34 municipal centres).

 • hållbar utveckling fängelseutbildning |Norge
  09-05-2008

  Kultur og utdanning i fengsel

  Det er vidt forskjellige tradisjoner for utdanning og bruk av kreative fag i de nordiske fengsler. En rapport med ny nordisk kartlegging av utdanningsbakgrunn, rett til opplæring, lærevansker og motivasjon for utdanning hos innsatte i nordiske fengsler er utarbeidet.

 • hållbar utveckling lika möjligheter |Sverige
  09-05-2008

  Funktionshindrade går direkt med stöd ut i arbetslivet

  Att funktionshindrade direkt och med stöd av handledare går ut i arbetslivet är utmärkande för det åländska projektet ”Stöd i arbete”. Lärandet sker på vanliga arbetsplatser med hjälp av autentiska arbetsuppgifter och en tillgänglig handledare.

 • hållbar utveckling invandrare |Sverige
  09-05-2008

  Ibn Rushd – om islam och svenskhet

  Vi är till för alla och vill nå så många som möjligt, säger Hany Kullab, studiekonsulent och projektledare inom Studieförbundet Ibn Rushd. Vårt arbete syftar till integration och att nå alla oavsett religion.

 • hållbar utveckling utbildningspolitik |Danmark
  09-05-2008

  Eksklusionen er massiv

  Danmark er meget langt fra ambitionen om, at 95 procent af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og at mindst halvdelen af en årgang skal tage en videregående uddannelse i 2015. Det er bydende nødvendigt at gøre op med de senere årtiers individualisering og øgede kulturelle barrierer i uddannelsessystemet, mener journalist og forfatter Lars Olsen

 • hållbar utveckling invandrare |Sverige
  09-05-2008

  Smalt utbud för invandrare

  För elva år sedan emigrerade Olga Nerman med sin familj från Ukraina till Finland. Hon var då 32 år.

 • hållbar utveckling språk |Sverige
  08-05-2008

  Sociala kontakter viktiga för språkinlärning

  Ofta är finskläraren den enda person en person med invandrarbakgrund talar finska med och det sätter stor press på läraren. Bristen på kontakt med det finländska samhället är ofta orsak till att språkinlärningen hos invandrare går långsamt. Det är Hanna Orblins erfarenhet. Hon har arbetat som språklärare för invandrare både i Sverige och Finland sedan 1970-talet.

 • språk fängelseutbildning |
  08-05-2008

  4/2008: Utanförskap och deltagande

  4/2008: Utanförskap och deltagande

 • |
  30-04-2008

  3/2008

  3/2008

 • |Island
  30-04-2008

  Lýðræðisfallbyssa

  Nefndin um ritun lýðræðisfallbyssu var sett á stofn af ríkisstjórninni þann 31. maí 2007.

 • |Island
  30-04-2008

  Raunfærnimat í endurmenntun og fullorðinsfræðslu – handbók

  Lögin um viðurkenningu raunfærnimats á sviði fullorðinsfræðslu og sí- og endurmenntunar tóku gildi 1. ágúst 2007. Lögin gera ráð fyrir að fullorðnir geti farið þess á leit við menntastofnun að fari fram mat á raunfærni þeirra í þeim tilgangi að fá viðurkennt nám í fullorðinsfræðslu og/eða sí- og endurmenntun.

 • |Island
  30-04-2008

  Alþjóðlegir frumkvöðlar – samstarfsverkefni milli menntunar og atvinnulífs

  Samtökin um menntun ungra verslunarmanna (FUHU), hefur í ár valið að verðlauna verkefni sem er árangur af samstarfssamningi milli VIA University College og fyrirtækinu VELFAC um 25.000.- DKK.

 • |Island
  30-04-2008

  Auka þarf virðingu samfélagsins á starfsmenntun

  Það var niðurstaðan á ráðstefnu Hæfni í DK um starfsmenntun. Markmiðið með Hæfni í DK er einmitt að hefja starfsmenntun til vegs og

 • |Island
  30-04-2008

  Háskólarnir fá 19,9 milljónir DKK úr sjóði menntamálaráðuneytisins

  Menntamálaráðuneytið hefur veitt Samtökum um Lýðháskóla í Danmörku fjárveitingu upp á 19,9 milljónir DKK til verkefnis, þar sem ungu fólki

 • |Island
  30-04-2008

  Takmörkun á viðbótar dagpeningum

  Ríkisstjórnin, Samtök atvinnurekenda DA og sósíaldemókratarnir vilja takmarka möguleikana á viðbótardagpeningum, einkum vegna þess að margir misnota dagpeningakerfið.

 • |Finland
  30-04-2008

  Islannin elinikäisen oppimisen liitto sai uuden puheenjohtajan

  Leikn on Islannin elinikäisen oppimisen toimijoiden yhteisjärjestö, joka perustettiin kolme vuotta sitten. Järjestön puheenjohtajana on

 • |Finland
  30-04-2008

  Sosiaaliministeri jakoi ammattikoulutusneuvoston hanketuen

  Islannin ammattikoulutusneuvosto julisti helmikuussa haettavaksi hanketuen työelämän ammattikoulutushankkeisiin. Sosiaaliministeri jakoi yli 46 miljoonaa Islannin kruunua 32:een vuonna 2008 toteutettavaan hankkeeseen.

 • |Island
  30-04-2008

  Netvux – Fullorðinsfræðsluvefur

  Netvux er tengslanet fyrir fullorðinsfræðsluaðila og leitarþjónusta þar sem allir aðilar sem bjóða upp á nám fyrir fullorðna -  bæði

 • |Island
  30-04-2008

  SAFIR námskeið á vefnum

  SAFIR er sænskunámskeið fyrir útlendinga og fer fram á vefnum. Námskeiðið er þróað til þes að gefa fullorðnum innflytjendum góða þekkingu í

 • |Island
  30-04-2008

  Ný námskeiðsáætlun fyrir fullorðna með sérþarfir

  Skólastofnun hefur tekið fram nýjar námskeiðsáætlanir fyrir fullorðna með sérþarfir og eiga þær að taka gildi frá 1. júli 2008.

 • |Island
  30-04-2008

  Ný markmið og próf innan sfi

  Skólastofnun á að leggja fram markmið og próf fyrir hverja námsleið í sænskunámi fyrir innflytjendur (sfi). Verkefnið snýst um að yfirfara

 • |Island
  30-04-2008

  Ný starfsmenntakennaramenntun

  Færri og færri starfsmenntakennarar útskrifast og hlutdeild kennara, sem ekki er með sérmenntun í viðkomandi starfsgrein, stækkar.

 • |Island
  30-04-2008

  Faghópar NVL á Íslandi funda

  Meðlimir faghópa NVL á Íslandi hittust á fundi í Skeifunni 8, þriðjudaginn 15. apríl sl. Markmið fundarins var kynning á verkefnum faghópa NVL á Íslandi. Starfsemi faghópanna hefur lagt lóð á vogarskálarnir í mikilvægri umræðu um fullorðinsfræðslu á Íslandi. Á síðunni www.frae.is má lesa meira um fundinn.

 • |Danmark
  30-04-2008

  Nýr formaður Leiknar, samtaka um fullorðinsfræðsluaðila á Íslandi

  Leikn er sameiginlegur vettvangur aðila í fullorðinsfræðslu á Íslandi og málsvari þeirra gagnvart stjórnvöldum. Tilgangur samtakanna er að

 • |Island
  30-04-2008

  Styrkir úr starfsmenntasjóði félagsmálaráðuneytisins

  Starfsmenntaráð auglýsti í febrúar sl. eftir umsóknum um styrki til starfsmenntunar í atvinnulífinu. Félagsmálaráðherra úthlutaði sl. föstudag, rúmlega 46 milljónum króna til 19 aðila vegna 32 verkefna, vegna ársins 2008.

 • |Danmark
  30-04-2008

  Ny formand for Leikn, forbund for livslang læring i Island

  Leikn er et fælles forum for aktøre i livslang læring i Island og deres repræsentant over for myndighederne. Leikn's mål er at styrke

 • |Danmark
  30-04-2008

  Socialminister uddeler Erhvervsuddannelsesrådets stipendier

  Erhvervsuddannelsesrådet annoncerede i februar for ansøgninger om støtte til erhvervsuddannelse i arbejdslivet. Socialminister uddelte over 46 milljoner ISK til 19 ansøgere for 32 projekter i året 2008.

 • |Island
  30-04-2008

  Sarkomaa: Sveitarfélögin vinni saman að auknum gæðum menntunar

  Sari Sarkomaa, menntamálaráðherra Finnlands hvetur sveitarstjórnir í Finnlandi til samstarfs um að bæta gæði menntunar og tryggja þjónustuna.

 • |Island
  30-04-2008

  Vinnuhópur á að fara yfir fjárhagsaðstæður námmanna með fjölskyldur

  Stefan Wallin, ráðherra menningar- og íþróttamála sem einnig ber ábyrgð á kerfi námstyrkja- og námslána, hefur skipað

 • |Island
  29-04-2008

  Sókndjarft frumvarp

  Með frumvarpi til laga um mismunun/heft aðgengi hreyfihamlaðra: Verjum réttinn - aðgengi fyrir alla, verður Noregur í fararbroddi á Norðurlöndunum á þessu sviði.

 • |Island
  29-04-2008

  Noreg vantar starfsfólk

  Ríkisstjórnin óskar eftir að auðvelda erlendu vinnuafli innflutning í landið. Það er framlag þeirra til aukins vaxtar í landinu.

 • |Island
  29-04-2008

  Notendavæn bókmenntamiðlun á vefnum

  ABM-þróun (Skjala- og bókasöfn og fjölmiðlun) óskar eftir að stofna vefmiðil sem horfir til framtíðar og miðlar bókmenntum á almenningssöfnum landsins.

 • |Finland
  29-04-2008

  Netvux

  Netvux on aikuiskasvatusalan verkosto ja hakupalvelu, johon kaikki koulutuksen tarjoajat – sekä kunnalliset että yksityiset – kokoavat

 • |Finland
  29-04-2008

  SAFIR on uusi verkkopohjainen kurssimalli

  SAFIR on ruotsi vieraana kielenä -opetuksen verkkokurssimalli. Se on suunniteltu antamaan aikuisille maahanmuuttajille hyvät taidot ruotsin

 • |Finland
  29-04-2008

  Uudet perusopetuksen opetussuunnitelmat aikuisten erityisopetukseen

  Kouluvirasto on julkaissut uudet aikuisten erityisopetuksen (särvux) perusopetuksen opetussuunnitelmat, jotka tulevat voimaan 1. heinäkuuta

 • |Finland
  29-04-2008

  Uudet tavoitteet ja kokeet ruotsi maahanmuuttajille -opetukseen

  Ruotsin kouluvirasto on saanut tehtäväksi katsastaa maahanmuuttajien ruotsinopetuksen (sfi) tavoitteet ja opetuksessa käytettävät kokeet.

 • |Finland
  29-04-2008

  Uusi ammattiopettajakoulutus

  Ammattiopettajia valmistuu yhä vähemmän, ja epäpätevien opettajien osuus lukiokoulujen ammattikoulutusohjelmissa kasvaa. Siksi Ruotsin

 • |Finland
  29-04-2008

  Radikaali esitys syrjintä- ja esteettömyyslaiksi

  Uusi laki tekee Norjasta saavutettavuuden edelläkävijämaan.

 • |Finland
  29-04-2008

  Norja tarvitsee lisää työvoimaa

  Hallitus haluaa tehostaa työperäistä maahanmuuttoa.

 • |Finland
  29-04-2008

  Kirjastoilta käyttäjäystävällinen välityspalvelu nettiin

  Norjan arkisto-, kirjasto- ja museoalan virasto aikoo perustaa uuden, nykyaikaisen verkkopalvelun, jonka kautta välitetään kirjallisuutta ja

 • |Finland
  29-04-2008

  Demokratiakaanon

  Tanskan hallitus asetti vuoden 2007 toukokuussa toimikunnan laatimaan demokratiakaanonia. Demokratiakaanoniin on koottu joukko keskeisiä

 • |Finland
  29-04-2008

  Käsikirja opitun tunnustamisesta aikuis- ja täydennyskoulutuksessa

  Laki opitun tunnustamisen laajentamisesta aikuis- ja täydennyskoulutuksessa astui voimaan 1. elokuuta 2007. Lain mukaan aikuisella on oikeus pyytää oppilaitosta tekemään osaamiskartoitus, jonka perusteella hänen aiemmin hankkimaansa osaamista voidaan lukea hyväksi aikuis- tai täydennyskoulutuksessa.

 • |Finland
  29-04-2008

  Kansainväliset edelläkävijät – koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyöhanke

  Kaupan alan koulutuksen ja tutkimuksen edistämisyhdistys FUHU on myöntänyt 25 000 kruunun palkinnon hankkeelle, joka toteutetaan VIA University Collegen ja VELFAC-nimisen yrityksen yhteistyönä.

 • |Finland
  29-04-2008

  Ammattikoulutuksen arvostusta nostettava

  DK Skills -yhdistyksen ammattikoulutuskonferenssissa pohdittiin ammattikoulutuksen yhteiskunnallista asemaa. Yhdistyksen tavoitteena on

 • |Finland
  29-04-2008

  Valtiolta kansanopistoille 19,9 miljoonaa kruunua

  Tanskan opetusministeriö on myöntänyt maan kansanopistoyhdistykselle 19,9 miljoonaa kruunua ammattikoulutushankkeeseen. Tarkoituksena on

 • |Finland
  29-04-2008

  Soviteltuun päivärahaan suunnitteilla rajoituksia

  Tanskan hallitus, työnantajajärjestö Dansk Arbejdsgiverforening ja sosiaalidemokraatit haluavat rajoittaa oikeutta soviteltuun päivärahaan. Perusteena on, että väärinkäytökset ovat yleisiä.

 • |in English
  29-04-2008

  Quality in Adult Learning

  Exchange of Nordic-European experiences

 • |in English
  29-04-2008

  Quality in Adult Learning

  Exchange of Nordic-European experiences

 • |in English
  29-04-2008

  Launch of ‘Ljubljana Process’ to revive the European Research Area

  Slovenian Minister for Higher Education, Science and Technology, Mojca Kucler Dolinar, chaired the Informal Meeting of the Competitiveness Council, bringing together the EU Ministers competent for Research. The Slovenian minister commented that Europe had as yet not fully exploited its research potential – its human resources, institutions and, in particular, the operational synergy between them.

 • |in English
  29-04-2008

  Launch of ‘Ljubljana Process’ to revive the European Research Area

  Slovenian Minister for Higher Education, Science and Technology, Mojca Kucler Dolinar, chaired the Informal Meeting of the Competitiveness Council, bringing together the EU Ministers competent for Research. The Slovenian minister commented that Europe had as yet not fully exploited its research potential – its human resources, institutions and, in particular, the operational synergy between them.

 • |Sverige
  28-04-2008

  Netvux

  Netvux är ett nätverk för aktörer inom vuxenutbildningen och en söktjänst där alla utbildningsanordnare - både kommunala och privata -

 • |Sverige
  28-04-2008

  SAFIR webbaserad kursmodell

  SAFIR är en webbaserad kursmodell för undervisning i svenska som främmande språk.
  Kursmodellen är utvecklad för att ge vuxna invandrare

 • |Sverige
  28-04-2008

  Nya kursplaner för grundläggande särvux

  Skolverket har tagit fram nya kursplaner för grundläggande särvux som ska gälla från 1 juli 2008.

 • |Sverige
  28-04-2008

  Nya mål och prov inom sfi

  Skolverket har fått uppdrag om mål och prov på varje studieväg i svenskundervisning för invandrare (sfi). Uppdraget gäller att se över och

 • |Sverige
  28-04-2008

  Ny yrkeslärarutbildning

  Allt färre yrkeslärare utexamineras och andelen obehöriga lärare på gymnasiets yrkesprogram ökar. Regeringen har därför gett

 • |in English
  25-04-2008

  Quality in Adult Learning

  Exchange of Nordic-European experiences

 • |Danmark
  25-04-2008

  Demokratikanon

  Udvalget til udarbejdelse af en demokratikanon er nedsat af regeringen den 31. maj 2007.

 • |Danmark
  25-04-2008

  ”Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse – en håndbog”

  Loven om udbygning af anerkendelse af realkompetence inden for voksen- og efteruddannelsesområdet trådte i kraft 1. august 2007. Loven betyder, at voksne har ret til at anmode en uddannelsesinstitution om at vurdere deres realkompetencer med henblik på at få anerkendelse i forhold til en voksen- og efteruddannelse.

 • |Danmark
  25-04-2008

  Internationale frontløbere - samarbejdsprojekt mellem uddannelse og erhverv

  Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse (FUHU), har i år valgt at præmiere et projekt der er resultat af en samarbejdsaftale mellem VIA University College og virksomheden VELFAC med 25000 kr.

 • |Danmark
  25-04-2008

  Erhvervsuddannelsernes anseelse i samfundet skal øges

  Det var konklusionen på DK Skills' konference om erhvervsuddannelserne. Formålet med DK-Skills er netop at arbejde for at fremme de danske

 • |Danmark
  25-04-2008

  Højskolerne får tildelt 19,9 millioner kroner fra satspulje

  Undervisningsministeriet har bevilget Folkehøjskolernes Forening i Danmark 19,9 millioner kroner til et projekt, hvor unge med

 • |Danmark
  25-04-2008

  Begrænsning af supplerende dagpenge

  Regering, Dansk Arbejdsgiverforening og socialdemokraterne vil begrænse mulighederne for at få supplerende dagpenge. Begrundelsen er, at mange misbruger systemet.

 • |Finland
  23-04-2008

  Sarkomaa: Kuntarajat ylittävää yhteistyötä tarvitaan koulutuksen laadun parantamiseksi

  Opetusministeri Sari Sarkomaa kannustaa kuntia kuntarajat ylittävään yhteistyöhön koulutuksen laadun parantamiseksi ja palveluiden turvaamiseksi.

 • |Finland
  23-04-2008

  Työryhmä selvittämään perheellisten opiskelijoiden toimeentuloa

  Opintotuesta vastaava ministeri Stefan Wallin on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää, kuinka opintotuen

 • |in English
  23-04-2008

  Launch of ‘Ljubljana Process’ to revive the European Research Area

  Slovenian Minister for Higher Education, Science and Technology, Mojca Kucler Dolinar, chaired the Informal Meeting of the Competitiveness Council, bringing together the EU Ministers competent for Research. The Slovenian minister commented that Europe had as yet not fully exploited its research potential – its human resources, institutions and, in particular, the operational synergy between them.

 • |Norge
  23-04-2008

  Offensivt lovforslag

  Med forslaget til ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov: Vern mot diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne, blir Norge et foregangsland i Norden på dette området.

 • |Norge
  23-04-2008

  Norge trenger arbeidskraft

  Regjeringen ønsker å legge til rette for for en effektiv arbeidsinnvandring. Det skal bidra til fortsatt vekst i landet.

 • |Norge
  23-04-2008

  Brukervennlig litteraturformidling på nett

  ABM-utvikling (Arkiv, bibliotek og media) ønsker å etablere en fremtidsrettet, nasjonal tjeneste for litteratur og litteraturformidling i folkebibliotekene.

 • |Sverige
  23-04-2008

  Sarkomaa: Samarbete över kommungränserna behövs för att förbättra utbildningens kvalitet

  Undervisningsminister Sari Sarkomaa uppmuntrar kommunerna att samarbeta över kommungränserna för att förbättra utbildningens kvalitet och för att trygga servicen.

 • |Sverige
  23-04-2008

  Arbetsgrupp skall utreda den ekonomiska situationen för studerande med familj

  Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin, som även ansvarar för studiestödsfrågor i regeringen, har tillsatt en

 • |in English
  15-04-2008

  Dear Reader,

  the theme of this month’s DialogWeb is quality. Increasing demands are being placed on learning and education. We want better pedagogical quality, broader accessibility and a higher degree of usability. The participants in today’s learning arenas are extremely flexible and increasingly prefer new electronic learning resources to old-fashioned printed textbooks.

 • |Finland
  15-04-2008

  Hyvä lukija,

  tämän DialogWebin teemana on laatu. Oppimiseen ja koulutukseen kohdistuu kasvavia vaatimuksia. Oppimiselta halutaan korkeampaa pedagogista laatua ja parempaa saavutettavuutta sekä käytettävyyttä. Koulutusalan toimijat ovat aiempaa joustavampia ja käyttävät yhä enemmän uusia sähköisiä oppimisvälineitä vanhanaikaisen painetun kirjan sijaan.

 • högre utbildning kompetensutveckling |Danmark
  14-04-2008

  Et reality-tjek giver ny viden om udbytte

  Den nye viden, vi erhverver os gennem kurser og videreuddannelse, skal gerne sætte sig varige spor i vores daglige praksis. Ofte er det med den ambition, mange tager hul på et uddannelsesforløb. Men en lang række faktorer spiller ind på, om det lykkes. En såkaldt efterhængende evaluering kan kaste lys over, i hvilken grad det lærte rent faktisk inddrages i den daglige praksis

 • vuxnas lärande kompetensutveckling |
  14-04-2008

  Professional Standard of the Adult Educator in Estonia

  Talvi Märja professor emeritus of Tallinn University says that the strength of adult education in Estonia lies in the possibility for adult educators to complete a qualification course and acquire professional certificates. The question of quality in adult education became actual in Estonia in the second half of the nineties through the work of the Association of Estonian Adult Educators Andras (AEAE), professor Märja says.

 • IKT kompetens vuxenutbildning |Norge
  14-04-2008

  Kjære leser

  Temaet for denne utgaven av Dialog er kvalitet. Til hele læringsfeltet stilles det stigende krav. Vi skal ha bedre pedagogisk kvalitet, tjenligere tilgjengelighet og høyere grad av anvendbarhet. Spillerne på dagens arena er klart fleksible, de anvender i stigende grad nye elektroniske læremidler fremfor den gammeldags trykte lærebok.

 • vägledning livslångt lärande |Norge
  14-04-2008

  Partnerskap for karriereveiledning

  I de tre norske fylkene Akershus, Finnmark og Telemark, har man de siste årene foretatt en utprøving av regionale partnerskapsmodeller for karriereveiledning i et livslangt perspektiv. Dette er gjort i regi av Utdanningsdirektoratet. Tiltaket innebærer et samarbeid om utdannings- og yrkesveiledning mellom ulike partnere som kommune, fylkeskommune, arbeids- og velferdsetaten (NAV), universiteter/høyskoler og partene i arbeidslivet lokalt.

 • distansutbildning IKT kompetens |Finland
  14-04-2008

  Innehåll och utseende går hand i hand

  Det är viktigt att strategier för nätbaserat lärande utvecklas och att nätbaserade läromedel granskas, men till en del har man överproblematiserat kravet på kvalitet. Det anser Ronny Holmström som är verksamhetsledare för lärcentret Navigare på Åland. Han sitter med i landskapsregeringens kommitté för utveckling och samordning av nätbaserad undervisning på Åland, den s.k. NätBas-kommittén, som publicerade sin slutrapport i början av februari i år.

 • livslångt lärande kvalitetssäkring |Danmark
  09-04-2008

  Brug af kvalitetsindikatorer

  For at øge kvaliteten i voksenlæring arbejder mange uddannelsescentre rundt omkring Island målbevidst på området, selvom der ikke befindes nogen systematiske krav om og kontrol med kvalitet indenfor voksenuddannelse i Island. Centrene arbejder bl.a. efter retningslinjer fra Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, FA (Arbejdslivets oplæringscenter).

 • flexibelt lärande kvalitetssäkring |Norge
  09-04-2008

  Torhild Slåtto

  Utdanning og opplæring er mer enn noe annet en nøkkel til sunn samfunnsutvikling. Det er faktisk også en nøkkel til profesjonalitet og kvalitet.

 • kvalitetssäkring folkbildning |Sverige
  09-04-2008

  Ökad delaktighet mått på kvalitet

  Kvalitet i folkbildningen handlar om att möta medborgarsamhällets krav. Ingen lätt match konstaterar Jyrki Ijäs som är generalsekreterare för Finlands Folkhögskolförening.

 • kvalitetssäkring folkbildning |Sverige
  09-04-2008

  Stort intresse för ambitiös kvalitetsutveckling inom folkbildningen

  I dagarna presenterar Folkbildningsrådet i Sverige sin rapport Nationell kvalitetsredovisning för folkbildningen 2007. Det sker i kölvattnet av den svenska regeringens folkbildningsproposition 2006 som ledde till en rad olika kvalitetsprojekt både inom studieförbund och på folkhögskolor. De täcker många olika angreppssätt på kvalitetsarbete.

 • kvalitetssäkring vuxenutbildning |Sverige
  07-04-2008

  Kvalitetsprojekt tar kompetenta sjökaptener i hamn

  På Åland har det av ESF och Landskapsregeringen finansierade projektet ”Sjökaptener i hamn” just kört i gång. Syftet är att utforma och utpröva ett system som ökar förutsättningarna för vuxna studerande inom professionsutbildningar att fullfölja sina högskolestudier och ta ut sin examen. Det gynnar både anställningsbarheten och utbildningskvaliteten.

 • vägledning kvalitetssäkring |
  07-04-2008

  3/2008: Kvalitet

  3/2008: Kvalitet

 • |
  01-04-2008

  2/2008

  2/2008

 • |Island
  31-03-2008

  Skattfríðindi með menningarmiðanum

  Vinnuhópur í menntamálaráðuneytinu leggur til útvíkkun á tekjuskattslögunum á þann veg að lögin feli í sér skattfríðindi vegna þátttöku

 • |Finland
  31-03-2008

  Tukholman aikuiskoulutuskonferenssissa runsaasti osanottajia

  Aikuiskoulutuskonferenssi ”Vuxenutbildning i samverkan” (”Aikuiskoulutusalan yhteistyö”) järjestettiin 10–11. maaliskuuta Tukholmassa. Joka

 • |Finland
  31-03-2008

  Oppisopimuskoulutus vakinaistetaan

  Hallitus on päättänyt vakinaistaa koemielessä aloitetun oppisopimuskoulutuksen tietyissä käsityöläisammateissa. Oppisopimuskoulutusta

 • |Finland
  31-03-2008

  Frivux-selvityksen ehdotukset eivät toteudu

  Riippumattomia aikuisoppilaitoksia koskevan Frivux-mietinnön ehdotuksia ei toteuteta. Selvityksen pääehdotus oli, että aikuiskoulutuksen

 • |Finland
  31-03-2008

  ”Ruotsi osaajamaana” -konferenssit

  Nykyajan globalisoituneessa maailmassa jatkuva kasvu edellyttää yhä enemmän tietoa ja osaamista. Ruotsin Globaliseringsrådet

 • |Island
  31-03-2008

  „Sjálfbært neytendanám“

  Norræn málstofa í Kaupmannahöfn 21. apríl 2008

 • |Finland
  31-03-2008

  Norja säilytettävä elävänä kielenä

  Norjan kielen tilaa tutkiva selvitys keskittyy kielen säilymiseen elinvoimaisena.

 • |Finland
  31-03-2008

  Englanninkielinen julkaisu ammattikoulutuksen laatutyöstä Tanskassa

  “The Danish Approach to Quality in Vocational Education and Training” on englanninkielinen esite, jossa esitellään Tanskassa ammattikoulutuksessa tehtävää laatutyötä.

 • |Finland
  31-03-2008

  Tanskan opetusministeriön julkaisu ”Tal der taler 2007” (”Tilastojen kertomaa 2007”)

  Julkaisu luo katsauksen Tanskan koulutusjärjestelmän rakenteeseen ja kuvailee tilastotietojen muodossa eri koulutusalojen kehitystä.

 • |Finland
  31-03-2008

  DPU:ssa uusi joustava maisteriohjelma koulutuksen laadun arvioinnista

  Koulutuksen laadun arviointiin ja varmistukseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Siksi on tärkeää, että arviointeja tekevät asiantuntijat, jotka koulutuksen sisällön ja pedagogiikan lisäksi tuntevat arvioinnissa käytettävän teoriat ja metodit ja tietävät, kuinka tuloksia tulkitaan ja sovelletaan.

 • |Finland
  31-03-2008

  Täydennyskoulutusta ideoidaan tanskalais-ruotsalaisen yhteistyön lisäämiseksi

  Ruotsalais-tanskalaisten yhteistyöhankkeiden yleistyminen edellyttää lisää täydennyskoulutusta, toteaa Kööpenhaminassa toimiva Voksen Pædagogisk Center (aikuispedagogiikan keskus).

 • |Finland
  31-03-2008

  ”Kestävä kuluttajakasvatus”

  Pohjoismainen seminaari Kööpenhaminassa 21. huhtikuuta 2008

 • |Finland
  31-03-2008

  Pohjoismainen konferenssi oppimisen organisoinnista

  DISTANS, yksi NVL:n verkostoista, järjestää 22. toukokuuta 2008 Kööpenhaminassa konferenssin, jonka aiheena on oppimisen organisointi. DISTANS-verkoston jäsenet edustavat pohjoismaisia aikuiskoulutusalan organisaatiota ja oppilaitoksia.

 • |Finland
  31-03-2008

  NVL-konferenssi aikuisten oppimisen laadusta

  Mitä on laatu aikuisten oppimisessa? Aikuisten oppimisen, sen organisointitavan ja tulosten tärkeys on korostunut entisestään elinikäisen

 • |Island
  31-03-2008

  Gæði í danskri starfsmenntun – á ensku

  “The Danish Approach to Quality in Vocational Education and Training” er kynningarhefti á ensku sem segir frá vinnu með gæði í danskri starfsmenntun.

 • |Island
  31-03-2008

  „Tölur sem lýsa 2007“ – útgáfa á vegum menntamálaráðuneytisins

  Útgáfan gefur yfirsýn yfir uppbyggingu danska menntakerfisins og lýsir þróun ýmissa meginsviða þess í tölum. Í útgáfunni eru kynntar

 • |Island
  31-03-2008

  Nýtt sveigjanlegt meistaranám um mat

  - á vegum Kennaraháskóla Danmerkur, Árósum (DPU ved Aarhus Universitet)

 • |Danmark
  31-03-2008

  Þróun hugmynda og umræða um endurmenntun þvert á Eyrarsundið

  Danir og Svíar eiga, í meira mæli, að starfa saman þvert á landamærin. Það krefst aukins framboðs á endurmenntun, að mati Fullorðinsfræðslumiðstöðvarinnar í Kaupmannahöfn (Voksen Pædagogisk Center i Købehavn). Stofnunin býður þess vegna til samtals- og hugarflugsfundar, sem gæti leitt til verkefnis.

 • |Island
  31-03-2008

  Norræn ráðstefna í Danmörku um skipulag náms

  Þann 22. maí 2008 heldur DISTANS, (www.nordvux.net/page/574/distansnatverk.htm) eitt af tengslanetum NVL, ráðstefnu í Kaupmannahöfn. Ráðstefnan beinir sjónum sínum að skipulag náms. Meðlimir DISTANS koma frá hverju Norðurlandanna og eru fulltrúar mismunandi stofnana sem hafa fullorðinsfræðslu sem verkefni. Í þetta skipti er það FLUID, Félag um sveigjanlega menntun í Danmörku sem leiðir vinnuna í kringum ráðstefnuna.

 • |Island
  30-03-2008

  Samstarf í fullorðinsfræðslu

  Þann 10. – 11. mars átti, fullorðinsfræðsluráðstefnan Samstarf í fullorðinsfræðslu, sér stað í Stokkhólmi. Ráðstefnan, sem er haldin annað

 • |Island
  30-03-2008

  Starfsnám í bókbandi, leirsmíði og bólstrun er komið til að vera

  Ríkisstjórnin hefur ákveðið að tilraunaverkefni í starfsmenntun fyrir fullorðna í ákveðnum iðngreinum verði haldið áfram. Starfsnámið er

 • |Island
  30-03-2008

  Frivux-könnunin verður ekki að veruleika

  Meginhugsun Frivux-könnunarinnar, „Frivux – valmöguleiki í fullorðinsfræðslu“ verður ekki að veruleika. Megintilgangur frivux-könnunarinnar, fól í sér frjálsan rétt til að setja af stað fullorðinsfræðslu.

 • |Island
  30-03-2008

  Svíþjóð sem þekkingarþjóð

  Vöxtur í hnattvæddri veröld dagsins í dag er meira og minna rekinn áfram af þekkingu. Hnattvæðingrráðið býður til tveggja hálfsdagsráðstefna

 • |Island
  30-03-2008

  Norska sem lifandi tungumál

  Í væntanlegri skýrslu um tungumálið er það verndun tungumálsins en ekki greinarmerkjasetningin, sem á gefa gaum.

 • |Island
  30-03-2008

  NVL-ráðstefna um gæði í fullorðinsfræðslu

  Hvað einkennir gæði í fullorðinsfræðslu?

 • |Island
  30-03-2008

  Sex prósent hverfa frá námi

  Í Finnlandi hafa sex prósent nemenda horfið frá námi áður en til lokaprófs kemur. Svo virðist vera sem þessi hópur nemenda hafi heldur ekki haldið áfram í öðru námi sem leiðir til lokaprófs. Karlar hætta oftar í námi en konur. Mestur munur milli kynja er í starfsnámi, þar er brottfall karla meira en 11 prósent en 7,5 prósent kvenna hætta námi.

 • |Island
  26-03-2008

  Ársskýrsla NVL 2007

  Norræna tengslanetið um nám fullorðinna, NVL (www.nordvux.net) sem er norrænn vettvangur á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar, hefur lokið þriðja starfsári sínu. Í nýlegri ársskýrslu NVL er greint frá árangri af starfi NVL á árinu 2007. Á árinu 2007 var sjónum einkum beint, annars vegar að þekkingaröflun og þróun þekkingar innan hvers tengslanets og hins vegar dreifingu og miðlun upplýsinga gegnum tengslanet NVL.

 • |Danmark
  26-03-2008

  Kvalitet i de danske erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser – på engelsk

  “The Danish Approach to Quality in Vocational Education and Training” er et præsentationshæfte, der på engelsk fortæller om arbejdet med kvalitet i de danske erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.

 • |Danmark
  26-03-2008

  "Tal der taler 2007"- publikation fra Undervisningsministeriet

  Publikationen giver et overblik over det danske uddannelsessystems opbygning og beskriver i tal udviklingen inden for hovedparten af de

 • |Danmark
  26-03-2008

  Ny fleksibel masteruddannelse om evaluering

  - tilbydes af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet

 • |Danmark
  26-03-2008

  Idéudvikling til og diskussion af efteruddannelse på tværs af Øresund

  Danskere og svenskere skal i højere grad arbejde på tværs af grænserne. Der kræver mere efteruddannelse, mener Voksen Pædagogisk Center i Købehavn. De inviterer derfor til to dialog- og inspirationsmøder, som kan munde ud i et projekt.

 • |Danmark
  26-03-2008

  Nordisk konference i Danmark om organisering af læring

  22. maj 2008 afholder DISTANS, (www.nordvux.net/page/574/distansnatverk.htm) et af NVL's netværk, en konference i København, der sætter fokus på organisering af læring. DISTANS's medlemmer kommer fra hvert af de nordiske lande og repræsenterer forskellige organisationer og institutioner, som beskæftiger sig med voksenoplæring. Denne gang er det FLUID, Foreningen for fleksibel uddannelse i Danmark som leder arbejdet om konferencen.

 • |Norge
  26-03-2008

  Norsk som levende språk

  I en kommende språkmelding er det bevaring av språket, ikke kommareglene, som skal vies oppmerksomhet.

 • |Norge
  26-03-2008

  Konferanse om kvalitet i voksnes læring

  Hva kjennetegner kvalitet i voksnes læring?

 • |Sverige
  25-03-2008

  Vuxenutbildning i samverkan

  Den 10-11 mars ägde vuxenutbildningskonferensen ”Vuxenutbildning i samverkan” rum i Stockholm. Konferensen, som anordnas vartannat år, hade

 • |Sverige
  25-03-2008

  Lärlingsutbildning permanentas

  Regeringen har beslutat att permanenta försöksverksamheten med lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken. Lärlingsutbildningen

 • |Sverige
  25-03-2008

  ”Sverige som kunskapsnation”

  Tillväxten i dagens globaliserade värld drivs mer och mer av kunskap. Globaliseringsrådet inbjuder därför till två halvdagskonferenser på

 • |Sverige
  25-03-2008

  Frivux-utredningen genomförs inte

  Frivux-utredningens betänkande, "Frivux - Valfrihet i vuxenutbildningen" kommer inte att remitteras. Huvudförslaget i frivux-utredningen, innebar fri etableringsrätt för vuxenutbildning.

 • |Finland
  20-03-2008

  Verovapaus koskemaan myös kulttuuriseteliä

  Opetusministeriön työryhmä esittää, että tuloverolakia laajennettaisiin koskemaan myös kulttuuriseteliä. Kulttuurisetelit toimisivat samaan

 • |Sverige
  20-03-2008

  Skattefrihet skall gälla även kultursedeln

  En arbetsgrupp vid undervisningsministeriet föreslår att inkomstskattelagen skall utvidgas till att omfatta även en kultursedel. Enligt

 • |Finland
  20-03-2008

  Koulutuksen keskeyttäjiä kuusi prosenttia

  Tilastokeskuksen mukaan tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista kuusi prosenttia keskeytti opinnot eikä jatkanut missään tutkintoon johtavassa koulutuksessa toissa lukuvuoden aikana. Miehet keskeyttivät koulutuksen naisia useammin. Suurin sukupuolten välinen ero keskeyttämisessä oli ammattikorkeakoulukoulutuksessa, jossa miesten keskeyttämisprosentti oli yli 11 ja naisten 7,5.

 • |Sverige
  20-03-2008

  Sex procent avbryter sina studier

  Enligt statistikcentralen har sex procent av de studerande i utbildning som leder till examen avbrutit sina studier. De fortsatte inte heller inom någon examensinriktad utbildning. Män avbröt sin utbildning oftare än kvinnor. Den största könsskillnaden i avbrotten fanns inom yrkeshögskoleutbildningen, där avbrottsprocenten för män var mer än 11 procent och för kvinnor 7,5 procent.

 • |in English
  20-03-2008

  Women and Employment

  The French Economic and Social Council (CES) has published a study on "Les Femmes face au Travail à Temps Partiel." According to the survey

 • |in English
  20-03-2008

  Women and Employment

  The French Economic and Social Council (CES) has published a study on "Les Femmes face au Travail à Temps Partiel." According to the survey

 • |in English
  20-03-2008

  Women and Employment

  The French Economic and Social Council (CES) has published a study on "Les Femmes face au Travail à Temps Partiel." According to the survey

 • |Danmark
  20-03-2008

  ”Bæredygtig forbrugerlæring” – Nordisk seminar i København 21. april 2008

  Vi lever i dag i en verden, hvor både politikken og økonomien i høj grad baserer sig på ideer om udvikling gennem dialog og samhandel mellem frie mennesker på frie markeder - en kombination af demokrati og kapitalisme. Undersøgelser viser, at mange benytter sig af disse nye muligheder. Således ønsker mange forbrugere at tage hensyn til miljøet og sociale og etiske forhold, når de handler, men mange føler også, at de mangler den nødvendige viden for at kunne gøre det.

 • vuxenutbildning innovation |
  17-03-2008

  Copying the Nordic countries as an innovation

  Ene Käpp, the chairman of the board of Association of Estonian Adult Educators (Andras) finds that catching up with the Nordic countries would be a great innovation for adult education in Estonia.

 • |in English
  14-03-2008

  Dear Reader

  Innovation and learning are the key words in this issue of DialogWeb. These days, examples of innovative solutions can be seen everywhere.

 • |Finland
  14-03-2008

  Hyvä lukija

  Innovaatiot ja oppiminen ovat tämän DialogWeb -numeron avainsanoja. Tällä hetkellä kaikkialla on nähtävissä esimerkkejä innovatiivisista ratkaisuista.

 • innovation IKT kompetens |Norge
  13-03-2008

  Kjære leser

  Innovasjon og læring er stikkordet for denne utgaven av DialogWeb. Tydelige tegn på innovative løsninger ser man overalt i disse dager. Nå kan man snart være tilknyttet internet hvor enn man går via data, mobiltelefon eller andre hi-tech produkter.

 • jämställdhet högre utbildning |Norge
  13-03-2008

  Innovative tiltak for å øke kvinneandel

  Norges nest største universitet, NTNU (Norsk teknisk naturvitenskaplig universitet) i Trondheim har satt mål av seg å få flere kvinner i vitenskapelige stillinger. Derfor har de laget en egen handlingsplan for rekruttering av kvinner 2007 – 2010. Der fremkommer det at NTNU skal aktivt nyttiggjøre seg kvinners kompetanse i den faglige utviklingen.

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Sverige
  12-03-2008

  Vuxenstuderande mot sin vilja

  Helst hade Bill Parsons genast velat ha ett jobb som motsvarade hans kvalifikationer, men innan han nådde målet blev vägen genom vuxenutbildningsdjungeln ganska snårig.

 • distansutbildning glesbygd |Norge
  12-03-2008

  Glissent bebodd men tett forbundet på nettet

  I ett land som Island med mange glissent bebodde strøk og områder hvor ferdsel til tider er bergrenset, er det opplagt at benytte hver mulighet til å øke fleksibilitet i utdanningen. Med sikte på at gjøre det nemmere for beboerne at delta i videreutdanning og forskjellige studier, bygget man i slutten av siste århundre rundt om landet, en rekke utdanningssenter for etter- og videreutdanning, såkalte Símenntunarmiðstöðvar (Livslang læringssentra).

 • |
  12-03-2008

  Arkiv 2006-2009

  Arkiv 2006-2009

 • vuxenutbildning kompetensutveckling |
  11-03-2008

  Vuxenpedagogik och innovation 2006-2010

  Utmaningar; Förändring är en pedagogisk utmaning idag. Hur svarar vuxenpedagoger på denna utmaning? Har vuxenpedagoger förmågan att fungera som förändringsagenter?

 • hållbar utveckling innovation |Danmark
  10-03-2008

  I kunsten ligger nøgle til innovation

  Få ledere har i dag fået øjnene op for det potentiale, der ligger i et målrettet samarbejde med kunstnere med henblik på at styrke udvikling og innovation på arbejdspladser. Her ligger ellers en vigtig nøgle til at sætte skub i de nye ideer, mange arbejdspladser savner, mener lektor Lotte Darsø, der er lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet

 • distansutbildning vuxnas lärande |Sverige
  10-03-2008

  Från brevkurs till virtuellt café på tio år

  Ålands Handelsläroverk är en gymnasieskola som ordnar utbildningar för ungdomar och vuxna. Sedan 1998 har de erbjudit flerformsstudier för vuxenstuderande.

 • folkbildning demokrati |Sverige
  10-03-2008

  Folkbildning i nya mötesformer

  Det blev en rejäl kick framåt när vi började se möjligheterna med nätbaserade lärgemenskaper, säger Ingemar Svensson.

 • demokrati IKT kompetens |Sverige
  06-03-2008

  Samtalsdemokrati via internet

  Medborgardiskussioner på Internet kan vara ett sätt att få folk att mera aktivt delta i den demokratiska beslutsprocessen. Unikt finländskt experiment tar reda på nya möjligheter.

 • innovation vuxnas lärande |
  05-03-2008

  2/2008: Innovation

  2/2008: Innovation

 • |
  28-02-2008

  1/2008

  1/2008

 • |Finland
  28-02-2008

  Kannustuspalkinto hyvästä tiedonvälityksestä

  Oslon yliopisto jakoi tärkeän palkinnon ensi kertaa.

 • |Finland
  28-02-2008

  Rahoitusta uudistuksiin

  Valtio kanavoi 26 miljoonaa kruunua arkisto-, kirjasto- ja museolaitosten kehityshankkeisiin.

 • |Finland
  28-02-2008

  Voidaanko opettajankoulutuksen laatua parantaa?

  Norjan hallitus valmistelee suurkäräjille selontekoa opettajan roolista ja opettajankoulutuksesta.

 • |Finland
  28-02-2008

  300 miljoonaa kruunua lisärahoitusta ammattikoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen

  Työmarkkinaosapuolten ja Islannin hallituksen palkkaneuvottelujen päätteeksi sovittiin toimenpiteistä, jotka lisäävät työvoimaan kuuluvien henkilöiden koulutusmahdollisuuksia.

 • |Finland
  28-02-2008

  Ensimmäinen matkailukoulutuksen teemapäivä Islannissa

  Islannin matkailualan keskusliiton (Samtök ferðaþjónustunnar, SAF) järjesti ensi kertaa matkailukoulutuksen teemapäivän. Liitto jakoi myös matkailualan ammattikoulutuspalkinnon, jonka sai henkilökuljetusyritys Hópbílar i Hafnarfjörður. Yritys on osoittanut esimerkillistä kaukonäköisyyttä panostamalla koko henkilöstön koulutukseen. Tavoitteena on ollut parantaa työtyytyväisyyttä, mutta samalla yrityksen kilpailukyky ja tulos ovat parantuneet.

 • |Finland
  28-02-2008

  Työelämän koulutuskeskuksen toiminta arvioitiin

  Vuonna 2003 perustetun Työelämän koulutuskeskuksen (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, FA) toiminta ja sen tulokset vuosilta 2003–2007 on arvioitu Islannin opetusministeriön aloitteesta. FA on NVL:n islantilainen isäntäorganisaatio.

 • |Island
  28-02-2008

  Lokaskýrsla vinnuhóps um raunfærnimat

  Vinnuhópur um raunfærnimat hefur fyrst og fremst beint sjónum sínum að þróun samstarfs milli stofnana atvinnulífsins og fræðsluaðila sem

 • |Island
  28-02-2008

  Vinnumálastofnun: ný stofnun á vegum hins opinbera

  Þann 1. janúar 2008 var sett á laggirnar ný stofnun, Vinnumálastofnun. Stofnunin varð til við sameiningu Vinnumarkaðsstjórnarinnar (Arbetsmarknadssstyrelsen AMS) og 20 atvinnumálanefnda úr mismunandi lénum landsins.

 • |Island
  28-02-2008

  Svíþjóð gegnir formennsku í Norrænu ráðherranefndinni

  Árið 2008 gegnir Svíþjóð formennsku í Norrænu ráðherranefndinni. Formennskuáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar 2008 gengur undir heitinu Orkusafnið (s. Kraftsamlingen). Hún beinir sjónum sínum einkum þeim sviðum samstarfs og áskorunum sem Svíþjóð telur að Norðurlöndin og sjálfstjórnarsvæðin eigi að sameinast um.

 • |Island
  28-02-2008

  Tillögur að nýjum einkunnaskala

  Í minnisblaði frá menntamálaráðuneytinu hafa verið kynntar tillögur að nýjum einkunnaskala. Lagt er til að einkunnaskalinn innihaldi sex

 • |Island
  28-02-2008

  Bætt sænskukennsla fyrir innflytjendur

  Góð tungumálakunnátta eykur verulega möguleika á atvinnu en tölur yfir þátttakendur í sænskunámi gefa sláandi niðurstöður: 60 prósent

 • |Island
  28-02-2008

  „Breytingar á læsi“ – Norræn ráðstefna um læsi 9. – 11. apríl 2008

  Ráðstefnan kynnir KAN-skýrsluna (Kortlagning á læsi á Norðurlöndunum) og býður upp á fyrirlestra, vinnustofur og umræður um eftirfarandi

 • |Island
  28-02-2008

  Mikilvæg viðurkenning veitt í fyrsta skipti

  Háskólinn í Oslo vill hvetja og verðlauna góða miðlun þekkingar með nýrri viðurkenningu.

 • |Island
  28-02-2008

  Aukin fjárframlög til nýsköpunar

  26 milljónir NKR árið 2008 til stofnana sem eru í nýsköpunarátaki á skjala- og bókasöfnum ásamt öðrum söfnum.

 • |Island
  28-02-2008

  Geta gæði kennaramenntunnar orðið betri?

  Norska ríkisstjórnin óskar eftir þingsályktun Stórþingsins um hlutverk kennara og menntun þeirra.

 • |Finland
  28-02-2008

  Formaali, nonformaali ja informaali oppiminen yhdistyvät uusissa koulutushankkeissa

  Eri koulutussektorien välisen yhteistyön tärkeyttä on painotettu mm. NMR:n ja NVL:n raporteissa. Nämä tanskalaishankkeet ovat hyviä esimerkkejä tällaisesta yhteistyöstä:

 • |Finland
  28-02-2008

  Aivoriihi kuntien roolista opitun tunnustamisessa

  Århusissa ja Kööpenhaminassa pidetyissä kokouksissa on keskusteltu kuntien roolista yhdistystoiminnan ja vapaan sivistystyön kautta saadun

 • |Finland
  28-02-2008

  Henkilökohtainen ja ammatillinen osaaminen vapaassa sivistystyössä

  Vapaan sivistystyön kattojärjestö Dansk Folkeoplysnings Samrådin tuoreen tutkimuksen mukaan vapaa sivistystyö vaikuttaa myönteisesti

 • |Finland
  28-02-2008

  Kansanterveys ja kansansivistys

  Vapaa sivistystyö voi toimia vastavoimana terveiden elämäntapojen ja hyvinvoinnin kaupallistumiselle. Ehkä juuri vapaa sivistystyö voi tarjota väylän sellaiseen terveyden edistämiseen, jossa tavoitteena on tukea yksilöiden kykyä ottaa vastuuta omasta elämästään ja toimia aktiivisina yhteiskunnan jäseninä.

 • |Finland
  28-02-2008

  Mentorointijärjestelmä auttaa nuoria pysymään koulutuksessa

  Henkilökohtaisen mentorin avusta on paljon hyötyä nuorille, joille opiskelujen suorittaminen loppuun on vaikeaa. Tämän osoittaa Tanskan

 • |Finland
  27-02-2008

  Opitun tunnustamisen valtuuskunnan loppuraportti

  Opitun tunnustamisen valtuuskunta Valideringsdelegationen on kehittänyt opitun tunnustamista yhteistoiminnassa sellaisten työmarkkinoilla

 • |Finland
  27-02-2008

  Työnvälitysvirasto aloitti toimintansa

  1. tammikuuta 2008 Ruotsiin perustettiin uusi Työnvälitysvirasto, Arbetsförmedlingen. Uusi virasto muodostettiin yhdistämällä Arbetsmarknadsstyrelsen (Työmarkkinahallitus) ja 20 läänitason työvoimalautakuntaa.

 • |Finland
  27-02-2008

  Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuus Ruotsilla

  Vuonna 2008 Ruotsi on Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa. Ruotsin puheenjohtajuusohjelman ydinajatuksena on pohjoismainen yhteisvoima. Ohjelma keskittyy niihin yhteistyöalueisiin ja haasteisiin, jotka Ruotsin mielestä hoidetaan parhaiten Pohjoismaiden ja itsehallintoalueiden yhteistyöllä.

 • |Finland
  27-02-2008

  Ehdotus uudeksi arvosteluasteikoksi

  Ruotsin opetusministeriön muistiossa esitellään ehdotus uudeksi arvosana-asteikoksi. Uudessa asteikossa olisi kuusi arvosanaa ja lisäksi

 • |Finland
  27-02-2008

  Parempaa ruotsinopetusta maahanmuuttajille

  Hyvä kielitaito parantaa huomattavasti työnsaantimahdollisuuksia. Tilastot maahanmuuttajien ruotsinopetuksesta (svenska för invandrare,

 • |Finland
  27-02-2008

  ”Lukutaito-opetus muutoksessa” – pohjoismainen konferenssi luku- ja kirjoitustaito-opetuksesta 9.– 11.4.2008

  Konferenssissa esitellään KAN-raportti (KAN=pohjoismainen luku- ja kirjoitustaidon kartoitus). Lisäksi tarjolla on esityksiä, workshopeja ja

 • |Island
  27-02-2008

  11,8 milljónir evra fyrir þróun grunnmenntunar

  Menntamálaráðuneytið hefur veitt sveitarfélögum og fræðsluaðilum í einkageiranum samtals 11,8 milljónir evra til þróunar kennslu- og stuðningsúrræða ásamt handleiðslu fyrir nemendur með sérþarfir.

 • |Island
  27-02-2008

  Menningarseðlarnir koma!

  Vinnuhópur, sem settur var af stað af menntamálaráðuneytinu í júní, hefur lagt fram drög að tillögum um skattfrjálsa menningarseðla. Menningar- og íþróttaráðherra, Stefan Wallin, styður tillögur hópsins því í tillögunum er gert ráð fyrir að víkka út menningarhugtakið þannig að það feli í sér íþróttaviðburði.

 • |Island
  27-02-2008

  Minni undirbúningur fyrir kennarastarfið þrátt fyrir aukna þörf þeirra á menntun

  Krafan um aukið vinnuframlag kennara eykst sífellt. Auk þess að vera vel að sér í faginu þarf kennari einnig að vera fær um að koma til móts við stærri hóp innflytjenda og bregðast við alls kyns álitamálum sem upp koma í fjölmenningar hópi. Kennari á að efla og styðja við tilfinninga- og félagslega hæfni nemenda sinna o.s.frv. Á sama tíma og kröfurnar aukast minnkar undirbúningurinn skv. rannsókn sem gerð hefur verið við Jyväskylä háskólann.

 • |Island
  27-02-2008

  Samstarf skóla og atvinnulífs um formlegt, óformlegt og formlaust nám

  Mælt er með samvinnu ofangreindra aðila í fjölda norrænna skýrslna, m.a. frá Norrænu ráðherranefndinni NRN og Norrænu tengslaneti um nám fullorðinna, NVL www.nordvux.net. Eftirfarandi dæmi frá Danmörku eru góður vitnisburður um slíkt samstarf:

 • |Island
  26-02-2008

  Hugmyndabanki fyrir störf sveitarfélaga við raunfærni

  Á tveimur fundum í Árósum og Kaupmannahöfn ræða starfsmenn sveitarfélaga, fulltrúar alþýðufræðslunnar og virkir félagsmenn hvernig

 • |Island
  26-02-2008

  Persónuleg og fagleg færni í alþýðufræðslu

  Ný rannsókn, sem unnin var fyrir danska alþýðufræðslusamráðið og af greiningarstöðinni Catinet, staðfestir að alþýðufræðsla auk

 • |Island
  26-02-2008

  Heilsuefling alþýðunnar og alþýðufræðsla

  Upplýsingasamfélög fyrir neytendur og alþýðufræðslan geta vegið upp á móti markaðsvæðingu heilsueflingar, heilbrigði og vellíðunar. Alþýðufræðslan getur hugsanlega boðið upp á leið að heilbrigði, sem gengur út frá því að efla hæfni sérhvers borgara í að bera ábyrgð á eigin lífi, taka virkan þátt og af áhuga í samfélaginu.

 • |Island
  26-02-2008

  Mentor skilar árangri

  Ungt fólk, sem á í erfiðleikum með að halda sig að námi, nýtur góðs af liðveislu mentora. Þetta kemur fram í nýrri matsskýrslu, Mentor-áætlunar menntamálaráðuneytisins, sem hefur staðið fyrir verkefnum á þessu sviði á sjö mismunandi stöðum í Danmörku.

 • |Island
  26-02-2008

  Ríkisstjórn Íslands veitir 300 millj. króna á tveimur árum, til starfsmenntunar

  Þann 17. febrúar undirritaði ríkisstjórn Íslands samkomulag við aðila vinnumarkaðarins, þ.e. Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins, um aðgerðir er stuðla að bættri menntun fólks á vinnumarkaði.

 • |Island
  26-02-2008

  Hópbílar Hafnarfirði hljóta starfsmenntaviðurkenningu SAF

  Starfsmenntaviðurkenning SAF – Samtaka ferðaþjónustunnar 2008 var afhent í fyrsta sinn á Degi menntunar í ferðaþjónustu sem haldin var á Grand Hóteli í gær. Hópbílar sem hlutu verðlaunin hafa með skýrri sýn lagt áherslu á mikilvægi starfsmenntunar í allri starfsemi sinni í því markmiði að auka starfsánægju starfsmanna og síðast en ekki síst náð samkeppnisforskoti og arðsemi í rekstri fyrirtækisins á eftirbreytniverðan hátt.

 • |Island
  26-02-2008

  Úttekt á starfsemi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins

  Á haustmisseri 2007 var á vegum menntmálaráðuneytis gerð úttekt á starfsemi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. Tók úttektin til tímabilsins 2003-2007, þ.e. frá upphafi starfsemi Fræðslumiðstöðvarinnar til ársloka 2007. Úttektarskýrsla lá fyrir í ársbyrjun 2008 og er hún aðgengileg á vef menntamálaráðuneytis.

 • |Danmark
  26-02-2008

  Islands regering bevilger et tilskud på 300 millioner IKR til erhvervsuddannelse og livslang læring

  I slutningen af lønforhandlingerne den 17. februar underskrev Islands regering en aftale mellem dem og arbejdsmarkedets parter, dvs. Landsorganisationen LO og Arbejdslivets hovedorganisation, om handlinger som er med til at styrke uddannelsesmuligheder for folk på arbejdsmarkedet.

 • |Danmark
  26-02-2008

  Dagen for uddannelse i turisme for første gang i Island

  Den islandske turisme forening (Samtök ferðaþjónustunnar SAF) udleverede en anerkendelse for erhvervsuddannelse for første gang på Dagen for uddannelse i turisme.

 • |Danmark
  26-02-2008

  Resultatopgørelse på Arbejdslivets oplæringscenter

  Efteråret 2007 ønskede undervisningsministeriet efter en resultatopgørelse på Arbejdslivets oplæringscenter. Udtægtsperioden er fra 2003-2007, dvs. fra oprettelsen af Arbejdslivets oplæringscenter til slutningen af 2007. Arbejdslivets oplæringscenter er NVL's værtsorganisation i Island.

 • |Norge
  25-02-2008

  Viktig pris deles ut for første gang

  Høyskolen i Oslo vil med sin nye pris oppmuntre og belønne god formidling.

 • |Norge
  25-02-2008

  Mye penger til nyskaping

  26 millionar kroner i 2008 til institusjonar som driv utviklingstiltak i arkiv, bibliotek og museum.

 • |Norge
  25-02-2008

  Kan kvaliteten i lærerutdanningen bli bedre?

  Den norske regjeringen ønsker seg en stortingsmelding om lærerrollen og lærerutdanningen.

 • |Danmark
  22-02-2008

  Samarbejde mellem formel, non-formel og informel uddannelse og erhvervsliv

  anbefales i flere nordiske rapporter, bl.a. fra NMR og NVL. Et par aktuelle eksempler fra Danmark er gode bud på dette:

 • |Danmark
  22-02-2008

  Ide bank for kommuners arbejde med realkompetencer

  På to møder i henholdsvis Århus og København diskutere kommunalt ansatte, folkeoplysningsudvalgsmedlemmer og foreningsaktive, hvordan

 • |Danmark
  22-02-2008

  Personlige og faglige kompetencer i folkeoplysningen

  En ny undersøgelse foretaget for dansk folkeoplysningssamråd af analyseinstituttet Catinet dokumenterer at folkeoplysning ud over personlig